Ola Normann

50

Nytt konservativt fakultet?

Publisert: 15. jun 2011

Det har det siste året kommet flere forslag på å slå sammen NLA, Fjellhaug internasjonale høgskole med flere. Generalsekretær i Normisjon Rolf Kjøde er blant dem som har kommet med dette forslaget. Hans Åge Gravaas, rektor på Fjellhaug er ikke fult så positivt til dette. Selv er jeg teologistudent på Fjellhaug og i den anledningen ønsker jeg komme med et innspill som student fra konservativt hold.

I 1811 fikk vi det teologiskt fakultet, snaut 100 år senere i 1908 fikk de konservative nok og stiftet MF. Siden har NLA, Misjonshøgskolen i Stavanger og Fjellhaug kommet med tilbud om master i teologi. Det er nok å velge i for dem som vil studere teologi i Norge. Vi skal ikke lenge enn til Sverige før vi ser drastiske forskjell, Forsamlingsfakuletet i Gøterborg, det konservative allternativet til universitetet er ikke er en godkjent teologisk utdannelse etter svenske krav. I Danmark har de det samme problemet. Enn så lenge er vil veldig priviligerte i Norge! Vi ser at religionsfriheten krymper inn i Europa, dette må stoppes, men ikke i denne artikkelen.

Hva kan vi konservative gjøre? For førti år siden sa MF ja til kvinnelige prester. For ti år siden sa den første professoren på MF ja til homofili, i dag er så godt som 50 prosent av lærerene for homofili. Fjellhaug er den eneste skolen sånn jeg ser det som holder stø kurs mot kvinnelige prester. Mot homofili har vi opp til flere, NLA, Anskar, Høgskolen i Staffeldtsgate, Misjonshøgskolen i Stavanger er vel de største.

Jeg ser gode grunner for å slå sammen disse, eller ihvertfall noen av dem. Den første er tyngden i debattene som raser over hode på oss, den andre grunn er økonomi. For og ta den første først. Vi konservative trenger å stå sammen i disse tider og vi trenger en skole med tyngde og fagfolk på mange forskjellige studier. Det er heller ikke til å skuppe under en stol at Fjellhaug blant annet sliter voldsomt med økonomien, tror ikke jeg tar feil om jeg sier at det ikke er veldig mye pluss ved de andre skolene heller!

Men jeg ser også en annen side. Jeg ser at Fjellhaug er det eneste studiestedet for teologi som kan vise til å stå på Bibelens ufeilbarlighet og mot kvinnelige prester. Fjellhaug er en liten høgskole, det er en skole med dårlig økonomi, og jeg er så enig med Gravaas i at nå må vi enten tenke større, ellers kan vi like gjerne legge ned skolen, sånn det er økonomisk i dag vil bare ikke gå over tid! Noe må gjøres, men hva er det store spørsmålet. Jeg har ikke noe troa på at Fjellhaug vil kunne banke igjennom sine verdier og prinsipper i en sammenslåing av div skoler. Verdiene Fjellhaug står på går langt inn i sjela må NLM og det vil bli ramaskrik og krav om gjennomrettelse av den gamle Misjonshøgskolen fra mange hold om Fjellhaug skulle gå inn i et skoleprosjekt som går på tvers av NLM sine verdier.

Dessverre så trenger Norge Fjellhaug, fordi ingen andre i Norge kan tilby det de tilbyr. Jeg ber Gud om at han må finne en løsning på dagens stivasjon. Vi trenger en konservativ undervisnings instutisjon og en sammenslåing av div høgskoler vil ikke kunne gi noen som helst granati for dette!  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Har ikke konservative teologistudenter litt godt av å møte noen motforestillinger under prestestudiet, da?  Teologistudiet er jo i prinsippet et akademisk studium - og ikke en bibelskole...

Kommentar #2

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Oddbjørn! Du har et godt poeng der! Men basisen må være der, de konservative underviserene må være der! Finnes ikke en professor utenfor Fjellhaug som er imot kvinnelige prester!

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ola Normann. Gå til den siterte teksten.

Finnes ikke en professor utenfor Fjellhaug som er imot kvinnelige prester!

Men hvorfor mener du at en professor må være mot kvinnelige prester for å kunne undervise på et teologisk studium?

Kommentar #5

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

MF

Publisert over 9 år siden

Hei, Thomas!

En tanke rundt dette: Jeg er teologistudent på MF og er nok det mange ville kalle for liberal/radikal i min måte å møte teologiske problemstillinger på. Det er en stor utfordring når jeg går på MF, noe jeg setter utrolig pris på. Mine tidvis adrenalinradikale utsagn blir møtt med substansielle motargumenter. Mer konservatives utsagn, som fort kan være av et liknende hjertelig engasjement, blir også møtte med motargumenter som man må jobbe med. Dette er en fantastisk berikelse.

Jeg vil, som MF-student, påstå at MF overhodet ikke har gjennomgått en usunn liberalisering, men opprettholder den kritiske rollen en utdanningsinstitusjon for religiøse leder skal ha. At forelesere, det seg være både stipendiater og de med høyere grader, på forhånd blir fortalt noen konkrete teologiske standpunkter de må ha, blir for meg å slå beina under det normative i teologien. Når ting kan fortolkes og forskes på, må enhver selv bedømme hva ens standpunkt blir. Dette forteller at det å stige opp på sin høye hest og proklamere fasit er noe man skal være ytterst forsiktig med i teologien.

Espen

Kommentar #6

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Oddbjørn: Bør og bør.. Spørsmåleter er vel heller hvor man vil være professor. Jeg for min del syntes det er betryggene at de som underviser meg de første årene på teologistudie har det samme grunnsynet som jeg har/ er overbevist om. Så er jeg ventuelt klar for og møte MF om jeg skal ta en master en gang, når jeg er solid grunnfestet og kan argumentere for det jeg står for så er jeg også klar til å bli utfordret på mitt syn!

Eirik: Det er fult muligt å reise til andre land, men det koster!

Hva legger du i at læreren ikke skal si så mye om hva han selv mener? Så lenge han har kilder å beglegg for å mene det så ser jeg ikke problemet ei heller på akademisk nivå.

Espen: Ser helt klart positive ting med MF og jeg har mange venner som går der. Selv tenker jeg kanskje å ta en master der i fremtiden (om det blir en master så blir den på MF).   

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ola Normann. Gå til den siterte teksten.

Bør og bør.. Spørsmåleter er vel heller hvor man vil være professor. Jeg for min del syntes det er betryggene at de som underviser meg de første årene på teologistudie har det samme grunnsynet som jeg har/ er overbevist om. Så er jeg ventuelt klar for og møte MF om jeg skal ta en master en gang, når jeg er solid grunnfestet og kan argumentere for det jeg står for så er jeg også klar til å bli utfordret på mitt syn!

Et akademisk fakultet driver i utgangspunktet med forskning og forskningsbasert undervisning.  Forskning som har et bundet mandat (ideologisk, konfesjonelt o.l.) kan ikke kalles fri - og i vår del av verden er det den frie forskningen som er idealet.  At forskningen er fri, innebærer bl.a. at den må være fordomsfri.

Teologien som fag står nok i en særstilling i forhold til andre fag, siden den også omfatter trosspørsmål, men det vil likevel være vanskelig å legge så sterke bindinger på forskerne at  bare forutbestemte resultater er aksepterte (f. eks. at kvinner ikke kan være prester).  Selvsagt kan en utdanningsinstitusjon som er eid av et trossamfunn eller en religiøs organisasjon, lage sine egne regler - men da vil jeg hevde at den samme institusjonen neppe kan kalles akademisk i en allmenn betydning av begrepet.  Da vil den likne mer på en "utvidet" bibelskole enn på et teologisk fakultet.

Kommentar #8

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

En liten tanke....

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Da vil den likne mer på en "utvidet" bibelskole enn på et teologisk fakultet.

Kanskje noen "prestespirer" kunne trenge en utvidet bibelskole? Jeg ser ikke bort fra at det kunne ha en positiv innvirkning på kirkesøkningen etter hvert!

 

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Kanskje noen "prestespirer" kunne trenge en utvidet bibelskole? Jeg ser ikke bort fra at det

Jo, men mitt poeng er at da snakker vi ikke lenger om et teologisk fakultet.  Teologiske kandidater fra MF og TF blir ikke nødvendigvis prester.  Teologer har jo en akademisk kompetanse som også kan brukes i andre sammenhenger.

Kommentar #10

Bernt Torvild Oftestad

122 innlegg  159 kommentarer

"Fri" forskning

Publisert over 9 år siden

Hvorvidt norsk protestantisme eller deler av den trenger et nytt teologisk fakultet, skal ikke jeg som katolikk ta stilling til. Her skal bare peke på viss reailteter og misforståelser. Om forskningen noen gang har vært "fri", vet jeg ikke. Men i dag betyr "fri forskning" frihet til å øve kritikk mot synsmåter og vurderinger som har tradisjonen på sin side. Aktuell samfunnskritikk som ikke godtar de antikonservative føringer, vil vanskelig kunne få støtte som utgangspunkt for forskning. En noe vag og lite teoretisk utviklet ideologi som går under samlebetegnelsen "political correctness", styrer forskningspolitikken og dominerer akademia. Visse temaer er da tabubelagt, andre har en særlig verdi. Generelt kan man si at forskning som fremmer såkalt frigjøring fra konserative holdninger og praksiser, ligger godt an. Om man vil reise en ny teologisk høyskole eller et fakultet, vil man raskt måtte bøye seg for gitte ideologiske krav. Først og fremst likhetskravet og det politiske lojalitetskrav overfor vårt samfunnssystem. Det innebærer at institusjonen må slutte seg til, i hvert fall ikke avvise homofilt samliv. Innfrir man ikke det kravet kan man skyte en hvit pil etter eksamensrett, forskningsmidler og faglig integrasjon i akademia. Visse kretser og miljøer er genuint opptatt av trusselen fra det "totalitære demokrati". Temaet burde engasjere langt fler.

Kommentar #11

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Teologiske kandidater fra MF og TF blir ikke nødvendigvis prester.

MF var vel grunnlagt spesielt med tanke på å utdanne prester til tjeneste i Dnk? At dette ikke stemmer helt i dagens situasjon bør kanskje få konsekvenser for undervisningen. Det er vel en fordel i alle yrker at utdannelsen sikter mot jobben en senere skal utføre? Kanske en bør tenke litt alternativt, slik at de som har kall til å bli prester får "litt bibelskole" i tillegg? Til beste for både prest og menighet. Er det ikke rom for det hvis MF skal kunne kalles et fakultet? 

Jeg jobbet i mange år med 6 årsgrupper i kirken. Ved gudstjenester der barna deltok møtte mange, delvis kirkefremmede, foreldre opp. Etter en slik gudstjeneste kom dette hjertesukk fra en av fedrene: "Om bare presten kunne snakke et språk vi forstår! Han snakker jo rett over hodet på oss!" Og jeg kan tilføye at denne presten snakket IKKE kanaans språk!

De fleste i kirkebenkene har ikke teologisk embetseksamen;)

Kommentar #12

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Spørsmål til Bernt

Publisert over 9 år siden

Bernt, takk for din kommentar. Eg kunne tenke meg å spørje deg: Er deg mogleg å utdjupe på ein litt meir konkret måte korleis desse politiske mekanismane fungerer? Og skjer dette på ein måte som det er mogleg for oss "utanfor" å få innblikk i, dvs. ved offentlege og opne prosessar? Eller skjer det i skjulte, på sett og vis? 

Kommentar #13

Kjell Erling Hagen

0 innlegg  22 kommentarer

Fri?

Publisert over 9 år siden
Nå for tiden skal utdanningen være fri. Fri fra hva? Nå betyr det at det ikke er noe rett eller galt. Før betydde fri det samme som å være kristen. Begrepenes innhold forandrer seg. Frikirkesamfunnene i Norge etablerte teologiske høyskoler uten noen statstøtte eller norsk akademisk godkjenning. Bl.a. Baptistenes Teologiske Seminar i 1910 (begrepet "seminar" var påvirket av det amerikanske akademiske språket.) Siden norsk akademika godkjenner utenlandske kompetansepapirer, kan en ny institusjon i Norge få sin godkjenning fra utlandet. Og bruke papireti Norge. Det blir like dyrt, men vi slipper å reise bort. Og dessuten: Teologi er å studere Bibelen, fordi det er skaperguden som der sier oss hvordan ting er og skal være. Da KAN ikke akademika i Norge kreve at studier av Bibelen i stedet skal være et litteraturfag. Da er det ikke teologi lengre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere