Audun Hjertager

149

MDG

Publisert: 4. sep 2009

Svar på Vårt Lands spørsmål om kristne verdier. Audun Hjertager, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

*Hva er kristne verdier - etter din mening ?

For meg er den viktigste betydningen av "Jesu' navn" betingelsesløs kjærlighet. Kristne verdier handler for meg derfor om grenseløs omtanke, respekt og omsorg, - overfor fiender og venner; utover landegrenser og genarasjoner, og overfor både mennesker og natur. Mine kristne forbilder er radikale; de selger gjerne alt de eier for å hjelpe fattige. Troen trøster, gir håp om et evig liv, og kan hjelpe kristne å vise modig kjærlighet.

* Er noen kristne verdier viktigere enn andre?

Vi har hørt om ”tro, håp og kjærlighet”. Kjærlighet er viktigst. 

* På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til grunn for politikken?

Siden jeg mener kristne verdier handler om kjærlighet, - omtanke for mennesker og natur, med undertrykte i eget samfunn, mennesker i andre deler av verden, og med kommende generasjoner, bør kristne verdier være grunnlaget for løsning av alle politiske spørsmål. Men det er stor uenighet, også blant kristne, om hva som er kristne verdier. Jeg mener i likhet med MDG at livssyn er en privatsak. Men jeg tror kunnskapen om godt og ondt ligger gjemt i oss, og at vi lettere vil velge det som er godt, og den universelle kirken, uten en statlig religion.

Selv om mange vil si at radikal kjærlighet er idealistisk og urealistisk politikk, tror jeg at dette er den eneste farbare veien for menneskeheten. Vi vet at vi forbruker mer enn verden klarer å produsere, og at det trengs flere jordkloder om alle skulle levd som oss. Det sier seg selv at det er umulig å leve slik vi gjør i dag. Derfor venter vi klimaendringer, naturkatastrofer, klimaflyktninger og krig. Stadig flere forskere tror at vi allerede har nådd ”the tipping point”, - punktet da naturlige selvforsterkende effekter fortsetter den menneskeskapte globale oppvarmingen uavhengig av hvor mye vi reduserer våre egne klimautslipp. - Det er vitenskapelig grunnlag for å hevde at menneskeheten står i fare, og at det er jakten på økonomisk vekst, overforbruk, og mangel på respekt for medmennesker og skaperverket som er årsaken.

Kristne verdier er idealistiske og optimistiske. Hvis realisme er å fortsette som før, står valget vårt mellom å være idealist og optimist, eller realist og pessimist.

Audun Hjertager

Miljøpartiet De Grønne

1. stortingskandidat, Hedmark 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Denne setningen...

Publisert nesten 11 år siden

Men jeg tror kunnskapen om godt og ondt ligger gjemt i oss, og at vi lettere vil velge det som er godt, og den universelle kirken, uten en statlig religion.

Greie nok svar, men jeg klarer ikke helt å tolke denne setningen. Vil vi lettere velge den universelle kirken uten en statlig religion? Hva mener du egentlig med det?

(Forresten er jeg bedrøvet over at du har gått over til de ansiktsløses selskap. Det er en sterk sammheng mellom eget bilde i profilen og gode bidrag til debatten her på verdidebatt.no, etter min erfaring. Vis oss ditt milde åsyn igjen!)

Kommentar #2

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

RE: Denne setningen...

Publisert nesten 11 år siden

 

04.09.09 kl. 20:54 skrev Harald Korneliussen:

Men jeg tror kunnskapen om godt og ondt ligger gjemt i oss, og at vi lettere vil velge det som er godt, og den universelle kirken, uten en statlig religion.

Greie nok svar, men jeg klarer ikke helt å tolke denne setningen. Vil vi lettere velge den universelle kirken uten en statlig religion? Hva mener du egentlig med det?

(Forresten er jeg bedrøvet over at du har gått over til de ansiktsløses selskap. Det er en sterk sammheng mellom eget bilde i profilen og gode bidrag til debatten her på verdidebatt.no, etter min erfaring. Vis oss ditt milde åsyn igjen!)

Kirken er ikke et kirkebygg, DNK, Den Katolske Kirke el.l. . - Det er det kristne fellesskapet, og bare Gud vet hvem som er medlemmer. En statskirke eller en grunnlov som bygger på "kristne verdier", men som ikke er fullkommen, kan skape gale illusjoner om hva kirken er (bygget? nasjonen?) og hva den mener (Støtter kirken krig som fredspolitikk? Er økonomisk vekst/økt forbruk i et land som overforbruker en kristen verdi?). En selvutnevnt kristen stat kan skremme vekk folk fra kirken. Den kan også sørge for at mange ikke gidder å leter etter den, eller hva som er rett og galt, fordi man tror staten allerede har funnet ut dette for dem.   

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere