Anders Tronstad

36

Når dommedag ikke ser ut til å komme....

Publisert: 5. sep 2009

...så må dommedag fremprovoseres.

Jeg har lenge tenkt at i valget mellom islamsk fundamentalisme og kristen fundamentalisme, så er sistnevnte å foretrekke. Så feil kan man ta.

John Hagee er en amerikansk predikant som har gjort seg til talsmann for en stadig mer populær oppfattelse om at USA bør provosere fram en militær konflikt med Iran. Han legger heller ikke skjul på at atomvåpen er å foretrekke. Hvorfor?  For å fremskynde Jesu tilbakekomst.

”Dette er Guds utenrikspolitikk, intet mindre. Det er lettvint å avfeie dette som en gal manns tungetale, men det skumle er at Det hvite hus lytter.”

Fox News fremstiller til og med mannen som ”midtøsten- ekspert”. Er det rart man er pessimist på menneskehetens vegne?

”Amerikanske kristensionister kan virke som ravende gale for oss nordmenn, men det er flere titalls millioner amerikanere som tilhører slike apokalyptisk orienterte menigheter, og lar McCain-kampanjen være å fiske etter deres stemmer, er det så godt som en garanti for å tape valget.”

Er det lov å håpe på en guddommelig inngripen, før disse apekattene sprenger jorda i lufta?

http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/08/13/543434.html

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Love, kind of....

Publisert rundt 11 år siden

Jaja, mange av disse fyrene har iallefall gjort tøvet sitt til en million-business, om ikke annet.  Og når de ikke hisser seg opp om homofile, liberale (også blitt et skjellsord blant såkalte rettroende i Norge) så profeterer de én masse......

Kom til å tenke på sangeren Joni Mitchell som på sitt album "Dog Eat Dog" (1985) tok et oppgjør med disse såkalte kjærlighetens evangelister i låta "Tax Free":

"Our nation has lost its guts!"
Save me
"Our nation has lost its strength"
Tax free
"Our nation has whimpered and cried"
Save me
"And petted the Castros"
Tax free
"The Khomeinis' and the Kaddafis'"
Save me
"For so long"
Tax free
"That we don't know how to act like a man"
Save me
"I think that we should turn the United States Marines
loose on that little island south of Florida and
stop that problem!"
"I am preachin' love, I am!"

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

iran krig

Publisert rundt 11 år siden

Dei høgrekonservative kristne i USA greier ikkje å sjå USA sine grove brot gjennom mange år. USA har sett i gang krigar over alt i fridomens namn. Noe er det Afganistan og Irak . Dei bombar i Pakistan og pådreg seg muslimane sin vreide over alt.

Norge er med på spelet.Sivile vert drepne i ein meiningslaus krig.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=578486

"Drepte på oppdrag for Stortinget "

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/afghanistan/-drepte-paa-oppdrag-for-stortinget-2891871.html

John Hagee er og USA-patriot.

Kva er no i emning?  Verdskrig III- full krig mellom USA og Iran , der Norge og Vesten vert dregne inn.

Eg forstår det ut frå bibelens profetiar.

http://www.youtube.com/watch?v=5CMd2_XaCLU

Iran har fått mange ultimatum av Vesten. Det siste er fristen no i september. Dersom ikkje Iran gjev etter vil dette skje seier Carl Bildt.

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1251804492150&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

"Bildt, whose country holds the EU presidency, warned that Iran could not continue to ignore appeals over its nuclear enrichment program."

"If they are willing to engage with us, we are ready to cooperate with them. If they decide to go for confrontation, then confrontation will happen," Bildt said.

USA og Bush laug for heile verda i ansiktet då dei gjekk inn i Irak .

No står Iran for tur.

Dersom ikkje Iran no rettar seg etter verdssamfunnet vil harde tiltak verta sett i verk. (blokkadar)

http://www.youtube.com/watch?v=_Zl6bd9yuAM&feature=related

USA er økonomisk skakkøyrd.Dei har hatt kontrollen pga  dollaren .Fleire land vil no fjerna dollaren som verdsvaluta.

http://oljekrisa.no/iran%20burse.htm

"Iran er i ferd med å utvikle det “atomvåpen” som mest effektivt kan ødelegge det finansielle systemet som det amerikanske imperium er basert på. Det våpenet heter Den iranske oljebørs som er planlagt åpnet i mars 2006. Det vil bli opprettet et oljehandelssystem basert på euro.

Økonomisk sett er denne børsen en langt større trussel mot dollarhegemoniet enn det Saddam representerte, fordi den vil være åpen for alle som ønsker å kjøpe eller selge olje i euro. Svært mange vil ha interesse av dette:

● De europeiske land trenger ikke lenger å beholde valutareserver i dollar, da de kan kjøpe olje direkte i egen valuta

● Kina og Japan vil få anledning til å redusere sine meget store dollarbeholdninger og diversifisere med euro "

● Russland har økonomisk interesse av å veksle til euro. Hoveddelen av landets utenrikshandel skjer med Europa, de oljeeksporterende land, Kina og Japan.

● Også de oljeeksporterende arabiske land vil trolig se fordeler i å kunne diversifisere stadig økende berg av inflatert dollar med euro. I likhet med Russland handler de mest med de europeiske land."

 

 

 

 

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hagees apokalypse

Publisert rundt 11 år siden

John Hagee er egentlig en svært så sympatisk kar som person, men har nok misforstått sin oppgave som fremtidstolker. I boken "Jerusalem Countdown" (Jerusalem nedtelling på norsk - Agape Forlag 2006) forutsier Hagee en kommende storkrig senest oktober 2006 mellom Israel og araberstatene.

Den amerikanske presidentkandidaten John McCain assosierte seg før siste valget først med Hagee, men etter avsløringen om at Hagee hevdet at Hitler var Guds redskap til å utrydde jødene, tok dette samarbeidet brått slutt.

Hagee har også hevdet at jødene blir frelst uten å tro på Jesus som Messias fordi de tror på en Messias som skal komme eller bare fordi de er jøder. Dette ble naturlig nok så massivt kritisert i kristne kretser at Hagee i ettertid distanserte seg fra denne læren.

Hagee er ikke så innflytelsesrik i amerikanske kristenkonservative politiske kretser som man kanskje lett vil tro, og noen atomkrig er han desidert ikke istand til å hisse noen i den amerikanske Kongressen opp til.

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Hagees apokalypse

Publisert rundt 11 år siden

 

05.09.09 kl. 20:53 skrev Leif Gullberg:

Hagee er ikke så innflytelsesrik i amerikanske kristenkonservative politiske kretser som man kanskje lett vil tro, og noen atomkrig er han desidert ikke istand til å hisse noen i den amerikanske Kongressen opp til.

 Og det bør vi takke Vår Herre for!

Kommentar #5

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Hagee

Publisert rundt 11 år siden

er å se på God digital hver søndag formiddag, og salen er fullsatt. I den salen har han  innflytelse :-)

For meg virker det som om han går i sammen fellen som en apokalyptere har gjort tidligere. De mener seg å kjenne Gud planer for verden i detaljer, noe som ikke er mulig dersom man skal lese bibelen.

Den bibelske apokalypse er svært komplisert å begripe, og gir ikke detaljerte beskrivelser.

Dersom man skal tro bibelen får man overlate disse tingene til Gud og tro at han har kontrollen, dessuten står det i min bibelen at mennesket skal løfte sin hoder fordi forløsningen stunder til, og at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst!

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

skremmende

Publisert rundt 11 år siden

De som ønsker og fremprovosere endetidene hadde skremmende stor makt i den avgåtte Bush II regjeringen. Verdens sterkeste militærmakt, verdens sterkeste politiske makt.

 

Det var skremmende og se hvordan en nasjon som USA så lett kunne bli ekstremistisk.

 

 

Kommentar #7

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: skremmende

Publisert rundt 11 år siden

 

06.09.09 kl. 08:21 skrev Morten Christiansen:

De som ønsker og fremprovosere endetidene hadde skremmende stor makt i den avgåtte Bush II regjeringen. Verdens sterkeste militærmakt, verdens sterkeste politiske makt.

 

 

Det er viktig å forstå kvar USA er i bibelens ord.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=03F922754A55272A

USA er beskrive i Op 18 som denne supermakta som har styring over dei andre nasjonane.

"For alle folkeslag har drukke
          vreidevin frå horelivet hennar.
          Kongane på jorda har drive hor med henne,
          og kjøpmennene på jorda har vorte rike
          av hennar overdådige luksus.»
     4 Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst:
          «Far bort frå henne, mitt folk,
          så de ikkje blir medskuldige i syndene hennar
          og ikkje ramma av plagene hennar.
          
     5 For syndene hennar har tårna seg opp heilt til himmelen,
          og Gud har vorte mint om all uretten ho har gjort..

Gjev henne att likt for likt,
          ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort,
          og skjenk dobbelt opp til henne
          i det begeret ho sjølv har skjenkt opp.
          
     7 Gjev henne like mykje pine og sorg
          som ho sjølv har unnt seg prakt og luksus.
          Ho seier til seg sjølv:
          'Her sit eg som dronning,
          eg er ikkje enkje,
          og sorg skal eg aldri vita av.'
          
     8 Difor skal plagene hennar koma
          på éin og same dagen:
          død og sorg og hungersnaud,
          og ho skal brennast opp med eld.
          For veldig er Herren Gud som dømmer henne.»

http://www.markswatson.com/bushac.htm

"One of the biggest problems with modern prophecy students is that whenever they look at end-time prophecy it is always close, but not yet; it is a nation not far off but never us; in other words it is never US and never NOW. These things are happening and how many of the televangelists, who rake in millions, have told you of these things? Now...how many have asked you for money?

Some are close, but never want to say who America is. They make excuses for our violence, or fornications, our drug addictions, our corruption, or secret policies to deststabilize nations that have never attacked or harmed us. Americans (Christians included) will lie themselves out of the obvious, and make millions of excuses to justify every crime and abomination that they commit against the poor, against the innocent and against the righteous. This is satan’s nation; lock, stock and barrel. It has forsaken the living God and told him to leave our schools, our courts, our government buildings and our nation as a whole. America has basically flipped God off and rolled out the flamming red carpet for satan. The evil one could never be happier. America was a prize for him as we are the most powerful and most wealthy nation on the globe. What and insult we have done to a God who has shown us such blessings and such wealth! What a slap in the face. It reminds me of some lines from Shakespeare."

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Nå tror jeg ikke

Publisert rundt 11 år siden

Du skriver til feil mann. Jeg tror ikke på Gud og følgelig ikke på en religiøs dommerdagsprofeti. Jeg er bekymret for hva fanatikere kan gjøre og spesielt da når ekstremister kan få makten i USA som er ett avansert land med høyt utdannede mennesker. Selvoppfyllende profetier.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere