Svein Nyborg

86

Våger du å se at du er naken?

Publisert: 29. jul 2011

Rettferdighet er å se og erkjenne at alt han ser foran ansiktet er en illusjon, det øyet hviler på, det foten står på, lukten som kjennes, en smak av både søtt og surt og de ulike lydene, alt vet han er en illusjon, et bilde i hjernen skapt av elektrokjemiske impulser. Alt han erfarer på godt og vondt gjennom sine fysiske sanser er ikke virkeligheten, da kan han begynne å ferdes rett. Egoisme er ikke å se dette.

Jeg er en type som ikke tør å høre, du er en som ikke tør å snakke, det fordi egoismen hindrer oss i å leve nakne.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Herredømmet

Publisert over 8 år siden

Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.

 Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.  Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større.

For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. (Rom.5.17-21)

1.Kor.15.37:Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

40  Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. 44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. 
Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. 46  Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

Men dette skjer ikke før ved den siste basun, så inntil videre må du ha forståelse for at jeg beholder klærne på.

Kommentar #2

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Rettferdighet er å se og erkjenne at alt han ser foran ansiktet er en illusjon, det øyet hviler på, det foten står på, lukten som kjennes, en smak av både søtt og surt og de ulike lydene, alt vet han er en illusjon, et bilde i hjernen skapt av elektrokjemiske impulser. Alt han erfarer på godt og vondt gjennom sine fysiske sanser er ikke virkeligheten, da kan han begynne å ferdes rett. Egoisme er ikke å se dette.

Jeg er en type som ikke tør å høre, du er en som ikke tør å snakke, det fordi egoismen hindrer oss i å leve nakne.

Igjen har jeg veldig problemer med å forstå hva slags metafysikk du her predikerer. Når du skriver at det man sanselig erfarer ikke er virkelig, så lurer jeg da på hva som i dine øyne er virkelig? Og hva har sanseinntrykkene mennesket får med egoisme å gjøre?

Som et ekstra lite spørsmål så lurer jeg også på hvor mye fysikk og biologi du tidligere har studert, jeg føler dine fagkunnskaper rundt begge fagene her er relevant.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Du må ut av de vante tankemønstere

Publisert over 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Igjen har jeg veldig problemer med å forstå hva slags metafysikk du her predikerer.

Nå skal ikke jeg tolke Svein N. eller svar for ham. Jeg tror man må ut av vante tankemønstere for å se noen mening med det. Vi skiller mellom drømmer og virkelighet men drømmene oppleves jo like virkelige som virkeligheten noen ganger.

Vi snaker om falkse minner, minner vi ikke har men som er plantet gjennom gjentakende historier vi er blitt fortalt. De er ikke virkelige men de er like fullt virkelige.

Med andre ord er vi vel inne i enn filosofisk tankegang hvor det meste er lov og det meste kan tenkes.

Hvis vi i fremtid kan koble maskiner og mennesket, hva er da virkelig og hva er det ikke. Hvilken kapasitet vil mennesket kunne få og vil mennesket fortsatt være menneske selv om det har helt andre muligheter enn det vi i dag har.

I følge wikipedia er metafysikk slik jeg ser det en god betegnelse men jeg klarer ikke helt å se relevansen i spørsmålet ditt, hva slags metafysikk er dette? Om du forstår hva jeg mener.

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Venter du på en krigsbasun?

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

så inntil videre må du ha forståelse for at jeg beholder klærne på.

For all del Kjell, men for min del er fordelen større av å innrømme mine dysfunksjonelle klær enn å fortsette som om jeg er verdens midtpunkt der alle andre er på utsiden.

Det er skrevet: “Elsk din neste som deg selv”, en tilslørt og påkledd agenda der jeg først vil ha før jeg gir kan jeg ikke uten å spille skuespill. Det er selvsagt vågalt å se sin egenrettferdighet i øynene, lettere å fortsette spillet til en basun lager lyd, men jeg er ikke spesielt god på å avvente situasjonen for å se om andre tar ansvar for skittentøyvasken, derfor velger jeg å kle meg naken. Skinnklær varmer jo også bedre enn de gamle visnede teoriene, dessuten evner de å utvide seg, bedre følge kroppens bevegelser liksom.

Hjertenes samhold som vi oppnår når vi setter prinsippet om å elske vår neste som oss selv ut i livet, synes umulig uten å skrelle bort alle fasader, men på den måten blir vi som en mann med ett hjerte.

Det tiltar meg mer enn ei kollektbøsse full med bibelvers for å si det sånn, de varmer så lite når hatet knuser våre hus.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Alt har sin tid

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Venter du på en krigsbasun?

Nei, alt har jo sin tid, vi får følge det mønstret der. Menneskene spår sies det, men det er Gud som rår. Vi får vel ikke gjort så særlig mye ved at det springer gærninger rundt med sprengstoff annet enn å være årvåken og være på vakt mot dem, for det er visst ingen som advarer. Jeg er jo enig i samholdet, men samler vi oss for mye blir vi et enda lettere bytte. Det var nok en grunn for at engler dalte ned i skjul.

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det skal ikke være lett, slikt er som regel salgstriks.

Publisert over 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Og hva har sanseinntrykkene mennesket får med egoisme å gjøre?

Takker for Lars`ens pil som peker ut av de gamle stier, men det har vel med metafysikk å gjøre, om vi da med meta mener på den andre siden av fysikken.

Men forstå noe av det Andreas kan du ikke før du forstår hvordan menneskets fem sanser fungerer og hva bildet de gir oss egentlig er.

Et menneske er vel vant med å bevege seg i den sanselige verden og av erfaring tror at den er virkelig virkelig, men fjern fx øynene el smaken og verden endres. En kan også skaffe seg en luktesans som hunden el hørsel som en hval og verdensbildet er ugjenkjennelig, i alle fall inntil en får høstet noen nye erfaringer med lukter vi aldri har kjent el lyder på frekvenser vi aldri har hørt.

Skal mennesket se virkeligheten og der fungere optimalt må han ut av illusjonen om at vi er omringet (ikledd) av en verden som gir oss både gode og onde opplevelser. Egoet vårt vil kun motta, alt det sansene evner å gi oss er sjelden nok, noe defineres som godt uansett hva det koster andre og annet vurderes som ondt siden vi ikke synes det har verdi. Pga egoet gir vi ikke rom til oss selv slik at vi hører ting vi før ikke har hørt, vi lutter ikke øre til vår neste så han får snakke ord som er vanskelige å få fram.

Ps, i “Ateist og kristen” forsøker jeg å vise at uansett livssyn så er synet på fysisk materie, da går man glipp av det som skaper vår materie og selvsagt muligheten til å endre materien, om vi synes den er en smule utålelig. Er livet velfungerende og greit inne i det livssynet en har så behold “klærne” på i de tankemønstre du trives med.

Kommentar #7

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Jeg er en type som ikke tør å høre, du er en som ikke tør å snakke, det fordi egoismen hindrer oss i å leve nakne

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Njaa,

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vi får vel ikke gjort så særlig mye ved at det springer gærninger rundt med sprengstoff

siden du er så flink å lime bibelvers på alle stoler, se om du sitter på ett som sier at de som enes om å bygge noe på kjærlighetens grunnvoll vil lykkes uansett om andre påberoper seg retten til å blåse i basun først, gjennomføringsevnen ligger i samhold og ikke i avventende holdninger. Da kan det smelle fordi vi i uforstand stenger inne de skaperkreftene vi har.

Det er greit å vente på skaperen, men siden vi er hans bilde så er vi passelig dumme om vi sitter i benken og venter, lytter til predikanten heller enn studere det vi sitter på.

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Lene.

Publisert over 8 år siden

Det som er kjekt å legge merke til er atGabriel Fauré var født og oppvokst i en tid som kalles "Spiritualitetens fødsel", det var starten på de muligheter vi har i dag.

Mennesket slit litt både med seg selv og kloden det bor på, alt kommer liksom til kort og livet går oftere på tverke nå enn før, da er det ettertenksomt å lytte til noen som har vært der før.

Kommentar #10

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

da er det ettertenksomt å lytte til noen som har vært der før.

Ditto : )

No man is an island : )

Kommentar #11

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.

For å få litt klartekst inn i din fromme beskrivelse av de blodige realiteter ved den kristne religionen, tror jeg nesten det vil være mest effektivt å sitere Richard Dawkins kommentar, på The Guardians nettside, til den katolske kirkens stadige hang etter å opprettholde arvesynden som religiøs dogme:

“Ja riktig. Skaperen av universet, den sublime oppfinneren av matematikk, relativ tid og rom, kvarker og kvantum, av livet selv, Allmektige Gud, som leser våre daglige tanker og hører alle våre bønner, allvitende, allestedsnærværende, allmektige Gud kunne ikke komme opp med en bedre måte å tilgi oss på enn å la seg selv torturere og henrette. For himmelens skyld, hvis han ville tilgi oss, hvorfor kunne han ikke bare ha tilgitt oss? Når alt kommer til alt, hvem var det som følte behov for å la seg imponere av alt blodet og all smerten? Ingen andre enn ham selv.   

Ratzinger har mye å svare for, både i sitt virke som kardinal og som pave. Men han er også skyldig i å fremme en av de mest frastøtende ideene som noen gang har oppstått i det menneskelige sinn: 

“Uten blodsutgytelse kan ingen tilgivelse gis. (Hebreerne 9:22)

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Himmelen har ikke skylden

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

For himmelens skyld, hvis han ville tilgi oss, hvorfor kunne han ikke bare ha tilgitt oss? Når alt kommer til alt, hvem var det som følte behov for å la seg imponere av alt blodet og all smerten? Ingen andre enn ham selv.

Dette kommer litt an på hvilket syn du selv har til Bibelen, oppfatter du profetier som historie, er det i utgangspunktet som å sette bilen i revers når du skal kjøre forover. Oppfatter du profetier som kommende hendelser, kan en trygt si at intet er nytt under solen før alt faller på plass og en ser at det som står der i virkeligheten skjer. De fleste har en tiltro til at Gud redder en fra alle ting - det er idioti! Rett oversatt står det at Gud ikke er Gud for denne verden men for den kommende, eller Mark.12.27:Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»  - Levende er i betydning av uforgjengelig eller evig liv og henspeiler på livet ETTER døden, mens de døde her er forgjengeligheten, altså mennesket i sin jordiske alminnelighet, slik at de døde kan få lov til å begrave sine døde. Skjønner? Gud griper ikke inn i menneskenes hverdagsliv, det får vi klare opp i selv, vi har vel evnen til å tenke selv?

Han med blodet kan jeg ikke si jeg gjenkjenner, bare de som leser seg selv inn i en slik forestilling får det til at dette er en oppfylt profeti, men 1.Joh.5.8 kan fortelle at Ånden, vannet og blodet samstemmer. - De som undersøker saken nærmere vil for det 1. se at Ånden skulle komme med store tegn i jorden (såsom jordskjelv) og ildsøyler på himmelen og at det skulle skje i de siste dager. Vannet kan du i Åp. lese om i 8.11, eller i 16.12, og blodet kan du også lese om i 8.11 som er det samme som de døde eller døden. Eventuellt Åp.20.4
 

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Bekjempelse

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

siden du er så flink å lime bibelvers på alle stoler, se om du sitter på ett som sier at de som enes om å bygge noe på kjærlighetens grunnvoll vil lykkes uansett om andre påberoper seg retten til å blåse i basun først, gjennomføringsevnen ligger i samhold og ikke i avventende holdninger. Da kan det smelle fordi vi i uforstand stenger inne de skaperkreftene vi har.

Der finnes ikke noen bibelvers som sier noe om at en skal enes om å bygge på kjærlighetens grunnvoller, men en sammenslåing av alle budene gir til sammen ett bud: Du skal elske din neste som deg selv.

Men jeg er jo enig med deg i grunnprinsippet, for kjærligheten gjør ikke nesten noe vondt. Men så er det den som hater da, den har ingen kjærlighet, og så lenge ikke alle er inn under det samme budet, så har vi fortsatt et problem. Og problemet ligger alltid i pengebegjær, fordi kjærligheten til penger er roten til alt ondt, så for å lykkes her, er en nødt for å oppheve pengesystemet. Det blir verre, for pengesystemet er noe vi har for å kunne utveksle varer, altså er et pengefritt system ikke noe som tilhører denne verden.

Men for all del, skriften oppfordrer til å jage etter kjærligheten, et godt og fungerende middel. Jeg kan heller ikke se at jeg skulle ha avventende holdninger, men prøver og se på hvilke realiteter som finnes i de teknikker som brukes. Når alt kommer til alt er det økonomi som styrer denne verden og ikke kjærlighet. Hvis det skulle synes som om jeg har en avventende holdning er det fordi jeg kjenner til at det skal bli verre før det blir bedre, og ikke for noen annen grunn. (Matt.24.12)

Men jeg er enig i at vi skal bruke alle midler for å bekjempe hatet.

 

 

 

 

Kommentar #14

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

livssyn så er synet på fysisk materie, da går man glipp av det som skaper vår materie og selvsagt muligheten til å endre materien, om vi synes den er en smule utålelig

Greit, da henger jeg litt mer med i svingene igjen. Du henleder i hvertfall mine tanker til Platons hulelignelse med denne ideen, eller "brain in a vat" som den er heter nå i moderne form:

http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_in_a_vat

Mener du med dette å si at den "materieverden" vi lever i kan manipuleres med viljestyrke? Hva legger du i uttrykket "å endre materien" egentlig? Det høres jo fagert ut, men jeg har på følelsen av at du ville brutt ganske mange av Newtons fysiske lover for å få det til...

Et annet spørsmål er hvorfor det er negativt å ha et livssyn som fokuserer så mye på den fysiske materien. Med tanke på at det er alt det vi har rundt oss, og de aller fleste har problemer med å få kontakt med den...portalen,veien som du predikerer, da synes jeg ikke det er så rart at flere forblir i det levesettet de allerede har.

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvordan

Publisert over 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Mener du med dette å si at den

kunne bruke fri vilje om en ikke har to motsetninger.
Bibelen er en bok som fremsetter teorier om hvordan materie skapes, kontrolleres og videreutvikles.
Den sier at mennesket har nådd sitt nåværende nivå uten bruk av viljen, bevisstheten el tanken om du vil, vi har diltet i sporene til genetisk utvikling og tatt til takke med den verden vi har fått. (Bibelen er tydelig på at dette har tatt oss milliarder av år selv om du ikke finner det uttrykt på annet språk enn hebraisk) Vår fysiske verden er slik den er pga vårt egoistiske ønske om at slik vil vi ha det, vi ønsker å motta det som er skapt for oss, det er jo så komfortabelt at energiene, skaperkreftene eller "hva det nå er vi ønsker å kalle det" gjør jobben. Det er utrolig krevende å ta tanken til fange, styre den, få den til å fungere produktivt.

Vår materie/ verden kan ikke manipuleres herfra, hverken med religion, filosofi el vitenskap, Newtoniske finurligheter el ved å slå på teologiske sjamantrommer, kun oppfattes og brukes, utforskes og til en viss grad forstås, den er et avtrykk av en høyere virkelighet og følger slavisk det som er der oppe/ inne/ under/ bak/ ..(puhh, usynlig i alle fall og ikke sansbart med vårt nåværende sanseapparat) uavhengig av våre ønsker og behov. Den, Naturen med stor N, går sin gang, tar hensyn til overlevelsen av helheten og kaster til side det som ikke fungerer og videreutvikler det som synes ok.
Mennesket er ved et nytt utviklingstrinn -det oppdager fler og fler av oss, det skorter på vann, mat og fred- “problemet” er at vi oppnår ikke neste trinn uten å forstå hvordan. Vi må forstå at alt vi hegner om og koser oss med kun er midlertidig, vår verden er begrenset og vi behøver en større en, der det er rikelig plass til oss alle uten at noen går berserk i mangel av oppmerksomhet for seg og sitt.

Vi må forstå at de “klærne” vi har benyttet oss av de siste 6000 år er utslitt, fillete og uten bøtings von, da, med forstanden, kan vi bevisst bruke viljen, ta et valg og sette de kreftene som skaper det vi i fortsettelsen vil ha, i arbeid. Om ikke, ja da gjør de, den, hun, han, det, “kall det hva du vil” som tenkt, derfor håper jeg at vi kler av oss de smålige tankene om oss selv og tar ansvar for veien videre. Det er det hun/ han/ de/ skaperkreftene også venter på, de er drit lei runddansen fra vogge til grav.
Tør du å se at du er egentlig naken og vet fint lite om tidligere og nyere livsformer, apekatten vet enda ikke hvordan det er å være menneske selv om han ble det, Homo Neandertal husker ikke tiden som apekatt eller tenkte på hvordan det skulle bli som Sapiens, de gikk i sine (under)bevisstheter uten tanke for neste nivå. Vi har i alle fall fått en del teorier vi kan sjekke opp.

Kjell; slå av limefunksjonen, det er underutviklende å spise manna fra i går, men kjekt at du er enig, det er vi alle når vi står der i nettoen, vi MÅ ikke vente til vi blir flådd også før vi lytter til et hint (lyden av basunen din).

Kommentar #16

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Er vel ikke negativt!?

Publisert over 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Et annet spørsmål er hvorfor det er negativt å ha et livssyn som fokuserer så mye på den fysiske materien.

Nyt det du har om du synes det er funksjonelt og perfekt :-)

Kommentar #17

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Nyt det du har om du synes det er funksjonelt og perfekt :-)

Haha, du milde, om alle livssyn presenterte seg like hyggelig som deg hadde vi hatt mye mer tid til hverandre, det er ihvertfall sikkert. Takker for fint svar.

Grunnen til at jeg er litt skeptisk er vel også at det ikke er alt du sier som jeg nødvendigvis synes stemmer veldig godt med virkeligheten slik jeg oppfatter den, og i forhold til hvordan vitenskapen legger den fram. Eksempelvis har vi mer enn 5 sanser som du påstår (balanse, evnen til å føle temperatur, evnen til å oppleve akselerasjon), men henholdsvis 9-21 stk, avhengig av hvordan vi klassifiserer de. Likeså er har vi ikke utviklet oss fra å være apekatt eller neanderthalere, men vi har en felles forfar med begge. Om Bibelen virkelig er den oppskriftsboka du mener den er (kanskje en litt unyansert påstand fra min side, men jeg kom ikke på noe bedre), så burde vel sånne småting være godt nok sortert der også.


Uansett, jeg slår meg tilro med det du skriver;
"Vår materie/ verden kan ikke manipuleres herfra, hverken med religion, filosofi el vitenskap, Newtoniske finurligheter el ved å slå på teologiske sjamantrommer, kun oppfattes og brukes, utforskes og til en viss grad forstås, den er et avtrykk av en høyere virkelighet og følger slavisk det som er der oppe/ inne/ under/ bak/ ..(puhh, usynlig i alle fall og ikke sansbart med vårt nåværende sanseapparat) uavhengig av våre ønsker og behov."

En slik ide høres ikke så galt ut, det bryter ikke nødvendigvis med hva vi allerede vet, og jeg respekterer derfor også din tro. Takker igjen for godt tilsvar, jeg henger meg alltid så veldig lett oppi at de små vitenskapelige tingene vi vet skal stemme bare. Saken står iallefall klarere nå, og det skal du ha honnør for.

Kommentar #18

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Haha, du milde, om alle livssyn presenterte seg like hyggelig som deg hadde vi hatt mye mer tid til hverandre, det er ihvertfall sikkert. Takker for fint svar.

: ) studerer du ikke psykologi?

Kommentar #19

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Sanseapparatet

Publisert over 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Eksempelvis har vi mer enn 5 sanser som du påstår (balanse, evnen til å føle temperatur, evnen til å oppleve akselerasjon),

Hørselen, el Øret, har flere underfunksjoner, bla måling av fart. Mitt eget øre har noen kortvokste "hår", ja de er lange de som stikker ut altså, jeg snakker om de usynlige, den "skogen" krystallene ruller oppå. Krystallene måler farten ved å rulle fram og tilbake og sende hjernen signaler som anslår farten i forhold til innlærte data, mine krystaller møter lite motsatnd i skogen med det resultat at i en huske el båt blir jeg ør og kvalm etter to gyng, dette er også sikkert årsaken til alle fartsbøtene.

Følelsen likedan, den vurderer minus mot pluss og slik bestemmes hardhet og mykhet, varme og kulde, trangen på do el ferdig på do, en blind kan lese med fingrene og en døv høre med kraniet, ta bort alle sansene og verden er borte, kjøp deg flere og verden utvides.

Både Adam som skrev om den grunnleggende skaperkraften og Abraham som skrev Skapelsesboken har med alle detaljer, likedan Moses som utforsket og konkretiserte alle de trinn/ korreksjoner vårt DNA må igjennom før neste liv blir virkelighet, enn så lenge slapper mange av med en teistisk el ateistisk oppfatning av teoriene.

Profilbildet mitt er ett basis par på det usynlige DNA stigen uttrykt med hebraiske tegn, alle nødvendige kromosomer og kvarker, ustyrlige elektroner og blinkende fotonlys er med, men har vist seg umulig å oversette til "siviliserte" språk.

Saken blir klarere for en og hver av oss, synd det ofte må sterk lut til før mennesket snakker (nakent) sammen.

 

Kommentar #20

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

studerer du ikke psykologi?

Det stemmer forsåvidt at jeg gjør det, men det betyr ikke at alt jeg leser og ser er bare fryd og gammen :)

Dog, det er oppløftende å se hvor vennligstillte vi kan være mot hverandre om vi virkelig vil!

Kommentar #21

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Dog, det er oppløftende å se hvor vennligstillte vi kan være mot hverandre om vi virkelig vil!

Du, det er mye takket deg da! Du roer ned temperaturen og viser respekt til alle, flott Morten!

Lærer masse teknikker av deg. Det var du som formidlet Oslo terroren til oss.

Er det en spesiell rettning du velger?

Er det sant at høyreekstremister vegrer seg for å gå til psykolog pga Fraud var jøde?

Kommentar #22

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Basunen

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men dette skjer ikke før ved den siste basun,

Beklager Kjell at jeg gjør narr av den basungreia, det oppleves komisk at mennesker kan tro at en fysisk basun skal henge ned fra himmelen og skremme vannet av oss, men så er det vel ikke slik du tenker det heller.

Litt seriøs info ang “den siste Basun”;

Vårt neste spirituelle nivå er avhengig av hvor mye vi klarer å utvikle oss over hele verden, da lyset vil korrigere og løfte oss i henhold til dette. Det er fordi vi ikke eksisterer for oss selv og for vår egen oppløfting, men for at kabbala skal bli kjent for alle.

Kabbala er den vitenskapen Abraham oppdaget og utviklet, det er teorier som mennesket må få taket på, undersøke sannhetsgehalten i ved å vitenskapelig undersøke hvordan den usynlige verden fungerer og om vi er tjent med en utvidet bevissthet.

Mennesket må motta det ”lyset” teorien snakker om og gjøre seg ett med det. Jesus kunne bla vite hva andre tenkte etter at han hadde koblet seg til de usynlige bånd, eller kanaler/ tråder om du vil, som binder oss mennesker sammen, og dette etter å ha studert kabbala, som rett oversatt betyr ”å motta visdom som ikke kan mottas gjennom de 5 sanser”. Dette er da kunnskap om den virkeligheten som omslutter oss men som vi pr dato enda ikke kan sanse, Jesus anbefaler alle på det sterkeste å følge denne læren fremfor alt du fokuserer på.

Kunnskapens tre kan høstes via fysiske sanser og vi forstår at vi er ”nakne”, det vi vet er begrenset, Livets tre høstes via ”den sjette sans”, alle sansene i samhandling, og kunnskapen utvider vår forstand, derav begrepet ”strekk dine teltsnorer langt ut”

I ”Messiahs-horn” skriver Baal HaSulam at spredningen av kabbala over hele verden kalles et horn eller Messias sitt kall. Messias er en egenskap som drar mennesket ut av egoismen (”Messias” eller ”Mashiach” på hebraisk kommer fra ordet ”Moshech”, som betyr å dra). Denne spredningen, via internett i 1995, er derfor noe vi er nødt til å gjøre, dette fordi det er kunnskap som behøves om mennesket skal utvikle seg videre.

”I kveld er gatene fylt avkjærlighet”, erklærte kronprins Haakon, dette er synonymt med det som er skrevet om gater av gull, stein i “gatene” er ord som vi slår hverandre i hjel med når vi møtes på gaten el i studiet, gatestein av gull er ord som er renset for egoismens hat og løfter oss opp i altruisme.
Ingen kan vel bevise at prinsen (og statsministeren) ikke har lyttet fokusert til den kunnskapen hans søster sitter på, hun har jo pratet om en ny tid lenge. I dag tyder mye på at media har andre ting å sysle med enn å forfølge henne, hun lever i en tid da fokus skifter så fort at hun slipper korsfestelse for sin utbasunering og spredning av læren om “veien”.

En annen beskrivelse på basunen er "stemmen bakfra", den oppleves som uttalte ord av en person som står bak oss, men er vår helhete sitt uttrykte ønske, det er opp til den som hører å lytte, om han vil utvikle sin spirituelle intelligens el ikke. Mange har hørt, mange har latt være å lytte mens andre skjærer ut i svermerisk villfarelse av slike "overjordiske" stemmer, mens atter andre drar det ned på jorda, setter seg på det og praktiserer en el annen gigantisk religion ut av en enkelt kommentar.

Kommentar #23

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

kabbala over hele verden kalles et horn eller Messias sitt kall

Hei Svein,

litt morsomt å se at du skiver om Kabbala, mitt inntrykk er at det har tatt litt av etter at madonna erkjente at hun konventerte. Selv er jeg ikke i nærheten av det spirituelle : ) Kjenner mange som liker det. Mitt spørsmål er om Engler og healing har noe med Kabbala å gjøre? De jeg kjenner som tror på Engler opplever jeg er litt der, men som vanlig man tørr ikke å spørre sånn direkte.

Vil legge til at min Farmor var en som trodde på Engler og jeg kjenner masse igjen i det hun læret meg om sin tro i Martha Louise. Men bestefar som var konservativ var helt fortvilet over hennes tro, men jeg syntes det var berikende at de voksne var andreledes i sin tro.

Selv ble jeg like konservativ som min bestefar, men av og til er det godt å snakke med deg Svein om tro og oppleve barndommens mirakler, det var helt unikt når min Farmor snakket om og med englende. Veldig takknemelig for at hun gav meg det, litt flere bein til det åndelige. Og hun motiverte meg til å stole på at jeg ikke er alene her nede : ) det er jo søtt. Og det å slippe seg og fly, det er viktig : ) Men å lande er en kunst som min bestefar lærte meg. Alt med måte.

Med balanse tror jeg barn har godt å oppleve voksnes ulike tro, men det må gjøres med respekt for hverandre for at det skal bli godt.

http://www.youtube.com/watch?v=LNpv1SCLBMI

 

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Svaret er

Publisert over 8 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt spørsmål er om Engler og healing har noe med Kabbala å gjøre?

nei. Kabbala er en vitenskap som vitenskapelig undersøker den virkeligheten vi ikke evner å utforske med våre fysiske sanser og måleapparat, det har ingen ting med religion, filosofi, materiell vitenskap, healing, engletro, spådomskunst, kortlek el annen svart el kvite kunster.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere