Helge Simonnes

928

Språk og homofili

Publisert: 4. mai 2009

Kristne bør være varsomme med å kaste seg på Nina Karin Monsens retorikk om homofile.

Filosofen Nina Karin Monsen har i lang tid markert seg som en uredd talskvinne for meninger som ikke faller under kategorien «politisk korrekte». For sin mangeårige innsats som debattant får hun i morgen Fritt Ords pris. Tanken bak prisen er å oppmuntre til den frie ytring. Det er en viktig verdi å kjempe for.

Etter at Kim Friele gikk ut og annonserte at hun vll levere tilbake den Fritt Ord-prisen hun selv har mottat, har det gitt Nina Karin Monsen enda mer oppmerksomhet. Både debatten om ytringsfrihet og homofili er viktige å holde i gang, men det er også avgjørende viktig å skille dem fra hverandre. Man kan godt forsvare Monsens rett til å uttale det hun sier om homofile, samtidig som man kan være uenig i hvordan hun formidler sitt syn på homofile.

Stiftelsen Ja til mor, far og barn har i dagens Vårt Land en helsides annonse der mange sitater fra Monsen gjengis. Stiftelsen, under ledelse av Øivind Benestad, har sterk støtte i kristenfolket. Stiftelsen har vært en tydelig og viktig alternativ stemme i motstanden mot den nye ekteskapsloven, men er det riiktig å stille seg bak en så sterk språkbruk som Nina Karin Monsen står for?

Bruk av sterke ord ble også aktualisert på Kristelig Folkepartis landsmøte i helgen. Knut Arild Hareide gikk ut mot de partifellene som brukte de sterkeste ordene om homofili fra landsmøtets talerstol. Hareide får støtte fra Kjell Magne Bondevik i at dette ikke er en akseptabel måte å omtale homofile på. 

Kristenfolket må lære seg å veie sine ord slik at det som formidles, ikke oppfattes som homofobi.

Du må registrere deg for å delta i debatten. Velkommen!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

Bare et par kommentarer til Ole:

Du snakker om  at i "gamle dager var det totalt uakseptabelt å leve ut homofili. Man hadde derfor ikke de indre spenninger som skyldes veivalget man tar."

Mener du med dette å si at homofile i "gamle dager" tok mindre selvmord enn i dag (relativt til antallet som tar selvmord totalt)?

Så skriver du dette:

"Er det ikke da slik at man gjør de homofile en gedigen bjørnetjeneste ved å gi aksept?"

Nei, jeg tror det er motsatt.  Vi gjør de en tjeneste ved å akseptere deres legning som like naturgitt som heterofil legning.  Jeg har lyst til å spørre deg: Hvor mange homofile kjenner du rent personlig?  Hvor mange homofile har du stått ansikt til ansikt med og diskutert disse tingene?  Jeg synes faktisk det er et relevant spørsmål, fordi det er homofile menneskers aksept vi snakker om.

Jeg har snakket med flere homofile, blant annet i jobbsammenheng.  En av dem har jeg snakket nokså inngående med om disse ting, blant annet fordi han kommer fra et kristenkonservativt miljø.  Han sier han aldri i sitt liv har vært forelsket i en jente, og at det for ham er absurd å skulle "konvertere" til heterofil, han sier hans legning er medfødt.

Jeg vet ikke hvilken legning du har Ole, men dersom noen hadde kommet bort til deg og påstått de kan tilby deg et kurs som "konverterer" deg til den andre siden, hva hadde du sagt til dem da?

 

Kommentar #53

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

07.05.09 kl. 15:35 skrev Ole Jensen:

 Hvis noen skulle tilbudt meg, som er heterofil, veiledning i omvendelse til homofili så vile jeg nok ledd av dem. Men det er vel ikke helt det samme, er det vel?  

 

 :o)  Jo Ole, det er nettopp det det er!

Du er helt sikkert klar over at det finnes noen folk som mener de kan "kurere" homofili og bringe dem over på "den rette siden".  Siden du ville ha ledd av de som kom til deg, så er jeg sikker på at du med litt empati og innlevelse kan se for deg hvordan det føles når en ektefødt homofil tilbys overgang til den andre siden!

Og hvis du tviler på om en ektefødt homofil er nettopp det, så kan du sikkert få tlf.nr til min homofile venn og spørre ham direkte om du er interessert!

 

Kommentar #55

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

07.05.09 kl. 18:34 skrev Ole Jensen:

 

07.05.09 kl. 15:46 skrev Frode Meland:

 

07.05.09 kl. 15:35 skrev Ole Jensen:

 Hvis noen skulle tilbudt meg, som er heterofil, veiledning i omvendelse til homofili så vile jeg nok ledd av dem. Men det er vel ikke helt det samme, er det vel?  

 

 :o)  Jo Ole, det er nettopp det det er!

Du er helt sikkert klar over at det finnes noen folk som mener de kan "kurere" homofili og bringe dem over på "den rette siden".  Siden du ville ha ledd av de som kom til deg, så er jeg sikker på at du med litt empati og innlevelse kan se for deg hvordan det føles når en ektefødt homofil tilbys overgang til den andre siden!

Og hvis du tviler på om en ektefødt homofil er nettopp det, så kan du sikkert få tlf.nr til min homofile venn og spørre ham direkte om du er interessert!

 

Mener du det er det samme altså...? Så hva har du da å si til de som faktisk har blitt hjulpet til å leve som heterofile, og som beskriver det som en fantastisk befrielse?

For øvrig, hvis det finnes noe som heter "ektefødt homofil" finnes det kanskje noe annet? Hva med bifile? Vil anse det som greit og en bra ting at de fikk hjelp til å leve heterofile liv?

 

 

Som sagt Ole, hvis du er i tvil om min homofile venns syn på saken, så er det bare å ta kontakt.  Jeg har ikke snakket med en eneste homofil, og jeg har snakket med flere, som har vært i tvil om at legningen er medfødt og naturlig - like naturlig som Ole sin heterofile legning.  Når jeg har en seriøs samtale med en mann som påstår han er heterofil, slik som deg, så tar jeg ham på ordet.  Akkurat på samme måte som jeg tar min homofile venn på ordet.

Forøvrig tviler jeg ikke på at det kan finnes mennesker som faktisk er i tvil om sin legning, og som trenger hjelp til å finne ut av om de er enten homofile eller heterofile.  Jeg er helt enig med deg i at det må være befriende å finne ut av sin legning.

Når det gjelder bifile så er jeg usikker på dette, blant annet fordi jeg aldri har den type samtale med en "praktiserende" bifil.  Men det har kanskje du?

 

Kommentar #57

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

07.05.09 kl. 23:54 skrev Ole Jensen:

Men nå svarte du ikke på mine spørsmål...

 

Hvilke spørsmål mener du jeg ikke har svart på?

 

Kommentar #59

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

Ole, før jeg svarer på dette, vil jeg gjerne litt tilbake til dine 10 "tapspunkter".  Du nektet å gå videre på dem da jeg kom med konstruktiv tilbakemelding, og jeg respekterer at du ikke vil utdype mer, det er din egen sak.  Men jeg har et spørsmål til det å på generelt basis sette opp slike "tapspunkter" for en gruppe mennesker.

Hvilket argument er du ute etter ved å komme med en liste over slike tap? 

Hva er poenget ditt ved å liste opp dette?

Hva mener du en slik tapsliste har å si f.eks for homofiles rett til å gifte seg?

 

Så til dine spørsmål.

1) Hva har du å si til "ektefødte" homofile som faktisk har lyktes må å omvende seg fra homofil livsstil? Burde de forblitt homofile?

Med "ektefødt" mener jeg homofil legning som er medfødt og varer livet ut.  Jeg står på fjellstø grunn når jeg hevder slike mennesker finnes.  Jeg har snakket med flere av dem selv, og alt jeg leser i media om homofile tyder på at det finnes mange av dem der ute i samfunnet.  Spørsmålet ditt blir faktisk irrelevant, og jeg tror du er klok nok til å se hvorfor utfra det jeg nå skrev.

2) Er det greit at såkalt "bifile", og/eller det du (motsetningsvis) betegner som "uektefødte" homofile, blir tilbudt hjelp til å leve naturlige heterofile liv?

Det som er helt greit, er at mennesker som er usikker på sin legning, finner ut av det.  Dette gjelder enten man går den ene eller den andre veien.  Man kan enten finne ut dette for egen maskin, oppsøke en terapeut eller på andre måter.  Dersom man opplever seg som bilfil, men er usikker på sin legning, er det helt ok å forsøke å finne ut av livet sitt.  Hva mener du?

3) Er det egentlig det samme å bli tilbudt hjelp ift homofili, som det å tilby noen hjelp til å bli homofile? Jeg har i min punktliste pekt på 10 grunner for hvorfor man ikke bør leve ut homofili, hensett til konsekvensene for den det gjelder. Jeg skjønner du er uenig i noe av dette, men ta det nå for hva det er. Listen er dels basert på uttalelser fra homofile selv. Mener du likevel, på ramme alvor, at det er det samme?

Her synes jeg du ror deg ut på viddene.  Du må spesifisere nærmere hva du mener, og formulere spørsmålsstillingen på en bedre måte.

 

 

Kommentar #63

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

08.05.09 kl. 15:45 skrev Ole Jensen:

 

Her synes jeg du ror deg ut på viddene.  Du må spesifisere nærmere hva du mener, og formulere spørsmålsstillingen på en bedre måte.

 

 Har du dårlig tid, eller later du bare som du ikke skjønner...?

 

Jeg påstår at du skal formulere deg på en annen måte.  Prøv igjen, Ole, det er ikke så vanskelig...  :o)

 

 

Kommentar #64

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

08.05.09 kl. 15:21 skrev Ole Jensen:

 

08.05.09 kl. 13:57 skrev Frode Meland:

 

Hvilket argument er du ute etter ved å komme med en liste over slike tap? 

Hva er poenget ditt ved å liste opp dette?

Gå tilbake og sjekk tråden. Det var du som ba om spesifikasjon på hvilket tap man led ved å leve ut sin homofile legning.

Hva mener du en slik tapsliste har å si f.eks for homofiles rett til å gifte seg?

Det er til de homofiles eget beste at de lar være å leve ut sin legning. Da bør ikke samfunnet legge til rette for det motsatte.

Hva ønsker du jeg skal utdype i forhold til listen?

 

 

Det virker som du ikke helt tok poenget.  Jeg er ute etter hvilket argument man bygge opp ved å nevne hva homofile eventuelt "taper" på å være homofile.  Kanskje jeg kan forklare litt:

Tilværelsen er nå en gang slik at dersom vi velger noe, eller er født som noe, så "taper" vi muligheten til å velge, eller være, alternativene.  For eksempel så er jeg mann.  Jeg har dermed "tapt" (skal jeg være ærlig så liker jeg ikke bruken av ordet "tap" her, det var DU som brakte det inn og jeg er høflig nok til å fortsette å bruke det) opplevelsen av å være kvinne, med alt det innebærer (føde barn, kvinners orgasme, kvinners følelsesliv osv osv her er det lett å finne mer enn dine 10 punkter).

Jeg er Frode.  Jeg er ikke Ole.  Jeg har dermed "tapt" muligheten for å oppleve hvordan det er å være Ole.

Men hva så?  Hvilket argument er det man kan kjøre fram på bakgrunn av denne kunnskap?  Ingen som er ved sine fulle fem vil påstå det er "galt" å være mann, selv om jeg ikke får oppleve det å være kvinne.  Ingen som er ved sine fulle fem vil påstå det er "galt" å være Frode, selv om jeg ikke får oppleve det å være Ole.  Og naturligvis: Ingen som er ved sine fulle fem vil påstå det er "galt" å være homofil, selv om man ikke får oppleve det å være heterofil.

Jeg spør derfor igjen : Er det denne type argumentasjon du er ute etter?

 

 

Kommentar #66

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: joda...

Publisert over 11 år siden

 

Vi blir nok ikke enige nei, men jeg respekterer at du har de syn du har.  Jeg er forøvrig helt enig med deg i at det er farlig å utpeke noen konkret til å forårsake selvmord.  Dette skal skal man være svært forsiktig med, der har du et godt poeng.

Takk for en interessant debatt, Ole.

 

Kommentar #67

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert over 11 år siden

 

06.05.09 kl. 00:44 skrev Andreas Hesselberg:

 

05.05.09 kl. 20:16 skrev Sølvi Sveen:

Personlig spiller det ingen rolle for meg om et eller flere av mine barn er homofile. Det utgjør ingen forskjell for meg i måten jeg vil se på dem på eller mine meninger om dem.

Årsaken til det du skriver her må være at du ikke er kristen og ikke anser Bibelen som din autoritet. I det jeg nå skriver legger jeg til grunn at du ikke er kristen.

Mye av skillet i denne saken går mellom de som ikke er kristne og de som er det. Det vil si: skillet i denne saken bør gå mellom de ikke-kristne og kristne. Hvorfor?

Kristne har Bibelen, Guds Ord, som sin autoritet og veiledning, samt Den Hellige Ånd som vår "guide". Det betyr at omvendte kristne skal ta avstand fra synd og vende seg fra all synd. Hvis man har Den Hellige Ånd vil man kjenne det naturlig i sitt hjerte å vende seg bort fra synden. Det bør derfor være naturlig for enhver kristen å omtale homofilt samliv som synd, og argumentere deretter. 

Men, dessverre er det mange "lunkne" kristne som ikke lenger har Bibelen som autoritet i sitt liv, men har blitt preget av venstrevridd propaganda, sekularitet og sosialismens lokkemidler. Jeg kommer aldri til å havne over på den siden. Mitt kristne liv og mitt sanne kristne vesen står og faller på mitt forhold til Gud og Guds Hellige Ord; Bibelen.

Det er forståelig at du som ikke-kristen har det synet du har, nettopp fordi du ikke anser Bibelen som din autoritet. Derfor er ditt syn utelukkende preget av likestillingstanken og humanetisk forståelse, ikke Bibelsk forståelse.

Og derfor, fordi jeg er kristen med Bibelen som min autoritet, er homofilt samliv for meg ensbetydende med å leve i synd. Det vil da være naturlig for meg å reagere negativt på om ett av mine barn blir homofile. Men jeg vil møte mitt barn med respekt og kjærlighet, ettersom det å leve i synd er et fritt valg man tar og har rett til å ta. Vi er skapt med en fri vilje. Og jeg vil be for mitt barn om omvendelse fra synden, men vil ikke påtvinge mitt barn en omvendelse. Det er ikke min oppgave.

 

 Kristen eller ikke kristen, så har jeg ingen rett til å be mine barn om å avstå fra sin kjærlighet i livet uten at jeg selv må ofre min egen.

Jeg har min "tro" selv om jeg ikke er kristen. Og det er mange ting i livet jeg selv ikke ville valgt fordi det er galt for MEG. Men mine barn er fredet. Jeg må selvfølgelig oppdra dem til å bli medmenneskelige og selvstendige mennesker. Men når det kommer til personlige valg jeg aldri hadde godtatt at noen skulle valgt for meg, så har ikke jeg rett til å velge eller påvirke dem.

Jeg har feks en mening om hva jeg ville valgt når det kommer til konfirmasjon. Og jeg håper jo at mine barn velger slik som meg. Men jeg ønsker enda mer at det valget skal være fullstendig deres, og at jeg med god samvittighet kan se dem konfirmere seg (eller la være) og vite at jeg har ikke påvirket dem i det hele tatt. Det samme gjelder valg av yrke, kjæreste, livsstil, og andre valg i livet som jeg tar som en selvfølge at ingen er med å bestemme for meg. Jeg har ingen rett uansett hvilken religion og tro jeg følger, og så mye som antyde ovenfor mine barn at dersom de velger annerledes enn meg i livet, så må de "vende om" for å bli fullstendig "godkjent".  Barna mine skal vokse opp og vite at de kan komme til meg med alt av personlige valg her livet, uten at jeg gjør noe annet enn å oppfordre dem til å være lykkelige slik det føles riktig for dem.

Selv om jeg ikke er kristen har jeg også følelser og meninger om hva som er "riktig og galt" i personlige valg. Men for at jeg skal selv skal få følge det som jeg er overbevist om, er jeg nødt til å godkjenne uten forbehold at min neste (også mine barn) fritt får følge sin overbevisning. Selv om den går aldri så mye på tvers av min egen. Så lenge vi alle følger norske lover og behandler hverandre med gjensidig respekt, så kan vi leve sammen på tvers av tro og personlige valg.

Kommentar #68

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert over 11 år siden

 

06.05.09 kl. 14:19 skrev Andreas Hesselberg: 06.05.09 kl. 01:29 skrev Frode Meland:

Jeg må få lov til å si at jeg reagerer sterkt på det du sier her Hesselberg.  Med mindre du faktisk er Vårherre selv og er i stand til å dømme over hvem som er kristen eller ikke.

Kommentaren var ikke skrevet til deg. Den var skrevet til Sølvi, og ut i fra det hun har skrevet av kommentarer tok jeg utgangspunkt i at hun ikke er frelst. Det kan godt være at hun er frelst, men hvordan kan man da droppe å ta hensyn til Bibelens ord om at homofili er synd? Hvordan kan hun da si at det ikke spiller noen rolle hvis hennes barn blir homofile? Hvis hun er en åndsfylt kristen bør det smerte henne i hjertet hvis ett av hennes barn blir homofil. Hvis hun er kristen stiller jeg spørsmålstegn ved om Bibelen er hennes autoritet.

 

 Det er bare fint om folk kommer med sin mening her inne. Så lenge det er et forum for alle har alle lov å kommentere, argumentere og si sin mening. Selv om det i utgangspunktet er en kommentar til noe som er kommentert til noen andre.

Jeg er ikke kristen. Men jeg har min "tro" akkurat like mye som du har din "tro". Og jeg har like stor rett på mine meninger og min livsførsel i forhold til min tro. Jeg kan ikke droppe å ta hensyn til min tro når det kommer til hvordan jeg lever mitt liv. Om jeg velger å la en smerte ta plass i mitt hjerte fordi et av mine barn ikke velger å "følge" det som er riktig etter min tro, så er det jeg som eier den smerten. Jeg er dermed den eneste som kan gjøre noe med den smerten. Jeg kan velge å beholde den, eller jeg kan la den fare. Men det jeg ikke kan gjøre er å la mitt problem og min smerte bli et problem for den jeg har valgt å la smerte meg. Jeg har ikke engang lov å si at min neste sitt valg gjør meg vondt. Det er kun egosime fra min side fordi jeg "tror" jeg vet bedre enn min neste. Og dessverre er det ofte slik at de som står oss nærmest er de vi oftest "tråkker" på med vår personlige overbevisning og tro.

Kommentar #69

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: De homofiles tap

Publisert over 11 år siden

 

07.05.09 kl. 18:34 skrev Ole Jensen:

 

07.05.09 kl. 15:46 skrev Frode Meland:

 

07.05.09 kl. 15:35 skrev Ole Jensen:

 Hvis noen skulle tilbudt meg, som er heterofil, veiledning i omvendelse til homofili så vile jeg nok ledd av dem. Men det er vel ikke helt det samme, er det vel?  

 

 :o)  Jo Ole, det er nettopp det det er!

Du er helt sikkert klar over at det finnes noen folk som mener de kan "kurere" homofili og bringe dem over på "den rette siden".  Siden du ville ha ledd av de som kom til deg, så er jeg sikker på at du med litt empati og innlevelse kan se for deg hvordan det føles når en ektefødt homofil tilbys overgang til den andre siden!

Og hvis du tviler på om en ektefødt homofil er nettopp det, så kan du sikkert få tlf.nr til min homofile venn og spørre ham direkte om du er interessert!

 

Mener du det er det samme altså...? Så hva har du da å si til de som faktisk har blitt hjulpet til å leve som heterofile, og som beskriver det som en fantastisk befrielse?

For øvrig, hvis det finnes noe som heter "ektefødt homofil" finnes det kanskje noe annet? Hva med bifile? Vil anse det som greit og en bra ting at de fikk hjelp til å leve heterofile liv?

 

 Så lenge de som er blitt "hjulpet" selv har søkt denne hjelpen fordi de selv har ment (uten påvirkning fra andre og samfunnet) at de ønsker hjelp, så er jo det helt greit. Det er deres valg.

Så må alle andre føle hva som er riktig for dem, og velge utifra det. Men det som er viktig er at folk skal få leve slik det føles normalt for dem. Og ikke søke noen endring eller føle at de må endre seg fordi noen andre i livet deres ønsker at de skal det.

Når det kommer til hva som er "naturlig", hva som er medfødt og ikke, så finnes det ingen forskning som kan si noe sikkert. Og inntil noen kan slå i bordet med noe som påviser at det er "slik" eller "slik", er det den enkelte som opplever seg selv som må kunne si om han/hun er slik eller ikke fra fødselen av. Det er bare å tenke på seg selv. Det finnes vel heller ingen forskning som sier noe om heterofili er medfødt. Er det bevist på noen måte? Noen som vet om forskning som sier at heterofili er medfødt og ligger i genene? Jeg regner jo med at dersom de har funnet "fili-genet" så ville man funnet ut hvorfor en viss andel av befolkningen er homofile og bifile. Men føl på den følelsen DU har som heterofil. Føles ikke den 110% medfødt? Med litt empati og evnen til å sette seg inn i hvordan en homofil da føler det, så skjønner man godt at de som sier at de er 110% sikre på at de er født homofile, VET at de er det like mye som jeg og du VET at vi er heterofile.

Det finnes jo heterofile som er usikre på sin legning, og hvor noen har vimset rundt i begge "leire". Og det finnes homofile som er usikre på sin legning. Og bifile som er usikre, og bifile som er sikre. Det finnes mao mange varianter både blant heterofile, homofile og bifile. Enten er alt medfødt, eller så er vi bare noen store "vimser" alle sammen, og at jeg og du og alle som er "født" homofile bare er overbevist selv om at vi er det vi er.

Kommentar #70

Trond Martinsen

2 innlegg  7 kommentarer

RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 11 år siden
06.05.09 kl. 00:44 skrev Andreas Hesselberg: 05.05.09 kl. 20:16 skrev Sølvi Sveen:

Personlig spiller det ingen rolle for meg om et eller flere av mine barn er homofile. Det utgjør ingen forskjell for meg i måten jeg vil se på dem på eller mine meninger om dem.

Årsaken til det du skriver her må være at du ikke er kristen og ikke anser Bibelen som din autoritet. I det jeg nå skriver legger jeg til grunn at du ikke er kristen.

Mye av skillet i denne saken går mellom de som ikke er kristne og de som er det. Det vil si: skillet i denne saken bør gå mellom de ikke-kristne og kristne. Hvorfor?

Kristne har Bibelen, Guds Ord, som sin autoritet og veiledning, samt Den Hellige Ånd som vår "guide". Det betyr at omvendte kristne skal ta avstand fra synd og vende seg fra all synd. Hvis man har Den Hellige Ånd vil man kjenne det naturlig i sitt hjerte å vende seg bort fra synden. Det bør derfor være naturlig for enhver kristen å omtale homofilt samliv som synd, og argumentere deretter. 

Men, dessverre er det mange "lunkne" kristne som ikke lenger har Bibelen som autoritet i sitt liv, men har blitt preget av venstrevridd propaganda, sekularitet og sosialismens lokkemidler. Jeg kommer aldri til å havne over på den siden. Mitt kristne liv og mitt sanne kristne vesen står og faller på mitt forhold til Gud og Guds Hellige Ord; Bibelen.

Det er forståelig at du som ikke-kristen har det synet du har, nettopp fordi du ikke anser Bibelen som din autoritet. Derfor er ditt syn utelukkende preget av likestillingstanken og humanetisk forståelse, ikke Bibelsk forståelse.

Og derfor, fordi jeg er kristen med Bibelen som min autoritet, er homofilt samliv for meg ensbetydende med å leve i synd. Det vil da være naturlig for meg å reagere negativt på om ett av mine barn blir homofile. Men jeg vil møte mitt barn med respekt og kjærlighet, ettersom det å leve i synd er et fritt valg man tar og har rett til å ta. Vi er skapt med en fri vilje. Og jeg vil be for mitt barn om omvendelse fra synden, men vil ikke påtvinge mitt barn en omvendelse. Det er ikke min oppgave.

 Om kjærligheten til ens eget barn, avgjøres av dennes seksuelle orientering (homo/hetro), er det virkelig grunn til å stoppe opp. Men oftest viser det seg jo som Jan Eggum en gang sang:

"Han som tilfeldigvis ble glad i en av samme kjønn/
Hva hvis det var din sønn?"

Kommentar #71

Trond Martinsen

2 innlegg  7 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 11 år siden

 Frode svarer jo bra, så det er liten vits i å kommentere utover at maken til selvoppfyllende sirkelargumentasjon som disse spørsmålene representerer, har jeg sjelden eller aldri lest.

06.05.09 kl. 23:38 skrev Frode Meland:

Ole Jensen redegjør gjennom ti argumenter for hvorfor homofile "taper på å leve ut sin legning".  Jeg vil her kommentere dem i tur og orden, min kommentar i kursiv.

1) Ikke leve i bevisstheten om at han/hun er en del av en sammenhengende familietradisjon .

Jeg skjønner ikke hva du mener her, kan du utdype?

2) aldri gjenkjenne sin elskedes trekk i sitt barns ansikt.

Og så?  Foreldre med adoptivbarn gjør ikke det.  Folk som ikke får barn gjør ikke det.  Hva er poenget?

3) aldri ha fullstendig intellektuell visshet om at han/hun ved sin livsførsel ikke krenker skaperordningen.

Dette er absurd i mine ører.  Her må du utdype skal argumentet ha noen mening.

4) aldri slippe fri fra samvittighetens plage, uansett hvor liberalt samfunnet blir, og hvor intellektuelt overbevist han/hun selv blir.

Samvittighetens plage?  Du mener vel kanskje den dårlige samvittighet vedkommende får på grunn av folk som fordømmer henne?  En dårlig samvittighet som er totalt unødvendig?

5) alltid leve som minoritetsgruppe (med mindre og mindre oppmerksomhet jo mer liberalt det blir.) Samfunnet er bygget rundt det heterofile, noe jeg har hørt flere homofile uttrykke sorg over.

So what?  Det er mange minoritetsgrupper som klarer å akseptere det, finnmarkinger f.eks.

6) oppleve mobbing (jeg tar selvsagt avstand fra dette, men det er vel likefullt noe som skjer og som vil skje).

Naturligvis kan de oppleve det, med på samme måte som en gutt med briller ikke kan anklages for at han mobbes fordi han har briller, så gjelder dette naturligvis for homofile også.

7) tilhøre en gruppe med 8 ganger høyere selvmordsrate (jeg har ikke hørt at det finnes en nedadgåene tendens til tross for at homofili aldri har vært mer akseptert)

Har du noen teori om hvorfor selvmordsraten kan være høyere?  Kan det ha noe med manglende aksept i samfunnet å gjøre?

8) ikke kunne bevege seg fritt i verden (det finnes - og vil finnes - land hvor homofili fortsatt er straffbart.)

Dette kan nok være et reellt tap, på samme måte som det vil være et tap for kristne i Iran ikke å kunne leve ut sin tro.  Dermed ikke sagt at kristne i Iran er handicappede eller er dårlige foreldre ;o)

9) være gjenstand for stadig debatt, ikke bare den tradisjonelle "homofilidebatten" men også på det vitenskaplige plan.

Men det er vi jo alle sammen det, Ole.  Det vil alltid være forskere som vil finne ut ting om oss mennesker, helt sikkert om deg også.  Argumentet er derfor meningsløst.

10) For så vidt gjelder menn,  betydelig større risiko for HIV og AIDS.

Dersom du først argumenterer slik, så vil alle som har heterosex også tape, fordi det er betydelig(!) større risiko for kjønnssykdommer enn dersom man er avholdende.

Har du flere argumenter på lur?  Jeg lytter så gjerne.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere