Ole Jørgen Anfindsen

172

Holocaustsenteret og Hjernevask

Holocaustsenteret er en stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo etter oppdrag fra Den norske stat. Det skulle jo borge for rasjonalitet og vitenskapelig etterrettelighet, eller hva? Nei, dessverre, ikke hvis det handler om raser og etnisitet.

Publisert: 6. jun 2011

I Norge har vi diverse pressgrupper og organisasjoner av typen SOS Rasisme og Antirasistisk Senter. De er stiftet med utgangspunkt i en den antirasistiske ideologien, og hensikten med disse organisasjonene er da selvsagt å bekjempe alle som ikke gir sin tilslutning til denne ideologien, det vil si alle dem man mener seg berettiget til å stemple som ’rasister’. Det er altså liten eller ingen grunn til å forvente at SOS Rasisme, Antirasistisk Senter og tilsvarende pressgrupper skal optre med objektivitet og saklighet i samfunnsdebatten; de vil alltid strekke strikken så langt de kan, dersom de tror at det tjener til å fremme den antirasistiske ideologien. Og som de demonstrerer gang på gang i år etter år, går de alldeles ikke av veien for å benytte ufine metoder mot sine meningsmotstandere.

 

I utgangspunktet burde man imidlertid kunne forvente noe helt annet av HL-senteret, som bl.a. reklamerer med følgende på sine egne hjemmesider:

 

  • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er en stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo etter oppdrag fra Den norske stat og på initiativ fra de mosaiske trossamfunn. [...] HL senteret har et nært samarbeid med Universitetet i Oslo bl.a. i spørsmål knyttet til formidling og undervisning, bibliotek, lokalisering m. m. Universitetet stiller dessuten halvparten av medlemmene til senterets styre.

 

Tilknytningen til Den norske stat og Universitetet i Oslo, samt den generelle status og posisjon HL-senteret har i norsk samfunnsdebatt, burde tilsi at alle dets ansatte la vekt på å opptre med vitenskapelig etterrettelighet når de deltar i samfunnsdebatten. Dessverre begikk seniorforskerCora Alexa Døving et kraftig overtramp i forhold til denne typen selvinnlysende krav til intellektuell integritet for HL-ansatte da hun sto som hovedforfatter av et heller tvilsomt innlegg i Aftenposten her forleden.

 

Bakgrunnen er at Brother Buntu 18.05.2011 hadde en kronikk om Sør-Afrikas rasespøkelse på trykk i Aftenposten, hvilket hadde fått meg til å skrive innlegget Realiteter om raser. Dette fikk så Cora Alexa Døving fra Holocaust-senteret (sammen med Kari Helene Partapuoli fra Antirasistisk Senter) til å komme med følgende Aftenposten-innlegg mot meg (min uthevelse):

 

  • Ole Jørgen Anfindsen har 23. mai et innlegg om rase og samfunn. Han kommer med to alvorlige påstander. Den ene kobler mangfold til et spørsmål om demokratiets bærekraft.
  • Anfindsen skriver at områder med et visst nivå av etnisk/rasemessig mangfold ikke kan ha demokrati uten uakseptable nivåer av vold og korrupsjon. Påstanden er feil - hva med en tur til for eksempel New York? Ett mål med demokrati er et samfunn der mangfold inngår. Ideen om at forskjellige «menneskeraser» gjør dette umulig, innebærer en logisk brist - og er rasistisk.
  • Den andre påstanden, «rasebegrepet berører viktige sider ved det å være menneske», opprettholder rasismens grunnpremiss: forestillingen om at en biologisk rase gir bestemte mentale utslag; at mennesket tenker og føler forskjellig grunnet rase. Det finnes en sammenheng mellom «rasebegrepet og det å være menneske», men den handler om politikk. Historien er full av eksempler på hvor eksistensielt det er å bli kategorisert innenfor en rase. Å være sort under apartheidpolitikk eller jøde i møte med nazismen, fikk fatale konsekvenser. Antirasisme er ingen utopisk ideologi, men en helt nødvendig kamp.

 

Ovenstående er, som en av mine forskerkollegaer spontant utbrøt etter å ha lest det, mer eller mindre substansløst. Her er det lite fakta og argumenter; stort sett bare luftige påstander og selvutleverende ignoranse.

 

En professor dr.med. (spesialist i nevrologi ved ett av våre større universiteter) sendte meg en epost om saken, der han omtalte ”innlegget til de fullstendig kunnskapsløse damene Cora Alexa Døving og Kari Helene Partapuoli”, og fulgte opp med en aldri så liten utlegning om objektivt målbare fysilogiske raseforskjeller som har betydning nettopp for slike ting som lynne og IQ; forhold som enhver fagperson på området bør kjenne til (eller i det minste har mulighet til å skaffe seg kunnskap om), men som Døving og Partapuoli - i sin nærmest utrolige arroganse - ganske enkelt velger å benekte.

 

Mitt svar tilbake til de to sto på trykk i Aftenposten 31.05.2011 (i forkortet versjon i papirutgaven; fullversjonen ble lagt ut på aftenposten.no/meninger).

 

Sitat:

 

Cora Alexa Døving fra Holocaust-senteret og Kari Helene Partapuoli fra Antirasistisk Senter kommer i Aftenposten 25.05.2011 med noen kjappe kommentarer til mitt innlegg to dager tidligere. Deres påstander kan oppsummeres som følger: (a) jeg tar feil når det gjelder betydningen av rase/etnisitet, og (b) mine synspunkter er rasistiske, intet mindre.

 

Når sentrale representanter for det (halv)offisielle Norge opptrer på denne måten, er det ikke bare kritikkverdig, det er også svært alvorlig. For det første har jeg de siste årene lagt frem solid dokumentasjon for påstandene mine, tilgjengelig for enhver som måtte være interessert i å finne ut hvorfor og på hvilken måte myndigheter og media har valgt å feie ubehagelige erkjennelser om rase og etnisitet under teppet i hele etterkrigstiden. For det andre er det selvsagt ikke umoralsk eller kritikkverdig å gjøre oppmerksom på at raseforskjeller finnes og at de tilhørende utfordringene er formidable. Vi er nemlig nødt til å ta utgangspunkt i et sannferdig bilde av menneskets natur, inkludert en realistisk forståelse av raseforskjellene, dersom vi skal ha håp om å komme noenlunde helskinnet fra et av verdenshistoriens dristigste eksperimenter, nemlig multikulturalismen med sin (i hvert fall delvis) mislykkede innvandrings- og integreringspolitikk.

 

Når Døving og Partapuoli hevder at ”forestillingen om at en biologisk rase gir bestemte mentale utslag; at mennesket tenker og føler forskjellig grunnet rase” ganske enkelt kan avfeies som ”rasismens grunnpremiss”, fremstår de med omtrent samme troverdighet som disse ’forskerne’ som i Nrk-programmet Hjernevask i fjor hevdet at det knapt finnes forskjeller mellom menn og kvinner. For på samme måte som det er en biologisk umulighet at menn og kvinner ikke skulle ha utviklet en rekke mentale og emosjonelle ulikheter gjennom tusenvis av generasjoner, er det også en biologisk umulighet at folkeslag skulle kunne leve (mer eller mindre) adskilt gjennom titusener av år uten at det oppstår diverse betydelige forskjeller, ikke minst mentale og emosjonelle. Å benekte dette er ikke bare å demonstrere uvitenhet og inkompetanse, det er også et signal om at man er mindre opptatt av sannhet enn av politikk og ideologi. Det er derfor slike folk i praksis blir fiender av ytringsfrihet og demokrati.

 

Utallige undersøkelser de siste hundre år bekrefter da også det bildet jeg har skissert ovenfor; de mentale og intelligensmessige raseforskjellene er betydelige, enten vi liker det eller ikke. Empirisk forskning bekrefter dessuten det hver og en av oss kan se med egne øyne, nemlig at det er tilnærmet umulig for byer, land og lokalsamfunn å være velfungerende dersom det etniske/rasemessige mangfoldet overstiger visse grenser.

 

Døving og Partapuoli argumenterer mot dette ved å henvise til New York, men at en storby med enorme økonomiske og menneskelige ressurser er i stand til å håndtere et visst mangfold, motbeviser selvsagt ikke at det ett eller annet sted går en grense for hvor omfattende dette kan bli før det går galt. Selv New York har sine begrensninger, og dersom mangfoldet blir for stort vil også denne verdensmetropolen bli preget av forfall, vold, kriminalitet og korrupsjon. Akkurat slik vi har fått det demonstrert i Detroit og flere andre byer og land rundt omkring. Og slik kommer det til å gå med enhver by og ethvert land som lenge nok fornekter virkeligheten på dette området.

 

Det er ille at Døving og Partapuoli opptrer arrogant og belærende på et område de helt åpenbart har satt seg for dårlig inn i. Det er imidlertid enda verre at de misbruker sin makt og innflytelse som statlig finansierte rikssynsere til å stigmatisere dem som forsøker å advare mot en utvikling som kommer til å ødelegge landet vårt om vi ikke snart tar rev i seilene. Et visst mangfold er bra, et for stort mangfold er destruktivt. Dette er dilemmaet.

 

Det multikulturelle eksperimentet skaper nå betydelige problemer i samtlige, vestlige land, og behovet for en dyptpløyende og demokratisk debatt er tilsvarende stort. Filosofen Roger Scruton har i mange år skrevet og talt om dette (jf Torbjørn Røe Isaksens kronikk om ham i Aftenposten 25. mai), og for en drøy måned siden kom Scrutons danske kollega Kai Sørlander med boken Den politiske forpligtelse (se anmeldelse her på VD) som burde mane oss alle til ettertanke og ydmykhet innfor den svært alvorlige situasjonen vi befinner oss i. Ikke minst er det slikt at Sørlander drøfter hvordan vestlige eliter systematisk har hindret legitim kritikk mot multikulturalismen i å komme til orde, og helt spesielt påviser han hvordan nevnte eliter har misbrukt rasismebegrepet til å lukke munnen på brysomme dissidenter. Hans bok har da også fått tildels strålende kritikker i alle ledende, danske aviser. Døving og Partapuoli valgte imidlertid å neglisjere min henvisning til denne boken, til tross for at betydelige mengder stoff både om og fra den er tilgjengelig på nettet.

 

De to fremstår i det hele tatt med nokså begrenset vilje til å la seg informere av filosofisk og vitenskapelig erkjennelse. Det er mer enn trist at den offentlige diskurs i Norge fremdeles preges av slike folk.

 

Sitat slutt.

 

Hvordan kan en organisasjon som HL-senteret akseptere at en av deres forskere opptrer slik som dette?

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

De to fremstår i det hele tatt med nokså begrenset vilje til å la seg informere av filosofisk og vitenskapelig erkjennelse. Det er mer enn trist at den offentlige diskurs i Norge fremdeles preges av slike folk.

Det lukter veldig sterkt av prestisje når en ikke i det hele tatt gjør et ærlig forsøk på å se en sak fra flere sider, men avfeier med konklusjonen "rasist" helt uten videre undersøkelser av fakta som foreligger. Det mener jeg er å være virkelig forutinntatt!

Jeg kan ikke i det hele tatt forstå redselen som er til å ta og føle på - i forhold til å kunne ta en åpen samfunnsdebatt på emnet "multikultralisme - veien videre?" Hvorfor er enkelte så vettskremte for dette?

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Spør dem om du finner dem

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er enkelte så vettskremte for dette?

For egen del ser jeg ikke noen vits i å debattere emnet. Det betyr ikke at jeg er redd for å gjøre det men rett og slett at jeg ikke gidder. Mulig jeg er ignorant eller rett og slett lat men trådstarter gjør meg bare søvnig når jeg leser det han skriver. Men VD har jo ganske mye diskusjon rundt dette med innvandring og flerkulturelt/mulitikulturelt samfunn. Det er jo mange som responderer på det og mange ser jo ut til å være enige med trådstarters synspunkter.

Jeg tror ikke man får med seg oss som ikke gidder diskutere dette ved å prøve å fremprovosere svar ved å antyde at vi skulle være engstlige eller vettskremte for en debatt.

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke man får med seg oss som ikke gidder diskutere dette ved å prøve å fremprovosere svar ved å antyde at vi skulle være engstlige eller vettskremte for en debatt.

Og jeg tror du misforstod fullstendig det jeg responderte på.

Det var ikke myntet på oss "vanlige" synsere her på VD - som synes så mangt og meget om både det ene og det andre. Hva du og jeg mener, får vi selv velge å avsløre i denne sammenheng. Jeg legger intet press på hverken deg eller andre debattanter.

Dette var myntet på de som Anfindsen selv skriver om i sitt innlegg - ikke minst en statsstøttefinansiert forsker og forøvrig det han kaller "offentlig diskurs".  Derav sitatet som jeg innledet mitt svar med. Jeg siterte av en grunn...

Kanskje det ville være bra for deg, Lars, om du ikke tok riktig alt så personlig? ;)

Da er det bedre å diskutere saken eller hoppe over den om emnet gjør deg søvnig.

Kommentar #4

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Ikke overrasket

Publisert over 8 år siden

Har prøvd å informere deg om dette i tidligere kommentarer.

Her er det snakk om Jødiske organisasjoners makt og innflytelse i stortsett hele den vestlige verden.Mest innflytelse har disse kanskje i USA,Tyskland,GB og Frankrike.

Kommer gjerne tilbake med mere info ang. disse forholdene.

Det har blitt sent.

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forunderlig

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det var ikke myntet på oss "vanlige" synsere her på VD - som synes så mangt og meget om både det ene og det andre.

Er det ikke da litt underlig at det blir postet her på VD og ikke sendt direkte til de man ønsker svar fra? Trådstarter har noen meninger, du har noen meninger sissel J., jeg har noen meninger vi velger å legge dem ut her på VD.

Slik jeg ser det er ingen av oss noe mer enn vanlige synsere, det er også mulig at de trådstarter kritiserer også er det men hvor mange opptrer egentlig objektivt.

Du har rett i at jeg heller bør holde meg unna sovetråder men noen ganger er det gøy å skrible litt på dem også. Hadde jeg tatt noe her inne personlig ville jeg nok ganske så fort sluttet å skrible her inne.

Kommentar #6

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Metadebatt

Publisert over 8 år siden

Jeg deltar ikke lenger i metadebatter, men gjør et unntak for deg LR. Det er mulig å kvalifisere seg til noe mer enn vanlig synser uten å ha vært i gjennom et sviktende norsk utdanningsystem i emnet. Som alle bloggere vet er all pr god pr, så dine skriblerier er sikkert velkommne, men du avslører noe av personligheten din når du stiger inn å skriver om hvor søvnig du blir og om "sovetråder"

God natt. 

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Takk det samme

Publisert over 8 år siden

En riktig god natt til deg også Rolf Ketil R.

Kommentar #8

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Anfindsen fortsetter med sine rasistiske utgytelser

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Holocaustsenteret er en stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo etter oppdrag fra Den norske stat. Det skulle jo borge for rasjonalitet og vitenskapelig etterrettelighet

Anfindsen anklager andre for substansløshet og ignoranse, men er ikke fremmed for dette selv heller. Han velger å behandle et debattinnlegg på drøy 1100 tegn som om det skulle være et vitenskapelig innlegg. Maken til tøys. Hans eget innlegg (som Døving og Partapouli svarer på) var ca. 2500 tegn. Heller ikke det var noe vitenskapelig innlegg, men et debattinnlegg fylt med påstander – forsøksvis belagt med tilløp til argumenter.

Selvsagt «ser» man disse argumentene dersom man selv mener de er sterke, og like selvsagt «ser ikke» Anfindsen og hans (meningsfeller) kolleger Døvings og Partapoulis argumenter hvis de er uenige. Dette handler om vår evne til å sette ting inn i sammenheng, pluss hvordan vi forholder oss til det vi er kjent med, liker osv. Det burde det ikke være vanskelig for en vitenskapsfetisjist som Anfindsen å forstå.

Og så er vi tilbake til Anfindsens yndlingstema: At det finnes forskjeller mellom grupper av mennesker, som han velger å kalle raser. Derfor finnes det raseforskjeller – OG DISSE FORSKJELLENE MÅ FÅ POLITISKE (DVS. OGSÅ MORALSKE) KONSEKVENSER. I praksis handler det om at dette vil få – på en eller annen måte – negative konsekvenser for dem som er forskjellige fra oss, enten det handler om en påstått lavere gjennomsnitts-IQ eller kulturelle forskjeller (som følge av den lavere IQ-en).

Dette er klassisk rasisme – uansett hvordan Anfindsens snur og vender på det. Mange mener at rasebegrepet har blitt utvidet (av folk på venstresiden, de politiske korrekte osv.). Men her handler det ikke en gang om å bruke et utvidet rasismebegrep. Anfindsen er klassisk rasist. Han mener noen grupper er bedre (moralsk, sivilisatorisk) enn andre i et hierarki av raser.

Dette er moralsk forkastelig. Det kan fører til apartheid og antisemittisme. Og det har det tidvis gjort. Det er da heller ikke tilfeldig at Anfindsens innlegg i Aftenposten kan leses som et implisitte forsvar for apartheid.

Dersom ikke Anfindsen forstå at en forsker – nettopp ved HL-senteret – er forpliktet til å bekjempe den typen holdninger som ledet fram til holocaust, da er det faktisk Anfindsens IQ som er undermåls.

Lars Gule

Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Og så er vi tilbake til Anfindsens yndlingstema: At det finnes forskjeller mellom grupper av mennesker, som han velger å kalle raser. Derfor finnes det raseforskjeller – OG DISSE FORSKJELLENE MÅ FÅ POLITISKE (DVS. OGSÅ MORALSKE) KONSEKVENSER. I praksis handler det om at dette vil få – på en eller annen måte – negative konsekvenser for dem som er forskjellige fra oss, enten det handler om en påstått lavere gjennomsnitts-IQ eller kulturelle forskjeller (som følge av den lavere IQ-en).

Dette er klassisk rasisme – uansett hvordan Anfindsens snur og vender på det. Mange mener at rasebegrepet har blitt utvidet (av folk på venstresiden, de politiske korrekte osv.). Men her handler det ikke en gang om å bruke et utvidet rasismebegrep. Anfindsen er klassisk rasist. Han mener noen grupper er bedre (moralsk, sivilisatorisk) enn andre i et hierarki av raser.

Dette er moralsk forkastelig. Det kan fører til apartheid og antisemittisme. Og det har det tidvis gjort. Det er da heller ikke tilfeldig at Anfindsens innlegg i Aftenposten kan leses som et implisitte forsvar for apartheid.

Det Anfindsen koser seg med er å flytte sitt utgangspunkt 1cm til siden for hver ny opplevelse av rasisme/innvandringsdebatt, og så kan hele argumentasjonsrekken gjentas med kvernende presisjon praktisk talt uten noe nytt fra forrige gang. Veldig forutsigbart og veldig trøttende lesning.

Alternativene er å enten ta fire doktorgrader for å sette seg inn i hans egne skriverier og henvisningstråder for så å argumentere ham i senk på hans premisser,  eller stå på sitt eget opprinnelige standpunkt om at man ønsker innvandring, raseblanding, flerkulturellt samfunn, og oppfordre til at staten må legge til rette for og bære kostnadene ved en slik politikk. Jeg velger det siste, siden det tross alt er en debattside hvor intet skal besluttes, bare diskuteres i hyggelig samvær og det blir ingen avstemming til sist. Det er slik man lager metatråder. Litt kjedelig, men det er dessverre umulig å forholde seg fullt ut til så kompliserte debattråder som Anfindsen lager og evt stille seg bak ham. Det forutsetter en tverrfaglig forståelse av flere faglige retninger de færreste forundt å besitte. Da er ens egen grunnholdning nærmere. Som den for så vidt også er for Anfindsen, men godt gjemt bak vitenskaplig(?) tåketeppe.

Kommentar #10

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Vitenskap og moral - en balanse Anfinsen ikke behersker

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

eller stå på sitt eget opprinnelige standpunkt om at man ønsker innvandring, raseblanding, flerkulturellt samfunn, og oppfordre til at staten må legge til rette for og bære kostnadene ved en slik politikk. Jeg velger det siste

Her må jeg bare få si meg helt enig med Kristiansen. For det er dette politikk (og moral) handler om. Å ta anstendige standpunkter ut fra det vi vet.

Og vi vet masse på bakgrunn av vitenskapelige fakta (som i mangt og mye går Anfindsen imot) OG på bakgrunn av den moral vi besitter. Vi besitter altså også moralske kunnskaper. (Moralens opphav og det vitenskapelige studiet av moral kan vi komme tilbake til). Men rasjonelle mennesker kombinerer disse kunnskapstypene. Og anstendige mennesker tillegger de moralske gunnsetninger (blant annet likebehandling fordi alle mennesker er like mye verdt) like stor vekt som den empiriske kunnskapen.

Det er det Anfindsen ikke forstår. Eller ikke vil forstå. Det er også dette som bringer han inn i det moralske uføret som rasismen hans er.

Lars Gule

Kommentar #11

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Old School

Publisert over 8 år siden

Mye av det som bør sies når det gjelder hva jeg står for og hvilke verdier jeg etter beste evne forsøker å bygge på, sto på trykk i gårsdagens lederartikkel i Klassekampen (!) (mine uthevelser): 

Konservatismen er på frammarsj her til lands, skal vi tru Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse, som har redigert antologien «Konservatisme». Godt er det! Klassisk konservatisme er ein god medisin mot mykje av det som er gale i norsk politikk i dag; «liberalistar» i vid forstand. Dei finst i Høgre, som marknadsfundamentalistiske nyliberalistar, og dei finst i Ap, som Tony Blair-inspirerte sosialiberalarar. Der liberalistane ukritisk vil ha Noreg med i EU og i smug skammar seg over den norske veremåten, ser konservative på «det norske» som noko verdifullt og forpliktande. Der liberalistar vil innføre den perfekte samfunnsorganiseringa - fri konkurranse - ein gong for alle, finst det ikkje noko perfekt i den konservative horisonten, berre dei små stega fellesskapen tek i freistnad på å skrive historie. Høgre-kjempa C.J. Hambro knytte konservatismen til «de nationale skatte som forutgående slegtledd har samlet». Orda hans til den konservative ungdommen i Stockholm i 1933 er framleis ei rettesnor: «Uten kjendskap til fortiden ingen evne til at tyde fremtiden, uten pietet for fortiden ingen omsorg for de kulturelle værdier hos et folk, og ingen evne til at utvikle dem videre. En internationalisme som ikke har sit utspring fra det nationale har ingen vegt. Alene den som bevarer det nationalt værdifulde og særegne i sit eget folk har et tilskudd at bringe det internationale samkvem. Den som er uten sansen for og forbindelsen med det dypeste i sit eget folk, har mistet noget som er av den største betydning også for det hele verdenssamfund. Han vil savne evnen til at veie værdier imot hverandre og avgjøre hvad som er falskt og hvad som er egte, hvad som er realitet, og hvad som er skin». Ein stortingsrepresentant som hugsar desse ord, kan ikkje ukritisk skrive inn EU-direktiv i det norske lovverket, godta at Menneskerettsdomstolen set til sides den nasjonale folkeviljen eller baka pedagogiske moteprosjekt inn i grunnskolen. Eit knippe slike vil vere langt meir lærerike for venstresida å diskutere med enn dagens dvaske sortiment.


Dersom forsvar for nasjonale verdier nødvendigvis betyr at man er rasist; og dersom det samme automatisk kan sies om den oppfatning at selvstendige nasjonalstater er den beste garanti for demokrati, frihet og velferd; da er det etter min mening noe feil med den rasisme-definisjonen som ligger til grunn. Disse spørsmålene har forøvrig vært grundig belyst av flinkere og mer beleste folk en meg, f.eks. Kai Sørlander, Roger Scruton og Sigurd Skirbekk. 

Det har ellers vært vanlig at man skiller mellom diskriminering som gjøres ift utlendinger/fremmede/innvandrere på den ene siden, og diskriminering av et lands egne borgere på bakgrunn av deres rase/etnisitet på den andre siden. Også denne distinksjonen drøftes eksplisitt av Sørlander, men glimerer (som vanlig) med sitt fravær når enkelte VD-debattanter finner frem rasismeklubben.

At dette er et område med mange etiske dilemmaer, samt ditto mulighet for overgrep og feilskjær, har jeg understreket mange ganger før. Nettopp derfor trenger vi så sårt en åpen og demokratisk debatt om hvordan multikulturalismens utfordringer best kan håndteres. En slik debatt blir vanskeliggjort når noen mener at de har alle de moralsk korrekte svarene på forhånd.

Kommentar #12

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

HL-senterets problem

Publisert over 8 år siden

Neida, det er ingen som forventer at et kort avisinnlegg skal være en vitenskapelig avhandling med kildehenvisninger, grundige argumenter, etc. Men man bør kunne forvente av en HL-forsker at han eller hun avstår fra uetterretteligheter og filosofiske kortslutninger. 

Følgende utsagn er ikke moralsk eller umoralsk; bare sant eller usant: "... en biologisk rase gir bestemte mentale utslag; at mennesket tenker og føler forskjellig grunnet rase". Dette er derfor problemstillinger som kan undersøkes vitenskapelig (og som er blitt undersøkt vitenskapelig). Man må gjerne argumentere for at visse svar her er bedre vitenskapelig underbygd enn andre. Men at visse svar på vitenskapelige spørsmål kan vise seg å ha ubehagelige politiske eller andre konsekvenser, gjør ikke disse svarene rasistiske eller på andre måter umoralske. Denne typen distinksjoner burde vi egentlig kunne forvente at HL-forskere, ja faktisk særlig HL-forskere, ikke bare forstår, men også praktiserer.

Når jeg påpeker overfor Aftenpostens lesere at en av avisens kronikører har utelatt/fornektet en helt sentral parameter når det gjelder å forstå hvorfor utviklingen i Sør-Afrika er som den er, da bør man evt bli imøtegått med saklig argumentasjon, ikke med antirasistisk synsing.

Kommentar #13

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Jødiske intellektuelle

Publisert over 8 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.

er er det snakk om Jødiske organisasjoners makt og innflytelse i stortsett hele den vestlige verden.Mest innflytelse har disse kanskje i USA,Tyskland,GB og Frankrike.

Joda, jødiske intellektuelles rolle i den multikulturelle revolusjonen som har vært under oppseiling i noe slikt som 100 år (og som muligens vil kulminere i det 21. århundre), er mer enn bare tankevekkende. Selvmordsparadigmet inneholder et eget avsnitt som drøfter akkurat dette.

Kommentar #14

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Tapt debatt

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Anfindsen anklager andre for substansløshet og ignoranse, men er ikke fremmed for dette selv heller. Han velger å behandle et debattinnlegg på drøy 1100 tegn som om det skulle være et vitenskapelig innlegg. Maken til tøys. Hans eget innlegg (som Døving og Partapouli svarer på) var ca. 2500 tegn. Heller ikke det var noe vitenskapelig innlegg, men et debattinnlegg fylt med påstander – forsøksvis belagt med tilløp til argumenter.

Selvsagt «ser» man disse argumentene dersom man selv mener de er sterke, og like selvsagt «ser ikke» Anfindsen og hans (meningsfeller) kolleger Døvings og Partapoulis argumenter hvis de er uenige. Dette handler om vår evne til å sette ting inn i sammenheng, pluss hvordan vi forholder oss til det vi er kjent med, liker osv. Det burde det ikke være vanskelig for en vitenskapsfetisjist som Anfindsen å forstå.

Og så er vi tilbake til Anfindsens yndlingstema: At det finnes forskjeller mellom grupper av mennesker, som han velger å kalle raser. Derfor finnes det raseforskjeller – OG DISSE FORSKJELLENE MÅ FÅ POLITISKE (DVS. OGSÅ MORALSKE) KONSEKVENSER. I praksis handler det om at dette vil få – på en eller annen måte – negative konsekvenser for dem som er forskjellige fra oss, enten det handler om en påstått lavere gjennomsnitts-IQ eller kulturelle forskjeller (som følge av den lavere IQ-en).

Dette er klassisk rasisme – uansett hvordan Anfindsens snur og vender på det. Mange mener at rasebegrepet har blitt utvidet (av folk på venstresiden, de politiske korrekte osv.). Men her handler det ikke en gang om å bruke et utvidet rasismebegrep. Anfindsen er klassisk rasist. Han mener noen grupper er bedre (moralsk, sivilisatorisk) enn andre i et hierarki av raser.

Dette er moralsk forkastelig. Det kan fører til apartheid og antisemittisme. Og det har det tidvis gjort. Det er da heller ikke tilfeldig at Anfindsens innlegg i Aftenposten kan leses som et implisitte forsvar for apartheid.

Dersom ikke Anfindsen forstå at en forsker – nettopp ved HL-senteret – er forpliktet til å bekjempe den typen holdninger som ledet fram til holocaust, da er det faktisk Anfindsens IQ som er undermåls.

Lars Gule

Dette er bare veldig pinlig.

Erkjenn nå det hele Hr.Gule,du har tapt debatten.

Ved  tilsvar,ser jeg helst at du tiltaler meg som Hr.Rasist.

Kommentar #15

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Troll

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

For egen del ser jeg ikke noen vits i å debattere emnet. Det betyr ikke at jeg er redd for å gjøre det men rett og slett at jeg ikke gidder. Mulig jeg er ignorant eller rett og slett lat men trådstarter gjør meg bare søvnig når jeg leser det han skriver. Men VD har jo ganske mye diskusjon rundt dette med innvandring og flerkulturelt/mulitikulturelt samfunn. Det er jo mange som responderer på det og mange ser jo ut til å være enige med trådstarters synspunkter.

Jeg tror ikke man får med seg oss som ikke gidder diskutere dette ved å prøve å fremprovosere svar ved å antyde at vi skulle være engstlige eller vettskremte for en debatt.

O,du troll du,underholdende kan du være.

Kommentar #16

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Alternativene er å enten ta fire doktorgrader for å sette seg inn i hans egne skriverier og henvisningstråder for

Nei, det var ingen avstemning før man satte igang et multikulturelt eksperiment med store følger for hele det norske folk - og det blir neppe avstemning for å få det avsluttet heller. Derfor må man finne måter å minimere/reparere skadene på.

Men ærlig talt - det er da veldig trist lesning at en godt voksen mann som deg selv, og ellers tilsynelatende opplyst, ikke kan se for deg andre alternativer til å respondere på Anfindsens teorier og påstander enn å "ta 4 doktorgrader for å argumentere ham i senk eller stå på ditt opprinnelige standpunkt!?

Du kan, i dette, gjøre som du sikkert gjør med andre emner, Kristiansen; forsøke å utvide din horisont ved hjelp av å være litt open-minded istedenfor fastlåst og forutinntatt.

Ingen sier dermed at du skifte standpunkt, men saken er så viktig for oss alle at vi ikke har råd til å la det gå prestisje i den. Dette gjelder våre etterkommeres fremtid.

Man kan håpe og tro det beste, men likevel jobbe aktivt mot det verste.

Kommentar #17

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Jeg vet,men

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Joda, jødiske intellektuelles rolle i den multikulturelle revolusjonen som har vært under oppseiling i noe slikt som 100 år (og som muligens vil kulminere i det 21. århundre), er mer enn bare tankevekkende.

Har lest det du har skrevet om dette,knapt 3 sider av 577 om vi unntar referansene.

Synes dette er skuffende lite,men dette har du kanskje tenkt å skrive mere om?

Er her helt uenig med deg at Takuan Seiyo setter Kevin McDonalds o.a. såkalte tankegods grundig på plass,der synes jeg det heller er tvert imot.(s.227)Her kan det tilføyes at KM  henter iallefall noe av sine argumenter fra Jødiske kilder.

Her er et godt og ferskt eksempel på Jødisk mulikulti agenda:

http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http%3A%2F%2Fwww.theoccidentalobserver.net%2F2011%2F06%2Fguilt-tripping-the-europeans%2F

Ellers vil jeg også tro at du vet at det er mektige Jødiske organisasjoner som er sterke pådrivere for å innskrenke ytringfriheten,i USA gjennom såkalte hat-lover.I Tyskland....vel...

Kommer gjerne tilbake med mer info om dette emnet også.

Er ellers i det store og hele enig i din opprinnelige artikkel,men må nok innrømme at dine innlegg kan bli litt lange og omstendelige.

Dette selvfølgelig i beste mening

Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, det var ingen avstemning før man satte igang et multikulturelt eksperiment med store følger for hele det norske folk - og det blir neppe avstemning for å få det avsluttet heller. Derfor må man finne måter å minimere/reparere skadene på.

Men ærlig talt - det er da veldig trist lesning at en godt voksen mann som deg selv, og ellers tilsynelatende opplyst, ikke kan se for deg andre alternativer til å respondere på Anfindsens teorier og påstander enn å

Avstemming og avstemming, fru Johansen, det som skjedde med norsk innvandring begynte for alvor å skje av en demokratisk valgt regjering med Helen Bøsterud i forkant i 1986. Hun sørget for et slags frislepp. Plutselig satt vi med en mengde innvandrere i fanget, og det gikk rimelig fort i svingene. Snart reagerte hennes kjernevelgere og siden har Frp hatt mat til å vokse seg stor og sterk . Alt innen lovlighetens grenser, gjennom vedtak i regjering og Storting. Greit nok. Det gikk som det gikk og vi er der vi er i dag. Ikke alle er komfortable med det.

Du er en av dem, og Anfindsen er en av dem som heller ikke er komfortabel. Dette har jeg fortalt i mitt forrige innlegg i denne tråden, så vel som i tidligere tråder. Du etterlyser at jeg skal legge en videre horisont til grunn og være mer fleksibel i mine standpunkter. Nei, jeg velger å stå på mitt og fastholde mitt standpunkt om at jeg ønsker en viss innvandring til Norge og at hvis dette koster noen kroner ønsker jeg også at staten skal legge dem på bordet for å få sikret velferdsutviklingen vi setter så høyt.

Jeg kan heller ikke legge merke til noen endring i hr Anfindsens ståsted. Som påpekt flytter han seg 1cm til siden hver gang han tar seg tid til å klippe og lime ved tastaturet. Etter paste-up-time får han det til å se ut som han har oppfunnet hjulet på nytt, men det har han ikke. Om du vil kan du sammenligne det med kunstneren som tar et skritt tilbake og ser noe nyt i bildet sitt hver gang. Anfindsen er dog ingen kunstner i sin retorikk og han ser ikke noe nytt i sin sak. Han gjentar den bare fra et skiftet ståsted, 1 cm til siden. Anfindsen og jeg er derfor omtrent like låst i våre posisjoner. Dette har jeg påpekt.

Artikkelsamlingene som det henvises til, og de bøker man burde ha lest for å være med på dansen med Anfindsen skaper debattråder som bedre hører hjemme i magasiner som "Racist Monthly" eller "Apartheid i dag" om noen slike fantes. Eller som i Tidsskrift For Den Norske Læge Forening, som er parallell. Et tidskrift for de innviede som allerede vet, for de som kan ta hans argumenter på strak arm, som sitter med noenlunde den samme kunnskap, som har lest de samme skrifter. En krets av fagfolk fremfor bedrevitere som oss. Her vil de fleste av oss knele, for vi er et forum for legfolk. Vi er et forum av mindre informerte enn Anfindsen. Jeg lar meg ikke bruke som hare for å trekke debatten i hans retning. Jeg innser min tilkortkommenhet overfor hans massive retorikk, og gjentok derfor kun mitt standpunkt som står fast slik at det ikke skulle være glemt. Jeg har begrunnet, jeg har gitt svar, det vil ikke være godt nok, omfattende nok til å vekke interesse, og det vil være i strid med ortodoksien i det Anfindsen står for.

Du har tydeligvis kjøpt retorikken. Jeg vet ikke om du har lest Selvmordsparadigmet og de andre kildehenvisningene han slår om seg med. Jeg har ikke det. Jeg trenger ikke lese alt dette, for jeg vet hvor løsningen ligger. Jeg vet at det var Anfindsens schwarte butler som gjorde det, og trenger ikke lese bøkene for å forstå såpass. Han pakker inn sin rasisme i masse ord. For egen del trenger jeg ikke så mange ord for å forstå det. Jeg har derfor valgt den enkle vei å erklære meg uenig med ham. Sånn er det.

Jeg foretrekker en balansert innvandring til Norge, i størrelsesorden 25-50 000 hvert år for å utvikle de sosiale strukturene og opprettholde velferdsstaten. En del av dette vil utgjøre familiemedlemmer til et arbeidende folk. Finnes det ikke nok svensker, får de komme fra hvilket som helst annet sted. Jeg er for fri flyt av mennesker over landegrensene. Jeg er i mot landegrenser. Jeg forutsetter at de som slår seg ned et sted er interessert i å skape sin egen lykke ved å ta ut sitt potensiale gjennom arbeide, og bygge sin egen velstand og skape sin egen utvikling.

Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er for fri flyt av mennesker over landegrensene. Jeg er i mot landegrenser. Jeg forutsetter at de som slår seg ned et sted er interessert i å skape sin egen lykke ved å ta ut sitt potensiale gjennom arbeide, og bygge sin egen velstand og skape sin egen utvikling.

Med en slik innstilling som i dette siterte, er det nok ikke så merkelig at vi er uenige. Jeg synes det er mye (bl.a nyere rapporter) som allerede tyder på at du slett ikke kan ta det for gitt at alle som kommer over landegrenser er "interessert i å skape sin egen lykke ved å ta ut sitt potensiale gjennom arbeide" osv. Det er vel nettopp derfor det ikke er helt det samme hvor disse som kommer, kommer fra.

Men vi har heldigvis lov å være uenige. Og noen lærer bare "the hard way".

Ang. dette å "kjøpet retorikken", som du beskylder meg for. Jeg tror nok jeg heldigvis er istand til å tenke selv - enn så lenge, men vi kjøpes vel alle tildels av retorikker. Hvis jeg skulle beskylde deg for å være kjøpt, vil jeg vel kunne si at du er sterkt preget av å bo i en svært så rødgrønn by og fylke.

Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Ang. dette å "kjøpet retorikken", som du beskylder meg for. Jeg tror nok jeg heldigvis er istand til å tenke selv - enn så lenge, men vi kjøpes vel alle tildels av retorikker. Hvis jeg skulle beskylde deg for å være kjøpt, vil jeg vel kunne si at du er sterkt preget av å bo i en svært så rødgrønn by og fylke.

Hvis du oppfattet meg slik at jeg rettet en anklage mot deg beklager jeg. Det var slett ikke hensikten.

Jeg ser også at ikke alle som kommer til Norge er de rette bestandig, og ønsker at disse skal lukes bort siden det ikke er den slags innvandring jeg heller ønsker.

Jeg bor i et rødgrønt fylke i en rødgrønn by som endog en periode var utnevnt som et rødgrønt utstillingsvindu. Det forhindrer ikke at jeg alltid har stemt Høyre og har tenkt å alltid gjøre det. Hvis du leser min profiltekst vil du finne Høyres formålsparagref omskrevet i jeg-form. Jeg vil stå last og brast med denne uavhengig av mindre overfladiske uenigheter.

Kommentar #21

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Mer fra Sør-Afrika

Publisert over 8 år siden

Sakset fra Dagbladet i går (uthevelser i original, hyperlenke tilføyd av meg):

Forfatteren André Brink (76) er langt hjemmefra. Når han snakker om det Sør-Afrika som er hans hjem på jorda, er det ikke med noen stor entusiasme. 

Ifølge Brink svikter både regjeringen og politiet sine oppgaver totalt. ANC, African National Congress, som i 1994 kom til makten på en bølge av idealisme og planer om endring av samfunnet, har gjort alt annet enn å innfri forventningene.

- Vi lever i et samfunn som er herjet av lovløshet, korrupsjon og inkompetanse. Min store skuffelse i livet er at ANC med sin leder Jacob Zuma i spissen synes å ha glemt alt de sto for da de overtok makten. De har lært veldig lite. De lever på en fornektelse av sin egen fortid. Dagens Sør-Afrika er på mange måter et lovløst samfunn, men ingen forsøker å rydde opp.

- Hvordan preger kriminaliteten hverdagen til dere som bor der?

- Min datter var en kveld på en restaurant som ble overfalt av ranere. Ikke fattige folk, men voldsmenn iført pene dresser og som luktet dyrt etterbarberingsvann. Med våpen i hånd stjal de alle verdier fra gjestene og låste dem inne i et lagerrom. Det tok henne et år å komme til hektene. Det ble meldt til politiet, som bare trakk på skuldrene. Ingenting ble gjort. 

Deretter ble min nevø skutt ned og drept av innbruddstyver i sitt eget hjem. Politiet hevdet først at de hadde tatt morderne og funnet bevis. Like etterpå forklarte de at bevisene var blitt «stjålet» fra politistasjonen. Drapsmennene ble satt fri. Slike episoder inntreffer hundrevis av ganger hver eneste dag. Politisjefen, som minner om en gangster, mener politistyrken må speile folket. Det vil si at den rommer 30 prosent kriminelle. Dette uttaler han sjokkerende nok helt åpent.

- Kjenner du selv på redselen for å bli utsatt for vold?

- La meg sitere min kone, Karina. Hun føler seg sikker på at hun før hun dør kommer til å bli voldtatt. Hun snakker ikke om at det kan skje, men at det helt sikkert kommer til å inntreffe.

André Brink snakker med rolige, overveide setninger om disse dystre tilstandene. Vold og lovløshet synes fjernt her vi befinner oss, på litteraturfestivalen Reine Ord i Lofoten.

Kommentar #22

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Og poenget var?

Publisert over 8 år siden

Og hva var poenget, Anfindsen? Å ta en av Apartheidstaens fremste kritikere, André Brink, til inntekt for din apartheid-ideologi? Å slå mynt på André Brinks kritiske blikk på aktuelle problemer i Sør-Afrika for å skaffe ryggdekning for en rasetenkning Brink selv ville vært den første til å ta avstand fra? Å få det til å se ut som om Sør-Afrikas problemer (Sør-Afrika har for øvrig også lykkes på mange områder) skyldes afrikanernes lave IQ? Å ta revansj på historien, på Nelson Mandela og 1994?

Om dette er hensikten, Anfindsen, så har du passert en grense for anstendighet. Da begynner du å nærme deg det direkte nedrige.

Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Om dette er hensikten, Anfindsen, så har du passert en grense for anstendighet. Da begynner du å nærme deg det direkte nedrige.

Frekkhetens nådegave kaller vi det der jeg kommer fra.

Kommentar #24

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Lykksalige

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Artikkelsamlingene som det henvises til, og de bøker man burde ha lest for å være med på dansen med Anfindsen skaper debattråder som bedre hører hjemme i magasiner som "Racist Monthly" eller "Apartheid i dag" om noen slike fantes. Eller som i Tidsskrift For Den Norske Læge Forening, som er parallell. Et tidskrift for de innviede som allerede vet, for de som kan ta hans argumenter på strak arm, som sitter med noenlunde den samme kunnskap, som har lest de samme skrifter. En krets av fagfolk fremfor bedrevitere som oss. Her vil de fleste av oss knele, for vi er et forum for legfolk. Vi er et forum av mindre informerte enn Anfindsen. Jeg lar meg ikke bruke som hare for å trekke debatten i hans retning. Jeg innser min tilkortkommenhet overfor hans massive retorikk, og gjentok derfor kun mitt standpunkt som står fast slik at det ikke skulle være glemt. Jeg har begrunnet, jeg har gitt svar, det vil ikke være godt nok, omfattende nok til å vekke interesse, og det vil være i strid med ortodoksien i det Anfindsen står for.

Å,du lykksalige uvitenhet.

Kommentar #25

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Saklig,noen?

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Og hva var poenget, Anfindsen? Å ta en av Apartheidstaens fremste kritikere, André Brink, til inntekt for din apartheid-ideologi? Å slå mynt på André Brinks kritiske blikk på aktuelle problemer i Sør-Afrika for å skaffe ryggdekning for en rasetenkning Brink selv ville vært den første til å ta avstand fra? Å få det til å se ut som om Sør-Afrikas problemer (Sør-Afrika har for øvrig også lykkes på mange områder) skyldes afrikanernes lave IQ? Å ta revansj på historien, på Nelson Mandela og 1994?

Om dette er hensikten, Anfindsen, så har du passert en grense for anstendighet. Da begynner du å nærme deg det direkte nedrige.

Det var da voldsomt,Bastrup.

Synes ofte du har informative og saklige kommentarer/innlegg.

Ser ut som du mister kontrollen når kritikken dreier seg om dine "hjertebarn",eller de du ser på som de svake,enten det nå er tatere eller svarte.

Det er bare pinlig og mest avslørende for din egen del.

Kommentar #26

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Tilleggsinfo

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Joda, jødiske intellektuelles rolle i den multikulturelle revolusjonen som har vært under oppseiling i noe slikt som 100 år (og som muligens vil kulminere i det 21. århundre), er mer enn bare tankevekkende.

Her følger ordskiftet mellom Hr.Seiyo og Hr.MacDonald:

http://www.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-Seiyo.html

så kan andre også få vurdere hvem som klarer og holde den mest saklige og vitenskapsbaserte argumentasjon.

Her er linket til flere andre meget informative artikkler,her vil jeg bare trekke frem to som jeg synes er spesielt  interessante,jfr. rapporten om "Jødeforfølgelsene"i Oslo skolene:

http://vdare.com/macdonald/090511_hate_crimes_prevention_bill.htmt

http://www.kevinmacdonald.net/chap1.pdf

Kommentar #27

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Seiyo vs. MacDonald

Publisert over 8 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.

Her følger ordskiftet mellom Hr.Seiyo og Hr.MacDonald:

http://www.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-Seiyo.html

så kan andre også få vurdere hvem som klarer og holde den mest saklige og vitenskapsbaserte argumentasjon.

Takk for denne referansen, Johansen, den vil jeg gjerne lese (og kanskje de andre også). Muligens fremgår det av en eller flere av de referansene du gir, men er Seiyo jøde?

Kommentar #28

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Et antirasistisk utstillingsvindu

Publisert over 8 år siden

Reaksjonene på min gjengivelse av deler av Dagbladets intervju med Brink forundrer meg. Denne VD-tråden har sin bakgrunn i at jeg nylig skrevet innlegg i Aftenposten med kommentarer til Brother Buntus kronikk om situasjonen i Sør-Afrika, og så skulle jeg avstå fra å siterere Brinks nådeløse kommentarer om hva som skjer i landet? 

Dette ser for meg ut til å være et krav om en type fintfølelse jeg ikke tror vi bør dyrke. Sannhet og ærlighet kan være ubehagelig, men er likevel hva vi bør etterstrebe

Men Brink står jo på den 'rette siden' i disse spørsmålene; det er frekt og freidig av meg å sitere ham; han vil helt klart være uenig i min tenkning omkring raseforskjeller, etc. Javel? Men nettopp fordi Brink har ivret for svart flertallsstyre i Sør-Afrika, er det ekstra interessant å se hva han selv sier om hvilke konsekvenser dette nå er i ferd med å få.

Så vidt jeg vet, finnes det ingen eksempler på at afrikanere har klart å bygge noe som minner om vestlig sivilisasjon noe sted. Så vidt jeg vet, finnes det heller ingen eksempler på at afrikanere har overtatt et noenlunde sivilisert område uten at forfall, korrupsjon, vold og kriminalitet har blitt resultatet. Zimbabwe, Detroit og Sør-Afrika er tre av flere mulige stikkord i den sammenheng. Disse stedene viser hva som skjer der antirasisme, ønsketenkning og utopisme rår grunnen. 

Det er etter min mening tid for litt selvransakelse hos alle dem som i sin tid heiet frem revolusjonene i Zimbabwe og Sør-Afrika. Det manglet ikke på advarsler om at dette var nødt til å gå galt, men alle slike motforestillinger ble bryskt og arrogant feid til side som 'rasisme'. At de gamle regimene bokstavelig talt var uholdbare, og derfor ikke kunne bli stående slik de var, er så sin sak. Men det kan ikke være noen tvil om at Rhodesia/Zimbabwe har gått fra asken til ilden, og jeg frykter at det samme snart vil kunne slås fast som uomtvistelig også for Sør-Afrikas vedkommende.

Det er på tide med litt ydmykhet fra alle dem som bidro til at forandringene i disse landene kom for brått, samt at de gikk over til utopiske og ikke-bærekraftige modeller

Store deler av afrikanske befolkningsgrupper mangler forutsetninger for å kunne fungere i frie, demokratiske samfunn, for ikke å snakke om at de mangler forutsetninger for å kunne bemanne politi, domstoler, direktorater, departementer, regjeringskontorer, osv, uten at resultatet blir korrupsjon, inkompetanse og elendighet på alle bauger og kanter. Nøyaktig slik vi ser det i Detroit, Zimbabwe og Sør-Afrika. Og selvsagt har dette en forholdsvis sterk korrelasjon med fordelingskurvene for IQ hos afrikanere. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det tjener til noe godt å kamuflere eller skjønnmale dette. 

Kommentar #29

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Er det ikke nok nå?

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Store deler av afrikanske befolkningsgrupper mangler forutsetninger for å kunne fungere i frie, demokratiske samfunn, for ikke å snakke om at de mangler

Anfindsen skriver: "Store deler av afrikanske befolkningsgrupper mangler forutsetninger for å kunne fungere i frie, demokratiske samfunn, for ikke å snakke om at de mangler forutsetninger for å kunne bemanne politi, domstoler, direktorater, departementer, regjeringskontorer, osv, uten at resultatet blir korrupsjon, inkompetanse og elendighet på alle bauger og kanter. Nøyaktig slik vi ser det i Detroit, Zimbabwe og Sør-Afrika. Og selvsagt har dette en forholdsvis sterk korrelasjon med fordelingskurvene for IQ hos afrikanere [uth. her]. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det tjener til noe godt å kamuflere eller skjønnmale dette."

På ny sprer Anfindsen rasistisk møkk, klassisk rasisme, pakket inn i pen språkbruk. Anfindsen har brukt Document.no til å spre slikt søppel. Han har sitt eget nettsted. Han har fått midler fra Fritt Ord til å skrive bok om sine "teorier". Og han slipper til i Aftenposten med støtte til apartheid-politikken i Sør-Afrika. Er ikke det nok?

Nå holder Anfindsen på å gjøre Verdidebatt.no til plattform for rasistmøkka si. Det verste er at mange forføres av hans psevduvitenskapelighet og propre språkbruk, og går på limpinnen. Men det bør definitivt være nok nå. Anfindsen må ikke få lov til å gjøre rasismen stueren.

Lars Gule

Kommentar #30

Hallvard Jørgensen

75 innlegg  1479 kommentarer

Spørsmål

Publisert over 8 år siden

La meg fyrst seie at eg ikkje har nokon særleg peiling på problemstillingane her, så eg har ikkje klare meiningar her utover at eg står for eit robust syn på menneskeverdet og nestekjærleikstanken i tråd med mitt kristne livssyn. Eg har eit spørsmål til Bastrup og Gule. Eg ser at de reagerer på det Anfindsen skriv, og eg har på ein måte forståing for det. Samstundes undrar eg på: 

Vurderer de det slik at Anfindsens argumentasjon a priori bør sensurerast frå debatten, i og med at tankane hans etter dykkar meining er såpass farlege og irrelevante med tanke på våre konkrete, politiske handlingsval? D. e. sjølv om han eventuelt skulle seie det som er rett og sant?

Eg håpar ikkje de oppfattar spørsmålet som provoserande, eg tykkjer berre det kunne vore veldig interessant om de gav nokre tankar om dette. Igjen: Eg har ikkje sterke meiningar på dette feltet. 

Kommentar #31

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Ingen plikter å formidle rasisme

Publisert over 8 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Vurderer de det slik at Anfindsens argumentasjon a priori bør sensurerast frå debatten, i og med at tankane hans etter dykkar meining er såpass farlege

Jørgensen stiller følgende interessante spørsmål:

«Vurderer de det slik at Anfindsens argumentasjon a priori bør sensurerast frå debatten, i og med at tankane hans etter dykkar meining er såpass farlege og irrelevante med tanke på våre konkrete, politiske handlingsval? D. e. sjølv om han eventuelt skulle seie det som er rett og sant?»

Dette spørsmålet er fullstendig ekvivalent med følgende:

«Vurderer dere det slik at nynazistenes (eller Hitlers osv.) argumentasjon a priori bør sensureres fra debatten, i og med at tankene deres etter deres mening er såpass farlige og irrelevante med tanke på våre konkrete, politiske handlingsvalg? Det vil si, selv om de eventuelt skulle si det som er rett og sant?»

Når disse to spørsmålene er ekvivalente er det fordi Jørgensen gjør spørsmålet om Anfindsens rasisme til et empirisk spørsmål. Hvis det er slik at raseforskjeller finnes OG er relevante for politiske og moralske beslutninger, er et spørsmål om sant/falskt, da var/er også nazismens påstander om jødisk underlegenhet et empirisk spørsmål.

Faktisk er det også slik at mange (alle?) empiriske spørsmål ikke blir endelig avgjort. Det er fullt mulig å forske videre, finne noen aspekter ved (for eksempel) etniske, rasemessige, genetiske grupper som man ikke tidligere har sett. Derfor, om nazismens antisemittisme gjøres til et empirisk spørsmål, kan det være mulig i framtiden å måtte si at nazistene hadde rett.

Anfindsen gjør det samme. Han tror at hans «forskning» og tilnærming til rasespørsmål bare er empirisk, noe som kan avgjøres av vitenskapelige studier. Men slik er det IKKE.

For det første omfatter også all forskning normer og verdier. For det andre handler denne typen forskning (på etnisitet, raser og gruppeforskjeller) IKKE om ren naturvitenskap, men om komplekse forhold som omfatter samfunnsfaglige problemstillinger så vel som genetiske, og i tillegg kommer at det ikke er mulig å trekke moralske-politiske konklusjoner uten også å operere med verdipremisser.

Dette vil ikke Anfindsen skjønne, eller – enda verre – han skjønner det godt, men skjuler at han legger diskriminerende, rasistiske verdipremisser inn i sin resultatpresentasjon.

Norge er forpliktet av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner til å bekjempe rasisme. Dette omfatter rasistiske ytringer. Høyesterett har likevel gjort det vanskelig å bruke påtalemyndigheter og rettsapparatet i denne kampen. Høyesterett har prioritert ytringsfriheten så høyt at mange rasistiske ytringer er lovlige (men slett ikke legitime). Norge har ved i alle fall en anledning blitt kritisert for denne rettspraksisen av FNs overvåkingskomité (som følger med på at rasismekonvensjonen blir fulgt).

Personlig mener jeg også at det bør være stor takhøyde – også for en del ytringer som må kalles rasistiske. Men det er ingen som har PLIKT til å trykke eller formidle rasistiske ytringer. Tvert imot. Dette gjelder også Verdidebatt.no. Det er dermed redaksjonen i Vårt Land og for Verdidebatt.no som må avgjøre om de vil utestenge rasismesøplet til Anfindsen.

Det jeg derimot forventer – av anstendige mennesker – er at de protesterer mot Anfindsens skriverier. Det er det alt for få som gjøre på Verdidebatt.no. Det er til og med dem som støtter Anfindsen. Det er både skuffende og skremmende.

Og det bekrefter at rasismen er et mer omfattende og alvorlig problem enn mange vil tro. (At rasistene selv benekter sin rasisme, er derimot ikke overraskende).

Lars Gule

Kommentar #32

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Anfindsen plumper i vannet så det skvetter opp etter alle vegger

Publisert over 8 år siden

Nå var jeg tilfeldigvis og hørte André Brink under hans besøk i Oslo nylig. Jeg kjenner også den verdensberømte antiapartheidaktivistens forfatterskap ganske godt. Jeg kan forsikre enhver at Brink sannsynligvis ville hylt av skrekk om han visste hva han i disse dager tas til inntekt for av en nordmann ved navn Anfindsen.

Brink ville i Anfindsen sannsynligvis sett en prototyp på en type akademiker det fantes mange av i apartheidstaten - velmente intelelktuelle som med propert språk og akademisk omskriving av virkeligheten unndro seg de fundamentale spørsmålene i mer og mer panikkartede forsøk på å gi legitimitet til det politiske system av hvis hånd de spiste, som hadde brakt dem frem, gitt dem muligheter og som i mange tilfeller var verdensledende innen sine akademiske felt. Det var ikke til hinder for at de politisk sett var idioter av første rang og i dag er ribbet for all moralsk ære.

Anfindsen kan ikke skjønne at det kan være galt å bruke André Brink som sannhetsvitne om hvor fælt alt er blitt i Sør-Afrika. Brink har ikke påstått at alt er fælt i Sør-Afrika. Tvert imot har han i likhet med Apartheidstatens siste president, Fredrik de Kleerk, erkjent at ting i det store og det hele har gått mye bedre enn man på forhånd kunne frykte. Men Brink er - og har alltid vært - en samfunnsrefser, slik store forfattere alltid er. Det er deres plikt, deres moralske kall å refse skjevheter i samfunnet. Sør-Afrika klarer seg på mange felt overraskende bra, men har på andre områder betydelige problemer. Om dette har jeg skrevet her - her - og her. Jeg kan med største letthet komme opp med minst 100 forklaringer på ulike problemforhold som ligger langt mer åpenbart oppe i dagen enn noen av de Anfindsen forsøker seg på.

Derfor er det en frekkhet uten sidestykke når Anfindsen tror han kan ta Brink til inntekt for sin politiske ideologi slik han gjør. Det er et misbruk av Brink som er både intellektuelt og moralsk opprørende. Og det forteller samtidig at Anfindsen ikke har peiling på hva Brink står for politisk, humanistisk og litterært. Han er noe Anfindsen rent aksidensielt og på manipulatorisk vis forsøker å putte i sin portefølje av sannhetsvitner for sin aparte ideologi.

Samtidig er dette avslørende i en slik grad at det rokker fundamentalt ved Anfindsens akademiske troverdighet og hans selvsuggererende erklæringer om "honest thinking". For om Anfindsens omgang med vitenskapelige kilder - om hans kopling fra a til b - hans kopling fra vitenskap til ideologisk misbruk av vitenskap - er så substansløs, så lettbent, så aksidensiell og så åpenbart demagogisk som det han nå frembyr, da er det ingen ting igjen i det Anfindsen skriver som fortjener troverdighet og respkt. Da har han vist oss sin akhilleshæl - og takk for det.

Kommentar #33

Lars Laird Iversen

17 innlegg  75 kommentarer

Gule og Baastrup er ikke alene

Publisert over 8 år siden

Rasismen har en lang historie av å påberope seg vitenskapelighet. Den blir hverken sannere eller mer moralsk av det.

Gule og Baastrup og dere andre som iherdig kjemper mot Anfindsens menneskefientlige søppel skal ha all honnør. Vi er mange som er enige, og jeg er én. Kanskje vi burde skrive mer på nettet? Desverre gjør det for vondt.

Kommentar #34

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Til Jørgensen

Publisert over 8 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Vurderer de det slik at Anfindsens argumentasjon a priori bør sensurerast frå debatten, i og med at tankane hans etter dykkar meining er såpass farlege

Mitt svar på ditt spørsmål er at ytringsfriheten selvsagt gjelder i fullt monn for Anfindsen som enhver annen. Jeg synes også det er aldeles utmerket at Anfindsen skriver så mye som han gjør, for jo mer han skriver, desto tydeligere avdekkes også de svake punktene i hans argumentasjon. Særlig i dette siste han har skrevet.

Det har mer og mer gått opp for meg at Anfindsen er en demagog. Gang på gang har jeg forsøkt å konfrontere ham med det som akademisk og intellektuelt har vært min hovedinnvending mot ham - nemlig hans måte å lage ideologi av vitenskap på. Her er han for øvrig i marxistisk selskap. Anfindsen har aldri tatt denne ballen, men tvert imot veket unna. For her er hans svake punkt, hans akhilleshæl. Han samler på vitenskapelige fakta for å underbygge ideologi, han konstruerer metafysikk på grunnlag av aksidensiell vitenskap, putter løsrevne fakta oppi i en pose, rister rundt og kommer ut med ideologi. Det ser forførende og tilforlatelig ut. Men det er ren demagogi.

Anfindsens sammenligning av Zimbabwe/Rhodeisa med Sør-Afrika røper hvor tilfeldig hans omgang med sannheten er, slik det nødvendigvis må bli når man mangler helhetlig kunnskap om de forhold man rasker sammen for å hive opp i sin ideologiske godtepose. Forskjellene mellom Zimbabwe og Sør-Afrika er - til tross tilsynelatende ytre likheter - ENORME. En forskjell er at det ikke finnes noen Robert Mugabe i Sør-Afrika. En annen at Sør-Afrika ikke har begitt seg inn på ødeleggende marxistiske eksperimenter, men tvert imot anlagt en økonomisk-liberalistisk politikk som ville fått selv Margareth Tatcher til å rødme. En tredje at historikken rundt de hvite farmerne og deres forhold til den svarte befolkningen er grunnleggende annerledes i Sør-Afrika, en fjerde at den økonomiske veksten i Sør-Afrika har vært formidabel og har fortsatt å stige selv under resesjonen i USA, Asia og Europa, en fjerde at Sør-Afrika har satset på utdanning som ingen annen afrikansk stat, og Zimbabwe minst av alle, har gjort, en femte at Sør-Afrika på rekordtid har bygget opp en moderne infratsruktur den var milevis fra å ha under apartheid. En sjette at historikken rundt avviklingen av apartheidsystemet i Sør-Afrika er fundamentalt forskjellig fra det som skjedde i Rhodesia/Zimbabwe. En sjuende at Sør-Afrika har lokket høykompetent arbeidskraft fra USA (amerikanere er i dag største ikkeafrikanske innflyttergruppe), Europa, India og andre asiatiske land inn i stor skala, mens man i Zimbabwe i like stor skala jaget dem ut. Og så videre og så videre.

Listen kunne gjøres uendelig lang over både problemer og fremskritt. Alt vil avhenge av perspektiv. Man vil bl.a. kunne peke på korrupsjon som et stort problem i Sør-Afrika, slik det gjerne bli i stater der økonomisk makt konsentreres på få. Men Sør-Afrika ligger likevel foran Italia på Transperency Internationals korrupsjonsindeks, ja faktisk godt oppe på øvre halvdel av verdens minst korrupte stater. Likevel er det riktig å si at Sør-Afrika er plaget av utbredt korrupsjon. Men hvor er perspektivet? Er det rase og biologi som gjør Sør-Afrika utsatt for korrupsjon? Hva da med Italia og mange andre europeiske stater der korrupsjon er et økende og mye større problem sett i det totale bilde?

Som sagt handler alt om å hvilket perspektiv man velger. For Anfindsen er perspektivet biologi og rase. Det bestemmer hva han ser og ikke ser - det bestemmer hvordan han organiserer og tilordner fakta for å få det hele tilk å passe sin ideologiske agenda. Ved å tilsløre det bak hedersord om "honest thinking" blir den demagogiske maipulasjon nær fullkommen og får preg av evangelisk-luthersk snillisme. Mange biter på og trykker bra-knappen. 

Så derfor, gode Jørgensen: Anfindsen må skrive alt han lyster. For jo mer han drar i stormklokken sin, desto falskere og hulere låter det. 

Kommentar #35

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Vurderer de det slik at Anfindsens argumentasjon a priori bør sensurerast frå debatten, i og med at tankane hans etter dykkar meining er såpass farlege

Eg er ikkje spurd, men eg finn det positivt av synspunkta kjem fram i offentleg ljos. Ein gong hadde Tyskland ein leiar som skreiv ned kva han skulle gjere, men ingen tok han på alvor, og resten er historie som det heiter. Spøkelset døydde ikkje i ein bunker i Berlin i 1945 men er med oss i dag med.

Når eg les Anfindsen ser eg parallellar til alt eg har lese om WWII og om korleis dei kunne drepa 6 millionar jødar. Ser ein historia under eitt forstår ein at det berrre måtte gå slik. Utryddinga vart til slutt ein naturleg konsekvens av tankegodset som vaks fram under tredveåra. Da var det heilt naturleg at det måtte utviklas ein industri for å gjennomføra politikken. Alt blei etter kvart logisk, ja nærast som ein sirkel som ikkje kunne stoppas før han var fullført.

Dette lumre tankegods finn eg att hos Anfindsen. Han har ein farleg ideologi, men han lyt få væra frame i ljoset. Det gir betre oversyn over kva som rør seg i allmogen.

Eg sluttar meg dessutan til Bastrups gode utgreiing.

Kommentar #36

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Under beltestedet

Publisert over 8 år siden

Anfindsen har fått sagt sitt og de som er uenige med Anfindsen har også fått komme til orde gang på gang. Det kommer nå lite nye momenter fram i dette temaet. Noen uttalelser burde vært slettet, men er allerede kopiert og tilbakevist av andre. 

Jeg skal ikke gå mer inn i debatten enn å si at det er flere afrikanske stater som greier seg bra og som har god økonomisk vekst. Botswana og Malawi er to av de - og som Bastrup nevner finnes det ufattellig mange og kompliserte årsaker til at en del land i Afrika sliter. Der er et altfor lettvint poeng å hevde at det skulle ha med IQ å gjøre. 

Det er nødvendigvis heller ikke de med høyest IQ som innehar makten i Afrika, Midtøsten, eller i andre verdensdeler, for den saks skyld.

IQ her med å gjøre å se mønetere raskt, gjerne matematiske. Det flere ledere trenger er høyere EQ som går mer på evnen til å sahandle med andre mennesker. 

Under tvil lar jeg debatten gå videre, men om den fortsetter i samme spor så blir den låst eller slettet.

Kommentar #37

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Sletting/låsing

Publisert over 8 år siden

Saul Alinskys, mannen som hyller Lucifer som den første og største radikaler, lære var at for å fremstille seg som de beste forsvarere for moralske prinsipper og menneskeverd, skulle de så fort de fikk sjangsen angripe sine fiender med “shock, horror, and moral outrage” videre sa Alinsky "burde man så ofte som mulig rakke ned på sine fiender, avise dem som noen som var moralsk forkastelige, eller mindre intelligent.

Jeg registrerer at taktikken brukes og lykkes. 

Dersom Utaker finner det nødvendig å stoppe debatten, kan jeg ikke se noe i hovedinnlegget som fordrer sletting. Fint om Utaker nøyer seg med å låse tråden om han finner det nødvendig å sensurere, samt påpeke hvilke overtramp som er gjort, og av hvem. 

Kommentar #38

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

samt påpeke hvilke overtramp som er gjort, og av hvem.

Støttes! Her bør man kunne forvente helt konkrete tilbakemeldinger, ellers er det et klart slag mot ytringsfriheten vil nok flere hevde.

De meget intelligente herrer Gule og E.Bastrup er bekymret for sine mindre begavede meddebattanters manglende evne til å vurdere selv og tilsvarende evner til å sluke rått alt som skrives. Men jeg synes dog ikke de skal bli hørt i denne sammenheng! De bør faktisk ignoreres på akkurat denne "bekymringen". For den såkalte bekymringen deres er nok desverre heller et dårlig kamuflert forsøk på å styre denne typen debatter selv. Med sine egne oppe og vedtatte meninger.

Nå har jo en særdeles modig kar ved navn Øian (uten bilde og nærmere opplysning hvem han er) laget istand en "kaste enda mer dritt på Anfindsen-tråd", så da får jo enkelte muligheten til å boltre seg der i sin selvgodhet. Ikke overraskende registrerer man at E. Bastrup selvsagt er en av denne ukjente skribents tre følgere... Så får man tenke sitt om det.

Kommentar #39

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

De meget intelligente herrer Gule og E.Bastrup er bekymret for sine mindre begavede meddebattanters manglende evne til å vurdere selv og tilsvarende evner til å sluke rått alt som skrives. Men jeg synes dog ikke de skal bli hørt i denne sammenheng! De bør faktisk ignoreres på akkurat denne "bekymringen". For den såkalte bekymringen deres er nok desverre heller et dårlig kamuflert forsøk på å styre denne typen debatter selv. Med sine egne oppe og vedtatte meninger.

Nå har jo en særdeles modig kar ved navn Øian (uten bilde og nærmere opplysning hvem han er) laget istand en "kaste enda mer dritt på Anfindsen-tråd", så da får jo enkelte muligheten til å boltre seg der i sin selvgodhet. Ikke overraskende registrerer man at E. Bastrup selvsagt er en av denne ukjente skribents tre følgere... Så får man tenke sitt om det.

Hogne Øian er sosialantropolog og førsteammanuensis ved Institutt for sosialntropologi og besitter m.a.o. kompetanse midt i det fagområde Anfindsen opererer på. Et enkelt søk på Google ville klarlagt dette faktum

Det er ikke å kaste skitt på Anfindsen å ta sterkt til motmæle mot ham. Han er en person med særdeles kontroversielle og aparte meninger om et emne som av gode historiske grunner er særdeles sensitivt. Anfindsen selv er dessuten ganske så frikostig med adjektiver om sine meningsmotstandere. Han kan da ikke forvente annet enn at motskytsen fra oss som er uenig med ham, og som ser det som en moralsk plikt å tilbakevise det vi anser for å være en antihuman ideologi, blir hard. Å spille såret på Anfindsens vegne fordi han får hard medfart, slik fru Johansen gjør, tar seg derfor svært merkverdig ut i mine øyne. Reinhardtsen synes å ville martyrerklære Anfindsen, den ensomme sannhetens ridder mot den sannhetsfornektende hop. Den rollekonstruksjonen Reinhardtsen her forsøker seg på er direkte patetisk. Reinhardsten kan ta det med ro: Det finnes nemlig ikke synd på Anfindsen. Tonen i debatten har han i aller høyeste grad vært med på å sette selv. Stort sett er han også blitt møtt på sak. I dette innlegget har Anfindsen dessuten gått langt i blottlegge at han faktisk har manglende kunnskaper om hva han skriver om. Han har blottlagt sin akhilleshæl. Dette skal jeg ta for meg i et nytt innlegg senere hen, der jeg tar for meg det Anfindsen skriver om forhold i Afrika, der Anfindsen virkelig er ute og surrer.

For øvrig er jeg også nysgjerrig på å vite hva Utaker er tvilende til av utsagn i denne debatten. Det er folk her på VD som har fått en betydelig røffere omtale enn Anfindsen.

Kommentar #40

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Seiyo

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Takk for denne referansen, Johansen, den vil jeg gjerne lese (og kanskje de andre også). Muligens fremgår det av en eller flere av de referansene du gir, men er Seiyo jøde?

Som det fremgår i en av artikklene var hans far Jøde,men han ble oppdratt katolsk.

Kommentar #41

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Å spille såret på Anfindsens vegne fordi han får hard medfart, slik fru Johansen gjør,

Hmm... tja, la meg si det sånn: dersom du forstår alt like lite klart som du her tolker mitt ståsted som "såret på Anfindsens vegne", så ser jeg nok ikke bort fra at Anfindsen godt kan ha forstått et par andre ting bedre enn deg også... Det var jo dette med å ha den absolutte sannhet igjen. Vi er jo ikke ukjente med akkurat det spørsmålet her på VD. De fleste forstår nok at det kan være ulike måter å tolke ulike saker på - og få absolutter. De fleste av oss liker også best å få mest mulig info og få lov å gjøre oss opp en egen mening om saker. Ikke alle liker å gi andre denne frihet.

Jeg håper jeg skal greie å leve greit videre med at jeg fremstår merkverdig i dine øyne. Men det blir nok ikke bare lett.

Kommentar #42

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Fra hvite i Sør-Afrika

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Anfindsen kan ikke skjønne at det kan være galt å bruke André Brink som sannhetsvitne om hvor fælt alt er blitt i Sør-Afrika. Brink har ikke påstått at alt er fælt i Sør-Afrika. Tvert imot har han i likhet med Apartheidstatens siste president, Fredrik de Kleerk, erkjent at ting i det store og det hele har gått mye bedre enn man på forhånd kunne frykte. Men Brink er - og har alltid vært - en samfunnsrefser, slik store forfattere alltid er. Det er deres plikt, deres moralske kall å refse skjevheter i samfunnet. Sør-Afrika klarer seg på mange felt overraskende bra, men har på andre områder betydelige problemer. Om dette har jeg skrevet her - her - og her. Jeg kan med største letthet komme opp med minst 100 forklaringer på ulike problemforhold som ligger langt mer åpenbart oppe i dagen enn noen av de Anfindsen forsøker seg på.

Ettersom spesielt Bastrup og Gule ikke klarer å argumentere saklig imot det Anfindsen mener,gir det ikke mening å ta dem alvorlig.

Her en link til hva hvite i Sør-Afrika mener,og ja,jeg er klar over at de nok er i mindretall også blant hvite:

http://praag.co.uk/

her en link til en noe overraskende demonstrasjon mot den nåværende regjering i S-A:

http://www.wvwnews.net/printer.php?id=10126

her en meget interessant bok om forholdene mellom hvite/svarte i S-A fra en innsider og tidligere liberaler:

http://store.amren.com/cart.php?target=product&product_id=2084&category_id=102

så til alle dere som klarer/tør å ta inn nye tanker,velbekomme.

Kommentar #43

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Ufine kommentarer

Publisert over 8 år siden

Etter å ha lest "svarene" til Eskeland Bastrup, Kristiansen og Gule for noen timer siden, så hadde jeg med høyere puls lyst å skrive et lenger tilsvar. Men jeg beit meg i tunga og ventet litt. Dette fordi jeg ikke kan forstå at godt voksne mennesker kan skrive så mye løgn, personhets og usakligheter på så få linjer. Jeg måtte la det synke inn litt. Etter litt middag og ro, så har jeg bestemt meg for følgende svar:

Anfindsen har sjelden eller aldri benyttet seg av personhets, løgn eller å tillegge sine motdebattanter uhyrlige standpunkter her på verdidebatt.

Han belegger sine standpunkt med vitenskapelige fakta, publikasjoner som holder høyt nivå og bekreftede nyheter som omhandler hans tema. (Fotnoter og henvisninger på alt).

Alle som leser denne debatten, og som virkelig holder et nøytralt standpunkt, og lar fakta og vitenskap være sin ledestjerne og ikke politisk overbevisning eller personlige følelser, vil se at Anfindsen så langt er en klar vinner av denne debatten.

Jeg derimot har ikke noe problem med å si at de tre førstnevnte i dette innlegget er menn "godt over middagshøyden", slik de gjennom sine innlegg viser seg frem. Med meninger "hugget i sten", godt forankret i 70-tallets sosialistiske hjernetåke-utopi, uten noen som helst åpning for virkelighet eller fakta. Deres totale benektelse av realitetene kan minne om de sekt-ledere og svært religiøse prester innehar. De har tatt et valg, og selv om himmelen skulle falle ned, så ville de ikke innrømmet sin tilkortkommenhet. Det ville være profesjonelt selvmord. En innrømmelse av feil. Og vi vet alle at dette er venstresidens største akilleshel. De går heller ned med skipet, med orkesteret spillende "internasjonalen", enn å faktisk innrømme at deres syn kanskje ikke fortoner seg særlig forankret i virkelighetens verden.

Hvordan man i nesten 30 år daglig har kunnet se og lese - og oppleve - konsekvensene av den ukontrollerte innvandringen - som gang på gang har saget i to venstresiden og kulturmarxistenes verdensbilde, uten å komme til den konklusjonen at det var en stor feil - er sikkert verdt 300 poeng på universitetet i faget virkelighetsfornektelse.

Balkan/tidligere Jugoslavia, Sovjetunionen, indianerne i USA, samt rasekonfliktene som idag pågår der, ja selv lille Belgia her i Europa. Uansett i hvilken skala man ser det på, under hvilken lupe man ser det under...så er det å tvinge ulike befolkningsgrupper, religioner eller raser sammen en oppskrift på en tikkende bombe. Noen må tape. Slik er naturens lover.

Man kan poste 100 lenker til overgrep. Man kan poste 100 studier utført av myndigheter og forskere. Man kan vise til 100 historiske sammenligninger. Men det faller for døve ører. De skal få det til! Og alle som har innsigelser er det verste man kan finne på. Ja, dere vet selv hva de skal kalles.

Disse forespråkerne av dette eksperiment er moderne alkymister! Hvis de bare prøver mange nok ganger så vil de tilslutt få sitt multikulturelle utopia! Hvis de bare blander nok ting sammen så vil de tilslutt få gull! De drømmer om et Norge som har 200 ulike nasjonaliteter, hvor kristendommen, islam og ateismen lever side om side uten drap eller overgrep, hvor økonomi, vitenskap og teknologi går så det knaker, med afrikanske vitenskapsmenn, en president fra Saudi Arabia og et nasjonalbibliotek fylt med titusenvis av bøker om islamsk rakettforskning, kinesisk demokrati og koranen som den høyeste sannhet. Kvinner har endelig fått sin frihet, og kastet "vestens lenker" - de går nå alle i burka og niqab. Kapitalismen er død og alle har blitt "like". Ingen får mer, og ingen får mindre. Ja, her kan vi alle leve! Hvem ønsker vel ikke noe slikt?

"Problemet" er bare at det ikke er mulig. Naturen sine lover har ikke lagt til rette for noe slikt.

Selv herdede sosialdemokrater over det ganske Europa har nå gått ut og innrømmet at det flerkulturelle eksperiment ikke fungerer. At det å blande religioner og mennesker fra alle verdens hjørner rett og slett ikke fungerer i lengden.

Men det går bare ikke inn.

Her er et par korte fakta:

- Land som har skåret de høyeste verdier på områder som trygghet, frihet, demokrati, økonomisk stabilitet, vitenskap og velferd gjennom historien er land som har hatt en tilnærmet homogen befolkningsmasse. (Ja, det har eksistert tusenvis av konflikter og kriger mellom disse også, men de har alltid bevart en høyere sivilisasjon).

- Det finnes ingen flerkulturell drømmeverden. Den har aldri eksistert, og vil aldri eksistere. (Hvis noen har eksempler på den, vennligst informer oss - det er ikke snakk om nordmenn og svensker, men kulturer og religioner som er diametrale i verdier og kultur, som f.eks kinesere og afrikanere).

- Det finnes ingen afrikansk nasjon som noensinne vil måle seg med Europa eller USA, uansett hvor mye penger og energi man legger i prosjektet.

- Det finnes klare forskjeller i IQ og medfødte egenskaper, avhengig av hvilke befolkningsgrupper man kommer fra. Disse kan ikke endres på uten tusenvis av år med evolusjonær utvikling.

- Islam er ikke forenlig med vesten - på noe plan.

- Rasismen er betydelig - enormt - mye større i Afrika, Asia og Midt-østen enn i Europa og land hvor hvite er i flertall.

- Hvis vesten faller under for islam og/eller ukontrollert innvandring fra den 3.verden, så vil kun Øst-Asia stå igjen som fanebærer av teknologi, kunnskap og vitenskap. Europa, USA og Australia vil speile dagens Afrika og Midt-Østen (pre-1970), og all historie og kunnskap vil være tapt, for aldri å oppstå igjen. (Kun det faktum at europeere har funnet oldtidens sivilisasjoner gjennom utgravning og arkeologi gjør at vi vet om dem - hadde det vært for dagens islamske land så ville ingen visst noe om dem).

Det er hvordan vi behandler denne kunnskapen og informasjonen om IQ, gener og arvemateriale som er det viktigste, ikke om hvor langt vi skal feie den under teppet! For hvis "de tre vise menn" synes at Hitler's holocaust på jødene er en pekepinn på hvor galt ting kan gå hvis vi lar farlig tankegods få utfolde seg - ja - da tror jeg ikke de har fantasi til å forestille dere hvordan en ny verdenskrig vil se ut om dagens sinnsyke innvandringspolitikk fortsetter. Det vil starte med borgerkrig i de land som har en betydelig minoritet med muslimer/mennesker fra den 3.verden. Frankrike og England vil vel være først ut i Europa, sammen med deler av USA.

Så vil "de nye" korsfarerne igjen måtte ta på seg rustningen for å forsvare det vi har så kjært. Og det vil ikke bli fritt for død og fordervelse.

En lenke til en side som har samlet mye informasjon som enkelte her inne på forumet burde printe ut og lese. Gjerne to ganger.

http://markhumphrys.com/islam.killings.html

Ulike kriger og konflikter idag, basert på rase og religion:

http://www.historyguy.com/new_and_recent_conflicts.html

At noen tror at Norge på noen måte ikke skal bli berørt av menneskelig natur, konflikter, krig og død, slik man kan lese om ovenstående, ja, da har man kanskje litt for høye tanker om sin egen filosofi.

Mvh

Darius Arnesen

Kommentar #44

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

God debattskikk

Publisert over 8 år siden
Lars Laird Iversen. Gå til den siterte teksten.

Rasismen har en lang historie av å påberope seg vitenskapelighet. Den blir hverken sannere eller mer moralsk av det.

Gule og Baastrup og dere andre som iherdig kjemper mot Anfindsens menneskefientlige søppel skal ha all honnør. Vi er mange som er enige, og jeg er én. Kanskje vi burde skrive mer på nettet? Desverre gjør det for vondt.

God debattskikk,vet du hva det er?

Hvem er forresten vi?

Kommentar #45

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Samme spor

Publisert over 8 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Under tvil lar jeg debatten gå videre, men om den fortsetter i samme spor så blir den låst eller slettet.

Det forundrer meg at du ikke klarer å se forskjellen på Anfindsen kontra Gule/Bastrup og måten de diskuterer på.

Kommer tilbake med mere ang.dette,sengen venter.

God natt.

Kommentar #46

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Hogne Øian er sosialantropolog og førsteammanuensis ved Institutt for sosialntropologi og besitter m.a.o. kompetanse midt i det fagområde Anfindsen opererer på. Et enkelt søk på Google ville klarlagt dette faktum

Når man lager en tråd som navngir enkeltpersoner og er negativ i sin form, bør det regnes som god folkeskikk å kunne stå frem med sin egen fulle identitet - inkl. alder og bosted. Det skal ikke være nødvendig å google for å finne slikt ut. Denne folkeskikken mangler tydeligvis herr sosialantropolog.

Jeg beklager å si det, men jeg føler ikke den umiddelbare tillit og ærbødighet til tross for denne noble tittel. Til det ble vel altfor mye lagt nakent, ikke minst ved hjelp av Harald Eia. Man har ikke lenger klokketro på "de store norske kapasitetene". Det er mange vrangforestillinger også blant dem. De er vel ikke minst preget av sine utdanninsinsitusjoner - der slike som Gule har regjert i mange år og der man har reagert på annerledestenkende på samme måte som Gule og deg selv i bl.a denne tråden.

Kommentar #47

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Dokumentasjon, takk

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

Dette fordi jeg ikke kan forstå at godt voksne mennesker kan skrive så mye løgn, personhets og usakligheter på så få linjer. Jeg måtte la det synke inn litt. Etter litt middag og ro, så har jeg bestemt meg for følgende svar:

Foruten å tillegge meg en rekke synspunkter jeg verken har eller på noen måte har gitt uttrykk for (som for eksempel at jeg støtter et multikulturelt Utopia og masse annet rart), men som Andersen summarisk tillegger meg ut fra en sjablongmessig oppfatning av at jeg er venstresosialist og det som verre er, påstår han også at jeg lyver.

Det er en alvorlig påstand. Jeg tar det da som en selvfølge at Andersen punkt for punkt kan redegjøre for hvor jeg lyver.

Kommentar #48

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Men Anfindsen

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Man har ikke lenger klokketro på "de store norske kapasitetene".

ser det derimot ut til at du har klokkertro på. For øvrig er skepsis en bra egenskap

Kommentar #49

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Når man lager en tråd som navngir enkeltpersoner og er negativ i sin form, bør det regnes som god folkeskikk å kunne stå frem med sin egen fulle identitet - inkl. alder og bosted. Det skal ikke være nødvendig å google for å finne slikt ut. Denne folkeskikken mangler tydeligvis herr sosialantropolog.

Men kjære Sissel Johansen. Du må da vite at alder, bosted og identitet kun er sosiale konstruksjoner! Totalt irrelevante! Sosialantropologer er forresten også en sosial kontruksjon.

Det viktigste er å lire av seg så mange skjellsord, floskler, politiske korrektheter og personangrep at leseren begår mentalt harakiri og blir tvunget til å godta det debattanten måtte ha på hjertet. (Kjempeironisk om noen skulle tvile).

Mvh

Darius Arnesen

Mann

37 år

Bosatt i Drøbak

Hobbyfilosof

(Tror jeg iallefall..kan hende Thomas Hylland Eriksen mener noe annet).

Kommentar #50

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

(At rasistene selv benekter sin rasisme, er derimot ikke overraskende).

Og det er vel heller ingen overraskelse at nettopp du står i første rekke og roper "rasist".

Du har nok lenge ment at det er du som vet best hva andre skal tenke, mene og tro. Og tildels har du nok også fått det som du vil, ved å ha såpass stor innflytelse i nettopp utdanningssystemet.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 5572 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
21 dager siden / 3745 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
22 dager siden / 1345 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1239 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
8 dager siden / 1206 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
17 dager siden / 1114 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
6 dager siden / 1113 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
7 dager siden / 1101 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere