Marianne Lystrup

28

Lese mellom linjene

Publisert: 14. sep 2009

Noen hevder at det beste står mellom linjene. Men også de som har mer enn nok med å holde styr på det som står på linjene, trenger litteratur.

I dag lanseres en ny bokklubb. De kaller seg verdens første bokklubb for dem som ikke vil lese mellom linjene. Leser søker bok står bak satsingen. Samme dag gir Aschehoug ut ei bok i samarbeid med Blindeforbundet. Det vil si, samme bok utgis i tre ulike utgaver: En «vanlig», en lydbok og en punktskriftbok.
Dette er gledelige begivenheter. Det forteller både noe om at litteratur anses som viktig, og noe om vilje til å se forbi hindringer, og isteden fokusere på løsninger. Det er jo et faktum som stadig blir påpekt av forskere, at mange mennesker i samfunnet vårt ikke kan lese så godt som man kunne ønske.
 For å ta bokklubben først: Å være medlem i en bokklubb er mer enn en billig og lettvint måte å skaffe seg bøker på. Det dreier seg om et slags fellesskap, en identitetsmarkør. At også lesesvake nå får anledning til å ta del i denne kulturkjeden, er veldig bra. Ja nettopp lesesvake kan ha glede av et slikt tilbud, fordi det vil lette arbeidet med å finne fram til bøker som kan passe for dem.

Demokrati.
Leser søker bok har holdt på å mange år med å legge til rette for at lesesvake kan få anledning til å ta del i boklivets gleder. De har også kartlagt tilstanden, og forteller at mer enn én million mennesker i Norge har vansker med å lese vanlig tekst. Tidligere var det vanskelig å finne litteratur som tilpasset seg disse leserne. Derfor gikk en rekke organisasjoner sammen for å finne ut hvordan alle kunne få tilgang til litteratur. Løsningen ble Leser søker bok, som er en allianse av ymse kaliber, fra forfatterorganisasjoner og forleggere via bokhandlere og helt ut til leserne. Selv mener de at denne brede sammensetningen er en viktig forutsetning for suksessen de har hatt siden de ble stiftet i 2002.
Kulturelt demokrati er målet for foreningen, som mener at ingen skal være stengt ute fra gleden av å lese en god bok. Tilgang til litteratur er også et spørsmål om ytringsfrihet. For å kunne delta i offentligheten, må man kunne tilegne seg informasjon og kunnskap gjennom både skjønn- og faglitteratur.
I løpet av årene de har vært aktive, har Leser søker bok blant annet innstiftet Leseknappen (som en parallell til svømmeknappen), de har gående en offensiv for å styrke folkebibliotekene slik at de skal kunne gi et godt tilbud til svake lesere. I 2007 fikk de Folkeopplysningsprisen blant annet for dette arbeidet, som de fortsatt strever med å fullføre. De kaller det Bok til alle-bibliotek og i januar 2008 var det over 120 slike bibliotek her i landet. Målet er at alle norske kommuner skal ha et bibliotek som er slik utrustet at det fungerer også for lesesvake innen 2016.

Enkel.
Og nå lanseres altså Leseklubben. Det vil si, det er snakk om to klubber: Den ene har undertittel enkel tekst og er beregnet på folk med dysleksi, ADHD eller som her et annet morsmål og synes at vanlig tekst er tunglest. Leseklubben enkelt innhold sikter seg inn mot folk med utviklingshemninger. Helga Gunerius Eriksen har skrevet den første boka i denne serien. Den handler om Pål som reiser med hurtigruta fra Bergen og helt til toppen av Norge.
Dagens utgivelse fra Aschehoug og Blindeforbundet er et annet eksempel på at her arbeides det godt for å gjøre leseglede tilgjengelig på mange måter. Det er Endre Lund Eriksen som har skrevet boka som kommer i tre varianter i dag. Bodøværingen er kjent for å ha et sosialt engasjement i tillegg til sitt gode fortellertalent. Bøkene om Pitbull-Terje der han skriver om en overvektig gutt som kaster av seg taperstempelet, er store suksesser i bokhandler og bibliotek, og er dessuten blitt grunnlag for film. Nå har han skapt en hovedperson som er blind, og boka heter Super.
Vi kan ikke dy oss, men må melde at vi synes det er supert at det satses så bredt og godt på å gjøre leseglede tilgjengelig for alle.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere