Øyvind Holmstad

181    637

Totenåsens Venner, stå på!

Mot valget er det kun to partier som har tatt et klart standpunkt mot monstermøllene på Totenåsen, Høyre og Pensjonistpartiet. Jeg oppfordrer velgerne på Toten til å merke seg dette.

Publisert: 25. aug 2011 / 906 visninger.

I tillegg til gigant-vindmøllene kommer milevis med veiskjæringer og andre anleggsarbeider. Mjøsa i bakgrunnen.

Fra avisdebatten ang. vindkraftsaken på Totenåsen ser jeg Åsens Venner har blitt anklaget særlig for tre forhold:

 
1)      De baserer seg på ”følerier” og ”naturromantikk”, og ikke fakta.

2)      De er gjennomsyret av gruppetenkning og flokkmentalitet, der saklighet ikke slipper til.

3)      De er teknologifiendtlige.


For å begynne med det første, følelser er i dag harde fakta. Siden Edward O. Wilson i 1984 etablerte begrepet ”biophilia” (på norsk biofili eller naturkjærlighet), har fagfeltet gjennomgått en rivende utvikling. Forskning viser at mennesker heles av landskap hvor naturens geometri er bevart, mens objekter eller inngrep som bryter med landskapsbildet aktiverer hjernens stress- og fluktsentre. Altså samme reaksjon som i møte med et ”monster”. Man kan derfor trygt si at det er i vår egeninteresse å bevare intakt natur, slik at vi har et sted å komme vekk fra det stresset mange erfarer i hverdagen. Totenåsen er i dag et slikt sted.

En som har tatt høyde for å skape en ny arkitektur, såkalt biofilisk arkitektur eller ”neuroarchitecture” basert på de senere årenes forskning innen biofili, neurologi og naturens geometri, og hvordan disse utgjør et hele, er Nikos A. Salingaros. Han er av tidsskrifter og enkeltpersoner, blant dem prins Charles, utpekt som en av vår tids viktigste tenkere. Jeg vil anbefale Åsens Venner å studere hans arbeider, ikke minst et av hans siste essay med tittelen Life and the Geometry of the Environment, som er å finne hos permaculture.org.au.

Et annet relevant dokument er et av Christopher Alexander sine siste arbeider, med tittelen  Harmony-Seeking Computations: a Science of Non-Classical Dynamics based on the Progressive Evolution of the Larger Whole (s. 19). Jeg har lenket mot dette i kommentarfeltet til Nikos sitt essay.

For begrepet monster har engelske Wikipedia en utmerket definisjon:

A monster is any fictional creature, usually found in legends or horror fiction, which is somewhat hideous and may produce physical or mental fear by either its appearance or its actions. The word "monster" derives from Latin monstrum, an aberrant occurrence, usually biological, that was taken as a sign that something was wrong within the natural order.[1] 

Når det gjelder anklagene om gruppetenkning og saueflokkmentalitet har dere definitivt ingenting å skamme dere over, sjelden har vi sett mer saklig argumentasjon. Med ny kunnskap i menneskets biofili kan man også trygt slå fast at de følelsene vi har for Totenåsen er relevante (objektive) fakta, som bør veie tungt. Håper Havgul legger stor vekt på dette i konsekvensutredningen, og hvordan en forringelse av landskapsbildet vil innvirke på vårt velvære.

Hva som kjennetegner gruppekonformitet er et altfor stort emne til et leserbrev. Men temaet er grundig belyst i Nikos A. Salingaros siste essay med tittelen Cognitive Dissonance and Non-adaptive Architecture: Seven Tactics for Denying the Truth, som han velvillig lot oss poste på PRI-Australia sin blogg. Selv om han spesifikt omtaler arkitektur har det allmenngyldig aktualitet.

Gruppekonformitet og hersketeknikker, hvilke maktstrategier mennesker velger i ulike situasjoner, er også fremragende behandlet i den nye boka til adferdsbiolog Terje Bongard, med tittelen Det biologiske mennesket. Ei svært nyttig bok som alle burde lese!

En typisk strategi for de som gjerne foretrekker å omtale seg selv som ”teknologioptimister”, er å hevde at de som ikke deler deres virkelighetsoppfatning er teknologifiendtlige og vil føre verden tilbake i steinalderen. Et sterkt dogme blant ”teknologioptimistene” er at vi trenger evig økonomisk vekst for å løse verdens miljøutfordringer. Dessverre har de stor politisk innflytelse og har nobelprisvinnere i økonomi blant sine ”ledestjerner”.

En som går hardt ut mot denne tankegangen er fysikeren Thomas Fischbacher, en flittig skribent hos PRI-Australia. Vil særlig anbefale hans siste artikkel med tittelen Climate Belief Forensics II.

Med Østre Toten kommunestyre sitt vedtak om å ”konsekvensutrede” etableringen av et industriområde for vindmøller i den biofilisk og biologisk mest verdifulle delen av Totenåsen, vil jeg oppfordre alle som kjenner på en naturkjærlighet for åsen vår om å støtte opp om Åsens Venner. Å være biofil er ingenting å skamme seg over!

Videre lesning:


Artikkelen er publisert i Oppland Arbeiderblad 25.02.2011.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Oi!

Publisert over 6 år siden

Dette har jeg ikke fått med meg!

Nei, jeg håper virkelig mange stemmer Høyre i Østre Toten dersom dette er tilfelle. Totenåsen har en fantastisk vakker natur som burde bevares. De eneste unaturlige elementene som er der per nå er noen setre her og der, men de bidrar merkelig nok bare til en mer naturlig følelse, med de pene rødmalte husene sine og sauer som beiter omkring. Ja, og så har man jo høyspentmasten over fjellet da. Men den syns ikke så godt.

For dette er vel bare et forslag, håper jeg, og ikke noe de alt har satt i verk?

Vindmøller vil gjøre det direkte stygt der oppe. Se bare på Danmark, et land som kan sies å være helt vandalisert av vindmøller. De er lett synlige fra de fleste steder, og vil antakeligvis ødelegge fullstendig den fine utsikten fra mormors hus ved Skjeppsjøen, som jeg husker så godt fra barndommen.

Jeg oppfordrer også alle totninger til å stemme et parti som går imot dette forslaget!

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere