Lars Randby

159

Hvem eier fremtiden?

Publisert: 31. jul 2011

For en tid tilbake fant jeg min tipolderfars erindringer fra sin barndom og ungdomstid. Jeg ble satt hundre og femti år tilbake i tid, til den tids Norge. En verden jeg fysisk fortsatt kan kjenne meg igjen i ut fra hus som fortsatt står, elevleier som fortsatt ligger der, gater og gatenavn jeg selv har gått i og kjenner til. Men det var like fult en reise til en verden jeg ikke kjenner og som er langt annerledes enn den verden og det Norge jeg lever i.

Vi snakker altså om en tidsreise på hundreogfemti år, til en tid hvor jeg ikker er sikker på om jeg selv ville ha overlevet om jeg fysisk skulle ha reist tilbake, for ting var ganske så annerledes enn vår samtid. Ikke er jeg sikker på om de som levet på den tiden ville ha klart å finne seg til rette her i vår samtid.

Diskuterte, planla og tenkte de på hvordan samfunnet måtte utvikle seg for at vi som lever i dagens samtid skulle få det så godt som mulig. Er det vi opplever i vår samtid samsvarende med hva de så for seg om de i det hele tatt fikk ideen om å kikke inn i fremtiden?

På en del debatter både her på Verdidebatt og andre steder er jo dette med å sette på seg fremtidsbriller en utbredt øvelse. Man trekker frem statistikk, lager seg teser, spinner disse ut fra både fortid og nåtid blandet med ikke så rent litte fantasi og egen virkelighetsforståelse.

Slik kommer Norge til å se ut i 2100 kan de si og det er en skremmende utvikling for oss. Utfordringen slik jeg ser det er at det ikke er noen av "oss" som kommer til å leve i det samfunnet i 2100. Det er nye mennesker med andre tanker og sin opplevelse av samtiden. Like lite som jeg kan reise tilbake til min tipolderfars samtid kan vi reise frem til våre oldebarns fremtidige samtid.

Vi må ikke gå for fort frem er et utsagn som også ofte dukker opp. Hva er for fort, ja hva er egentlig fort i det hele tatt? Ser vi bort fra revolusjoner, kriger voldsomme epedimier og naturkatastrofer går det meste ganske sakte i mitt hode. Ikke sjeldent leser vi om ting man har planlagt og snakker om i tiår og som fortsatt ikke er på plass. Er noen tiår fort eller er det sakte? Det tror jeg kommer helt an på om man står i tiden, ser tilbake på den eller skuer fremover. For et levende menneske er det i hvertfall en ganske stor del av forventet statistiske levealder.

Er det riktig av oss å ønske og planlegge ihjel fremtidige menneskers liv og samtid? Hvem er det egentlig som eier fremtiden, er det oss som lever i dag eller er det de som skal ha sin samtid i fremtiden. Jeg tør påstå at vi ikke kan sette oss inn i hvordan fremtidens mennesker opplever sin samtid at selv om den er helt forskjellig fra hva vi i dag se på som viktig og riktig så kan den for dem være like god ja sogar om de er heldige langt bedre enn vår virkelighet og samtid.

Jeg trives i min samtid, jeg er glad for at jeg ikke lever i min tipoldefars samtid og jeg ønsker ikke å legge bånd på mine etterkommeres fremtidige samtid. For hvem eier fremtiden?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Takk

Publisert over 9 år siden

for et tankevekkende og fint innlegg.

Kommentar #2

Håkon Andreas Hestenes

1 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

For hvem eier fremtiden?

De få med visjoner, som har makt og kapasitet til å gjennomføre dem.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel, etter sin død

Publisert over 9 år siden
Håkon Andreas Hestenes. Gå til den siterte teksten.

De få med visjoner, som har makt og kapasitet til å gjennomføre dem.

For det er få som er forundt å bli husket i fremtiden. Selv de største i samtiden blir før eller siden glemt. Ingen har makt og kapasitet til å forme en tid man ikke selv virker i. Man kan så noen ideer og de kan bli vidreført men ikke av de som sådde ideene.

Ikke er det sikkert at de opprinnelige ideene blir den fremtidige løsningen heller. De blir gjerne tolket, endret, transformert, tilpasset og så videre. Det er jo bare å se til de hellige skriftene de tolkes for å tilpasses tiden de virker i. Selv ikke de er uberørte av tidens tann.

Se på de få tanker og ideer som har overlevet gjennom historien, tenk da hvor mange som har gått tapt. Der ville man sikkert ha funnet masser av langt bedre ideer og tanker men i og med at de ikke er bevart tror vi at de ikke er tenkt.

Men kom gjerne med eksempler på en visjonær som har hatt makt og kapasitet til å endre fremtiden. Jeg er lyttende.

Kommentar #4

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Hvem eier fremtiden?

Publisert over 9 år siden

De rettferdige.

Hilsen Svein-Ole

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ja det er

Publisert over 9 år siden

skrevet, men hva er rettferdighet?

Om man skal oppleve fremtiden og må være rettferdig, da må kunnskapen om hvordan bli det være allemannseie og overgå alt annet mennesket ønsker.

Kommentar #6

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

For hvem eier fremtiden?

Tiden : )

Kommentar #7

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Beklager, Svein!

Jeg prøvde å publisere et svar, men det ble bare rot uten mulighet for meg å redigere på en oversiktlig og forståelig måte. Jeg får heller prøve å komme tilbake med et svar ved en annen anledning.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #8

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

En annen anledning ;)

Publisert over 9 år siden

Jeg kunne ha - som jeg ofte har gjort her på VD - funnet et sitat fra Bibelen, men siden nettopp du spurte meg, Svein, ønsker jeg å sitere fra bahá’í-skriftene, så kan du meditere over rettferdighetens opphav:

O ÅNDENS SØNN!

Høyest av alt elsker Jeg rettferdighet; vend deg ikke bort fra den hvis du søker Meg, og forsøm den ikke, så Jeg kan ha tillit til deg. Ved dens hjelp skal du se med dine egne øyne og ikke gjennom andres øyne, og få visshet ved din egen kunnskap og ikke gjennom din nestes kunnskap. La ditt hjerte dvele ved dette – hvorledes du bør være. Sannelig, rettferdighet er Min gave til deg og tegnet på Min kjærlige omsorg. Vend derfor ditt blikk mot rettferdigheten.

Bahá’u’lláh, i De skjulte ord av Bahá’u’lláh, nr. 2 (arabisk).

«Vit du for visst at denne store undertrykkelse som har rammet verden, gjør den rede for Den Aller Største Rettferdighets komme.» «Si, han har stått frem med den Rettferdighet som menneskeheten er blitt prydet med, og dog slumrer folk flest.» «Menneskenes lys er rettferdighet. Slukk det ikke med undertrykkelsens og tyranniets motvind. Hensikten med rettferdighet er at det skal oppstå enhet mellom menneskene.» … «Den skam som jeg måtte tåle, har avdekket den herlighet som hele skapelsen er ikledd, og ved de grusomheter som jeg har utholdt, har rettferdighetens dagstjerne åpenbart seg og utgytt sin glans over menneskene.»

Bahá’u’lláh, i The Advent of Divine Justice, s. 23-24.

Medvennlighilsen Svein-Ole

Kommentar #9

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Tja

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

For hvem eier fremtiden?

Nåtiden og tilfeldigheten?

Kommentar #10

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Publisert over 9 år siden

If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster,
And treat those two imposters just the same.

If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run -
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man my son.

-Kipling.

Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Meditasjon

Publisert over 9 år siden

for å finne rettferdighetens opphav er jeg ikke flink til, ikke meditasjon generelt heller, det er vakre og storslagne ord, men for abstrakte for meg, jeg er praktisk anlagt og må ha forståelig materiale å jobbe med, det blir litt sånn kyrie eleison, flott men bare ord.

Er rett ferdig noe vi ikke automatisk blir må jeg først forstå hvorfor jeg fortsatt er feil ferdig, el rettere sagt halv ferdig.
Siden du ikke ville hente noe fra Bibelen så gjør jeg, den hevder dessuten at den eneste informasjonen som vil fungere vedr å bli rett ferdigstilt er de teoriene den inneholder.
De hebraiske tegn og ord inneholder info uttrykt i minst fem ulike former, slik at om mennesket avslører to el fler av formene vil kunnskapen øke bevisstheten og hva det er som er urett-, ukorrekt ferdig med oss.
Ved å “knuse” ordet “aval” (urettferdig) vil man oppdage at vår nåværende tilstand er sterkt begrenset ved å være fanget i tiden, nuet er bitte lite fordi vi ikke sanser virkeligheten som er utenfor, omkring vår tid og kropp. Vi oppfatter ikke evigheten, det store Nuet der vi Er, fordi vårt ego er større enn det strengt tatt behøver å være, det for å sørge for vann, brød, sex og søvn, det resulterer i at vi ikke evner å leve i fremtiden, vi bare er i en begrenset grad nå og husker bare noe fra i går.
Dyr har et passelig stort ego og lever altruistisk, vi kalles udyr pga vi begjærer mer enn de fysiske nødvendigheter som behøves for å føre livet videre, vi har liksom ikke nok med å leve, men vi skal på død og liv leve livet, vi ser ikke mer enn vårt lille nu og vil ha mest mulig ut av det.

“Aval” inneholder bla denne opplysningen; “innfatningen (det vi kaller menneske) er en “apekatt”, mannen er forvrengt (et udyr), men har et innhold som kan inspireres og en potensiell styrke til å benytte informasjonen han inspireres med. Mao. vi har potensiale til å bli rett ferdiggjort, men behøver intelligente opplysninger vi kan bygge videre på, vi er så langt uttrykk for genetisk informasjon, men behøver kunnskap om hvordan bli ferdig utviklet.

Her oppfatter jeg noe håndfast, opplysninger som kan fortelle meg at i nåværende tilstand, god el ond, teist el ateist, jøde el greker så er jeg ukorrekt sammenskrudd og må korrigeres av ny info for å se forbi min egoistiske værelse.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

137 innlegg  13843 kommentarer

Rusten?

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Hvem eier fremtiden?

Godt spørsmål! Kan det være våre hender? Ellers tenkte jeg som Svein & Svein om å hente frem et sitat fra profetenes dager som hadde greie på slike spørsmål, men jeg lar heller apostelen Peter få ordet som talte om sin stamfar David som var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette en av hans etterkommere på sin trone, og han så inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp.

Jeg holdt på å nevne rusten for den tærer jo bort alt. Til og med Esekiel hadde problemer med å få vekk rusten av en kobbergryte som stod tom på glørne og glødet 24.12: Det har kostet mye strev og møye, men ilden tar ikke bort all rusten!

Så jeg tror rusten er en verdig kandidat her?

Kommentar #13

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

To tegn

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

De hebraiske tegn og ord inneholder info uttrykt i minst fem ulike former, slik at om mennesket avslører to el fler av formene vil kunnskapen øke bevisstheten og hva det er som er urett-, ukorrekt ferdig med oss.

Jeg er redd for at det snart kan komme en kraftig korreks fra Lars – om ikke fra høyere hold - for å avvike slik fra åpningsinnlegget, men som avslutning på denne sekvensen for min del kan jeg nevne at det var ikke det at jeg ikke ville ta med sitat fra Bibelen, men ved denne anledning følte jeg for å ta med sitat fra bahá’í-skriftene.

Det jeg ellers vil ta med denne gang angår disse ord fra deg (uthevet av meg):

Meditasjon for å finne rettferdighetens opphav er jeg ikke flink til, ikke meditasjon generelt heller, det er vakre og storslagne ord, men for abstrakte for meg, jeg er praktisk anlagt og må ha forståelig materiale å jobbe med, det blir litt sånn kyrie eleison, flott men bare ord.

Vel, Svein, om det så er slik at virkeligheten trer tydelig og klart frem for deg kun ved hjelp av to hebraiske tegn så er det vel en mulighet for at virkeligheten også kan åpnes for dine øyne ved guddommelig åpenbart og tilkjennegitt tekst oversatt til norsk – vel å merke om du forholder deg til slik tekst i troens ånd.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #14

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ingen begrensninger herfra

Publisert over 9 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er redd for at det snart kan komme en kraftig korreks fra Lars

Om det var meg du siktet til da. Tråder skal få leve sine egne liv i det minste mener jeg det om tråder jeg har staret. Så lenge mennesker finner det interessant å poste noe på dem så synes jeg det er helt utmerket, hvis ikke dør tråden ut av mangel på aktivitet og slik bør vel alle tråder egentlig forgå.

Muligens burde jeg heller spurt hvem eier debattrådenes utvikling :-)

Svein Ole H. ikke siter fra bibelen gjør noe nytt, fortell heller med egne ord og vendinger hva som står der. Det er så mye mer spennende med historier enn oppstyltede sitater med tall forran.

Men ønsker og må du skal ikke jeg klage eller hindre deg :-)

Kommentar #15

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Ordnet opplegg

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Svein Ole H. ikke siter fra bibelen gjør noe nytt, fortell heller med egne ord og vendinger hva som står der.

Takk for din milde ”korreks” Lars Randby. Det var nok deg jeg ”fryktet” skulle gripe inn (ikke Lars Gule ;-) …

Jeg henter sjeldent sitat fra Bibelen uten å sette sitat i en sammenheng jeg fokuserer på. Jeg sparer kanskje litt tid og energi med å ta med bibelsitat(er), og så slipper jeg å gå en ekstra runde om det skulle være noen som muligens ville kommentere at det jeg skriver er det ikke bibelsk grunnlag for å hevde …Et annet forhold er at jeg opplever det blir litt enklere å holde et stramt opplegg og lettere å holde fokus på tema… og jeg skriver ganske mye her på VD om tema relatert til Bibelen.

Utgangspunktet mitt for å skrive på dette Vårt Lands nettsted er vel mildes talt ”noe nytt” for mange kristne (og muligens mange andre også) – i alle fall om jeg i tillegg siterer fra Bibelen ;-) Ja, faktisk så nytt at jeg har en anelse om at mange kanskje enda ikke forstår betydningen av det jeg skriver …

Ellers er det interessant det du tar opp om å eie tråders utvikling, men jeg ser jo at det legges opp til et ordnet opplegg fra Vårt Lands side i og med alle kategoriene … Men det blir jo lite å arkivere i ordnede forhold (som du er inne på) om mange føler opplegget for stramt for det de ønsker å publisere av mer eller mindre inspirert tekst til det som står fra før.

Vi befinner vel oss alle i et skjæringspunkt i så måte som på mange andre måter ellers – selv om det ikke alltid er så enkelt å se klart hvor det skjærer seg hehe.

Med vennlig hilsen Svein.Ole

Kommentar #16

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Antall tegn

Publisert over 9 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Vel, Svein, om det så er slik at virkeligheten trer tydelig og klart frem for deg kun ved hjelp av to hebraiske tegn

som er fyllt med innformasjon er 600 000 i Toraen alene. Hvert tegn består i snitt av tre mindre tegn, der hvert viser 5 sider/ uttrykk av samme sak, da er vi nærmere 9 mill "innformasjonskapsler" enn de to du antyder jeg henter info fra, men en kan finne utrolig ! mye i de to i profilbildet mitt, nok til et helt liv både nå og i fremtiden.

Åpningsinnlegger spør "Hvem eier fremtiden?", svaret er; den som åpenbarer den spirituelle genetiske koden, han vil korrigeres, bli rett ferdig og oppgøyd i stand til å leve både nå og i fremtiden.

Å bli rett helt og korrekt ferdiggstilt er noe ganske annet enn det religiøse begrepet; rettferdighet.

Kommentar #17

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Åpningsinnlegger spør

Med følt tillatelse fra Lars (og muligens også fra moderator) fortsetter jeg gjerne dialogen med Svein.

Hvor kommer åpenbaringen fra og hvem er det som åpenbarer?

Hilsen Svein-Ole

Kommentar #18

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kanskje best å ta det fra starten?

Publisert over 9 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Hvor kommer åpenbaringen fra og hvem er det som åpenbarer?

Adam var prototypen på det første menneske som oppdaget at han var "naken", han "spiste" den kunnskapen som våre fem sanser gir og mistet kontakten med skaperen, det Store Nuet som er utenfor tid og rom, han "falt" ut av bevisstheten om helheten og oppdaget store begrensninger ved sin egoisme. Han fant seg å være i tiden, uten sanser som kunne motta kommunikasjonen fra Livskraften (Den intelligente energien som skaper og holder Livet i gang).
Adam gikk fra å være et empatisk altruistisk animalsk dyr til et egoistisk udyr som opplever verden til å være på utsiden -egoet ønsker å motta fra helheten på bekostning av den- han oppdaget at han var et uferdig menneske, opphøyd over alle dyr, men bare halveis ferdig. Urettferdig gjemte han seg i tiden, i det sosiale samfunnet (trærne), med ønske om å skjule seg mellom våre sosiale goder, klær, penger, kunnskap og makt, befant han seg dømt til et liv inne i tidsbegrensning. Spirituelt sett falt han lavere enn dyr (som er nøytrale spirituelle krefter), fysisk forstått utviklet han seg opp forbi det animalske nivået, til det snakkende.

I “den svale kveldsstund”, det du Svein Ole kaller meditasjon, våknet Menneskets bevissthet og oppdaget potensialet til å bli mer enn et egoistisk dyrisk menneske.
I hans indre blinket et lys, gener med spirituell informasjon (J), det ble gjennom et “vindu” (H) åpenbart for mannen (V) at han kunne bli et rett ferdig menneske (H), med skaperegenskaper (Elohiym) for å skape morgendagen og dra den ned til å sammenfalle med dagen, utvide sitt lille nu.

I den norske bibelen står det at Herren Gud ropte på Adam i den svale kveldsvinden, på hebraisk står det noe helt annet; Adam av Domeh - lik skaperen, oppdaget i sitt stille indre et punkt, en sæd, som kunne utvikles ihht genene i sæden, han hørte og bøyde seg for J som åpenbarte H for V og ble H (JHVH er oversatt til Herren, men forklarer kvaliteten i selvEksisterende skapning, et “Jeg Er” menneske så dagens lys, han eier skaperegenskapene som er Elohiym (oversatt til Gud), hans ego korrigeres og blir ikledd rettferdighet (skinnklær).

Den korrekte informasjonen som skjuler seg i ordene kan kun avsløres av “ruach”, som er spirituell vind som blåser gjennom et menneske i fokuserte og lyttende stunder, det hebraiske “ruach” uttrykker; “innrømt utilstrekkelighet er begynnelsen på visdom som gir en frihet til selvrealisering”.

For å bli innehaver av fremtiden må mennesket innrømme sin egoisme, korrigere den, bli et rettferdig menneske og da skape fremtiden, denne Nye mennesketypen kalles Messias og er et hakk over snakkende mennesker.

Kommentar #19

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

De som åpenbarer dette er

Publisert over 9 år siden

Adam, som for 5771 år siden skrev "The Angel Raziel", Abraham som oppdaget, undersøkte og utviklet kabbala, han skrev for 4500år siden "The Book of Creation", videre har vi Moses sin Torah, i 200EK skrev Shimon Bar Yochai "Zohar" og i 1840 årene ble Zohar tydet av Lubavitcher Rebbe, Yehuda Ashlagforklarte i 1940 Zohar ved å konstruere haShulam ("Stigen", den Jacob på rømmen drømte om). Pluss noen fler, alle er vanlige mennesker som utviklet rettferdighet, klatret opp i fremtiden, fikk et grundig overblikk som de formidler til den som ønsker det.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere