Jan Harsem

87

Utidig av Martin Kolberg

Publisert: 8. sep 2009

Vårt Land refererer fra valgdebatten i Filadelfia sist søndag. Det var det politiske flertallet som burde stå til rette for sin overkjøring av demokratiet ved felles ekteskapslov. I stedet refset Martin Kolberg det kristne Norge:

- Jeg synes at hele det kristne Norge skal slutte med å provosere når det gjelder den nye ekteskapsloven.

Kolberg tok ordet da debattleder og pastor Andreas Hegertun avkrevde SVs Rolf Reikvam svar på spørsmålet: «Kan du gi en etisk, almenngyldig begrunnelse for hvorfor ikke tre mennesker som elsker hverandre kan inngå et ekteskap?».

– Betyr det at Filadelfia ønsker å utvide loven og at jeg skal gi dere et etisk grunnlag for å forhindre dette, parerte Reikvam.

– Ja, vi vil tilbake til gamletestamentet, svarte Hegertun.

– Dette var ikke helt enkelt, medga Reikvam etterhvert.

Stemningen ble noe forvirret. Salen humret litt over Reikvams manglende forklaring.

– Martin Kolberg, vil du prøve? spurte Hegertun.

– Ja, jeg vil prøve, svarte Ap-veteranen.

– Det er ikke jeg som skal stille deg spørsmål, men jeg vil likevel prøve, sa Kolberg som da hadde skrudd opp temperamentet.

– I slike sammenhenger som dette, sier dere ofte at mennesker er skapt like i Guds bilde. Så vet vi at det finnes mennesker i vårt samfunn med andre typer seksuell legning enn det som kalles heterofil. Det som dette handler om her, er at man i et åpent demokratisk samfunn med nestekjærligheten i hånden skal gi dem muligheter til å leve trygt i et kristent demokratisk samfunn. Og det synes jeg dere skal slutte å utfordre. Det spørsmålet som du stiller Reikvam er bare en provokasjon, sa Kolberg med Hegertun som adressat.

– Jeg synes at hele det kristne Norge skal slutte med å provosere dette som handler om kristen nestekjærlighet, sa Kolberg.

Kommentar:

Det er alltid lettere å sitte hjemme og ha de rette argumentene – men dette var drøy lesning. Martin Kolberg har ingen grunn til å refse kristne miljøer for å stå opp for ekteskapet og barns rett til mor og far. Kolberg og Arbeiderpartiet burde heller konfronteres med sin populistiske retorikk for felles ekteskapslov. Reformen fremstilles igjen og igjen som nødvendige tiltak mot diskriminering av homofile og deres barn. Her er noen fakta som Kolberg slipper å bli konfrontert med:

Om retten til å inngå ekteskap

Det er ikke diskriminering å ha en annen lovgivning for likekjønnet samliv enn for det ulikekjønnede ekteskapet. Bak propagandaen for felles ekteskapslov skriver regjeringen selv på side 10 i lovforslaget til felles ekteskapslov:

-          Den europeiske menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950 fastsetter i artikkel 12 at «Menn og kvinner i gifteferdig alder har rett til å gifte seg og til å stifte familie, i samsvar med de nasjonale lover som regulerer utøvelsen av denne rettighet.»

Og videre på side 12:

-          Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har tolket EMK artikkel 12 slik at bestemmelsen bare beskytter den tradisjonelle form for ekteskap, med det menes ekteskap mellom to personer av ulikt kjønn. Homofiles rett til å inngå ekteskap er dermed ikke direkte beskyttet av konvensjonen.

Om retten til mor og far

Regjeringen fremstilte det som en kraftig diskriminering av barn i likekjønnede familier at de ikke hadde to juridiske foreldre allerede fra fødselen, og at de først måtte gjennom en adopsjonsprosedyre. Ingen snakket om begrunnelsen for dette – at barnet har rett til kjennskap og omsorg fra sine biologiske foreldre så langt det er mulig. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Igjen må vi inn i selve teksten i lovforslaget for å avsløre at den politiske retorikken kun hadde til formål å føre borgerne bak lyset. Dette står på side 10 – 11 i lovforslaget:

-          Det er spørsmål om ulik rettslig stilling for barn av likekjønnede og ulikekjønnede foreldre er å anse som diskriminering etter denne bestemmelsen. Forskjellsbehandling er bare konvensjonsstridig hvis den gjelder like tilfeller og ikke tjener et legitimt formål eller er uforholdsmessig. Barnekonvensjonen legger stor vekt på familien som den naturlige rammen for barns oppvekst og trivsel, se særlig fortalen strekpunkt 5 og 6 og art. 16, og barnets forhold til sine foreldre, se blant annet art. 5.

-          Bortsett fra art. 7, som blant annet gjelder retten til å kjenne sine biologiske foreldre, omtales ikke biologiske foreldre særskilt, og det skilles ikke etter foreldrenes kjønn. Barnekonvensjonen legger til grunn et vidt familiebegrep. Men av dette alene kan det ikke sluttes at manglende likestilling av barn med likekjønnede foreldre vil være diskriminering.

Martin Kolberg mobiliserer altså en refsende tone – men det han og hans parti som burde refses. Helt uten grunnlag har de fremstilt homofile og deres barn som diskriminert med den tidligere lovgivningen.

Arbeiderpartiet, SV, SP, Høyre og Venstre vet at menneskerettighetene beskytter retten til å inngå ekteskap for to personer av ulikt kjønn og barnets rett til sine biologiske foreldre, men gjemmer dette bort i tunge dokumenter mens de holder flammende taler om diskrimineringen som skal opphøre.

Tidligere var poenget å tilrettelegge juridiske rammer for minoriteter som homofile og deres barn. Dette ble gjort på en god måte ved muligheten til å inngå partnerskap og adoptere partnerens barn. Adopsjonsprosedyren kvalitetssikret at barnets beste ble ivaretatt når barnet fikk andre juridiske foreldre enn sine biologiske. Mangfoldet ble ivaretatt – vi alle hadde krav på oss til å leve sammen i gjensidig respekt og anerkjennelse.

Nå er dette prinsippet for lovgivning grunnleggende endret. Det er feil som det fremstilles at homofile og deres barn får nye rettigheter. Det er grunnprisnippene i den tidligere allmenne lovrammene for familien som endres. Det er rettsreglene for majoriteten som endres for ikke å være i konflikt med inkluderingen av minoritetene. Likekjønnet ekteskap forplantning og foreldreskap har gitte forutsetninger som krever at ekteskapsloven blir kjønnsnøytral, forplantningen ikke lenger i utgangspunktet forstås som samliv mellom mann og kvinne, men heretter også like gjerne er assistert befruktning – og oppbrudd fra det biologiske prinsipp for hvem som er barnets foreldre.

Martin Kolberg hadde ingen grunn til å refse de kristne i Filadelfia. Tvert i mot synes hans refs ganske utidig. Det var Kolberg som burde svare for sin antidemokratiske retorikk.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

Maktspråk fra Kolberg.

Publisert nesten 10 år siden

«Historien har skapt ekteskapet som ramme for barns oppvekst – barn som er produkt av seksualiteten til foreldrene. Jeg fatter ikke hvorfor vi skal imitere det.» Da Aamodt så vår forskrekkelse, klinte han til: «Hvis jeg hadde vokst opp med to kvinner, og så funnet ut at jeg aldri skulle få vite hvem faren min var, ville jeg ha blitt rasende,»

Sitatet er hentet fra Frank Rossaviks kronikk i Morgenbladet og illustrerer at også homofile er kritiske til den nye "kjønnsreformen" i det norske lovverk. Man trenger ikke være verdikonservativ for å være det.  Også homofile kan allerede nå oppfatte den nye lovreformen som fratar barn og også alle voksne menn og kvinner med en kjønnsidentitet, uavhengig av seksuell legning, grunnleggende rettigheter

"En prinsipielt stor reform av familiepolitikken ble nærmest føyset gjennom av regjeringen, uten utredning og med minimal debatt. Så ille var det at jeg – som er for loven, om enn uten begeistring – etterlyste debatten i en artikkel i Bergens Tidende i januar 2008."

Også Rossavik med sitt standpunkt i saken anerkjenner det demokratiske underskuddet i regjeringens "kjønnsprosjekt".  

Kolberg bruker et særdeles arrogant maktspråk når han i et politisk debattmøte svarer debattlederen på et helt legitimt og, for oss som har lest LLH's prinsipprogram, nærliggende spørsmål.

Harsem og de andre i Nordisk Nettverk for Ekteskapet skal ha honnør for å ha satt seg så grundig inn i disse sakene  og argumentert så saklig inn i en såpass følelsesladet debatt som dette er.

Mvh

Kurt Urholt

Rossaviks kronikk kan leses i sin helhet her: http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090508/OAKTUELT001/456323951

 

 

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tåpelig av Kolberg

Publisert nesten 10 år siden

Kolberg bygger ikke på vitenskapelig grunn, i betydningen empiri. Det ideologien fra statsreligionen humaniora som han moraliserer med.

De europeiske menneskerettigheter er nevnt. Nasjonene tar i stadig større grad avstand fra dem. Det samme gjelder EU. Skummelt.

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere