Endre Fyllingsnes

2

Israelvenn takker Palestinavenner

De siste ukene er det to Palestinavenner som har gjort inntrykk på meg.

Publisert: 14. jul 2011

Den første er Arne Ørum, som i VG den. 30.juni tar et kraftig oppgjør med ideologien til arrangørene bak den mye omtalte Gaza-flåten. Initiativtakerne er en allianse av islamistiske organisasjoner som hyller martyriet og er gjennomsyret av antisemittisk ideologi. Slike krefter skal ikke norske Palestina-venner alliere seg med, mener Ørum, og kritiserer motviljen i det norske Palestinamiljøet mot å snakke om dette. Det er både ”bedrag og selvbedrag”, konkluderer han.

Den andre er SVs stortingsrepresentant, Aksel Hagen. Han var en av de norske Palestina-aktivistene som skulle følge årets Gaza-flåte. I Vårt Land den 13.juli forteller han om hvordan to uker med venting i Athen skulle utvide hans perspektiv på Midøtstenkonflikten. Etter samtaler med amerikansk-jødiske aktivister som kjente den israelske siden godt, fikk Hagen en ny forståelse av hvor komplisert konflikten egentlig er. Heller ikke israelerne ønsker ”å leve i en slik krigssituasjon som de nå gjør”, sier Hagen og innrømmer at han heretter kommer til å bidra i norsk Midtøstendebatt på en annen måte enn før.

Slike erkjennelser er gledelige og vitner om stor evne til selvstendig tenkning i et miljø der engasjementet er høyt og lidenskapen stor. 

Heller ikke blant norske Israelsvenner mangler det på lidenskapelig engasjement for en viktig sak. Men hvordan står det til med den kritiske tenkningen og åpenheten for at kanskje heller ikke vi til en hver tid formidler hele sannheten om Midtøstenkonflikten?

Jeg har ved flere tidligere anledninger argumentert for at vi som er Israelvenner ikke har forstått hvor dyptgående palestinernes frykt for å bli glemt, oversett og ydmyket egentlig er. Og jo lengre tid det går før palestinerne får sine nasjonale ambisjoner oppfylt, jo sterkere vokser frustrasjonen og hatet mot både Israel og Vesten.

Reaksjonene jeg har mottatt er helt typisk for den pro-israelske diskurs: Det finnes ikke noe som heter palestinere. Og uansett er det andre folkeslag som har det mye verre en dem. En reagerte til og med på at jeg la alt for mye vekt på den menneskelige siden av konflikten.

Spørsmålet jeg stiller meg er: Har vi egentlig noe valg? Bak alle fakta, politiske slagord og historiske argumenter handler det til slutt om mennesker - israelere og palestinere.

Palestinavennen Arne Ørum har forstått at man ikke kan vinne palestinernes kamp med islamistisk antisemittisme som våpen, siden det vil bety slutten på den staten som mange jøder opplever som det eneste trygge sted i verden. Palestinavennen Aksel Hagen har skjønt at han må ordlegge seg annerledes i den offentlige debatt. For israelerne er ikke monstre, men mennesker som er lei av å leve i en konstant tilstand av krig.

Jeg vil som Israel-venn takk Ørum og Hagen for modige stemmer i Midtøstendebatten. For at den videre samtalen skal bli interessant trenger vi flere Israelvenner som tar inn over seg at en trygg fremtid for Israel, er avhengig av at også palestinerne får leve anstendige liv som stolte palestinere i en egen stat.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Takk

Publisert over 8 år siden

for et balansert og viktig innlegg!

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Utmerket

Publisert over 8 år siden

Veldig bra. Selv regner jeg meg som israelvenn, men havner ikke sjelden på den andre siden i debattene.

Ensidighet i en så kompleks sak fører ingen steder, annet enn enda lengre ned i skyttergravene. Og det fører mest sannsynlig ikke til en god løsning for israelerne - dersom det skulle være målet.

Er imidlertid usikker på om det er dette en del av de mest ihuga israelvennene er mest opptatt av. De ønsker en løsning som passer inn i sitt bilde basert på bibelske tolkninger. I mellomtiden synger man "Evenu Shalom a'lechem" og fryder seg.

Når ideologier er viktigere enn realpolitikk blir situasjonen fastlåst. Det er dessverre konflikten i Midtøsten et godt eksempel på. Mange norske israelvenner - og palestinavenner - bidrar ikke positivt i så måte. Det er leit.

Kommentar #3

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Endre Fyllingsnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil som Israel-venn takk Ørum og Hagen for modige stemmer i Midtøstendebatten. For at den videre samtalen skal bli interessant trenger vi flere Israelvenner som tar inn over seg at en trygg fremtid for Israel, er avhengig av at også palestinerne får leve anstendige liv som stolte palestinere i en egen stat.

Jeg vil takke deg Endre for ditt modige bidrag.

Selv er jeg medlem i Ap og MIFF. Det er gode mennesker i begge leire og de ønsker det samme fred og fremgang for alle i Midtøsten.

Håper at vi kan klare å forene oss om et felles mål for fred, og respektere ulike syn på hva som kan gi fred uten at det endre med konflikt og konfrontasjon. Jeg var på Fanastadion under Israel Norge rygdby kampen i mai 2011, med to barn da Palestinerkomiteen kom og oppførte seg som villmenn. Det er noe som aldri må gjenta seg! Mine barn skjermet jeg ved å sette oss langt vekk og nær politiet, men midt oppi all skrikingen satt det barn jeg kjenner. Vet ikke hvordan de opplevde å få konflikten så tett innpå seg, men jeg opplevde at de så redde ut.

Vi må ha respekt for hverandre og holde oss til de demokratiske spille reglene om vi skal kunne være til hjelp for israelerne og palestinerne.

God sommer til alle og godt kommunevalg til høsten!

Kommentar #4

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Braknappen aktivert

Publisert over 8 år siden

Har absolutt intet å tilføye til trådstarter..

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden

God lesning!

Kommentar #6

Endre Fyllingsnes

2 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Takk til alle for konstruktive bidrag!

Interessant å høre at vi er flere som deler samme erfaring. Det er vel få ting som er mindre spennende enn å diskutere med mennesker som bare er ute etter å få bekreftet sine egne synspunkter, uansett om de er Palestinavenner eller Israelvenner. Derfor savner jeg de stemmene som tør å ta inn over seg nye synspunkter, uten å gå i lås. Vi har ikke vært bortskjemt med det i norsk Midtøstendebatt de siste årene.

Kommentar #8

Odd Myrland

1 innlegg  32 kommentarer

Hva hindrer fred?

Publisert over 8 år siden

     Jeg har noen kommentarer til det første innlegget.

     Jeg er enig i at Arne Ørum kom med modig tale i en gitt situasjon.

     Hva det blir ut av Aksel Hagen og SV, vil tiden vise. Men det er i hvert fall fint at han har snakket med jøder som mener at det bør være et Israel. Kanskje det til og med kan føre til at SV kan ha kontakt med et israelsk parti som burde stå dem nær, men ikke vil avskaffe Israel. Hittil har SV, så vidt jeg forstår, unngått en slik kontakt.

Benekter palestinere

     Fyllingsnes tar opp norske Israel-venner som benekter at det finnes palestinere m. m. Jeg vet at slike Israel-venner finnes. Men de har minimal betydning i Norge. De har ikke en eneste stortingsrepresentant bak seg, og neppe en eneste utenriks-journalist i noen norsk dagsavis, for ikke å snakke om i NRK og TV2. Og neppe en eneste underviser på noen høgskole/universitet, snaut nok i skoleverket for øvrig.

     Problemet er ikke at palestinernes versjon kommer altfor lite fram. Det er motsatt. Israels versjon er stort sett vekksensurert.

 Hva hindrer løsning?

      De som ikke har sett talen Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt til en samlet Kongress 24. mai 2011, synes jeg bør unne seg det (ca. 47 minutter), både for å få med seg talen og ikke minst reaksjonene i salen: http://www.youtube.com/watch?v=9tqBYzWhcjQ

      Det som hindrer løsning, er ikke at Israel ikke godtar en palestinsk stat. Alle Israels 6 siste statsministre har godtatt det. Her er kartet den forrige (Ehud Olmert) tilbød i 2008, og som Abbas sa nei til: http://www.miff.no/nyheter/2009/12/17HvaEhudOlmertVilleGiPalestinerne.htm

     Det som først og fremst gjorde at det ikke ble en avtale den gangen (og i 2000-2001 under president Bill Clinton), var at palestinerne forlangte ”rett til å vende tilbake”. Det vil si at alle de ca. 700.000 araberne som flyktet fra sine hjem i 1948 og alle deres 4-7 millioner etterkommere (tallene varierer noe), skal ha rett til å reise tilbake til det som i dag er Israel og overta det som var deres eiendommer den gangen.

Fjerne Israel

     HDI er FNs levekårsindeks, den som viser at ”Norge er verdens beste land å bo i”. På den nyeste indeksen ligger Israel på plass nr. 15 (mens Danmark ligger på plass nr. 19). Det sier seg selv at dersom palestinerne får fri adgang til Israel, vil det ganske snart bli arabisk flertall i Israel. Det er da også hensikten. Dette kan Israel selvsagt ikke godta.

     Det er hovedgrunnen til at det ikke er fred for lenge siden. For å si det med Netanyahu: Når det ikke er blitt fred, er det fordi palestinerne ikke ønsker sin egen stat – hvis det samtidig betyr at det også finnes en stat med jødisk flertall.

Kommentar #9

Endre Fyllingsnes

2 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Odd og takk for interessante kommentarer.

Du har selvsagt rett i at Israelvenner som  problematiserer at det er noe som heter palestinere ikke har talsmenn i riksmedia eller innen akademia. Men tar du en kikk i debattspaltene i Dagen, Norge i dag, Karmelbladet vil du overraskende ofte finner Israelvenner som hevder dette. Etter min mening er det bare en semantisk øvelse, og et godt eksempel på at man har mistet kontakten med realpolitikken.

Kommentar #10

Endre Fyllingsnes

2 innlegg  3 kommentarer

Right to return

Publisert over 8 år siden
Odd Myrland. Gå til den siterte teksten.

Det som først og fremst gjorde at det ikke ble en avtale den gangen (og i 2000-2001 under president Bill Clinton), var at palestinerne forlangte ”rett til å vende tilbake”. Det vil si at alle de ca. 700.000 araberne som flyktet fra sine hjem i 1948 og alle deres 4-7 millioner etterkommere (tallene varierer noe), skal ha rett til å reise tilbake til det som i dag er Israel og overta det som var deres eiendommer den gangen.

Jeg er også enig med det i at etterkommrne til de palestinerne som flyktet i forbindelse med 1948-krigen må frasi seg tilbakevendingsretten. Noe annet vil forrykke hele det demografiske bildet og gjøre konflikten enda mer komplett.

Amos Oz skrev en gang at det ikke lenger er en realistisk for israelere og palestinere å leve sammen i et lykkelig ekteskap, men at tiden nå er moden for en tøff og bitter skilsmisse der begge parter må være rede til å inngå smertefulle kompromiss. Palestineren må blant annet frasi seg "right to return".

Det smertefulle kompromiss for Israel ligger langs de samme linjer: De kan ikke fortsette å bosette palestinske befolkningssentra på Vestbredden, men må avvikle hele bosetningsprosjektet (eller i hvert fall: betydelige deler av det).

Situasjonen er etter mitt syn derfor ganske parallell: Mange palestinere har røttet i Yafo, Haifa, Ramle, Lod o.s.v., men siden det i dag ligger innenfor staten Israels grenser vil en tilbakevending være uaktuell. Mange isralere har sterke religiøse bånd til bl.a. Hebron, men siden det i dag er en stor palestinsk by vil en israelsk overtakelse være uaktuell.

Man kan vel ikke kreve at jøder skal bo i Hebron, så lenge man ikke innrømmer palestinere retten til å vende tilbake til Yafo - eller omvendt, for den saks skyld?  

Nettopp derfor er tostatsløsningen, med en palestinsk oppgivelse av Right to return og en israelsk oppgivelse av bosetningene, den mest realistiske løsning på lang sikt. Men å få det til, det er en annen sak. 

 

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1220 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1142 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 853 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 607 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 574 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere