Anders Tronstad

36

Martinus Kosmologi

Publisert: 7. sep 2009

Når man setter seg ned for å skrive en ”kort” presentasjon så ender man fort opp med en tekst som ikke er så kort som man først hadde tenkt seg. Slik ble det denne gangen også. For det er ikke lett å presentere Martinus kosmologi på en kortfattet måte, til det er verket for omfattende.

Jeg kan ikke legge skjul på at Martinus har vært min store inspirasjon de siste 15 årene. Men, det var ikke Martinus som overbeviste meg om Guds eksistens eller livets evige natur. Den overbevisningen hadde jeg allerede, og jeg vil si at en slik overbevisning langt på veg er en forutsetning for å forstå hans verk.

Den viktigste grunntesen i Martinus Kosmologi er at bevisstheten er evig eksisterende. Dette står i direkte kontrast med den materialistiske grunntesen om at bevisstheten er en egenskap ved materien. Fra den moderne vitenskapen kan man jo også lett få det inntrykk av at bevissthetens mysterium er løst, noe den faktisk ikke er. Det gjenstår enda å bevise at bevisstheten er en materieegenskap og dette er viktig å huske. Selvfølgelig er materialistene overbevist om at man vil kunne bevise hvordan bevisstheten oppstår, og det er jo også det vitenskapen jobber med.
Selv om oppfatningen av at bevisstheten oppstår i materien har et skjær av vitenskap over seg, er denne overbevisning stadig kun en ”tro”, og ikke en viten.Uansett om man i fremtiden kan bevise at bevisstheten er en egenskap ved materien eller om den er en evig realitet, så vil dette først og fremst være en vitenskapelig oppdagelse. Hvis bevisstheten skulle vise seg å være en evig realitet så vil det sette standard for fremtidens åndelighet eller religiøsitet. Den vil da ha et vitenskapelig grunnlag, noe som både Antroposofien og Martinus kosmologi allerede har lagt føringen for.

Litt om Martinus

Da Martinus var omtrent 30 år hadde han en åndelig opplevelse som gjennom østlig mystisisme kan relateres til det vi kjenner som en ”Kundalini reisning” . Dette har han betegnet som en slags kosmisk ilddåp som ga han evnen til med relativt letthet å gjennomskue åndelige problemstillinger. Martinus begynte å holde foredrag først for nære venner og bekjente i 1920- årenes København. Hans første offentlige foredrag holdt han i Århus i 1930, for hovedsakelig teosofer og antroposofer. Han fikk en blandet mottagelse. Flere antroposofer kritiserte han åpent, men lederen for antroposofisk samfunn i Danmark skulle vise seg å bli en viktig støttespiller og finansierte utgivelsen av første bind av Livets bok. Den ble utgitt i 1932. Det er viktig i denne forbindelse å få på det rene at Martinus selv hevder at han ikke bygger sin kosmologi på antroposofien eller noen annen åndelig retning, men at det er hans eget verk basert på hans åndelige klarsyn.

Er Martinus Kosmologi en sekt?

Noen mener Martinus var en fanatisk sektleder og at de som er involvert i arbeidet rundt Martinus Institutt er sektmedlemmer. Men, det finnes ingen fellesbetegnelse for de som interesserer seg for Martinus Kosmologi. De kaller seg ikke Martinusianere eller noe i den retning. Jeg har imidlertidig hørt noen kalle seg kosmologer noe som klinger veldig nøytralt og intetsigende i mine ører. Tittelen ”kosmolog” er i høy grad selvutnevnt for den det måtte gjelde. Kosmolog kan også mange andre kalle seg uten forøvrig å vite noen ting om Martinus Kosmologi.

Videre må jeg nevne at det ikke er noe medlemskap forbundet med studiene av Martinus bøker. Disse kan studeres fritt av den som måtte interessere seg for det. Kun ens egen interesse regulerer dette. Dette finner jeg personlig svært befriende og Martinus sier selv; ”Ta det det du har bruk for og la resten ligge”. Høres dette ut som en fanatiker? Martinus eget syn på medlemskap kan eventuelt leses her.

Åndsvitenskap og Intellektualisert Kristendom

Martinus har ved flere anledninger betegnet sitt verk både som åndsvitenskap og intellektualisert kristendom, men jeg vil ikke si at Martinus av den grunn har skrevet for en intellektuell elite. Han var selv en ubelest mann da han kun hadde folkeskole, som på på den tiden var begrenset til grunnleggende lesing og skriving, matematikk og bibelhistorie. Det han har skrevet er noe jeg tror svært mange med forholdsvis letthet kan forholde seg til, forutsatt at man har interesse nok til å investere tid på å studere hans verk.

Hvorfor er Martinus så lite kjent?

Det er en relativt utbredt kjennskap til både teosofien og i hvert fall til Antroposofien, så hvorfor er så Martinus ikke mer kjent enn det han er? Han er jo også blitt kalt Danmarks best bevarte hemmelighet. Martinus var hele sitt liv opptatt av å holde en lav profil, blandt annet fordi han ønsket ro til å arbeide på sitt verk.

Men det er også aspekter ved hans verdensbilde som kan virke kontroversielle og som mange derfor ikke lar seg tiltrekke av. For eksempel uttrykkes en annen grunntese i kosmologien ofte med bibelsitatet ”alt er såre godt”, og han bruker mye plass på å argumentere for at alt er som det skal være og det er intet galt med verden. Et kjent Martinus- sitat går som følger: ”Ingen kan lide urett og ingen kan gjøre urett”. Dette er det mange som ved første øyekast finner underlig, ja kanskje til og med frastøtende, da vi er vant med å se verden som et potensielt grusomt sted. Martinus nekter heller ikke  for verdens grusomheter, men han utfordrer oss til å se verdens grusomhet på en ny måte.

Men kan man med Martinus utredninger lettere få et teoretisk innblikk i Jesu oppfatning av verden? Kan Jesus ha avslørt samme mentale innstilling da han, til tross for at han ble spikret opp på korset, velsignet og ba for sine bødler? Er det dette som er det åndelige perspektiv bak Jesu tilsynelatende uoppnåelige og  kompromissløse nestekjærlighet?

Martinus Kosmologi får ofte merkelappen ”New Age”. Men kosmologien avviker fra newage- merkelappen på flere områder, da den for eksempel ikke tilbyr noen spesifikke meditasjonsøvelser annet enn bønnen og dermed gir svært begrensede muligheter for såkaldt selvutvikling. Vi lever i en tid hvor ny- åndeligheten florerer og yoga, meditasjon og selvutviklingskurs er blitt svært populære. Når Martinus langt på vei fraråder disse øvelsene så passer han dårlig inn i denne tidsånden. Han sier i denne sammenheng at: ”ingen kan legge en alen til sin egen vekst”, innforstått at all meditasjon i verden ikke kan fremskynde ens åndelige utvikling. Han fremstår som konservativ på dette området og blir her litt ”kjerringa mot strømmen”. Men all heder til Martinus for at han ikke ukritisk hiver seg med på dette. I mine øyne fremstår han som prinsippfast og han redegjør godt for hvorfor han fraråder disse øvelsene.

Kosmiske analyser

Det Martinus presenterer i sitt verk er i utgangspunktet ikke noe særlig nytt. Vi kjenner alle til begreper som reinkarnasjon og karma, og dette er ikke noe Martinus har oppfunnet. Så hva er det da som er så spesielt med kosmologien?

Martinus verk er i stor grad bygget opp av det han kaller ”kosmiske analyser” og mange vil vel i den forbindelse lure på hva det er for noe. De fleste av oss på jorden har ikke den intuitive evnen til å kunne gjennomskue livets mysterium. Det blir derfor, selv ved hjelp av alle mulige religiøse eller filosofiske bøker, ofte vanskelig for oss å vurdere troverdigheten ved de forklaringene som eksisterer rundt livets åndelige dimensjon. Dette ville normalt også gjelde for Martinus egne utredninger. Martinus har derfor forsøkt å oversette de intuitive impulsene og dermed gjøre de tilgjengelige for den sansen vi i dag er fortrolig med, nemlig intelligenssansen. Det er kort fortalt snakk om logiske argumentasjonsrekker som noen ganger blir til ganske lange setninger. Analysene løfter kosmologien opp fra noe som ellers lett kunne blitt en ny samling dogmatiske læresetninger, til en kosmologi med et vitenskapelig skjær over seg. Derav også begrepet ”Åndsvitenskap”.

Må man så være forferdelig intelligent for å ha glede av Martinus forfatterskap? Nei, jeg vil si at han er forholdsvis lettlest, men han har blitt kritisert for sine lange og kompliserte setninger. Samtidig blir det feil å si at det er plankekjøring å komme seg gjennom verket. Til tross for sine lange setninger, som jeg forøvrig ser som uunngåelige, er Martinus forholdsvis lett å forstå når man først kommer inn i det og man blir kjent med terminologien. Deler av verket er intellektuelt ganske utfordrende, så en viss grad av intellektuell ballast er nok allikevel påkrevet.

Jeg syns Martinus i stor grad lykkes med sine kosmiske analyser. Han gjør et tema som vanligvis er tungt fordøyelig og vanskelig å få et grep om til å bli forståelig.

Humane materialister

Vi lever i en tid hvor mange er i villrede om hva som er sannhet og hva man

skal gjøre for å bli lykkelige. Det er heller ikke å forvente at svaret på dette, hva nå enn sannheten skulle være, vil være enkelt å forstå. Det finnes ikke et enkelt svar, og Martinus gir heller ikke et enkelt svar men et svar som utfordrer intellektet. Martinus har allikevel evnen til å gjøre det teoretisk forståelig. Det kreves dog som sagt en viss intellektuell ballast og analyseringsevne samt en interesse for analysene.

Kosmologien har vist seg å appellere hovedsakelig til såkaldte ”humane materialister”. Dette er mennesker som i stor grad har frigjort seg fra gamle religiøse dogmer. Ja, som til tross for at de i mange tilfeller oppfatter seg som ateister, allikevel føler at det må være noe mellom ”himmel og jord.”

Talsmannen den hellige ånd

Et annet kontroversielt aspekt ved kosmologien er utsagnet om at åndsvitenskapen er selve talsmannen den hellige ånd, bebudet i Johannes evangelium. Jesus sier her at han ikke kunne fortelle sine disipler alle

hemmelighetene, da de ikke kunne bære dette. Videre sier han at når den tid kommer vil han sende talsmannen den hellige ånd.

”En sådan analyse er jo kun for den højintellektuelt begavede og ikke for den primitive.

Det er jo netop denne erkendelse, der får verdensgenløseren til at bebude en sådan højintellektuel analyses komme i form af "talsmanden den hellige ånd", som skal lære menneskene det, hans samtidige ikke kunne fatte.”

Livets Bog 4, stk. 1166

”Vi ser derfor, at Kristi ord om "talsmanden den hellige ånd" er en forudsigelse om en ændring i menneskenes forhold til Gud og dermed en ændring i deres udvikling hen imod den guddommelige bestemmelse, at blive ét med Gud, blive ét med deres næste, og hvorved hele menneskeheden verden over bliver til én hjord og én hyrde, bliver til ét folk, ét rige.”

Livets Bog 6, stk. 2252

Det er forståelig at dagens kristne vil protestere mot disse utsagn om talsmannen, da talsmannens komme i kosmologisk forstand også forstås som en slags Kristi tilbakekomst. De kristne venter på Jesu tilbakekomst i bokstavelig forstand og når Martinus med sine utsagn ikke oppfyller deres forventninger vil, selv om disse utsagn skulle være berettiget, uunngåelig falle på stengrunn.

Jesus oppfylte heller ikke sin samtids forventninger om Messias komme, og nettopp av den grunn ville mange ikke akseptere Jesus for den han påsto at han var. Så her kan det se ut som om historien er i ferd med å gjenta seg.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Svakheten med skjemaer er at dem skaper trosmønster på noe som er bevissthet og ubegrenset

Publisert rundt 11 år siden

Hei Trondstad.

Martinus har mange fine ting men å ta alt som evige sannheter blir som å blindt tro på menighetens ord.

Ja Martinus hadde kosmiske glimt noe han ikke er alene om i historien. Filosofene så både atomer og lyspartikler uten at dem fleste mennesker kan ta inn dette idag for det strider med verdensbilde om at vi var mere primitive tideligere. En svakhet med grove plansjer er at det ikke fanger op at menesker faktisk ikke er på samme trinn i sin utvikling noe man bare kan se i historien for å forstå. Så å si at mennesket trenger tusner av år for å komme til målet har han ingen dekning for vil komme for en dag ganske snart. Det positive som blir ødelagt av fokuset på lange sykluser er også at vi er ett levende mikrikosmos som jeg selv har sett med mine egene kosmiske øyner sammen med mye mere som gjør at jeg kan stille spørsmål med helheten i det som kommer frem. At vi er skapt i Guds bilde som ett mikrokosmos er gammel lære som filosofer og inviede har sett i år tusener før martinus begynner å snakke om det samme. Vi kan også ta Hermes som hadde den samme informasjonen. Så mye av kosmologien er ikke ny ei heller at det finnes mennesker i .Svakheten med skjemaer er at dem skaper trosmønster på noe som er bevissthet og ubegrenset fortid elller idag som kan se inn på de kosmiske nivåeri sin utfoldelse.Tryggheten med å ha en forklaring kan rettferdigjøre det men det må ikke brukes som en unskyldning til å tenke at vi har så lang utviklin at det tar fra oss ansvaret. Hvis martinus mener at den hellige ånd er boken han har skrevet så er han langt ute på landet med dette. Den hellige ånd er forbundet med vår monade som igjen er forbundet med kilden Gud.Skjemaet med Gud som midtpunkt med lysende bevissthetskuler rundt kan nok prøve å beskrive litt av dette men er ikke i nærheten av å forklare hva hellig ånd er.Så Martinus er inne å tapper på den kosmiske minnebanken med som foråven så forneden men lite nytt kommer han med i forhlod til gammel lære tusner av år gammel.

 

Kommentar #2

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: Svakheten med skjemaer er at dem skaper trosmønster på noe som er bevissthet og ubegrenset

Publisert rundt 11 år siden

 

07.09.09 kl. 11:07 skrev Rafael Gyldenrose:

Hei Trondstad.

Martinus har mange fine ting men å ta alt som evige sannheter blir som å blindt tro på menighetens ord.

Ja Martinus hadde kosmiske glimt noe han ikke er alene om i historien. Filosofene så både atomer og lyspartikler uten at dem fleste mennesker kan ta inn dette idag for det strider med verdensbilde om at vi var mere primitive tideligere. En svakhet med grove plansjer er at det ikke fanger op at menesker faktisk ikke er på samme trinn i sin utvikling noe man bare kan se i historien for å forstå. Så å si at mennesket trenger tusner av år for å komme til målet har han ingen dekning for vil komme for en dag ganske snart. Det positive som blir ødelagt av fokuset på lange sykluser er også at vi er ett levende mikrikosmos som jeg selv har sett med mine egene kosmiske øyner sammen med mye mere som gjør at jeg kan stille spørsmål med helheten i det som kommer frem. At vi er skapt i Guds bilde som ett mikrokosmos er gammel lære som filosofer og inviede har sett i år tusener før martinus begynner å snakke om det samme. Vi kan også ta Hermes som hadde den samme informasjonen. Så mye av kosmologien er ikke ny ei heller at det finnes mennesker i .Svakheten med skjemaer er at dem skaper trosmønster på noe som er bevissthet og ubegrenset fortid elller idag som kan se inn på de kosmiske nivåeri sin utfoldelse.Tryggheten med å ha en forklaring kan rettferdigjøre det men det må ikke brukes som en unskyldning til å tenke at vi har så lang utviklin at det tar fra oss ansvaret. Hvis martinus mener at den hellige ånd er boken han har skrevet så er han langt ute på landet med dette. Den hellige ånd er forbundet med vår monade som igjen er forbundet med kilden Gud.Skjemaet med Gud som midtpunkt med lysende bevissthetskuler rundt kan nok prøve å beskrive litt av dette men er ikke i nærheten av å forklare hva hellig ånd er.Så Martinus er inne å tapper på den kosmiske minnebanken med som foråven så forneden men lite nytt kommer han med i forhlod til gammel lære tusner av år gammel.

 

 Hei Rafael,

Takk for tilbakemelding.

"Hvis martinus mener at den hellige ånd er boken han har skrevet så er han langt ute på landet med dette."

Boken i seg selv er ikke den hellige ånd, men innholdet er uttrykk for den hellige ånd. Om det er tilfellet avhenger av om Martinus faktisk har kosmisk bevissthet eller har det gudsforholdet han sier han har. Det er naturligvis ikke så lett for noen å vite med sikkerhet.

"Så å si at mennesket trenger tusner av år for å komme til målet har han ingen dekning for vil komme for en dag ganske snart."

Det syns jeg han argumenterer godt for. Annen litteratur som støtter opp om dette finnes også. Prøv Gopi Krishna, han har skrevet noen bøker som omhandler nettopp dette, forholdet mellom høyere bevissthetsformer og menneskets evolusjonære utviklingsnivå. Det er naturligvis ikke populært, da mange mennesker ønsker at utviklingen kan fremskyndes.

"At vi er skapt i Guds bilde som ett mikrokosmos er gammel lære som filosofer og inviede har sett i år tusener før martinus begynner å snakke om det samme."

Det er riktig at Martinus ikke har oppfunnet disse begrepene. Mye kan man finne i gamle mystikerlærer. Om man kan snakke om noe nytt i forbindelse med kosmologien så må det være de seksuelle polanalysene. Det har vel ingen gått så nøye inn på før, dog man har touchet innpå det tidligere. Jacob Boehme har vært innom dette så vidt har jeg forstått, men ikke i detaljer.

"Skjemaet med Gud som midtpunkt med lysende bevissthetskuler rundt kan nok prøve å beskrive litt av dette men er ikke i nærheten av å forklare hva hellig ånd er."

Det har du langt på veg rett i, men dette bekrefter jo også Martinus. Alle "Gudsbilder" er abstrakte og kan kun uttrykkes symbolsk. Symbolet du tenker på heter "det evige verdensbilde" og kan ikke gi mennesker en 100% innsikt i den hellige ånd, den er kun ment som symbolikk for å hjelpe folk å forstå. Alle symbolene hans er forøvrig også forenklinger og kan aldri bli 100% fyldestgjørende i forhold til det "åndelige syn". Men så lenge vi ikke har åndelig klarsyn, får man nøye seg med dette.

mvh Anders,

Kommentar #3

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Takk for gode svar.

Publisert rundt 11 år siden

Hei Trondstad.

Kan du utdype hva Martinus legger i ordet "forsynet" tror jeg det heter?.

Er det en form for gudommelig aktiv mulighet for å øke eller endre utviklingen det åpnes opp for i forhold til dette prinsipet i Gud settt fra martinus. Er det en form for å beskrive at Gud har ett nåde prinsipp som kan virke inn å endre tingenes gang på jorden ?

 

Kommentar #4

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Kunnskapen om polene er også fra Jesus og Hermes så det er ikke nytt .

Publisert rundt 11 år siden

 

Hei TRONDSTAD

Kunnskapen om polene er også fra Jesus og Hermes så det er ikke nytt .

Her har du dem syv hoved prinsipper i Hermes

Hermes lære består blant annet av 7. prinsipper som er

1 Prinsippet om det mentale.

Alt i universet er bevissthet. Denne bevisstheten lever vi i. Alt er skapt utifra bevissthet. Derfor henger alle ting sammen i altet ,så for den som forstår er alt mulig.

2.Prinsippet om korrespondanse «som i himmelen så på jorden » Slik universet er ett makro kosmos er vi ett mikrokosmos i oss selv Derfor kan vi i meditasjon kontakte alle steder i universet i samme øyeblikk Det betyr at alle egenskaper som finnes i det ytre kan finnes i det indre.

3.prinsippet om vibrasjon. Alt er energi i stadig forandring. Forandring av energi forandrer virkeligheten. Forståelsen av vibrasjoner gjør det mulig å utføre alle mirakler.4.prinsippet om polaritet. Polaritet finnes i all skapelse som komplementer krefter.Eks varme og kulde,lys og mørke,mann og kvinne osv. En mester arbeider for å forene motsetningene i seg selv. Denne foreningen er alkymi på dypeste plan.

5.Prinsippet om rytme På det fysiske og følesesmessige plan går alt i bølger. Eks. Når vi forventer noe vi ønsker oss kjenner vi det som en forventning som løfter oss opp som en bølge til vi har nået målet da går energien ned igjen. Økonomien går i oppgangstider og nedgangstider. Det kan ses som en pendel som går frem og tilbake der vi går mellom glede og sorg Denne loven virker best fra astral nivået som er vårt følelsesliv.

Prinsippet om loven om årsak og virkning.Dette er den loven som dem fleste kjenner og kaller karma Alt vi sender ut får en reaksjon tilbake uansett om det er tanker, følelser eller fysiske gjerninger. Da skal vi også huske på at gode gjerninger som lysarbeide også skaper virkninger som er positive for oss selv om gjerningen ikke er fysisk.Positive gjerninger kjenner vi best som ordet dharma fra India.

7.prinsippet om kjønn Det maskuline og feminine er på alle plan helt til den innerste kilde i skapelsen.Derfor er foreningen mellom det maskuline og feminine i oss selv veien til det dypeste i oss.Jesus kalte dette det indre brudekammeret der brudgommen møter bruden.Alkymistisk forening av maskuline og feminine skaper Kristus i mennesket.Man kan kun oppnå full kjærlighet i det ytre når man har forvandlet og akseptert sin indre mann og kvinne. Å huske hvem vi er

Du er et evig vesen i fysisk form

Når du igjen har kommet til forståelse av hvem du er blir du en bevist kanal for Gud og ditt selv som gjennomstrømmer din dypeste hensikt med hvem du er.

Du er en fysisk forlengelse av kildeenergien

Du er aldri atskilt fra kilden.

Kilden er aldri adskilt fra deg.

Kilden kommer aldri med en tanke som skaper atskillelse .

 

 

 

 

 

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Kunnskapen om polene er også fra Jesus og Hermes så det er ikke nytt .

Publisert rundt 11 år siden

 

Dette er et interessant tema og jeg får assosiasjoner til Marcello Haugen.  Han var jo også svært opptatt av antroposofi og teosofi, og i flere av hans tekster går naturlig nok det kosmiske perspektiv igjen.

 

1 liker  
Kommentar #6

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: Kunnskapen om polene er også fra Jesus og Hermes så det er ikke nytt .

Publisert rundt 11 år siden

 

07.09.09 kl. 12:47 skrev Rafael Gyldenrose: 

Hei TRONDSTAD

Kunnskapen om polene er også fra Jesus og Hermes så det er ikke nytt .

 Hei Rafael,

Joda, du har nok mye rett i det. Men, de har ikke gått inn i detaljene. Du har også hinduistiske gudebilder med tre ansikt, et feminint ansikt, et maskulint og i midten et androgynt ansikt. Så du kan finne elementer av dette i gamle religioner og mysteriekulter. Poenget er at Martinus har beskrevet disse tingene veldig nøye.

Jesus snakker om de som er født av kvinner og de som ikke er født av kvinner, og ut fra det kan vi gå ut fra at det finnes vesener uten kjønnsorganer. I ufologien er det også rapportert om vesener som tilsynelatende ikke har kjønsorgan.

mvh Anders,

Kommentar #7

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: Takk for gode svar.

Publisert rundt 11 år siden

 

07.09.09 kl. 12:25 skrev Rafael Gyldenrose:

Hei Trondstad.

Kan du utdype hva Martinus legger i ordet "forsynet" tror jeg det heter?.

Er det en form for gudommelig aktiv mulighet for å øke eller endre utviklingen det åpnes opp for i forhold til dette prinsipet i Gud settt fra martinus. Er det en form for å beskrive at Gud har ett nåde prinsipp som kan virke inn å endre tingenes gang på jorden ?

 

 Hei igjen,

Godt spørsmål. Jeg har diskutert dette med en annen "kosmolog", men har brukt lite tid på egentlig å tenke gjennom akkurat dette med forsynet og om det er vesensforskjellig fra guddommen. Jeg kan tenke meg at forsynet er en slags organisasjon eller organisme av høyerestående vesener (skytsånder) som på en måte trekker i trådene eller fungerer som en slags skjebneregulator, men jeg kan ta feil. Et raskt søk på martinus.dk sier følgende:

Faderen, Forsynet eller Almagten lader nemlig aldrig en enkelt manifestation, ligegyldig hvad eller hvem denne manifestation så end måtte høre ind under, være mægtig nok til at overflødiggøre alle andre former for manifestationer, men benytter sig derimod i lige grad af alle eksisterende manifestationer tilsammen for at iscenesætte den for hvert enkelt væsens håb og længsler tilpassede salighed og lader derved ethvert levende væsen fremtræde som en absolut uundværlig rollehavende i det gigantiske eventyr, der hedder tilværelsen.
Livets Bog 1, stk. 10.

Sålænge man er egnet til at manifestere prygl og lidelser, ja da er det givet, at man naturligvis bliver Forsynets redskab i sådanne felter og i de zoner, hvor bevidsthedslivet endnu er så robust eller så lidet sensibelt, at kun sådanne drastiske midler kan indvirke på væsenerne.
Livets Bog 1, stk. 160.

 

mvh Anders

Kommentar #8

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Takk, tenker på bibelen

Publisert rundt 11 år siden

 

 Takk, tenker på bibelen der jesus sier at ikke en spurv faller til bakken uten at Gud vet det. Tanken finer vi også i koranen med Guds totale omfatende tilstedeverelse i altet igjennom sine 99 navn og kvaliteter. Men for å holde oss til bibelen så viser kosmologien mye av det Jesus sier om "fader vår la din vilje skje" Når vi forstår at vi ike lever alene men "rører og beveger oss i Gud" som det heter i bibelen blir konsikvensen at allmakten virker i hele skapelsen. Så for meg er dette bare en mere teknisk måte å formidle alt som alerede står i bibelen.

Sitat fra Martinus kosmologi

Faderen, Forsynet eller Almagten lader nemlig aldrig en enkelt manifestation, ligegyldig hvad eller hvem denne manifestation så end måtte høre ind under, være mægtig nok til at overflødiggøre alle andre former for manifestationer, men benytter sig derimod i lige grad af alle eksisterende manifestationer tilsammen for at iscenesætte den for hvert enkelt væsens håb og længsler tilpassede salighed og lader derved ethvert levende væsen fremtræde som en absolut uundværlig rollehavende i det gigantiske eventyr, der hedder tilværelsen.
Livets Bog 1, stk. 10.

Balansering av indre kvaliteter som feminine og maskuline beskrives i Jødenes hemmelige skrifter helt fra Moses.

Det står følgende som jeg skal prøve å oversette til Norsk fra en murstein av rabbiner bok.

"Da moses stod vendt mot kvinnen talte Gud til han,når han vende seg fra kvinnen sluttet Gud å tale til han.(sansynelig er dette indre krefter det tales om)

Derfor har paktens ark to ansikter som er vendt mot hverandre for å symbolisere den hellige indre foreningen som skaper kraften til å tale med Gud. Jesus hadde alt dette i seg for han var hel slik vi skal bli hele.

Kommentar #9

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: Takk, tenker på bibelen

Publisert rundt 11 år siden

 

07.09.09 kl. 16:50 skrev Rafael Gyldenrose:

"Da moses stod vendt mot kvinnen talte Gud til han,når han vende seg fra kvinnen sluttet Gud å tale til han.(sansynelig er dette indre krefter det tales om)

Derfor har paktens ark to ansikter som er vendt mot hverandre for å symbolisere den hellige indre foreningen som skaper kraften til å tale med Gud. Jesus hadde alt dette i seg for han var hel slik vi skal bli hele.

 Hei Rafael,

Spennende det du trekker fram her. Det er klart hva dette sitatet henviser til som du sier nemlig gjenforeningen med vår motsatte pol. Jeg liker å finne kryssreferanser med andre religiøse tekster. Takk skal du ha for dette.

mvh Anders,

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere