Anders Helge Myhren

275

Hva forkynner de 3 kristne TV kanalene?

Publisert: 5. jul 2011

Jeg er så heldig at jeg får inn alle de 3 norske fjernsynskanalene.  Gjennom året har jeg fått en rimlig god viten hva de sender.  Kanalene heter, TV Visjon Norge, Gospel Channel og Kanal 10.  Det er en spesiell positiv ting som de alle tar opp, nemlig  frelsesbudskapet.  Stikkordet er OMVENDELSE.

Ingen som har fulgt med på de kristne TV kanalene, behøver å tvile på at det må en omvendelse til for å få en tro som holder for Gud.  Lignelsen om "Den fortapte sønn" fra bibelen illustrerer godt hva en sann omvendelse er, det er en 180 graders snuoprasjon, gjennom frelsesbønnen som er slik:

"Takk, Jesus at du døde og sto opp igjen til min rettferdiggjørelse.  Jeg tar imot deg nå, Jesus, og jeg gir deg hele livet mitt.  Bruk meg i Din tjeneste, takk at jeg er ditt barn nå!" 

Gjennom den bønnen skjer det et under og du blir født på nytt!

Det som TV kanalene kunne og burde være mere klare på, er hva som kommer ETTER omvendelsen.  Nemlig dåpen.  Den er nemlig helt uteblitt i det kristne gode selskap, og det er veldig synd.  For uten troende dåp, ingen dåp i Den Hellige Ånd.  Og Jesus sier også: "Den som tror og BLIR DØPT skal bli frelst." Jeg personlig hadde aldri tort å stå foran Jesus uten å være troende døpt.  Fordi da hadde jeg vært ulydig, og hadde ikke vært noen god disippel for Jesus.

En annen ting er hva kanalene sier om helbredelse.  For noen dager siden, på kanal 10, ba de for en som hadde langt framskreden alzheimer, og lovet helbredelse!  Dette hadde jo vært en sensasjon hadde helbredelen skjedd og alle hadde fått høre om dette. Så slutt med disse skråsikre lovnadene om helbredelse, og for å si det rett ut, det er sjeldent det skjer helbredelser i TV ruten! 

Den endelige dom er også noe som stadig blir utelatt, men JESUS kommer ikke igjen bare som Frelseren, men også som Dommeren. 

Jeg skjønner godt at kanalene ikke ønsker og støte noen fra seg, siden de har dårlig økonomi hele bunten.  Men de bør nok ikke gjøre saken verre med å utelate viktige ting i bibelen, bevisst eller ubevisst. Jeg snakket med en av programlederne som ringte meg forleden, da han hadde lest nettsiden til Evangeliekirken Arendal hvor jeg er redaktør.  Han ville ha meg med i et av sine programmer.  Men gjennom den halve timen vi pratet i telefonen, kom det nok fram at undertegnede ikke hadde like A4 meninger som han, og jeg har ikke hørt mere fra ham siden. Det sier meg følgende, at de som er med i programmene er forhåndsprogramerte på hva de bør si og ikke si, men da forsvinner på sikt mye av nysgjerrigheten hos seeren og giveren!

Som en konklusjon ønsker jeg meg en TV kanal som blant annet tar opp: Omvendelse, tro, dåp i vann, dåp i Den Hellige Ånd, de dødes oppstandelse, håndspåleggelse og den kommende dom. Men jeg tror ikke dette vil bedre seg før Web-TV og Web-radioen får etablert seg skikkelig på internet, da kan vi også overføre Web-TV til fjernsynsruten.  Mangfold og billige tekniske løsninger kommer nå på rekke og rad og der skal jeg også være med! 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

enig

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

jeg er så glad for at det er en som kjenner vårt indre liv som skal dømme oss. Ikke alle de som bare ser vårt ytre

Her er vi i samme hjerte, jeg mener å ha lest at vår mester en gang sa at tollere og prostituerte  m,m kommer før inn i himlenes rike enn ..........

Kommentar #52

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Enig

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Og så er verden blitt sånn etterhvert at det finnes mange særkanaler som kjører ensidige programmer eller programmer for de få utvalgte jf eks diskovery, travel,

Hei, Rune,

Du har naturligvis helt rett. Det er et marked for nisje- eller temaprogrammer, og dermed tilsvarende TV-kanaler. Noen av de du nevner er helproffe. De har nok hele tiden et (stort nok) publikum.

Men selv kvalitetsproduksjoner kan bli litt traurige i lengden. Husker den gang da vi første gang fikk tilgang til hele kanalfloraen. Det gikk mye i Discovery, Nature og ikke minst National Geographic. Etter hvert ble det for mye av det gode. Undertegnedes interesse døde hen. Husker ikke sist jeg fulgte de nevnte kanalene.

Nå er naturligvis ikke undertegnede noe representativt utvalg. Slikt er individuelt. men jeg vil tro at det er de spesielt interesserte som holder liv i de store og de profesjonelle - og det samme med kristne trash-kanaler. Her må du være ihuga.

Et kriterium synes å være at du f.eks. må være enig med deg selv om at du og kanalen representerer det absolutte og eneste rette. Slike menigheter pleier vanligvis og heldigvis ikke å bli omfangsrike. Dog har det hendt, som f.eks. i Tyskland på trettitallet.

På meg virker det lite sannsynlig at de sistnevnte når ut til andre enn seg selv.

Kommentar #53

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Errata

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Adventistene stiller vel omtrent i samme størrelse som JV, som de også er en grein av.

Vakttårnet (JV) teller 7-8 millioner på verdensbais og er langt større i antall enn adventistene, og adventister ville nok bli dypt fornærmet om man antydet at de er en del av JV.

Kommentar #54

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Kan du svare Ja på at jeg kommer til himmelen så lenge jeg tror på Jesus men nekter å holde lørdagen hellig?

Jeg har til dags dato ikke fått en eneste adventist til å svare et uforbeholdent JA på det spørsmålet.

Årsaken til dette ligger i at adventistene hevder at de som tilber på søndagen er delaktige i dyrets merke (så mye på viddene er de faktisk i dette spørsmålet). Dette er også grunnen til at de vanligvis ikke er interessert i å delta i fellesaksjoner med andre kristne menigheter (men det har forekommet unntak).

Kommentar #55

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Jeg er rimelig sikker på, at hadde apostlene levd idag, så hadde vi funnet dem i Tv Visjon Norge, Kanal 10 og Gospel Channel!

TV-evangelisering  er eit kostbart og ueffektiv måte å slåss om eit begrensa antall sjåarar på. TV har faste sendeskjema når det ikkje passar meg, eller er  ikkje tilgjengelig på dei stader eg befinn meg. Kristenradio, for den del, er det knapt nokon som høyrer på lengre.

Så om dagens mediaevangelistar er framsynte, bør ein satse på Internett istaden. Å legge f.eks søndagsandakta ut på internett, er billigare og når fleire enn å berre skulle produsere tv for dei få. Menigheiter tilhøyrande NLM, IMF og Misjonsforbundet har skjøna dette og legg talar og liknande ut på nettet. Men kvifor har ikkje andre fylgd etter?

Kommentar #56

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kristen-TV

Publisert over 9 år siden

De tre kanalene Anders Helge Myhren omtaler i innlegget sitt var ukjente for meg, men jeg har i løpet av kvelden surfet innom dem på nettet (alle tilbyr en del programmer på web-TV).  Det ga definitivt ikke mersmak, og jeg fikk dessverre mine fordommer bekreftet:  Skråsikre mennesker med et skråsikkert budskap og predikanter med en demagogisk retorikk og ditto kroppspråk er ikke noe for meg.  Jeg tror man på forhånd må være en "insider" for å få noe ut av dette.

Jeg var også innom adventistenes Hope Channel, som jeg ble litt mer imponert over.  Uten å gå nærmere inn på deres teologi (som virker til dels "fremmedartet" på meg) synes jeg kanalen virket ryddig redigert, og den legger tydelig en del vekt på dokumentarserier.  Noen smakebiter jeg så fra en serie om Paulus virket profesjonelt laget.

Kommentar #57

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

ja

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Vakttårnet (JV) teller 7-8 millioner på verdensbais og er langt større i antall enn adventistene, og adventister ville nok bli dypt fornærmet om man antydet at de er en del av JV.

Nå skrev jeg min kommentar i all hast, meningen var å påpeke hvor minimalistiske disse bevegelsene er. Et medlemstall i på denne størrelse på verdensbasis blir jo svært ubetydelig i forhold til en del andre stor samfunn.

Det er jo også et poeng at adventister og JV har sine røtter fra noen ekstreme endetidspredikanter på midten av 1800 tallet som forkynte en totalt ubibels lære om at Jesus fullførte forsoningen i himmelen omtrent på den tiden med en rekke sære endetidskonklukjsoner som følge av det.

I vår tid ser vi jo også hvor galt dette både var og er.

Kommentar #58

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Enig

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Hope Channel, som jeg ble litt mer imponert over

Jeg er enig med deg i at Hope Channel kvalitativt sett er et bedre produkt enn mange av de andre kristne kanalene. Det betyr i praksis at de har gjennomarbeidet stoffet på forhånd og kvalitetsikret før de sender. I seg selv gir ikke dette noen som helst garanti for rett teologi, det sier bare noe om grundighet og ferdigheter.

Dersom vi f eks tenker oss tilbake til områdene rundt Galilea på Jesus tid, ville nok mange kunne kritisere ham for å "ta det sparket". Uten sammelikning forøvrig.

Det som er helt klart er at TV er et veldig avslørende medium og at det krever mye å sende gode programmer, og at vekkelsemøter i seg selv ikke egner seg veldig godt på TV

Kristne konserter derimot er veldig bra og kan nå ut til mange. Jeg undrer meg jo over alle denne pratingen på disse kanalene. Det er ikke veldig spennende å sitte å høre på for å si det mildt, men de har jo sine tilhengere og på den måte når de jo noen.

Kommentar #59

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det var ikke...

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Dersom du virkelig mener at akkurat dine meningsfeller har den absolutt rette tro, og alle andre tar feil og implisitt lever i villfarelse, savnes om ikke annet et lite snev av ydmykhet. Spørsmålet om hvilken menighet eller trosretning apostlene ville valgt, blir jo ikke annet enn patetisk. Noen ville kanskje ment at en slik selvforherligelse av egen tolkning og praktisering av tro er naivt, noe som ikke kan tas på alvor.

det jeg mente, Danielsen.  Teologien til disse kanalene i enkelte spørsmål kan jeg stille spørsmål ved, ikke minst når det gjelder belbredelse ved bønn.  Men når det gjelder å peke på personen Jesus som den eneste veien til Gud er kanalene fine og riktige.  Husk på hva den kristnes hovedoppgave er, vi ser det i misjonsbefalingen! Gjennom TV kanalene kan vi konfrontere mange mennesker, som det ville ha tatt århundrer dersom vi skulle ha gjort det på den gamle måten.  Gud har gitt oss dette virkemidlet og da må vi selvfølgelig bruke det.  Dette er den store sjanse til å kristne verden! 

Matteus 28: 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Kommentar #60

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Noen færre?

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Skråsikre mennesker med et skråsikkert budskap og predikanter med en demagogisk retorikk og ditto kroppspråk er ikke noe for meg.

Unnskyld at jeg kaster meg inn på men tror Oddbjørn at det er så veldig mange færre av denna kategorien på norske universiteter og læreanstalter? Det er ikke lenge siden  vi fant 100-vis av folk der som sympatiserte med massemordere og politiske banditter verden ikke tidligere har sett maken til.  Ei av sympatisørene sitter såvidt jeg har registrert som sjefsredaktør i Aftenposten.  Jeg har en bok fra -70 tallet hvor det fra samme hold på ramme alvor ble proklamert at farsrollen var overflødig i samfunnet.   Et annet nærliggende ekempel er en offentlig person ved navn Lars Gule som er blitt selve oraklet på egenrettferdighet og bedrevitenhet.      Hvis vi sammenligner nevnte TV-kanaler med de øvrige ordinære kanaler med så er det visse forskjeller. Forskjellen er at de øvrige kanalenen sender serier som hotell Cæsar, frustrerte fruer, paradise hotel, big brother osv. alt sammen perversiteter av menneskelig ufoldelse. I tillegg til dette er mord og drap og voldtekter viktige elementer i mye av det øvrige underholdnings-dramaet. Stor sett produsert av komersielle krefter i USA hvor produsentene antagelig sitter å ler av at folk i Norge gidder å se på.

  Ærlig talt er det bedre med et ærlig vidnesbyrd og en ærlig sang fra en som er blitt omvendt på et evangeliesenter enn å se på alt det komersielle mølet hvor folk oppfører som skuespillere for pengenes skyld.  Ærlighet? Er det noen som tror at ærlig oppriktig menneskelige følelser kan betales med penger?  Er sosialporno som "Jakten på kjærligheten" "bedre"  enn et "talkshow" på de kristne TV-kanalene?   Jeg ler.

 

 

Kommentar #61

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Sant

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Forskjellen er at de øvrige kanalenen sender serier som hotell Cæsar, frustrerte fruer, paradise hotel, big brother osv. alt sammen perversiteter av menneskelig ufoldelse. I tillegg til dette er mord og drap og voldtekter viktige elementer i mye av det øvrige underholdnings-dramaet. Stor sett produsert av komersielle krefter i USA hvor produsentene antagelig sitter å ler av at folk i Norge gidder å se på.

Veldig godt beskrevet og analysert Bjørn David

Kommentar #62

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

TV en utfordring

Publisert over 9 år siden

Som noen har nevnt, er produksjon av godt kristent TV en enorm utfordring som krever ressurser man i Norden normalt ikke har tilgjengelig.

Men gode forbindelser og tilgang på ressurser er heller ingen garanti. Tidligere kulturminister Turid Birkeland fikk sitt eget program på TV3 (Norge), hvor målingene viste 0 - null - seere. Da var det selvsagt bare en ting for kanalen å gjøre.

Kommentar #63

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja, det er det vel også i det du skriver...

Som Sissel nevnte over så er det en del som behøver “å lese seg opp” på adventistene. Dette gjelder i særlig grad deg Tveit som ikke på noen måte kan / vil (stryk det som ikke passer) forstå, og som forfekter et syn på adventister lik det han beskylder adventistene for å ha/være/gjøre. Er det slik at på seg selv kjenner man andre????

Adventistene er vel ca. 17 millioner på verdensbasis, ikke 2 - 3 millioner som Tveit feilaktig innformerer om, og er et av de kirkesamfunn som vokser raskest. De siste to – tre årene har daglig blitt lagt til mer enn 2 800 nydøpte medlemmer daglig. Eller sagt på en annen måte; siden januar 2008 har det blitt døpt over 3 500 000 mennesker og lagt til adventistkirken. Antakeligvis den høyeste vekstrate noe kristent kirkesamfunn har.

Når du mener at adventistenes ledere og pastorer “manipulerer egne tilhengere” som du kaller det, ja da ikke bare bommer du fullstendig med dine karakteristikker, du serverer en regelrett løgn.

Når det gjelder de sterke meningene enkelte har om sabbaten vil jeg ta opp dette for n`te gang. Ikke i denne tråden men i en ny tråd, slik at Tveit & co kan få mulighet til å vise meg ut i fra skriften hvor det står at sabbaten har blitt endret av Gud, slik at vi skal holde søndagen som Guds hellige sabbat.

 

Kommentar #64

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Adventistene er vel ca. 17 millioner på verdensbasis, ikke 2 - 3 millioner som Tveit feilaktig innformerer om, og er et av de kirkesamfunn som vokser raskest. De siste to – tre årene har daglig blitt lagt til mer enn 2

Er det eit bevis for at bodskapen er riktig?

Noah forkynte i 120 år og til slutt var det berre 7 som vart med.

 

Kommentar #65

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Er det eit bevis for at bodskapen er riktig?

Noah forkynte i 120 år og til slutt var det berre 7 som vart med.

 Det er ikke kvantitet som teller når spørsmålet om hva som er riktig og galt reises, det er hva som forkynnes. Den katolske kirke har mye over en milliard medlemmer, men budskapet DKK forkynner inneholder så mye hedenske skikker og menneskelige tradisjoner at deres lære er langt fra sannheten.

Poenget mitt i min kommentar #63 er at Tveit trekker fram at adventistene ikke er fler enn 2- 3 millioner. Dette er løgn. Den samme Tveit framholder at våre ledere og pastorer manipulerer egne tilhengere, noe som også er løgn.

 

Kommentar #66

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Unnskyld at jeg kaster meg inn på men tror Oddbjørn at det er så veldig mange færre av denna kategorien på norske universiteter og læreanstalter?

En del av din generelle TV-analyse kan jeg slutte meg til, Bratlie.  Når det gjelder skråsikkerhet og demagogi på "norske universiteter og læreanstalter", er nok analysen din mindre treffsikker. Det virker som om du først og fremst har merket det noen profilerte enkeltpersoners utsagn og synspunkter (kanskje sågar utenfor deres eget fagområdet).  Nå er det selvsagt umulig for meg å svare for hele universitets- og høyskolesektoren - men generelt gjelder det at skråsikkerhet og demagogi ikke er en del av noe vitenskapsideal.  Innenfor mitt eget fag står tekstanalyse i sentrum, og da er det i vesentlig grad snakk om å framsette hypoteser - og det finnes ingen "fasit".  Generelt står den hypotetisk- deduktive metode sterkt som vitenskapsideal innen mange fagdisipliner.

Kommentar #67

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Unnskyld at jeg kaster meg inn på men tror Oddbjørn at det er så veldig mange færre av denna kategorien på norske universiteter og læreanstalter? Det er ikke lenge siden

...Ja? Bare det at de aller fleste av disse "100-vis" av menneskeskene har gått tilbake på det de sa (Lars Gule inkludert) må da vel bevise at forandring og åpenhet er noe man bedriver mye av på universiteter og høgskoler rundt om på landet? Og slik jeg husker fra toppen av hodet så tror jeg Aftenposten-redaktøren nå stemmer Høyre. Man kan uansett ikke si at Aftenposten er en særlig venstrevridd avis, de ligger vel mer på sentrum.

Hvor mange kristne personligheter på disse TV-kanalene vi diskuterer har konvertert til islam? Eller blitt agnostikere?

Jeg tror du blander likt og ulikt her Bjørn, og å kalle det som går på ordinær TV for perversiteter er nok heller ikke særlig treffende. Hvordan forholder du deg til at majoriteten av gutter på 18-25 år ser jevnlig på porno? Er det unaturlig å se mord og sex på tv? Synes vel selv at det er bedre at begge delene havner der, enn at folk aktivt skal oppsøke det selv...

Kommentar #68

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

NEI! Rune Tveit

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg har spurt flere adventister følgende

Kan du svare Ja på at jeg kommer til himmelen så lenge jeg tror på Jesus men nekter å holde lørdagen hellig?

Jeg har til dags dato ikke fått en eneste adventist til å svare et uforbeholdent JA på det spørsmålet.

Er ikke det litt underlig.

Dersom du kan få en adventist til å bare svare et enkelt ja på dette, så skal jeg endre min forståelse av SDA

Jeg er adventist, men som alle adventister representerer jeg ikke SDA men meg selv. Jeg vil derfor svare for meg selv. Til ditt direkte spørsmål vil jeg svare NEI.

Mitt svar betinger at det blir forstått hvorfor svaret ble slik. Her er begrunnelsen:

Å tro på Jesus betyr å tro det Jesus har sagt og gjort. Han har vitnet om dette både i evangeliene og i Åpenbaringsboken. Åpenbaringsboken skulle egentlig hete Jesu Kristi åpenbaring (Åp 1,1).

Jesus har vitnet i Åpenbaringsboken hva Han legger i begrepet helliggjørelse. Han sier:

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

De som av Jesus defineres som hellige, er de som både tror på Jesus Kristus OG som holder Guds bud. Det er altså ikke nok å tro for å bli helliggjort. At helliggjørelse er viktig for frelsen burde det ikke være tvil om. Paulus sier HVOR viktig det er.

Hebr 12,14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Jesus har i den samme Åpenbaringsboken sagt hvordan Han vil æres.

Åp 14,7 og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Hvis man er litt observant, legger man merke til at Jesus faktisk gjengir en del av hviledagsbudet. Jesus vil altså æres som Skaperen av alle ting. Det eneste budet i Dekalogen som er et minne om Skapelsen, er sabbatsbudet. Dette budet er også seglet i Dekalogen som gjør hele loven gyldig. Gud sier også at dette budet er det eneste budet i loven som er den evige pakt (2 Mos 31,16). Profeten Jesaias sier noe om årsaken til at Gud vil dømme verden.

Jes 24,5 Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet (entall), brutt den evige pakt.

Under den fjerde plagen, solplagen, vil de som rammes av denne demonstrere hvorfor det var riktig av Gud å vise for hele universet at det finnes noen som absolutt ikke vil rette seg etter sabbatsbudet slik at de gir Gud æren. De kommer til å nekte, akkurat som deg.

Åp 16,8-9 Og den fjerde engel tømte sin skål ut på solen; og den fikk makt til å brenne menneskene med ild; 9 og menneskene brente i svær hete, og de spottet Guds navn, hans som har makt over disse plager, og de omvendte sig ikke til å gi ham ære.

Hvorfor er det så vanskelig å gi Gud æren for skapelsen av himmel og jord på seks bokstavelige dager?

Jeg vil derfor gjenta mitt svar på ditt spørsmål, som var: "Kan du svare Ja på at jeg kommer til himmelen så lenge jeg tror på Jesus men nekter å holde lørdagen hellig?"

Mitt svar er et tydelig NEIII!

Man MÅ holde sabbaten hellig i tillegg til å holde de andre budene OG selvfølgelig TRO på Gud for å komme til himmelen. Det er ikke en flik av tvil i min sjel om dette.

Tillegg: Jeg skrev først JA fordi jeg misforsto spørsmålet. Jeg har rettet JA til NEI fordi det besvarer ditt spørsmål.

Kommentar #69

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil derfor gjenta mitt svar på ditt spørsmål, som var:

Det er heilt fullstendig rett.

Når ein veit at Guds bod gjeld og ikkje ynskjer å halda sabbaten, då er det ikkje meir for Gud å gjera.

 http://www.israeltoday.co.il/tabid/178/nid/22858/language/en-US/Default.aspx

 

 

Kommentar #70

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

spiller

Publisert over 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

ikke 2 - 3 millioner som Tveit feilaktig innformerer om, og er et av de kirkesamfunn som vokser raskest

2-3 millioner var satt på spissen noe jeg allerede har kommentert til LG. Det spiller liten rolle om det er 5 mill eller 15,  de er et minimalistisk kirkesamfunn som oppstod i en temmelig forvirret periode uansett. Forøvrig er jo dette med vekst en påstand fra en "innsider" og sånn sett ikke valid skulle jeg anta. Det er mange kirker som har stor vekst, og flott er det.

Nå skulle ikke denne tråden handle om SDA, men jeg må jo kommentere at Tor M igjen går til personnagrep på meg, det sier mest om ham.

Jeg har ikke løyet og heller ikke har jeg påstått at SDA pastorer manipulerer. Jeg har skrevet at dette er noe som kjennetegner sekter. Så får Tor avgjøre om SDA er en sekt.

Forøvrig har jeg kommentert at SDA lager kvalitativt gode TV program, men de er nok likevel ikke allmene.

R Aak

Jeg gidder ikke kommentere hr Aak sin teologi, den faller på sin egen urimelighet.

 

Kommentar #71

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Giddalaus?

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg gidder ikke kommentere hr Aak sin

Det kan jeg forstå. Jeg har sørget for at teologien ikke er min, men Bibelens. Jeg har spekket mitt innlegg med bibelvers, slik at du både kan lese dem og sjekke i din egen Bibel at det forholder seg slik. Jeg har ikke lagt noe til eller trukket noe fra. Du er hjertelig velkommen til å forklare hva som er urimelig med det jeg skrev. Men vær så snill å ikke si at Jesus lyver.

Kommentar #72

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke løyet og heller ikke har jeg påstått at SDA pastorer manipulerer. Jeg har skrevet at dette er noe som kjennetegner sekter. Så får Tor avgjøre om SDA er en sekt.

For en gang skyld så er vi enige om en ting: Denne tråden skulle ikke handle om SDA, men etter det jeg har lest i starten på denne tråden så ser det da virkelig ut til at det var du som sporet av og begynte å dra inn karakteristikker av adventistene etter at Sissel hadde fortalt at vi har egne tv-stasjoner/ -programmer. Bare gå tilbake til din tredje kommentar i linken (som er #7) så ser du det!

Men, nok en gang så lyver Rune Tveit for å vri seg unne en pinlig situasjon som han selv har satt seg opp i. Han sa i går i sin kommentar #7 følgende, (min utheving): #Det er jo veldig spesielt at minimale sekter som adventistene skal være de eneste som har kunnskap om hvilken dag jeg skal "hvile" og at dette skal ha noe som helst å bety for hvor jeg skal være i evigheten. Hvis dette er sant, hvorfor er det da kun adventistene som har skjønt mens alle andre tar feil? Det er jo slike holdninger som kjennetegner sekter og manipulerende bevegelser, jf deres ensidige slakting av DKK.# I sin kommentar #12 som er en fortsettelse av hans #7 sier Tveit: # Glemte å kommentere dette med minimal og sekt-… // … Alle som mener seg å ha enerett på sannheten og dermed fordømmer andre og manipulerer egne tilhengere er å anse som sekteriske.#I sin kommentar #70 i dag sier han: # Jeg har ikke løyet og heller ikke har jeg påstått at SDA pastorer manipulerer. Jeg har skrevet at dette er noe som kjennetegner sekter. Så får Tor avgjøre om SDA er en sekt.#

Vel, du bruker riktignok ikke ordet pastor, men det er ingen tvil om hva du mener. Jeg lar det være opp til den enkelte å se om det er du eller jeg som har løyet…

og med tanke på antall medlemmer:1,2 milliarder katolikker og 2 - 300 millioner pinsevenner:  ... for å si det med Torsteins ord, 

Er det eit bevis for at bodskapen er riktig? Noah forkynte i 120 år og til slutt var det berre 7 som vart med.

Kommentar #73

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Feil

Publisert over 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Bare det at de aller fleste av disse "100-vis" av menneskeskene har gått tilbake på det de sa (Lars Gule inkludert) må da vel bevise at forandring og åpenhet er noe man bedriver mye av på universiteter og høgskoler rundt om på landet?

De har ikke gått tilbake på sine oppfatninger. De ble tvunget til bake av realitetene og demokratiet.  Etter mine mening gikk de ikke tilbake av fri vilje, de gikk tilbake pga. egne maktambisjoner og velstandsambisjoner.  De gikk tilbake fordi de ble tvunget til det av virkeligheten. De har uansett ikke gått tilbake det som er selve fundamentet for deres moralske avsporing, deres ateiseme.   De kristne på samme tid så den galskapen disse kommunistlakeiene bedrev. Allikevel ble de kristne stigmatisert av de som de de grader tok feil. Ateistiske skamløshet kaller vi det.  Disse hadde moralsk avsporing som ar utilgivelig med tanke på deres senere maktambisjoner innefor norsk samfunnsliv.  Einar Gerhardsen var medlem i styret i norske ungkommunister i sin ungdom. Han endte opp med å bli kalt "landsfader".  I Norge vet jeg veier kan bli kaldt opp etter kommunistiske frontfigurer, eksemplevis Emil Løvliens vei. Kommunistene var en helvetesideologi på linje med nasistene. En fortid blandt nasister har i Norge vært sosialt selvmord. Hva da med en fortid som kommunist?

Men det er egentlig ikke dette vi diskuterer. Vi diskuterere kristne-TV og raritetene der. Hvem er det vi sammenligner med? Er vår målestokk rett? Er det normalt og korrekt at direktører og høyt gasjerte i Egmont Forlag skal få sin lønn basert på porno?  Hva statsfinasiert blotting  i regi av LLH form av et årlig homo-opptog? Hva med Øivind Lorentzen og co i Harald Eias "hjernevask"-program? Hva med forrige århundrets holdninger mennesker og gen-vask?  Hva med nåværende barne-handel med surrogat-mødre, embryohandel, gen-rasisme, plasitkk-kirurgi osv. ?  Veien og porten ligger jo vidåpen for klonng av mennesker. Det finnes ikke et eneste sekulært argument med tyngde mot menneske-kloning. Det er garantert at homobevegelsen greier og ønsker å etablere en menneskerett at barn ikke trennger en mor og/eller far.  Deres egne behov for selvbekreftelse vil garantert gå foran deres "egne barns" behov. Håper jeg tar feil.

Alt dette vil kristne, som militante ateister av Lars Gules format ønsker å bekjempe, si at dette er ikke bra holdninger og verdier med tanke på menneskesamfunnets gode.  Kristne har alltid bekjempet og forsøkt stått imot alle de ateistiske ondskapsfulle ideologer som har skapt Europas tragedier i vår nære historie.  Med tanke på vår dårlige og ufattelige tragedier vi har tilknyttet ateisme burde ateisme vært forbudt. Alt jeg har beskrevet ovenfor kommer fra den akspterte intelligensia, fra politikere, fra universiteter og læresteder, enten her i Norge eller utlandet. 

Vel kan man kritisere kristne-TV og det som serveres der. Sett med mine øyne fremstår denne kritikken pervers med tanke på hva som foregår i vår sekulære verden i de høyere kretser.

Kommentar #74

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Blotting

Publisert over 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan forholder du deg til at majoriteten av gutter på 18-25 år ser jevnlig på porno? Er det unaturlig å se mord og sex på tv? Synes vel selv at det er bedre at begge delene havner der, enn at folk aktivt skal oppsøke det selv...

Hva i all verden er du skriver er?  Mener du at grunen til at vi har dette søppelet på TV er for å forhindre at folk gjør det i virkeligheten?  www.* er å betrakte som offentlige rom. Politikere m-fl. har enda ikke forstått det.  Det er  ikke tillatt å gå naken eller blotte seg på gata i Oslo eller andre offentlige steder. Det er heller ikke tillatt å drepe folk der eller voldta, hverken for underholdningens skyld eller egne hevnmotiveres skyld.  Det er heller ikke lov å gå inkognito på gatene i Oslo. I prinsippet kan hvilken som helst politikonstabel avkreve deg identitespapirer dersom de har mistanke om du er ulovlig tilstede.  Problemet med nettet er at nettet er et uregulert offentlig rom. Man kan bevege seg uten identitet, man kan blotte seg, banne, baktale og gjøre en rekke onde og dårlige gjerninger uten at man blir avkrevd regnskap eller bli straffeforfulgt.   Grunnnen til at menn ser på porno er enkel.  Det er tusenvis av kvinner som blotter seg i det offentlige rom og det er en naturlige kjønnsreaksjon at menn vi fristes til se på Guds vakre skaperverk.  Problemet er at mange kvinner, i særdeleshet, blotter seg på upassende steder og upassende fora slik menns kjønnsdrift vekkes i utrengsmål.  ( be barna dine taste inn  lek.no  f.eks. hvilket er helt naturlig å gjøre for et barn.)

Grunn til at mange finner det interessant å følge med på seriere hvor folk oppfører seg bedritent mot hverandre kommer av egne vedier og moralsk målestokk, sannsynligvis som et utslag av landets avkristning.  Uansett er det et makabert trkk ved menneskeslekten.

Kommentar #75

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

For siste gang

Publisert over 9 år siden

Tor

Du leser inn dine egne tolkninger i andres tekster. Jeg kan ikke forholde meg til en person som ikke kan holde seg til sak, men i stedet tillegger meg motiver og kaller meg en løgner. Det må være tillatt å synspunkter om lærespørsel og om hva som kjennetegner sekter.

Dessuten siden du nok en gang kaller meg løgner og sier at det var jeg som sporet av, så var det altså tre kommentarer angående adventistene før jeg kommenterte dette i kommentar 6

Hva med å holde seg til sannheten, i alle fall når den er så klart dokumentert.

Har jeg karakterisert deg personlig?

Kommentar #76

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Hva med å holde seg til sannheten, i alle fall når den er så klart dokumentert.

Si meg, har du skrevet følgende eller har du ikke skrevet det? Ja eller nei?

#Det er jo veldig spesielt at minimale sekter som adventistene skal være de eneste som har kunnskap om hvilken dag jeg skal "hvile" og at dette skal ha noe som helst å bety for hvor jeg skal være i evigheten. Hvis dette er sant, hvorfor er det da kun adventistene som har skjønt mens alle andre tar feil? Det er jo slike holdninger som kjennetegner sekter og manipulerende bevegelser, jf deres ensidige slakting av DKK.# kommentar7

#Glemte å kommentere dette med minimal og sekt-… // … Alle som mener seg å ha enerett på sannheten og dermed fordømmer andre og manipulerer egne tilhengere er å anse som sekteriske.# kommentar12

#Jeg har ikke løyet og heller ikke har jeg påstått at SDA pastorer manipulerer. Jeg har skrevet at dette er noe som kjennetegner sekter. Så får Tor avgjøre om SDA er en sekt.# kommentar 70.

 

Kommentar #77

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Til skade eller gavn?

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Men når det gjelder å peke på personen Jesus som den eneste veien til Gud er kanalene fine og riktige.

Er enig i at det er viktig å spre det gode budskapet, og gjerne på TV.

Som Gullberg og også andre peker på, er TV et svært vanskelig og krevende medium. Da er det min oppfatning at kristenamatørene, som sikkert synes at det er moro å være på TV, mislykkes. Og når teologien og forkynnelsen ofte er ekstrem, blir det dobbelt ille, da gjør de etter min mening langt større skade enn gavn.

Bratlie nevner kommersielle trash-programmer. Jo da, men forskjellen er at det ofte er profesjonelt trash, og da når de likevel ut til store grupper. Her har kristenamatørene mye å lære. Men slikt krever ressurser og kompetanse. Til det kreves det penger. De er riktignok flinke til å få folk til å vrenge lommebøkene sine, men selv det synes ikke å strekke til. Det kan være fordi mange av dem kan synes å ha vanskeligheter med å skille på seg selv og TV-kanalen.

Det er ressurskrevende å lage godt TV, men det koster også å være kar.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere