Svein Nyborg

86

Verdens undergang er nær.

Publisert: 9. jul 2011

2012 er et godt tips fra enkelte endetidsprofeter, både kristne og maya tilbedere hevder at det snart er bråstopp, de hevder underforstått at vår verden følger en rett tidslinje, når linjen er utløpt er alt tapt. De ulike dommedagsprofetene har ulike redningsplanker, som selvsagt vil bli for korte når det tenkes lineært.

Det disse svart (hvitt) malende mennene ikke forstår er at både Mayaene og Bibelforfatterne hadde en syklisk forståelse av vår verden, de vise menn skiller mellom “min verden” (det jeg oppfatter) og “vår verden” (Virkeligheten som er Naturens uopphørlige sirkulasjon).

I Bibelen forklares det at det som er min verden, den oppfatningen av virkeligheten jeg pr i dag har, vil forsvinne til fordel for en større el mindre oppfatning, om den blir utvidet el innskrenket betinges av den forståelsen mennesket til enhver tid innhenter og mottar.

Mayaene sier at en sirkel har ingen ende, men når hjulet snurrer vil perspektivet endres, livet er evig men vår oppfatning av livet følger sirkelens gang, opp i øst og ned i vest.
Jesus hevder at uten vi “dør” kan vi ikke “leve”, han gjentar at vi må gi for å få, påstår at vi må forlate fedrenes oppfatning for å komme til ny forståelse, underviser om å fødes på nytt for å kjenne et annet liv. Videre sier Bibelen at vi må følge solens vandring, holde oss i lyset, dersom vi stivner i en el annen teologi vil mørket sluke oss når solen forsvinner fra vårt ståsted.

Noen som tviler på vismennene og sverger til dommedagsprofetiene?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja den er nok nær, og bibelen forteller Svein at spiritistene/ new ageere vil føre religiøse forvirrede sammen i ett felles håp for menneskeheten. Du skriver om dommedagsprofeter som er endel av Babylon/ forvirrede og jeg leser deg som en New Ager (såkalt egenutropt vismann) i ditt forsøk på å lokke inn til avgrunnen. Syklusen du snakker om er de soltilbedende hedenske 3600 år.

Når fortvilelsen er stor vil "redningen" komme fra Dragen, Dyret og den falske profet og verden forsøkes bedratt for sin siste gang.. .

Det er bare en vei og det er igjennom Jesu blod Svein.

 

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

2012 er et godt tips fra enkelte endetidsprofeter, både kristne og maya tilbedere hevder at det snart er bråstopp

Det er for tidleg.

Bibelens 6000 år må slutta før 1000-årsriket kjem. Det er enno 17 år til.

http://bki.net/6000/6000aar.html

Mange ting vil enno skje før dommedag.

Templet til jødane vil koma på plass på tempelhøgda.

Antikrist vil visa seg tydeleg for alle -verdsherskaren.

Pakta han inngår med Israel gjeld dei siste 7 åra.

Alle nasjonane vil samla seg mot Israel og skapa det Skrifta kallar Harmageddon.

USA vil verta ramma på same måten som Sodoma og Gomorra.

http://yahushua.net/babylon/

2012 vert eit vanleg år,men det som ligg i korta er at økonomien kanskje bryt saman .USA er lokomotivet i all handel og gjelda er no skremmande og underskotet er som statistikken viser i ein klasse for seg.

Det seier seg sjølv at dette ikkje kan halda fram.

186 United Kingdom $ -40,340,000,000 2010 est. 187 Brazil $ -52,730,000,000 2010 est. 188 France $ -53,290,000,000 2010 est. 189 Italy $ -61,980,000,000 2010 est. 190 Spain $ -66,740,000,000 2010 est. 191 United States $ -561,000,000,000

Read more: CIA: U.S. finances at bottom of planet http://www.wnd.com/?pageId=316773#ixzz1RbgO7eUJ

 

 

 

Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Omdreining = omvendelse.

Publisert over 9 år siden

Regnbuen fortalte Noa at jorden var rund, de kristne hevder fortsatt at den er flat.

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Regnbuen fortalte Noa at jorden var rund

"Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem.38 I tida før storflaumen åt og drakk dei, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka,39 og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle. Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem."

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

And at the end of seven days, in the six hundredth year of the life of Noah, the waters of the flood were upon the earth.

And all the fountains of the deep were broken up, and the windows of heaven were opened, and the rain was upon the earth forty days and forty nights.

And Noah and his household, and all the living creatures that were with him, came into the ark on account of the waters of the flood, and the Lord shut him in.

And all the sons of men that were left upon the earth, became exhausted through evil on account of the rain, for the waters were coming more violently upon the earth, and the animals and beasts were still surrounding the ark.

And the sons of men assembled together, about 700.000 men and women, and they came unto Noah to the ark.

And they called to Noah, saying, Open for us that we may come to thee in the ark--and wherefore shall we die?

And Noah, with a loud voice, answered them from the ark, saying, Have you not all rebelled against the Lord, and said that he does not exist? and therefore the Lord brought upon you this evil, to destroy and cut you off from the face of the earth.

Is not this the thing that I spoke to you of 120 years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth?

And they said to Noah, We are ready to return to the Lord; only open for us that we may live and not die.

And Noah answered them, saying, Behold now that you see the trouble of your souls, you wish to return to the Lord; why did you not return during these 120 years, which the Lord granted you as the determined period?"
Kommentar #5

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Verkeleg?

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Regnbuen fortalte Noa at jorden var rund

Avspeglar regnbogen at jorda er rund??????

Kommentar #6

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

:-)

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er bare en vei og det er igjennom Jesu blod

Der er i alle fall vi enige!

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei igjen!

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

de kristne hevder fortsatt at den er flat.

Hvem er disse kristne du snakker om? Er det de samme som sitter avslappet i godstolen og lar andre gjøre jobben? (som du omtaler i en annen tråd)  ;) ;)

 

Kommentar #8

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Regnbuen

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Avspeglar regnbogen at jorda er rund??????

Nei, selvfølgelig ikke :) Regnbuen hadde vært rund (halvsirkel) selv om jorda hadde vært flat eller konkav. Regnbuens halvsirkelform kommer av lysets brytningsvinkel i vanndråpene i forhold til observatøren. Den samme brytningesvinkelen er lik for den samme fargen langs hele sirkelen.

Det er dessverre sånn at noen maler seg inn i et hjørne når de skal prøve å være autodidakte vismenn. Selvfølgelig kan alle si noe feil av og til uten at det fører til verdens undergang.

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Verden vil aldri gå under, bare den som tror på det.

Publisert over 9 år siden

Alt somvi per i dagoppfatter med våre fysiske sanser eravbildetfoross påvår indreskjerm, et “opp-nedbilde” i hjernen.Vårt måler åskifte fradisse eksterne vrengebildenetil bevissthet og kjennskap til de kreftene som ligger til grunn, selve skaperkreftene.Da vil vikunneoppnåroten tilvår virkelighet,begynne åendre den,og slik kommetil Kilden.
Verden oppfattes “flat” for den som er ubevisst den åndeligeverden, dener en verden avkrefter.Så lengevi eksistereri denkroppsligeverden forestiller vidisse kreftenesomkroppsligebilder.

Regnbuen var der selvsagt lenge før verden ble til. Lys som brytes i vanndråpen danner de syv fargebånd enten noen betrakter det el ikke. Lys kan ikke observeres av det fysiske øye uten at det brytes ned/ dempes i forskjellige farger, som kjent er lys (ild) en av hjørnesteinene og var der før verdens skapelse.

Mennesket var også i verden lenge før Adam og senere Noa ble bevisst de usynlige skaperkrefter, som sirkulerer i evig balanse inne i bla en vanndråpe og gjenspeiler planetenes form og bevegelser i forhold til hverandre, vanndråpen i seg selv er et univers.

Når lys brytes i regndråper ser personen på bakken en buet søyle, løftes han opp sees en komplett sirkel.

Slik også med det ubevisste menneske, det ser stykkevis og delt -lineært fortid og framtid med seg selv som et punkt et el annet sted på streken.

Når Noa ble bevisst hvem han var, da han kom ut av “egget” så han dybdene, ubevist den spirituelle virkelighet (der vi alle egentlig eksisterer) trodde han som oss at det han så foran ansiktet var alt.

På utsiden (el innsiden om du vil:-)), hevet over materialistisk oppfatning, så han (som Mayaene) verdens sykluser, resirkuleringen som holder skaperverkets hjul i gang, han forsto skapertanken, hvordan solnedgang for noen er begynnelsen på ny dag for andre, dette fordi alt er sirkulært og i tillegg sirkulerer omkring hverandre i det uendelige.

Noa ble bevisst, han ble som en del av helheten bevisst at han var helheten og kunne derfor bevege seg fritt, den frie viljen ble aktiv og uavhengig av fysisk begrensning kunne han bevisst leve evig. Han forsto å resirkulere seg.

Flere som tviler på vismennene og sverger til religionene?

Verden oppfattes “flat” for den som er ubevisst, han må ty til blind tro for å fantasere om en gud som kommer ut av intet for å frelse oss på kanten av stupet.
Virkeligheten forstås av den som bygger seg en bevissthet (Noas ark), han tar heller en ny runde før lina er løpt ut.

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Mennesket var også i verden lenge før Adam

Adam var den fyrste .

Før han var det ikkje menneske.

Adam vart skapt for 5983 år sidan.

http://www.temcat.com/L-4-Reference-Library/Reference/WEEK_7000_YEARS.PDF

http://www.cogwriter.com/millenarianism.htm

Others, including Catholic saints, have believed that a thousand year reign would happen after Jesus returned:

St. Gaudentius, Bishop of Brescia (friend of St. Ambrose, died 410): “We expect,” he says, “that truly holy day of the seventh thousandyears, that shall come after those six days, or six thousandyears of time, which, being finished, shall begin that holy rest for all true saints and for all those faithful believers in the resurrection of Jesus Christ.”

...time of the First Resurrection will end...It is the time when the SeventhMillenniumwill set in, and will be the day of Sabbath in the plan of creation...It has been the common opinion among Jews, Gentiles, and Latin and Greek Christians, that the present evil world will last no more than 6,000years...Christians and Jews, from the beginning of Christianity, and before, have taught that 6,000yearsafter the creation of Adam and Eve, the consummation will occur. The period after the consummation is to be the seventh day of creation--the Sabbath...St. Jerome said, "It is a common belief that the world will last 6,000years"

Overalt ligg minnesmerka etter syndefloda som kom då Noa var 600 år eller 1656 år etter Adam eller 2317 år f.Kr

Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Alle de som

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Hvem er disse kristne du snakker om? Er det de samme som sitter avslappet i godstolen og lar andre gjøre jobben?

enda ikke har hengt seg i et tre.

Kristendommen hevder at Judas var et fysisk menneske som tok et materialisert tau og hengte seg i et geografisk plassert tre.
Bibelen forklarer at den som avslører sin egoisme -fokus på penger, mat, klær, hus osv, ting kroppen må ha- skaffer seg en stropp, strammer den omkring halsen på egoet og slik fratar egoismen styringen i livet.

Slike "døde" mennesker oppnår livet og kan stige ned av sine kors, noe Judas selvsagt også gjorde, han mannen døde ikke der i treet, men lever i beste velgående om ikke synlig for de som lar seg lede av bare sine fem sanser.

Det kan være klokt å ha en tråd i lomma om man treffer på sitt ego en dag.

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Skift ut "den" med "en".

Publisert over 9 år siden

:-))

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fra sitt hjørne

Publisert over 9 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Det er dessverre sånn at noen maler seg inn i et hjørne

fikk Moses se skaperens bakside.
Hjørner er utrolig spennende steder, de fungerer som svarte hull, på andre siden eksploderer de i en kaskade av lys, en eksplosjon som aldri tar slutt. Husk at hjørner er møtet mellom to vegger og møtende vegger har alldid "nåløyer", små små mikroskopiske gliper som den spirituelle fritt kan gå igjennom, slik som en går gjennom en dør og inn i livet.

Kommentar #14

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Speilbildet

Publisert over 9 år siden

ditt Elias er Gud. Du er til for å vise oss hvor langt i evolusjonsprosessen gud har kommet, du speiler han og han speiler deg, spørsmålet er om dere to er fornøyd med tingenes tilstand.

Kommentar #15

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Er enden nær nå igjen? Hvor nær er den nå da? Rekker jeg en kopp kaffe før den kommer....?

Enden har jo vært nær for samtelige kristne i to tusen år så "nær" må være et temmelig tøyelig begrep i den klubben tror jeg...

Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Om ein stør seg til skrifta

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Enden har jo vært nær for samtelige kristne i to tusen år så "nær" må være et temmelig tøyelig begrep i den klubben tror jeg.

er der menneske mellom oss som har levd i omlag 2000 år. Vis med dei menneska, og eg skal respektere dei dommedagsprofetane som lever i dag.

Men frykt er den beste reiskapen for å oppnå makt og pengar, derfor driv dei på sjølv om dei forlengst er tekne med buksa nede

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kanskje,

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Er enden nær nå igjen? Hvor nær er den nå da? Rekker jeg en kopp kaffe før den kommer....?

spørs hvor på hjulet din pigg sitter, har du nettopp møtt asfalten tar det litt før du treffer den igjen, men husk at farten er sterkt økende derfor anbefaler jeg å trive koppen i hånda og bevege deg raskt mot midten av hjulet. Der tar det en evighet før enden smeller i bakken.

Kommentar #18

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Buksa på knærne.

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Men frykt er den beste reiskapen for å oppnå makt og pengar, derfor driv dei på sjølv om dei forlengst er tekne med buksa nede

Når bevisstheten om egen eksistens er begrenset, vil den som har enden bar hverken føle nordavinden opp gjennom hullet eller registrere stanken av eget ordgyteri.

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Enden har jo vært nær for samtelige kristne i to tusen år så "nær" må være et temmelig tøyelig begrep i den klubben tror jeg...

Du har eit poeng.

Som vist er Guds frelsesplan heilt strukturet.

Dei siste 2000 åra eller 40 jubileum (40*50) starta ved Jesu DÅP i år 28.

Det er 17 år igjen.

EN DAG TIL HVILE
hvilken forunderlig gave ...

Gud ga oss sabbaten (hebraisk: Shabbat), som en dag til hvile og fornyelse, en dag til å glede seg over Hans skaperverk og samle seg om Ham. Shabbat betyr: «å hvile........

Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.


Årene 2000 - 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)


Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu DÅP i det 4000. år).
Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket.

http://www.alef.no/shabbat.htm

Skoug.

Du må fylgja med på kva som skjer med ISRAEL framover og om ANTIKRIST.

Alt fullbyrdest dei neste åra.

Kom, lat oss venda om til Herren!
        For han som reiv sund, vil lækja oss;
        han som slo, vil binda om våre sår.
     2 Han vekkjer oss til liv etter TO DAGAR,
        den TREDJE DAGEN REISER HAN OSS OPP,
        så vi kan leva for hans åsyn.
     3 Lat oss læra å kjenna Herren,
        ja, jaga etter å kjenna han!
        Han kjem like visst
        som ljoset om morgonen.
        Han kjem til oss som regnet,
        lik vårregn som væter jorda " Hosea 6.

Kommentar #20

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

I eksil

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager

De siste 2000 år kalles også "Det lange/ store eksilet", det er den perioden mennesket behøver til å utvikle et ego så stort at det sterkt ønsker å bil som gud.

Siden 1850 årene har det vært fritt fram å motta lyset som korrigerer egoisme til altruisme, men verden har ruslet sin stadig skjevere gang ubevisst dette. I våre dager -sist år (5770) ble kalt "messias`s hus", året i år heter "messias kommer" (det må nødvendigvis være et hus før han kommer) og neste år, 5772, blir det avslørt hva som bor i huset- er Mennesket i ferd med å gå ut av egypt, dvs egoistisk ødelleggelse av skaperverket ved å hate sin neste.

Messias-mennesket har utviklet seg i ly av, skjult under skallet på brilliante oppfinnelser, sultekatastrofer, kriger og revolusjonerende vitenskapelige fremskritt, alt dette som i en åker, når tiden er inne bringer den fram høyt utviklet hvetekorn.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Israels ferd

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Er enden nær nå igjen? Hvor nær er den nå da? Rekker jeg en kopp kaffe før den kommer....?

Hans Petter, det folk gjør når de leser Bibelen er at de danner seg et bilde av det de leser oppe i hodet sitt. Hver og en danner seg sitt eget bilde, du også med dine kommentarer, og ingen får et helt likt bilde. Men alle er like ivrige på å formidle sitt bilde - og Svein Nyborg prøver å formidle sitt bilde i denne tråden. Sirkelen er riktig, men farten han holder i den, slynger ham utenfor pga sentrifugalkraften.

Bibelen prøver på sin måte og formidle sitt budskap på et sannferdig grunnlag, men blir stadig avbrudt av drømmetydere som har fått sitt eget syn på saken, og skriften prøver å fortelle disse med at intet profetord er gitt til egen tydning, men det bryr de seg ikke noe særlig om.

Når så dette er sagt, forklarer så skriften litt om enden, eller kall det heller "den dagen" som skriften også er inne på i Esek.7.1:

 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:  2 Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud, til Israels land: Ende! - Enden kommer over landets fire hjørner.  3 Nu kommer enden over dig, og jeg vil sende min vrede mot dig og dømme dig efter din ferd, og jeg vil la dig bøte for alle dine vederstyggeligheter.  4 Jeg vil ikke vise skånsel mot dig og ikke spare dig; men jeg vil la dig bøte for din ferd, og dine vederstyggeligheter skal komme over dig selv, og I skal kjenne at jeg er Herren.

Det er i første omgang ikke noen undergang for jorden eller for verden som venter, men en advarsel mot Israel selv og deres handlinger, om noen vil tro det eller ei, så er det dette skriften hele tiden peker mot - landets vederstyggelige gjerninger. Torstein er israelvenn, og tror andre land først skal komme å kneble Israel, og ser ikke på hva skriften sier at ulykken skal komme over deres eget hode, og at de skal falle i sin egen felle. Fellen kalles for et tveegget sverd, som er det samme som et sverd med egg på begge sider - det slår først sine fiender, men retunerer på den som slo. - Ordsp.14.32: Den gudløse felles av sin egen ondskap... Dermed faller Torsteins argumenter som stein til jord på at USA skulle finne på å angripe Israel for så å knuse seg selv.
Det er Israel selv som skal bli knust, men først må det få tid på seg til å utføre de handlinger som det er blitt profetert å skal utføre - og her strekker det ikke til med ættetavler og lommekalkulator, da må en først begripe seg på hvordan Gud regner.

Esek.7.5: Så sier Herren, Israels Gud: Ulykke, en ulykke uten like, se, den kommer. 6 Det kommer en ende, enden kommer, den våkner op og kommer til dig; se, det kommer. 7 Nu kommer turen til dig, du som bor i landet! Tiden kommer, dagen er nær, krigslarm er der og ikke fryderop på fjellene.  8 Nu, om en liten stund, vil jeg utøse min harme over dig og uttømme min vrede på dig og dømme dig efter din ferd, og jeg vil la dig bøte for alle dine vederstyggeligheter.  9 Jeg vil ikke vise skånsel og ikke spare dig; efter din ferd vil jeg gjengjelde dig, og dine vederstyggeligheter skal komme over dig selv, og I skal kjenne at jeg, Herren, slår. 10 Se, dagen er der! Se, det kommer! Nu begynner det, riset blomstrer, overmotet grønnes;

Men det står ingenting om hverken dato eller år, men vi kan være sikre på at profetiene er sanne, men først må Israels fremtidige ferd oppfylles før denne dagen kommer, det er ikke noen annen dag enn den med mange navn på - Herrens dag, Herrens sabbatsdag, Guds store dag, den Allmektiges dag osv. Det tusenårige riket ligger før det, da Satan som ble bundet i denne perioden skulle slippes løs en kort tid etter de tusen år, men skulle så tilintetgjøres. (Åp.20.2-3, 7-10)

Kok deg en diger kjele med kaffe og nyt den, vi får nok ikke oppleve noen undergang med det aller første.

Kommentar #22

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å gå igjennom noe.

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er bare en vei og det er igjennom Jesu blod Svein.

Å tro at en historisk hendelse vil gi framtidig nytelse resulterer i en tilstand identisk Lots hustru, det er som å betrakte et maleri og drømme at en er en del av det, bildet er levende nok for drømmeren, men den bevisste vil trekke på skuldrene, gå bort og leve i nuet.

Kommentar #23

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Morgenkaffen i halsen.

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Kok deg en diger kjele med kaffe og nyt den, vi får nok ikke oppleve noen undergang med det aller første.

Hvorfor måandre verdener og sfærereksisterei det hele tatt?

Eksisterendei denne verden,kan vi si atnoeeksisterer utenfoross?Tydeligviskan vi,selv om barepå grunn av detfaktum atvi ikke vethva som vil skjemed oss​​i nesteøyeblikk.Vimanglerheltinformasjonom fremtiden,vi kanikkeforutsinoe,vi vet ikkehvordan oghvilkehandlinger som påvirkervår verdenpositivt ellernegativtog returneretil osssom godeeller onde,og vivet ikkevår egenskjebneellerhele menneskehetens skjebne.I virkelighetenvet viingenting,ikke engangettminutt ellersekund omfremtiden.

Det sekundet vi eksisterer i nå går under i samme øyeblikk som det kommer, minutter, dager og år forsvinner, ja hele verdens undergang skjer kontinuerlig.

Dersom vi ikke ønsker undergang må vi få kontroll på de kontrollerende krefter som styrer vår skjebne, vi behøver kunnskap om alle de koblinger mellom menneskenes tanker, ønsker, ord og handlinger som resulterer i de konsekvenser vi møter.

Vi behøver rett og slett kunnskap om hvordan vi utvider vår bevissthet slik at tiden vil oppleves å stå stille, ellers kastes vi av i neste sving.

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Ikke ønskelig, men forutsagt

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Dersom vi ikke ønsker undergang må vi få kontroll på de kontrollerende krefter som styrer vår skjebne, vi behøver kunnskap om alle de koblinger mellom menneskenes tanker, ønsker, ord og handlinger som resulterer i de konsekvenser vi møter.

Vi behøver rett og slett kunnskap om hvordan vi utvider vår bevissthet slik at tiden vil oppleves å stå stille, ellers kastes vi av i neste sving.

Ja, nå tok du tak i dørhåndtaket som du vet var der fra i går da du lukket døren igjen, og i det øyeblikket du tok tak i det, vet du at det satt der fra i går. Men kan det være det samme håndtaket? Noen kunne ha vært i huset ditt og byttet det ut med et som var dønn likt da du lå og sov. Men hvorfor skulle noen finne på det? Jo for å lure deg til å tro at du har det samme håndtaket på døren som fra i går. Ja, men ytterdøren var låst og vinduene igjen så ingen har vært inne i huset mens du sov, sier du. Vel, den som byttet ut dørhåndtaket var låsesmed og hadde gjennomgangsnøkler. Husalarmen var på sier du. Ja, men låsesmeden visste hvordan han skulle sette den ut av funksjon. Du vet ikke om det har vært noen i huset ditt og byttet ut dørhåndtaket ditt eller ikke.

Er dette et slags eksistensgrunnlag for en annen sfære, unaturlige kosmiske krefter, gjenferd, eller en eller annen slags form for spøkefugler, eller er det rett og slett bare en form for hysteri eller idioti? Du vet at dørhåndtaket er det samme, men vet ikke at det er byttet ut, eller om det i det hele tatt er byttet ut, heller vet du ikke om det blir skiftet ut til natten til ditt eget dørhåndtak igjen som satt i døren da døren var ny, eller var den det?

Nei, vi vet ingenting på det vi ikke ser eller følger med på, noen skaffer seg overvåkningskameraer for å få med seg øyeblikker av tiden som forsvant da de ikke så noen ting. Men kameraer er ikke til å stole på, hvis noen vet om det, kan det fikses på. Hvordan ta rede på hva som skal skje de neste minuttene, timene, dagene? Vi vet for eksempel at vi skal til tannlegen fordi vi har problemer med en tann, eller til legen fordi vi har vondt i ryggen og har bestilt time der på torsdag kl.11.45. Så noe vet man hva som skal skje , men ikke akkurat i detalj.

 Vi planlegger og legger oss opp en plan for hva som skal skje. For eksempel i morgen kl.9 spiser jeg frokost – hvis jeg ikke forsover meg da? Akkurat, hindringer kan komme i veien for en plan. Bibelen er ikke slik, for den er ”profetier”, som er det samme som sannsigelser, for det het i gammel tid i Israel når noen skulle søke råd hos Gud, så sa de: ”Kom la oss gå til seeren!” – For det som nå kalles profet, kalte de før i tiden for seer. (1.Sam.9.9)

Det berodde egentlig på at det som står i Bibelen er gamle hendelser som Gud lar gjenta seg på nytt (Pred.1.9 – 3.15) og de som var ordets øyenvitner og skildrere til hendelsesforløpet, skrev ned de ting som de så skjedde, de var seere. (Luk.1.1 ff, i dag heter slike for journalister/reportere), men da det var mange som gjorde dette, ble ikke bibeltekstene redigert og skrevet i sammenheng, slik at vi må sette oppe en ønskeliste for hva vi vil vite om hva, og hva som skjedde, og søke eller lete etter de ønsker som vi setter opp med nøkkelord.

Da ting som har hendt før vil gjenta seg i fremtid, som seerne har vært vitne til og iakttatt og skrevet ned, vet vi at de er fullstendig sannhet, men vi vet ikke når disse hendelsene vil begynne på nytt, og i tillegg fordi historien i Bibelen er morgendagens avis, er det tatt hensyn til at det ikke er bare for hver mann å lese fritt frem, boken ble forseglet frem til endetiden når de nedtegnede hendelsene skulle begynne å skje igjen, for Gud sier et sted at han fra ”begynnelsen har forkynt (om) enden”. Gud sier at skriften består i et eldgammelt billedspråk, som vil bli åpenbart for oss når tiden for det er moden. Det går altså ikke an å lese Bibelen rett frem for å få vite sannheten, en må lete opp temaet og granske det før en kan lese skriften som morgendagens avis med morgenkaffen, som uansett skal ned gjennom halsen, men en må ikke drikke den for varm, for da kan en få halsbrann.

Kommentar #25

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fornuften

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det går altså ikke an å lese Bibelen rett frem

vil selvsagt påstå dette, men den bygger i utgangspunktet sin oppfatning høstet gjennom sine fysiske sanser, da må han lage seg sine egne krokveier, slik staser han opp sin verden for gi uttrykk av at den er spirituell.

Når mennesket har lært å kommunisere med alle sine iboende celler, kan han i stort og smått forutse framtid, han administrerer da alle "guds veier", uten å lese Bibelen rett fram (absorbere det den sier) er han prisgitt skjebnen.

Kommentar #26

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Om man vil forbli i sin verden

Publisert over 9 år siden

ubevisst de krefter som skaper nye verdener, er det en sikker måte å gjøre det på; gjør alt man ikke forstår til spott og spe, da unngår man å bli skarpsindig og vil heller ikke bli bevisst annet enn det de vanlige sansene oppfatter.

Å benytte kvaliteten "sanballat" (Neh 2:19) vil si å kritisere det lille en ser, uten å gå opp og undersøke hva som skjer på andre siden av "muren", man fokuserer på denne siden uten å forstå viktigheten av det indre arbeidet, det som skjer inne i "byen".
Man vil få beholde sitt syn og sin verden så lenge de opprettholdes av de ytre omkringliggende krefter, men disse overnaturlige kreftene har den uvanen at de gjør som de vil og spør ikke til råds de som ikke har gjort hjemmeleksene.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere