Arne Danielsen

329

No sex, no food

Publisert: 29. aug 2009

I Søndagsrevyen i morgen kommer det en reportasje fra Afganistan der vi får se ei 12 år gammel jente som er fengslet fordi hun er blitt voldtatt. I president Karsai sitt Afganistan regnes dette som utroskap - altså at den stakkars voldtatte 12 år gamle jenta har vært utro. Videre er det helt greit at menn nekter kona si mat hvis hun nekter mannen sex. Her kan det være greit ¨å minne om at vi (andre) lever i det Herrens år totusenogni.

Disse to forholdene reiser flere spørsmål:

1) Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

2) Er det slik at Karsai er i klemme og må godta middelalderske Sharia for å beholde makten? Og er det da slik at norske styrker (blant flere) kjemper mot Taliban og mafialignende krigsherrer slik at Karsai (eller andre demokratiske krefter) i framtiden kan bli kvitt åket og etter hvert styre uten å måtte hensynta Sharia?

Et helt annet tema: Det ville vært interessant om norske mainstream (moderate?) muslimer - for en gangs skyld, helt klart og utvetydig kunne stå fram og klart og uten innfløkt uteomsnakk si at: "DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Denne skammelige loven ble rett og slett vedtatt for at Karsai skulle få støtte fra konservative grupperinger i det nylig avholdte presidentvalget.  Det er å håpe at svineriet blir avskaffet like fort som det ble innført.

Karsai er vel det kortet som vesten har satset alt på.  Og hans regime blir holdt i live av de tilstedeværende allierte styrkene.  Så fort de blir trukket ut så ramler hans regjering sammen som et korthus, og landet er igjen i kaos og splittelse.  Under slike omstendigheter får Taliban lett fotfeste.

Når det gjhelder ditt siste avsnitt så er vi mange som venter på noe slikt.  Venter vi forgjeves? 

 

Kommentar #2

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Uff

Publisert over 11 år siden

Uff. Men hva vil folk der nede? Med Iran føler jeg meg bra trygg på at folket, om de virkelig fikk velge, ville valgt et langt mer sivilisert styresett. Men gjør flertallet det i Afghanistan?

Jeg vet ikke, men en ting vet jeg. Dem som kommer til vesten som flyktninger fra denne typen tyranni, om det er aldri så "demokratisk" innført, må vi ta i mot med åpne armer.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Neither sex nor food...

Publisert over 11 år siden

 

29.08.09 kl. 21:16 skrev Arne D. Danielsen:

Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

 

Medmindre jeg har misforstått helt, er NATO-styrkene sendt til Afghanistan for å sikre demokratiet - ikke regimet til Karzai eller andre. I disse dager har det vært demokratiske valg i Afghanistan - eller så nær et slikt man antagelig kan komme i dette krigsherjede landet. Alt tyder i øyeblikket på at Karzai blir gjenvalgt. Hvis flertallet av folket ønsker sharia-lover, har vi som representanter for vestlige demokratier ikke mange virkemidler til å overprøve folkets egne ønsker. Likefullt vil det være galt å trekke styrkene tilbake bare fordi landet innfører lover vi misliker sterkt.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Neither sex nor food...

Publisert over 11 år siden

 

30.08.09 kl. 08:37 skrev Leif Gullberg:

 

29.08.09 kl. 21:16 skrev Arne D. Danielsen:

Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

 

Medmindre jeg har misforstått helt, er NATO-styrkene sendt til Afghanistan for å sikre demokratiet - ikke regimet til Karzai eller andre. I disse dager har det vært demokratiske valg i Afghanistan - eller så nær et slikt man antagelig kan komme i dette krigsherjede landet. Alt tyder i øyeblikket på at Karzai blir gjenvalgt. Hvis flertallet av folket ønsker sharia-lover, har vi som representanter for vestlige demokratier ikke mange virkemidler til å overprøve folkets egne ønsker. Likefullt vil det være galt å trekke styrkene tilbake bare fordi landet innfører lover vi misliker sterkt.

 

Det er da bare de kandidater som vesten aksepterer som kan stille? Resten er vel terrorister og de er ikke aktuelle. Som Cheiney sa i Irak, de kan velge mellom de kandidatene som er akseptable for USA.

Sannheten er at Karzai ikke hadde overlevd uten vesten, han har sin støtte i enkelte områder sikkret av vesten.

Fra min synsvinkel så er vi ikke ønsket av nok personer i Afganistan og de handlinger vi gjør går utover såpass mange at vi vil oppleve mye mostand mot at vi blir. Det bør være ett Afgansk problem frem til det blir vårt. Jeg aksepterer at USA angrep Afganistan for å få tak i de som stod bak 9/11, men deretter så bør Afganistan løse sine egne problemer.

Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: Neither sex nor food...

Publisert over 11 år siden

 

30.08.09 kl. 08:37 skrev Leif Gullberg:

Medmindre jeg har misforstått helt, er NATO-styrkene sendt til Afghanistan for å sikre demokratiet - ikke regimet til Karzai eller andre. I disse dager har det vært demokratiske valg i Afghanistan - eller så nær et slikt man antagelig kan komme i dette krigsherjede landet. Alt tyder i øyeblikket på at Karzai blir gjenvalgt. Hvis flertallet av folket ønsker sharia-lover, har vi som representanter for vestlige demokratier ikke mange virkemidler til å overprøve folkets egne ønsker. Likefullt vil det være galt å trekke styrkene tilbake bare fordi landet innfører lover vi misliker sterkt.

 

Hei Leif,

Jeg er ikke sikker på om det er riktig at flertallet av folket i Afganistan ønsker Sharia - selv om Karsai blir "demokratisk" valgt. Det er, etter det jeg forstår, heller slik som Rolf Egil Pedersen skriver at Karsai har vært presset av konservative krigsherrer eller grupperinger. Uten deres støtte, ville han ikke bli gjenvalgt. Og med deres støtte sikres støtte fra alle de som bor i det området eller hører til den grupperingen. Afganistan er styrt av krigsherrer eller religiøse ledere som regionalt har mer eller mindre full kontroll. De styrer med terror, frykt og ensretting.

