Martin Jakobsen

11

Hvis kirken er viktig...

Hvorfor skal vi stemme ved kirkevalget?

Publisert: 24. aug 2011

I Kirkevalgbrosjyren blir man bedt om å stemme hvis kirken er viktig. Men hva betyr det?

Det har blitt påpekt at innholdet i kirkevalgbrosjyren er rimelig tynt. Jeg synes det er bra at man i denne brosjyren vil få frem at kirken er viktig, men måten det gjøres på synes jeg er hårreisende. Det er mildt sagt urovekkende at man går bort fra det kristne budskapet og omfavner sermoniaspektet ved kirken. Hvis kirken er viktig som sermonimester, så skal man altså stemme på kirkevalget. 

Det er ikke noe galt i å være en sermonimester, men på hva slags grunnlag skal kirken være dette? Når dåp og konfirmasjon - i følge kirkevalgbrosjyren - handler om feiring av liv og videreføring av verdier, da er det kristne fundamentet skjøvet bort. Frelse er borte. Jesustroen er borte. Kristus nevnes ikke.

Skal vi virkelig stemme ved kirkevalget fordi kirken er en festarrangør? Jeg tror kirken handler om noe mer: Hvis kirken er viktig i ditt åndelige liv, om den er viktig for ditt fellesskap, viktig for å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus, da bør du engasjere deg i kirken! Og det innebærer å stemme ved valget.

Jeg synes kirken skal være ærlige om sitt kristne fundament. Kanskje burde den heller spørre "Hvis Kristus er viktig…"?

Hvis kirken er viktig for folk er ikke jeg fornøyd med høy valgdeltakelse. Hvis kirken er viktig, så synes jeg vi bør gå i kirken, bli aktiv i menigheten, oppsøke fellesskapet. Dette er mye viktigere, og mye bedre, enn høy valgdeltakelse.Martin JakobsenKandidat i Agder og Telemark

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Fint innlegg. Jeg synes at Ørjasæter treffer godt. På vl.no står det:

"Hun mener at «statskirkens fremste kjennetegn er at prestene griper enhver anledning til å snakke om noe annet enn Gud og Jesus». Dette preger kirkens valgbrosjyre også, mener hun.

– Men egentlig er jeg ikke så overrasket. Jeg har nesten glemt at kirken er opptatt av Jesus, for de sier det jo aldri, anfører Elin Ørjasæter.

Hun mener at «statskirken som konstruksjon avkristner Norge»."

Dette er - dessverre - en beskrivelse som er dekkende for deler av statskirka i Norge. Men det handler mer om den politiske maktas inntreden i kirka, så man kan ikke skjære trossamfunnet DNK over én kam helt uten videre. Jeg er dog ikke medlem lenger, både pga. av min manglende begeistring for en del ny teologi (f.eks. innenfor sex og samliv), og fordi jeg avviser statskirke-ideologien ut fra Det nye testamentets lære.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere