Ronny Johansen

72

Vår tid og det fremtidige sett ut fra en Kristen verdensforståelse

Ettersom vi lever i de sidste dager, er det klokt å søke etter lys og klarhet. Enhver av oss som søker sannhet og virkelighet bør søke å bli satt i stand til å tyde vår egen tid, og få klarhet i den kommende.

Publisert: 7. aug 2011

Vi lever nå en en tid, som Bibelen kaller, "De siste dager". De siste dager startet ved Jesu oppstandelse. Altså i år 0,-. Det er derfor de kristne alltid har sagt at vi lever i de siste dager. De "siste dager", altså de dagene som er mellom Jesu oppstandelse og Jesu gjenkomst, har også sine siste dager. Det som skal foregå i disse dagene, kaller de Kristne "Den store trengsel". Bibelen forteller oss at det skal være en stor trengsel de siste 3,5 - 7årene før tusenårsriket. 

De kristne har, etter som tiden har gått, oppfunnet nye ord for å beskrive og tolke sin samtid. Vi har også et begrep som heter "endetiden". Endetiden blir av de fleste kristne oppfattet som de, la oss si siste 10-70 årene før den store trengsel begynner. Mange av oss tror at vi lever i endetiden nå. Jeg for min del har hatt den klare oppfatningen at jeg har levd i endetiden siden jeg ble født. Altså siden 1966. 

Det jeg skriver om her, vet jeg 10-tusenvis av kristne i landet vårt har en ganske klar oppfatning om er sant. Det har de vekkelseskristne fra 1907 og fremover sørget for å overlevere til våre åndelige besteforeldre og foreldre. Derfor er det en sterk tro og overbevisning i KristenNorge om en hel del av det vi kan vente oss når Den store trengsel begynner. Og endetiden var altså de siste årene før den store trengsel. 

Nå skal vi se litt på hva De vekkelseskristne fra 1907 har forutsagt kommer til å skje i endetiden. Det bør jo være av stor interesse for oss som lever i dag og se etter om disse personene som av sin samtid ble regnet for å være skrullinger, hadde noe vettugt å si om fremtiden. Altså om den tiden vi lever i. Jeg for min del syntes det er veldig intressant å se etter hvem som tolket, både sin samtid og fremtid rett i forhold til ettertidens tolkninger. 

Hvis det så viser seg at disse vekkelseskristne absolutt hadde noe å fare med, så er det vel stor sjanse for at, nettopp disse menneskene, opplevde det vi kaller virkeligheten. Og det er vel den både du og jeg er intressert i å få tak i. Ikke sant? Eller er det ikke virkeligheten, kanskje, som lokker mest på deg. Er det heller ideologiske læresetninger som er menneskeskapte og fulle av feil og manger på grunn av at de som satte dem sammen verken klarte å tolke fortiden, samtiden eller fremtiden. Derfor var det en hel del problemstillinger, utfordringer og vanskeligheter og også umuligheter de ikke tok høyde for ville komme. Jeg for min del ønsker da å leve i det som til syvende å sist går av med seieren. La oss se hva en av disse vekkelseskristne skrev! 

Tannlege Aksel Smith, sønnesønn av Johan Christiansen og sønn av Christian Johannesen Smith, skriver i det kristne tidsskriftet Skjulte Skatter i desember 1915, noe meget intressant og svært aktuelt for vår tid. Det bemerkelsesverdige er at han klarer å forutse dette allrede i 1915.

Diverse utdrag fra artikkelen "Lys over antikrist" fra desemberutgaven av Skjulte Skatter i 1915: 

SITAT: "Ettersom tiden går vil ikke menneskenes vesen forandres, men deres idealer vil ta andre former enn før. Mens idealerne før var hva man nå vil kalle rå, går de nå over til å bli skjønne, og de smykker seg med kjærlighetens og rettferdighetens navn. Det er disse idealer av et opphøyet menneskeliv og menneskesamfunn som i den siste tid vil danne en mektig kilde til menneskelig enhet og sammenslutning; men opphavet er djevlen. Sin synd og sine lyster tar menneskene med seg inn i sine opphøyede idealer og ikledt disse idealene blir synd ikke lenger synd og lovbrudd(mot guds bud, red. anm.), men kun nytelser." SITAT SLUTT

 SITAT: "Likesom lys over råhet vil øke kravet om det menneskene synes er edelt, således vil lys over den nåværende krigs vanvittige myrderier fremme folkenes ønsker om fred. Her flyter menneskenes tanker sannen i det ene ideal. Her kommer de mektige nasjonale og internasjonale sammenslutninger til å smelte sammen i det ene brennpunkt. Her vil sosialister og fredsforeninger, ja også religiøse sammenslutninger stemme overens." SITAT SLUTT

SITAT: "Det er mektige krefter som er i bevegelse for å løfte slekten opp i en høyere sfare, men uten Kristus. Sivilisasjon og kultur er det som har fanget menneskene." SITAT SLUTT

 SITAT: "Satan lar gjerne menneskene øve barmhjertighet og kjærlighet, bare de ikke blir overbevist om synd og offeret for synd. Den tid vi går i møte vil bli en toleransens og humanitetens tid. Da alle idealer skal settes ut i praksis. Som en ledende sosialst sa: "Nå er ikke lenger det synd, som man før kalte synd, og når sonofferet(kristendommen muliggjøring, red anm) er borte, da er vår tid inne."

 Når man med sin synd og sine begjæringer hever seg opp i en ny, moderne og idealistisk tankegang, hvor erkjennelsen av synd mangler, da har man funnet en ny moral, som en sa var høyere enn den moral Kristus kom med. Her er vår tids frihet. På denne måte avskaffer man synd og offeret for synd. Man avskaffer lov for synd og her møter vi lovløshetens hemmelighet. Og hva er større frihet enn lovløshet? SITAT SLUTT

 SITAT: "Derfor opplot de i sin storhet sin munn til spott, og de begynte å føre krig mot de hellige. For disse gikk ikke inn på deres tanker og ville ikke anerkjenne hva de hadde fått i stand. Og det er rimelig, at de vil føre kamp mot de hellige; for når de har fått i stand sine idealistiske tanker, når fred, barmhjertighet og kjærlighet rår, skulle da ikke de troende være de først til å anerkjenne dette? Men da det hele er lagt utenom Kristus, går de hellige derfor ikke med. Og de blir annsett som opprørere mot dem.

Det fredsrike som menneskene skal få i stand skal bli godt styrt, for den som bryter freden og dreper noen med sverd, han blir dept med sverd, og dersom noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap V. 10. Det blir øye for øye og tann for tann. Alle må bøye seg under makten. Derfor vil det midt i freden bli en voldsom trengselstid for alle som ikke vil unnerkaste seg. Se v. 15, 16 og 17. Midt i freden et redselsherredømme!" SITAT SLUTT (Åpenbaringen 13:10 + 15-17, red. anm.)

 SITAT: "For likesom Gud forstyrret Babels tårn, således skal han også forstyrre dette menneskeverk. Han skal vise dem, at det ikke er fred for den ugudelige. Derfor utsendes syv Guds engler med syv Guds vredeskåler og tømmer dem ut over jorden.

Det blir hårdt for menneskene å se sitt byggverk falle. De skal endog tygge sine tunger av pine. Men alteret skal rope: Ja, Herre Gud, du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer. (Åpenbaringen 16:7 red. anm.)

Det er de sanne og rettferdige dommer som skal ha det endelige ord. Salig er den som lar Guds dom allerede nå begynne fra Gud hus.

Hva menneskene drømte om skal ikke lykkes for dem. Pest og krig og alle forferdelige ting skal nå dem. Og antikrists regimente skal ikke bli langt. Kristus skal komme med sine hellige, han skal seire over dyret og den falske profet, som hadde ropt fred, fred hvor det dog ingen fred var, og de blir kastet i ildsjøen.

Hvorfor kalles antikrist fortapelsens sønn? Jo, han opphøyet seg mest. Den som opphøyer og hovmoder seg mest, han danner kronen på alt som heter fortapelse, for han vil styrte lengst ned.

Vi har tatt disse ting med, for at vi skal lære å skille åndene i denne innbrytende nye tid, da begivenheterne ville rulle opp Guds planer med mennesket." SITAT SLUTT

 

Kilde: http://ropdetut.webs.com/apps/blog/show/7986153-v-r-tid-og-det-fremtidige 

Jeg vil anbefale enhver som søker Kristi anerkjennelse og nåde, å gå til de tidlige skrifter fra fra begynnelsen av vårt århundre, som ble forfattet av disse Jesu etterfølgere. Jeg kan nevne navn som kadett Elias Aslaksen, overkanoner Johan Oscar Smith, skredder Sigurd Bratlie og tannlege Aksel Smith

Jeg har blant annet lest boken "Bruden og Skjøgen, av Sigurd Bratlie. Den ble gitt ut på 40-tallet, og er, spesielt i lys av den stemningen vi merker brer seg utover Europa i dag, meget aktuell for de troende som lever nå.

Min oppfattelse av Det Kristne Norske Folk, er at de har sviktet totalt i forhold til å la antikristelig, human hedonisme utbre seg og innta hele nasjonen, UTEN å gjøre nevneverdig mostand. Det er en stor skam og jeg skammer meg dypt over meg selv først og fremst.  

Reis deg til strid hver kvinne og mann! Gjør hva du kan! Bryt deg nytt land! Ingen for liten er, eller stor. Herren har talt, så gå!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvor mener du

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Bryt deg nytt land! Ingen for liten er, eller stor. Herren har talt, så gå!

dette landet som skal brytes ligger? -hvilken dimensjon er det lokalisert i.

Kommentar #2

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

SVAR: I det åndelige.

Publisert rundt 9 år siden

 Vi får vente på overhyrden fra himmelen før VI går til aksjon.

Vi venter på vår Herre fra himmlene. Når han kommer blir det orden for alle nasjonene. Ikke før.  

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"Skjulte skatter"

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Diverse utdrag fra artikkelen "Lys over antikrist" fra desemberutgaven av Skjulte Skatter i

For uinnvidde kan det kanskje være nyttig å vite at bladet "Skjulte skatter" er tidsskriftet til sekten "Smiths Venner", eller Den Kristelige Menighet som de også kalles.

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Vil det si

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

SVAR: I det åndelige.

at Bibelens anbefaling om å oppsøke -fokusert og med vitende vilje, i dag- dette landet er lureri?

Kommentar #5

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Tja

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

UTEN å gjøre nevneverdig mostand. Det er en stor skam

Hva mener du vi skal gjøre da? Hva slags motstand snakker du om?

Kommentar #6

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Hans Nilsen Hauge....

Publisert rundt 9 år siden

er et meget godt eksempel på å yte motstand mot de onde og djevelske kreftene i SIN samtid. Jeg vil følge hans eksempel. 

Kommentar #7

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

svar

Publisert rundt 9 år siden

Svein Nyborg skriver: at Bibelens anbefaling om å oppsøke -fokusert og med vitende vilje, i dag- dette landet er lureri?

Svar: Nei, Svein Nyborg. Dette forsto jeg rett og slett ikke noe av. Jeg begynner kanskje å bli sliten. Kan du forklare deg nærmere?

 

Leif Gullberg skriver: For uinnvidde kan det kanskje være nyttig å vite at bladet "Skjulte skatter" er tidsskriftet til sekten "Smiths Venner", eller Den Kristelige Menighet som de også kalles.

Svar: For meg betyr det ingen ting om dette kommer fra en sekt. Jeg tilhører ikke noen sekt, ei heller Smiths venner. Jeg er en fri Norsk Kristen Mann som ikke støtter eller forsvarer noen bestemte grupperinger i norsk kristenhet. Akkurat det vil jeg ha meg frabedt. Men jeg er ikke dummere enn at jeg fostår at det disse gutta her skriver, det er verdt å lese. Og allerede i 1915 da gitt. Ikke verst spør du meg.

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Du sier du er

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Svar: Nei, Svein Nyborg. Dette forsto jeg rett og slett ikke noe av. Jeg begynner kanskje å bli sliten. Kan du forklare deg nærmere?

en kristen mann, da antar jeg at du leser i Bibelen.

Den anbefaler veldig sterkt å forlate sine verdslige sysler, oppfatninger, meninger og aktiviteter for å, I DAG, søke, grave, lete etter en øvre dimensjon, et "Land" som flyter med "melk og honning" etter litt rydding, oppdyrking, pløying og såing.

Hevder så du at dette er lurei, at vi må vente på en Herre fra himmlene, at vi ikke har fått talenter, egenskaper og verktøy til å sette i gang umiddelbart??

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke nødvendig...

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Leif Gullberg skriver: For uinnvidde kan det kanskje være nyttig å vite at bladet "Skjulte skatter" er tidsskriftet til sekten "Smiths Venner", eller Den Kristelige Menighet som de også kalles.

Svar: For meg betyr det ingen ting om dette kommer fra en sekt. Jeg tilhører ikke noen sekt, ei heller Smiths venner. Jeg er en fri Norsk Kristen Mann som ikke støtter eller forsvarer noen bestemte grupperinger i norsk kristenhet. Akkurat det vil jeg ha meg frabedt. Men jeg er ikke dummere enn at jeg fostår at det disse gutta her skriver, det er verdt å lese. Og allerede i 1915 da gitt. Ikke verst spør du meg.

Du trenger ikke frabe deg noe som helst, for jeg har ikke beskyldt deg for å tilhøre noen sekt.

Men det ER interessant fra hvilke kretser du henter stoff som du anbefaler, og det var i den sammenheng jeg fant det opportunt å opplyse at angjeldende skrifter har sitt utgangspunkt i Smiths Venner.

Smiths Venner definerer jeg som sekt siden de forkynner at alle andre kristne grupper tilhører "Skjøgen", og av samme grunn er det all grunn til å være litt på vakt når man leser hva de skriver.

Kommentar #10

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Min oppfattelse av Det Kristne Norske Folk, er at de har sviktet totalt i forhold til å la antikristelig, human hedonisme utbre seg og innta hele nasjonen, UTEN å gjøre nevneverdig mostand.

Hva slags motstand mener du er greit å gjøre for å forhindre demokratiske avgjørelser og fremming av menneskerettigheter for andre enn bare kristne?

Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

javel

Publisert rundt 9 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil følge hans eksempel

Da er det bare å reise og grunnlegge ny virksomheter, være raus og inkluderende og hjelpende.

Kommentar #12

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Interessant lesning!

Publisert rundt 9 år siden

Takk for link til et for meg nytt nettsted.

Det er godt gjort å beskrive den tidsånd vi nå har, på et så tidlig tidspunkt.

Virkelighetsbeskrivelser er alltid preget av vårt ståsted, og jeg ser at denne du siterer her har sine røtter godt forankret i vår mangfoldige kristne kulturarv.

Vi har noen meningsbrytninger her og der, men de er ubetydelige i det store bildet.

Har lyst til å kommentere

Når man med sin synd og sine begjæringer hever seg opp i en ny, moderne og idealistisk tankegang, hvor erkjennelsen av synd mangler, da har man funnet en ny moral, som en sa var høyere enn den moral Kristus kom med. Her er vår tids frihet. På denne måte avskaffer man synd og offeret for synd. Man avskaffer lov for synd og her møter vi lovløshetens hemmelighet. Og hva er større frihet enn lovløshet?

Dette er et kjernepunkt, men også den nye tids svakhet!

De regner ikke med at gud la loven i våre hjerter, og de vil få store problemer med å bearbeide sin naturlige skyldfølelse. De vil søke andre former for offer.

Ellers takker jeg for oppfordringen til kamp. Jeg forstår godt behovet for å gjøre noe....men jeg tror at Herren strider den gode strid. Det er hans kamp! Han vil sørge for alt,  frelsen for oss alle.

For oss er Kristi frelsesverk hovedsaken, mens Israel betyr Gud strider.

Det er flere profetord å gruble over....

Jeg leser slikt med interesse.

Takk fordi du deler.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere