Rudi Wara

91    3817

Løgnen om den samme Guden

Publisert: 2. aug 2011 / 5722 visninger.

Løgnen om att vi alle har den samme Guden, det er bare forskjellige måter tro på, har sneket seg inn i den Norske samfunnet som et virus.

Så når den sekulære verden og enkelte krefter i DNK sier att alle religioner har en og samme Gud, så er det feil. Hele bibelen forteller om det som skulle komme, den som skulle berge folket fra fortapelsen, Jesus Kristus.

Nei, det er ikke det samme hvordan en tror.

Bibelen er skrevet over en tidsepoke på ca 2000 år av ca 40 forskjellige skribenter. Bibelen har 66 bøker i seg.

Forfatterne som skrev disse bøkene kjente ikke til hverandre, de levde på forskjellige tidepoker og kontinenter, kom fra ulike kulturer, de var fattige og rike.

Allikevel er detfull overensstemmelsemellom tro og lære, fra første Mosebok til siste bok, Johannes Åpenbaring. Vi snakker om den røde tråd.

Hvordan er det mulig, at det er full overensstemmelse, gjennom alle bøkene i bibelen.

Til sammenligning kan du ta koranen, den er skrevet ca 600 år etter Kristus, den er skrevet av en person mohammed, som sier han fikk inspirasjonen i en hule av en engel.

Sikkerhetsnøkkelen.

Nei, det er ikke det samme hvordan en tror, det er derfor Herren har laget denne sikkerhetsnøkkelen.

Bibelen sier helt tydelig. Ingen kan komme til Faderen når du ikke har Jesus. Du må tro på at Jesus er Guds sønn. Vi har det som heter, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Dette er helt unik fra alle andre religioner på jorden.

Det at du må ha Jesus og DHÅ og Faderen gjør det slik at du ikke kan velge en falsk Gud. Mangler du den ene, da har du heller ikke den andre. Det er det som er det geniale, det som om Herren har laget en sikkerhetsnøkkel for de troende, en mekanisme som ”sikrer” den som tror på Jesus, det at du tror på den rette Guden, og ikke en falsk Gud.

Det geniale er at Herren med DHÅ flytter inn til den som tror. Ved Jesus soningsverk på korset, Han sørget for at vi igjen kan ha samfunn med Herren. Du får et intimt forhold til Herren.

Det er derfor du skal være fullt overbevist i ditt hjerte på at Jesus er Guds sønn som stod opp tredje dag. For når du ikke er fullt overbevist i ditt hjerte, da kan heller ikke den åndelige fødselen finne sted, fordi Herren ser til hjerte (Hjerte er din ånd, det som er av ånd kan bare kommunisere med ånd) og ikke til hue.

Og ser Herren at ikke hjerte tror, da tvinger Han seg ikke inn på et menneske. Det er derfor vi har Prester som ikke er født på nytt åndelige sett. De er ikke fullt overbevist i sitt hjerte/ånd at Jesus er Guds sønn, at Jesus stod opp igjen fra de døde. Fordi det er med hjerte en tror og med sin munn en bekjenner.

De som ikke er fullt overbevist i sitt hjerte/ånd får dessverre ikke den intime relasjonen til Herren, troen blir bare en intellektuell ting.

På grunn av dette får vi da en vaklende Kirke, ikke en sterk, men en vantro Kirke, vi får frafall av troende. Samfunnet mister sin kjerne, sitt fundament for nestekjærlighet.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Anders Winther

0 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Dette er argumentet til de fleste som bekjemper Treenighetslæren, men det er historisk feil.

Tar meg friheten til å reposte litt, da jeg ikke får det du sier til å passe helt...

DE APOSTOLISKE fedre er blitt anerkjent av romerkirken som ledende religiøse lærere i de første århundrer etter Kristi fødsel. Hva de lærte, er av interesse.

Justinus martyr, som døde omkring år 165 e.Kr., omtalte Jesus i hans førmenneskelige tilværelse som en skapt engel, som «en annen enn den Gud som skapte alle ting». Han sa at Jesus var underordnet Gud og «aldri [gjorde] noe uten det som universets Skaper ville at han skulle gjøre og si».

Irenaeus, som døde omkring år 200 e.Kr., sa at Jesus i sin førmenneskelige tilværelse var atskilt fra Gud og underordnet ham. Han viste at Jesus ikke er jevnbyrdig med den «sanne og eneste Gud», som er «over alle, og som det ikke finnes noen ved siden av».

Clemens Alexandrinus, som døde omkring år 215 e.Kr., kalte Jesus i hans førmenneskelige tilværelse «en skapning», mens han omtalte Gud som «den uskapte og uforgjengelige og eneste sanne Gud». Han sa at Sønnen «er nest etter den eneste allmektige Far», men ikke jevnbyrdig med ham.

Tertullianus, som døde omkring år 230 e.Kr., lærte om Guds overhøyhet. Han sa: «Faderen er en annen enn Sønnen, ettersom han er større, liksom den som avler, er en annen enn den som blir avlet, liksom den som utsender, er en annen enn den som blir utsendt.» Han sa også: «Det var en tid da Sønnen ikke var til. . . . Før alle ting var Gud alene.»

Hippolytus, som døde omkring år 235 e.Kr., sa at Gud er «den ene Gud, den første og den eneste, alles Skaper og Herre». «Ikke noe er like evig som han . . . Men han var én, alene, og fordi han ville det, frembrakte han noe som ikke hadde vært til før», slik som da han skapte sin enbårne Sønn — Jesus i hans førmenneskelige tilværelse.

Origenes, som døde omkring år 250 e.Kr., sa at «Faderen og Sønnen er to substanser . . . to ting hva deres vesen angår», og at «sammenlignet med Faderen er [Sønnen] et meget lite lys».

Historikeren Alvan Lamson oppsummerer de historiske kjensgjerninger på denne måten:

«Læren om treenigheten, som er så utbredt i vår tid, . . . får ingen støtte i det språk Justinus [martyr] bruker, og denne iakttagelsen kan utvides til å omfatte alle de før-nikenske fedre, det vil si alle kristne skribenter i de tre århundrene etter Kristi fødsel. De taler riktignok om Faderen, Sønnen og . . . Den Hellige Ånd, men ikke som jevnbyrdige, ikke som ett vesen, ikke som Tre i Én, i noen av de betydninger treenighetslærens tilhengere gir adgang til. Det stikk motsatte er tilfellet

— The Church of the First Three Centuries.

Svar
Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Definisjon

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Du argumenterer i sirkler...

Ja, sirkelen er rund akkurat som tiden, den begynner og slutter på samme tidspunkt. Jeg mener argumentasjonen i forståelsen er god og holbar nok, du klarer bare ikke argumentere imot.

Her er begrunnelsen for vedtaket: http://www.katolsk.no/tro/tema/treenighet (266)

Dette ble et hovedtema på konsilet i Nikea i 325, og den nikenske trosbekjennelse er i hovedsak skrevet som en definisjon av treenigheten.

Den nikenske trosbekjennelse definerer personene som «homoousia» ('av samme vesen'), mens ikke-trinitarer definerte forholdet som «homoiousia» ('av lignende vesen'). Dette har senere blitt framhevet som en spesiell side ved kristen teologi; det kan komme til en splittelse over «en iota», et uttrykk som ble brukt for å uttrykke noe som var svært lite (jf. 'ikke en tøddel'). *

Dette menes med det som ble igjen og det som Gud utvalgte seg,1.Kor.1.28: Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe

I stedet for treenighet kunne vi brukt "sammstemmighet mellom de tre" og jeg viser til 1.Joh.5.8: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

Svar
Kommentar #53

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Kjell Kristensen - her var det litt av hvert

Publisert over 6 år siden

Beklager å si det, men her rører du fælt.

For det første - i min bibel har jeg aldri lest at "la oss skape mennesker i vårt bilde" osv. Hvor i all verden har du det fra?

Du skriver at du ikke er så opptatt av hvorvidt det er en eller flere guder - vel dette er noe av det vesentlige i kristen tro. Har du ikke lest Budene - det er til og med det første bud… Han er èn Gud, ingen skal ha andre guder enn Ham. Han er samtidig en treenig Gud. Dette siste er umulig å gripe for en menneskehjerne, men det betyr ikke at det ikke er sånn. Vi må tro det.

Menneskesønnen er Jesus. Jesus var nemlig sann Gud og sant menneske på en gang - også det helt uforståelig med vårt intellekt. Det var en ting Jesus var ulik oss vanlige mennesker i - han var uten synd.

Og du tror vel ikke at Jesus var usikker på hvem han selv var? Det var definitivt ikke derfor han "spurte" disiplene om det.

Jeg er redd for at ditt innlegg bærer preg av en farlig sport - det å trekke enkelte bibelvers fra både kontekst og sammenheng ellers. Da kan det til og med bli åpenbare selvmotsigelser.

 

Svar
Kommentar #54

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Hentet fra

Publisert over 6 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

For det første - i min bibel har jeg aldri lest at "la oss skape mennesker i vårt bilde" osv. Hvor i all verden har du det fra?

Ikke se bort fra at dette sitatet er hentet fra 1. Mos 1:26: "Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, etter vår lignelse".

Svar
Kommentar #55

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Sæbø kom. 41

Publisert over 6 år siden
Først til punkt 2, Matt 5.17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Her bekrefter Jesus at Han er ikke kommet for å oppheve loven, DGT, Han er kommet for å oppfylle den. I Mosebøkene ser du Jesus. Jesus sier til øverste Prestene dere tror og følger Moses, men dere ser ikke at Moses skriver om meg, DGT ble gitt for å synliggjøre synden. Det var nemelig ingen som klarte å følge loven, og DGT sier, har du brutt en av mine bud, da har du brutt dem alle. Så hvorfor ga Herren oss Det Gamle Testamentet. Når ingen klarte å følge loven. DGT viser oss hvordan vi er som mennesker, vi er en gjeng med syndere, vi klarer aldri å følge Guds standard. Det var derfor Jesus kom, det var han som ble det totale offret for dine og mine synder. Det er kun Jesus som kan vaske meg og deg ren. Ingen andre, pga Hans soningsverk på korset. Han gjorde det slik at vi igjen kan ha kommunikasjonen med Herren igjen. 3. Det intime forholdet jeg snakker her om, er på det åndelige planet. Som du sikkert har lest i bibelen så er mennenske sjel, kropp og ånd. Den intime forholdet er ved det åndelige. Johannes 10:10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Angådne DHÅ, så er de bare å lese frelsen, et underverk, som jeg har lagt ut tidligere. Så vil jeg si følgende, det finnes bare en Gud, det er den Herren du bare kan komme til gjennom Jesus Kristus. Er du ikke født på nytt, da kan du heller ikke se Himmelriket. For hver den som tror med sitt hjerte at Jesus er Guds sønn, som stod opp ifra de døde, og bekjenner det med sin munn skal bli frelst. Du må gå inn porten på Tabernaklet. Du kan ikke hoppe over gjerdet til Tabernaklet.
Svar
Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Kommentar til Øystein

Publisert over 6 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

For det første - i min bibel har jeg aldri lest at

Beklager hvis dette ble for dypt for deg!

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=la+oss+skape+mennesker&type=naive&book2=-1&searchtrans=

Sitat: Du skriver at du ikke er så opptatt av hvorvidt det er en eller flere guder - vel dette er noe av det vesentlige i kristen tro. Har du ikke lest Budene - det er til og med det første bud… Han er èn Gud, ingen skal ha andre guder enn Ham. Han er samtidig en treenig Gud. Dette siste er umulig å gripe for en menneskehjerne, men det betyr ikke at det ikke er sånn. Vi må tro det.

Svar: Mark.12,26:Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ' Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.' 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.» (De døde er forgjengeligheten, oss; 1.Kor.15.42)

Jeg viser til at levende betyr : uforgjengelig, stått opp fra de døde, evig liv, ikke av denne verden (1.Kor.15.42) = Jesus , forut Menneskesønn /menneske / Immanuel (Matt.1.21-23)

Sitat:Menneskesønnen er Jesus. Jesus var nemlig sann Gud og sant menneske på en gang - også det helt uforståelig med vårt intellekt. Det var en ting Jesus var ulik oss vanlige mennesker i - han var uten synd.

Svar: Ja, men Menneskesønnen var Guds sønn sendt som menneske, Jesus var ikke av denne verden (Joh.8.23, 18.36), de levde til forskjellig tid. Du får heller slå opp på de stedene jeg henviste til, Menneskesønnen fikk holde dom fordi han var menneske (Joh.5.27) mens Jesus sa: Jeg dømmer ingen. (Joh.8.15) Hvis Jesus var menneske hadde han holdt dom, men han dømte ingen, det var det Jesus som menneskesønn som gjorde. Menneskesønn er i 1930 utgaven registrert slik: http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=menneskes%c3%b8nn&type=naive&book2=-1&searchtrans= (trykk på 1930 utgave)

I 2005 utgaven er Menneskesønnen bare oversatt til menneske i GT, men har beholdt tittelen Menneskesønn i NT.

Eks. fra Esek.12.3 i 1930 utgaven: Og du menneskesønn, rust dig ut til å gå i landflyktighet og dra ut om dagen midt for deres øine! Dra fra det sted hvor du bor, til et annet sted midt for deres øine! Kanskje de da vil komme til å se; for en gjenstridig ætt er de.

Samme vers 2005 utgaven: Men du, menneske, rust deg ut som om du skal bli bortført, og dra av sted om dagen, like for øynene på folk. Dra bort fra ditt hjem til et annet sted, mens de ser på. Kanskje de da får åpnet øynene selv om de er en trassig ætt.

Jeg har ikke direkte sagt at Jesus ikke er menneskesønnen, men de opererer til forskjellig tid, menneskesønnen er som oss, han eter og drikker (Matt,11.19) Jesus var ikke av denne verden, han var ånd.

 

Svar
Kommentar #57

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvem har ikke en gud av stein eller tre? Du er jo helt på villspor, hvem skal egentlig forføre og når, jeg gir deg et eneste alternativ, og det er Åp.20.7-8:

Jeg har sterke mistanker om at du ikke er født på nytt.

Si dette med din munn høyt,

Jeg tror at Jesus er Guds Sønn som stod opp igjen fra de døde, Jesus tilgi meg for mine synder, jeg ønsker at du Jesus skal bli Herre i mitt liv.

Sier du dett høyt og tror med ditt hjerte, da blir du frelst.

Svar
Kommentar #58

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, heldigvis så er jeg ikke blitt utsatt for den type hjernevask og indoktrinering som er en forutsetning for å bli så forledet og forvirret at man tror på disse absurde historiene.

Du må gjerne leve ditt liv slik du tror det må leves for å unngå fortapelsen, men ikke påberop deg kvasivitenskapelige argumenter for at det finnes en rød tråd i Bibelen.

Først, jeg er så glad Herren frelste meg og tok meg inn til Ham. Han er så fantastisk at jeg vil at alle skal oppleve Ham. Møte med Ham har forandret mitt liv totalt. Hva som skjedde kan du lese her.

Det er ikke jeg som påberoper, det er bibelen som gjør. Den beviser Guds esistens.

Ang. Den røde tråd - så kan du lese litt av boken: The Scarlet Thread, Dr. Richard Booker. Revealing the power of the blood of Jesus from Genesis to revelation.

Mirakle, den røde tråd

Dt er ikke hle boken, men det er fantastisk lesning.

Svar
Kommentar #59

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Koranen er ikke en del av bibelen.

Publisert over 6 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

eg får ikke helt forståelsen av hvorfor (og jeg prøver så godt jeg kan) - om det virkelig er det du mener - at Koranen ikke inngår som én av bøkene i BOKEN i guddommelig forstand. Kunne du skrive noe om det, Rudi Wara, om det er det du mener at Koranen ikke kom ved Guds vilje.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Koranen er ikke en del av bibelen, og når noen hevder det, da er de på vilspor. Den er skrevet på vegne av en falsk engel.

Svar
Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Kjøtt og ånd står hverandre imot

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg har sterke mistanker om at du ikke er født på nytt.

Det har du jammen rett i! Jeg er bare født en gang av en kvinne, min mor. Siden skal jeg etter den siste basun stå opp fra de døde, (fødes på nytt) og forvandles. Jeg trengs ikke fødes på nytt i kjøtt, for kjøtt og ånd begjærer hverandre, og står hverandre imot, slik at en ikke kan gjøre som en vil. (Gal.5.17)

Hvor mange ganger skal jeg fortelle deg at det åndelige ikke hører denne verden til? Jesus var ånd, og han sa: dere er nedenfra, jeg er ovenfra, dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden, Joh.8.23 - er du?

Guds barn, Joh.1.13: De er ikke født av kjøtt og blod,
                                 ikke av menneskers vilje
                                 og ikke av manns vilje,
                                 men av Gud.

Det betyr at de ikke er født av kvinner, men av Gud - blant de som var født av kvinner var Johannes den største (Luk.7.28), men siden han bare var født av en kvinne, var Guds rike større enn ham.                             

Svar
Kommentar #61

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det har du jammen rett i! Jeg er bare født en gang av en kvinne, min mor.

Hva sier bibelen om det å bli frelst? Først ser vi på Johannes 3:3-10 der Nikodemus hadde lurt seg til Jesus sent på kvelden, for å snakke med Ham, og Jesus sier til Nikodemus….

Joh 3:3-10

3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

7 Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny!

8 Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden.

9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje?

10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?

Nikodemus skjønte ikke hva Jesus snakket om når Jesus sier; du må bli født på ny. Så Jesus svarer ham, det som er født av kjødet er kjødet, og det som er født av Ånd, er ånd. Her bekrefter skriftene og Jesus at menneske har både en kropp og en ånd.

Jesus sier du må fødes på nytt for å kunne se Guds rike, og uten denne åndelige nye fødselen så kan du ikke se Guds rike. Det er ånden i menneske som blir født på ny sier Jesus i dette verset.

Altså er et av elementene i det å bli frelst noe åndelig som skjer med ditt åndelige vesen som du har fra før. Ja riktig; du har en ånd som bor i deg - selv om du ikke er født på ny. (1 Kor 15:44).

Hva må til for å få den endringen i din ånd som du allerede har og er det noen betingelser for å bli frelst, født på ny?

Vi går da til Romerne 10:9 hvor det står følgende:

Rom 10:9 for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst;

Når bibelen snakker om hjerte til et menneske så er det ånden til menneske bibelen snakker om, hjertet ditt er din ånd. (Ref Johannes 4:24 Rom 2:28-29; 1 Kor 14:14)

I Romerne 10:9 er det helt klart hva skriften sier, når du tror i ditt hjerte (ånd) og bekjenner det med din egen munn høyt at Gud oppvakte Jesus fra de døde, og at du ønsker Jesus som Herre i ditt liv da skal du bli frelst.

Vi ser videre i Romerne 10:10 som underbygger dette.

Romerne 10:10 for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Hvem kan bli frelst? Romerne 10:13 gir svaret.

Rom 10:13 for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Uansett hvem på denne kloden som tror på at Jesus er Guds sønn som stod opp tredje dag skal bli frelst, og det gjelder alle uansett religion, livssyn eller bakgrunn.

Frelsen skjer ved at du tro på Jesus og når du bekjenner det med din munn da blir du født på ny – dvs. ånden din blir født på ny og bibelen sier da at du er blitt en ny skapning.

 

Ny skapning.

2Co 5:17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Nøkkelen til å forstå hva hele frelsesbudskapet går ut på, er å forstå at du er i virkeligheten blitt en helt ny skapning. Når du har blitt født på ny så ser Gud på deg som totalt ren. DU er nå en ny skapning framfor Gud. ALLE din synder er borte – uansett hva du har gjort før. Du er nå Guds barn – Hans eiendom. Alle de som har fått en sønn eller datter og ser på det nyfødte barnet skjønner fort at det barnet har ingen synder eller feil som den selv har forårsaket. Det samme ser Herren i deg når du er nyfødt i ånden. Du er fullstendig ny for Ham.

Mange troende i dag har ikke fått med seg at de er en NY skapning. Den fysiske kroppen er den samme og sjela (Sjela vil endres over tid) er den er den samme, men ånden er ikke den samme.

Når du er blitt en ny skapning, hvorfor slår du deg selv med alle de syndene du gjorde før du ble frelst, når du er en ny skapning etter frelsen? Se i vers 17 - det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Tankene som dukker opp i deg og forteller deg at du er en synder med skam som ble begått før du ble frelst blir gitt av noen. Hvem tror du det er som minner deg på de syndene, er det Jesus? Nei for Han har betalt dine synder allerede og hvorfor skal Jesus da påminne deg om dem? Det er satan som gir deg disse tankene, satan som er kommet for å stjele, lyve og drepe.

DU er blitt en ny skapning og en ny skapning kan ikke se tilbake, fordi den ikke har noe å se tilbake på siden den er ny.

Det var Jesus som hang på korset, men du kan sette deg selv i hans plass - det var DU (Din gamle ånd) som hang der, ditt gamle JEG (gamle ånd) hang der. Når Jesus stod opp igjen fra de døde så var det ditt nye JEG (nye ånd) som stod opp.

Voksendåpen er en bekreftelse ovenfor den fysiske og åndelige verden at du når er en ny skapning i Kristus. Når du dyppes under vann så begraver du det gamle JEG (gamle ånd), og når du kommer opp fra etter å ha vært under vann så kommer det nye JEG (nye ånd). Hele hensikten med vanndåpen er å få deg til å forstå hva som er skjedd med deg når du tok imot frelsen Jesus og ble født på ny. Når du får denne forståelsen da skjønner du at Jesus virkelig har satt deg fri.

Det er dette som har vært skjult for menneskene og som ikke vil se – vil ikke akseptere Herren.

Svar
Kommentar #62

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke jeg som påberoper, det er bibelen som gjør. Den beviser Guds esistens.

Det at noe står i en bok, beviser ikke at noe er sant; du argumenterer i sirkler så du selv blir svimmel.

Prøv for en gangs skyld å benytte det intellektet som evolusjonen har utstyrt deg med, og som antagelig lever side om side med din religiøse overbevisning; da vil du kanskje forstå hva jeg mener.

Lykke til! :o)

Svar
Kommentar #63

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det at noe står i en bok, beviser ikke at noe er sant; du argumenterer i sirkler så du selv blir svimmel.

Prøv for en gangs skyld å benytte det intellektet som evolusjonen har utstyrt deg med, og som antagelig lever side om side med din religiøse overbevisning; da vil du kanskje forstå hva jeg mener.

Jeg beklager at du ser det slik, får håpe du øker din kunnskap om bibelen. Bibelen er den mest solgte boken gjennom tidene.

Det må være frustrerende og lese bibelen og ikke forstå den. Du mangler nøkkelen.

Svar
Kommentar #64

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det må være frustrerende og lese bibelen og ikke forstå den.

Joda, jeg forstår godt det som står der, og lar meg ikke forlede av et ønske om å fremstille det som ikke kan betraktes som noe annet enn den dypeste umoral, som noe godt:

“Gir du ammonittene i min vold”, sa han, “så skal den første som går ut av døren i mitt hus og kommer imot meg når jeg vender velberget hjem igjen fra striden med ammonittene, høre Herren til. Jeg skal bære ham fram som brennoffer.”

Så drog Jefta ut for å kjempe mot ammonittene, og Herren gav dem i hans vold. Han slo dem og tok landet fra Aroer bort imot Minnit, med tjue byer, og området helt til Abel-Keramim. Det ble et stort mannefall, og ammonittene måtte gi seg inn under israelittene. 

Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut imot ham med håndtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Med det samme Jefta fikk se henne, flerret han klærne sine og ropte: «Å, min datter, du volder meg sorg og fører ulykke over meg! Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.» 

Da sa hun til ham: «Far, har du gitt Herren et løfte, så gjør med meg som du har sagt, siden han har latt deg få hevn over ammonittene, dine fiender. Bare én ting må du gi meg lov til,» sa hun til sin far. «La meg være fri i to måneder, så jeg kan gå omkring på fjellene sammen med mine venninner og gråte over at jeg må dø som jomfru.» «Ja, gå du,» sa faren, og lot henne være borte i to måneder. Så gikk hun bortover fjellene med sine venninner og gråt fordi hun skulle dø så ung.

Da de to månedene var omme, kom hun tilbake til sin far, og han gjorde med henne som han hadde gitt løfte om. Hun hadde aldri hatt forbindelse med noen mann.”

Dommernes bok: 11:30-39

 Kristne mennesker forholder seg til Bibelen omtrent som en restaurantgjest forholder seg til en ála-carte-meny; dere plukker ut de historiene som dere kan leve med og lukker øynene for de groteske overgrepene som deres Gud befaler.

Det beviser når det kommer til stykket at vi ikke har vår moral fra disse absurditetene og at også religiøse bruker sin medfødte moralske refleks når disse tekstene skal formidles.  

Svar
Kommentar #65

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Joda, jeg forstår godt det som står der, og lar meg ikke forlede av et ønske om å fremstille det som ikke kan betraktes som noe annet enn den dypeste umoral, som noe godt:

Hvist du påstår at du forstår bibelen. forklar denne da

Mat 8:22  Men Jesus sa til ham: Følg mig, og la de døde begrave sine døde!

Svar
Kommentar #66

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Følg mig, og la de døde begrave sine døde!

Uttaleser som ikke har mening kan heller ikke forklares, ikke med annet enn at den bakenforliggende årsaken er at vedkommende åpenbart lider av et eller annet som gir grunnlag for en psykiatris diagnose. En slik uttalelse kan heller ikke du forklare, du kan bare påstå at du kan det, men det blir uansett bare en tolkning.

Jeg synes du heller skal forholde deg til poenget i min forrige kommentar, det burde være enklere, men det makter du kanskje ikke...? 

Svar
Kommentar #67

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Mulig forklaring

Publisert over 6 år siden

Jeg heller til at Jesus her sier: "La de som er åndelig døde (som ennå ikke har trådt inn i Guds rike) begrave de legemlig døde. Dere som har trådt inn i det kan komme å følge meg istedet."

Svar
Kommentar #68

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

La de som er åndelig døde (som ennå ikke har trådt inn i Guds rike) begrave de legemlig døde.

Hvilket da betyr at de som ikke er åndelig døde har trådt inn i Guds rike? Er ikke en av forutsetninge for å komme dit at man dør fysisk og forlater sitt jordiske liv? Hvordan kan de da følge Jesus, som på tidspunktet fortsatt vandret på Jorden?

Meningsløst, og igjen en ren tolkning. 

Svar
Kommentar #69

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Uttaleser som ikke har mening kan heller ikke forklares, ikke med annet enn at den bakenforliggende årsaken

Den kan forklares, Leif Gullberg gir svaret.

Det er derfor vi kan si at Bibelen har en rød tråd, det er fordi det stemmer overens med det åndlige.

Menneske består av sjel, kropp og ånd. Fordi Gud er ånd. Leser du bibelen utefra det fysiske og prøver å forklare den utefra det fysiske, da kommer du på villspor.

Svar
Kommentar #70

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

"Guds rike"

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Hvilket da betyr at de som ikke er åndelig døde har trådt inn i Guds rike? Er ikke en av forutsetninge for å komme dit at man dør fysisk og forlater sitt jordiske liv? Hvordan kan de da følge Jesus, som på tidspunktet fortsatt vandret på Jorden?

Nei. I tradisjonell kristen tenkning er inntreden i Guds Rike det som kalles å bli "født pånytt", dvs. bevisst stillingstagen til og identifisering med Jesu lære. Det er altså noe som skjer her i livet, og har primært ikke noe med det hinsidige liv å gjøre.

Svar
Kommentar #71

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det er derfor vi kan si at Bibelen har en rød tråd, det er fordi det stemmer overens med det åndlige.

Jada, selvfølgelig, alt stemmer for dere. Vet du hvorfor? Fordi dere tolker alt inn i en forståelse dere på forhånd har bestemt dere for, basert på en klokketro på at alt som står skrevet i en flere tusen år gammel bok, forfattet av mennesker som knapt hadde noen kunnskap, er sant.

Dere er lukket for alt som kan tyde på at de oppfatningene dere har ikke stemmer. En slik innstilling til realiteter er ikke verdig det menneskelige intellekt.

Gudshypotesen er egentlig en kvasivitenskapelig forklaring på hvordan verden er skrudd sammen. Men ekte vitenskap dreier seg om å bygge stein på stein; den enkelte forsker står i sitt arbeid på mange måter på skuldrene til en eller flere forgjengere som i sin tur har stått på tidligere forskeres skuldre. I hvert ledd dannes grunnlaget for ny forskning gjennom at de som er involvert stadig lykkes med å finne en forklaring på et eller flere til da ukjente fenomen. Det er et nitidig arbeid som sakte tar form og langsomt etablerer nye fakta.

Det dere religiøse monoteisters filosofi egentlig bærer i seg er en påstand om at det var primitive stammefolk i en ørken i Midt-Østen for flere tusen år siden som fant sannheten og skrev den ned i en bok, et historisk autentisk og ufeilbarlig dokument som fortsatt gjør krav på den fulle og hele sannhet om alt.

Hvor sannsynlig er det? Og hvor naiv og forblindet må man være for å stille seg bak en slik påstand?

Svar
Kommentar #72

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

kjernen

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Hvilket da betyr at de som ikke er åndelig døde har trådt inn i Guds rike? Er ikke en av forutsetninge for å komme dit at man dør fysisk og forlater sitt jordiske liv? Hvordan kan de da følge Jesus, som på tidspunktet fortsatt vandret på Jorden?

Meningsløst, og igjen en ren tolkning.

her er du ved kjernen av dette. Det handler ikke om "en ren tolkning" for den som er frelst. Det handler om det indre liv, noe ingen andre kan vite noe om. Du kan tolke og mistolke så mye du vil, men du kan ikke sette deg inn i hva Andre opplever i sitt indre liv.

Det er derfor Jesus karakterisere dem som ikke er født på ny som åndelig døde. Det er ikke noe som gir grunn for anerkjennelse av Guds rike i dette mennesket. Det er ikke noen forskell på menneskeverdet det er snakk om, bare en konstatering av situasjon eller stilling infor Gud.

Sånn sett bekrefter du at det er sånn når du totalt avviser at det finnes noen åndelig virkelighet. For deg gjør det jo ikke det.

Men for den som er født på ny, er denne stillingen infor Gud helt reel. Det er en tilstand av tillit og fortrolighet mellom Gud og mennesket, og trenger ikke bevises eller argumenteres for.

Man bare helt enkelt vet det, og ingen kan ta det fra det mennesket som har Guds rike inni seg.

Hvilken lykke det er!

Svar
Kommentar #73

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Sånn sett bekrefter du at det er sånn når du totalt avviser at det finnes noen åndelig virkelighet. For deg gjør det jo ikke det.

Det er feil; jeg avviser ikke at det finnnes en åndelig virkelighet og at man kan trancendere.

Det jeg avviser er (kort sagt) tanken på en åndelig supermakt som har gitt mennesker en mal for hvordan de skal leve sine liv for ikke å gå fortapt.

Å leve hele sitt liv på siden av seg selv og i overbevisning om at det beste, eventuelt det verste, som kan skje en, er det som kommer etter døden, er fullstendig absurd.

For meg er en slik tanke frastøtende, og jeg er derfor veldig, VELDIG glad for at ingenting tyder på at det er slik.

Svar
Kommentar #74

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

og det

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

For meg er en slik tanke frastøtende, og jeg er derfor veldig, VELDIG glad for at ingenting tyder på at det er slik.

kan du leve helt greit med.

for meg er motsatt, jeg kan leve og dø på min tro.

Svar
Kommentar #76

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

Vann og Ånd.

Publisert over 6 år siden

Rudi Wara kom61.      Hvordan tolker du Jesu ord i Joh.3.5 "uten at noen blir født på ny av vann og Ånd,kan han ikke komme inn i Guds rike."        Jeg husker en nattevakt på en fødselsklinikk for over 55år siden. Et barn ble født med en hodeskade; så  klart at det ikke ville overleve.    Overjordmor,som kunne brukes i nødstilfelle, ble tilkalt for å utføre dåp av barnet.     Det var høytidelig å følge dåpsritualet ved overjordmor,og ritualet ble fullført før barnet døde.       De nevnte ord av Jesus har kanskje påvirket statskirkens barnedåp.    Vet ikke.     Selv holder jeg en knapp på metodistene,som,forstår jeg det rett,bruker barnedåpen som en innvielseshandling,som et symbol på overgivelse til kristendommen,som omskjærelsen på den 8.dag var et paktssymbol i GT.

Svar
Kommentar #77

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Av nåde på nådens dag

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Hva sier bibelen om det å bli frelst?

Av nåde er dere frelst (Ef.2.8) -

Jes.49.8:Så sier Herren:
        Jeg bønnhører deg i nådens tid
        og hjelper deg på frelsens dag.
        Jeg har formet deg
        og gjort deg til en pakt for folket,
        for at du skal reise landet på fote
        og skifte ut eiendommer som ligger øde.

 Så vil jeg gjerne vise nok en gang til til at de som er frelst og tror på Gud ikke er av denne verden og ikke av kjøtt og blod.

    12 Men alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.
          
    13 De er ikke født av kjøtt og blod,
          ikke av menneskers vilje
          og ikke av manns vilje,
          men av Gud.

Hvis allikevel ikke dette skulle stemme, kan du ikke legge inn et godt ord for meg?

Svar
Kommentar #78

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Hans-Petter Halvorsen og andre ateister

Publisert over 6 år siden

Når jeg følger med i denne tråden, er det noe som aldri slutter å forundre meg. Dere som ikke tror, og spesielt de av dere som aktivt og nedlatende, delvis spottende, angriper kristne, kristendommen og Bibelen, virker tilsynelatende ikke å være i stand til å skjønne at Bibelen ikke kan leses som en hvilken som helst (annen) lærebok.

Gang på gang slås dette fast, men likevel kommer dere med krav om at noen skal bevise at det som står i Bibelen er sant. Er det umulig å skjønne at dere dermed slår et stort hull i lufta?

Vårt menneskelige intellekt, som forøvrig slett ikke er noe å skryte av når vi ser på hvor kort dette har ført oss i verden, kan ikke gripe Gud. Skjønt - for å være mer presis - det er ikke intellektet det er noe feil med, men hvordan vi bruker det her i verden. Fordi vi har vendt ryggen til Gud. Det blir det elendighet av.

Begynn heller å lese i Bibelen med et åpent sinn, og med en vilje til å forstå. Så vil dere bli opplyst. Om dere imidlertid leser den for å finne noe å kverulere på, blir effekten motsatt. Da vil dere formørkes og bli fylt av hat.

Jeg vil til slutt henvende meg til moderator med et par ord:

Ytringsfrihet skal man ha, og den bør være romslig, men noen ganger vrir jeg meg i smerte og tristhet over hvordan noen håner og spotter Gud og Bibelen. En som heter Skaug representerer vel her et lavmål, men han er ikke alene. Vi må tåle mye, og mer er jeg redd det skal bli, men poenget mitt er at det også er noe som heter redaktøransvar og moderering. Jeg regner med - og håper i alle fall, at Vårt Land ennå har som intensjon å ha en kristen image, og da bør det vel ikke være helt fritt fram for alle slags skriblerier og utrykk.

Selv ikke i ytringsfrihetens navn… 

Svar
Kommentar #79

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Vi må tåle mye, og mer er jeg redd det skal bli, men poenget mitt er at det også er noe som heter redaktøransvar og moderering. Jeg regner med - og håper i alle fall, at Vårt Land ennå har som intensjon å ha en kristen image, og da bør det vel ikke være helt fritt fram for alle slags skriblerier og utrykk.

Dette er typisk. Når man ikke har argumenter blir man fortvilet og tyr til forsøk på knebling av sine motstandere. Vær klar over en ting: Det å føle seg krenket og fornærmet er ikke det samme som at man har blitt utsatt for et overgrep eller diskriminerende handling. Det er mulig det ville vært mer behagelig å klø hverandre på ryggen i rørende enighet, men hva skal det komme ut av det?

Etter det jeg kan se er det ingen av oss ateister som er ute etter noen spesiell person her inne; vi er bare opptatt av de åpenbare paradokser som etableres i kjølvannet av de absurde oppfatninger enkelte av dere gjør dere til talsmenn for. Hvordan skal man for eksempel definere en holdning som går ut på å hevde at tragedien på Utøya kunne skje fordi ungdommene der ikke hadde vært nok opptatt av Jesus? Eller hva med Toreiv Haus forsvar for Gud og hans perverterte handling, gjengitt i teksten i Hosea 15?

Hvis ikke slike uttalelser fortjener en kraftig reaksjon, så vet jeg ikke hva som gjør det.

Og når det komer til omtale av andre religioner, da først og fremst Islam, er det visst ikke de få ateistene her inne som griper til de kraftigste adjektivene i språket. Og her er vi ved et hovedpoeng: Ja, jeg og en del med meg er - i mangel av en eneste indikasjon på det motsatte - ganske overbevist om at Gud ikke finnes, og den ovebevisningen besitter jo alle kristne også, da med unntak av den ene som dere er like sikker på eksistensen av. Er det mindre nedlatende?

Sagt på en annen måte: vi er alle ateister, enkelt av oss går bare én Gud lenger enn dere monoteister. Som Stephen Roberts sier det i boken “Like Rolling Uphill”, der han sammenligner en troende med seg selv: 

“Vi er egentlig begge ateister. Jeg tror bare på én færre gud en deg. I det øyeblikket du forstår hvorfor du selv avviser eksistensen av alle andre mulige guder, vil du også forstå hvorfor jeg avviser din.” 

Slutt å oppføre dere som sutrende unger og ta heller debatten med rak rygg, det vil dere tjene på i lengden (det gjør forøvrig de fleste av dere).

Svar
Kommentar #80

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Når jeg følger med i denne tråden, er det noe som aldri slutter å forundre meg.

Kristne her på VD angriper og ateister, muslimer, Israel osv med alle mulige rare påstander uten at de blir, eller oftest bør bli, sensurerte. Jeg tror ikke VL med VD har noen spesifikk "bare kristen" agenda for da hadde vi ateister blitt slått ned på for lenge siden. Og jeg tror det er med god grunn fordi jeg ville gjette at få personer hadde tatt VD og dens affilierte brukere seriøst om den ble regulert som en lobbyistorganisasjon til f.eks. konservative kristne, slik f.eks. "Fox News" i USA har blitt merket som.

Jeg tror VL ønsker å ha en respektert og saklig debattarena for forskjellige mennesker med forskjellige meninger, både kristne og ikke-kristne. De har tilsynelatende bevisst bygget opp VD som en merkevare, altså at de ved å være balanserte og seriøse ønsker å tiltrekke seg både vanlige og mer profilerte folk som kanskje innehar forskjellige offentlige posisjoner i forskjellige forbund o.l og dermed er "interesante" for samfunnsdebatter. Og det er mange sterke mennesker som har sagt mange sterke meninger her, noe som jo er mer eller mindre gratis biffer for journalistene da VD har god kontroll på det vi produserer av meninger her. De har derfor ingenting å tjene på å være markant "forutinntatte". Slik jeg har forstått det så er de fleste moderatorene selv kristne noe som kanskje må være litt kjipt når vi ateister bjeffer ekstra hardt, men så er de også profesjonelle.

Jeg tror de har lyktes godt med VD.no, og jeg tviler på at din appell desverre vil være særlig utslagsgivende, selv om de skulle være litt enige.

Så får vi se hvor moro det er i år 2060 når vi ser tilbake på alt det dumme vi skrev mens vi var unge og naive under fullt navn og bilde.

Svar
Kommentar #81

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Ny skapning

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

2Co 5:17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Nøkkelen til å forstå hva hele frelsesbudskapet går ut på, er å forstå at du er i virkeligheten blitt en helt ny skapning.

Du skriver videre:

Mange troende i dag har ikke fått med seg at de er en NY skapning. Den fysiske kroppen er den samme og sjela (Sjela vil endres over tid) er den er den samme, men ånden er ikke den samme.

_____________________

Verden vil bedras heter det. Bruker du noen gang Bibelen for å se om det stemmer det som du lirer av deg? I 1.Kor.15. står det veldig godt forkart om det jordiske menneske og det himmelske menneske som er det åndelige, mens det jordiske bare har sjel. Jeg siterer fra v 42: Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. 
        Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
   51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Slik det sjelelige og det åndelige er forklart her Rudi, hvis du leser teksten som jeg har fetet opp, så forklares det himmelske menneske her som det åndelige, mens det jordiske har sjel - det forklares at om det finnes en kropp med sjel finnes det det også en åndelig kropp - legg merke til at det her er snakk om kropper, en jordisk sjelelig som er den første kropp, deretter den himmelske som er ånd. Kroppene er deretter definert som forgjengelig (dødelig og jordisk/ sjelelig), og derette uforgjengelig (udødelig og himmelsk/ åndelig).

Det finnes også en annen sekvens til sitatet ditt "om hvis noen er i Kristus er han en ny skapning" - som nettopp viser til det nye menneske etter oppstandelsen. Hvis noen er i Kristus da er en jo også oppreist med Kristus, som Kol.3 forteller mer om: Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.  2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.  3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Svar
Kommentar #82

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

Selv holder jeg en knapp på metodistene,som,forstår jeg det rett,bruker barnedåpen som en innvielseshandling,som et symbol på overgivelse til kristendommen,som omskjærelsen på den 8.dag var et paktssymbol i GT.

Dette med dåpsdebatten. Dåp har ingenting med frelsen å gjøre. Du kan gjerne si at dåpen er en innvielse for foreldre å love at det skal følge barnet opp i Kristen tro, men det finner jeg ikke noe støtte for i bibelen.

Problemet er at mange tror at du må være døpt for å komme til himmelen, du trenger ikke være døpt, men du må være født på nytt åndelig. Jesus sier la alle små barn komme til meg for slik tilhører meg.

Når du er gammel nok til å velge selv, da er det du som må velge av din egen frie vilje, ingen kan tvinge deg.

Les gjerne Mirakle, den røde tråd.

Da ser du litt av pakten.

Svar
Kommentar #83

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Dere er lukket for alt som kan tyde på at de oppfatningene dere har ikke stemmer. En slik innstilling til realiteter er ikke verdig det menneskelige intellekt.

Hvorfor ikke prøv og sette deg inn i hva bibelen skriver, du uttaler deg om bibelen og forstår ikke deler av den. Hvorfor ikke start å lese i bibelen, prøv med DNT først.

Det er svært enkelt å taimot Herren, du sier.

Jesus jeg tror du døde for meg og at du stod opp igjen fra de døde tredje dag, tligi meg mine synder, jeg ønsker du skal bli Herren i mitt liv.

Sier du dette høyt ut slik at du selv hører det, og tro med ditt hjerte da skal du bli frelst.

Så enklet er det.

Svar
Kommentar #84

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden

Jeg forstår ikke alt, Rudi Wara. - Men en ting vet jeg, og det er at jeg står sterkt bak den uttalelsen at det bare finnes Èn Gud. - Men derimot finnes det mange religioner. -

De har alle med seg budskap fra den ene sanne kilden, som er opphavet for alt vi kjenner til.

Det var nettopp dette som ga meg min kraftige "frelsesopplevelse", som snudde opp ned på alle tidligere tanker, og ga meg et nytt håp for framtiden. - Så når du bruker begrepet "født på ny", er jeg en av dem som virkelig vet hva du har opplevet. Og kjenner den motgang en kan oppleve fra omgivelsene når en fylles av nye tanker som overvelder deg i den grad at du ikke kan unngå å snakke om dem.

Jesus Kristus; Veien og Sannheten ER det som skal berge folket fra fortapelsen. - Jeg vil virkelig gi deg rett!

Når muslimer sier at Jesus, som profet, levde og døde for 2000 år siden, "and thats it", - så mener jeg også at det er noe i budskapet om Jesus de har mistet. - Det de mistet, var Enhetstanken vi kjenner igjen i "Jesu legeme", «Enheten i ånden», slik kristne erkjenner når de tar imot nadverden. - Det som vi, en gang i fremtid, vil måtte erkjenne, at «Enhet i Ånden»  (i Gud) er det eneste som kan binde oss mennesker på kloden sammen til en Enhet. -

Men leter du litt, så finner du antagelig denne enhetstanken i uttrykket «å underkaste seg" islam? For nettopp i underkastelsen ligger vel Enheten? Noe ateister har problem med å svelge?

Ellers vil jeg be deg undersøke nærmere, er hvilken Vei ber Jesus hver enkelt om å gå? - Her kan det nok være store forskjeller? Jeg synes Liv Ullmann sa det så godt i kirka på søndag:

"Leve som om vi har forseglede ordre..." Det ble et slikt spennende bilde å dvele ved? Da handler kanskje «Veien» om hvordan vi lærer oss å åpne denne forseglinga? Hver og en av oss? -I dette bildet ser jeg formelig hvor smertefullt det er å få til å knekke den "nøtta" (bilde)

vennlig hilsen metteSvar
Kommentar #85

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

Enig med deg.

Publisert over 6 år siden

Rudi Wara.       Du er vel vanlig orientert når du skriver at det ikke er frelse i dåpen.      Det er en forunderlighet at store vekkelser er kommet ut med forskjellig dåpssyn.      Du svarte ikke på  anskuelsen omkring Jesu ord til Nikodemus i Joh.3.5:    "Den som ikke blir født av vann og Ånd,kan ikke komme inn i Guds rike."      Jeg forstår det ikke,og det sier meg at jeg må være forsiktig med å korrigere kursen for andre,når det er forhold jeg selv ikke forstår.

Vedlegger enda et ord som toner inn Den Høyeste veldig bredspektret i vår tilværelse Ef.4.6 :   "e`n  Gud og alles Far,han som er over alle og gjennom alle og i alle."     Paulus var som Bekjent en jødisk skriftlærd;vi må kanskje spørre oss for hos jøder om nevnte ord.  

Jeg har lest presentasjonen av deg på Vd.      Jeg tillater meg å anbefale deg å høre på NRKgudstjenesten en søndag,så vil du merke at Den Hellige Ånd i  høyeste grad er nevnt og med i Kirken.

  

Svar
Kommentar #86

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Du skriver: I respekt for at verden er i forandring Rudi Wara og at det irriterer meg at du svarer med bibelvers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ja det er bibelen som taler, ikke jeg.

Du skriver, Min hellige ånd har sikret meg at jeg har brukt prevensjon så jeg ikke har blitt gravid.

Ja det er tillatt bruke prevensjon, når en ikke ønsker flere barn.

Du skriver Jeg har reist å vært i strøk du hadde blitt lynsnet om du kom med bibelen å begynnte å predike istedet for å vise respekt i forhold til det levesettet du kom til.

Ja det skjedde også med Peter, Paulus og med Herren selv Jesus. Men de stoppet ikke av den grunn å forkynne ordet. Fordi der ute er det noe som vil ta imot Herren, og når vi når den ene fortapte så er det verdet det.

Du sier: Skal vi ikke tilpasse oss hverandre å se at GUD er menneskeskapt, eller skal dommedag fremprovoseres for at kristne har en dødstrang og har behov for å komme til himmelen?

Gud skapte menneske, menneske har ikke skapt Gud.

Verden selv skaper dommedag, det klarer menneske på en utmerket måte selv.

Du Sier: Hva er det å bli frelst? INGEN vet hva som skjer når vi dør. Skal vi ikke finne ut av det når det skjer?????????? Er ikke det like så ensomt som det å bli født????????? Er det mulig å diskutere uten å vise til bibelvers????????

Vitsen med å bli frelst er at du da har evig liv med Kristus. Du slipper å havne i fortapelsen.

Du sier: VI har en prinsesse som heter Martha. Hun har fått som ørene flagrer for at hun snakker om englene. Maria fikk besøk av en engel. Mohammed har du selv nevn fikk besøk av en engel. Jeg selv har besøk av engler som gir meg sann-drømmer nå og da. Det jeg drømmer skjer!!!!!!!! Har du besøk av engler? eller er du så redd at du ikke tør å kjenne hva din egen fornuft, egne erfaringer, egenlevd liv gir deg? Må du lese deg til opplevelser??

Vet du at 1/3 av englene som var i himmelen ble kastet ut med lucifer. Når den mohammed fikk åpenbaring i en hule for å skrive koranen, hvilken engel tror du det var. Når mennesker hewvder de snakker med døde mennekser, et skalt medium, hvem tror du det er som utgir seg for å være disse døde, det er demoner som snakker gjennom det mediumet.

Når prinsesse Martha snakker med engler, hvordan vet hun at det er Guds engler, og ikke en av englene som fulgte med licifer?

Gud sender kun engler ned med et budskap som er fra Herren, dvs. det budskapet som engelen kommer med må være i overensstemmelse med bibelen. Er det ikke i overensstemmelse med bibelen, da skal du avise denne engelen.

Ps: Det er kun mennesker som har ånd, det har ikke dyr.

Svar
Kommentar #87

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg skal prøve og se om jeg har forstått deg riktig.

Han som hang på korste vedsiden av Jesus, han sa, vi fortjener at vi henger her på korset med det gjør ikke du Jesus. Jesus svarer du skal bli med meg til paradis.

Her ser vi at han bare trodde på Jesus, så kom han inn i himmelrike. Det var nok.

Det er ved troen du blir frelst, ikke ved gjerninger, Gjerninger kommer som følge av troen.

Van symboliser Guds salvelse, Så når du blir født på nytt åndelig, da blir din ånd født på ny, så kommer åndsdåpen, dvs du blir fullt av hans kraft, som bevist for at du har blitt fullt i ånden din, er at du snakker i tunger.

Men min bibelen sier det er nok å tro.

Jesus jeg tror du døde for meg og at du stod opp igjen fra de døde tredje dag, tligi meg mine synder, jeg ønsker du skal bli Herren i mitt liv.

Svar
Kommentar #88

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

Enig med deg igjen.

Publisert over 6 år siden

Rudi Wara.       Takk at du svarte.       Jeg er enig med deg  i kom. nr. 87.       Men jeg er uenig i dåpssynet ditt slik du beskriver det i kom. nr.82.      Det var voksendåp med hel neddykkelse i urkirken,men når voksne kom til tro,så måtte det jo bli voksendåp.      De trodde  og ble døpt.        Men hva videre i neste generasjon?      Du kjenner jo til om Paulus og Silas  i fengslet og den snarlige dåpen av fangevokteren og hans hus,sannsynligvis innbefattet tjenere,ble døpt på husherrens tro.      I Domkirken i Trondheim og mange andre gamle kirker er dåpskaret stort og beregnet på barnedåp med hel neddykkelse.     Det regnes med at kalde kirker og våte spedbarn etter dåpen ga lungebetennelser ,så hel neddykkelse ble avløst av overøsing.     I Nesoddens gamle steinkirke er det lagt et pent utsmykket messingfat over det opprinnelige rommet beregnet på hel neddykkelse av spedbarn

Svar
Kommentar #90

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Fordi han elsker deg av sitt hele hjerte, og Han vet hva som du trenger. Det Han har å tilby deg overgår allt det denne jordne kan gi deg.

Svar
Kommentar #91

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

Jødiske røtter.

Publisert over 6 år siden

Liv-Mari Sæbø.        Jeg vil gjerne sitere fra boken "Jødiske eventyr og legender" av den danske rabbien David Simonsen. s.176.     " Men jeg har allerede tidligere bemærket,at de almindelige forestillinger om et helvede aldeles ikke falder sammen med den jødiske opfattelse af den hebraiske Gehinnom som et straffested.  Allerede det at straffen helt hviler på den syvende dag og højst varer 12 måneder,viser forskjellen."      Jfr. katolikkenes skjærsilden.      De tidligste oversetterne må ha hatt kjennskap til den opprinnelige jødiske meningen  i det som ble oversatt.    Paulus var,som bekjent, en jødisk skriftlærd,og spørsmålet må jo bli  hva la han i ordet fortapelse,kanskje det som rabbi Simonsen underviser om.    Jeg har også lest oversettelser fra jiddish(Lengselens barn av Martin Buber) som viser at jødene i Øst-Europa trodde på re-inkarnasjon.   Vet ikke om det finnes i hele jødedommen.    I 1.Pet. 2.8 står det  "det var de bestemt til".      Da jeg undret meg over en ny Bibeloversettelse hvor ordet baktalelse var byttet ut med spottere nevnte jeg dette for en lærd person,som svarte at mange ord i grunntekten kan ha flere betydlinger.    Derfor kan det være opp til oversetteren hva som kommer på papiret.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 642 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 3 timer siden / 10218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 3 timer siden / 1279 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 3 timer siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Marius Doksheim kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
rundt 3 timer siden / 1054 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2962 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 642 visninger
Les flere