Torstein Langesæter

177    5570

Syndefloda i bilete

Spor etter flommen

Publisert: 10. jul 2011 / 7530 visninger.

James Usshers bok om menneska si historie er no å få kjøpt.

"The annals of the world" tek for seg den enkle historien frå Adam og Eva fram til vår tid.

Dette var ABC-en til Isak Newton og Kepler.

Menneskesonen /Yeshua kjem tilbake til Israel no etter 6000 år og skal styra kloden.

I Israel ligg dei same spora som ein finn over heile kloden etter syndefloda.

Om ein er i Norge eller i ørkenen i Afrika finn ein dei same spora etter flommen.

Eller om ein fylgjer Moses i Sinai/Arabia.

Det er viktig å forstå historien riktig.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Geir Ole Sætremyr

2 innlegg  44 kommentarer

Boring i stein

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Desse jettegrytene er tilslipte av ein eller anna grunn.

Der er eit firma på Stette i Skodje kommune som driv med vasskjæring. Kanskje teknologien er henta frå Syndefloda.

Då er det i så tilfelle ved overleveringar mellom sivilisasjonar.

Det er mangt ein kan tru på og bli hekta på, men dette blir for vidløftig, sjølv med bibelsk kraft.

 

Svar
Kommentar #52

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Geir Ole Sætremyr. Gå til den siterte teksten.

Der er eit firma på Stette i Skodje kommune som driv med vasskjæring. Kanskje teknologien er henta frå Syndefloda.

Vannskjæring generelt

Nå åpner det seg en ny teknikk og nye muligheter. Med abrasiv vannskjæring kan man skjære i de fleste materialer, harde som myke, som for eksempel kopper, bly, aluminium, herdet stål, titan, gummi, glass, rustfritt og verktøystål. Unntaket er herdet glass.

Skjæringen skjer ved at en tynn vannstråle blir presset gjennom en skjæredyse med et trykk på inntil 3600 bar.

http://www.norsk-vannskjaering.no/

http://snl.no/vannskj%C3%A6ring/teknikk

Ved ren vannstråleskjæring presses vann under meget høyt trykk, opp mot 4000 bar, gjennom en liten åpning i en dyse av safir eller diamant, slik at det ved utløpet dannes en stiv, sylindrisk vannstråle. Med en diameter på knappe 0,3 mm og en meget høy hastighet i området 3000–4000 m/s, er strålen særdeles godt egnet til oppdeling av lette produkter som f.eks. silkepapir, servietter, papirbleier, fiberglass og isolasjonsmaterialer. Tynne metallplater kan også skjæres. Materialene kan samles i pakker med opp til 500 mm tykkelse, og strålen skjærer alle deler nøyaktig like, med rette, skarpe og gradfrie kanter. Når utgangsmaterialet er plane ark eller plater, kan det brukes en enkel x-y-maskin, der skjærehodet, over et føringsverk, styres mekanisk av en sjablong. Mer benyttet i dag er imidlertid datamaskinkontrollerte maskiner.

Ved abrasiv vannstråleskjæring mates strålen, etter å ha passert dysen, med små harde silikatpartikler. Vann og partikler aksellereres så i blandkammeret, et ca. 70 mm langt rør, fremstilt av slitesterke karbidkompositter. Strålen er nå et meget effektivt bearbeidingsverktøy, i stand til å skjære og maskinere nesten et hvilket som helst materiale, herunder stein, metall, glass, keramer, kompositter, gummi og plast i tykkelser på opp til 250 mm. Abrasiv vannstråleskjæring anvendes bl.a. til forming av kompliserte komponenter med krumme overflater i legeringer av rustfritt stål, titan og aluminium, som er ofte forekommende moduler i fly og romfartøyer. Det brukes datamaskinstyrt utstyr tilpasset tredimensjonal skjæring og maskinering.

----------------------

Tenk deg desse virvelstraumane i stort tempo bora seg ned i fjellet under syndefloda.

 

 

Svar
Kommentar #53

Geir Ole Sætremyr

2 innlegg  44 kommentarer

Eg trur

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Tenk deg desse virvelstraumane i stort tempo bora seg ned i fjellet under syndefloda

du er rimeleg åleine om desse fantasifostra.

Kor mange dagar sto det på?

 

Svar
Kommentar #54

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Eg har prøvd litt . Som du ser vert ein teken imot med takk.

Det strider jo mot det man liker å kalle "sunn fornuft" vet du... men jeg har stukket hodet inn i et vepsebol før jeg så hvorfor ikke?

Ser vi på hva det står i skapelsesberetningen så fortelles det at Gud delte vannmassene #Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann!» Og det ble slik. 7 Gud gjorde himmelhvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over den.  8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag.#

Her fortelles det i klare ordelag at Gud delte vannet med en hvelving, = himmelen, midt i vannet. Det betyr at det må ha vært store vannmasser «der oppe» i beredskap til den syndefloden Gud regnet med måtte komme. Da vi også kan ta det for gitt at planetens overflate har endret seg radikalt opp gjennom tiden, noe jeg tar forskernes innsats til sannhetsvitne på, kan vi regne med at det var færre og lavere fjell, og ikke så mange dype daler og at en stor del av vannet som ble værende på jorden var skjult under jordoverflaten, noe 1. Mos. 7,11 indikerer at det gjorde.

Når da disse voldsomme kreftene ble sluppet løs samtidig, både det vannet som var i havdypet, og det vannet som var over himmelen resulterte dette i den største flommen noensinne, som til tross for store og høylytte protester fra leg og «lærd» har funnet sted. Det er det uomtvistelige bevis for på alle jordens kontinenter og finnes omtalt i alle verdens religioner, historier som har eksistert i tusenvis av år.

Det harseleres med at 40 dager ikke er nok. Ja, det er nok riktig, men det var bare den tiden vannet steg over jorden. Fra Noah gikk inn i arken til han gikk ut så gikk det et helt år, og da var vannet så vidt begynt å trekke seg tilbake.  Ser man på den «enorme» flommen som var tidligere dette året så røsket den med seg jord, stein, trær og til og med hus, og dette skyltes kun noen få centimeter med nedbør + en forholdsvis beskjeden snøsmelting. «Halve» Gudbrandsdalen ble jo merket av disse beskjedne vannmassene. Hva da om det skulle regne en mengde tilsvarende halvparten av alt vannet som er på jorden i løpet av 960 timer, samtidig som tilsvarende vannmengde ble satt i opprør, eller som det står i 1. Mos. 7,10: #... brøt alle kilder fra det store havdypet fram, og himmelens luker åpnet seg…# Det ville nok ha satt dype og varige spor etter seg. Eller hur?

Jeg hilser deg med Jes. 29,13-14.

Svar
Kommentar #55

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Geir Ole Sætremyr. Gå til den siterte teksten.

Kor mange dagar sto det på?

 150 dagar 17/2 -17/7

Då no dei sju dagane var lidne, kom storflaumen over jorda.11 I det året då Noah fylte 600 år, den syttande dagen i den andre månaden, braut alle kjelder frå det store havdjupet fram, og himmellukene opna seg.12 Og regnet strøymde ned på jorda i førti dagar og førti netter

Den syttande dage150 dn i den sjuande månaden tok arka grunn på Ararat-fjella. 5 Og vatnet minka meir og meir heilt til den tiande månaden. Den fyrste dagen i den tiande månaden synte fjelltoppane seg.
     6 Då førti dagar var lidne, opna Noah den luka han hadde laga på arka,  7 og sleppte ut ein ramn. Han flaug att og fram til dess vatnet hadde turka bort frå jorda.  8 Så sende Noah ut ei due; han ville sjå om vatnet hadde sige unna frå marka.  9 Men dua fann ingen stad der ho kunne kvila foten sin, og kom attende til han i arka; for det stod vatn over heile jorda. Han rette ut handa, greip dua og tok henne inn til seg i arka. 10 Han venta sju dagar til og sende så dua ut att or arka. 11 Då det leid til kvelds, kom dua til han med eit grønt oljeblad i nebben. Då skjøna Noah at vatnet hadde sige bort frå jorda. 12 Men han venta endå sju dagar. Så sleppte han ut dua, og då kom ho ikkje att meir.
   13 I det året Noah fylte 601 år, den fyrste dagen i den fyrste månaden, hadde vatnet turka bort frå jorda. No tok Noah taket av arka, og då han såg utover, var jorda turr.14 Den tjuesjuande dagen i den andre månaden var ho heilt turr.

---------------------------
Norsk Vannskjæring AS | Røllesveien 1 | 3070 SANDE I VESTFOLD 

Du får høyra kor mange månader dei treng på å skjera seg inn i ein stein.

| Add to Lightbox | Big Preview

 

Svar
Kommentar #56

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kva med Arka?

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Skjæringen skjer ved at en tynn vannstråle blir presset gjennom en skjæredyse med et trykk på inntil 3600 bar.

Med dei kreftene i sving som du skildrar for oss så hadde vel ikkje Arka ein nubbetjangs? Faktisk nemner ikkje soga om Storfloa slingring i det heile tatt.

3600 bar ja. Kven laga reiskap som nådde eit slikt tru i Noah si tid? Knappast Gud!

Svar
Kommentar #57

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Faktisk nemner ikkje soga om Storfloa slingring i det heile tatt.

Jashers bok er nemnd i GT og der står det slik:

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

And the ark floated upon the face of the waters, and IT WAS TOSSED UPON THE WATERS SO THAT ALL THE LIVING CREATURES WITIN WERE TURNED ABOUT LIKE POTTAGE IN A CAULDON.

AND GREAT ANXIETY SEIZED ALL THE LIVING CREATURE that were in the ark, and THE ARK WAS LIKE TO BE BROKEN.

AND ALL THE LIVING CREATURES THAT WERE IN THE ARK WERE TERRIFIED, and the lions roared, and the oxen lowed, and the wolves howled, and every living creature in the ark spoke and lamented in its own language, so that their voices reached to a great distance, and Noah and his sons CRIED AND WEPT IN THEIR TROUBLES ; they were greatly afraid that they had reached the gates of death.

And Noah prayed unto the Lord, and cried unto him on account of this, and he said, O Lord help us, for we have no strength to bear this evil that has encompassed us, for the waves of the waters have surrounded us, mischievous torrents have terrified us, the snares of death have come before us; answer us, O Lord, answer us, light up thy countenance toward us and be gracious to us, redeem us and deliver us.

--------------------------------Har du opplevd noko slikt ?

Svar
Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Sjette segl

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Jashers bok er nemnd i GT og der står det slik:

Etter som en leser dette ligner det mer og mer på Herrens dag - alle levende skapninger på jorden innkluderer også menneskene. Solen ble formørket med et stort jordskjelv som inge tidligere hadde sett maken til - dette finner vi igjen om de siste dager også da Lammet brøt det 6.segl: Åp.6.12: Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod

Og det ser faktisk også ut som de forlot jorden også i den arken, vannet løftet arken opp fra jorden, i 1.Sam.4.21 ble Guds ark kalt for israels herlighet, i Esek.1.28 ble den kalt Herrens herlighet, og denne arken kunne fly, for den var av jern og hadde fire vinger som rørte ved hverandre.Så dette er nok en annen kamp.

 

 

Svar
Kommentar #59

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, slingring har eg opplevd

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Har du opplevd noko slikt ?

og om Storfloa har eg lest i GT, og det er vel der du hevdar å finne sanninga?

Når du no går vidare og nyttar andre forteljingar i ein slags "hoppe paradis", så venter eg spent på at du skal kome til Peer Gynt. Han, eller noko som liknar, er vel også nemnt i Bibelen?

Svar
Kommentar #60

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

 

Desse steinane i Sinai Arabia der Moses forlot Israel for å henta dei 10 boda ,korleis kom dei dit.

Isen?

 

o

Svar
Kommentar #61

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kja ein kan spørje

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Desse steinane i Sinai Arabia der Moses forlot Israel for å henta dei 10 boda ,korleis kom dei dit.

i alle fall meir enn eg kan svare. Eg kan sjølvsagt avkrefte ut frå det eg veit at den syndefloda som er skildra i GT, det kan det ikkje vere.

Har du nokon gong tenkt å spørje ein geolog (ikkje teolog)?

Ved dette høvet også ein arkeolog?

Svar
Kommentar #62

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Har du nokon gong tenkt å spørje ein geolog (ikkje teolog)?

Eg har funne svaret-:

Eg har snakka med ein geolog om Hardangervidda. Og då kjem dette vrøvlet om isen.

Det har ingen ting med isen å gjera ,men syndefloda.

Fellestrekka er lette å sjå;Store steinar på dei høgaste plasser anten det er i Afrika ,MidtAusten eller på Hardangervidda. Forknuste røyser ligg over alt,slik flommen forlot det.

 

Paulus skriv falskleg at kunnskapen skal forsvinna.Heldigvis ikkje.

Når no me skal måta Yeshua om nokre år vil kunnskapen auka.

 

 

 

Svar
Kommentar #63

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12806 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Desse steinane i Sinai Arabia der Moses forlot Israel for å henta dei 10 boda ,korleis kom dei dit.

Jeg lurte et øyeblikk på om det rett og slett var Moses som hadde klatra opp på berget og lagt fra seg steintavlene igjen, men de er nok for store.  Dessuten ser jeg jo at de helleristningene neppe kan være de 10 bud ;-)

Svar
Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Heldigvis ikke

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paulus skriv falskleg at kunnskapen skal forsvinna.Heldigvis ikkje.

Alt som du nå mener og tror Paulus har feil i, er nok feil i seg selv, for det finnes forklaring til alt sammen, men vi forstår bare ikke fremtiden og hva den bringer med seg, og deri ligger problemet.  

Kjærligheten tar aldri slutt.
Profetgavene skal bli borte,
tungene skal tie
og kunnskapen forgå.
          

Ve dere lovkyndige! Dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. (Luk.11.52)

Paulus forklarer dette i 2.Kor.10.3-6:For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler.4 Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.6 Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klar til å straffe enhver ulydighet.

Etter hva Paulus skriver om her er det to forskjellige kunnskaper, den menneskelige skal bli borte, mens kunnskapen om Gud skal vokse seg stor ved å rive ned den menneskelige kunnskapen som strider i mot Gud.

Svar
Kommentar #65

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Etter hva Paulus skriver om her er det to forskjellige kunnskaper, den menneskelige skal bli borte, mens kunnskapen om Gud skal vokse seg stor ved å rive ned den menneskelige kunnskapen som strider i mot Gud.

Så kunnskapen til Gus skal vokse seg stor (fint om du kunne utdype hva det menes med gudelig kunnskap Kjell, for så vidt meg bekjent er alt vi til nå har funnet ut av kunnskap gudelig HVIS Gud finnes, det er jo tross alt han som påståelig har skapt hele butikken...) og det blir derfor bare latterlig å tro at det vil komme noen gudgitt "kunnskap" der den menneskelge kunnskapen vil bli revet ned, er du ikke enig i det?

Det virker på meg som at noen faktik tror de vil bli fyllt av en eller annen gudelig kunnskap og at det er gud som kommer med den kunnskapen, men hvor er denne kunnskapen hen egentlig?

Tilbake til syndefloden i bilder:

Disse steinene som Torstein er så glad i å legge ut bilder om og kalle for bevis for en bibelsk flom er ikke annet enn steiner som rett og slett, enkelt og greit, var hardere enn steinene/jorden/leiren rundt dem. Grand canyon er et slikt sted pluss alle andre steder. Her i landet lå det flere kilometer med is over landet for ikke lenger tilbake enn 15-20 000 år siden og alle disse ende morenene og side morenene som Torstein påstår skyldes en ikke eksisterende flom er ikke annet enn sandkorn fra steinene isen som skurte frem og tilbake når den smeltet og frøs til igjen før den smeltet for godt.

Det første Torstein faktisk BURDE gjøre er å skaffe seg et bevis på at flommen i det hele tatt skjedde da vi ikke har NOEN indikasjoner eller bevis på noen flom i den størrelsen hverken med beinrester, skjeletter, avleiringer som ALLTID blir liggende igjen etter en flom eller noen ting annet fra en slik flom.

Flommen som står beskrevet i bibelen har rett og slett aldri funnet sted. Det finnes ikke ET ENESTE bevis for en slik flom annet enn overdrivelsene i bibelen, som sikkert er en beskrivelse av en lokal flom som en med stormanns galskap fant ut at han ville kline opp i en større og mer imponerende skala, for hvordan kunne han vite at vi mennesker ville bli så mange og så smarte og med en så god teknologi at vi faktisk kunne arrestere ham i den løgnen?

Så kjære Torstein, du fremstår som en veldig ærlig person men når du skriver dette fremstår du også som fryktelig ignorant. Verden er mye MYE eldre enn de seks tusen årene du forespeiler, har liten tro på at samtelige forskere i verden ville latt seg forlede til å tro noe annet da forskere stort sett er uenige om det aller meste og hvorfor skulle de enes om å juge om jordens alder liksom. Jorden er 4,54 milliarder år, å tro noe annet er bare ignorant og siden dette i dag er allmen kunnskap skjønner de aller fleste av oss at noen "juger". Jeg skriver "juger", for i likhet med Elias tror jeg overhodet ikke at du juger Torstein, jeg er sikker på at du faktisk tror dette du skriver, men du har faktisk feil. Bibelen stemmer ikke på dette punktet og det er det på tide å innse. Det har aldri vært noen verdens omspennende flom. Hvis ikke hadde vi faktisk funnet bevis i fleng for det, det er i så fall ikke mer enn noen tusen år siden og det er nå nylig i vitenskapelig tid og det er merkelig at vi ikke har funnet NOEN, ikke engang en eneste liten indikasjon, på denne flommen, er du ikke enig?

Og nei, disse steinene du hele tiden drar frem er IKKE et bevis for noen flom, tvert i mot ville disse steinene ha ramlet ned hvos vann hadde skylt over jorden i den farten som bibelen skal ha oss til å tro, så disse "bevisene" faller på steingrunn, for å si det slik...

Er det virkelig SÅ vanskelig å innrømme at bibelen har feil Torstein?

Svar
Kommentar #66

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Dessuten ser jeg jo at de helleristningene neppe kan være de 10 bud ;-)

Du må studera desse bileta frå Sinaia Arabia der du finn desse enorme steinane og der Israel laga inskripsjonar .

http://www.youtube.com/watch?v=oeSHmqSrv5o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oMvSSwKS3v8

Hadde steinane ligge på Hardangervidda så hadde me fått høyra at det var isen som frakta dei.

 

Svar
Kommentar #67

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Så kjære Torstein, du fremstår som en veldig ærlig person men når du skriver dette fremstår du også som fryktelig ignorant.

Det du bør studera er namna på sønene til Noa og forklaringa på kor dei reiste og kven som vart etterkomarane. Berre i det er det gode indikasjonar på at historien om Noah er riktig

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-1.htm

"Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names. For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians. Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. Thobel founded the Thobelites, who are now called Iberes; and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians. There is also a mark of their ancient denomination still to be shown; for there is even now among them a city called Mazaca, which may inform those that are able to understand, that so was the entire nation once called.."...........OSV

Du får fylgja med på kva som skjer no framover i verdssamfunnet. Profetiane fortel i klare ordelag kva som vil skje med nasjonen Israel og jødane .

Så trur som sagt eg at GWB vert den store Antikrist om ikkje lenge. Alle menneska kjem til å undra seg når dei ser GWB kjem tilbake i sjefstolen.

Etter 6000 år (år 2028) er det som sagt gått 120 jubileum og Yeshua kjem tilbake for ein redning for jødane som då er fullstendig audmjuka av verdssamfunnet.

Svar
Kommentar #68

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Åp 6,12  og utover beskriv desse siste teikna som skjer ved Yeshuas kome.

Yeshua seier:

"Så snart denne TRENGSELSTIDA er over, skal SOLA MØRKJAST OG MÅNEN MISSA SITT LJOS. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop;

Joel 3 beskriv det same:

Ein gong skal det henda
        at eg RENNER UT MIN ANDE over alle menneske.
        Sønene og døtrene dykkar skal tala profetord;
        dei gamle mellom dykk skal ha draumar,
        og dei unge skal sjå syner.
     2 Jamvel over trælar og trælkvinner
        vil eg renna ut min Ande i dei dagane.
     3 Eg lèt teikn syna seg på himmel og jord:
        blod og eld og røyksøyler.
     4 SOLA VERT OMSKAPT, HO SVARTNAR,
        og MÅNEN VERT SOM BLOD,
        FØR HERRENS DAG KJEM,
        DEN STORE OG SKREMMANDE.
     5 Men kvar den som kallar på Herrens namn,
        skal verta frelst.
        For på SION-FJELLET (ISRAEL) og i  JERUSALEM(ISRAEL)
        skal det finnast ein flokk som har sloppe unna,
        så som Herren har sagt.
        Og mellom dei som har berga seg,
        er dei som Herren kallar. "

Teksten fortel kortid dennNYE PAKT skal inngås då Herren skal leggja lova i hjarta til folket Sitt.

Seinregnet kallast det.

Den falske vekkelsen ein har sett i dei karismatiske miljøa ved Howard Browne, B.Hinn,Copeland

har ikkje noko med Guds sanne vekkelse å gjera. Det er eit bedrag, diverre.

 

Ved Herrens kome til Jerusalem, Sion skjer desse himmelteikna .

Det skjer ved slutten av dei 6000 åra.

 

Då må nasjonane svara for koleis dei har behandla Guds Folk i Israel.

"For sjå, i dei dagar og på den tid,
        når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,
     7 då vil eg samla alle folkeslag
        og føra dei ned i Josjafat-dalen.
        Der vil eg halda RETTARGANG med dei
        om Israel, mitt folk og min eigedom,
        som dei spreidde mellom folka.
        Dei delte landet mitt
     8 og kasta lodd om folket mitt;
        dei gav ein gut for ei skjøkje
        og selde ei jente for vin – og drakk.

Matteus 25 beskriv rettargangen:

Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på kongsstolen sin i herlegdom.32 Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjætar skil sauene frå geitene,33 og setja sauene på si høgre side, og geitene på si venstre..

Spørsmålet vert: Korleis har de behandla JØDANE?


Svar
Kommentar #69

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Interessant program på TV, NRK1 i går kveld. "Jordens Heteste Strøk" som viser hvordan jorden skapes på nytt selv i dette øyeblikk. Vukaner, erosjon, vind og vær går hardt til verks og i Etiopia som vi så fra her, skjer dette hele tiden.

Jeg har i grunnen aldri betvilt syndfloden før jeg kom til Verdidebatt. Nå ser jeg at det er et interessant spørsmål om hvor vannet tok veien, men på den andre siden; for Gud er alt mulig så det er ikke til bekymring for min del. Jeg er bare litt bestyrtet over disse forsøkene på å dokumentere den i bilder.:-)

Svar
Kommentar #70

Geir Ole Sætremyr

2 innlegg  44 kommentarer

Bildebruk som dokumentasjon

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er bare litt bestyrtet over disse forsøkene på å dokumentere den i bilder.:-)

Eg også!

Svar
Kommentar #71

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

disse forsøkene på å dokumentere den i bilder.:-)

Du får koma med ei logisk forklaring på korleis steinane kom på dei høgste slettene.

Eg har vist nokre bilete frå Sinai Arabia der israelittane venta på Moses og dette skjedde.

 "Då Moses kom ned til leiren og fekk sjå gullkalven og dansen, vart han så harm at han slengde tavlene mot fjellet og knuste dei.20 Så tok han kalven som dei hadde laga, kasta han på elden og mol han til støv. Støvet strøydde han på vatnet, og det lét han israelittane drikka."

Dette er som de ser høgt oppe ifjella og her ligg det enorme blokker slik ein kan sjå i Norge og.

Svar
Kommentar #72

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 6 år siden

En logisk forklaring? Ja, det var rette karen som spurte. Men om jeg skulel bedømme kun etter dette ene programmet er det tydelig mulig med store og gjennomgripende forandringer av naturen til dømes i Afrika over det tidsspennet vi her snakker om. Endringene foregår as we speak, og om det var bare dette jeg skulle støtte meg til, ville jeg ha avblåst hele syndfloden som trosgrunnlag. Men det gjør jeg dog ikke. Og det er en annen diskusjon.

Nyansert nå, Langesæter; Jeg bestrider ikke de endringene som skjer i naturen. Men jeg synes du legger litt mye trykk på dem ved å knytte dem til syndfloden. De kan ha foregått både før og etter. Og siden du og jeg opererer med forskjellig datering kan vi ikke bli enige om dette.

Svar
Kommentar #73

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Og siden du og jeg opererer med forskjellig datering kan vi ikke bli enige om dette.

Bibelsoga er enkel . Metsualem som vart 969 år vart fødd 687 år etter Adam.

Han døydde det same året som syndefloda kom.Det er enkel matematikk.

Menneskeætta før storflaumen
5Dette er boka om Adams-ætta. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilete.  2 Til mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske, den dagen dei vart skapte.
     3 Då Adam var 130 år, fekk han ein son som var så lik han som hans eige bilete, og han kalla han Set.  4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer.  5 Heile levetida åt Adam vart 930 år. Så døydde han.
     6 Då Set var 105 år, fekk han sonen Enosj.  7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han endå 807 år og fekk søner og døtrer.  8 Heile levetida åt Set vart 912 år. Så døydde han.
     9 Då Enosj var 90 år, fekk han sonen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han endå 815 år og fekk søner og døtrer. 11 Heile levetida åt Enosj vart 905 år. Så døydde han.
    12 Då Kenan var 70 år, fekk han sonen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han endå 840 år og fekk søner og døtrer. 14 Heile levetida åt Kenan vart 910 år. Så døydde han.
    15 Då Mahalalel var 65 år, fekk han sonen Jared. 16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han endå 830 år og fekk søner og døtrer. 17 Heile levetida åt Mahalalel vart 895 år. Så døydde han.
    18 Då Jared var 162 år, fekk han sonen Enok. 19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer. 20 Heile levetida åt Jared vart 962 år. Så døydde han.
    21 Då Enok var 65 år, fekk han sonen Metusjalah. 22 Enok ferdast med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fekk søner og døtrer. 23 Heile levetida åt Enok vart 365 år. 24 Enok ferdast med Gud. Så vart han borte, for Gud tok han til seg.
    25 Då Metusjalah var 187 år, fekk han sonen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han endå 782 år og fekk søner og døtrer. 27 Heile levetida åt Metusjalah vart 969 år. Så døydde han.
    28 Då Lamek var 182 år, fekk han ein son. 29 Han kalla han Noah og sa: «Han skal trøysta oss i arbeidet vårt og i alt vårt slit og slep med den jorda som Herren har forbanna.» 30 Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han endå 595 år og fekk søner og døtrer. 31 Heile levetida åt Lamek vart 777 år. Så døydde han.
   32 Då Noah var 500 år fekk han sønene Sem, Kam og Jafet

http://bki.net/6000/6000aar.html

Problemet til mange kristne er at dei set seg over Guds ord.

 

 

Svar
Kommentar #74

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Som nevnt, vi har forskjellig tidregning. Jeg registrer at du ikke klarte å se utover din egen horisont. Leit.

Svar
Kommentar #75

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Som nevnt, vi har forskjellig tidregning. Jeg registrer at du ikke klarte å se utover din egen horisont. Leit.

Så får du forkynna det på din måte og eg på Hans måte.

Judas brev seier:

"Det var om desse Enok, Adams etterkomar i sjuande leden, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage i tusental.15 Han vil halda dom over alle og straffa alle menneske for deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord"

Dersom du les 1 Mosebok ser du at ENOK er nummer 7 .

Han levde berre Nokre hundre år før Gud tok han til seg.

Sakarja 14 skriv og om denne hendinga

"Då skal Herren min Gud koma og alle heilage englar vera med han."

Yeshua seier det:

"Så snart denne trengselstida er over, skal sola formørkjast og månen mista sitt lys. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrommet bli rokka. 30 Då skal teiknet til Menneskesonen syna seg på himmelen, då skal alle folk på jorda setja i med klagerop, og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan basunen ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå dei fire verdshjørna"

Det er dette som no vil oppfyllast etter 6000 år.

Dei som ikkje trur på bibelens kronologi forstår heller ikkje dette fine mønsteret som Gud har laga til.

http://www.youtube.com/watch?v=NKsT8us_v_g&feature=related

    

Svar
Kommentar #76

Geir Ole Sætremyr

2 innlegg  44 kommentarer

Forkynning

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Så får du forkynna det på din måte og eg på Hans måte.

Torstein Langesæter, kva om du forkynner gleda sin bodskap heller å springe rundt i denne tvangstrøya som du svirrar rundt i. Lyttarskaren vil bli mindre og mindre.

Ellers stilte eg deg eit spørsmål på ein tråd med utspring hos Elias Per. Kva med all denne gentuklinga, kjemibruken i landbruket og anna?

Er dette tukling med Skaparverket, og har då MENNESKET opphøgd seg til MEDSKAPAR i konkurranse med Gud i sitt EIGE MENNESKESKAPTE BILETE.

I så tilfelle treng eg fleire bibelsitat for å bli overtydd. Med di Sarepta-krukke av sitat blir vel dette kurant business. Eller?

 

Svar
Kommentar #77

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Geir Ole Sætremyr. Gå til den siterte teksten.

heller å springe rundt i denne tvangstrøya som du svirrar rundt i

Du får springa på din måte.

Eg orkar ikkje diskutera med deg.

Svar
Kommentar #78

Geir Ole Sætremyr

2 innlegg  44 kommentarer

Æresak

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Du får springa på din måte.

Eg orkar ikkje diskutera med deg.

Det er alle fritt til å kaste inn handkledet når ein ser at vinnaroddsen er dårleg.

Spørsmålet eg stilte er like relevant som det er vanskeleg, vanskelegare til meir religiøs og GT-tru ein er.

Dette er ikkje ei nyhende for meg, berre ei stadfesting.

 

Svar
Kommentar #79

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Hans Petter

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Så kunnskapen til Gus skal vokse seg stor (fint om du kunne utdype hva det menes med gudelig kunnskap Kjell, for så vidt meg bekjent er alt vi til nå har funnet ut av kunnskap gudelig HVIS Gud finnes, det er jo tross alt han som påståelig har skapt hele butikken...) og det blir derfor bare latterlig å tro at det vil komme noen gudgitt "kunnskap" der den menneskelge kunnskapen vil bli revet ned, er du ikke enig i det?

Nei, Guds lagnad ser ut til å gå i ring hvor det som allerede har skjedd gjentar seg - det som skjer i morgen har skjedd også en gang for lenge, lenge siden (Pred.1.9-11, 3.15)

Utdype og utdype – en kan utdype ting hvor mye man vil her inne på vd debatten, uten at det egentlig har noe for seg om du forstår? Det blir spist opp til fordel for menneskelig viten om det en allerede vet – og konkluderer videre ut fra det en vet – også om den fremtidige fremtid. Det menneskelige sinn kan ikke forstå Guds kunnskap som egentlig er en fortsettelse av den menneskelige kunnskap, og bygger på teknologiske nyvinninger.

Predikeren syntes å finne ut av kunnskapen fra 7.25 og videre, eksempelvis viser Pred.9. til noe vesentlig:

       Ja, alt dette la jeg meg på sinne
        for å prøve om de rettferdige og vise
        og det de gjør, er i Guds hånd.
        Ingen mennesker kan vite noe
        om alt det som ligger foran dem,
        om det er kjærlighet eller hat.
     2 En og samme lagnad møter alle,
        både rettferdige og onde,
        den gode og rene og den som er uren,
        den som ofrer, og den som ikke ofrer.
        Det går likt med den gode og synderen,
        likt med den som sverger,
        og den som er redd for å sverge.
     3 Det er det vonde med alt som skjer under solen,
        at alle får samme lagnad.
        Så lenge menneskene lever,
        er deres hjerte fullt
        av ondskap og uforstand.
        Og siden må de gå til de døde.
     4 Det er håp for den som hører til
        blant alle de levende.
        Det er bedre å være en levende hund
        enn en død løve.
     5 De levende vet at de skal dø,
        men de døde vet slett ingen ting.
        De får ikke lenger noen lønn,
        for minnet om dem er glemt.
     6 Deres kjærlighet, hat og misunnelse
        er det slutt med for lenge siden.
        Aldri i evighet skal de få del
        i alt det som skjer under solen.
    7 Så gå og spis ditt brød med glede,
        og drikk din vin med godt mot!
        Gud har jo for lenge siden
        samtykket i det du gjør.
     8 La alltid dine klær være hvite,
        og la det aldri mangle olje på ditt hode!
     9 Nyt livet med den kvinnen du elsker,
        alle dager i ditt tomme liv
        som Gud har gitt deg under solen.
        For dette er din lodd i livet,
        midt i alt det strev og slit
        som du har under solen.
    10 Alt du kan gjøre med din hånd,
        skal du gjøre etter beste evne.
        For i dødsriket, som du går til,
        er det verken arbeid eller plan,
        verken kunnskap eller visdom.
   11 Videre så jeg under solen:
        Det er ikke de raske som vinner løpet,
        og ikke de tapre som seirer i krig;
        de vise får heller ikke brød,
        de forstandige blir ikke rike,
        og de som kan noe, finner ikke velvilje.
        Tiden og lagnaden møter dem alle.
    12 For mennesket kjenner ikke sin tid.
        Lik fisk som er fanget i det onde garn,
        lik fugl som har gått i snaren,
        slik blir menneskene fanget i en ond tid,
        når ulykken brått kommer over dem.
Den fattiges visdom blir foraktet
  13 Jeg har også sett hvordan det går
        med visdommen her under solen,
        enda den syntes meg så stor:
    14 Det var en liten by,
        og i den var det noen få menn.
        Da kom det en mektig konge mot den.
        Han kringsatte byen
        og bygde store bolverk mot den.
    15 Det fantes der i byen
        en mann som var fattig, men vis.
        Han kunne ha berget byen med sin visdom,
        men ikke et menneske tenkte
        på denne fattige mannen.
   16 Da sa jeg: Visdom er bedre enn styrke;
        men den fattiges visdom blir foraktet,
        og ingen hører på det han sier.
    17 Vismenns ord som høres i ro,
        er bedre enn høvdingens rop blant dårer.
    18 Visdom er bedre enn krigsvåpen,
        men én synder kan ødelegge mye godt

 

Svar
Kommentar #80

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det skremmer meg at folk kan distansere seg til de grader fra virkeligheten i år 2012. 

Å kommentere innholdet er meningsløst. Skal en le eller gråte?

Himmel og hav!

Svar
Kommentar #81

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Ok, hav. 

Svar
Kommentar #82

Morten Christiansen

18 innlegg  10367 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Erich von Danicken har vel alle svar her. Romvesner som  utkjempet en intergalaktisk krig blant annet her på jorden.

http://www.daniken.com/e/index.html

Folk tror nå på hva de vil :)

Svar
Kommentar #83

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Å kommentere innholdet er meningsløst.

Det er ei stund sidan denne tråden vart diskutert.

Eg prøvde å visa litt av det ein finn i naturen som viser korleis syndefloda herja.

Desse tilslipte avrunda steinane ligg der over heile kloden .Mange stader ligg dei på dei høgste fjella ,slik nokon av bileta viser.

Dette var ting Newton og Kepler var godt kjent med.

Som sagt før så var det litt ulike årstal dei hadde for kronologien.

 Eg trur det er nøyaktig 6000 år - år 2028.

Kepler meinte ca år 2024 og Newton ligg litt seinare.

Etter 6000 år eller 120 jubileum (120*50) kjem tusenårsriket.

Noah var 600 år då syndefloda kom.(viser til desse 6 dagane eller 6000 åra)

Han forkynte i 120 år som minner oss om desse 120 jubelåra.

Som det står i Hosea 6 skal me snart sjå Herren ansikt til ansikt.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

"Kom, lat oss venda om til Herren!
        For han som reiv sund, vil lækja oss;
        han som slo, vil binda om våre sår.
     2 Han vekkjer oss til liv etter TO DAGAR,(2028)
        den TREDJE DAGEN reiser han oss opp,
        så vi kan leva for hans åsyn.
     3 Lat oss læra å kjenna Herren,
        ja, jaga etter å kjenna han!
        Han kjem like visst
        som ljoset om morgonen"

Fyrst vert det Irankrig og Antikrist står fram .Så kjem Israels trengsel og SÅ kjem Herren sjølv tilbake til Oljeberget og deretter skal Han ha trone på templehøgda - Guds Heilage Fjell i Jerusalem ,plassen der Edens hage låg i starten.

Det er berre å fylgja med

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 349 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 284 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 144 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
27 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
33 minutter siden / 356 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 349 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1357 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1357 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 349 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 384 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1357 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 349 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 349 visninger
Les flere