Jeg håper (og tror) at det forholder slik som jeg skriver i problemstilling 2) i innlegget:

"Er det slik at Karsai er i klemme og må godta middelalderske Sharia for å beholde makten? Og er det da slik at norske styrker (blant flere) kjemper mot Taliban og mafialignende krigsherrer slik at Karsai (eller andre demokratiske krefter) i framtiden kan bli kvitt åket og etter hvert styre uten å måtte hensynta Sharia?"

Kommentar #6

jan georg stokkeland

40 innlegg  65 kommentarer

helt på tryne

Publisert over 11 år siden

slike regimer i verden ta kongo også donald rettsak.slikt hører i hjemme i dag , verden bør presse  de til og  følge menneskrettighettende. og tror det kommer. nekte uhjelp til kongo. afganikstan må nato vinne. for og få bort slike perverse lover.og innføre ikke bare der men i helle arbarverden normale lover  som bygger å menneskerettighetene.

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: helt på tryne

Publisert over 11 år siden

 

30.08.09 kl. 10:04 skrev jan georg stokkeland:

slike regimer i verden ta kongo også donald rettsak.slikt hører i hjemme i dag , verden bør presse  de til og  følge menneskrettighettende. og tror det kommer. nekte uhjelp til kongo. afganikstan må nato vinne. for og få bort slike perverse lover.og innføre ikke bare der men i helle arbarverden normale lover  som bygger å menneskerettighetene.

 Vi klarer ikke og presse de til å akseptere våre normer og lover, men de kan selv velge og tilpasse seg dem. Det gjøres ikke med en pistol mot hodet. At de forhold og de lover vi her snakker om er forkastelige sett fra humanistiske prinsipper, men det er ikke slik at alle velger og leve etter slike prinsipper.

 

Jeg synes det er intressant og se hvordan Russland på en totalitær måte kontrollerte hele USSR, og når muren falt så tok ulike deler av det gamle systemet opp gamle konflikter og fortsatte som om de 50 årene imellom ikke hadde eksistert.

De måtte rydde opp i dette selv får det var mulig og finne en løsning.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Sharia

Publisert over 11 år siden

 

30.08.09 kl. 10:49 skrev Morten Christiansen:

Vi klarer ikke og presse de til å akseptere våre normer og lover, men de kan selv velge og tilpasse seg dem. Det gjøres ikke med en pistol mot hodet. At de forhold og de lover vi her snakker om er forkastelige sett fra humanistiske prinsipper, men det er ikke slik at alle velger og leve etter slike prinsipper.

Jeg tror ikke noen (av de undertrykte) selv frivillig velger undertrykkende relegiøse eller samfunnsmessige styreformer. De blir påtvunget dem.

Gjennom århundrene har relegiøse og verdslige ledere i Europa brukt kristendommen til å undertrykke og utnytte massene. Dette har skjedd med like hard hånd som Sharia praktiseres i enkelte muslimske land og regioner i dag. Tortur, henging, brenning, pisking, slavearbeid osv. er fellesbetgenelser på den kristne og den muslimske undertrykkingen (i tillegg har muslimene avkapping av lemmer for ubetydelige forseelser som sitt spesialfelt).

Sharia er er ikke en spesifikk nedskrevet orginaltekst i Koranen, men er "morallover" som er blitt / blir til underveis og er skiftende. Altså er den i høyeste grad menneskeskapt og åpenbart et effektivt middel til å utøve makt over massene. Sharia utformes slik at relegiøse og verdslige ledere har makt over folket, menn har makt over kvinnene, lærere har makt over elevene og foreldrene over barna osv.

Makt korrumperer, så slik sett skulle en tro at ingen frivillig vil gi slipp på Sharia, men ettersom alle også er underlagt streng og rå maktutøvelse fra noen over seg, er det like sannsynelig at under de rette omstendighetene (hvis for eksemple maktstrukturene endres eller fjernes - ref. Natos kamp mot Taliban), så vil massene velge bort Sharia. Hvis de altså fritt og uten frykt for represalier kunne få velge.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

kan ikke velge fritt

Publisert over 11 år siden

Men de kan ikke velge fritt. Taliban er til stede og de er en maktfaktor. Når NATO sloss mot Taliban så dreper de også de som bare har en løs tilknyttning, og de som ikke er involvert i det hele tatt. De er styrken utenfra som dreper Afganere.

Det er en historie fra USA hvor det var intern uro i ett område. To parter sloss mot hverandre, og hæren ble satt inn for og ordne det. De to partne slo seg sammen mot styrken utenfra, før de igjen konsentrerte seg om hverandre.

Man snakker nå om NATO nærvær i 40 år. Kanskje det går raskere hvis de finner ut av ting selv?

Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: kan ikke velge fritt

Publisert over 11 år siden

 

30.08.09 kl. 12:45 skrev Morten Christiansen:

Men de kan ikke velge fritt. Taliban er til stede og de er en maktfaktor. Når NATO sloss mot Taliban så dreper de også de som bare har en løs tilknyttning, og de som ikke er involvert i det hele tatt. De er styrken utenfra som dreper Afganere.

Det er en historie fra USA hvor det var intern uro i ett område. To parter sloss mot hverandre, og hæren ble satt inn for og ordne det. De to partne slo seg sammen mot styrken utenfra, før de igjen konsentrerte seg om hverandre.

Man snakker nå om NATO nærvær i 40 år. Kanskje det går raskere hvis de finner ut av ting selv?

 

Morten,

Jeg tror ikke det er så enkelt at "det (bare) er styrker utenfra (NATO) som dreper Afganere" - og at Taliban ikke gjør det.

Taliban sloss mot afganere for å (gjen)vinne kontroll i de forskjellige regionene, og når de sloss, så dreper de. Og når de har fått kontroll, så undertrykker de - bl.a. ved Sharia. Taliban er, etter det jeg forstår, uønsket av flertallet av Afganerne.

Men problemet er, som du skriver, at også utenlandske styrker dreper sivile når de er i kamp. Som alltid ved greilljalignende krigføring, er det vanskelig å skille mellom stridende og sivilbefolkning. På denne måten er NATO i mange områder like lite propulære som Taliban.

Taperne er sivilbefolkningen som kommer i skvis mellom de to stridende partene.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Anderledes

Publisert over 11 år siden

Taliban dreper også folk, men det er internt. Det er noe annet når noen utenfra kommer om dreper egne.

Du bør ikke lengre enn USA hvor du kan kritisere presidenten hvor mye du vil, men ingen utenfra. Når USA angrep Afganistan så patruljerte Norske fly over amerikansk luftrom, og en rekke konservative amerikanere gikk i fistel.

Det har med en 'dem / oss' tankegang.

 

Det er ikke så lett og hoppe over noen utviklingstrinn, slik at et Afganistan preget av svært dogmatisk kultur, over natten skal bli et demokratisk samfunn bygget på menneskerettigheter. De må gradene og de må de gjøre selv. Jeg husker ett intervju med Irakiske kvinner lenge før siste krig. Mange kvinner sa at de foraktet Saddam, de ønsket likestilling, men de ønsket på ingen måte at vesten angrep Irak og fjernet Saddam.

Under sist Irak krig så intervjuet man en mann om situasjonen. Han var imot Saddam, han var glad Saddam var styrtet, han mente at Irak tjente på at Saddam var fjernet. Så hva var den eneste logiske konklusjon av disse vurderingene?

 

Han ønsket USA dit peppern gror. Når alt kom til alt så drepte de hans landsmenn.Da forstår man forskjellen mellom logikk og følelser.

Kommentar #12

Bjørn Arne Rosland

98 innlegg  780 kommentarer

Bare en ting å si...

Publisert over 11 år siden

Der et det grusomme forhold. Den kulturen ønsker vi ikke her i landet. Likeverd og likestilling bør være naturlig.

Kommentar #13

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: Anderledes

Publisert over 11 år siden

 

Morten,

Er enig i at intervensjon fra utlandet vanligvis samler stridende parter og fraksjoner i landet - i alle fall i en viss utstrekning.

I Afganistan oppfatter jeg det imidlertid slik at Taliban er så forhatt - i brede lag av folket, at de har vanskelig for å forene seg med dem, selv mot utlendinger. Men utlendingenes "herjinger" gjør det sikkert lettere for Taliban å overbevise tvilere. Så slik sett gjør NATO sin tilstedeværelse det lettere for Taliban å vinne folket, men det kan virke som at de sliter med å få en bred oppslutning - de også.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Anderledes

Publisert over 11 år siden

 

30.08.09 kl. 21:09 skrev Arne D. Danielsen:

 

Morten,

Er enig i at intervensjon fra utlandet vanligvis samler stridende parter og fraksjoner i landet - i alle fall i en viss utstrekning.

I Afganistan oppfatter jeg det imidlertid slik at Taliban er så forhatt - i brede lag av folket, at de har vanskelig for å forene seg med dem, selv mot utlendinger. Men utlendingenes "herjinger" gjør det sikkert lettere for Taliban å overbevise tvilere. Så slik sett gjør NATO sin tilstedeværelse det lettere for Taliban å vinne folket, men det kan virke som at de sliter med å få en bred oppslutning - de også.

 

Det bør ikke nødvenigis bety at fraksjoner blir slått sammen, men man klarer ikke å tvinge gjennom noe som det ikke finnes vilje til i befolkningen.

 

Tenkt eksempel. Har du barn? Du kan sikkert forsestille deg hvordan det ville føles og miste barna dine.

 

Du sitter i et hus i Afganistand. Du støtter ikke Taliban, du synes tvert imot at de ødelegger for Afganistans muligheter og de ødelegger dine muligheter til å gi familien ett godt liv. Du er redd for hva som skjer hvis Taliban får all makt.

 

Så kommer ett amerikansk fly og slipper en bombe, dine barn blir drept.

 

Hvem tror du de fleste vil bli sint på? Taliban som har satt dem i denne situasjonen, eller USA som drepte barna deres? Erfaring sier at sinnet ofte blir rettet mot den fremmede makten som sloss mot lokale krefter.

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: RE: Anderledes

Publisert over 11 år siden

 

30.08.09 kl. 21:56 skrev Morten Christiansen:

 Det bør ikke nødvenigis bety at fraksjoner blir slått sammen, men man klarer ikke å tvinge gjennom noe som det ikke finnes vilje til i befolkningen.

Tenkt eksempel. Du sitter i et hus i Afganistand. Du støtter ikke Taliban, du synes tvert imot at de ødelegger for Afganistans muligheter og de ødelegger dine muligheter til å gi familien ett godt liv. Du er redd for hva som skjer hvis Taliban får all makt. Så kommer ett amerikansk fly og slipper en bombe, dine barn blir drept.

Hvem tror du de fleste vil bli sint på? Taliban som har satt dem i denne situasjonen, eller USA som drepte barna deres? Erfaring sier at sinnet ofte blir rettet mot den fremmede makten som sloss mot lokale krefter.

 

Helt enig, Morten. Det er nettopp dette jeg også mener å si. At når det under NATOS krigføring også i noen tilfeller drepes sivile, ja, så er resultatet ofte slik du beskriver.

Det jeg mener er hovedpoenget er at Taliban i utgangspunktet har liten støtte i store deler av befolkningen. Og så er jeg altså enig i at dette settes på spill når f.eks. sivile drepes av utenlandske styrker.

Og jeg er også enig i at demokrati ikke kan tvinges på noen, det må vokse fram av seg selv. Men påvirkning, forskjellig bistand og til og med inngripen utenfra (under de rette forutsetningene) kan bidra til å legge til rette for demokratiske prosesser. Men det er på en ytterst slakk line og det er en risikofylt business. 

Kommentar #16

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

RE: No sex, no food

Publisert over 11 år siden

 

29.08.09 kl. 21:16 skrev Arne D. Danielsen:

I Søndagsrevyen i morgen kommer det en reportasje fra Afganistan der vi får se ei 12 år gammel jente som er fengslet fordi hun er blitt voldtatt. I president Karsai sitt Afganistan regnes dette som utroskap - altså at den stakkars voldtatte 12 år gamle jenta har vært utro. Videre er det helt greit at menn nekter kona si mat hvis hun nekter mannen sex. Her kan det være greit ¨å minne om at vi (andre) lever i det Herrens år totusenogni.

Disse to forholdene reiser flere spørsmål:

1) Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

2) Er det slik at Karsai er i klemme og må godta middelalderske Sharia for å beholde makten? Og er det da slik at norske styrker (blant flere) kjemper mot Taliban og mafialignende krigsherrer slik at Karsai (eller andre demokratiske krefter) i framtiden kan bli kvitt åket og etter hvert styre uten å måtte hensynta Sharia?

Et helt annet tema: Det ville vært interessant om norske mainstream (moderate?) muslimer - for en gangs skyld, helt klart og utvetydig kunne stå fram og klart og uten innfløkt uteomsnakk si at: "DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!!

"DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!! Punktum!

Kommentar #17

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: No sex, no food

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 00:16 skrev Ilham Hassan:

"DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!! Punktum!

 

Hei, Ilham,

Takk for din kommentar - og din klare uttalelse om forholdene ved ekstreme Islam i Afganistan.

Jeg har flere muslimske venner. Din utalelse er for en stor del i tråd med deres. Det jeg (bl.a.) ønsker å utfordre i innlegget er den unnfallenhet og uklarhet som muslimske talspersoner i Norge (nesten) alltid fremstår med ved dramatiske hendelser som involverer det ekstreme Islam.

Det virker som om det ikke er akseptert eller "god tone" å være offisielt kritisk til negative elementer ved egen religion. Dette er svært uheldig for forståelsen av Islam blant ikke-muslimer. Jeg tror først og fremst det vil være en fordel for muslimene selv å kommunisere åpenhet og nyansering om egen religion slik f.eks. også kristne kritiserer og står opp mot utvekster innenfor sin religion.  Men rett skal være rett. Kristne har heller ikke alltid vært åpne og kritiske i disse spørsmålene. Det er vel i denne saken snakk om kulturell endring og utvikling.

Igjen, takk for din klare tale, Ilham.

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: No sex, no food

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 00:16 skrev Ilham Hassan:

 

29.08.09 kl. 21:16 skrev Arne D. Danielsen:

I Søndagsrevyen i morgen kommer det en reportasje fra Afganistan der vi får se ei 12 år gammel jente som er fengslet fordi hun er blitt voldtatt. I president Karsai sitt Afganistan regnes dette som utroskap - altså at den stakkars voldtatte 12 år gamle jenta har vært utro. Videre er det helt greit at menn nekter kona si mat hvis hun nekter mannen sex. Her kan det være greit ¨å minne om at vi (andre) lever i det Herrens år totusenogni.

Disse to forholdene reiser flere spørsmål:

1) Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

2) Er det slik at Karsai er i klemme og må godta middelalderske Sharia for å beholde makten? Og er det da slik at norske styrker (blant flere) kjemper mot Taliban og mafialignende krigsherrer slik at Karsai (eller andre demokratiske krefter) i framtiden kan bli kvitt åket og etter hvert styre uten å måtte hensynta Sharia?

Et helt annet tema: Det ville vært interessant om norske mainstream (moderate?) muslimer - for en gangs skyld, helt klart og utvetydig kunne stå fram og klart og uten innfløkt uteomsnakk si at: "DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!!

"DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!! Punktum!

 

Du kan nok ikke bruke vi, for det er helt klart at mange muslimer ser dette som en del av sin tro. Du kan si at det er ikke en del av din tolkning av Islam. Hva gjør du videre for å sørge for at din versjon av Islam får økt støtte?

Kommentar #19

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Moderate nroske muslimer

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 08:33 skrev Morten Christiansen:

 

31.08.09 kl. 00:16 skrev Ilham Hassan:

 

29.08.09 kl. 21:16 skrev Arne D. Danielsen:

I Søndagsrevyen i morgen kommer det en reportasje fra Afganistan der vi får se ei 12 år gammel jente som er fengslet fordi hun er blitt voldtatt. I president Karsai sitt Afganistan regnes dette som utroskap - altså at den stakkars voldtatte 12 år gamle jenta har vært utro. Videre er det helt greit at menn nekter kona si mat hvis hun nekter mannen sex. Her kan det være greit ¨å minne om at vi (andre) lever i det Herrens år totusenogni.

Disse to forholdene reiser flere spørsmål:

1) Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

2) Er det slik at Karsai er i klemme og må godta middelalderske Sharia for å beholde makten? Og er det da slik at norske styrker (blant flere) kjemper mot Taliban og mafialignende krigsherrer slik at Karsai (eller andre demokratiske krefter) i framtiden kan bli kvitt åket og etter hvert styre uten å måtte hensynta Sharia?

Et helt annet tema: Det ville vært interessant om norske mainstream (moderate?) muslimer - for en gangs skyld, helt klart og utvetydig kunne stå fram og klart og uten innfløkt uteomsnakk si at: "DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!!

"DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!! Punktum!

 

Du kan nok ikke bruke vi, for det er helt klart at mange muslimer ser dette som en del av sin tro. Du kan si at det er ikke en del av din tolkning av Islam. Hva gjør du videre for å sørge for at din versjon av Islam får økt støtte?

 

Hei Morten,

Ilham svarer best for seg selv, men jeg minner om spørsmålet eller problemstillingen som hun svarte på: "Det ville vært interessant om norske mainstream (moderate?) muslimer - for en gangs skyld...." osv.

Jeg antar at Ilham tilhører denne gruppen, og da kan hun som andre likesinnede naturligvis uttale seg på vegne av norske moderate muslimer, slik hun kjenner dem,  - slik  også du og jeg i noen sammenhenger og i en viss utstrkening kan uttale oss på vegne av de gruppene vi i det store og det hele måtte dele meninger med.

I denne konteksten setter jeg pris på Ilham sitt konsise svar på et for så vidt enkelt spørsmål: Tar man avstand eller gjør man det ikke? Det gjør hun tydligvis - og hennes likesinnede. Det er betryggende - og det er bra.

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

ingenting

Publisert over 11 år siden

Hun svarer at det har ingenting med Islam og gjøre og det har det i høyeste grad. For meg er ikke hverken kristendom eller islam et statisk enhet. Religonen er til enhver tid det de som tror mener den er. Det betyr at hvis man vil at Islam skal sidestilles med en verdi så må muslimer tro på og etterleve den verdien. Det samme gjelder kristne.

At hun som individ sier nei til den måten og tenke og handle på er selvsagt gledelig.

 

Kommentar #21

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: ingenting

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 10:43 skrev Morten Christiansen:

Hun svarer at det har ingenting med Islam og gjøre og det har det i høyeste grad. For meg er ikke hverken kristendom eller islam et statisk enhet. Religonen er til enhver tid det de som tror mener den er. Det betyr at hvis man vil at Islam skal sidestilles med en verdi så må muslimer tro på og etterleve den verdien. Det samme gjelder kristne.

At hun som individ sier nei til den måten og tenke og handle på er selvsagt gledelig.

Er enig i ressonementet ditt, men det går av og til greit å si at utvekster er så langt fra det som f.eks. Biblen sier, at en kan konkludere med at det ikke har noe med (sann og virkelig) kristedom å gjøre - f.eks. når dommedagsgrupper begår felles selvmord og påberoper seg en kristen, bibelsk forankring, eller når tykske soldater, alle som en, bar beltespenner med "Gott mit uns" under siste verdenskrig.

Slik kan nok også moderate og vanlige muslimer ta avstand fra det ekstreme Islam og si at dette ikke har noe med sann og virkelig Islam å gjøre. Det er utgruppene som påberoper seg å tilhøre en tro eller en retning, og så får det bli opp til den gjengse og normale oppfatning å bedømme om de virkelig har rett til dette eller ikke. Vel, dette er slik jeg ser det...

Kommentar #22

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

"Moderat" eller ei

Publisert over 11 år siden

Jeg har ingen problemer med å ta avstand fra slik uislamsk,avskyldig prakis, man trenger verken være "moderat" eller "liberal" for å ha samme oppfatning. Alle muslimer som frykter Gud bør da kunne se det avskyldige i å fengsle ei 12 år gammel som er blitt voldtatt. Det er rett og slett uhørt. Man kan vanskelig forsvare eller rettferdiggjøre slikt, hverken fra et religiøst eller moralsk perspektiv.. Alle med litt vett bør jo se at dette er uakseptabelt,uansett hvilken religon han/hun måtte tilhøre.Alt som skjer i muslimske land,trenger ikke å tjene som eksempel på muslimsk praksis. Således kan man ikke forvente at muslimer skal stå til rette for alle handlinger utført av mennesker som tilfeldigvis er muslimer. Jeg er overbevist om at de aller fleste muslimer ikke er så uenige med deg i mye av det du skriver, Danielsen.

Kommentar #23

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

"Moderat" eller ei

Publisert over 11 år siden

Jeg har ingen problemer med å ta avstand fra slik uislamsk,avskyldig prakis, man trenger verken være "moderat" eller "liberal" for å ha samme oppfatning. Alle muslimer som frykter Gud bør da kunne se det avskyldige i å fengsle ei 12 år gammel som er blitt voldtatt. Det er rett og slett uhørt. Man kan vanskelig forsvare eller rettferdiggjøre slikt, hverken fra et religiøst eller moralsk perspektiv.. Alle med litt vett bør jo se at dette er uakseptabelt,uansett hvilken religon han/hun måtte tilhøre.Alt som skjer i muslimske land,trenger ikke å tjene som eksempel på muslimsk praksis. Således kan man ikke forvente at muslimer skal stå til rette for alle handlinger utført av mennesker som tilfeldigvis er muslimer. Jeg er overbevist om at de aller fleste muslimer ikke er så uenige med deg i mye av det du skriver, Danielsen.

Kommentar #24

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE:

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 22:10 skrev Ilham Hassan:

Jeg har ingen problemer med å ta avstand fra slik uislamsk,avskyldig prakis, man trenger verken være "moderat" eller "liberal" for å ha samme oppfatning. Alle muslimer som frykter Gud bør da kunne se det avskyldige i å fengsle ei 12 år gammel som er blitt voldtatt. Det er rett og slett uhørt. Man kan vanskelig forsvare eller rettferdiggjøre slikt, hverken fra et religiøst eller moralsk perspektiv.. Alle med litt vett bør jo se at dette er uakseptabelt,uansett hvilken religon han/hun måtte tilhøre.Alt som skjer i muslimske land,trenger ikke å tjene som eksempel på muslimsk praksis. Således kan man ikke forvente at muslimer skal stå til rette for alle handlinger utført av mennesker som tilfeldigvis er muslimer. Jeg er overbevist om at de aller fleste muslimer ikke er så uenige med deg i mye av det du skriver, Danielsen.

Enhver muslim må ikke stå til ansvar for alt muslimer gjør, men Islam står til ansvar for hva muslimer gjør. Islam er det muslimer sier og gjør.

På tide med noen liberale muslimske trossamfunn som fronter den varianten? De som preger media i disse dager står for mye uheldig.

Det samme gjelder kristendommen. Når jeg møter kristne i dagliglivet så er de helt vanlige hyggelige mennesker, men media er i stor grad preget av personer som Torp. I større grad enn hva vi ser blant muslimer så er det imidlertid stemmer som fronter en mer liberal holdning slik som f.eks Gunnar Stålseth.

Kommentar #25

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE:

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 22:10 skrev Ilham Hassan:

Jeg har ingen problemer med å ta avstand fra slik uislamsk,avskyldig prakis, man trenger verken være "moderat" eller "liberal" for å ha samme oppfatning. Alle muslimer som frykter Gud bør da kunne se det avskyldige i å fengsle ei 12 år gammel som er blitt voldtatt. Det er rett og slett uhørt. Man kan vanskelig forsvare eller rettferdiggjøre slikt, hverken fra et religiøst eller moralsk perspektiv.. Alle med litt vett bør jo se at dette er uakseptabelt,uansett hvilken religon han/hun måtte tilhøre.Alt som skjer i muslimske land,trenger ikke å tjene som eksempel på muslimsk praksis. Således kan man ikke forvente at muslimer skal stå til rette for alle handlinger utført av mennesker som tilfeldigvis er muslimer. Jeg er overbevist om at de aller fleste muslimer ikke er så uenige med deg i mye av det du skriver, Danielsen.

 

Hei Ilham,

Vi er tydligvis enige i mye av det som drøftes her. Det er imidlertid én ting som vi har et ulikt syn på, og det er muslimers (manglende) reaksjon på kritikk av Islam - også kritikk av esktreme og bestialske utvekster - som også Islam er besudlet av.

Det har festet seg et inntrykk av at mange muslimer generelt har vanskelig for utad åpent å drøfte sider ved egen religion. Dette har kommet til uttrykk ved flere anledninger i media, både når diskusjonen har handlet om enkelte sider med muslimsk trospraksis og spesielt ved de store terroranslagene de senere årene. For egen del synes jeg også å merke dette blant nære og gode muslimske venner - i helt private samtaler.

Jeg vet ikke om dette skyldes selve religionen eller at det er slik at den (religionen) av politiske og religiøse ledere opp gjennom århundrene er blitt brukt til å undertrykke folket (slik kristendommen også ble brukt) og at dette fortsatt og i større grad sitter i ryggmargen på de fleste muslimer, at man av frykt ikke vil kritisere - eller om det er kulturelt betinget, at det ikke er god tone, eller at det kan oppfattes som svik overfor egen reliogion å diskutere den åpent med ikke-troende.

Uansett vil jeg tro at Islam i Norge og i andre land er tjent med stemmer som din, Ilham. Den oppfattes av mange av oss andre som litt uvanlig blant muslimer og definitivt som konstruktiv.

Kommentar #26

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE:

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 22:10 skrev Ilham Hassan:

Jeg har ingen problemer med å ta avstand fra slik uislamsk,avskyldig prakis, man trenger verken være "moderat" eller "liberal" for å ha samme oppfatning. Alle muslimer som frykter Gud bør da kunne se det avskyldige i å fengsle ei 12 år gammel som er blitt voldtatt. Det er rett og slett uhørt. Man kan vanskelig forsvare eller rettferdiggjøre slikt, hverken fra et religiøst eller moralsk perspektiv.. Alle med litt vett bør jo se at dette er uakseptabelt,uansett hvilken religon han/hun måtte tilhøre.Alt som skjer i muslimske land,trenger ikke å tjene som eksempel på muslimsk praksis. Således kan man ikke forvente at muslimer skal stå til rette for alle handlinger utført av mennesker som tilfeldigvis er muslimer. Jeg er overbevist om at de aller fleste muslimer ikke er så uenige med deg i mye av det du skriver, Danielsen.

 

Hei Ilham,

Vi er tydligvis enige i mye av det som drøftes her. Det er imidlertid én ting som vi har et ulikt syn på, og det er muslimers (manglende) reaksjon på kritikk av Islam - også kritikk av esktreme og bestialske utvekster - som også Islam er besudlet av.

Det har festet seg et inntrykk av at mange muslimer generelt har vanskelig for utad åpent å drøfte sider ved egen religion. Dette har kommet til uttrykk ved flere anledninger i media, både når diskusjonen har handlet om enkelte sider med muslimsk trospraksis og spesielt ved de store terroranslagene de senere årene. For egen del synes jeg også å merke dette blant nære og gode muslimske venner - i helt private samtaler.

Jeg vet ikke om dette skyldes selve religionen eller at det er slik at den (religionen) av politiske og religiøse ledere opp gjennom århundrene er blitt brukt til å undertrykke folket (slik kristendommen også ble brukt) og at dette fortsatt og i større grad sitter i ryggmargen på de fleste muslimer, at man av frykt ikke vil kritisere - eller om det er kulturelt betinget, at det ikke er god tone, eller at det kan oppfattes som svik overfor egen reliogion å diskutere den åpent med ikke-troende.

Uansett vil jeg tro at Islam i Norge og i andre land er tjent med stemmer som din, Ilham. Den oppfattes av mange av oss andre som litt uvanlig blant muslimer og definitivt som konstruktiv.

Kommentar #27

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE:

Publisert over 11 år siden

 

31.08.09 kl. 22:10 skrev Ilham Hassan:

Jeg har ingen problemer med å ta avstand fra slik uislamsk,avskyldig prakis, man trenger verken være "moderat" eller "liberal" for å ha samme oppfatning. Alle muslimer som frykter Gud bør da kunne se det avskyldige i å fengsle ei 12 år gammel som er blitt voldtatt. Det er rett og slett uhørt. Man kan vanskelig forsvare eller rettferdiggjøre slikt, hverken fra et religiøst eller moralsk perspektiv.. Alle med litt vett bør jo se at dette er uakseptabelt,uansett hvilken religon han/hun måtte tilhøre.Alt som skjer i muslimske land,trenger ikke å tjene som eksempel på muslimsk praksis. Således kan man ikke forvente at muslimer skal stå til rette for alle handlinger utført av mennesker som tilfeldigvis er muslimer. Jeg er overbevist om at de aller fleste muslimer ikke er så uenige med deg i mye av det du skriver, Danielsen.

 

Hei Ilham,

Vi er tydligvis enige i mye av det som drøftes her. Det er imidlertid én ting som vi har et ulikt syn på, og det er muslimers (manglende) reaksjon på kritikk av Islam - også kritikk av esktreme og bestialske utvekster - som også Islam er besudlet av.

Det har festet seg et inntrykk av at mange muslimer generelt har vanskelig for utad åpent å drøfte sider ved egen religion. Dette har kommet til uttrykk ved flere anledninger i media, både når diskusjonen har handlet om enkelte sider med muslimsk trospraksis og spesielt ved de store terroranslagene de senere årene. For egen del synes jeg også å merke dette blant nære og gode muslimske venner - i helt private samtaler.

Jeg vet ikke om dette skyldes selve religionen eller at det er slik at den (religionen) av politiske og religiøse ledere opp gjennom århundrene er blitt brukt til å undertrykke folket (slik kristendommen også ble brukt) og at dette fortsatt og i større grad sitter i ryggmargen på de fleste muslimer, at man av frykt ikke vil kritisere - eller om det er kulturelt betinget, at det ikke er god tone, eller at det kan oppfattes som svik overfor egen reliogion å diskutere den åpent med ikke-troende.

Uansett vil jeg tro at Islam i Norge og i andre land er tjent med stemmer som din, Ilham. Den oppfattes av mange av oss andre som litt uvanlig blant muslimer og definitivt som konstruktiv.

Kommentar #28

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

RE: RE:

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har på lik linje med deg og mange andre reagert på muslimers unnfallenhet og manglende reaksjon på slik uislamsk praksis. Til sammenligning var det f.eks ikke mangel på kollektiv fordømmelse av karrikatur-tegningene.. Når man reagerer så sterkt over at en fyr i et lite europeisk land tegner en mann som han så sier er profet Muhammed, bør man da også kunne kritisere enkelte ledere i muslimske land diskriminerer, og undertrykker sine borgere og påberoper seg Koranen. Terskelen for å reagere på slikt bør være mye lavere. Jeg gir blanke i den som påstår han tegnetprofet Muhammed(vet han hvordan profeten ser ut), men jeg blir forbanna og kvalm når jeg hører om unge jenter som blir steinet fordi de har blitt voldatt. Det illustrerer hva maktsyke,sjåvinistiske menn kan finne på å gjøre for å holde kvinnene nede. Dette må de ikke slippe unna med for det kan ALDRI legitimeres og forsvares,selv med den mest ekstreme tolkningen av religiøse skrifter.

Jeg vil gå så langt som å si at det er enhvers muslims plikt å reagere på praksis som kan sette islam i dårlig lys. Dessverre er det vel slik at veldig mye kritikk som rettes mot den muslimske verden er berettiget og ofte nødvendig..

Heldigvis er det mange som tør kritisere og si ifra. Vi hører selvsagt ikke om disse,det er de som brenner vestlige ambassader og brenner amerikanske flagg vi ser på tv og leser om i avisene. Det er viktig å være oppmerksom på at ikke alt når vestlige nyheter, og det sannsyligvis er noen i Afghanistan som har tatt sterk avstand fra kvinnefientligheten og urettferdigheten som rår.

Kommentar #29

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

RE: RE:

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har på lik linje med deg og mange andre reagert på muslimers unnfallenhet og manglende reaksjon på slik uislamsk praksis. Til sammenligning var det f.eks ikke mangel på kollektiv fordømmelse av karrikatur-tegningene.. Når man reagerer så sterkt over at en fyr i et lite europeisk land tegner en mann som han så sier er profet Muhammed, bør man da også kunne kritisere enkelte ledere i muslimske land som diskriminerer og undertrykker sine borgere og påberoper seg Koranen. Terskelen for å reagere på slikt bør være mye lavere. Jeg gir blanke i den som påstår han tegnet profet Muhammed(vet han hvordan profeten så ut?), men jeg blir forbanna og kvalm når jeg hører om unge jenter som blir steinet fordi de har blitt voldatt. Det illustrerer hva maktsyke,sjåvinistiske menn kan finne på å gjøre for å holde kvinnene nede. Dette må de ikke slippe unna med for det kan ALDRI legitimeres og forsvares,selv med den mest ekstreme tolkningen av religiøse skrifter.

Jeg vil gå så langt som å si at det er enhvers muslims plikt å reagere på praksis som kan sette islam i dårlig lys. Dessverre er det vel slik at veldig mye kritikk som rettes mot den muslimske verden er berettiget og ofte nødvendig..

Heldigvis er det mange som tør kritisere og si ifra. Vi hører selvsagt ikke om disse,det er de som brenner vestlige ambassader og brenner det amerikanske flagg vi ser på tv og leser om i avisene. Det er viktig å være oppmerksom på at ikke alt når vestlige nyheter, og det sannsyligvis er noen i Afghanistan som har tatt sterk avstand fra kvinnefientligheten og urettferdigheten som rår.

Kommentar #30

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

RE: RE:

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har på lik linje med deg og mange andre reagert på muslimers unnfallenhet og manglende reaksjon på slik uislamsk praksis. Til sammenligning var det f.eks ikke mangel på kollektiv fordømmelse av karrikatur-tegningene.. Når man reagerer så sterkt over at en fyr i et lite europeisk land tegner en mann som han så sier er profet Muhammed, bør man da også kunne kritisere enkelte ledere i muslimske land som diskriminerer og undertrykker sine borgere og påberoper seg Koranen. Terskelen for å reagere på slikt bør være mye lavere. Jeg gir blanke i den som påstår han tegnet profet Muhammed(vet han hvordan profeten så ut?), men jeg blir forbanna og kvalm når jeg hører om unge jenter som blir steinet fordi de har blitt voldatt. Det illustrerer hva maktsyke,sjåvinistiske menn kan finne på å gjøre for å holde kvinnene nede. Dette må de ikke slippe unna med for det kan ALDRI legitimeres og forsvares,selv med den mest ekstreme tolkningen av religiøse skrifter.

Jeg vil gå så langt som å si at det er enhvers muslims plikt å reagere på praksis som kan sette islam i dårlig lys. Dessverre er det vel slik at veldig mye kritikk som rettes mot den muslimske verden er berettiget og ofte nødvendig..

Heldigvis er det mange som tør kritisere og si ifra. Vi hører selvsagt ikke om disse,det er de som brenner vestlige ambassader og brenner det amerikanske flagg vi ser på tv og leser om i avisene. Det er viktig å være oppmerksom på at ikke alt når vestlige nyheter, og det sannsyligvis er noen i Afghanistan som har tatt sterk avstand fra kvinnefientligheten og urettferdigheten som rår.

Kommentar #31

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: RE: RE:

Publisert rundt 11 år siden

 

01.09.09 kl. 13:55 skrev Ilham Hassan:

Jeg har på lik linje med deg og mange andre reagert på muslimers unnfallenhet og manglende reaksjon på slik uislamsk praksis. Til sammenligning var det f.eks ikke mangel på kollektiv fordømmelse av karrikatur-tegningene..

Det er ikke så rart. Når en må ta avstand fra noe medlemmer av ens "egen" gruppe gjør, så blir man stående litt i gapestokken selv. "Jah, du skulle riktig skamme deg du, for å være assosiert med slike folk!". Det er vel kanskje det de vil oppnå også, de som klandrer andre for ikke å ta avstand fra sine "egne" nok. "Damned if you do, damned if you don't".

Det kunne vært riktig artig å putte f.eks M. Christiansen i en bås - hva med f.eks de ansiktsløse her på verdidebatt.no? Christiansen har ikke bilde, og mange av de uten bilde/med tullebilde sier mye dumt! - og så tvinge ham til å beklage seg for alt f.eks Arild Holta sier.

Kommentar #32

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: RE: RE:

Publisert rundt 11 år siden

 

01.09.09 kl. 14:51 skrev Harald Korneliussen:

 

01.09.09 kl. 13:55 skrev Ilham Hassan:

Jeg har på lik linje med deg og mange andre reagert på muslimers unnfallenhet og manglende reaksjon på slik uislamsk praksis. Til sammenligning var det f.eks ikke mangel på kollektiv fordømmelse av karrikatur-tegningene..

Det er ikke så rart. Når en må ta avstand fra noe medlemmer av ens "egen" gruppe gjør, så blir man stående litt i gapestokken selv. "Jah, du skulle riktig skamme deg du, for å være assosiert med slike folk!". Det er vel kanskje det de vil oppnå også, de som klandrer andre for ikke å ta avstand fra sine "egne" nok. "Damned if you do, damned if you don't".

Det kunne vært riktig artig å putte f.eks M. Christiansen i en bås - hva med f.eks de ansiktsløse her på verdidebatt.no? Christiansen har ikke bilde, og mange av de uten bilde/med tullebilde sier mye dumt! - og så tvinge ham til å beklage seg for alt f.eks Arild Holta sier.

 

Det er forskjell på billedløse og noen som bekjenner seg til en tro. Du kunne ha forsøkt og putte meg i bås med ateister, men ateister har ikke noen felles dogmer. Jeg er ikke humanetiker. Jeg er bare meg, og meg kan du dømme hvor mye du vil. På det jeg sier og det jeg gjør. Det er jeg ene og alene ansvarlig for.

Jeg har forøvrig ikke sagt at noen må beklage noe, men at Islam er det muslimer gjør.

Kommentar #33

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE:

Publisert rundt 11 år siden

 

01.09.09 kl. 16:32 skrev Morten Christiansen:

 

01.09.09 kl. 14:51 skrev Harald Korneliussen:

Det kunne vært riktig artig å putte f.eks M. Christiansen i en bås - hva med f.eks de ansiktsløse her på verdidebatt.no? Christiansen har ikke bilde, og mange av de uten bilde/med tullebilde sier mye dumt! - og så tvinge ham til å beklage seg for alt f.eks Arild Holta sier.

Det er forskjell på billedløse og noen som bekjenner seg til en tro.

Er det nå det? På den ene siden kan det jo diskuteres om alle muslimer bekjenner seg til samme tro, og dessuten er tro mye en del av kulturen der folk bor. Man blir jo på en måte født inn i den. På den andre siden er jo ansiktsløshet noe man velger bevisst i voksen alder. Skammer du deg ikke over å være i selskap med de andre ansiktsløse? ;-)

 

Kommentar #34

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Nå er du på villspor

Publisert rundt 11 år siden

Du får se om du finner de ansikstsløses forening da og se om jeg er medlem i den. Hvis du sier at en religion ikke har noen rettning eller bindinger overhode så tror jeg at du er uenig med de fleste religiøse selv.

Om 50 år kan din og/eller hennes religion være svært anderledes enn i dag. Spørsmålet er i hvilken retning ønsker man forandringen?

Kommentar #35

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: RE:

Publisert rundt 11 år siden

 

01.09.09 kl. 13:55 skrev Ilham Hassan:

Jeg vil gå så langt som å si at det er enhvers muslims plikt å reagere på praksis som kan sette islam i dårlig lys. Dessverre er det vel slik at veldig mye kritikk som rettes mot den muslimske verden er berettiget og ofte nødvendig..

Heldigvis er det mange som tør kritisere og si ifra. Vi hører selvsagt ikke om disse,det er de som brenner vestlige ambassader og brenner det amerikanske flagg vi ser på tv og leser om i avisene. Det er viktig å være oppmerksom på at ikke alt når vestlige nyheter, og det sannsyligvis er noen i Afghanistan som har tatt sterk avstand fra kvinnefientligheten og urettferdigheten som rår.

 

Ilham,

Med ditt syn og evne til å uttrykke dine meninger, vil jeg tro du er en av de som virkelig kan gjøre en forskjell i en verden fylt av relgionsskepsis, uvitenhet, undertrykkelse og hat.

Hvis din stemme blir hørt i enkelte mulimske miljøer som nettopp har en tendens til unnfallenhet (feighet?) i f.h.t. kritikk av utvekster innefor egen religion, hvis de unge som vokser opp kunne høre ditt budskap om toleranse og selvkritikk i stedet for hat mot alle vantro, ja, så ville det virkelig kunne bety en forskjell. Og så vet jeg jo at du ikke er alene. Det finnes flere "der ute", men det som så langt for det meste dominere er de "rettroende og selvrettferdige". Men kanskje er det håp...?

Og så får vi som har en annen tro feie for vår dør.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere