Finn Eriksen

5

Overflatisk selvkritikk?

Selvkritikk for noen og enhver, eller bare noen?

Publisert: 20. aug 2011

Etter 22/7 har det etter det jeg kan se, dannet seg en oppfatning av at islamofobien og muslimhetsen er noe som har oppstått av frykt for fremmede, uten rot i virkeligheten. Når "noen og enhver" har blitt oppfordret til å tenke gjennom retorikk og holdninger, har det vært underforstått at dette stort sett bare omfatter "noen" og ikke "enhver" - http://www.dagbladet.no/a/17635689/

På Islam Nets nettside kan vi nå se hvordan en overlevende etter Utøya gjør den islamske trosbekjennelsen - http://www.islamnet.no/multimedia/kategorier/video/visvideo/242/dokumentarer/overlevde-utoya-og-aksepterte-islam

På de samme nettsidene kan vi lese hva noen av Islam Nets medlemmer mener om demokratiet -
http://www.islamnet.no/forum/2-Islam/4251-Islam-og-demokrati

Når en annen muslim på nettstedet islam.no tar til ordet for reform, får han passet påskrevet av Islam Net. Lederen Fahad Qureshi antyder at han er en frafallen eller kufir, og tillater seg å minne om dødsstraffen for apostasi
http://www.islamnet.no/forum/2-Islam/10906-Kufren-av-%C3%A5-reformere-Allahs-lover-avsl%C3%B8rt

Når en av framtidens potensielle maktpersoner inngår en pakt med personer fra denne grupperingen, der respekten for demokrati ikke er høy, er det kanskje et utrykk for ungdommelig åpenhet og et ønske om å utforske andre kulturer/religioner. "Ungdommeligheten" forklarer vel kanskje også at han neppe kan være godt orientert om demokratisynet til de som har omvendt han.

Men det må uansett på denne bakgrunn være lov å stille spørsmålet om selvrefleksjon etter 22/7 skal forbeholdes "noen", eller kanskje også bør inkludere "enhver".
Dersom ikke bevistheten rundt islamistenes syn på bl.a. demokrati når det brede lag av folket og ukritiske innvandringsforkjempere, er jeg redd den lille selvkritikk vi har sett kun er overflatisk og glemt om noen måneder.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

IslamNet, islamofobi og slikt

Publisert rundt 9 år siden

Jo, miljøet rundt IslamNet er definitivt ekstremistisk, og det er all grunn til å saumfare alt som kommer fra folk som Fahad Qureshi.  Det er imidlertid viktig å holde tunga rett i munnen, slik at en ikke kommer i skade for å skjære alle muslimer over én kam.  Jeg legger inn noen betraktninger rundt begrepet "islamofobi" som jeg også har postet i en annen tråd:

Jeg er skeptisk til alle karakteristikker av andre mennesker som ender på -fobi, fordi det framkaller en form for sykdomsassosiasjoner (irrasjonell angst).  Å kritisere sider ved islam og/eller islamsk praksis er selvsagt ikke "sykelig".  Dersom begrepet islamofobi likevel skulle ha noen relevans, er det helt vesentlig å presisere hva det kan omfatte og hva det ikke kan omfatte.

Det er f.eks. stor forskjell på å:

1)  kritisere sider ved islam (politisk islam, sharia m.m.) - og i tilknytning til det bekjempe alle forsøk på å etablere parallellsamfunn osv.

og å:

2) hevde at det finnes en felles hemmelig agenda mellom muslimer, det "politisk korrekte" establishment i Vesten ("kulturmarxistene") og "MSM" ("mainstream media") med det formål å islamisere Europa.

Å bruke begrepet islamofobi i tilknytning til 1) er et forsøk på å sykeliggjøre helt legitim kritisk praksis.  Når det gjelder 2), som er uttrykk for en irrasjonell og farlig konspirasjonstenkning, stiller saken seg annerledes.  Anders Behring Breivik er åpenbart islamofob.  Det samme kan sies om "Fjordman" og bloggere som Baron Bodissey ("Gates of Vienna"), Pamela Geller ("Atlas Shrugs"), Robert Spencer ("Jihad Watch") og alle andre Eurabia-troende.

Kommentar #2

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er imidlertid viktig å holde tunga rett i munnen, slik at en ikke kommer i skade for å skjære alle muslimer over én kam.

Dette blir veldig viktig framover. Det er helt avgjørende at man klarer å skille mellom islam og islamisme. Men det er også viktig at de som kritiserer islamkritikerene og islamofobene forstår at det er en vesensforskjell.

Jeg er enig i både punkt 1 og 2. At europeiske politikere skulle ha konspirert for å islamisere europa er i overkant vilt. Men at det finnes naive politikere er nok ikke unikt for denne saken.

AUFeren som gjorde den islamske trosbekjennelsen burde være kjent med deres demokratisyn og syn på menneskerrettigheter før han konverterte. Jeg vil anta at han forstår det etterhvert.

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Takk for linkene, Finn

Publisert rundt 9 år siden

For meg ble summen av lenkene det som og det som gjør opplysningsarbeid og kristisk røst viktig i forhold til islam.

Vi nordmenn er generelt svært godtroende og naive.  Vi har det i oss å tro det beste om alle inntil det motsatte er bevist.

I link 2 så var det interessant å se og høre hvordan denne islamevangelisten - og han var etter min mening veltalende, flink og tillitsvekkende - slik en evangelist uansett tro bør være - ledet denne unge personen inn i en en aksept av islam uten å ha lest avtalevilkårene eller fått tenkt igjennom selvmotsigelsen det er å være medlem av AP/AUF og akseptere en religion med det kvinnesyn og det synet på vantro som følger med - et syn som er alt annet enn det som følger med den sosialistiske fellesskapstanken.

For meg, som kristen, var det og viktig å merke seg hvor viktig treenigheten er - med Gud - Faderen - Jesus - Sønnen og Den Hellige Ånd.  Takk, Gud, for at jeg som en kristen slipper å tro på en lunefull Allah som kansje vil slippe det inn i Paradis hvis du gjør slik og slik .. og slik og slik...  Takk, Jesus, for at du fullførte verket på korset - du gjør det mulig for alle som tar i mot deg til å bli en del av den himmelske evighet - og takk Hellige Ånd for at du er en del av min hverdag - vi går sammen!

I vår norske hverdag er selvsagt muslimer likeverdige med andre og de vi har tatt imot innenfor våre grenser skal selvsagt få lov til å misjonere og evangelisere - men - hele konseptet kommer ikke fram i selv "vi skal snakke deg til tro på islam" - samtalen - derfor er det en jobb å gjøre.  La oss aldri bli overfladiske i vår omtale av islam -  samtidig som vi er på "gamlemåten" - naive og godtroende - i møte med muslimene i hverdagen...

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere