Svein Nyborg

86

Hvorfor religioner ikke har løsningen?

Publisert: 23. jun 2011

En beholder av tre el leire kan ikke romme mer enn volumet på mangelen, dvs det som mangler tilsvarer det den kan romme, hvor vid og dyp utskjæringen er avgjør beholderens kapasitet. En kopp med tykke vegger, traust, hard og solid, imponerende å se til og fylt til randen av solig materiale, vil vare “evig”, men ikke tjene som kopp, den har jo ikke plass til innhold. Om eieren får noe ut av den i det hele tatt så er det bare små små slurker, hulrom til en flytende sannhet er der knapt og han er avhengig av ustanselig påfyll -på bekostning av andre. En slik kopp vil ikke være tjenlig på lengre reiser, innehaveren blir tvunget til å forbli på stedet hvil -med sine fasitsvar.

Den som derimot knuser koppen sin og lager seg en ny, der det er langt ned til bunnen og med tynne vegger, vil kunne inneholde rennende vann, sannheter som ikke er stivnet men evner å følge med i tiden, de vil leske strupen til en vandringsmann.

Dess større mangel et menneske har, dess større er hans kapasitet og hans betydning, dess flere teologiske svar dess mindre innhold, den første bevegelig mens den andre er avvisende til Nye Sannheter.

Enken i Sarepta brukte krukker med store mangler, religion var ukjent for henne, men dele kunne hun.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.........

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Kabbalisten Yehuda Ashlag definerer kabbala på følgende måte:
“Det finnes en øvre, altomfattende kraft, som styrer alt i virkeligheten. Kabbalistene kaller denne kraften «Skaperen». Alle kreftene som påvirker oss i vår verden stammer fra denne høyere kraften. Vi er kjent med diverse naturvitenskaplige lover som gravitasjon, elektromagnetisme og tankens kraft. Likevel finnes det sterkere krefter som påvirker oss selv om vi ennå ikke har oppdaget dem.
Kabbala er kunnskapen om hvordan disse skjulte kreftene er bygget opp, og hvordan disse lovene påvirker oss. Kabbala lærer oss hvordan vi skal kunne utvikle oss til å føle disse kreftene. Formålet er at vi skal gjøre oss kjent med den høyeste, herskende kraften mens vi fremdeles lever i denne verdenen

Hei Svein

Du startet denne tråden din med "krukker". Når krukkene var fylt fra før, så rommet de ikke noe mer. Slik beskriver du dette:

"Enken i Sarepta brukte krukker med store mangler, religion var ukjent for henne, men dele kunne hun."

Først handler det altså om å erkjenne mine mangler, deretter å la "det levende vannet" strømme gjennom meg, slik at det gir liv. Det å dele dette "vannet" blir noe av hensikten med livet.

Når lesing av bahai-tekster nettopp har vært det som har gitt meg liv, så har jeg ikke noe annet bevis å kunne gi deg? -Hellige tekster er jo beskrevet som "levende vann"?  I tilleg kan nevnes at de tekstene jeg leser, så absolutt  lar meg få søke "sannhet" på et selvstendig grunnlag? - Det er altså ikke snakk om "blind tro" eller etterfølgelse.

I denne situasjonen har jeg selv hatt utrolig stor glede av å lese det som dere andre her på VD har kommet fram til, og "gjenkjent visdommen" slik den kommer til uttrykk både i det du formidler og andre ulikt troende gjør. - Jeg har ikke tatt på meg å være "en lærer" i bahai her på forumet, men mer å stille med mine spørsmål og min undring

I sterk motsetning til deg, så opplever jeg at alle: (siterer setningen videre)

"Guds profeter og sendebud er sendt ned i den ene hensikt å lede menneskeheten til sannhetens strake sti. Formålet med deres åpenbaring har vært å oppdra alle mennesker, slik at de i sin dødsstund kan stige opp til den aller høyestes trone, fullstendig løsrevet og i den største renhet og hellighet. Lyset som disse sjeler utstråler, er årsak til at verden går fremover og til at dens folk gjør fremskritt. De er som den surdeig som gjennomsyrer den skapte verden og innebærer den livgivende kraft, gjennom hvilken verdens kunstarter og undere er fremstått.... Verden hinsides er likeså forskjellig fra denne verden, som denne verden er forskjellig fra barnets, mens det ennå er i mors liv. Når sjelen når Guds nærvær, vil den anta den skikkelse som passer best for dens udødelighet og er verdig for dens himmelske bolig."

Men det er ikke derved sagt at alle etterfølgerne har evnet å følge "veien"? Er det dette du henger deg opp i?

Følgende sitat vil kanskje finne noe gjenkjennelse i din forståelse? - ""Dere er Mitt skattkammer, for i dere har Jeg nedlagt Mine mysteriers perler og Min kunnskaps edelstener.""

Vår sivilisasjon står i dag overfor en enorm utfordring. Vi har kommet så langt i kunnskap og forståelse, men så tilsynelatende kort i evne til samarbeid på denne jorda vi faktisk deler? Våre (maskuline natur) ego vil kjempe for den sterkestes rett med alle midler, -slik vårt patriarkalske samfunn har fått styre nesten fritt. Mens vår (feminine natur) altruisme og strenghet nå vil sette ned foten og si at nok er nok. Utfordringen nå fremover blir å la disse to kreftene fungere i et samspill som likeverdige partnere, både individuelt, mellom mennesker og i samfunnet. (Når denne åndelige sannhet har blitt forstått fysisk, så har det dessverre resultert i forfølgelser av mennesker pga deres seksualitet, slik jeg nå forstår det)

Sivilisasjonen har vært drevet fremover av stadig nye åpenbaringer av "veien, sannheten og livet". Hele fortellingen om Jesus står for meg spikret i minne, som en fortelling om åndens fødsel og vekst i det enkelte mennesket - og i samfunnet (Jesu legeme / menneskehetens enhet)

Det er bare å se seg rundt i denne verden i dag, så vet vi at ingen land kan klare å stenge seg ute fra denne verden igjen, selv om noen prøver. Kommunikasjonen trenger inn over alt! - Vold og kriminalitet vil bare øke og øke inntil vi blir vårt "forstanderansvar" mer bevisste. - Noen velger i denne situasjonen "lidelsens vei", på samme vis som Jesus. - Den kraften som slike sjeler har, er nettopp den transformerende kraften som denne jorda trenger.

Hør på radiogudstjenesten fra Oslo Filadelfiamenigheten i går, søndag. Du finner linken til gudstjenesten  litt ned på siden. Da vi du høre nettopp om hva "troen" handler om. Aldri har jeg hørt en så sterk preken, som den Egil Svartdal her holdt! - Hvor utrolig viktig i vår tid å holde fast ved troens vei.

Så jeg avslutter denne kommentar nå, med en setning motsatt din: Det er religionene som har løsningen, - når de innser at deres tros åpenbarere har blitt sendt dem fra den samme kilden.

Som den kabbalisten du siterte sa:

Det finnes en øvre, altomfattende kraft, som styrer alt i virkeligheten. Kabbalistene kaller denne kraften «Skaperen». Alle kreftene som påvirker oss i vår verden stammer fra denne høyere kraften."

Her og bare her, finner menneskeheten sitt fellesskap - "i Gud". - Med de lover og den orden som har vært formidlet gjennom alle tider. Eller for igjen å si det med tekster fra bahai:

""En forenet menneskehet kjennetegner det stadium som det menneskelige samfunn nå nærmer seg. Enhet innen familien, stammen, bystaten og nasjonen er blitt prøvd i nevnte rekkefølge og er blitt oppnådd. Verdensenhet er det mål som den lidende menneskeheten nå streber etter."

med vennlig hilsen mette

Kommentar #52

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Opphengt

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men det er ikke derved sagt at alle etterfølgerne har evnet å følge

er jeg heldigvis ikke lenger, jeg var det, hang fast i oppfatningen om at det var kristendommen som hadde monopol på løsningen, jeg som kristen var høyt hevet over andre og garantert frelse den dagen jeg fysisk forlot denne verden.
Når jeg så til slutt fikk den kristne fantasien ut av hodet kunne jeg stige ned fra treet jeg var opphengt i, orientere meg både i horisontal og vertikal omkrets, da oppdaget jeg at jorden var rund, dvs at alle religioner hadde fragmenter av samme visdom.

Hva andre tror på av det de oppfatter er meg likegyldig, men utrolig “drenerende” å få ulike tilbakemeldinger på mine oppgulp. Kommunikasjon, om enn de returnerende uttrykk er preget av dine fønvinder el andres skjerpende nordavind, er utviklende for en som har vært tjoret i en teologisk kjetting boltet i det kristne grunnfjellet.


Vi er alle punkt et el annet sted i virkelighetens koordinatsystem, det punktet utvider seg selvsagt etter som utviklingen går sin gang, men verden ser flat ut om vi ikke forlater vår plass og på samme tid forblir i ro.
Vi må ut av vår fysiske oppfatning for å forstå lengdegradene som danner en søyle dypt under og høyt over oss, men vi må også forstå breddegradene som ligger i sirkler ved siden av hverandre i begge retninger, korset er i sentrum, men det står ikke stille. Punktet midt i krysset er ubevegelig, men armene i korset snurrer horisontalt og vertikalt og danner vår globe lignende verden.

Mennesket har en fastlåst overbevisning når omstendigheter foran, bak, på h og v side er hans verden, det han ser med sine fysiske sanser er det som oppfattes i løpet av solens vandring over himmelen, jorden oppfattes flat med en opplyst hvelving over, alt på utsiden av kroppen og i tid som kommer og går.

Religioner er et verdensfenomen, de står opp og går ned i samsvar med at solens stråler opplyser noen av oss og etterfølgeren vandrer oppriktig i sin religions dreiebok.
Alle religioner gjennom alle tider lagt sammen kan ikke løfte oss ut av vårt verdensbilde fordi de ikke inneholder kunnskap om neste verden, de har vidunderlige opplysninger om denne, som kan gi den oppriktige mye glede, men evner ikke å bygge den nye inne i oss.

Om Bahai er den nyeste er det ikke tvil om at den har mer, friskere og nyere lys enn de andre, men hva hjelper det om den ikke løfter oss over i neste verden.

Jeg vet ikke Mette hva Bahai er kapabel til, men kabbalister som Abraham og senere opplyste, konstruerte en vitenskap som løfter studenten over i neste dimensjon, de oppnådde et spirituelt liv over vår materielle verden og bygde en stige slik at den med behov for det, kan klatre etter.
Bibelen (Toraen) inneholder null og niks, det er den forståelsen studenten drar ut av og mottar fra den øvre kraften, som er næringsrik og danner det Nye livet. Slik kan jo selvsagt alle dra noe ut av alle religioner, men fx jødedom og kristendom, som har levert varene sine i snart 2000år, har enda ikke maktet å frelse oss, vil Bahai lykkes bedre? (Jeg er ikke ute etter bevis, tiden vil vise og det er noen nydelige setninger du limer inn som staker ut veien til flotte utsiktspunkt.)

Meg selv hadde to runder i kristendommen på 21 år hver, men 42 år i en teoretisk ørken ga ikke annet enn støv i øynene og sand i munnen, tomheten ble så stor at jeg var tvunget til å stige ut i det, de voldsomme kravene, bud og regler som aldri kunne oppfylles tilfredsstillende sto som en vegg på den ene siden og truet med undergang mens livet jeg kjente forsvant på den andre, men foran meg åpenbarte veien seg og det var bare å gå tørrskodd over. (Jos 3:15 ff) 
Tomheten - begjæret ble så stort at jeg sugde til meg mer enn det noen religion kan gi, ondskapen ble min beste venn, det reiste et overbevisende sterkt behov i meg og kraften i ønsket gav resultat, det var en “dødsstund”, gud forby at jeg blir full igjen.

Hadde vi/ jeg ikke hatt kristendommen (religionen) ville kanskje veien vært mye lengre :-)

 

Jeg er som de innfødte i Bergen sier “en rævdilter”, men leser du her får du en annens synspunkt.

Kommentar #53

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det du Tor skriv er det hittil nærmeste den læren Jesus sterkt anbefaler oss å følge jeg har sett. Det er derfor jeg spør om Zarathustra har en lære som vi kan bevisst bruke til å bygge, utvikle, evolvere/ rulle ut et komplett spirituelt menneske ut fra vårt indre, i Bibelen kalt messias, som kan bare ved sin eksistens vil bringe vår verden i balanse igjen.

Hei Svein!

For å gi deg et svar må jeg være feig å henvise til videre til en nettside jeg anser som den beste og mest informative Zarathustriske siden. Her får du hele trosgrunnlaget og tilgang til alle tekster online.

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/index.htm

enjoy ;)

Kommentar #54

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Nydelig Tor

Publisert over 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Her får du hele trosgrunnlaget og tilgang til alle tekster online.

the Grain of Wisdom forteller meg alt jeg behøver å gjøre, og hva det var Adam gjorde da han avslørte hva som var skjult under skallet av verdens visdom.

Harmonerer perfekt med den fulle/ tomme krukken i begynnelsen i tråden, "å så ut ut det du har og det skjulte nye spirer fram".

Bibelen er er lærebok i hvordan oppdage hagen, motta forståelsen av hva man skal gjøre med såkornet som ligger i gullboksen, lære hvordan og hvor det må såes, hva man må gjøre for optimal utvikling av spiren, vanning, gjødsling og ikke minst korrekt lys og til sist innhøsting av neste avling, utvelgelse av noe til nytt såkorn og noe til treksking, kverning og baking.

"Sunt brød gir et sunt legeme" :-)

Kommentar #55

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å tiby is på nordpolen

Publisert over 9 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

men mine argumenter synes å ha samme betydning her på forumet som tilsvarende mengde sandkorn i Sahara.

er heller ikke en selgers drøm min kjære Svein, men heldigvis er polområdene i ferd med å smelte, det er snakk om tid, og den går stadig fortere, en dag er behovet for is der oppe kjempestort. Smeltingen øker noe voldsomt dess større ubalansen på kloden blir, isvannet vil oversvømme Sahara og du vil oppleve en enorm etterspørsel etter sandkorn.

Behovet avgjør etterspørselen, dess våtere i Sahara dess større ønske om såkornet til Tor, be om at ondskapen tiltar slik at frykten for undergang klarer å reise et begjær etter løsningen.
Tenk deg Sahara bølgende av modent korn klar til innhøsting.

Kommentar #56

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

...

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hadde vi/ jeg ikke hatt kristendommen (religionen) ville kanskje veien vært mye lengre :-)

Det tror jeg absolutt du har rett i Svein :-)

Men er det noe som virkelig byr meg imot, så er det agressiv misjonering for eget livssyn. - Skjønt jeg opplever det veldig godt å få informasjon om ulike livssyn og praksis, og prøver å dele mine egne tanker. De er inspirert av det lyset som ble kastet over meg en dag jeg satt med en bahaibok i handa, og den vandringen jeg har vært på siden da.-

Jeg skriver i min profil at jeg bare representerer meg selv. - Jeg vil aldri klare å gi en så god forklaring på bahaitroen som denne læra egentlig fortjener

Hvis du vil ha en introduksjon også til bahaitroen, så kan jeg henvise deg til innledningen til Bahai-troens skrifter

Mange av skriftene  er samlet i et bind av "Verdens hellige skrifter". Jeg tenker  at innledningen fra en som kjenner verdens religioner bedre er kanskje greiere for deg å forholde deg til, enn hva jeg makter å skrive? Som en opplysning kan jo nevnes at bahaitroens "læresetninger" omtrent punkt for punkt gjenfinnes i FN's menneskerettighetserklæring?

Sant og si hadde jeg forventet at du i sterkere grad innså, at alle gode krefter trenger å dra sammen i den tiden vi nå lever?

med vennlig hilsen mette

Kommentar #57

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Min forstand

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Sant og si hadde jeg forventet at du i sterkere grad innså, at alle gode krefter trenger å dra sammen i den tiden vi nå lever?

øker vel etterhvert som lyset får virke.

Vise menn sier at onde krefter tiltrekker gode krefter -slik som elektrisitet danner en lysbue mellom to motstående poler- og der i overgangen oppstår skaperkraften, den som skaffer seg en bolig der på "broen" kan ikke være annet enn skaperen.

Kommentar #58

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Skapelsen er igang

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Vise menn sier at onde krefter tiltrekker gode krefter -slik som elektrisitet danner en lysbue mellom to motstående poler- og der i overgangen oppstår skaperkraften, den som skaffer seg en bolig der på "broen" kan ikke være annet enn skaperen

 Ja, det er mye tiltrekning mellom onde og gode krefter i dag :)  Så skapelsesprosessen er nok i god gjenge ;)

mvh  mette

Kommentar #59

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Likte dine uttrykte tanker bedre :-)

Publisert over 9 år siden

Jeg har ingen ting imot bahai eller er opphengt i deres tro og virke, men når jeg les “Om bahá’í-troen“ av forfatter Arne Ruste, lyser disse setningene opp:

1) “Også i bahá’í troen appellerer guddommelig åpenbarte sannheter sterkest, selv når disse påbyr tilhørerne å lytte til sin samvittighet, sin fornuft og sin faktiske viten“.
2) “Deltakelse i politikk eller medlemskap i politiske partier frarådes eller forbys“
3) “ Forløperen Báb og religionsstifteren Bahá’u’lláh..“
4) “ Mosaismen var en lovreligion som regulerte og organiserte og siviliserte, ..“

Som en ikkereligiøs vitenskap underviser Abraham om noe som hevdes å fungere bedre.

1) Abraham fraråder å lytte til sin fornuft, dette fordi den vil hindre mottak av spirituell visdom, det må reises “en tro over fornuft” skal de øvre sannheter nå inn til mennesket.

2) Josef, Moses, Josva, Jefta, Joab, Jeroboam, er blant mange seks meget politisk aktive egenskaper som har satt spor etter seg i menneskets utvikling. Om vi ikke gjør alt som står i vår makt til å påvirke verdens beslutningstakere vil de lytte til folkets krav og det er som kjent utelukkende egoistisk betinget.

3) Bibelen opererer ikke med fysiske personer som stiftere av noen religion, den er et praktisk verktøy som hvem som helst, uavhengig av religion, kan benytte for å utvikles fra snakkende menneske til spirituelt menneske. Dette gjelder skapningen menneske, menneskets uttrykte form som først trer fram når alle deler samvirket som en enhet, den gjør intet forsøk på å forbedre mennesket, men la det dø slik som hvetekorn dør for å oppstå i ny og korrigert utgave.

4) Moses sine 613 lover er restriksjoner/ korrigering av vårt hjertes 613 ønsker mennesket må korrigere fra egoistiske til altruistiske ønsker, en korreksjonsprosess mennesket må igjennom dersom det skal utvikles fra fysisk til spirituell skapning, disse lovene har ingen anvendelse i fysisk verden, de er ikke fysisk mulig å gjennomføre. Fysisk verden er bare en svak kopi av den spirituelle, et avtrykk på størrelse med en prikk og endrer seg automatisk og umiddelbart når mange nok mennesker oppnår korrigert tilstand.

Nå tienden av mennesket er rettferdig, vil resten være rettferdig og verden balanseres som følge av det, inntil så skjer vil ingen av våre anstrengelser, det være seg religiøse, politiske, filosofiske, vitenskapelige, moralske, økologiske eller andre glupe ideer vi måtte få, avhjelpe på vår sørgelige tilstand, de vil ha liten el ingen effekt på naturens vei mot balansering.
Den eneste veien å gå er å innhente den kunnskapen som behøves for å bygge bro mellom fornuften (det mannlige som administrerer kroppen) og hjertet (det kvinnelige) som sørger for barmhjertighet mot vår neste, de andre, som er den egentlige jeg. 

Kommentar #60

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Interessant

Publisert over 9 år siden

at du fikk dette ut av den innledningen som jeg selv liker så godt. men det er klart at det blir forskjellig når man har et ulikt forhold til stoffet :-)

Siden jeg havnet på en ny side og ikke kan redigere inn sitat her, følger dine punkt under her:

1) Abraham fraråder å lytte til sin fornuft, dette fordi den vil hindre mottak av spirituell visdom, det må reises “en tro over fornuft” skal de øvre sannheter nå inn til mennesket.

2) Josef, Moses, Josva, Jefta, Joab, Jeroboam, er blant mange seks meget politisk aktive egenskaper som har satt spor etter seg i menneskets utvikling. Om vi ikke gjør alt som står i vår makt til å påvirke verdens beslutningstakere vil de lytte til folkets krav og det er som kjent utelukkende egoistisk betinget.

3) Bibelen opererer ikke med fysiske personer som stiftere av noen religion, den er et praktisk verktøy som hvem som helst, uavhengig av religion, kan benytte for å utvikles fra snakkende menneske til spirituelt menneske. Dette gjelder skapningen menneske, menneskets uttrykte form som først trer fram når alle deler samvirket som en enhet, den gjør intet forsøk på å forbedre mennesket, men la det dø slik som hvetekorn dør for å oppstå i ny og korrigert utgave.

4) Moses sine 613 lover er restriksjoner/ korrigering av vårt hjertes 613 ønsker mennesket må korrigere fra egoistiske til altruistiske ønsker, en korreksjonsprosess mennesket må igjennom dersom det skal utvikles fra fysisk til spirituell skapning, disse lovene har ingen anvendelse i fysisk verden, de er ikke fysisk mulig å gjennomføre. Fysisk verden er bare en svak kopi av den spirituelle, et avtrykk på størrelse med en prikk og endrer seg automatisk og umiddelbart når mange nok mennesker oppnår korrigert tilstand.

-------------

Mine svar:

1. Nå har jeg den forståelsen at vi må bruke alle de sanser og egenskaper siom vår skaper har utstyrt oss med. Men som jeg tidligere har vært inne på angående Mr. Poirot, så advarer han nettopp Higgens fra å tenke sev;-) - I den grad en kan "tømme hodet" og la alle innhentede opplysninger hente fram svarene, er det vel dette som kalles "åndelig"?

2. Nå må du skille mellom det å være politisk og det å være medlem av et politisk parti? Når jeg tester meg i forhold til partiene, opplever jeg sjelden over 50% enighet med NOE parti? - Jeg kunne vært mer politisk i mine diskusjoner her på VD. Men på grunn av at det er så få bahaier, er jeg redd for at mine personlige meninger kan bli oppfattet som et "bahaisyn"?

3. Nå var denne forfatteren ingen bahai selv, noe jeg opplever som en fordel i presentasjonen. Så det skal sies at hverken Bab eller Baha'u'llah "stiftet" noen ny religion. Dette har skjedd som en anerkjennelse i senere tid, på grunn av forfølgelsene som disse sufitankene ble møtt med fra den tro de utgikk fra.

4. I dette punktet møter du forhold som er ukjente for vår kultur. Men bahalæra kommer som en fornyelse av islam i tillegg til fornyelse av alle andre religioner. - Og etter mitt syn så skriker den muslimske verden etter virkelig demokrati og fornyelse av sin administrasjon og nye lover for en mer moderne tid.  Men det er veldig fremmedartet for oss i religiøs sammenheng. - Det gode er, at selve administrasjonen og lovprosessens utvikling for fremtiden også er lagt ferdig. - Lovene er ikke endelig lagt.  På en forundelig måte hindrer dette demokratiske systemet både maktmisbruk og korrupsjon  - forhold som verden i dag er sterkt plaget med. -

Den fysiske verden vil fortsatt bare bli en kopi av vår åndelighet. Men rammen rundt samfunnet er altså lagt på en ny måte.

Vel. Dette er slik som jeg i dag forstår det. Takk for at du tok deg tid till å undersøke det. Bahailæra har nok tatt med seg mye fra Zoroasters lære, som er en gammel religion i Persia. Det har Tor og jeg kommet til tidligere.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #61

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kjekt er det

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

det er klart at det blir forskjellig når man har et ulikt forhold til stoffet :-)

å være venner (brødre) på samme vei som ofte gir totalt forskjellig utsyn, det er jo det som er det pulserende livet mellom vennene.

Kommentar #62

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Delen og helheten

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

å være venner (brødre) på samme vei som ofte gir totalt forskjellig utsyn, det er jo det som er det pulserende livet mellom vennene

Du treffer godt med den ;-)  Det pulserende livet skjer nettopp i møtene våre. Den store loven sier vel noe slik som:

"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og av all din kraft. Og: Du skal elske din neste som deg selv."

Hvis jeg skal være like velmenende overfor "min neste" som jeg er overfor meg selv, må jeg vel rett og slett bli veldig nyskjerrig på hvordan "min neste" har det, hvordan h-un tenker om sin tilværelse? -Hvem er h-n? Jeg trenger å lære h-n å kjenne og forstå. - Samtidig som jeg har en grunnleggende ide om at "min neste" har det samme iboende menneskeverdet som meg selv.

I nettopp dette, opplever jeg religionenes styrke. Og da kommer jeg inn på det jeg ofte tenker i forbindelse med det du skriver. - Du har "veien" for individet, men "religionene" har slik jeg ser det, alltid et større perspektiv, - nemlig "helheten?

Slik jeg forstår bibelen nå, så peker alle tekstene fram mot en "endetid", et "fredsrike"; - "som i himmel så og på jord". (min forståelse er også relatert til lesing av Kjell K. her på forumet)

Når denne verden nå har fått blant annet data-kommunikasjon, så må min neste være alle mennesker på jord? - Men jeg innser at jeg ikke kan hjelpe dem individuelt.- For det de trenger er ordnede samfunnsforhold, uten maktmisbruk og korrupsjon; hvor de kan leve i fred og skaffe seg tilgang til denne verdens kunnskaper

Her kommer min tro inn i i bildet, da jeg tror den kan bygge broer mellom alle våre kulturer.

Ingen trenger å oppgi sin tro. Slik førte bahaitankene meg først og fremst tilbake til en ny nyskjerrighet på Jesu liv og hellige ord.

Jeg lurer litt på, om ikke dette at individene tror seg selv som "guder", kanskje er det vi nettopp må få slutt på? Alle kan reise seg mot undertrykkere, - men ikke alle gjør det uten å bli undertrykkere selv? - Individet må vel utvikle sin bevisshet, og innse at h-n bare er en bitte liten bit av fellesskapet? Men likevel kan inneha en kraft (gitt av Gud) til å bety noe for helheten?

Det holistiske bildet er spennende å betrakte. Der ser du "helheten" i den minste delen. - Den minste delen må alltid ha perspektivet på heheten, ellers beveger den seg vekk fra "målet".

Slik ble min filosofering over dette i dag. Du får ta det som de er, - mine tanker.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #63

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Jorden blir himmel

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg forstår bibelen nå, så peker alle tekstene fram mot en "endetid", et "fredsrike"; - "som i himmel så og på jord".

"Jorden", det som er vårt nåværende verdensbilde er i ferd med å bli så utslitt, full av sprekker og rifter at det rulles snart sammen, det er rett og slett utbrukt og må skiftes ut.
Nå er bildet slik konstruert at på baksiden vil det komme til syne et nytt bilde, en ny verden, ulik den nåværende, med høyere kvalitet og bedre egenskaper enn det gamle bildet.

Sist gang dette skjedde var da de høyeste utviklete skapninger i den animalske verden skulle utvikle seg fra dyr til snakkende skapning, slik evolusjon tar nødvendigvis tid, lang tid og det behøves en "overgangsskapning" som kan bære i seg noe av det dyriske og oppta i seg mer og mer av de kommende egenskaper. Apen er et slikt mellomledd mellom empatiske dyr og snakkende skapning, vi vet ikke nøyaktig hvor lang til overgangen tok, men apene kan studeres og vil vise oss gradvis klatring oppover i gradene.
Homo Sapiens har eksistert i titusen, kanskje hundretusenvis av år og skal snart over i neste fase, vi skal bli det "spirituelle menneske" i en verden høyt over vår, slik som vår er betydelig over dyrenes.

Bibelen underviser om en overgangsfase på 6000 år, det egoistiske tenkende menneskedyret vil først enkeltvis motta spirituelt lys og forstå neste nivå, denne mannen vil dele sine oppdagelser med flere og flere og etter forutbestemt evolusjon av de spirituelle sanser og egenskaper vil hele menneskeheten oppnå en oppløftet kvalitet og bevissthet og selvsagt vil hans verdensbilde være totalt forskjellig fra vårt gamle.
I 1850 årene akselererte denne utviklingen betydelig og det ble allment kjent at mange av oss allerede er spirituelt mottakelige og disse søker stadig oppover i stigen, de klatrer målbevisst og slik drar oss andre etter seg.

Den åndelige oppvåkning har hatt mange uttrykk, eterisk sanselige mennesker i utallige variasjoner ga nye bevegelser i folkehavet, noen ble karismatisk teist og karismatisk ateist, antroposofi, millerisme, bahaitro og teosofi så dagens lys, frimurer Nicolay Johan Krog var Norges førstestatsråd i nitten år, fra 1836-1855, i perioden 1840-41 var han alene rikets fremste mann, den opplyste Levi Læstadius påvirket svensk Lappland, Finland, Nord-Norge, Nord-Amerika, England, Tyskland, Russland og Estland, bankebevegelsen banket liv i USA og februarrevolusjon med økonomiske nedgangstider gav oss et stort ønske om hjelp fra oven, new age og oase bevegelser har innfiltrert sindige luteranere og stive katolikker, nyåndelighet har gitt friske pust inn i hver en teologisk mørklagt krok.

Disse er dagens høyt opplyste “aper” som er moden for undervisning i det viktigste som skjedde i 1850 årene; Kabbala ble åpnet for offentligheten.

I Zohar ble det i år 160 skrevet at spredningen av læren kan/ skal starte i 1840 og i 1750 årene skrev kabbalisten Elijah of Vilna at Abrahams lære skal åpenbares og kastes som et nett over hele verden i 1990.

Vi er nå i ferd med å gå helt over i neste verdensbilde, finnes det en religion som kan løse vår uvilje mot å lære oss å bli et høyere opplyst vesen på nivå med skaperen??

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere