Kristian Kahrs

109

Angrepet på alt jeg står for

Publisert: 27. jul 2011

I dag fikk jeg et sjokk da jeg så at mitt innlegg Angrepet på alt jeg står for ikke lenger eksisterer. Dette var et meget nødvendig innlegg fordi vi ser en tendens til at mange prøver å legge skylden på angrepene i Oslo og på Utøya på de som er innvandringsskeptiske.

Riktignok har  Jon Magne Lund har stoppet debatten på innlegget til Olav Rune Ekeland Bastrup,  Faren kom innenfra, men dette innlegget er fremdeles hovedinnlegg på VD, og dermed er Vårt Lands redaksjon medansvarlig for det forsurede debattklimaet.

Jeg krever en forklaring fra redaksjonen i Vårt Land. Heldigvis hadde jeg en kopi av det opprinnelige innlegget. Her kommer det igjen:

Jeg bærer på et sinne mot Anders Behring Breivik fordi han angrep vårt demokrati, ytringsfrihet, trygghet og alt jeg står for på en grusom måte, og derfor er vi nå alle AUFere, uansett hva vi måtte mene om definisjoner på rasisme og fordeler og ulemper med det multikulturelle samfunnet.

Arbeiderpartiet, AUF, de som er direkte berørt og deres familier og venner har min dypeste medfølelse. Derfor er det også lett å være enig med AUFs leder Eskil Pedersen når han sier følgende. – I dag må vi ta vare på våre kamerater, de vi er så glad i. AUF lar seg ikke true til taushet. Vi møter dette hatefulle, ufattelige angrepet med følgende beskjed: «AUF og AUFs ideer lever videre som de alltid har gjort. Vi gir oss ikke i kampen for det vi tror på. Vi skal tilbake på Utøya».

Selv om AUF er meningsmotstandere i mye av det de står for, vil jeg stå sammen med dem i å kjempe for vårt demokrati og vår ytringsfrihet. Jeg håper at dette forferdelige terrorangrepet lager nye allianser, til tross for meningsforskjeller i viktige spørsmål.

En mann som på en så kaldblodig henretter ungdommer som brenner for demokratisk politisk arbeid kan ikke forklares med at han som så mange andre har uttalt seg kritisk om det multikulturelle samfunnet; bare en fullstendig gal og forskrudd mann kunne være i stand til noe slik. La oss være forsiktig med å mistenkeliggjøre alle som er kritiske til måten vi takler disse spørsmålene på.

Selvfølgelig vil angrepene fra Breivik endre trusselvurderingene og PSTs fokus, men det er en grunn å være enige med dem når de har ment de høyreekstreme miljøene har vært marginale. Så langt tyder mye på at Breivik planla og gjennomførte sine avskyelige handlinger alene, men selvfølgelig vil jeg støtte politiet hvis det ligger andre høyreekstreme krefter bak disse angrepene.

Men jeg frykter debatten som allerede har startet mindre enn et døgn etter det forferdelige angrepet på Utøya, og jeg er redd for ytringsfriheten i disse spørsmålene. Her skriver for eksempel Helge Øgrim kommentaren Skremmende hat hvor han ikke sparer på adjektivene i sin karakteristikk av Hans Rustad og document.no.

Document.no er et innvandringsfiendtlig forum som etter hvert har utviklet seg til et arnested for galopperende muslimfrykt, dystopiske forestillinger om sivilisasjonens og frihetens undergang og politiske vrangforestillinger om hvordan politikere og medier sammensverger seg for å gjøre dette mulig
, skriver han blant annet.

Her på VD ser vi også at Olav Rune Ekeland Bastrup skriver innlegget Faren kom innenfra hvor han prøver å legge skyld på nettstedet document.no, selv om han bruker snedige retoriske virkemidler for å skjule dette. Ekeland Bastrup går langt i å gi innvandringsskeptikere på Document og andre debattsteder skylden for å ha skapt en atmosfære som har hjulpet Breivik:

På hvilken måte kan den antiislamske og halv- og helrasistiske retorikken som har florert overalt på Internett, ikke minst på nettstedet document.no, men også her på dette forum, sies å være hat- og dermed også voldsfremmende?
spør Ekeland Bastrup.

Ekeland Bastrup er uten tvil en meget kunnskapsrik mann, men hans troverdighet reduseres når han bruker så sterk retorikk som han gjør. La oss ha en fri og fordomsfull debatt om det flerkulturelle samfunnet uten stadige rasismebeskyldninger. 

Den eneste som er ansvarlig for angrepene i Oslo og på Utøya er Anders Behring Breivik og de som eventuelt har konspirert sammen med han. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Anders Anfinds1

5 innlegg  113 kommentarer

Sleip som en .....

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke se at det skulle ligge noen frekkhet i å spørre Anfindsens om deres synspunkter på massedrapene. Jeg skal ikke gjenta argumentene her, men jeg ser ikke at det skal være feil når jeg sitter med inntrykk av at avstandtagen til drapene

Nei, det er mulig det, at enkelte forskrudde hoder ikke synes det er en frekkhet å spørre meg eller andre om hvilket synspunkt vi har på massedrapene. Det er jo nesten ikke grenser for hva slags meninger (som man ikke har) man kan bli tillagt av andre her på VD. Men det er altså en grenseløs frekkhet fordi man derigjennom insinuerer at det skulle herske tvil om hva jeg mener om den saken.

Hva er forresten Njåls egen mening om massedrapene? Min "default position" ville jo være, hva angår ham og hvem som helst annen, at reaksjonen er sorg, sjokk, forferdelse, smerte, fortvilelse og mye annet i samme gate. En tilsvarende tiltro til min menneskelighet mangler han åpenbart. Faktisk skjønner jeg at han åpner opp for muligheten av at det finnes debattanter på VD som ikke reagerer slik, ja som faktisk "støtter" hva ABB har gjort. Derfor, siden Njål har antydet at det trolig forholder seg slik, kanskje er det flere her på VD som ønsker at han avklarer hvorvidt han selv er - eller ikke er - en av dem.

Kanskje Njål utover dette vil avklare sin holdning til jødepogromer. Kanskje han kan meddele oss om han er - eller ikke er - positiv til konebanking. Det er sikkert mange som er spent på om han var blant dem som gledet seg over terrorangrepene 11/9-01. Det er sikkert flere enn meg som synes han burde gi oss en tydeligere stillingstagen til tidligere tiders heksebrenning. Og hva mener egentlig Njål om Adolf Hitler? Det er da ingen frekkhet å be ham svare på dette - det er jo ok å vite hvor han står i disse spørsmålene. Hvem vet, kanskje er det flere enn meg som er i tvil?

Til dere meget få som mot formodning ikke griper poenget: Jeg finner det både forbløffende og krenkende at Njål utber et svar fra meg om hva jeg mener om ABB's massedrap. Faktisk er det ydmykende å måtte svare på det, ettersom det impliserer at det skulle herske noen som helst tvil. Jeg har spurt meg selv igjen og igjen om jeg virkelig må synke ned på Njåls nivå?

Han skal få det med teskje av meg. Jeg hater vold. Jeg tar avstand fra alle former for vold (med sjeldne unntak for absolutt nødvendig bruk av militærmakt, samt politiets lovlige voldsbruk). Jeg fordømmer alle voldshandlinger, uansett hvem som er forbryter og hvem som er offer. Jeg reagerer med avsky, raseri, sorg, fortvilelse og vantro hva angår ABB's terrordåd. En politisk idiot viste seg i tillegg å være en skruppelløs morder, og jeg håper han får så streng straff som det innen rettsstatens rammer er mulig.

Jeg er uenig i det verdensbildet han forfekter. Hans måte å tenke på er kvalmende. Jeg er ute av stand til å begripe hvordan noen kan utføre slik ondskap han har gjort seg skyldig i.

Jeg og mine nærmeste har de siste dager sørget og sørget. Folk vi har kjent er myrdet og borte for alltid. På toppen av det hele avkreves jeg nå svar fra en undermåler om hvordan jeg stiller meg til denne tragedien, som faktisk er så ufattelig at dens fakta knapt nok er mulig å bearbeide, og dens konsekvenser merker sjelen for livet. Det er til å spy av.

Jeg er genuint opptatt av politikk og samfunnsliv, men jeg har aldri noensinne vært politisk aktiv. Jeg har aldri tilhørt noe parti, eller tilhørt en politisk fløy. Jeg har aldri ytret politiske meninger i det offentlige rom. Ikke med ett eneste ord eller eneste handling har jeg gitt Njål grunnlag for å betvile hva jeg måtte mene om sist fredags terror. I november/desember i fjor deltok jeg for første gang i mitt liv i offentlig debatt; det var her på VD. I hele år har jeg vært fullstendig fraværende - frem til sist søndag. Da kastet jeg meg inn i debatten som OREB startet.

Man kan si mye om OREB, og de som har fulgt med har sett at vi tidvis kolliderer og har tøffe tak. Men skriver jeg mot ham, har han den anstendighet at han svarer. Når han svarer, har han den anstendighet at han holder seg til saken, og derigjennom muliggjør at man kan svare tilbake. Ja, jeg har tidvis ment at han forvrenger mine meninger, eller misforstår med vilje, og jeg har angrepet han for å smøre på med nedrige personkarakteristikker i tillegg til sine saklige argumenter, men det generelle bildet er likevel at han er en motdebattant man kan forholde seg til. Han har dessuten vært raus nok til å beklage overtramp.

Da er det verre med Njål K. Innimellom tidvise gullkorn og kloke betraktninger kommer det halvkomiske strømmer av svadafilosofi man må streve med å forstå relevansen av, samt argumenter mot argumenter man aldri har fremmet. Utber man seg forklaring på noe, som f.eks hvorfor man eksplisitt sammenlignes med tidenes massemorder i Norge, får man ikke svar, langt mindre en unnskyldning. Og moderator forblir - utrolig nok - taus.

Så godt som alle mine beste venner har synspunkter og overbevisninger om politikk, samfunn og tro som avviker fra mine. I mange år har det vært en stor glede å samtale, diskutere og debattere med dem. Det er lærerikt og personlig utviklende. Jeg hadde håpet VD kunne bidra til det samme. Det håpet ligger begravet i Njåls avføring.

Til alle dere med- og motdebattanter som er seriøse - og som ønsker seg saklige debatter som følger alminnelig debattskikk - jeg ønsker dere lykke til og alt godt i kommende ordskifter.

Kommentar #52

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ingen kommentar

Publisert nesten 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Nei, Kahrs. Den Bastrup du får se når jeg får samlet krefter igjen, er en som med all sin åndelige energi vil gå i krig mot alt det du og dine meningsfeller står for. For hver dag som går ser jeg klarere og klarere hvor stygge og menneskeforaktende disse grumsete tankesystemer ute på den mørkeblå, lysebrune og brune høyresiden er. Og jeg skal bidra med mitt for å få dette ekle dyret ut av de kjellermørke ganger det lusker rundt i. Så vær advart, Kahrs. Jeg kommer sterkt tilbake.

Jeg tror det er klokest å ikke kommentere overstående fra Ekeland Bastrup, men jeg situasjonen er trist.

Kommentar #53

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Misforståelser allikevel?

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Den eneste som er ansvarlig for angrepene i Oslo og på Utøya er

Bastrup skriver i sitt innlegg," Faren kom innenfra"

-sitat: "Misforstå meg ikke: Jeg laster ingen andre enn den skyldige for den katastrofen som nå har rammet oss. Det som har skjedd, ser så langt ut til å være en enslig gal manns verk. -sitat slutt. 

Så langt ser det jo ut som dere er enige!

Bastrup skriver videre:" Likevel: Det er en debatt vi nå ikke kan komme utenom - som må komme og det med full tyngde:

På hvilken måte kan den antiislamske og halv- og helrasistiske retorikken som har florert overalt på Internett, ikke minst på nettstedet document.no, men også her på dette forum, sies å være hat- og dermed også voldsfremmende? " -sitat slutt.

Jeg er ikke i stand til å se hva som er så provoserende i Bastrups innlegg. Debatten videre ble provoserende for de fleste, tror jeg.

Jeg er heller ikke i stand til å se at Olav Rune Ekeland Bastrup gir andre skyld for massakren, slik han innimellom blir beskyldt for.  Det han, og mange andre gir uttrykk for, er at høyreekstreme holdninger gir næring til hat og vold. Jeg må si meg fullstendig enig. Det gjelder selvfølgelig enten truslene kommer fra høyre eller venstre i det politiske landskap. Det kan selvfølgelig diskuteres hva som er høyreekstemt. Det vil være avhengig av øynene som ser og ørene som hører.

At debatten utviklet seg til et utrivelig munnhuggeri er en annen sak. Hvordan den hadde utviklet seg hvis terroren, som først antatt, hadde kommet "utenfra" er ikke godt å si. Men for min egen del vil jeg si at farene truer fra flere kanter!

Som kristne bør vi vel se mest på de farene som truer vår tro. Jeg er personlig mest redd for at jeg og mine skal bli grepet av mammondyrkelsen og dens gode hjelper egoismen, som har hatet på innerlommen. Den er den største trusselen mot det jeg ønsker å stå for, og tro på.

Mvh Ragnhild.

 

 

 

Kommentar #54

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Som kristne bør vi vel se mest på de farene som truer vår tro. Jeg er personlig mest redd for at jeg og mine skal bli

Nå har ikke jeg blandet meg inn i denne debatten men du sier noe her som jeg bifaller og slik jeg ser det Ragnhild står netopp Bastrup for denne dyrkelsen du er redd for og det er en del mennesker har på VD som tror og ser det samme. Derfor er det kanskje munnhuggeriet er her også.

Hilser som som du Gudfryktig ser med dette vers:

1 Joh 2,16 for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

Kommentar #55

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei :-)

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

denne dyrkelsen du er redd for og det er en del mennesker har på VD som tror og ser

Jeg tror mammondyrkelsen er like ille enten en står til høyre eller venstre politisk.  Om en er redd for å gå seg vill på veien, må en vel huske at det er farer enten en viker av til høyre eller venstre? Den senere tid synes jeg argumentene fra høyresiden virker som de er mest egoistiske. Jeg synes mange med fine ord bygger opp under fremmedfrykt, ikke fordi de er redde for å miste troen, men for å miste penger og velstand.  

Selv om ordet "kjærlighet" kan bli brukt feil, bør vi ikke glemme at kjærligheten er størst. Først og fremst Guds kjærlighet til oss, dernest den kjærlighet Han fyller oss med til seg og til våre medmennesker.

Jeg har lest veldig mye av det som har vært skrevet her, og også linker, de siste dagene. Men det er blitt så mye at det har vært vanskelig å holde seg oppdatert.

Å ta vare på "vår kristne kulturarv" er ikke det samme som å følge Jesus. Jeg har tidligere påpekt at Guds ord kan bli brukt feil på det viset også.

Jeg prøver fortsatt å sette meg litt inn i adventistenes lære, men det må bli en annen debatt :-)

Mvh Ragnhild. 

 

Kommentar #56

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror mammondyrkelsen er like ille enten en står til høyre eller venstre politisk.

Du har helt rett i at farene er lik stor på begge sider. :-)

En annen kommentar :-) , sitat:

"Den senere tid synes jeg argumentene fra høyresiden virker som de er mest egoistiske. Jeg synes mange med fine ord bygger opp under fremmedfrykt, ikke fordi de er redde for å miste troen, men for å miste penger og velstand."

Ja, jeg er mere sosialist enn kapitalist av prinsipp, fordi den er mindre egosenterert men begge sider er like gale/ skumle på hver sine prinippielle måter. Det er en skummel tid vi går inn i Ragnhild men heldigvis kan vi vite hva som skal skje og med det velge oss ut av det.

 

 

 

 

Kommentar #57

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Jeg registrer de voldsomme utfall mot meg. Jeg tar dem til etterretning. Når det var nødvendig for meg å stille spørsmål om to-tre av debattantenes holdning til massemordene var det fordi jeg ikke så holdningene klart i det som til da var skrevet. Det er skjellig grunn til å hevde at for Per Anfindsens del er dette nå klargjort. Det samme gjelder for hans bror(?). Det er beroligende. Deres medløpere har ikke nødvendigvis vært like klare i teksten, men jeg regner med at de ikke utgjør noen fare for demokratiet de heller.

En dag skal vi sikkert finne noe annet mer interessant å være uenige om.

Kommentar #58

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Den ensomme rytter

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Når det var nødvendig for meg å stille spørsmål om to-tre av debattantenes holdning til massemordene var det fordi jeg ikke så holdningene klart i det som til da var skrevet.

Det er ikke riktig å ta stilling til folks intellektuelle nivå basert på deres deltakelse i et nettforum, men det kan, uten nærmere kjennskap til ham, likevel slås fast at Njål Kristiansen strever med fatteevnen, at han mangler empati og at han gir seg selv en moralsk autoritet på høyde med Tanems selverklærte guderolle.

Hvorfor skulle det være nødvendig å spørre hverken den ene eller den andre norske borger om deres holdning til massemordene? Det er ikke selve spørsmålet som plager oss alle, vi kan la være å foreholde oss til uforståelige spørsmål, men det er naturligvis den avsindige insinuasjonen som rammer og sårer og som urettmessig setter de det gjelder i betydelig forlegenhet. Jeg tror Kristiansen, og dette er til forsvar for han, rett og slett må ha snublet i problemstillingene.

Det er naturligvis fullstendig absurd å spørre vanlige oppgående mennesker i Norge om deres holdning til det som skjedde, men det kan være grunn til å spørre om folks holdninger til den grunntanke og politiske holdninger ABB linker seg opp mot. Var det det du egentlig hadde tenkt å spørre Anfindsen om, Njål? Det er i så fall fullt legitimt. Klassekampen har spurt Ole Jørgen Anfindsen om nettopp dette. Han har som sedvanlig svart redelig og reflektert om dette på en måte som har gjort at hans argeste motstandere har uttrykt sin respekt for mannen. Men da, Njål, da opererer vi på et høyt intellektuelt nivå som det kanskje ikke er gitt alle å forstå og å sette seg inn i.

ABB er imot den fremmedkulturelle innvandringen til Norge. Ettersom mer enn halvparten av befolkningen deler et slikt syn, eller i hvert fall ønsker at denne delen av innvandringen skal begrenses, kan det muligens i Njål Kristiansen sitt hode være slik at mer enn halvparten av befolkningen i virkeligheten innerst inne, i sitt lønnkammer sympatiserer med ABB's massedrap. Du får spørre dem, Njål.

I og med at du således vil gå travle tider i møte, er det kanskje en mulighet for at du blir fraværende her inne en stund. I så skal vi bære over med det.

Kommentar #59

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

Re: Den ensomme rytter

Publisert nesten 8 år siden

Jeg er ikke enig i din karakteristikk av Njål Kristiansen - særlig når det gjelder påstanden om at han skal mangle empati.  Han har vist i innlegg etter innlegg at det nettopp er empati med ofre og etterlatte etter terrorangrepene som gjennomsyrer det han har skrevet.  At han i "kampens hete" har funnet det opportunt å stille direkte spørsmål til et par av deltakerne her i VD om hvordan de stiller seg til massedrapene, er selvsagt å gå over streken.  Også jeg har kritisert ham for dette.  Jeg la imidlertid merke til at han i en kommentar 27/7 (#17 i tråden "Debattpause for Verdidebatt") skrev følgende:

I de siste dagene har jeg søkt på ulike nettsider som har vært fremme pga terrorangrepet. Det er ingen ende på fandenskapet.

Jeg tolker dette slik at han har oppdaget den høyreekstreme bloggosfæren som ABB hentet mange av sine tanker fra - så som "Gates of Vienna" o.l., der "Fjordman" er en sentral skribent.  Og siden det er kjent at den samme "Fjordman" har skrevet et essay i Anfindsens bok, kan dette ha skapt usikkerhet hos Kristiansen.  Om vi leser en del av det "Fjordman" har skrevet - f.eks. i boken "Defeating Eurabia" vil vi se at han benytter seg av en helt tydelig krigs- og voldsmetaforikk, ikke bare i sin kritikk av "den muslimske invasjon i Europa" - men også i sin direkte kritikk av "forræderne" (dvs. politikere som har lagt til rette for "invasjonen").  Flere burde sette seg inn i hva som faktisk skrives ute i bloggverdenen!

Vi befinner oss for tiden alle sammen i emosjonelt turbulente tider - en form for unntakstilstand -  og det er forståelig at det kan koke over for noen hver.  Jeg vil derfor henstille til at Njål Kristiansen (i likhet med mange av oss andre) anses på mildeste måte.

Kommentar #60

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Øyet som ser

Publisert nesten 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

men det kan, uten nærmere kjennskap til ham, likevel slås fast at Njål Kristiansen strever med fatteevnen, at han mangler empati og at han gir seg selv en moralsk autoritet

Vi oppfatter hverandre forskjellig Arne D. D. du har ditt syn jeg har mitt andre har andres. Det er nok mye vi kan slå fast om hverandre og det er nok like hakkende galt som det er riktig. Noen ganger treffer vi de felste gangene bommer vi.

Er det nyttig for meg å vite hva du mener om Njål K. eller andre debattanter her inne meg selv inkludert, neppe. Tilsvardene er det vel ikke så nyttig for deg å vite hva andre mener om deg her inne. For du som de fleste av oss lever våre liv utenfor Verdidebatt, her inne får man noen bruddstykker verken mer eller mindre.

Mulig du har rett i at vi spør for mye, for har vi egentlig interesse av eller nytte av svarene vi får?

Til Njål K. vil jeg si, jeg leser det du skriver og setter pris på mange av dine meninger, for min del kan du bare fortsette å være den du er best på å være, deg selv.

Kommentar #61

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Høyreekstremistene blant oss

Publisert nesten 8 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Lover deg ingen jøder støtter høyreekstremister

Man behøver selvsagt ikke være massemorder for å kvalifisere for å bli kalt høyreekstremist. Det er et generisk begrep uten klare avgrensende parametre.

Israels utenriksminister, Avigdor Liebermann fra partiet Israel Beitenu, karakteriseres av de fleste utenfor partiet som en høyreekstremist. I det ligger det ikke noe mer enn at man er en grad mer radikal enn den tradisjonelle høyrefløyen til f.eks. Likud.

Israel har også hatt sin variant av Anders Behring Breivik, som i den 38 år gamle legen Baruch Goldstein. I 1994 drepte den israelske immigranten og bosetteren på Vestbredden uprovosert 29 palestinere (og såret 150 andre) i en moske i Hebron. På samme måte som ABB var han heller ikke å finne på noen radar.

Baruch Goldstein var - også i likhet med ABB - en høyreekstremist med et sterkt ønske om å fjerne de som han mente var en trusel mot egen kultur. Goldstein ville fjerne alle palestinere fra de okkuperte områder. Og ikke bare fra de okkuperte områder, men også fra staten Israel. Som en følge at sitt palestinerhat, ville han heller ikke som lege behandle ikke-jøder.

Høyreekstremistene vil vi alltid ha iblant oss. Men slike som kan gjennomføre handlinger som Breivik og Goldstein må vi ha lov til å tro kan telles på én hånd.

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Høyreekstremistene vil vi alltid ha iblant oss. Men slike som kan gjennomføre handlinger som Breivik og Goldstein må vi ha lov til å tro kan telles på én hånd.

er også mitt ynskje å kunne tru!

God søndag!

Kommentar #63

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Mildeste måte

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil derfor henstille til at Njål Kristiansen (i likhet med mange av oss andre) anses på mildeste måte.

Jeg er enig i dette. Det er noe vi bør etterstrebe. Det hadde derfor slik sett også vært en fordel for Kristiansen, for hans "offer" i denne debatten og for selve debatten om også Kristiansen kunne forsøke å etterleve dette.

Kommentar #64

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Godt mulig...

Publisert nesten 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Er det nyttig for meg å vite hva du mener om Njål K. eller andre debattanter her inne meg selv inkludert, neppe.

... men det er nå en gang slik at dette er et debattforum der meninger luftes. Jeg forventer på ingen måte at det jeg skriver interesserer andre enn meg selv. Jeg skriver, slik som du selv, Lars, om det som opptar meg.

I tilfellet Njål Kristiansen, så har han i disse debattene opptrådt uanstendig etter de fleste moralske normer jeg kjenner. Han har insinuert at flere her inne (også enkelte som befinner seg utenfor dette forumet - slik som Carl I Hagen) at de muligens har et uavklart forhold til massedrapene, at de rett og slett muligens sympatiserer med ABB og hans handlinger. Og videre omtales alle som generelt deler Anfindsens synspunkter som klakører som underforstått trolig ligger i sfæren for sympati med grusomhetene. Men de orker ikke Njål Kristiansen å ta særlig på alvor. De gidder han ikke å bry seg med, det ligger under hans verdighet. Ut fra de inntrykk jeg har, vil det trolig bety et flertall av de som befinner seg her inne.

At jeg uttrykker min indignasjon over Kristiansens uhyrlige insinuasjoner, moralske selvopphøyelse og arroganse i denne saken, er muligens både over streken og totalt uinteressant for andre – enn meg selv. Men da har jeg i alle fall fått sagt det, fått det ut. Og så har jeg gjort som alle andre på ethvert bloggforum, jeg har brukt det til å gi til kjenne mine synspunkter – slik du selv er flink til.

Kommentar #65

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Empati

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke enig i din karakteristikk av Njål Kristiansen - særlig når det gjelder påstanden om at han skal mangle empati.

Jeg er sikker på at Kristiansen har masse empati. I likhet med alle oss andre har også Kristiansen trolig felt tårer over det som har skjedd. Vi har alle lidd oss gjennom den siste uken.

Problemet med Kristiansens empati er at den er selektiv. Han fratar andre deres empati, ved å beskylde dem for innerst inne å sympatisere med ugjerningene, at de slik sett egentlig er fanatiske og følelsesmessig avstumpede. Det er da jeg stiller spørsmål ved mannens evne til virkelig å føle empati. Men det er mulig at det er å gå over streken?

Kommentar #66

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tilmålt med passe dosering

Publisert nesten 8 år siden

For for meget kan lett gi uheldige utslag. Det er vel flere debattanter som den senere tid har opplevet at de som sympatiserer med deres budskap like fullt kritisere deres måt å presentere det på.

Det er jo ganske vanlig egentlig, når man ser at noen hiver seg på kommer mange fler til men så når man ett mettningspunkt og kritikken rammer kritikerne tilbake.

At det Njål K. har skrevet treffer deg og at det sårer deg er en side av saken. Hvordan du så fremlegger dette og hvordan du forholder deg til Njål K. er ditt valg. Jeg skal ikke gå inn på hva du ønsker og ikke ønsker for det vet du langt bedre enn meg.

Vi tramper vel alle over streken og ofte kan det være nyttig med en korreks. Men for at kritikk skal nå den man kritiserer er virkemidlene man benytter meget viktig. Vi har vel også alle opplevet at vi har lest andres tekster ut fra en forhåndsbestemt mal og hvor vi ofte om vi hadde giddet å spørre ville funnet ut at det vi leste var noe helt annet enn hva som var ment i teksten vi leste.

Hvis vi alle kun skriver ned våre meninger her inne og ikke er så veldig interessert i hva andre mener eller mener om våre meninger burde vi muligens gjøre om dette til en bloggside uten kommentarfelter. Det hadde jo da vært ryddigere :-)

På oss selv kjenner vi andre sies det, jeg lurer litt da om det betyr at når vi angriper andre så er det egentlig oss selv vi angriper. Det er mange måter å se ting på.

Kommentar #67

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

vil bare gi min støtte

Publisert nesten 8 år siden

til det du skriver, Arne D. Det er flott at du uttrykker det så tydelig og klart - da kan ihvertfall ingen unngå å forstå hva du sikter til. Hvis de ikke rett og slett har bestemt seg for å ikke forstå, da.

Jeg la også merke til at Carl I.H. ble trukket i tvil i en nyere kommentar - fordi han angivelig ikke hadde vært å se/høre i media de siste dager. Da ble det raskt spekulert i (fra Kristiansens side) at også han kunne være en sympatisør. Denne kommentaren viser jo til fulle at Kristiansen slett ikke har forstått de kommentarer han har fått ang. slik insinuering. Eller han vil ikke forstå. Han vil selv være dommer - og være den som avgjør om det den enkelte skriver er tilstrekkelig for å vise sin avsky til terroren. Var det noen som snakket om omnipotens? Det å se seg selv som gud, med rett til å granske hjerter og nyrer?

Kommentar #68

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

At det Njål K. har skrevet treffer deg og at det sårer deg er en side av saken

La meg spørre deg, Lars R.; hvordan ville du selv ha likt det om Njål K. spurte deg om dine egentlige tanker rundt massedrapene? Tror du ikke at du, som bl.a Per A., ville følt at det var en insinuasjon på at du nok egentlig symatiserte? Og ville det vært greit for deg å akseptere - uten å gå i rette med?

Slik jeg har lært deg å kjenne som debattant, Lars R. , er det langt mindre ting som opprører deg og får deg til å reagere med å gå i forsvarsposisjon.

Så var det jo igjen dette med å tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv (eller la oss omformulere det til "oss selv - og alle dem vi automatisk sympatiserer med")

P.S. Hvis man skulle følge din tanke om at "på seg selv kjenner man andre", må man vel nesten kunne gå ut fra at en som kan stille i tvil andres holdninger til massedrap, selv også går med sympatitanker?

Kommentar #69

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Sårhet og allmenngyldighet

Publisert nesten 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

At det Njål K. har skrevet treffer deg og at det sårer deg er en side av saken.

Nei, det hverken sårer eller treffer meg personlig. Det jeg reagerer på er insinuasjonene som rettes mot navngitte personer. At Kristiansen i sin raushet like godt også tar med alle "klakørene," bryr jeg meg ikke om. Jeg bare konstaterer at det er slik han resonerer og argumenterer.

Dine psykologiske vurderinger i denne kommentaren er greie nok. De er generelle og allmenngyldige. Slik gjelder de også for oss alle, inklusiv Kristiansen – som Sissel Johansen riktig påpeker.

Kommentar #70

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Ja, så var det meg da. Jeg ser at jeg har klart å skape en masse hat og nid fra et par av medlemmene. Dette er veldig leit. Men hva skal jeg si? På det tidspunkt jeg skrev som jeg gjorde var det min oppfatning at Danielsen og Johansen var uklare på ett vesentlig punkt. Dette er et åpent debattsted. Det er faktisk veldig stor takhøyde. Jeg befant meg i god tro om at det med stundens alvor som bakteppe ville være ok å spørre om deres forståelse av massedrapene. Egentlig skulle svaret være selvsagt, egentlig skulle det ikke være noe å spørre om. Jeg ble overrasket over at jeg leste en form for støtte inn i noens svar, og jeg valgte å spørre. I ettertid er det lett å se at jeg skullv vist meg lunken, lirket og lurt litt, spurt om noe annet, snakket rundt om været før jeg forsiktig hadde antydet at "du er vel i mot du også?"..... jada, jeg ser dette. Men som Pilatus sa; Det jeg skrev det skrev jeg.

Jeg beklager at det såret dere.

Takk for støtte fra dere andre. Det ble et kraftig overspill ut av dette. Helt unødvendig er vi havnet i et blindspor på dette feltet. Det er mer interessante ting å diskutere.

Jeg ber for ofrene og de pårørende. At de må få hvile i de himmelske boliger, at de pårørende må finne lindring for sin sorg og at de vil se en vei videre en dag. Jeg ber for gjerningsmannen. Jeg ber om at han må få oppleve angeren og boten som en gave, og at han må vende seg til Herren på en mer ekte måte. Og jeg ber for vårt folk at vi aldri mer må oppleve en slik dag. Alt etter Guds nåde.

Kommentar #71

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Ja, så var det meg da. Jeg ser at jeg har klart å skape en masse hat og nid fra et par av medlemmene

Her tar du veldig feil, Kristiansen! Du har ingenlunde skapt noe hat hos meg, og jeg skal ikke tale for noen andre, men tror nok heller ikke andre har reagert med hat. Det er trist du ikke er villig til å se hva man forsøker å uttrykke - og faktisk gang på gang gir deg en mulighet til å prøve og forstå.

Du vet at jeg også har gitt uttrykk for mye positivt rundt ting du har skrevet og har satt pris på deg som meddebattant. Så dette er ingen hatforfølgelse fra min side. Tvert imot. Jeg ønsket å gjøre deg oppmerksom på noe du muligens selv ikke så i kampens hete; nemlig det faktum at du ved å stille de spørsmål du gjorde, insinuerte at andre delte en massemorders kalde og kyniske holdninger til drap. Jeg kunne ikke tro at du virkelig ønsket å formidle noe slikt.

Det som siden har skuffet meg veldig, er at du jo slett ikke tar avstand fra dette du har skrevet, men går ut med nye og lignende kommentarer. Nå er vi nok også langt flere enn bare to som har tatt avstand fra disse dine insinuerende kommentarer.

Men dette er min skuffelse, og jeg sier ikke at den skal bety noe som helst for deg. Jeg bare håper du kan slå fra deg at jeg er hverken fornærmet eller fylt av hat. Jeg bærer ikke nag til noen - ikke minst for min egen helses skyld.

Kommentar #72

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Helt uproblematisk

Publisert nesten 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

La meg spørre deg, Lars R.; hvordan ville du selv ha likt det om Njål K. spurte deg om dine egentlige tanker rundt massedrapene?

Men jeg er ikke så sikker på om svaret hadde blitt veldig forståelig eller godt mottatt. Der handler det vel om hvordan jeg ser på slike spørsmål og om jeg er engstelig for hvordan andre oppfatter meg. Jeg ville vel også ha tenkt litt på hvordan mitt svar kan oppfattes av de som er direkte berørt av tragedien 22. juli. For noe kan man godt la være usagt om det vil medføre mer byrde for noen som alt ligger nede.

Det vil  vel også være et moment i et slikt spørsmål at noen faktisk mener at et svar fra meg kan være relevant for andre enn meg, noe jeg ikke selv klarer å se er der. Men spørsmålet i seg selv er helt greit og ikke et  fnugg ubehagelig å svare på.

Kommentar #73

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Et hjerte av gull?

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ber for ofrene og de pårørende. At de må få hvile i de himmelske boliger, at de pårørende må finne lindring for sin sorg og at de vil se en vei videre en dag. Jeg ber for gjerningsmannen. Jeg ber om at han må få oppleve angeren og boten som en

Ja, det tror jeg du har, Njål!

Så heter det at det hjertet er fullt av flyter munnen over med, men det stemmer ikke alltid! Enkelte ganger tyter det noe ut av munnen som aldri har vært i nærheten av hjertet! For ikke å snakke om hva fingrene kan utføre på tastaturet!

Du er ikke alene om å være fingerferdig og munnrapp her inne ;-)

Så er det dette med å forsvare de debattantene en føler seg mest beslektet med politisk eller religiøst! Vi er mange som innimellom føler oss "angrepet på alt vi står for", eller i alle fall noe av det. Og det er ikke alle som har ivrige forsvarere;-)

Jeg tenker ikke bare på denne tråden! Det er mange som har fått passet sitt påskrevet i det siste!Kanskje alle burde ta en times pause fra debatten, og lese sine egne kommentarer? Ikke for at alle skal begynne å be om unnskyldning her inne (for et kaos) men kanskje tenke over om noe kunne vært usagt? Jeg begynner selv!

Mvh Ragnhild  

Kommentar #74

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Danielsen og Johansen også?

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

På det tidspunkt jeg skrev som jeg gjorde var det min oppfatning at Danielsen og Johansen var uklare på ett vesentlig punkt.

Det er helt nytt for meg at du også har avkrevd Sissel Johansen og undertegnede svar på våre holdninger. Siden all vår gjøren og laden her inne er sirlig arkivert, ber jeg om 1) at du viser til noe undertegnede har skrevet, og gjerne også Johansen for den del, som skulle gjøre at jeg / vi fremstår som uklare "på ett vesentlig punkt". 2) At du viser til der du måtte ha skrevet at du avkrever oss et svar på våre holdninger til massedrapene. Noe jeg altså ikke har fått med meg.

Selv har jeg hele tiden trodd at du har angrepet og avkrevd svar fra mer prominente personer her inne enn undertegnede. Det er de angrepene og insinuasjonene jeg har gått i rette med.

Ellers fremstår du som en artigkar, Kristiansen, og da i ordets aller beste betydning. Du skriver som oftest veldig bra, du har glimt i øyet og du har spennende refleksjoner - som jeg rett som det er enige i, og av og til skiller våre veier seg når det gjelder synspunkter på ymse tema.

Jeg gjør som Lars R., jeg oppfordrer deg fortsatt til å være deg selv, det er bra, men av og til kan en bli litt mye seg selv, seg selv nok. Det bør vi alle forsøke å unngå.

 

Kommentar #75

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er helt nytt for meg at du også har avkrevd Sissel Johansen og undertegnede svar på våre holdninger.

Jeg overså nok også dette, må jeg innrømme, og blir vel ikke desto mindre sjokkert over dette du oppdaget i kristiansens siste kommentar. Ja, jeg ser at den antyder at også du og jeg har vært trukket i tvil - ang. hvordan vi stiller oss til massedrap - om vi kanskje sympatiserer.

Det er da enda lettere å forstå reaksjonene til P.Anfindsen. Og det er vanskelig å forstå at ikke andre debattanter krever av Kristiansen at han utviser en større grad av anstendighet i denne sammenheng. Utenom Lene B. og Are K. har jeg vel ikke sett noen andre enn de "rammede" ta til motmæle mot det å stemple flere av oss og sette oss i bås med drapsmannen (Lars G. skal også ha for at han spesielt nevner det å ta avstand fra slik insinuering i en av sine siste kommentarer.) Tvert imot går enkelte heller ut og forsvarer den som setter spørsmålstegn ved vår anstendighet...? Hva i alle dager handler dette om, i bunn og grunn?

Kommentar #76

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

at den konflikt- og fiendebaserte tenkning som i varierende grad er noe karkateristisk for høyreorienterte ideologier av ulike avskygninger

For det første er ikke dette noe som er begrenset til "høyreorienterte ideologier". Det er ikke noen ideologi som har tatt livet av flere mennesker enn kommunismen, som i din merkelige høyre-venstre tenkning befinner seg på venstresiden. I følge den retorikken du benytter deg av bør vi derfor forby venstreideologier siden dette fører til massemord og tvangsarbeid i Sibir. Dessuten har alle religioner og ideologier en eller annen gang fått en eller annen person til å begå vold, så det er best å forby alt sammen. For ikke å snakke om fotball, som regelmessig forårsker vold. Totaltforbud mot sport, snakking og skriving er derfor den eneste måten vi kan bli helt sikre på!

Du har i min mening en 100% feilslått innfallsvinkel på hele problemstillingen, og reagerer tilsynelatende med krav om kollektiv mistenkeliggjøring og avstraffelse, basert på individuelle handlinger. Dette er selvfølgelig i god gammel kommunisttradisjon, så jeg må spørre om det er meningen å sende meg til Sibir etterhvert også? Uansett er det som jeg allerede har påpekt altfor mye rart med det berømmelige manifestet til Breivik til at jeg er overbevist om at det er skrevet av ham i det hele tatt, uavhengig av hva pressen skriver. Og hvis det ikke er det kan dette like gjerne være en demonisering av folk med den type meninger du ønsker så sterkt å sensurere, og man kan anta at hensikten var å diskreditere en bred mengde meninger og opinioner med denne terroristaksjonen. Hvordan liker forresten du det når de meningene du forfekter blir assosiert med massemord, slik jeg har gjort i dette innlegget ?

Blir du sint, fornærmet? Får du lyst til å banne og sverte og skrive lange innlegg i harnisk?

Da vet du hvordan jeg har det når jeg leser tøvet ditt.

Kommentar #77

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Danielsen; Nei. Dette bruker jeg ikke livet mitt på. Nå får det en gang holde. Takk for sei.

Kommentar #78

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Nå får det en gang holde.

Skriver du!? Av alle!?

Du har ikke tenkt tanken at det faktisk kan være at andre synes nok er nok - fra deg?

Det er en skam at VD sine moderatorer i de siste dager har latt deg få lov å holde på med dine insinuerende kommentarer til andre deltakere. Stor skam!!!

Kommentar #79

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Takker for svaret

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Danielsen; Nei. Dette bruker jeg ikke livet mitt på. Nå får det en gang holde. Takk for sei.

Det må således kunne konkluderes med at du ikke har "noe på" hverken Johansen eller undertegnede i denne saken, slik du antydet, og heller ikke at du selv hverken har hatt grunn til og heller faktisk ikke har gått i rette med oss på dette. Litt rart at du plutselig fant på dette i din kommentar # 70. I disse tider kan det gå litt i ball for noen og enhver.

Enig. Det er like greit at dette kapittelet avsluttes. Det har ikke vært trivelig, men det blir ikke triveligere av å tvære det.

 

Kommentar #80

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hmm, skummelt

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Så er det dette med å forsvare de debattantene en føler seg mest beslektet med politisk eller religiøst!

For meg ligger det ikke noen automatikk i å skulle forsvare meningsfeller eller familie bare fordi jeg kjenner dem og holder av dem. Handler de etter mitt syn riktig så forsvarer jeg dem, er de løgnaktige eller ufine vil jeg si ifra til dem og støtte de som blir deres offre.

Men vi er alle forskjellige slik, det får jeg bare ta med meg i livet.

Kommentar #81

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Mer og mer sikker

Publisert nesten 8 år siden

Jeg er blir mer og mer sikker at redaksjonen nå bør stenge VD midlertidig i 2 uker, for så å åpne alt med blanke ark samt med et varslingssystem som fungerer. Det kan fort bli med ivrige debattanter som med atomkraftverk - øyeblikkelig nedkjøling påkrevet.

Kommentar #82

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Kan noen forklare meg hvorfor alle reagerer umiddelbart med krav om stengning av debatter, og at alle må være snille for at det kan debatteres? Er det programmering fra media, kollektive vrangforestillinger eller hva?

Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig å forstå at dette ikke har noe som helst med opphetede debatter eller ytringsfrihet å gjøre, men med en bestemt persons handlinger. Hvis noen vil finne seg ette eller annet å forby hvorfor kan de ikke begynne med Prozac og andre anti depressive medisiner, som stort sett alle som begår ugjerninger som den forrige uke går på, inkludert blant andre Columbine skyterne. Hvis man leser en liste over bivirkningene av slike medisiner inkluderer de "psykotiske episoder", "kraftige selvmordstanker" og "tanker om ekstrem vold". Litt av en terapi for deprimerte mennesker.

I følge den logikken som har regjert her siden den 22 må enhver tanke eller samtale som noensinne har ført til vold sensureres eller forbys, med det lille problem at ingen av dere vet hva som forårsaker vold, eller hva som forårsaket skytingen på Utøya. Alt må bare forbys og ingen kan ha følelser av noe slag lenger fordi det kan være farlig. I denne barnehageverdenen er jeg ikke interessert i å bo. Og om vi går den veien slik det virker som om enkelte her insisterer på, hvorfor ikke forby alle som snakker om at vi må være medlemmer av NATO, siden dette har tatt livet av hundrevis av libyere de siste tre månedene, og derfor har ført til vold og massemord. Dette er derfor farlige tanker som må sensureres, og det samme er snakk om at vi må være i FN, siden de startet krigen. Men med en gang man snur denne mislykkede retorikken rundt mot ting dere er eniige i er det skandale og usaklig. Dette sprøytet kan bare brukes mot det det latterlige media har fortalt dere at det kan brukes mot. En skulle tro dette ville være lett å forstå, men nei da!

Start med ting som har med virkeligheten og den konkrete hendelsen å gjøre og la ytringsfriheten være for svarte!

Kommentar #83

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Kulbergs dypsindige teorier

Publisert nesten 8 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

I følge den logikken som har regjert her siden den 22 må enhver tanke eller samtale som noensinne har ført til vold sensureres eller forbys, med det lille problem at ingen av dere vet hva som forårsaker vold, eller hva som forårsaket skytingen på Utøya. Alt må bare forbys og ingen kan ha følelser av noe slag

Som beskrivelse av debatten som har vært ført, er dette det rene vrøvl, og tyder kun på at Kulberg er så fastlåst i sin ekstreme posisjon at han ikke evner å se at de som er uenige med ham, faktisk ikke er fullt så ekstreme. Men en som selv helt mangler evnen til nyanser, kan naturligvis heller ikke se dem hos andre. 

Nå har f.eks. Kulberg underholdt oss med historier om at det er andre, skumlere krefter som står bak ABB, at han bare er en nyttig idiot for - la oss si NATO, Israel, USA - noe slikt er det vel han har forsøkt å antyde. Jeg synes det minste Kulberg da skylder oss er noe som kan ligne et sannsynlighetsbevis for sine dypsindige teorier.

Kommentar #84

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tror

Publisert nesten 8 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

Kan noen forklare meg hvorfor alle reagerer umiddelbart med krav om stengning av debatter, og at alle må være snille for at det kan debatteres?

Tror nok du har hoppet over ganske mange kommentarer om du mener å se at alle krever at debatten stoppes og at vi skal være snille med hverandre. I det minste er ikke jeg enig i noen av disse tingene, snill ikke nødvendigvis men det må være saklig. Stengte debatter er som å trekke dynen over hodet, det blir mørkt men omgivelsene blir ikke borte.

Kommentar #85

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

Relevant diskusjon

Publisert nesten 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Stengte debatter er som å trekke dynen over hodet, det blir mørkt men omgivelsene blir ikke borte.

Kommentar #86

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Viktig å se hvem

Publisert nesten 8 år siden

Når det kommer til det å begrense eller stenge debatter tror jeg det er viktig å se på hvem det er som kommer med sine meninger om dette.

Journalister lever av å selge sine meninger, at noen av dem skulle ønske at de ikke hadde konkuranse av gratisskrivere kan jeg jo forstå. På den annen side mener jeg det er viktig at de som har sterke meninger om nettdebatt også har erfaring med det. Det holder ikke med å lage noen åpningsinnlegg for så å observere hvordan andre reagerer på det man har skrevet.

Lars G. som jo er aktiv her inne er en av få profilerte samfunnsaktører som faktisk skriver mer kommentarer enn han skriver åpningsinnlegg. Det gir ham veldig mye pepper for han gjør seg tilgjengelig for hvermansens kritikk noe man ikke ser så mye av hos mange andre profilerte samfunnsaktører. Man kan mislike Lars G. sin form, hans budskap og tanker men man kan ikke ta fra ham at han faktisk svarer de fleste som stiller ham spørsmål.

Nettet lever langt på vei sitt eget liv, det har sine egen regler og dynamikk. Man lærer seg at det er skjulte koder, at man kan lese mer ut av et innlegg en det som står der med rede ord, selvjustisen kan ofte være mer av det gode enn det ondskapfulle. Selv om man mener at det er veldig mange hatefulle innlegg kan man ikke se bort fra at det faktisk kunne vært langt fler av dem og at de gode innleggene faktisk er i flertall. For de fleste sparker ikke de som ligger nede, da tier man ofte eller sender ut en liten trøst om det skulle være formålstjenelig.

Tanker forsvinner ikke fra menneskers hode selv om godtfolk slipper å lese dem. Det er som prostitusjon, borgerskapet kan forvise det fra Karl Johan men bort blir den ikke.

Kommentar #87

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Som et apropos...

Publisert nesten 8 år siden

... til Gules aktiviteter her inne og det han sier til VG, siterer jeg gjerne følgende: "... men debatter kan ikke avgjøres ut fra om de skaper frustrasjon eller ei. De må vurderes ut fra anstendighet, sier Gule."

Definisjonen av anstendighet er som med så mye annet noe varierende fra person til person.

Kommentar #88

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

fikk ikke sitert

Publisert nesten 8 år siden

men er enig at brevik selv er den ansvarlige her.jeg mener han er en psykopat.disse har ikke empati,så heller ikke venner.derfor kan han heller ikke knyttes til et miljø

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
29 dager siden / 2353 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
21 dager siden / 1909 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
14 dager siden / 1899 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
26 dager siden / 1767 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1733 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
14 dager siden / 1537 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
14 dager siden / 1230 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
17 dager siden / 1160 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
21 dager siden / 1098 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1070 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere