Anders Helge Myhren

275

Hva forkynner de 3 kristne TV kanalene?

Publisert: 5. jul 2011

Jeg er så heldig at jeg får inn alle de 3 norske fjernsynskanalene.  Gjennom året har jeg fått en rimlig god viten hva de sender.  Kanalene heter, TV Visjon Norge, Gospel Channel og Kanal 10.  Det er en spesiell positiv ting som de alle tar opp, nemlig  frelsesbudskapet.  Stikkordet er OMVENDELSE.

Ingen som har fulgt med på de kristne TV kanalene, behøver å tvile på at det må en omvendelse til for å få en tro som holder for Gud.  Lignelsen om "Den fortapte sønn" fra bibelen illustrerer godt hva en sann omvendelse er, det er en 180 graders snuoprasjon, gjennom frelsesbønnen som er slik:

"Takk, Jesus at du døde og sto opp igjen til min rettferdiggjørelse.  Jeg tar imot deg nå, Jesus, og jeg gir deg hele livet mitt.  Bruk meg i Din tjeneste, takk at jeg er ditt barn nå!" 

Gjennom den bønnen skjer det et under og du blir født på nytt!

Det som TV kanalene kunne og burde være mere klare på, er hva som kommer ETTER omvendelsen.  Nemlig dåpen.  Den er nemlig helt uteblitt i det kristne gode selskap, og det er veldig synd.  For uten troende dåp, ingen dåp i Den Hellige Ånd.  Og Jesus sier også: "Den som tror og BLIR DØPT skal bli frelst." Jeg personlig hadde aldri tort å stå foran Jesus uten å være troende døpt.  Fordi da hadde jeg vært ulydig, og hadde ikke vært noen god disippel for Jesus.

En annen ting er hva kanalene sier om helbredelse.  For noen dager siden, på kanal 10, ba de for en som hadde langt framskreden alzheimer, og lovet helbredelse!  Dette hadde jo vært en sensasjon hadde helbredelen skjedd og alle hadde fått høre om dette. Så slutt med disse skråsikre lovnadene om helbredelse, og for å si det rett ut, det er sjeldent det skjer helbredelser i TV ruten! 

Den endelige dom er også noe som stadig blir utelatt, men JESUS kommer ikke igjen bare som Frelseren, men også som Dommeren. 

Jeg skjønner godt at kanalene ikke ønsker og støte noen fra seg, siden de har dårlig økonomi hele bunten.  Men de bør nok ikke gjøre saken verre med å utelate viktige ting i bibelen, bevisst eller ubevisst. Jeg snakket med en av programlederne som ringte meg forleden, da han hadde lest nettsiden til Evangeliekirken Arendal hvor jeg er redaktør.  Han ville ha meg med i et av sine programmer.  Men gjennom den halve timen vi pratet i telefonen, kom det nok fram at undertegnede ikke hadde like A4 meninger som han, og jeg har ikke hørt mere fra ham siden. Det sier meg følgende, at de som er med i programmene er forhåndsprogramerte på hva de bør si og ikke si, men da forsvinner på sikt mye av nysgjerrigheten hos seeren og giveren!

Som en konklusjon ønsker jeg meg en TV kanal som blant annet tar opp: Omvendelse, tro, dåp i vann, dåp i Den Hellige Ånd, de dødes oppstandelse, håndspåleggelse og den kommende dom. Men jeg tror ikke dette vil bedre seg før Web-TV og Web-radioen får etablert seg skikkelig på internet, da kan vi også overføre Web-TV til fjernsynsruten.  Mangfold og billige tekniske løsninger kommer nå på rekke og rad og der skal jeg også være med! 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

2 kanaler

Publisert rundt 9 år siden

Jeg får TV kanalene levert av Homebase på fiber. Lenge har vi bare hatt TV Visjon Norge. Min kone har bedd lenge om at Homebase også måtte lever GOD. Dette har de sagt de ikke kunne, men min kone har fortsatt å be.

Til min store overraskelse har nå plutselig Homebase lagt inn denne kanalen i sitt tilbud. Takk og lov.

Grunnen til at dette er et takkeemne er at TV VN er har så dårlig kvalitet på sine programmer at det nesten blir flaut. Dessuten er jeg i tvil om de egentlig forkynner evangeliet. Det virker som den viktigste forkynnelse er å gi penger til JH?

GOD Channel derimot maser omtrent aldri om penger, og de sender varierte programmer. Ikke alt er like bra selvsagt, men tilbudet er bedre og det er mye bra undervisning fra også seriøse Pastorer.

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Du kjenner sikkert til

Publisert rundt 9 år siden

Hope Channel, Norge, for de har jo iblant sendinger på Visjon Norge, men her har du link til hjemmesiden og kan evt. sjekke ut mer der.

De skal ha endel bra, tror jeg, selv om jeg ikke har sett veldig mye selv.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hope & Life

Publisert rundt 9 år siden

Hope Channel er en ren adventistkanal som leier sendetid om ettermiddagen på TV Visjon Norge.

Adventister engasjerer seg som kjent mye i helserelatert materiale, og her bør enhver kristen kunne lytte til en masse god informasjon og kanskje - som de fleste adventister - leve noen år lenger.

Ellers gjelder det å styre unna spesialiteter om syndigheten av å hvile på søndagen samt villfarelsen adventistene lever i ang. DKK.

Adventistene har i tillegg til Hope Channel en egen 24/4 kanal som kan mottas av alle som har en tuner fra CanalDigial eller Viasat (eller en egen som er rettet mot Thor). Den heter Lifestyles og har også en del severdige programmer, dog ispedd en god del av ovennevnte særegenheter.

Kommentar #4

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Var det ikke bedre

Publisert rundt 9 år siden

å snakke om hvordan en bør leve for å tjene sine medmennesker? Jesus er lite opptatt av korrekt teologi inkludert korrekt dåp i sin forkynnelse, men ingen kan være i tvil om hvordan han mener vi skal være mot vår neste. Men det er som kjent, lettere å se flisen i sin nestes øye enn bjelken ni sitt eget.

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ellers gjelder det å styre unna spesialiteter om syndigheten av å hvile på søndagen samt villfarelsen adventistene lever i ang. DKK.

Dette siterte får vi vel kanskje overlate til søkende voksne mennesker å selv finne ut av - i samarbeid med sin skaper og studier av Bibelen, eller? Jeg synes du veldig lett tar på deg rollen som "advarer".

For ikke alle tenker akkurat som deg, Gullberg. Og kanskje er det ikke så dumt å tenke litt i nye baner engang iblant heller. Selv for en erfaren mann eller kvinne. Det kan nok hende for selv den beste at man kjører seg skikkelig fast i sporet.

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ellers gjelder det å styre unna spesialiteter om syndigheten av å hvile på søndagen

Det er faktisk ein av dei få tinga som er verdt å lytta til.

Når leksa om 1844 kjem , då kan ein heller slå av.

Helseprogramma til SDA er sjølvsagt gode sidan dei tek utgangspunkt i spiseseddelen Gud gav i starten.

 "I Guds bilete skapte han det, til mann og kvinne skapte han dei. 28 Og Gud velsigna dei og sa til dei: «De skal veksa og aukast, fylla jorda og leggja henne under dykk. De skal råda over fiskane i havet og fuglane under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorda!» 29 Og Gud sa: «Sjå, eg gjev dykk alle planter som set frø, så mange som finst på jorda, og alle tre som ber frukt med frø i. Dei skal vera til føde for dykk." 1 Mosebok 1,29

 

 

 

Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

tja

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dette siterte får vi vel kanskje overlate til søkende voksne mennesker å selv finne ut av - i samarbeid med sin skaper og studier av Bibelen, eller? Jeg synes du veldig lett tar på deg rollen som "advarer".

Det er jo veldig spesielt at minimale sekter som adventistene skal være de eneste som har kunnskap om hvilken dag jeg skal "hvile" og at dette skal ha noe som helst å bety for hvor jeg skal være i evigheten.

Hvis dette er sant, hvorfor er det da kun adventistene som har skjønt mens alle andre tar feil? Det er jo slike holdninger som kjennetegner sekter og manipulerende bevegelser, jf deres ensidige slakting av DKK.

 

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det er jo veldig spesielt at minimale sekter som adventistene

Nå er det vel ikke slik at SDA er å regne som en "minimal sekt", Rune. Menigheten er på verdensbasis ganske stor.  Så der tror jeg du må lese deg litt opp :) Det er vel også en ganske allmen oppfatning at det heller ikke kan regnes som en sekt - ut fra de kriterier man går ut fra ift. det begrepet.

I spørsmålet om " hvem som har skjønt, mens alle andre tar feil", tror jeg vel ikke det kjennetegner alene SDA. Det er vel ikke minst en av grunnene til at det finnes så mange retninger innen kristendommen. Og alle mener jo at akkurat de har funnet noe spesielt.  Sabbaten som den 7.dag og lørdag er overhodet ikke noe vanskelig å forstå bibelsk sett, mener jeg. Men jeg anser ikke sabbatsholdelse å være av avgjørende betydning for frelse - bare så det er sagt.  For meg er det mer slik at jeg forstår det er den Bibelske hviledag - hvis man først skal holde en hellig. Og det sier jo faktisk Bibelen at vi skal. Vi er vel forventet å  følge det lys vi har fått.

Jeg tror ikke at det lenger finnes særlig mange SDA-ere som føler seg bedre enn alle andre. Denne striden mellom ulike kirkesamfunn håper og tror jeg er iferd med å ta slutt. Ihvertfall synes jeg mye av den holdningen man tidligere hadde til annerledestroende er på vikende front hos de fleste kristne jeg kjenner. Derfor skvatt jeg litt når jeg leste din kommentar, for den ga meg et aldri så lite "gufs fra fortiden". Det samme gjør Gullbergs bidrag. Og derfor skrev jeg også i mitt svar til han at vi må anse hverandre som såpass voksne og ansvalige mennesker at vi kan overlate til den enkelte å lese seg til en egen forståelse av Guds ord. Selvsagt i bønn om et åpent sinn og evne til å ta imot selv det som kanskje måtte svi å endre på.

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Sant nok, Tveit,

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det er jo veldig spesielt at minimale sekter som adventistene skal være de eneste som har kunnskap om hvilken dag jeg skal "hvile" og at dette skal ha noe som helst å bety for hvor jeg skal være i evigheten.

Hvis dette er sant, hvorfor er det da kun adventistene som har skjønt mens alle andre tar feil? Det er jo slike holdninger som kjennetegner sekter og manipulerende bevegelser, jf deres ensidige slakting av DKK.

Paulus lærer oss i Galaterbrevet, at dersom vi lever under loven, er vi under Guds forbannelse.  Derfor er det veldig alvorlig dersom vi hevder, at vi må leve som loven krever.  Foreksempel holde sabbatten. 

Nei, det er kun nåden som nå gjelder dersom vi vil bli frelst og ingen lovregler gjelder spesiellt idag.  Alle budene er lagt sammen til: Du skal elske Gud Fader, deg selv og din neste! Dette er kjærlighetsbudet!

*Fra Galaterbrevet: . 16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli erklært rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. 

Kommentar #10

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Gufs og gruff

Publisert rundt 9 år siden

For min del har jeg lest så mye gruff fra adventistene her på forumet at jeg kjenner gufset fra fortiden mer enn en gang.

jf deres ensidige fordømmelse av andre troende og påstandene om at helligholde lørdagen er det eneste saliggjørende.

Makan til tøv.

Kommentar #11

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er kun nåden som nå gjelder dersom vi vil bli frelst og ingen lovregler gjelder spesiellt idag.

Jeg tror ikke det. Jeg tror at de 10 bud ble gitt til alle mennesker - til alle tider. Det var ikke disse som ble opphevet. Nåde trenger alle som en, men å leve etter de 10 bud, vil være naturlig for alle som virkelig har forstått nådens storhet. Det har intet med lovtrelldom å gjøre, faktisk.  Så enkelt - og så vanskelig er det.

Kommentar #12

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

minimal

Publisert rundt 9 år siden

Glemte å kommentere dette med minimal og sekt-

Selvsagt er de minimale selv om de er 2-3 millioner i verdensmålestokk. Til sammenlikning teller vel DKK over milliarden, Pinsevekkelsen med alle sine greiner flere hundretalls millioner.

Adventistene stiller vel omtrent i samme størrelse som JV, som de også er en grein av.

Angådende definisjon av sekt.

Alle som mener seg å ha enerett på sannheten og dermed fordømmer andre og manipulerer egne tilhengere er å anse som sekteriske.

For alle kirkesamfunn er dette sånn sett noe man må vokte seg for. Det er veldig fort å bli sekterisk, også for eks for menigheter som renger seg tilhørende verdensvide bevegelser som DKK eller pinsevekkelse.

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

jf deres ensidige fordømmelse av andre troende og påstandene om at helligholde lørdagen er det eneste saliggjørende

Det eneste jeg kan svare til det, er at jeg synes det er trist med alle som er dårlige ambassadører for Herren. Det hender nok desverre for både den ene og den andre av oss fra tid til annen, så der sitter vi vel i glasshus, eller?

Jeg forsøker selv å unngå det å fordømme andre troende - uansett hva de tror. Jeg tar avstand fra en type forkynnelse som går ut på å krenke andres tro.

Til syvende og sist er det som enkeltindivider vi skal stå til ansvar - ikke som menigheter.

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg synes du er veldig nedsettende i din tilnærming, Rune. Og ordet "sekt" som du benytter, er jo som kjent et ord man ofte benytter for å si noe nedsettende.

Jeg tror ikke du vil oppleve god dialog med noen dersom dette er din form for tilnærming.

Det er når vi virkelig møter noen vi er uenige med at vår sanne kristne natur ofte viser seg. Det er lett å bruke fine ord når vi er enige.

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Joda, Sissel,

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke det. Jeg tror at de 10 bud ble gitt til alle mennesker - til alle tider. Det var ikke disse som ble opphevet. Nåde trenger alle som en, men å leve etter de 10 bud, vil være naturlig for alle som virkelig har forstått nådens storhet. Det har intet med lovtrelldom å gjøre, faktisk.

men problemet er, at de fleste av oss IKKE klarer og holde de 10 bud.  Vi bryter dem daglig, kanskje halvparten av dem, og som det står i bibelen, dersom vi har brutt 1 bud har vi brutt dem alle!

Det er også mange som har sine private bud som de klarer å holde, og så håper de av den grunn at de klarer selv og klatre opp til himmelen. Vi mennesker er eksperter på å holde bud og regler som vi ikke har noe strev med. Men som jeg skrev isted, Nåden gjelder 100 prosent for å nå himmelen.  En annen ting er hvordan Gud ønsker vi skal leve Gudslivet ut.  Det blir på samme måte som med trafikkreglene, de må holdes, ellers går det galt i dette livet!

Kommentar #16

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Sissel

Publisert rundt 9 år siden

Jeg skal gi deg rett i at SDA ikke skal ha ansvaret for hva enkelte skriver på Verdidebatt. Men jeg har faktisk lest en del litteratur fra SDA som bekrefter dette som enkelte SDA ere har hevdet her.

Dessuten har jeg enda tilgode å høre en adventist si at det holder å tro på Jesus alene. (implisitt de mener at du må holde lørdagen i tillegg)

Det blir veldig spesielt om jeg må få lov til å si det.

Kommentar #17

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

og som det står i bibelen, dersom vi har brutt 1 bud har vi brutt dem alle!

Så da kan vi like godt bare "drite i alt" som ungdommen sier det så vakkert?

Nei - det er jo nettopp derfor vi har nåden. Er det ikke?

Kommentar #18

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Tilnærming

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke du vil oppleve god dialog med noen dersom dette er din form for tilnærming.

Det er normalt ikke min tilnærming, men når SDA hevder at jeg må holde lørdagen, da må jeg få lov til å kategorisere det som tøv.

For det er det er!

Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Dessuten har jeg enda tilgode å høre en adventist si at det holder å tro på Jesus alene. (implisitt de mener at du må holde lørdagen i tillegg)

Jeg tror selv den mest ensporede utgave av en adventist, vil kunne forstå at det i himmelen vil befinne seg mange som aldri har holdt lørdag. Men det man ikke vil finne i himmelen, er en som ikke vil være der selv. De som er der, er det pga. sin kjærlighet til Gud.

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Adventistene og JV

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Adventistene stiller vel omtrent i samme størrelse som JV, som de også er en grein av.

For ordens skyld: Adventistene er ikke "en grein av" Jehovas Vitner.  Det korrekte her er at Jehovas Vitner ble startet av utbrytere fra et adventistsamfunn.

Kommentar #21

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Amen,

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Nei - det er jo nettopp derfor vi har nåden. Er det ikke?

da er vi da enige?

Kommentar #22

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Prøv å spørre

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror selv den mest ensporede eremitt av en adventist vil kunne forstå at det i himmelen vil befinne seg mange som aldri har holdt lørdag.

Jeg har spurt flere adventister følgende

Kan du svare Ja på at jeg kommer til himmelen så lenge jeg tror på Jesus men nekter å holde lørdagen hellig?

Jeg har til dags dato ikke fått en eneste adventist til å svare et uforbeholdent JA på det spørsmålet.

Er ikke det litt underlig.

Dersom du kan få en adventist til å bare svare et enkelt ja på dette, så skal jeg endre min forståelse av SDA

Kommentar #23

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Grein eller rot

Publisert rundt 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

For ordens skyld: Adventistene er ikke "en grein av" Jehovas Vitner.

Tja sånn sett kan vel det være riktig, men saken er at de har samme røtter, og at det blir litt spesielt.

JV og SDA må tro hva de vil, men jeg deler ikke deres syn på andre troende.

Det er egentlig det det handler om.

Kommentar #24

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det er normalt ikke min tilnærming, men når SDA hevder at jeg må holde lørdagen, da må jeg få lov til å kategorisere det som tøv.

Ja, for deg vil det være tøv å holde en dag hellig som du ikke finner bibelsk riktig, Rune. Det ville du jo uansett da ikke gjøre av et helt hjerte. Og sabbaten beskrives som en gave til mennesket. Ikke som et åk! Vi forventes vel bare å handle etter overbevisning. Og da må man kunne gå ut fra at hver og en har et personlig ansvar for å søke sannheten. Det vi kommer frem til, skal vi KUN stå til ansvar for Gud med.

Kommentar #25

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hvor er du, Opheim?

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg har spurt flere adventister følgende

Kan du svare Ja på at jeg kommer til himmelen så lenge jeg tror på Jesus men nekter å holde lørdagen hellig?

Jeg har til dags dato ikke fått en eneste adventist til å svare et uforbeholdent JA på det spørsmålet.

Er ikke det litt underlig.

Dersom du kan få en adventist til å bare svare et enkelt ja på dette, så skal jeg endre min forståelse av SDA

Om Leif Gunnar

En SyvendeDags Adventist som bryr seg og ønsker årvåkenhet om tingenes tilstand. :-)

Kommentar #26

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Poenget med loven

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Så da kan vi like godt bare "drite i alt" som ungdommen sier det så vakkert?

var å vise oss at vi ikke kan makte å"frelse" oss selv.

Derfor kom bud nr 1 som er Gud nr 1 først-

Det er jo her det glipper for alle, og derfor kom altså Jesus, han oppfylte dette umulige kravet, og derfor er nok å tro på Ham.

Og da blir lørdagen for en bagatell å regne, noe Jesus selv gjorde helt klart for sine disipler.

Det handler om å holde fokus, og det er jo fokuset som blir feil hos SDA

Kommentar #27

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Greit

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Ja, for deg vil det være tøv å holde en dag hellig som du ikke finner bibelsk riktig, Rune. Det ville du jo uansett da ikke gjøre av et helt hjerte. Og sabbaten beskrives som en gave til mennesket. Ikke som et åk! Vi forventes vel bare å handle etter overbevisning. Og da må man kunne gå ut fra at hver og en har et personlig ansvar for å søke sannheten. Det vi kommer frem til, skal vi KUN stå til ansvar for Gud med

Det er OK, men dette får du ikke høre fra en SDA talerstol'

Gjør du?

Kommentar #28

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

JV og SDA må tro hva de vil, men jeg deler ikke deres syn på andre troende.

Men det er viktig for meg å presisere at det faktisk er STOR forskjell på det JV og SDA lærer - sånn i hovedsak. Selv om det sikkert også finnes likheter.

Dette som Oddbjørn så fint oppklarer i forhold til røtter, er jo snakk om en tid der veldig mange trosretninger har sitt utspring. Derfor er det nok mange som har fellestrekk. Men likevel står et godt stykke fra hverandre teologisk sett.

Kommentar #29

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det er OK, men dette får du ikke høre fra en SDA talerstol'

Gjør du?

Det vil nok avhenge litt av hvem som står der, er jeg redd. ;)

Men det skjer endringer, og jeg vet at mange ønsker å tone ned dette voldsomme fokuset på viktigheten av å være annerledes. Den eldre garde ser nok dette som en trusel mot sannheten, men de yngre som nå i større grad driver SDA, er mer opptatt av hele mennesket. Jeg tror ingen av disse ville fortelle deg at du holde lørdag for å bli frelst. Det ville ihvertfall overraske meg veldig - og jeg ville blitt veldig skuffet.

Kommentar #30

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Paulus lærer oss i Galaterbrevet, at dersom vi lever under loven, er vi under Guds forbannelse

Det er sjølvsagt totalt falskt.

Forkynnaren seier enkelt sanninga:

"Ottast Gud, og hald hans bod!
        Det bør alle menneske gjera.
    14 For Gud skal døma kvar gjerning,
        halda dom over alt som er løynt,
        anten det er godt eller vondt." 12 kpt

Paulus greier med andre ord å få det til at dersom ein prøver å leva etter Guds bod så er ein under FORBANNNG.Det er heilt utruleg.

Jesus(Yeshuda) seier :

"Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?»17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det gode? Éin er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: « Du skal ikkje slå i hel, du skal ikkje bryta ekteskapet, du skal ikkje stela, du skal ikkje vitna falskt, 19  du skal æra far din og mor di, og du skal elska nesten din som deg sjølv.»20 «Alt dette har eg halde,» svara den.."

 

 

 

Kommentar #31

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Jeg venter på den første

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ingen av disse ville fortelle deg at du holde lørdag for å bli frelst.

Pastor i SDA som klart å tydelig vil kunne fortelle meg at jeg ikke trenger å bry meg om lørdagen.

Denne tråden er jo sånn sett en mulighet

Hvor lenge tror du jeg må vente Sissel? Og tror han eventuelt får beholde jobben?

Kommentar #32

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Hvor lenge tror du jeg må vente Sissel? Og tror han eventuelt får beholde jobben?

Det er jo selvsagt to ulike ting vi her snakker om; det å bry seg om hviledagens betydning og det å ikke kunne bli frelst uten å holde den rette.

Jeg tror aldri du ville få en SDA-pastor til å si at det førstnevnte er uten betydning for en som ønsker et nært forhold til sin Gud, men det andre derimot, tror jeg ingen ville påstå.

Kommentar #33

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Nå må vi...

Publisert rundt 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paulus greier med andre ord å få det til at dersom ein prøver å leva etter Guds bod så er ein under FORBANNNG.Det er heilt utruleg.

holde tungen rett i munnen her!  Når Paulus skriver som han gjør, så er det ut i fra at INGEN kommer til himmelen ved å forsøke holde de 10 bud eller lovens bud og regler. Det klarer som kjent ingen! Dersom vi prøver på det, så er vi ute av nåden og er derfor under Guds forbannelse.  Forbannelsen lever alle mennesker under som ikke har tatt imot Jesus enda. Vanskeligere er det ikke, Langesæter!

Kommentar #34

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Rune

Publisert rundt 9 år siden

Jeg skulle ønske du ville ta deg tid til å lese denne linken, der en som ikke er SDA besøker og gir sin vurdering av deres lære.

Se spesielt det som står i avsnittet om synet på hviledagen. Der står det bl.a slik: "For adventistene er sabbatshelligholdelse verken en gjerning som skal gi fortjenester eller noe som gjør dem alene til Guds folk, det er snarere at man i takknemlighet mottar en guddommelig gave. Adventister hevder ikke at det er bare sabbatsholdere som kan bli frelst. De erkjenner at lutheranere i sin helligholdelse av søndagen henviser både til bibelske argumenter og gammel kristen tradisjon, men de holder likevel fast på sin overbevisning om at Bibelen, både i Det gamle og i Det nye testamente, lærer oss å helligholde den sjuende dag som sabbat."

Jeg synes det er representativt for slik jeg også oppfatter det. Men jeg vet jo at det også finnes de som hevder annet. Slik vil det vel alltid være, desverre.

Kommentar #35

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Heldig

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Jeg er så heldig at jeg får inn alle de 3 norske fjernsynskanalene.

Jeg er så heldig at jeg ikke får inn noen av dem. Ikke for å være polemisk, men det er en oppriktig lettelse å slippe å se galskapen - som også Myhren peker på noe av i sitt innlegg.

Med innlagt fiberoptikk og et utall av kanaler, er det ikke noe savn å se enda mer søppel, og da spesielt ikke søppel som går under kristenfanen. Dersom hensikten er å få ut et budskap, er jeg langt på veg sikker på at det ikke når frem til andre egne meningsfeller. Vanlige oppgående og reflekterte mennesker reagerer i beste fall med undring, men kanskje like ofte med vemmelse og trolig også med forakt.

Dårlig amatør-TV som spiller på folks følelser og godtroenhet - og også på folks ulykke, og som rått og utilslørt sikler på lommebøkene til folk - og som på toppen av det hele opphøyer sjarlatanene (predikater og andre "orakler") til småguder, representerer det verste i kristen "forkynnelse" og er motkrefter mot det gode budskapet. De har større slagkraft som latterliggjørere og "uthengere" av kristendommen enn det f.eks. HEF noen gang kan drømme om å oppnå. Mon tro om de er forbundsfeller?

Det heldige er vel egentlig at den nevnte type kanaler har såpass liten utbredelse som de har.

Kommentar #36

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Ja Myhren, vi er nok sikkert ikke så veldig uenige som vi ofte tror, men jeg mener faktisk det jeg skrev i stad: de 10 bud står like sterkt i dag som da de ble overlevert Israels folk engang ved Moses.

Uansett hvor mye jeg feiler i det å holde dem, vil jeg likevel ha det som et mål. Jeg tror det er et godt hovedmål for en kristen å ha. Og for de rundt alle dem som følger de 10 bud, vil det også være godt å leve.

Jeg tror at en allmektig Gud vil hjelpe sine barn til å holde budene - som er til alles beste. Og som en kjærlig far,vil han tilgi at det ikke alltid lykkes oss - såsant vi ber om det i oppriktig anger.

Og som sagt: derfor finnes nåden. :)

Kommentar #37

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Sissel

Publisert rundt 9 år siden

Jeg har lest Wiltings bok tidligere, og skal se om jeg kan ta meg tid til å lese linken din.

Når det gjelder definisjonen sekt, så kan man diskutere hvor grensene mellom en gruppe, forsamling kirke menighet går.

Det  jeg mener er at enhver menighet bør vokte seg vel for å falle i sektersimsen grøft.

Så får SDA mene hva de vil om lørdagen for meg, har de f eks sluttet med å fokynne at DKK er "den store skøge"?

Dessuten, tok poenget mitt med Bud nr 1 - Gud nr 1?

Kommentar #38

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert rundt 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er så heldig at jeg ikke får inn noen av dem.

Her må jeg nok si meg enig med Danielsen.  For noen år siden hadde jeg en annen kanalpakke, der jeg innimellom kom borti en amerikansk, kristen kanal (husker ikke hva den het).  Forkynnelsen forekom meg å være en blanding av standup-komedie og dommedagspreken (med hysterisk latter og klappsalver fra "salen").  En regelrett fornærmelse av seernes intelligens!

Kommentar #39

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Nei,

Publisert rundt 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Med innlagt fiberoptikk og et utall av kanaler, er det ikke noe savn å se enda mer søppel, og da spesielt ikke søppel som går under kristenfanen. Dersom hensikten er å få ut et budskap, er jeg langt på veg sikker på at det ikke når frem til andre egne meningsfeller. Vanlige oppgående og reflekterte mennesker reagerer i beste fall med undring, men kanskje like ofte med vemmelse og trolig også med forakt.

nå må du gi deg, Danielsen.  Hva hadde vi hatt istedet?  NRK gudstjenestene?  Selvsagt er det mest amatører som preker evangeliet på disse kanalene, men det var jo disiplene til Jesus også.  Fiskere var de fleste av dem med Peter i spissen.  Jeg er rimelig sikker på, at hadde apostlene levd idag, så hadde vi funnet dem i Tv Visjon Norge, Kanal 10 og Gospel Channel!  Mange blir frelst, det er et faktum, og nå må vi kristne våkne og støtte disse kanalene med penger, slik at de kan bli enda bedre! 

Kommentar #40

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Arne D D

Publisert rundt 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

og da spesielt ikke søppel som går under kristenfanen

Hei Arne

mye er nok dårlig Arne, men det hender at dropper inn noen gode programmer også. Og så er verden blitt sånn etterhvert at det finnes mange særkanaler som kjører ensidige programmer eller programmer for de få utvalgte jf eks diskovery, travel, enkelte sære salgskanaler som vi får inn fra sattelitter berenget for europa osv.

I så måte er de kristne kanalene en del av mangfoldet og særkanalene.

 

Kommentar #41

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

rett og muligens litt feil

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

nå må vi kristne våkne og støtte disse kanalene med penger, slik at de kan bli enda bedre!

Du har rett i dette Anders H, men da må også en kanal som eks TV VN legge fram regnskap for hveer eneste kr, hvem som har fått hva og hvor mye!

Kommentar #42

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Mange blir frelst, det er et faktum

Og mange tar avstand, det er også et faktum.

Kommentar #43

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ja,

Publisert rundt 9 år siden
Anders Larsen. Gå til den siterte teksten.

Og mange tar avstand, det er også et faktum.

det er også sant! Men om de kristne TV kanalene stopper opp, så skal stenene rope! Så Gud kan bruke selv det nederste i skaperverket!

Kommentar #44

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Tuller du med meg, Myhren?

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Jeg er rimelig sikker på, at hadde apostlene levd idag, så hadde vi funnet dem i Tv Visjon Norge, Kanal 10 og Gospel Channel!

Jeg er usikker på hvordan jeg skal tolke deg. Det kan se at du parodierer temaet. Det er jo fullt tillatt. Men dersom du ikke gjør det (bevisst), blir jeg oppriktig bekymret. Du fremstår ellers som en oppgående person.

Dersom du virkelig mener at akkurat dine meningsfeller har den absolutt rette tro, og alle andre tar feil og implisitt lever i villfarelse, savnes om ikke annet et lite snev av ydmykhet. Spørsmålet om hvilken menighet eller trosretning apostlene ville valgt, blir jo ikke annet enn patetisk. Noen ville kanskje ment at en slik selvforherligelse av egen tolkning og praktisering av tro er naivt, noe som ikke kan tas på alvor.

Nå hadde visst de (apostlene) for vane å vanke blant tollere og syndere, Så slik sett ville de sikkert også følt seg "hjemme" i de nevnte TV-kanalene. Jeg påberoper meg ikke å vite noe om hvor de ville følt seg mest hjemme.

Og så avslutter du med salmesang i de nevnte pengeinnkrevernes ører. De troende må gi enda mer penger til "trashet".

Ettersom de nevnte kanalene driver med helbredelse, kan det synes som at de må gi tapt over en spesielt kronisk lidelse; de som hører til den uhelbredelige fanklubben, de med lommebøkene. Antar at denne type helbredelse ikke har høy prioritet i de kretser.

 

Kommentar #45

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

det er også sant! Men om de kristne TV kanalene stopper opp, så skal stenene rope! Så Gud kan bruke selv det nederste i skaperverket!

Jeg er sikker på at heller ikke du mener det er helt likegyldig hva hverken TV-kanaler eller stener roper om.  Du kommer vel derfor også innledningsvis med noen ønsker om hva du ønsker forkynt. Dersom det blir bare en slags "underholdning light" man har å by på i kristne kanaler, vil jo de fleste oppegående mennesker heller velge de kanalene som faktisk kan noe om underholdning. For mange opplever nok desverre, som Oddbjørn Johannesen skriver, at mye av det som presenteres er mer som en fornærmelse mot et menneskes intelligens.

Tidene endres raskt - ikke minst ved at mange finner det de trenger selv på nettet. Derfor må man nok tenke annerledes dersom man vil ha med seg oppegående mennesker som seere. Det er ikke slik lenger at det som forkynnes, slukes rått. Folk vil undersøke, tenke, mene og avgjøre selv. Derfor må budskapet presenteres i sin enkelhet  - uten show og masse krumspring.

Kommentar #46

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

INGEN kommer til himmelen ved å forsøke holde de 10 bud eller lovens bud og regler.

Det er nettopp det Gud og Yeshua seier.

ALLE som vil komme til himmelen må forsøke holde de 10 bud eller lovens bud og regler

Dersom du skal få vera med i det neste livet - så HALD BODA.

"Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?» 17 Jesus svara: "

Det betyr ikkje at ein ikkje kan synda,men kursen er lagt.

 

 

 

 

Kommentar #47

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

puber og vannhull

Publisert rundt 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Nå hadde visst de (apostlene) for vane å vanke blant tollere og syndere

Her tror jeg at jeg er enig med deg Arne, idag ville de nok vandret fra vannhull til vannhull og etterpå vernet enslig damer fra farlige enslig menn!

Kommentar #48

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Sissel

Publisert rundt 9 år siden

Jeg hart lest Wiltings artikkel, og jeg er ikke uenig i det han sier.

Han advarer da også, som jeg har påpekt, mot sekterisme, i alle leirer.

Historien har jo visst oss at dette er kristenhetens største svøpe

La meg legge til at selvsagt anser jeg adventister som like mye kristne som katolikker.

Skulle bare mangle

Kommentar #49

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Skikkeleg godt formulert

Publisert rundt 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Dersom du virkelig mener at akkurat dine meningsfeller har den absolutt rette tro, og alle andre tar feil og implisitt lever i villfarelse, savnes om ikke annet et lite snev av ydmykhet. Spørsmålet om hvilken menighet eller trosretning apostlene ville valgt, blir jo ikke annet enn patetisk. Noen ville kanskje ment at en slik selvforherligelse av egen tolkning og praktisering av tro er naivt, noe som ikke kan tas på alvor.

Spikeren på hovudet. Det er slik religiøst hovmod som Anders Helge presterer som er rota til mykje elende.

Kommentar #50

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

La meg legge til at selvsagt anser jeg adventister som like mye kristne som katolikker.

Det har jeg heller ikke mistenkt deg for å ikke gjøre - jeg har oppfattet deg som en reflekterende person i andre debatter. Heldigvis mener jeg å kunne stå for at også SDA anser katolikker som likeverdige kristne, men at det mer er systemet rundt DKK som evt. kritiseres for endel endringer (ikke minst ift. hviledagen) og dette med pavens rolle som Guds stedfortreder. Forkynnelsen av dette, har nok til tider fått uheldige undertoner - og igjen er det dette med å skille individet fra systemet. For ingen av oss blir frelst via noe system. Det er vi nok enige om.

Jeg har sagt det før og sier det igjen: jeg er så glad for at det er en som kjenner vårt indre liv som skal dømme oss. Ikke alle de som bare ser vårt ytre - og kanskje noen av de "gode gjerningene" vi av og til gjør.

Jeg tror nok mange vil bli overrasket over å møtes i himmelen, men vi er jo alle barn av Gud - og dermed egentlig søsken. :)

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere