Svein Nyborg

86

Hvilken kilde

Publisert: 19. jul 2011

bruker du? -når du søker å finne ut hvem du er, hvor du er og hvordan du fungerer der du er.

De deltakerne på VD jeg oppfatter nær meg i forståelsen av seg selv og sin posisjon der han er, og sin forståelse av hva han har å gjøre der han finner seg å være, synes å bruke en annen kilde enn meg, men likevel snakker de samme språk, men med andre ord.

Noen igjen synes å bruke samme ord som oss, men uttrykker helt andre oppfatninger, og, refererer til den samme kilden.

I min verden er mine oppfatninger -de som gir mening for meg- de korrekte, og da blir differensierte el motstående meninger meningsløse, selv om den andre sier å hente sine opplysninger fra samme kilde som meg.

Har jeg feiltolket det som kommer ut av kilden?

Kan kilden levere opplysninger på flere plan, ulike sannheter etter eget forgodtbefinnende?

Kan kilden levere absolutt troverdige og konstant like opplysninger (på alle plan), men kan oppfattelsesevnen være -ikke utviklet, -underutviklet el i beste fall -noenlunde våken og utviklet, slik at våre forskjellige bevissthetsnivå gir oss totalt forskjellig oppfatning av samme bilde?

Hvilke sanser bruker du når du henter opplysninger fra din kilde?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere