Audun Hjertager

149

Naken klimasannhet og sanne verdier

Om klimaendringer, kilden til dem og hva vi kan stole på.

Publisert: 8. jul 2011

I en anonym spørreundersøkelse i 2008 svarte 97% av klimaforskerne “ja” på spørsmålet om de tror at mennesket bidrar vesentlig til klimaendringer. Dette ble bekreftet i en vitenskapelig undersøkelse i 2010 (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), som viser at 97-98 prosent av aktivt publiserende klimaforskere mener at vi står overfor menneskeskapte klimaendringer. 

For mange år siden var usikkerheten på klimaskeptikernes side. I dag må de ty til konspirasjonsteorier, som at vitenskapens svar blir gale fordi forskerne publiserer det de får betalt for, altså det politikerne finansierer. Men de glemmer at forskerne publiserte ubehagelige sannheter også da politikerne åpenbart helst ville lukke øynene for dem. De som fulgte med på debatten etter de første klimarapportene på 90-tallet, husker at forskerne klaget over forsøk på påvirkning fra politikere og fra oljelobby.Enundersøkelse (Science 2004) som studerte den vitenskapelige usikkerheten den gang, viste at ingen av de 900 forskningsrapportene i den internasjonale forskningsdatabasen som hadde ordet “klimaendring” i ingressen, og som var publisert mellom 1993 og 2003, motsatte seg menneskeskapt global oppvarming.

Og hvorfor skulle politikerne ønske å dokumentere menneskeskapte klimaendringer noe mer nå, når vi takket være forskningens tunge kvalitetssikring, med rette kan stemple samtlige av de som har hatt makt til å handle med “feilet” når det gjelder målsettingen om reduserte klimautslipp.

Den vise innser sine begrensninger og velger med omhu hvem han spør når han lurer på noe. Med tanke på alle faktorene man trenger for å forutsi klimaet, fra Henrys lov via Coriolis effekt, fordamping, fotosyntese, solsyklus, vulkanutbrudd og havstrømmer… - bør de vise spørre forskere om klimaet:

Havisen minker, isbreene smelter, havet stiger og eroderer land. Nylig har to ulike forskningsgrupper forklart og advart om at verden står overfor sin 6. masseutryddelse av arter på land (Nature) og i havet (IPSO/IUCN/WCPA). Ikke barepå grunn av klimaendringer, men også gjennom vår måte å utpine naturen heller enn å huske på at vi er en del av den.

At FNs klimapanel nå ønsker at det forskes på klimamanipulering, som å skape kunstige vulkanutbrudd og hvitere skyer, tar jeg som et nokså desperat signal fra forskere om at det haster med handling. For det er jo sykdommen vi bør behandle, ikke symptomene. Klimaendringene er et av flere alvorlige symptomer der sykdommen i bunn og grunn er at mennesket tror det kan fare frem som det vil - med materialisme som mål og vekstøkonomi som fremkomstmiddel. I den stadig hurtigere karusellen enser det ikke at det er en del av noe større; at det er en del av miljøet og at miljøet er alt rundt dem. Eller så er troen på at de er en del av noe større så stor at de tror de er hevet over miljøet.

"Månelanding på Mongstad" er en behagelig måte å lure seg selv på, slik det er å kjøpe andres regnskog, når det underliggende målet er å utsette et oppgjør med eget forbruksmønster. Eller at vi møter fremtidens transportutfordringer med å planlegge utbygging av veier for å møte økt trafikk, heller enn å redusere transportbehovet. For ikke å snakke om det faktum at 40% av oss øker strømforbruket etter at de har montert varmepumpe for å spare strøm (SSB). Det er forbruksmønsteret vi må ta tak i. Gi oss gjerne teknologiske løsninger, men vi må ta et oppgjør med forbruksmønsteret.

Vi må begynne å legge til rette for et godt liv med et lavere forbruk, og stimulere de mekanismene som støtter de som ønsker å endre livsstil. Mens vekstøkonomien bygger på papirverdier, forbrukslån og at overskudd brukes til økt forbruk, trenger vi å gjøre det enklere å ta ut overskudd i fritid, til omsorg og samvær med familie og hverandre. Vi trenger en ny type økonomi som et alternativ både til planøkonomien og det frie markedet der økologiske og sosiale kostnader gjenspeiles i prisen. Et system som gjør kvalitet, sunnhet, kortreiste produkter, rettferdig handel, samt service-, kultur- og vedlikeholdstjenester mer attraktive, og som stimulerer til lokal produksjon og næringsutvikling. 

Vi trenger også bedre mål på velstand enn BNP og materiell levestandard. Det finnes i vår tid seriøs forskning på lykke, hvor folk selv får i oppgave å vurdere sin livskvalitet. I denne forskningen fremkommer det at det er verdier som frihet til å finne sin egen vei, tilgang til kunnskap og sosiale relasjoner som sikrest kan knyttes til livskvalitet. Hvis vi klarer å skrelle vekk de overfladiske verdiene våre tror jeg vi vil se en naken sannhet og finne løsningen på mye. Og jeg tror det er grunn til å glede seg over den. Det er et stort skritt i riktig retning om vi får fargeklatter i styrene til de mange nye kommunene Miljøpartiet De Grønne (MDG) nå stiller liste i, og om vi får MDGs førstekandidat i Hedmark, Antonio Poleo, på fylkestinget.

 

Audun Hjertager

Miljøpartiet De Grønne, Hedmark

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

NRK-program torsdager

Publisert nesten 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Vi må begynne å legge til rette for et godt liv med et lavere forbruk, og stimulere de mekanismene som støtter de som ønsker å endre livsstil.

Vil bare tipse deg og andre om at det går et kjempeflott program på NRK nå som heter "Løysningar for framtida".

Det er en britisk bokumentar på torsdager, som tar for seg mye spennende som skjer verden rundt.

Siste ukes program kan sees på nett-tv.

mvh  mette

Kommentar #2

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Siste ukes program kan sees på nett-tv.

Takk for tipset. Fint og interessant program.

Den moderne, grønne byen Freiburg i programmet har forøvrig ordfører fra miljøpartiet De Grønne, og De Grønne har etter et brakvalg i år faktisk også presidenten i delstaten (første ministerpresident etter ca 60 år som ikke er konservativ/CDU). - Så det går da fremover, selv om man skulle ønske det gikk litt raskere... i hvert fall i Norge :-)

Kommentar #3

Geir Ole Sætremyr

2 innlegg  44 kommentarer

Klima og miljø

Publisert nesten 9 år siden

Det er i rett tid at MPG løfter perspektivet på vår klode sine utfordringar med omsyn til å kunne overleve som del av eit mangfald, mangfald som greier seg godt utan mennesket, men som mennesket ikkje greier seg utan.

Uansett ståstad, religiøs forankring eller ikkje, så blir det både naivt og egoistisk å tru at Jorda og livet skal dreie seg om mennesket sin akse, med tyngdepunktet i Vestens sine velfylte magar, velfylte etter at vi har kasta 50 % av maten.

Resten av maten har vi skamfare med eit mangfald av utspekulerte kjemikaliar og gentukling.

Eg har så langt enno ikkje registrert eit truverdig engasjement frå religiøse meiningsberarar, i beste fall eit snev av spel for galleria.

Her på denne debattplattforma druknar dette temaet i flisespikking omkring religiøse eller antireligiøse oppfatningar, noko som er dømt til å stå utan svar, berre tru.

I mellomtida rotnar jorda under oss.

 

Kommentar #4

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Treffsikkerhet?

Publisert nesten 9 år siden

Hvor treffsikre er modellene til forskerne det refereres til her? Jeg mener, dersom alle baserer seg på samme metodikk, så er det ikke enigheten som er avgjørende, men om metodikken er bra nok. 

Kommentar #5

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Hvor treffsikre er modellene til forskerne det refereres til her? Jeg mener, dersom alle baserer seg på samme metodikk, så er det ikke enigheten som er avgjørende, men om metodikken er bra nok.

Spør en forsker.

(Så vidt meg bekjent bruker de alle vitenskapelig metode. De globale klimamodellene bruker og vektlegger ulikt faktorer forskerne kjenner til innvirker på klimaet. Etterhvert som forskerne finner ut mer, forbedres klimamodellene. Noen modeller krever svære supercomputere, andre ikke.  Retningen de antropogene/menneskelige faktorene har trukket vs de naturlige, er nokså åpenbar). 

Kommentar #6

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Jeg spør deg

Publisert nesten 9 år siden

Treffer forskerne med sine prognoser? Jeg mener, jeg er utdannet økonom og jeg har sett mange eksempler på at samfunnsøkonomer ikke treffer med sine prognoser (finanskrisen blant annet).

Mitt spørsmål er om klimaforskerne er vesentlig bedre? 

Kommentar #7

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Mitt spørsmål er om klimaforskerne er vesentlig bedre?

Forskere innenfor ulike fag er like gode, men  jeg vet ikke hvordan samfunnsøkonomene fremskaffer ny viten, skaper prognoser, underbygger og tester dem. I naturfagene er kvalitetskontrollen svært god (vit.metode og fagfellevurderte tidsskrifter), og det som blir publisert i anerkjente, vitenskapelige tidsskrifter kan man stole på.

Hvis det er slik at når 97% av økonomene mener at det er 95% sannsynlighet for noe, men det viser seg å være feil, så bruker økonomene helt andre metoder... 

Kommentar #8

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

hei...

Publisert nesten 9 år siden

Det har vært laget prognoser de siste 10-20 årene som har sagt at det skal bli vesentlig varmere, men har de slått til?  

Climategate-skandalen handlet om manipulasjon av data for å dem til å passe inn i modeller, men det har også vært mange andre bommer uten at juks har vært involvert. Da snøkaoset rammet England i vinter ble problemene forsterket av at de hadde kuttet ned på beredskapen fordi meterologene hadde spådd at det skulle bli varmere.

Klima og vær, er som samfunnsøkonomi, kompliserte systemer. Det er mange som har ulike modeller, men som regel er det et sett med ideer og forutsetninger som man baserer seg på. Disse kan ha en del fornuftig med seg i utgangspunktet, men når det bommes ofte, så forteller det at modellene langt fra er gode nok.

For det er dissens på området og hvis du da kan vise meg gode og treffsikre prognoser fra de siste 10-20 årene, så vil det overbevise meg mye mer enn meningsmålinger tatt blant likesinnede.

Kommentar #9

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

hei igjen Tor-Olav Baldersheim.

Publisert nesten 9 år siden

Hvis man tviler på de som skal kunne faget, er det mer poengløst å lytte til meg.

Men sjekk gjerne prognosene (husk å legge merke til sannsynligheten), f.eks fra IPCC (2) 95' og sett det opp mot noen målinger av temperaturen som meteorologer og klimaforskere stoler på, f.eks NASAs. Hør gjerne hva forskerne har å si om saken.

-  Nesten "dead on" spør du meg, når man tenker på at temperaturen like gjerne kunne gått nedover hadde det ikke vært for antropogene effekter. For en mer faglig uttalelse om"dissensen" i registrerte temperaturendringer som du synes å påpeke, anbefaler jeg denne artikkelen. 

Se gjerne også dette sammendraget for å se hvor mye mer havet faktisk stiger og sjøisen smelter i forhold til IPCCs prognoser. Jeg registrerer at det forskes mye innen klimaforskning, og jeg liker ikke at det er IPCCs worst case scenarier som synes å slå til. Det oppdages stadig noe nytt og spennende, så også om Climatgate "skandalen". - Det er en av grunnene til at det er lurt å lytte til forskningsinstitusjonene: de som følger med på fremdriften, heller enn tabloide media og "hobbyklimarealister". Du burde sjekke hva graskningskommisjonene mener om "skandalen".

Kommentar #10

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

I noen deler av verden forteler klimaprognosene om hyppigere tørke. Ingen behagelig sannhet det heller.

Kommentar #11

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

tynt

Publisert nesten 9 år siden

Angående Climategate, så leste jeg mange av e-postene. At noen "frikjenner" dem er nesten en større skandale enn at de jukset i mine øyne.

Når det så gjelder beviset ditt, så besvarer det ikke spørsmålet. Du viser riktignok en temperaturkurve (som jeg for diskusjonens skyld her forutsetter er korrekt/valid) og en prognosekurve, men du viser ikke de to ved siden av hverandre for noen periode. Da går det ikke å sammenligne. Kan du vise faktiske data for 2000 til 2010 sammenstilt med prognosene for samme peride?

Kommentar #12

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Da går det ikke å sammenligne. Kan du vise faktiske data for 2000 til 2010 sammenstilt med prognosene for samme peride?

Vel... Jeg har vist at klimamodellene med de antropogene faktorer viser de store, målte temperaturtrenderne påfallende bra, og at modellene uten antropogene faktorer er påfallende unyttige. Hvis det ikke er godt nok for oss amatører å også studere IPCCs prognoser frem til 2100, og sjekke hvordan de ligger an så langt, og se at de faktisk stemmer bra, kan jeg ikke hjelpe deg. Spør en forsker.

Kanskje hun kan gi deg en lenke til en overbevisende klimamodell. Og kanskje vil hun svare at jo kortere trender du vil studere, jo større er usikkerheten. For det gjenstår å oppdage mye relevant kunnskap som påvirker den globale temperaturen fra år til år, f.eks havstrømmer og positive/negative tilbakekoblingsmekanismer. Men det betyr ikke at vi med den kunnskapen vi har ikke kan forutsi den globale oppvarmingen i det lange løp med stor grad av sannsynlighet. Høres ikke det både sannsynlig og rimelig ut?

Jeg oppfatter at å vente med å akseptere klimaforskningens resultater til temperatursvingningene fra år til år i en bestemt tiårsperiode er forutsagt, er som å forlange funnet av en bestemt mising link (f.eks en dinosaur med fjær) for å akseptere evolusjonsteorien. Men når den er funnet har noen oppdaget en annen missing link man kan bruke som knagg for skepsisen. 

PS Lenke gjerne til en climategate e-post du har lest som avslører juks.

Kommentar #13

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Hvordan har temperaturutviklingen vært?

Publisert nesten 9 år siden

Mitt poeng er dette: Det presenteres ulike tall for de siste ti årene og ulike forklaringsmodeller. Dersom det stemmer at det har blitt kaldere og dette har vært forutsatt av modeller som tar utgangspunkt i solaktivitet, men ikke har blitt tatt med i CO2-modellene, så indikerer det at det er alvorlige feil i C02-modellene. (Tross alt har det vært en økning i C02 siden industrialiseringen startet).

I forhold til Climategate, så vil du finne e-post sitater ved å søke på nettet.  

 

Kommentar #14

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Solas variabilitet og klimaet

Publisert nesten 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Dersom det stemmer at det har blitt kaldere og dette har vært forutsatt av modeller som tar utgangspunkt i solaktivitet,

Men er det noen som helst grunn til å tro at det stemmer da...? Spør en klimaforsker for sikkerhetsskyld, men så vidt meg bekjent virker ingen klimamodeller som ikke tar hensyn til antropogene effekter (CO2) i vår tid (som jeg har vist deg at IPCC har dokumentert allerede for flere siden). Men se gjerne også en artikkel i siste nr av Klima, om solas variabilitet og klimaet, særlig figur 4, som har med "nedkjølingen" du kanskje tenker på. 

Solsykluser er naturlige klimapådrivere naturligvis, men effekten er en brøkdel av den hovedtrenden klimautslippene gir om dagen. KLIMA er gratis og anbefales på det sterkeste. 

 

Kommentar #15

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det her tror jeg ikke fører noen vei. Verken du eller jeg sitter på globale målinger over temperaturer eller CO2 for flere tusen år. Ikke har vi solstrålingsdata heller, selv om det nok her muligens er vanskeligere å få historiske tall. 

Når jeg prøver å orientere meg på nett og leser ulike kilder, så ser jeg ulike datasett, ulike forklaringsmodeller og den eneste konsensusen synes å være at debattemperaturen er økende.

Jeg ser mange som hevder at temperaturen har falt de siste ti årene, tross CO2 økning. Det hevdes videre at temperaturene nå er lavere enn de har vært mange ganger tidligere de siste tusen år og at den langsiktige trenden tilsier ny istid. Det presenteres data som viser at CO2 har variert mye tidligere, men at det ikke har styrt temperaturutviklingen. CO2 skal utgjøre kun en liten del av atmosfæren og blokkerer angivelig kun få spektre.

Opp mot dette har man teorien om global menneskeskapt oppvarming, forårsaket av økte CO2-mengder. Dramatikken og trykket har vært voldsomt. Så hadde man Climategate, som jeg mener er en kjempeskandale, men som universitet der det skjedde prøver å frikjenne.

Når jeg i tillegg ser av debatten at kritikerne/skeptikerne blir demonisert, så gjør deg meg bare mer nysgjerrig på argumentene deres.

Kommentar #16

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Du skriver at "Jeg ser mange som hevder at temperaturen har falt..." og at "når jeg i tillegg ser av debatten at kritikerne/skeptikerne blir demonisert så gjør deg meg bare mer nysgjerrig på argumentene deres.".

Jeg respekterer alle som vil høre to sider av en sak, men demonisering eller ikke, vennlig korrigering eller ikke: Det er veldig dårlige argumenter for å velge hva man tror er en realitet. Man trenger ikke engang være menneske for å si at "klimaet blir kaldere" (det kan f.eks være en telefonsvarer man lytter til). Jo mer påstanden underbygges og kvalitessikres, jo mer faglig interessant blir det. Det er derfor man bør lytte til forskere som får publisert det de har kommet frem til.

Er det forresten ikke minst like mye klimaskeptikerne som demoniserer: De mener jo at hverken forskning eller forskere er til å stole på ?

Og du hevder selv at "At noen "frikjenner" dem (climate-gate forskerne) er nesten en større skandale enn at de jukset i mine øyne" uten å underbygge påstanden. Jeg mener oppriktig at det hadde vært interessant å lese en eller to av e-postene du skriver at du har lest som underbygger påstanden din om juks. Jeg har bare skummet gjennom et par, og de var fryktelig kjedelige og helt harmløse.

Kommentar #17

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

sitater

Publisert nesten 9 år siden

Her ligger det mange. Moen i en annen tråd mener det er "cherry picking" det vil si at ting tas ut av sin sammenheng. Jeg synes de godt kan leses alene og er ganske ille: 

http://assassinationscience.com/climategate/ 

Når det gjelder punktet om demonisering, så minner det meg mye om innvandringsdebatten i Norge for noen år siden, der hitling var meget utbredt. Demonisering av motstandere indikerer dårlige argumenter i mine øyne. Det er en form for verbal vold. 

Kommentar #18

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Tenkte jeg skulle hoppe inn

Publisert nesten 9 år siden

og hoppe rett ned i teksten Tor Olav linker til:

"I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temperatures to each series for the last 20 years (i.e. from 1981 onwards) and from 1961 for Keith’s to hide the decline.

Those thirty-three words summarize the hoax so magnificently succinctly that the Nobel Committee should consider retrieving their Peace Prize from the Intergovernmental Panel on Climate Change and Al Gore, and re-issuing it as a Literature Prize to Phil Jones."

Her viser artikkelforfatteren hvor viktig - avgjørende viktig - sammenhengen er for å forstå hva som er skrevet. For: forfatteren har misforstått. Han kjenner ikke sammenhengen, og leser elegant inn en konspirasjon der sannheten står skrevet svart på hvitt. Hva er "the trick"? Vel, som forfatteren er inne på, er det en divergens mellom temperaturmålinger og treringer - fra 1960. Frem til 1960 har vi en rundt 100-årsperiode der disse målingene følger hverandre tett (dette har av en eller annen grunn forfatteren utelatt i sitt laaaaange sammendrag...). Hva gjorde forskerne? De erstattet treringdata med termometerdata fra 1960 og fremover. Dette var "the trick".

Hvor tricky var det, da? Superhemmelig? Som Coca-Colas oppskrift? Ikke helt. Det var beskrevet i artikkelen der resultatene ble presentert... Altså "hidden in plain view", eller for å være helt ærlig: overhodet ikke skjult. Med mindre man ikke leser forskningen. Som forfatteren ikke har gjort. 

Dermed har forfatteren skrevet laaaaaaaaaaaangt og lenge, opp og ned - uten å skjønne en dritt. Synd for ham, synd for alle som leser ham, og synd for alle som ønsker å kommunisere om klimaet. Hadde alle vært så etterettlige som artikkelforfatteren, ville verden virkelig vært et verre sted! Takk og lov at det ikke er slik...

Kommentar #19

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ja der var det mange e-poster. Jeg regner med at du mener at alle e-postene forteller om juks, men lurer på om du mener at alle er juks uavhengig av hva forfatteren av e-posten har forklart, eller forklaringen til Lemvik, forskere eller institusjonene som har avdramatisert dem?

Ang. din definisjon av demonisering er jeg enig i at hitling brukt i stedet for argumenter er verbal vold. Men om jeg skal avspore litt, mener jeg det er noen paraleller mellom f.eks Holocaustfornektere og "klimaskeptikere"; i synet på forskning og vitenskap, og at vitenskapen som fornektes handler om kolossale tragedier. At det blant rase- og innvandringsdebattantene finnes paraleller til Hitler er vel opplagt, selv om vi kanskje legger listen for hva som er det ulikt. I rette tilfeller er det er bra at noen advarer ved å fortelle om det. Hitler var et menneske, og i likhet med ham er vi alle feilbarlige. Vi bør unngå å bli som han, og advare når noen nærmer seg. Heller det enn å høre på de som har slike meninger fordi det er "synd" på dem når de blir "demonisert"...

Kommentar #20

Kjetil R. Henriksen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Det har vært laget prognoser de siste 10-20 årene som har sagt at det skal bli vesentlig varmere, men har de slått til?

Climategate har skapt mye forvirring, spesielt blant konspiratorikere og amatørvitere på feltet - som meg og deg. Vi har rett i å stille spørsmål, men på grunn av manglende kompetanse og kunnskap, så er det vanskelig å faktisk avvise eller bekrefte informasjonen og dataene som er samlet inn. Og som Lemvik er inne på viser jo forfatteren av linken din at han ikke har forstått informasjonen og dataene. Det vi derimot kan si er at vi i dag har en bred konsensun blant flere tusen forskere som bekrefter ved sin forskning, at i tillegg til at naturen kan være årsak til temperaturendringer, så står menneskene også bak slike temperaturendringer.

Du er inne på mye i flere av kommentarene dine, men tenkte jeg skulle kommentere noe av det.

Informasjon og data er basis for all forskning, om det er økonomi eller natur-/samfunnsvitenskapelig. Jeg leste nylig boken "The Squam Lake Report". Det er et ambisiøst prosjekt blant 14 av de beste i sitt felt innen økonomi og samfunnsstyring. Disse har laget et forslag til hvordan man kan forebygge en ny finanskrise og kommer med en rekke tiltak som forslag til hva myndighetene kan gjøre. Jeg bet meg spesielt merke i ett punkt som omhandlet informasjon og dataflyten. Det ble fremmet forslag om at det opprettes egne institusjoner som analyserer en mengde relevant data som gjøres tilgengelig for markedet generelt. På den måten kan markedet ta opp risikoen som ellers ville vært skjult. Forslagene er bl.a at myndighetene samler inn data fra finanssektoren og nyttegjør dette på en riktig måte for deretter å publisere det for markedet. Slike tiltak vil kunne gi en bedre oversikt. Nøkkelordet her er "riktig" - informasjonen er nytteløs så lenge den ikke struktureres og tolkes riktig, og dette kan implementeres i de fleste fagfelt.

Et eksempel på hvordan data feiltolkes i forbindelse med klimadebatten er fluktuasjonene i temperaturene. Vi opplever jo at det blir kaldere og kaldere. De siste vintrene har vært meget kalde. Det er to viktige momenter jeg vil trekke frem i forbindelse med dette.

1) Fluktuasjonene i temperaturen viser bare en fraksjon av sannheten. Man må lese og tolke disse fluktuasjonsdataene på en helt annen måte for å se det store bildet. Ved å se på gjennomsnittet over tid så luker man ut fluktuasjonene, og da viser trenden at temperaturen øker over tid og stiger signifikant.

2) De kalde vintrene kan være et resultat av temperaturøkningen vi opplever nå. Kort fortalt danner temperaturendringene økt fuktighet i luften som transporteres til den nordlige halvkule (spesielt Sibir) og dannes som snø her. Dette gir et mye større dekke av hvit snø som reflekterer varmen fra Sola ut av stratosfæren og fører dermed til kaldere vintrer. Det ligger mye mer i dette, men dersom du ønsker å lese har du en god artikkel her.

Til ditt spørsmål innledningsvis i kommentaren over sier nobelprisvinneren i økonomi 2008, Paul Krugman, i en artikkel at "...the fact that climate modelers more than 20 years ago successfully predicted the subsequent global warming gives them enormous credibility." Så svaret er ja, modellene 20 år tilbake predikerte temperaturøkningen vi opplever i dag. (Hele denne artikkelen kan leses her.)

Etter å ha lest dine kommentarer har jeg et inntrykk av at du legger for mye vekt på "climategate". Etter at e-postene ble tilgjengelig ble det satt igang etterforskning av forskjellige organ. Bl.a skriver UEA at "The authors found no evidence of bias by CRU in its selection of data. Allegations of misuse of tree ring data were also put aside.". Dessuten skriver Newsweek i en artikkel at "Investigators are still sifting through 13 years' worth of CRU e-mails looking for evidence of impropriety. But what's been revealed so far hasn't shaken the broad scientific consensus about global warming." (Newsweek link her, og full rapport her). At noen få klimaforskere har besitter tyngden å ødelegge grunnlaget til alle andre forskere på området anser jeg som lite sannsynlig (de omlag 1000 epostene kommer fra et miljø hos CRU i en periode på rundt 15 år). Men at climategate har gitt bensin på bålet for skeptikere har jeg full forståelse for. Derimot har flere skeptikere ikke vist evne til å tolke informasjon riktig og sitter igjen med halvsannheter og usannheter.

Kommentar #21

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Takk for tilbakem.

Publisert nesten 9 år siden

Takk for tilbakemeldinger og "bra" knappetrykk, og særlig takk de de som klarer å være mer tålmodige og gjennomført saklige i sine kommentarer enn meg!

Kommentar #22

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Prognoser

Publisert nesten 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Det har vært laget prognoser de siste 10-20 årene som har sagt at det skal bli vesentlig varmere, men har de slått til?

Forskernes prognoser har slått til, ja. Er det noen spesiell grunn til at du spør?

Kommentar #23

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

E-postene

Publisert nesten 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Angående Climategate, så leste jeg mange av e-postene. At noen "frikjenner" dem er nesten en større skandale enn at de jukset i mine øyne.

Har du et konkret eksempel på noe de ble frikjent for som du mener de var skyldige i?

Fint om du kan komme med bare ett eksempel, slik at vi kan diskutere dette på en skikkelig måte. Jeg ønsker ikke en flom av påstander.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere