Anonym167 Anonym

51

Helbredelsesskole?!

IMI-kirken i Stavanger annonserer helbredelsesskole.

Publisert: 16. jul 2011

http://imikirken.no/event/doLink/famid/186090 

HELBREDELSESSKOLE?! 

Fra artikkelen: "Lengter du etter å erfare mer av Guds nærvær, bli utrustet og se mer av hans rike midt iblant oss?"

Det var akkuratt denne typen uttalelser som holdt på å ødelegge livet mitt! Erfare mer av Gud, Guds nærvær, bli utrustet, se mer av han rike midt i blant oss. Halleluja og amen og glory to God!

ANER de hva de holder på med?! Hva med de av oss som IKKE erfarer Gud, som ikke kjenner noe nærvær, som ikke føler oss utrustet, og som har mer enn nok med å deale med hverdagens realiteter, -ikke prøve å bringe himmelriket ned på jord! Det er noe som heter nå, og noe som heter IKKE ENNÅ. 

De har misforstått hele evangeliet... Og drar med seg sårbare, søkende personer i dragsuget...

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Joaquin Evans - Healing rooms

Publisert over 9 år siden

Legger inn en snutt der JE, som leder Healing Rooms ved Bethel Church i Redding, California deler et vitnespyrd om en mann som blir helbredet for en kreft-type; en kvinne med hofteproblemer; øyesykdom, diabetes...

På slutten deler Danny Silk hvordan en ung mann som ble avvist og kastet ut av sine foreldre ender opp i menigheten fordi han fulgte etter "the happy people".  Han ble tatt hånd om av menighetsmedlemmer og hans liv ble forvandlet...

http://www.youtube.com/watch?v=et27lrKfVrk

Legger inn en snutt til der Kim forteller fra omstendighet som oppsto etter å ha blitt utsatt for en bilulykke.  Hun sier hun hadde forferdelige smerter i kroppen.  Hun forlot sykehuset og satte kursen for the Healing Rooms.  I Guds nærvær forsvant smertene....

http://www.youtube.com/watch?v=Iu6rHa6cS8Q&feature=related

Den 27.08 skal Imikirken sette igang sitt Helbredelsesrom og besøket med Evans er i forbindelse med dette.  Fra Imikirkens nettside:

Velkommen til helbredelses-rommet lørdag 27. august

  Helbredelsesrommet er et sted hvor mennesker som er syke kan motta forbønn. Helbredelsesrommet er og et sted der en kan komme for å være i Guds nærvær.

- Alle er velkomne- Ingen avtale er nødvendig- Kristen tro er ikke forutsetning- Gratis

Siste lørdag i måneden 10.00 - 12.00

Her er datoene for høsten 2011:

 

27 aug – 24 sep – 29 okt – 12 nov – 26 nov og 10 des.

Hva er helbredelsesrommet?
Helbredelsesrommet er et sted hvor vanlige kristne fra IMI Kirken some r opplært til denne tjenesten ber for mennesker som trenger fysisk helbredelse.

 

Hvorfor be?
Fordi Jesus sa det. Og det er I hans navn vi har denne fullmakt og kraft..
"Og disse tegnene skal følge dem som tror…og når de legger hendene på syke skal de bli friske." Mark 16,17-18
"Han (Jesus Kristus) tok bort våre plager og bar våre sykdommer"        Mat 8,17…

 

Fortrolighet
Personer som ønsker forbønn vil få en individuell og fortrolig mottakelse av et team som er trent for dette arbeidet.
Etter å ha blitt registrert og personer venter på å bli bedt for oppmuntres de til å vente I soakingrommet hvor det blir spilt musikk…. (Erfaring mange steder er at mennesker ofte blir helbredet I dette venterommet uten at mennesker har bedt for dem!).

Hovedfokus
Vårt hovedfokus er fysisk helbredelse…
Vi gir ikke sjelesorg eller foreskriver råd på medisiner I denne tjenesten på helbredelsesrommet.. Vi oppfordrer personer som tar imot forbønn om å fortsette med bruk av sine medsiner til fastlegen sier noe annet…

 

Gjentatt forbønn
Vår erfaring er at noen helbredelser skjer over tid. Vi vil derfor oppmuntre personer som har mottatt forbønn om å komme regelmessig over tid….

 

Alle mennesker
Tilbudet I helbredelsesrommet er for alle mennesker, uansett tro eller om de ikke tror.

Dette er m.a.o. en implementering av et tilbud som har sin form i Bethel Church.  Hvis vi ser på programmet for Helbredelsesskolen så er mye av dagene fokusert på å være nær ....Ham

PROGRAM

Torsdag 8 sept   

kl   9-12     Lovsang og tilbedelse

                  Undervisning

kl  12-13    Lunch ( ta med egen matpakke)

kl  13 -17   Undervisning

kl  17         Salg av middag

Kl 19        ”Åpent møte” med lovsang,tilbedelse og forkynnelse ved Joaquin Evans

 

Fredag  9 sept

kl 9 – 13   Lovsang og tilbedelse

                 Undervisning

kl 13         Avslutning / lunch

 

 

Kommentar #52

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Det er på tide at kristenledere snart tar Fragells utfordring og redegjør for sitt syn.

Nok en gang vil jeg berømme Jan Ingar Grindheim for et klokt innlegg.

Kommentar #53

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Usikker

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Og både Åsa Waldau og Helge Fossmo hadde hentet sin vesentligste inspirasjon fra Ulf Ekman og mirakelpredikanter i den amerikanske "trosbevegelsen".

Det kan kanskje se slik ut.  Men jeg tror det er mer korrekt å se det ut fra en generell menneskelighet.  Som bakgrunnsteppe for debatter av denne type mener jeg man alltid skal ha i bakhodet at ateisme er reelt sett ikke noe alternativ. Mennesket er grunnleggende relgiøst og Knutbysaken er et resulatet av menneskelig relgiøsitet totalt på avveier hvorfra i dette tilfelle moralsk orientering kollapset totalt.  ( Hvilket er vanlig i mange sekulære kretser. )  Man skal ha i bakhodet at selv om Norge tilsynelatende er en sekulær stat og folk ikke går i kirken, er alternativ-messen rundt omkring i landet ubehagelig godt besøkt. Jeg leste i en bok her forleden at det er tilsvarende i et gjennomesekulært land som Frankrike.  Relgionkritikk mot dette relgion-segmentet er jo så vidt jeg kan se, bortimot helt fraværende, både pengebruk og virkninger. Kristentroen er jo etter det jeg kan se, nokså fornuftsbasert sammenlignet med alle sjamaner, lykkeampuller, demon-"vaksinasjoner" osv. som man kan i disse miljøene. 

Kommentar #54

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Delvis enig

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Man skal ha i bakhodet at selv om Norge tilsynelatende er en sekulær stat og folk ikke går i kirken, er alternativ-messen rundt omkring i landet ubehagelig godt besøkt. Jeg leste i en bok her forleden at det er tilsvarende i et gjennomesekulært land som Frankrike.

Jeg er helt enig med deg, Bratlie, at religionskritikk av "alternativ"-miljøet er nokså fraværende.  Det jeg imidlertid ikke er så sikker på, er om enhver form for kristentro "beskytter" mot denne nyreligiøsiteten.  Jeg mener å observere svært mange likhetstrekk mellom den nyreligiøse og den nykarismatiske bølgen.  Symptomatisk i så henseende er det kanskje at helbredelsespredikant Svein Magne Pedersen i flere år har vært fast deltaker på alternativ-messer...

Kommentar #55

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ateisters ondskap er på grunn av sin ateisme, kristnes ondskap er på grunn av at de ikke oppfører seg som kristne. Kan ikke tape med en slik tankegang, bortsett fra at den ikke imponerer andre enn de mest fanatiske og minst reflekterte.

Kommentar #56

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Jeg er på generelt grunnlag enig med Gullberg og Vangen her

Hverken Gullberg eller Vangen tok del når bedehuskulturen på vestlandet blei kritisert for eit par veker siden, der ein frå byrjan fastslo påståtte sanningar utan debatt om kva desse  gjekk ut på. Mogleg fråværet skuldast at inlegget gjekk dei hus forbi. Isåfall er påstandandane om ei einsretta kritikk berre retta mot karismatar, orsaka.

Kommentar #57

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Det er på tide at kristenledere snart tar Fragells utfordring og redegjør for sitt syn. Hva er sunn og bibelsk praksis av helbredelse, og hva er svermeri? Det vil bare gagne oss alle

Støttes!

Kommentar #58

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jan Ingar

Publisert over 9 år siden

Jeg er enig med deg i at debatter skal føres innad i Kristi kropp, men ikke etter bestilling fra Fragell.  Han har en helt annen agenda enn at Kristi kropp skal komme i funksjon ved samlede føringer.  Jo mere splittelse og ?? han kan så inn i kristenNorge jo mer er det i tråd med hans hovedagenda.

Fragell er skjelven med tanke på utbredelse av det han kaller karismatisk kristendom.  Legger inn en link til talen han holdt i Los Angles i 2000 med tittel "The rise og charismatic christianity.  Denne talen holdt han på the Conference of the Council for Secular Humanism."  (og det er jo et annet "bord" enn det kristne?) der mottoet for konferansen var:  "Imagine there's no heaven: A future without religion." 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread160060/?next=40#post_160290

Noen utdrag:

Han begynner særs bra: 

As a former pentecostal Christian and a former preacher it is a special experience for me to be here in Los Angeles, where the pentecostal movement was born in 1906. Here the black preacher William Seymour spoke in tongues so it was heard all over the US and even Europe, and curious church leaders from my own country -- Norway -- went to Los Angeles to get blessed, were slain by the holy ghost, fell to the floor, cried like babies and shouted like football team supporters and came back to Norway to spread the tongues of fire.

Det er dette som bekymrer:

Conservatively there are now 400 million Christian charismatics worldwide. And where in 1906 less that 1 % of the world Christian communion was charismatic, today at least 25 % is. By the year 2000 this figure will climb to an estimated 30 % ... It demonstrates that this movement stretches from South America to Europe, from Canada to mainland China. In Henan province of China, for instance, a million converts were reported in 1994.

Og - det vil bli verre:

We are now facing the fact that the Pentecostals within a period of time also may outnumber the Catholic church, which today is the world's largest Christian denomination, with 1 billion members. Barrett's 1997 prognosis says that this number will increase to 1.3 billion in 2025, while the Pentecostals in the same timespan will more than double their number from 500 million to 1.1 billion -- an increase that with a similar speed will make the Catholic church the world's number two church before the year 2030. Even if this prognosis fails, we have to add to the picture that the Pentecostals are active and practising believers. Their churches do not have the same kind of formal and passive membership as the old churches have.

Derfor:

What is Christianity in the 21stcentury? Can Christianity be anything other than the beliefs and the practices of Christians? The definition of Christianity has always changed according to opinions and interpretations of majorities and mainstreams in the church. If the development of the Christian churches goes in the direction I have described, if David Barrett has gotten his prognosis right, I do think that Humanists and Humanist organisations have a challenge we cannot ignore.

Alt dette for om mulig å få verden til å bli lik den John Lennon ønsket seg i "Imagine".

For å få til dette må Fragell overbevise verden om at den åndelige virkelighet som er beskrevet i Guds Ord ikke er til stede.  Det var ingen pinse - det er ingen Hellig Ånds kraft - det finnes ingen tjenestegaver - det finnes ingen nådegaver - det finnes ingen Jesus og det finnes ingen Gud.

I beste fall kan mennesker få sitte på en kirkebenk og få lov til å folde sine hender og aller helst høre på en gudøs prest som Fragell har i sitt humanistiske nettverk.

Jan Ingar - Fragell sitter ved et annet "bord" og som det står i 2. Kor. 6:16:  "Gå ikke i tospann med slike som ikke tror."  Og - som Jesus sa da han sendte ut sine:  "Jeg sender dere ut som suer blant ulver.  Vær kloke som slanger og troskyldige som duer."

Menigheter skal jo ikke ende opp med å søke HEF og Fragell om lov til praktsering av Guds Ord?  Han sitter dessverre ved et annet "bord" og har en annen agenda enn Oppdraget.

Kommentar #59

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Svein Magne Pedersen er på Alernativ messe for å vise at Jesus er den som er over det alternative, Oddbjørn.

Publisert over 9 år siden

Fra Norge idag:

Svein-Magne Pedersen bad for 44 til frelse i Bergen

Den årlige begivenheten med alternativmesse i Bergen ble avholdt i helgen. Mange bergensere kommer til messa, noen av ren nysgjerrighet, andre fordi de har plager de ikke blir kvitt gjennom skolemedisinen.

Svein-Magne blant spåkoner og healere

Healere, massører, spåkoner, dyrebeskyttere og magikere av ulike lag preget årets alternativmesse. Tone Marie, som har skrevet boken Budbringeren, hevder hun kan få kontakt med folks avdøde slektninger- det er bare å møte opp på seminaret. En annen dame Norge i Dag slo av en prat med, betegner seg som dyretolker og hevder at hun kunne forstå budskap fra ulike dyr, og trær. Buddhasymboler og avgudsstatuer av ulike slag, var satt opp over alt i Grieghallen.

I et sånt miljø forventer en seg kanskje ikke å møte kristne bidragsytere. Men midt i lokalet er det en lang forbønnskø, utenfor standen til ”Misjonen Jesus Leger”. Kjendispredikanten Svein-Magne Pedersen har avholdt seminar om frelse og helbredelse, og nå vil folk ha betjening.

Et skilt som peker på Jesus

Hva gjør du her blant healere og spåkoner, Svein Magne?

- Jeg ønsker å være et alternativ til det alternative. Mennesker er åndelig søkende. Jeg har respekt for og vil vise vennlighet overfor alle som har utstilling her. Jeg kan ikke møte noen med en fordømmende holdning, presiserer han.

Klarer folk å se forskjell på deg og en healer, tror du?

- Jeg forkynner det rene evangeliet og radikal frelse. Samtidig formidler jeg Guds kjærlighet. Jeg viser folk at jeg er glad i dem. Så får folk selv finne ut av om det er noen forskjell på Guds kraft og det andre tilbyr, sier den populære helbredelsespredikanten.

- Jeg trives i et sånt miljø, fortsetter han. Mange har ikke funnet kraften i de kristne miljøene, da det har vært tabubelagt med helbredelse ved bønn. Her treffer jeg mange søkende mennesker, som trenger retning for sin tro. Død rett-troenhet, uten kraft, har vi sett nok av, legger han til. Jeg vil tilby mennesker hjelp i Jesu navn og være et skilt som peker på Jesus, sier han bestemt.

Pedersen har fire 45-minutters seminarer i løpet av helga, der han forkynner evangeliet og fokuserer spesifikt på helbredelse. Her ber han en fellesbønn for mennesker til frelse og helbredelse. Svein-Magne liker å ta seg god tid med hver enkelt og det går i ett med forbønn til langt på kveld, i etterkant av seminarene. I motsetning til mange andre bidrag på messa, er forbønnen gratis.

Konkrete helbredelser

Noen helbredet så langt i helga?

- Mange. En mann som har hatt nedsatt hørsel i 11 år, fikk merkbart bedre hørsel etter forbønn, nevner han spesielt.

Matpausen er over og forbønnskøen er blitt enda lengre. Pedersen ber for en dame; Henriette Klepsvik, som har hatt smerter i venstre hæl i to og et halvt år. Under forbønn forteller hun at hun merker en vibrasjon og en kraft i hælen:

- Jeg kjente det som at noen fikset hælen og nå er smertene borte, forteller hun tydelig begeistret. Jeg kjente at trykket i hælen forsvant, presiserer hun og lar seg villig avbilde med predikanten.

44 personer er blitt frelst i løpet av helga, mange av dem på seminarer. Torbjørn Nordgaard i Misjonen Jesus Leger forteller om en rekke helbredelser; en mann som ble kvitt ryggsmerter etter 2 prolapser, en jente som opplevde at Jesus tok bort angst og en dame med leddgikt som ble momentant smertefri, ved forbønn. Nordgaard legger til at noen av de andre utstillerne har kommet og bedt om forbønn, for å oppleve kraften i evangeliet.

Ikke værst, Oddbjørn!?

Kommentar #60

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

New Age

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Ikke værst, Oddbjørn!?

Jeg ser ikke at dette oppslaget på noe om helst vis problematiserer Svein Magne Pedersens kobling til Alternativ-messa.

Er det forresten noen som husker Svein Erik Hellstrøm og "Lysbærerne" i Trondheim?  Vårt Land fokuserte på koblingen mellom denne grupperingen, New Age og en del karismatiske prester og predikanter i flere kritiske artikler på slutten av 1990-tallet, og journalistene Johannes Morken og Jan Eikeland fikk en SKUP-pris for dette.  Hellstrøm "forsvant" etter hvert - men dukker nå jevnlig opp på Alternativ-messa for å presentere "helse-juicer".

Kommentar #61

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Du er min konge

Publisert over 9 år siden

synger Kim Walker

http://www.youtube.com/watch?v=C22W5StOM3o&NR=1

Det er vår glede og ære deg i alt vi gjør..

Og - videre - "Beautiful One"..

http://www.youtube.com/watch?v=0BARUPir1Fo

Kommentar #62

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Oddbjørn

Publisert over 9 år siden

Nei, det problematiserer ikke fordi det SMP gjør er å bruke det alternative og det okkulte sin arena til å vinne mennesker for Ham - ved å misjonere, be for syke og be for frelse på denne arena som ellers ville bare ha gitt det alternative tilbudet.  Egentlig tror jeg du vet dette, men at du og lar deg styre av en agenda og setter overskrifter og innhold etter det, dessverre.

Kommentar #63

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Agenda?

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Egentlig tror jeg du vet dette, men at du og lar deg styre av en agenda og setter overskrifter og innhold etter det, dessverre.

Jeg har ingen annen agenda enn å advare mot det jeg mener er usunn - og i noen tilfeller direkte farlig - religiøs virksomhet.  Og jeg ser ingen prinsipiell forskjell mellom Svein Magne Pedersen og de andre healerne og okkultistene på Alternativ-messa.  De driver alle i den suspekte mirakelbransjen.

Kommentar #64

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Knut

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Jan Ingar - Fragell sitter ved et annet "bord" og som det står i 2. Kor. 6:16:

Jeg klar over hva HEF og Fragell står for. Men hvis noen stiller oss til ansvar skal vi ikke gjøre kritikeren til en fiende, men heller være oppriktige og ransake oss selv og komme med et svar. Dessverre er det i store deler av kristenheten slik at de viktigste spørsmålene kommer utenifra, fordi usunne og ikke minst ubibelske ledermodeller gir ingen rom for å stille de store Gudsmenn til ansvar.

Så jeg uenig med at det å lytte til Fragells, eller hvilken som helst annet ikke-troende persons legitime spørsmål, er det samme som "gå i tospann med slike som ikke tror". Vanligvis brukes dette bibelverset om giftermål, ikke ignoranse.

Kommentar #65

Levi Fragell

101 innlegg  1166 kommentarer

Heia Nygaard!

Publisert over 9 år siden

Jeg er imponert av Knut Nygaards innsikt og oversikt på dette feltet. Det er ikke fleip. Like imponert er jeg av at han (såvidt jeg kan bedømme) er ærlig. Hvis vi i dette land hadde hatt 10 personer med tilsvarende innsikt og kunnskaper om den verdensvide karismatiske ekspansjon, og om disse samtidig hadde vært ærlige nok til å innrømme at dette er den religion de vil kjempe for - det Nygaard kaller Oppdraget - ville vi endelig fått et tatt det nødvendige oppgjør med denne villfarelsen. Når de åpenbare fakta er ukjente eller bagatelliseres, og når Oppdragets egne folk ikke våger å stå fram, blir det et tungt slit for noen få av oss å ryste de som rystes bør. Så Nygaard, få flere av folkene dine på banen, slik at våre sløve dommere endelig griper til føyta og ignorante tribuneslitere våkner.

Kommentar #66

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Fragell-link

Publisert over 9 år siden

Så det ble feil link i en tidligere kommentar - her er linken

http://atheisme.ca/repertoire/fragell_levi/charismax_en.html

Kommentar #67

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jan Ingar

Publisert over 9 år siden

Jeg er enig i at vi skal lytte, men ikke la verken Fragell eller HEF få en rolle i Krisit kropp.

Når deg gjelder bibelverset så er det i kontekst - "Korinterne må holde seg borte fra hedenskap."  "Dra ikke i fremmed åk med vantro.  For hva delaktighet har rettferd med urett?  Eller hva samfunn har lys med mørke?  Og hva samklang er det med Kristus og Belial?  Eller hva samfunn har en troende med en vantro?"

Kommentar #68

Levi Fragell

101 innlegg  1166 kommentarer

Les selv!

Publisert over 9 år siden

Det var interesant å se den talen Nygaard har lagt ut link til her på VD. I tillegg til de utdragene han selv har gjengitt, vil andre avsnitt også vise den respekt jeg har for mange kristne miljøer -  sosialt og mentalt. 

Kommentar #69

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Det er på tide at kristenledere snart tar Fragells utfordring og redegjør for sitt syn. Hva er sunn og bibelsk praksis av helbredelse, og hva er svermeri? Det vil bare gagne oss alle.

Dette støtter jeg 100% 

Slik det er i dag er det for lett å snakke med følelser man har fått, og slippe å vise til hendelser som kan bekreftes av andre. Mange som lar seg verve til kamp gjennom et strekt følt engasjment.


Å si sin mening i det offentligerom gir en annen virkning enn til bekjente i det private.
Synd å se at mange tror at all oppmerksomhet er god oppmerksomhet. Man kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste ved å rope høyt om urett, det beste er å ta opp kritikk med de det gjelder og få til en avtale om kompensasjon om man får med hold.

http://susan.lothe.org/GuttenSomRopteUlv/Gutten%20som%20ropte%20ulv.pdf 

Kommentar #70

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Kan undervise om helbredelse om dere vil

Publisert over 9 år siden

Hei, jeg ser at det er noen her inne som har sterke meninger om helbredelse. Det har jeg også, siden jeg både har opplevd å bli helbredet ved flere anledninger, og siden jeg ber for syke til stadighet, også med gode resultater. 

Om det er noen her inne som lurer på om helbredelse virker, så er det jo bare å se på TV2 programmene med Svein Magne Pedersen, eller Tom Roger Edvardsen. 

Om noen av dere ønsker undervisning om hvordan man kan oppleve at Gud helbreder (med andre ord, om det er noe dere lider av), så er det bare å gi beskjed til meg, så skal jeg be for dere i mine daglige bønner. 

Hva er det forresten som er så "raljerende galt" i å tro på at den Gud som skapte oss, også er i stand til å helbrede oss? Det er som å tro at Henry Ford ikke kunne reparere sine egne biler...

Å ja, det stemmer. For dem som ikke tror at det finnes en Gud, så er det vanskelig å tro at han som ikke finnes, også kan helbrede....

Men for oss som vet på hvem vi tror, og opplever at han bruker oss, enn så enkle vi er, til helbredelse, så er det en velsignelse å være til hjelp. 

Bare gi beskjed, så kan jeg komme og undervise om hvordan Gud kan helbrede dere, og gi beskjed om dere ønsker forbønn! 

Kommentar #71

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Tro ikke!

Publisert over 9 år siden

I innlegget siterer Silje fra IMI-kirkens annonse og skriver:

Fra artikkelen: "Lengter du etter å erfare mer av Guds nærvær, bli utrustet og se mer av hans rike midt iblant oss?"

Det var akkuratt denne typen uttalelser som holdt på å ødelegge livet mitt! Erfare mer av Gud, Guds nærvær, bli utrustet, se mer av han rike midt i blant oss. Halleluja og amen og glory to God!

* * *

Vi trenger en dypere analyse og forståelse over hva de fleste karismatiske manifestasjoner og fenomener handler om. Gang på gang advarer Jesus mot falske kristuser og falske profeter: "Se til at ingen førfører dere! ..  Og de skal forføre mange.. Hvis da noen sier til dere: Se, her er Kristus! eller : Der! så tro det ikke." Matt 24.

Jesus selv advarer mot blind tro, Han befaler oss til å ikke tro. Mange kristne tror at bare det dreier seg om noe overnaturlig, så er det fra Gud. Bare noen sier ja til Jesus, så arbeider Gud. Jesu navn brukes som en trylleformel.

Der Gud arbeider, der arbeider også Hans motstander, satan. Han kan omskape seg til en lysets engel. Han gjør det der vi er og ikke bare utenfor våre kretser. "Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud..", formaner Johannes. 1 Joh 4:1

"Krig mot de hellige"   er en bok skrevet av Jessie Penn-Lewis etter Wales-vekkelsen i begynnelsen av 1900-tallet. Vekkelsen begynte godt, men fortsatte med usunne trekk. Jeg mener boken gir svar på mange spørsmål også om dagens karismatikk. Du kan laste ned hele boken på norsk ved linken.

Kommentar #72

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Der Gud arbeider, der arbeider også Hans motstander, satan. Han kan omskape seg til en lysets engel. Han gjør det der vi er og ikke bare utenfor våre kretser. "Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud..", formaner Johannes. 1 Joh 4:1

Takk for godt boktips. Selv liker jeg å lese om den industirielle revolusjonen og samfunns endringene i lys av den. Mine besteforeldre var flinke til å gjennomskue karismatiske mennesker og deres feller. Hvorfor så mange rundt 50+ lar seg rive med av det karismatiske, Engler, Healing tror jeg må ha med manlende vilje til å godta at etter den søte kløe kommer den sure svie. Intet vokser opp i himmelen. De som her inne påstår å vite hva Gud mener, plasserer seg i mine øyne i den feile leiren. Å gå med dem vil virkelig bety å rote seg bort!

Å tro er å være ydmyk for at man ikke fatter alt, når man klarer det, er man klar for å være religiøs med andre!

Kommentar #73

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

HELE Guds Ord

Publisert over 9 år siden

Det blir for mye å svare på alle kommentarene :) Men jeg har lest gjennom alt, og det er en viktig og spennende debatt. Jeg ser blant annet at det blir sagt at de som er kristne kan høre Guds stemme. Og viktigheten av å bruke tid med Gud, og kjenne han mer og mer. Etter å ha tatt DTS i Ungdom i Oppdrag, vært aktiv i pinsemenighet 5 år på rad, lest masse litteratur, brukt mange timer i bønn og bibellesing og lovsang osv, -og enda ikke opplevd å høre fra Gud.. Så får jeg absolutt ingenting ut av at folk sier at alle som har den hellige ånd kan høre fra Gud. For jeg har den hellige ånd. Og jeg har spurt, og lengtet og levd det livet dere mener skal føre fram til dialog med Gud. Bare det at jeg, og mange andre, opplever allikevel ikke at dette skjer. Så da kommer løsningene deres til kort, er jeg redd.

Jan Ingar Grindheim; Du skriver mye bra, og det gir meg mye å følge deg her inne på verdidebatt :) Helt enig i det du skriver på kommentarene dine! De fleste kristenledere er utrolig diffuse ang hva de EGENTLIG mener. I media kan de si mye fint og flott, men i virkeligheten er bildet som regel mye større enn det de presenterer til folk flest.

Arja Larsen: Det er så viktig de bibelversene du siterer der. Jesus ber oss faktisk om å være på vakt mot "falske kopier" av kristendommen, som blant annet skal kjennetegnes av under og mirakler. Og han ber oss konkret om å ikke tro på dette.

Og når det er sagt, er det jo ofte dette som kjennetegner karismatisk teologi. De fokuserer veldig på utvalgte bibelvers, og ignorerer totalt andre. Dermed blir det å si at de følger Guds Ord helt feil, fordi de bare plukker ut de versene som appelerer til deres jag etter lykke.

Til slutt må jeg bare beklage til dere som mener at innlegget mitt ikke når opp til vedkommendes krav for debattinnlegg her på verdidebatt. Debatt ble det okke som ;)                                              

Kommentar #74

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Knut

Publisert over 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg er enig i at vi skal lytte, men ikke la verken Fragell eller HEF få en rolle i Krisit kropp.

Når deg gjelder bibelverset så er det i kontekst - "Korinterne må holde seg borte fra hedenskap."

Hei igjen Knut!

Det å gi HEF eller Fragell ett svar er ikke det samme som å inngå en allianse med dem, eller kompromisse på bibelens autoritet. Det samsvarer på ingen måte med det Paulus beskriver i det andre korinterbrevet. Nettopp en slik "enten er du for oss, eller imot oss"-mentalitet er noe av det mest usunne og farlige som kan utvikle seg i et miljø.

Det minner litt om når de karismatiske kjempene Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Benny Hinn, Eddie Long, Joyce Meyer, and Randy and Paula White ble satt under etterforskning av en senatskomite for overdådig pengebruk i sine tjenester. Også da begynte ymse stemmer å snakke om "forfølgelse" og "åndelig angrep", spesielt siden dette kom fra en "utenforstående" senator. Akkurat som om kristne mennesker er hevet over denne verdens standarder for moral og redelighet, og dermed ikke behøver å nedverdige seg for kritikk fra ikke-troende, uansett hvor legetim den skulle være.

Kommentar #75

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Øyvind Kleiveland

Publisert over 9 år siden

Hva er det forresten som er så "raljerende galt" i å tro på at den Gud som skapte oss, også er i stand til å helbrede oss? Det er som å tro at Henry Ford ikke kunne reparere sine egne biler...

Å ja, det stemmer. For dem som ikke tror at det finnes en Gud, så er det vanskelig å tro at han som ikke finnes, også kan helbrede....

Men for oss som vet på hvem vi tror, og opplever at han bruker oss, enn så enkle vi er, til helbredelse, så er det en velsignelse å være til hjelp.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Hallo i luken !     Dette blir "raljerende galt"  det.  Her er du farlig nær demagogiens ånd. Bruke sannheten til å underbygge sin egen oppfattning. Slike, og lignende formuleringer leser vi til stadig her inne på forumet.  Det er ikke alle debattanter her som er ateister.  Noen av oss tror på Gud, og faktisk også på helbredelser - tro det eller ei. 

Jo, Gud både vil og kan helbrede,  men bare om helbredelsen skjer til vårt eget beste, og det er bare Gud som kan vite noe om.  Dersom han helbreder oss slik at vi i neste øyeblikk er i stand til å fare ut for stupet til en verre skjebne, ville han ikke vert en kjærlig Far. " Hvilken Far vil gi sine barn steiner i stedet for brød"  spurte Jesus.   Det hendte jo at Jesus gjorde helbredelser som han ikke ville skulle bli "kringkastet"

Når det blir etablert en slags helbredelses industri enkelte steder, som også har tendens til å bli pengeindustri, utfordrer en Gud, og kommanderer ham på en spesiell måte.  Det er dette som er raljerende galt. 

Og forferdelig galt blir det overfor dem som ikke oppnår helbredelse når en blir lovet det, og ser andre blir det.  Blir det gitt noen sjelesorgstilbud til disse, eller blir det bare et skuldertrekk og  "vær så god neste", - - avvist fordi de ikke hadde sterk nok tro ? 

 

Til deg Arja Larsen:   Takk for en god kommentar fra en viktig innsynsvinkel.  Det var midt i blinken ette mitt ringe skjønn.

 

 

 

 

Kommentar #76

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Silje

Publisert over 9 år siden

Du må stole på at du går din vei, den veien som er rett for deg.

Enn hvor kronglete den er så må du finne glede og mennesker som vil deg vel. Det som er feil for deg kan være rett for en annen. 

Håper du kan finne styrke i denne sangen:

http://www.youtube.com/watch?v=pUQhYnAyC5k

Ønsker deg lykke til : )

Kommentar #77

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jan Ingar

Publisert over 9 år siden

Det er ikke å gi et "svar" Fragell og HEF er ute etter.  Det som er agendaen er prøve å få deres virkelighet til å bli Kristi kropps egen oppfatning av ståa for om mulig å undergrave den åndelige kraft og åpenbaring som ligger der for alle - hvis de vil - ta det inn når de leser Guds ord.

Hvis det var opp til Fragell, så skulle Kristi kropp minimaliseres til det nærmest usynlige uten åndelig liv eller kraft slik at det - sammen med den andre hovedtråden i agendaen - demme opp for overføringen av kristen tro fra en generasjon til den neste - barnetroen - stopper opp.  Skjer dette, så tror HEF og Fragell at slaget er vunnet og det blir "Imagine", men ... da har han jo bl.a. glemt ...muslimene og Islam.

Med en slik agenda blir det å lytte til Fragell og HEF nærmest som å la SV legge føringer for partiprogrammet til FRP.

Vi kristne greirer fint å korrigere hva Kristi kropp uten Fragell og HEF sin hjelp - i skinn av nærmest å være en humanitær hjelper - alt ville for dem vært bedre hvis vi lukket vår bibel og levde fra innpust til utpust uten å ofre Gud og den åndelige virkelighet en tanke.

Gud er Gud - og folk er folk.  Jeg er ikke ute etter å forsvare mennesker for mennesker kan gjøre feil og ha sine svake områder samme hva de heter og samme hvilken tjeneste de utfører.  De, som andre, kan lokkes av sex, penger og makt - men det undergraver ikke troen og autoriteten i Guds Ord.

Det at Staten eller myndigheter undersøker sider ved Kristi kropp blir noe helt annet enn  Fragell og HEF.  Av de du nevner ble undersøkt av senatet, Jan Ingar, så har jeg bare Benny Hinn på eposten og der ble det framvist i en videosnutt svaret på undersøkelsen for Benny Hinn ministries (det er jo ikke et enmannsforetagende) at det ikke var noe å bemerke. 

Kommentar #78

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Du kan helbrede bare du tror

Publisert over 9 år siden

Mar 16:17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,

Mar 16:18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Disse to versene forteller hvilke tegn som skal følge en troende. Hvem er troende, jo alle de som har tatt imot Jesus.

Hver troende kan legge hender på andre og de skal bli helbredet. Dette er ikke bare forbeholdt spesielt utvalgte troende, forskjellen er at de som gjør det, har skjønt at det er ikke de som helbreder.

Kommentar #79

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

VANTROE MENNESKER !

Publisert over 9 år siden

Jeg kan lære deg å helbrede.....er det noen kunst I VANTROE MENNESKER ...jeg tar med meg noget askeavkok fra Finnmarkens kyst og bredder, blir tatt i mot med åpne armer på Alternativ messa i Lillestrøm...sa jeg StRØM...yess sir, og det strømmer ikke LILLE Men mye inn på min bankkonto...så får da jeg også en god følelse av og bidra med noget til samfunnet.....

Kommentar #80

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Usunt og ubibelsk?

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Det er på tide at kristenledere snart tar Fragells utfordring og redegjør for sitt syn. Hva er sunn og bibelsk praksis av helbredelse, og hva er svermeri?

Det er sikkert interessant å få vite hva lederne mener, men er det så vanskelig å bringe det på det rene? Den aktuelle annonsen fra IMI-kirken i Stavanger sier vel en hel del om det synet som råder blant lederskapet i den kirken. Hva mener Grindheim om det? Er det en sunn og bibelsk praksis?
Som IMI-kirken også har gjort (gjør?) å sende unge mennesker ut på gaten for å be for syke, er det en sunn og bibelsk praksis?
Et annet virkemiddel som kan trekkes fram, er det å arrangere møter i store haller, samle flere tusen mennesker, og reklamere med bønn for syke i full offentlighet. De lederne som gjør det, representere de en sunn og bibelsk praksis, Grindheim?
Og så har vi Fragells problemstilling: Vitne om en helbredelse, for så å oppdage at det likevel ikke er en helbredelse, men holde det skjult i frykt for å miste oppslutning. Er det en sunn og bibelsk praksis? Hva tror du norske kristenledere mener om det, Grindheim?
Er det en selvfølge at det å arrangere en helbredelsesskole og sende folk ut på gaten for å be for syke, er uttrykk for en usunn og ubibelsk praksis? Når jeg tenker meg om, synes jeg det minner om det som Jesus gjorde med sine disipler.
Er det en selvfølge at det å samle store menneskemengder og be for dem til helbredelse er uttrykk for en usunn og ubibelsk praksis? Minner ikke det også om det Jesus gjorde?
Men Fragells anliggende - er det en aktuell problemstilling eller er det en provokasjon?

Kommentar #81

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Usunt og ubibelsk?

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Det er på tide at kristenledere snart tar Fragells utfordring og redegjør for sitt syn. Hva er sunn og bibelsk praksis av helbredelse, og hva er svermeri?

Det er sikkert interessant å få vite hva lederne mener, men er det så vanskelig å bringe det på det rene? Den aktuelle annonsen fra IMI-kirken i Stavanger sier vel en hel del om det synet som råder blant lederskapet i den kirken. Hva mener Grindheim om det? Er det en sunn og bibelsk praksis?

Som IMI-kirken også har gjort (gjør?) å sende unge mennesker ut på gaten for å be for syke, er det en sunn og bibelsk praksis?

Et annet virkemiddel som kan trekkes fram, er det å arrangere møter i store haller, samle flere tusen mennesker, og reklamere med bønn for syke i full offentlighet. De lederne som gjør det, representere de en sunn og bibelsk praksis, Grindheim?

Og så har vi Fragells problemstilling: Vitne om en helbredelse, for så å oppdage at det likevel ikke er en helbredelse, men holde det skjult i frykt for å miste oppslutning. Er det en sunn og bibelsk praksis? Hva tror du norske kristenledere mener om det, Grindheim?

Er det en selvfølge at det å arrangere en helbredelsesskole og sende folk ut på gaten for å be for syke, er uttrykk for en usunn og ubibelsk praksis? Når jeg tenker meg om, synes jeg det minner om det som Jesus gjorde med sine disipler.

Er det en selvfølge at det å samle store menneskemengder og be for dem til helbredelse er uttrykk for en usunn og ubibelsk praksis? Minner ikke det også om det Jesus gjorde?

Men Fragells anliggende - er det en aktuell problemstilling eller er det en provokasjon?

Kommentar #82

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Usunt og ubibelsk?

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Det er på tide at kristenledere snart tar Fragells utfordring og redegjør for sitt syn. Hva er sunn og bibelsk praksis av helbredelse, og hva er svermeri?

Se bort fra denne - Systemfeil.

Kommentar #83

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Are Karlsen

Publisert over 9 år siden

Jeg synes svaret ditt var i overkant polemisk. Ja, jeg tror på det som står i Markus 16 og hele Apostlenes gjerninger. Hvis du tror dette er en debatt om helbredelse gjelder i dag eller ikke så ser du ikke nyansene.

Det jeg ønsker er refleksjon rundt hvor grensen går mellom "sunn bibelsk praksis" (gratulerer, nå høres den formuleringen bare dum ut etter sarkasmen din) og et så overdrevent fokus på åndelige manifestasjoner at det går på bekostning av evangeliet. Ta eksempelet med Oslokirken, jeg er jo enig med Hegertun at store deler av Pinsebevegelsen har et sunnere praksis i disse emner. Jeg etterlyste bare en begrunnelse på HVORFOR Torps praksis var usunn i følge Hegertun.

Dette er mitt hovedpoeng: Jesus sier jo i Markusevangeliet at hovedoppdraget er å forkynne evangeliet til alle som er skapt, og at helbredelse skal være et tegn som følger med. Problemet er når spirituelle opplevelser blir hovedbudskapet, som var tilfellet i f.eks. Lakeland-"vekkelsen". Etter åpenbaring fra engelen Emma sparket Todd Bentley folk i trynet mens andre bjeffet som hunder i benkeradene, men evangeliet ble ikke forkynt. I ettertid ser heldigvis den mest godtroende kristne at Bentley var en falsk profet.

Det er mye av karismatikken som praktiseres idag som bare er svermeri, som istedenfor å gjøre folk grunnfestet i Kristus heller gjør det stikk motsatte. Mange oppriktige troende velger å følget rådet Gamaliel gir i Apostlenes Gjerninger 5: "For dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. (f.eks. Lakeland) Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud." Jeg forstår denne fremgangsmåten. Men dem som er hyrder i Kristi kropp bør ikke være redd for å si klart i fra, til rettledning for oss alle.

Kommentar #84

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud." Jeg forstår denne fremgangsmåten. Men dem som er hyrder i Kristi kropp bør ikke være redd for å si klart i fra, til rettledning for oss alle.

Synes du at de i DNK er de rette hyrdene til å lede. Har de vist mot og frimodighet til å ytre seg.

Mener du det skal være et teologisk organ som skal si hva som er riktig ved herbedelser?

Kommentar #85

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Synes du at de i DNK er de rette hyrdene til å lede. Har de vist mot og frimodighet til å ytre seg.

Mener du det skal være et teologisk organ som skal si hva som er riktig ved herbedelser?

Nei, det var ikke snakk om en kontrollkomite. Jeg savner bare større refleksjon og dømmekraft. Idag virker det som all karismatikk blir regnet som positive utslag av åndens kraft, på GOD TV og Visjon Norge kan det gå fra oppbyggelig undervisning i ett øyeblikk til det reneste tøv i et annet.

Kommentar #86

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

Nei, det var ikke snakk om en kontrollkomite. Jeg savner bare større refleksjon og dømmekraft. Idag virker det som all karismatikk blir regnet som positive utslag av åndens kraft, på GOD TV og Visjon Norge kan det gå fra oppbyggelig undervisning i ett øyeblikk til det reneste tøv i et annet.

Jeg vet ikke helt hva som du mener med tøv vdr. helbredelse på Visjon Norge. Henviser du til Mel Bond - vet ikke om du så på det han gjorde - tror Han var der i mai mnd.

Det er slik at det er ikke så mange som virkelig går i ordet i Norge. De følger og lever ikke helt etter det som Herren sier.

Vi har dermed få som er åndelig moden som har praktisert helbredelse over tid. Kunnskapen og visdom rundt dette må opparbeides. DNK har ikke den erfaringen, De tør ikke engang praktisere det Jesus sier.

Kommentar #87

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Enig

Publisert over 9 år siden
John Grindsland. Gå til den siterte teksten.

på GOD TV og Visjon Norge kan det gå fra oppbyggelig undervisning i ett øyeblikk til det reneste tøv i et annet.

Jeg har gjort den samme observasjonen

Kommentar #88

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke helt hva som du mener med tøv vdr. helbredelse på Visjon Norge. Henviser du til Mel Bond - vet ikke om du så på det han gjorde - tror Han var der i mai mnd.

GOD TV ryddet jo hele sitt sendeskjema for å gi oss Lakeland-møtene direkte inn i stuen. Nå har jeg ikke selv sett noen overdrevne suggerende helbredelsesmøter på Visjon Norge, men jeg så på da de hadde lange møtekampanjer med vranglære signert Thurman Schrivner. Mel Bond kjenner jeg ikke til, hvem er han og hva sa han på Visjon Norge?

Nå må jeg bare avkrefte at jeg ikke tror på helbredelse, jeg er veldig for å be for syke. Problemet idag i karismatisk kristenhet idag er det et kjempestort fokus på å ta del i "salvelsen" dvs delta på møter med forkynnere som tilsynelatende gjør store tegn og under. Mens menigheter som har som sin førsteprioritet å forkynne Jesus Kristus korsfestet og oppstanden og i tillegg praktiserer bønn for syke ofte ikke får så mye oppmerksomhet i sensjonalistisk kristenmedia (men jeg er overbevist om at de gir mye frukt i det lange løp selv om de arbeider i det usynlige).

Kommentar #89

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Til Rudi Wara

Publisert over 9 år siden

 

Nei og nei, makan til oppblåsthet (se Paulus)  - og skylapper.   Har du forsket i dette ?  Hvilken ånd er det som har hvisket deg i øret nå da ?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere