Ole Jørgen Anfindsen

172

Holocaustsenteret og Hjernevask

Holocaustsenteret er en stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo etter oppdrag fra Den norske stat. Det skulle jo borge for rasjonalitet og vitenskapelig etterrettelighet, eller hva? Nei, dessverre, ikke hvis det handler om raser og etnisitet.

Publisert: 6. jun 2011

I Norge har vi diverse pressgrupper og organisasjoner av typen SOS Rasisme og Antirasistisk Senter. De er stiftet med utgangspunkt i en den antirasistiske ideologien, og hensikten med disse organisasjonene er da selvsagt å bekjempe alle som ikke gir sin tilslutning til denne ideologien, det vil si alle dem man mener seg berettiget til å stemple som ’rasister’. Det er altså liten eller ingen grunn til å forvente at SOS Rasisme, Antirasistisk Senter og tilsvarende pressgrupper skal optre med objektivitet og saklighet i samfunnsdebatten; de vil alltid strekke strikken så langt de kan, dersom de tror at det tjener til å fremme den antirasistiske ideologien. Og som de demonstrerer gang på gang i år etter år, går de alldeles ikke av veien for å benytte ufine metoder mot sine meningsmotstandere.

 

I utgangspunktet burde man imidlertid kunne forvente noe helt annet av HL-senteret, som bl.a. reklamerer med følgende på sine egne hjemmesider:

 

  • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er en stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo etter oppdrag fra Den norske stat og på initiativ fra de mosaiske trossamfunn. [...] HL senteret har et nært samarbeid med Universitetet i Oslo bl.a. i spørsmål knyttet til formidling og undervisning, bibliotek, lokalisering m. m. Universitetet stiller dessuten halvparten av medlemmene til senterets styre.

 

Tilknytningen til Den norske stat og Universitetet i Oslo, samt den generelle status og posisjon HL-senteret har i norsk samfunnsdebatt, burde tilsi at alle dets ansatte la vekt på å opptre med vitenskapelig etterrettelighet når de deltar i samfunnsdebatten. Dessverre begikk seniorforskerCora Alexa Døving et kraftig overtramp i forhold til denne typen selvinnlysende krav til intellektuell integritet for HL-ansatte da hun sto som hovedforfatter av et heller tvilsomt innlegg i Aftenposten her forleden.

 

Bakgrunnen er at Brother Buntu 18.05.2011 hadde en kronikk om Sør-Afrikas rasespøkelse på trykk i Aftenposten, hvilket hadde fått meg til å skrive innlegget Realiteter om raser. Dette fikk så Cora Alexa Døving fra Holocaust-senteret (sammen med Kari Helene Partapuoli fra Antirasistisk Senter) til å komme med følgende Aftenposten-innlegg mot meg (min uthevelse):

 

  • Ole Jørgen Anfindsen har 23. mai et innlegg om rase og samfunn. Han kommer med to alvorlige påstander. Den ene kobler mangfold til et spørsmål om demokratiets bærekraft.
  • Anfindsen skriver at områder med et visst nivå av etnisk/rasemessig mangfold ikke kan ha demokrati uten uakseptable nivåer av vold og korrupsjon. Påstanden er feil - hva med en tur til for eksempel New York? Ett mål med demokrati er et samfunn der mangfold inngår. Ideen om at forskjellige «menneskeraser» gjør dette umulig, innebærer en logisk brist - og er rasistisk.
  • Den andre påstanden, «rasebegrepet berører viktige sider ved det å være menneske», opprettholder rasismens grunnpremiss: forestillingen om at en biologisk rase gir bestemte mentale utslag; at mennesket tenker og føler forskjellig grunnet rase. Det finnes en sammenheng mellom «rasebegrepet og det å være menneske», men den handler om politikk. Historien er full av eksempler på hvor eksistensielt det er å bli kategorisert innenfor en rase. Å være sort under apartheidpolitikk eller jøde i møte med nazismen, fikk fatale konsekvenser. Antirasisme er ingen utopisk ideologi, men en helt nødvendig kamp.

 

Ovenstående er, som en av mine forskerkollegaer spontant utbrøt etter å ha lest det, mer eller mindre substansløst. Her er det lite fakta og argumenter; stort sett bare luftige påstander og selvutleverende ignoranse.

 

En professor dr.med. (spesialist i nevrologi ved ett av våre større universiteter) sendte meg en epost om saken, der han omtalte ”innlegget til de fullstendig kunnskapsløse damene Cora Alexa Døving og Kari Helene Partapuoli”, og fulgte opp med en aldri så liten utlegning om objektivt målbare fysilogiske raseforskjeller som har betydning nettopp for slike ting som lynne og IQ; forhold som enhver fagperson på området bør kjenne til (eller i det minste har mulighet til å skaffe seg kunnskap om), men som Døving og Partapuoli - i sin nærmest utrolige arroganse - ganske enkelt velger å benekte.

 

Mitt svar tilbake til de to sto på trykk i Aftenposten 31.05.2011 (i forkortet versjon i papirutgaven; fullversjonen ble lagt ut på aftenposten.no/meninger).

 

Sitat:

 

Cora Alexa Døving fra Holocaust-senteret og Kari Helene Partapuoli fra Antirasistisk Senter kommer i Aftenposten 25.05.2011 med noen kjappe kommentarer til mitt innlegg to dager tidligere. Deres påstander kan oppsummeres som følger: (a) jeg tar feil når det gjelder betydningen av rase/etnisitet, og (b) mine synspunkter er rasistiske, intet mindre.

 

Når sentrale representanter for det (halv)offisielle Norge opptrer på denne måten, er det ikke bare kritikkverdig, det er også svært alvorlig. For det første har jeg de siste årene lagt frem solid dokumentasjon for påstandene mine, tilgjengelig for enhver som måtte være interessert i å finne ut hvorfor og på hvilken måte myndigheter og media har valgt å feie ubehagelige erkjennelser om rase og etnisitet under teppet i hele etterkrigstiden. For det andre er det selvsagt ikke umoralsk eller kritikkverdig å gjøre oppmerksom på at raseforskjeller finnes og at de tilhørende utfordringene er formidable. Vi er nemlig nødt til å ta utgangspunkt i et sannferdig bilde av menneskets natur, inkludert en realistisk forståelse av raseforskjellene, dersom vi skal ha håp om å komme noenlunde helskinnet fra et av verdenshistoriens dristigste eksperimenter, nemlig multikulturalismen med sin (i hvert fall delvis) mislykkede innvandrings- og integreringspolitikk.

 

Når Døving og Partapuoli hevder at ”forestillingen om at en biologisk rase gir bestemte mentale utslag; at mennesket tenker og føler forskjellig grunnet rase” ganske enkelt kan avfeies som ”rasismens grunnpremiss”, fremstår de med omtrent samme troverdighet som disse ’forskerne’ som i Nrk-programmet Hjernevask i fjor hevdet at det knapt finnes forskjeller mellom menn og kvinner. For på samme måte som det er en biologisk umulighet at menn og kvinner ikke skulle ha utviklet en rekke mentale og emosjonelle ulikheter gjennom tusenvis av generasjoner, er det også en biologisk umulighet at folkeslag skulle kunne leve (mer eller mindre) adskilt gjennom titusener av år uten at det oppstår diverse betydelige forskjeller, ikke minst mentale og emosjonelle. Å benekte dette er ikke bare å demonstrere uvitenhet og inkompetanse, det er også et signal om at man er mindre opptatt av sannhet enn av politikk og ideologi. Det er derfor slike folk i praksis blir fiender av ytringsfrihet og demokrati.

 

Utallige undersøkelser de siste hundre år bekrefter da også det bildet jeg har skissert ovenfor; de mentale og intelligensmessige raseforskjellene er betydelige, enten vi liker det eller ikke. Empirisk forskning bekrefter dessuten det hver og en av oss kan se med egne øyne, nemlig at det er tilnærmet umulig for byer, land og lokalsamfunn å være velfungerende dersom det etniske/rasemessige mangfoldet overstiger visse grenser.

 

Døving og Partapuoli argumenterer mot dette ved å henvise til New York, men at en storby med enorme økonomiske og menneskelige ressurser er i stand til å håndtere et visst mangfold, motbeviser selvsagt ikke at det ett eller annet sted går en grense for hvor omfattende dette kan bli før det går galt. Selv New York har sine begrensninger, og dersom mangfoldet blir for stort vil også denne verdensmetropolen bli preget av forfall, vold, kriminalitet og korrupsjon. Akkurat slik vi har fått det demonstrert i Detroit og flere andre byer og land rundt omkring. Og slik kommer det til å gå med enhver by og ethvert land som lenge nok fornekter virkeligheten på dette området.

 

Det er ille at Døving og Partapuoli opptrer arrogant og belærende på et område de helt åpenbart har satt seg for dårlig inn i. Det er imidlertid enda verre at de misbruker sin makt og innflytelse som statlig finansierte rikssynsere til å stigmatisere dem som forsøker å advare mot en utvikling som kommer til å ødelegge landet vårt om vi ikke snart tar rev i seilene. Et visst mangfold er bra, et for stort mangfold er destruktivt. Dette er dilemmaet.

 

Det multikulturelle eksperimentet skaper nå betydelige problemer i samtlige, vestlige land, og behovet for en dyptpløyende og demokratisk debatt er tilsvarende stort. Filosofen Roger Scruton har i mange år skrevet og talt om dette (jf Torbjørn Røe Isaksens kronikk om ham i Aftenposten 25. mai), og for en drøy måned siden kom Scrutons danske kollega Kai Sørlander med boken Den politiske forpligtelse (se anmeldelse her på VD) som burde mane oss alle til ettertanke og ydmykhet innfor den svært alvorlige situasjonen vi befinner oss i. Ikke minst er det slikt at Sørlander drøfter hvordan vestlige eliter systematisk har hindret legitim kritikk mot multikulturalismen i å komme til orde, og helt spesielt påviser han hvordan nevnte eliter har misbrukt rasismebegrepet til å lukke munnen på brysomme dissidenter. Hans bok har da også fått tildels strålende kritikker i alle ledende, danske aviser. Døving og Partapuoli valgte imidlertid å neglisjere min henvisning til denne boken, til tross for at betydelige mengder stoff både om og fra den er tilgjengelig på nettet.

 

De to fremstår i det hele tatt med nokså begrenset vilje til å la seg informere av filosofisk og vitenskapelig erkjennelse. Det er mer enn trist at den offentlige diskurs i Norge fremdeles preges av slike folk.

 

Sitat slutt.

 

Hvordan kan en organisasjon som HL-senteret akseptere at en av deres forskere opptrer slik som dette?

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

ser det derimot ut til at du har klokkertro på.

Ekeland Bastrup - dette begynner å bli serious fra min side. Du forlanger selv beviser for det du påstår er løgner og  div. annet som skrives om deg selv. Nå forlanger jeg rett og slett at du frembringer et bevis for alle disse antydninger om min såkalte "klokketro på Anfindsen". Hvor finner du den dokumentert? Er det tilstrekkelig at jeg deltar i debatten og synes noe av det han skrver er interessant!?

Eller har du kanskje bare monopol på å kunne insinuere?

Kommentar #52

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Jeg ser

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

keland Bastrup - dette begynner å bli serious fra min side. Du forlanger selv beviser for løgner og

Jeg ser ikke annet enn at du alltid er en av de første som iler til Anfindsens forsvar og tolker det som at du er en sympatisør. Jeg forstår det også slik at du er skeptisk til det multikulturelle samfunn. La meg derfor klargjøre at jeg mener det kan finnes mange aktverdige grunner til å være skeptisk til grad og omfang av innvandring på et rent pragmatisk grunnlag uten å måtte ta Anfindsens rasebiologiske ideologi med på kjøpet. Jeg har for egen del enda til gode å benytte ord som rasist og rasisme om noen enkeltperson her på VD. En som her på VD er innvandringskritiker på et grunnlag jeg finner rasjonelt og uspekulativt og dermed mulig å forholde seg til, er Per Steinar Runde. Anfindsen, derimot, konstruerer en hel ideologi rundt dette, der begreper som rase, IQ og gener blir nøkkelbegreper med krav på universell gyldighet også i politikken. Det er et ganske annet stykke.

Kommentar #53

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Foruten å tillegge meg en rekke synspunkter jeg verken har eller på noen måte har gitt uttrykk for (som for eksempel at jeg støtter et multikulturelt Utopia og masse annet rart), men som Andersen summarisk tillegger meg ut fra en sjablongmessig oppfatning av at jeg er venstresosialist og det som verre er, påstår han også at jeg lyver.

Det er en alvorlig påstand. Jeg tar det da som en selvfølge at Andersen punkt for punkt kan redegjøre for hvor jeg lyver.

Jeg har gitt deg kredit for å være en person med interessante synspunkter i tidligere debatter. Men jeg føler ikke at jeg "punkt for punkt" bør redergjøre noe du selv bekrefter i dine innlegg - spesifikt om Sør-Afrika.

Du fortjener kanskje ikke å bli tatt med i samme dragsuget som de to andre jeg satte deg i bås med, men du hang deg på i hylekoret mot Anfindsen og det gjorde sitt til at jeg inkluderte deg. Din tankegang henger godt sammen med den som gjennomsyret våre akademia i slutten av 60-tallet og helt frem til idag. "Hvite er onde koloniherrer/utnyttere - og afrikanere er uskyldige og undertrykte som trenger hjelp". Jeg har selv blitt utsatt for denne hjernevaskingen gjennom 15 år i norsk grunn/ungdoms/videregående skole. Mang en gang tegnet jeg sultne afrikanere, måtte lese om slavehandel og gå operasjon dagsverk for et fattig land.

Mine påstander om at du besitter skylapper og en evne til å overse realiteten står jeg ved. Det er allikevel som jeg nevnte, interessant, å lese hvordan man når man er så til de grader orientert om virkeligheten, som du jo er, kan pakke den inn og presentere den slik at man kan få intrykk av noe helt annet. Det krever sin mann!

Du skriver om den "hvite overklassen" i Sør-Afrika, selv om den raskest voksende fattigdoms-klassen er nettopp hvite. De fleste sorte Sør-Afrikanere vil snart være født etter Apartheidregimets fall - og hva vil deres unnskyldning være for å ikke lykkes? De har jo tatt over de fleste posisjoner.

Sør-Afrika beskrives som "The rape capitol of the world", hvor hver tredje kvinne innrømmer å ha blitt voldtatt "i det siste året".

Sør-Afrika har også et av verdens høyste forekomst av spedbarnsvoldtekter.

Det er så mange bil-kapringer at forsikringsselskap nekter å forsikre enkelte bilmerker.

Når du allikevel kan stå der med tommelen opp og med flotte ord og setninger prøver å "selge" et Sør-Afrika "på vei opp", mens fortvilte kvinneskrik, maskingeværild og lyden av macheter som hakker ihjel menn, kvinner - unge som gamle - ja, tilogmed spedbarn tordner i bakgrunnen.

DA BLIR JEG SINNA.

For de som måtte være skeptiske til det jeg skriver så kan man lese følgende:

Fra Wikipedia om kriminalitet i Sør-Afrika:

http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_South_Africa

Nationmaster index om diverse kriminalitetsstatistikker. (Jo lavere nummer jo verre):

http://www.nationmaster.com/country/sf-south-africa/cri-crime

Sør-Afrika innehar den tvilsomme æren det er å være nummer en på antall mord per 100 000 mennesker, begått med skytevåpen, samt den samme posisjon når det gjelder antall mord totalt sett, med skytevåpen.

Fra BBC: "Sør-Afrika i voldtekts-sjokk":

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/258446.stm

Fra The Guardian: "Hver fjerde mann i Sør-Afrika har voldtatt" og "Jente-barn som er født i Sør-Afrika har større sjanse for å bli voldtatt enn å lære å lese":

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/17/south-africa-rape-survey

http://en.wikipedia.org/wiki/Rape#South_Africa

Fra EU Times: ANC ungdomsleder oppfordrer til drap på hvite famere - minst en hvit familie blir drept i uka - 10 ganger mer enn i fritt-fall staten Zimbabwe:

http://www.eutimes.net/2010/03/zumas-heir-blamed-for-inciting-racist-attacks-on-south-africas-white-farmers/

Video fra HeadlineAfrica: Sorte Sør-Afrikanere i rasistiske angrep på andre afrikanere i Sør-Afrika - 62 drept i 2008:

http://www.headlinesafrica.com/index.php?Itemid=2&option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&video_id=2132

Fattige hvite i Sør-Afrika:

http://johnedwinmason.typepad.com/john_edwin_mason_photogra/2010/04/south-africa-poor-whites.html

Over 800 000 hvite har flyktet fra Sør-Afrika siden 1994 (Og de høyt utdannede sorte gjør det samme):

http://www.economist.com/node/12295535

Når man nå legger sammen alt dette og vet at man godt kan doble det - siden kriminalstatstikk alltid blir pynet på, spesielt i korrupte land, så må man bare riste på hodet. Eller flykte.

Koblingen mellom lavere IQ, aggresjonsnivå gjennom genetisk anlegg fra naturen og Sør-Afrikas ekspressfart fra en (rasistisk), men likefullt svært suksessfull nasjon som ikke sto tilbake fra Europa på de fleste områder - finansielt, vitenskapelig, teknologisk, med god infrastruktur, et romprogram, bilfabrikker, samt alt annet man finner i vesten, til et radbrukket land, er som elefanten i rommet.

At en nasjon med en liten sterk hvit minoritet kan eksistere og tilgomed være rimelig suksessfull kan man jo se eksempler fra i Brasil. Mitt tips er at Sør-Afrika faller før Brasil.

For å komme tilbake til mitt poeng. Jeg ønsker ikke et mini Sør-Afrika i Norge, hvor nordmenn er i minoritet og hvor afrikanere/arabere er i flertall. Alle land fra disse områdene konkurrerer om de verste statistikkene når det gjelder mangel på demokrati, statsvold, fravær av menneskerettigheter, trygghet, ytringsfrihet m.m. De er også økonomisk ute av stand til å drifte et velferdssamfunn som vi har her. Gule og Kristiansen jobber for at Norge skal bli et slikt land. Og du er betalende passasjer på deres multikulturelle tog som er på vei til å spore av når du gir din støtte til deres angrep på Anfindsen!

Jeg mener ikke på noen måte å angripe din person! La det være helt klart. Det er dine tanker og din fremstilling mot Anfindsen jeg er uenig i. Jeg føler at Anfindsen prøver å gjøre et rederlig forsøk på å forklare hva som er årsaken til de utrolige forskjellene vi har mellom kulturer, historie og religion i verden. IQ og gener er en viktig faktor, og at det ikke er politisk korrekt eller "rasistisk" i dagens terminologi å inkludere disse en eventuell forklaringsmodell, får så være. Copernicus ble forfulgt han også. Idag er han en helt.

Mvh

Darius Arnesen

Kommentar #54

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

???

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

Disse forespråkerne av dette eksperiment er moderne alkymister! Hvis de bare prøver mange nok ganger så vil de tilslutt få sitt multikulturelle utopia! Hvis de bare blander nok ting sammen så vil de tilslutt få gull! De drømmer om et Norge som har 200 ulike nasjonaliteter, hvor kristendommen, islam og ateismen lever side om side uten drap eller overgrep, hvor økonomi, vitenskap og teknologi går så det knaker, med afrikanske vitenskapsmenn, en president fra Saudi Arabia og et nasjonalbibliotek fylt med titusenvis av bøker om islamsk rakettforskning, kinesisk demokrati og koranen som den høyeste sannhet. Kvinner har endelig fått sin frihet, og kastet

Men kjære deg, Darius Arnesen - hvem er det som drømmer om et slikt samfunn da?  Dette var sannelig en usalig miks av likt og ulikt. Jeg tror nok du har valgt feil skyts.  Du prøver tydeligvis å treffe innertieren med hagle.

Og så ser jeg at du bl.a. trekker fram "lille Belgia" som et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå om man bedriver befolkningsblanding.  Er det da "krysningen" av fransktalende og flamsktalende du tenker på?

Kommentar #55

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Zimbabwe vs. Sør-Afrika

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Anfindsens sammenligning av Zimbabwe/Rhodeisa med Sør-Afrika røper hvor tilfeldig hans omgang med sannheten er, slik det nødvendigvis må bli når man mangler helhetlig kunnskap om de forhold man rasker sammen for å hive opp i sin ideologiske godtepose. Forskjellene mellom Zimbabwe og Sør-Afrika er - til tross tilsynelatende ytre likheter - ENORME. En forskjell er at det ikke finnes noen Robert Mugabe i Sør-Afrika. En annen at Sør-Afrika ikke har begitt seg inn på ødeleggende marxistiske eksperimenter, men tvert imot anlagt en økonomisk-liberalistisk politikk som ville fått selv Margareth Tatcher til å rødme. En tredje at historikken rundt de hvite farmerne og deres forhold til den svarte befolkningen er grunnleggende annerledes i Sør-Afrika, en fjerde at den økonomiske veksten i Sør-Afrika har vært formidabel og har fortsatt å stige selv under resesjonen i USA, Asia og Europa, en fjerde at Sør-Afrika har satset på utdanning som ingen annen afrikansk stat, og Zimbabwe minst av alle, har gjort, en femte at Sør-Afrika på rekordtid har bygget opp en moderne infratsruktur den var milevis fra å ha under apartheid. En sjette at historikken rundt avviklingen av apartheidsystemet i Sør-Afrika er fundamentalt forskjellig fra det som skjedde i Rhodesia/Zimbabwe. En sjuende at Sør-Afrika har lokket høykompetent arbeidskraft fra USA (amerikanere er i dag største ikkeafrikanske innflyttergruppe), Europa, India og andre asiatiske land inn i stor skala, mens man i Zimbabwe i like stor skala jaget dem ut. Og så videre og så videre.

Mitt poeng har ikke vært å underslå at det finnes store forskjeller mellom Zimbabwe og Sør-Afrika. Visst gjør det det. Men det er altså en del ting disse landene har til felles, bl.a. dette at hver av dem har (a) et stort, svart flertall, og (b) et lite, hvitt mindretall. Sammen med en rekke andre, kompliserende faktorer som jeg allerede har vært innom, tilsier dette etter min vurdering at begge landene - til tross for sine mange og betydelige forskjeller - kommer til å oppleve alvorlige problemer også i fortsettelsen. Og ikke minst vil de hvite mennesker i begge landene stå overfor betydelige utfordringer knyttet til det å leve som minoriteter i slike land. 

Den viktigste årsaken til at jeg tror situasjonen for de hvite minoritetene i disse to landene vil bli vanskelig i overskuelig fremtid, er - som jeg har understreket mange ganger før - dette at rase/etnisitet gir opphav til sterk opplevelse av identitet, lojalitet og tilhørighet (jf tidligere referanser til min samarbeidspartner Frank Salter og hans forskning på dette området). En sekundær, men likevel viktig, faktor er dette med IQ.

Kommentar #56

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Partapuoli og Døving

Publisert over 8 år siden

For ordens skyld gjør jeg oppmerkso på at Partapuoli og Døving har skrevet et nytt innlegg mot meg i Aftenposten. Jeg tar det for gitt at avisen vil la meg svare på dette, så jeg avstår foreløpig fra å kommentere innlegget deres her. La meg likevel presisere at de to velger å misforstå når de fremstiller meg som en forsvarer av apartheidsystemet. Jeg har tvert imot ved flere tidligere anledninger understreket at det var uholdbart, og slik sett dømt til å kollapse. Derimot er det min vurdering at Sør-Afrika (samt Rhodesia/Zimbabwe) har gått fra vondt til verre. I kjølvannet av disse to landenes revolusjoner har det funnet sted svært mange voldtekter, drap og ran, samt ufattelige mengder annen vold og elendighet. Jeg kan ikke si annet enn at jeg savner en større ydmykhet innfor disse ubehagelige fakta enn hva D&P, samt flere av mine andre kritikere, legger for dagen.

Kommentar #57

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Vitenskap og politikk

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Det har mer og mer gått opp for meg at Anfindsen er en demagog. Gang på gang har jeg forsøkt å konfrontere ham med det som akademisk og intellektuelt har vært min hovedinnvending mot ham - nemlig hans måte å lage ideologi av vitenskap på. Her er han for øvrig i marxistisk selskap. Anfindsen har aldri tatt denne ballen, men tvert imot veket unna.

Jeg rekker ikke stort mer i denne omgang, men la meg helt kort si at jeg opplever dette som en urimelig anklage. Det stemmer ganske enkelt ikke at jeg har "veket unna" disse problemstillingene, i hvert fall ikke i den betydning at jeg har unnlatt å svare. Mine svar har kanskje ikke falt i smak hos Ekeland Bastrup, men det er ikke det samme som at jeg viker unna. Mine svar har kanskje heller ikke vært så grundige og omfattende som Ekeland Bastrup synes de burde være, men i så fall får vi se om det kanskje kan være mulig å rette på det med tid og stunder. 

Enhver som sjekker min VD-profil vil kunne se at jeg ikke er av den typen som poster et innlegg for deretter å blåse i hva leserne måtte si og mene. Tvertimot deltar jeg aktivt i de debattene jeg selv drar igang (samt også andre, selvsagt), og jeg forsøker å svare så godt jeg kan. 

Essensen i det svaret jeg tidligere har gitt på Ekeland Bastrups utfordring knyttet til at vi ikke kan gå direkte fra vitenskap til politikk (eller moral for den saks skyld), er omtrent som følger. Jeg er helt enig i at vi ikke kan gå direkte fra vitenskap til politikk. Derimot mener jeg at vitenskap kan fortelle oss noe om hva slags politikk som ikke vil kunne være bærekraftig, og som derfor bør unngås, eller som man i det minste bør implementere med den aller største forsiktighet (og med angreknappen innen rekkevidde). Med andre ord, vitenskapelig erkjennelse etablerer rammebetingelser for hva som er politisk mulig.

Jeg mener altså at det er et stort problem at denne typen tenkning har så liten plass hos vestlige politikere. Og overraskende nok også hos deres akademiske og intellektuelle støttespillere. Dette er deres akilleshæl, og et område der mange av dem velger å vike unna

Kommentar #58

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

Alle som leser denne debatten, og som virkelig holder et nøytralt standpunkt, og lar fakta og vitenskap være sin ledestjerne og ikke politisk overbevisning eller personlige følelser, vil se at Anfindsen så langt er en klar vinner av denne debatten.

At hans alltid trofaste våpendrager hyller ham gjør ikke Anfindsen bedre. Men det som virkelig ble mitt anliggende er at skriveren påberoer at man skal være nøytral. En debatt er ikke nøytral. Det er hele poenget. Hvis alle er nøytrale er det knapt noe å diskutere. Og nøytralitet er ingen høyere form for viten. Det er bare en avstandtagen til å ta stilling. Hvilket Arnesen også har gjort. Så til de grader.

Kommentar #59

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

For å komme tilbake til mitt poeng. Jeg ønsker ikke et mini Sør-Afrika i Norge, hvor nordmenn er i minoritet og hvor afrikanere/arabere er i flertall. Alle land fra disse områdene konkurrerer om de verste statistikkene når det gjelder mangel på demokrati, statsvold, fravær av menneskerettigheter, trygghet, ytringsfrihet m.m. De er også økonomisk ute av stand til å drifte et velferdssamfunn som vi har her. Gule og Kristiansen jobber for at Norge skal bli et slikt land. Og du er betalende passasjer på deres multikulturelle tog som er på vei til å spore av når du gir din støtte til deres angrep på Anfindsen!

Tøv. Tøv. Tøv. Og du er akademiker?

Det er morsomt å lese at jeg arbeider for et multikulturellt samfunn. Hvis det dukker opp en tråd på Verdidebatt kan det tenkes at jeg hiver meg med. Jeg debatterer stort sett temaet. Ellers løfter jeg knapt en finger. Men jeg er den eneste hvite i min egen kjernefamilie. Jeg har ingen grunn til å oppfatte mine omgivelser som dumme eller tilbakestående fra naturens side. Ulydige ja, men ikke tilbakestående!:-)

Om du hadde lest andre tråder enn de Anfindsen deltar i hadde du sett at jeg gang på gang påpeker at muslimer får konflikter med oss i vesten fordi de skal gjennomføre det gamle middelalderske samfunnet de er kommet fra. Dette går aldri særlig bra, da vesten ikke lar seg gjøre å føre tilbake til middelalderen. Derfor frykter jeg ikke islam som en kraft i vesten, og jeg ønsker innvandring velkommen. Det er bare et forsvinnende lite mindretall av islamske ekstremister som ønsker seg tilbake til middelalderen. Resten er fornøyd med å få leve i mer progressive samfunnsformer, men det kan og bør gjøres mer for integrering, spesielt blandt kvinner. Norge har en jobb å gjøre, og men vi trenger innvandrere for å utvikle samfunnet videre. Å fornekte dette uten å gi svar på hvor vi ellers skal dekke vårt behov for arbeidskraft på er strutsepolitikk. Uansett er jeg for et multikulturellt samfunn hvor folk utvikler seg i fellesskap. Anderledeshet er ikke det samme som å være tilbakestående. Man kan mangle sider ved den kultur man har flyttet til, og man kan trenge tilpasningstid, men det er ikke slikt Arnesen henger seg på. Han bare ignorerer problemstillingen.

Hvis. eller der hvor det viser seg å være problemer med integrering får man ta fatt i det. Det later til at motstanderne har fått vann på møllen etter at det kom frem en undersøkelse som viste at det faktisk koster å integrere. Vel, siden vi da trenger mennesker fra fremmede land for å opprettholde velferdsstaten, må vi legge til rette, ta kostnadene og arbeide med dem for å minimalisere. Og er de så teite som Arnesen tror får vi gi dem undervisning så de blir smarte nok til å deltat i nettdebatter også. Vil vi en politikk må vi også ville midlene.

Kommentar #60

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser ikke annet enn at du alltid er en av de første som iler til Anfindsens forsvar og tolker det som at du er en sympatisør.

Ut fra en slik teori som i det siterte, må en jo vokte seg vel for hvilke debatter en kan delta i. Slik trodde jeg ikke det var tenkt å være, mtp. fritt ord osv. Men jeg kan ha misforstått.

Jeg mener at jeg selv uttrykker meg ganske presist om hva jeg tenker og står for i denne sammenheng - og også hva nøyaktig jeg finner interessant av det Anfindsen skriver om. Det går på sammenblandingen av ulike nasjonaliteter i et altfor stort tempo - og det mener jeg det er stor grunn til å tenke på i langt større grad enn det hittil er blitt gjort i det multikulturelle eksperimentet.  Det er et effektivt hinder for helt nødvendig integrering!  Det er av betydning for integreringsmuligheter hvor innvandrere kommer fra i verden. Derfor mener jeg man også må kunne ha en åpen og ærlig diskurs på hvor hensiktsmessig det er å ta inn flest av de som av erfaring fungerer dårligst i det norske samfunnet. IQ har vel ingen annen betydning i denne sammenheng  enn den grad det evt. påvirker tilpasningsevner. Dette legger jeg selv ikke vekt på, men jeg respekterer at andre vet mer.

Jeg har skrevet så mye om dette at jeg finner det uinteressant å presisere nærmere. For jeg tror du har stemplet meg uansett. Og da kommer man, av erfaring, ingen vei.

Kommentar #61

Hallvard Jørgensen

75 innlegg  1479 kommentarer

Til Darius, om Copernicus

Publisert over 8 år siden

Copernicus vart ikkje forfylgd, sjølv om hans hypotesar seinare vart bannlyst av den romersk-katolske kyrkja for ein lengre periode. (Berre til opplysning).

Kommentar #62

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Mer om Kopernikus

Publisert over 8 år siden

Da kardinal Kopernikus dro hjem til Krakow etter å ha fremlagt sine merkelige teorier for paven i Rom, beordret paven at innbyggerne i Krakow ved hans hjemkomst skulle ta imot ham som en helt med prosesjoner og festligheter.

Kommentar #63

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Så har vi altså vært gjennom en del runder med hva Anfindsen og Darius besværer seg over andre menneskers utilstrekkelighet. Da reiser spørsmålene seg; Hva så? Hvis dette er problemet, hva er løsningen?

Verden står ikke stille. De som står stille i verden blir forbipassert. Det ligger i mennekskets evolusjonære iboende prosess at vi går et sted. Vanligvis fremover. Gitt at Darius kunnskap er riktig, hva skal vi gjøre med "undermålerne"? Ikke vil de bo der de er, ikke kan vi stenge grensene for dem.

Jeg spør ikke uten å gi et svar. Vi må selvsagt gi dem rom. Vi må selvsagt gi dem chansen til å bosette seg hvor de vil, til å realisere seg selv slik Darius og Anfindsen har realisert seg selv, i samme grad som alle har fått lov å realisere seg selv. De må gies utviklingsmuligheter på lik linje med oss skarpere skjeer i skuffen. Hva ellers? I det perspetivet blir Darius' "kunnskap" på sett og vis virkelighetsfjern eller urealistisk, for vi kan ikke kvitte oss med de vi ikke anser som bona fide. Eller kan vi?

Nei, jeg tror ikke det er noens vilje i dag på ordentlig, men det er klart at vi i verdenssamfunnet må se hen til at vi står på ulike utviklingstrinn, de ulike kulturene i mellom, og så tror jeg at det faller seg naturlig å tenke slik at vi alle skal nå den samme grad av sivilisasjon. På bakgrunn av den kunnskap vi har, med apartheid som et ideellt bilde på hvordan det kunne ha vært organisert om ikke mennesket var menneske, må vi finne det modus vivendi som loser de som ikke er like gode som oss selv frem til vårt nivå. Vi kan ikke etterlate noen i en bakevje, vi plikter som kristne og bistå slik at alle kommer med. Alle skal hjem til kvelds. Alle skal med.

Da kan vi se alt i et av våre egne perspektiv. Uten sammenligning forøvrig, vi gjør hva vi kan for å trekke våre egne handicappede og uføre med i vårt lille hjørne av verden. Da blir perspektivet at vi også forsøker å trekke med oss de vi anser som akterutseilt i den store verden med oss slik at de kommer innenfor. Det må være ekte kristelighet, det må være ekte uttrykk for menneskeverd at vi sørger for at ingen blir stående igjen på perrongen med sin ynkelige(?) ballast mens vi raser videre?

Noen bedre måte å utnytte Darius' kunnskap kan jeg knapt tenke meg.

Kommentar #64

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Vi må selvsagt gi dem chansen til å bosette seg hvor de vil

Det er slett ikke selvsagt for noen å bosette seg akkurat hvor de vil! Dette bør du ha fått med deg i den lange tid du tross alt har levd. Enhver nasjon har lov å gjøre sine vurderinger ut fra nasjonens beste. De fleste gjør nok også det.

Kommentar #65

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Men kjære deg, Darius Arnesen - hvem er det som

Det jeg mente med at mange forespråkere for multikultur "drømmer om et slikt samfunn" er at mange ønsker et regnbuesamfunn hvor alle holder hender, og hvor religion, kultur og etnisitet ikke er tellende markører. De ønsker et slikt samfunn, slik man gjerne ser i tegneseriene til Jehovas Vitner sine bøker, hvor mennesker med ulik etnisitet skuer ut over et vann, mens løver og gaseller ligger side ved side i et pittoresk landskap. Dessverre er virkeligheten slik at man får kaos og død istedenfor om en slik setting implementeres. Og jeg vil påstå at forespråkerne vet at de får det. For vi har både TV, radio og internett som viser oss dette hver dag, og det finnes derfor ingen unnskyldning for å kjempe for det. Historien har jo vist at det aldri har fungert!

Jeg nevnte Belgia, da man finner både store og små konflikter i verden. Belgia har jo ikke hatt en sittende regjering på snart et år...alt på grunn av fastlåste debatter om representasjon i regjering over språk. Noe som virket "greit nok" på papiret for 180 år siden har plutselig blitt kjernen i en aldri så liten krise. Belgia kan fort ende opp som historie! Fordi landet ble dannet "unaturlig" gjennom papirer og avtaler - og ikke på felles språk, historie og kamp. Mange folk i Belgia bryr seg kanskje ikke så mye og går videre med hverdagen sin. Men allikevel så kan så små og ubetydelige ting som representasjon gjennom språk og nasjonal tilhørighet i regjering sette en hel nasjon i vranglås.

Artikkel fra TIME om situasjonen i Belgia:

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2052843,00.html

Hva skjer så når man prøver å blande folk, kulturer og etnisiteter som er ennå lenger fra hverandre? Da trenger man ikke å vente i 180 år før det ryker i sømmene...(Jugoslavia/Sovjetunionen m.m er gode eksempler).

Da ender man ikke opp med morsomme "demonstrasjoner" med "French Fries" eller gratis øl, slik vi ser i Belgia idag, men i verste fall ender det i religiøst  og etnisk blodbad. (Se linker fra mitt tidligere innlegg).

Det er som sagt bare å gå på biblioteket, i bokhylla eller på Google for å lese seg opp om dette!

Jeg skal forøvrig prøve å svare de andre debattantene iløpet av helgen!

God helg!

Mvh

Darius Arnesen

Kommentar #66

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

mange ønsker et regnbuesamfunn hvor alle holder hender, og hvor religion, kultur og etnisitet ikke er tellende markører.

Jeg tror nok det er få som er så naive. 

Det er vanskelig å vinne gehør om man overdriver på den måten du gjorde i det innlegget jeg siterte fra - og dessuten blander sammen likt og ulikt.  Dersom en reell og dyp kulturkonflikt som det eksempelvis er mellom deler av den islamske og den vestlige kulturen, havner på omtrent samme nivå som krangelen i Belgia, kan man billedlig talt sammenlikne det (som jeg gjorde i min forrige kommentar) med å prøve å treffe innertieren med hagle. 

Lokalt her på Sørlandet har vi for tiden en bitter strid mellom aust-egder og vest-egder om fylkesgrensa.  Hat-ordene sitter løst, og den historiske selvfølelsen i begge fylker strekker seg flere hundre år bakover i tid.  Kristiansandere og arendalitter beskylder hverandre gjensidig for å være mindre begavet (og slik har det alltid vært!).  Hvor i konflikthierarkiet vil du plassere dette?

Kommentar #67

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er vanskelig å vinne gehør om man overdriver på den måten du gjorde i det innlegget jeg siterte fra - og dessuten blander sammen likt og ulikt.

Du skal ikke undervurdere denne "naiviteten"! Det er ikke uten grunn at vi har hundretusenvis av fremmedkulturelle innvandrere i Norge. Noen åpnet døren for dem! Og leser man dagspressen så virker det som om dette er det beste som noensinne har skjedd Norge.

Hvordan ville det vært å få titusenvis av muslimer inn i konflikten mellom kristiansandere og arendalitter? Eller afrikanere for den saks skyld. Eller kinesere? Hvilken konflikt ville du valgt? Den mellom kristiansandere og arendalitter - eller den mellom kristiansandere og muslimer?

Når det gjelder min hagleskyting så er den en konsekvens av nivået og temperaturen i innvandringsdebatten generelt. Vi må nå se utenfor vår umiddelbare omkrets og begynne å se årsaker og sammenhenger mellom konflikter mellom religioner og etnisiteter i utlandet og i Norge. For utlandet har kommet til Norge - så det ljomer. At det jeg beskriver kan oppfattes som overdrivelse er jeg ikke enig i. Alle som har vokst opp i Oslo, som meg, har sett hva som kan skje på bare noen ti-år. Da er det lov å bruke store ord. Ja, å "overdrive". For det er nettopp det regjeringen har gjort i alle disse årene. De har overdrevet innvandringen!

Igjen, jeg ville påpeke at hvis vi her i Norge kan krangle om kommunelinjer, om de i Belgia kan krangle om språk og vi - og de - fremdeles leve i harmoni med hverandre, så viser det at vi har en viss kulturell og historisk plattform. Vi kan krangle på onsdag og ta en fest på lørdag. Dette fordi vi kjenner hverandre. Stoler på hverandre. Er avhengige av hverandre. Det finnes et fundament som gir oss trygghet. Ja, vi kan krangle og kjefte. Ja vi kan si stygge ord. Men når hardt kommer til hardt, som under krigen i 1940, så sto kristiansandere og arendalitter sammen mot tyskerne. Og ville gjort det imorgen om det skulle skje igjen.

Når vi henter inn vidt forskjellige menneskegrupper, fra fjerntliggende strøk, med mildt sagt ulike handlings og kulturelle mønstre enn oss. Med fremmede religioner. Da forsvinner den grensen, det sikkerhetsnett som holder oss sammen. Da blir vi adskilte og mangler den kohesjonen som har gjort oss til den nasjonen vi er idag. Da blir vi balkan versjon 2.0.

Liten tue kan velte stort lass, sies det. Jeg tror at den tuen som heter ukontrollert innvandring venter på oss om ikke så altfor mange år. La oss ta en annen vei, og beholde det vi alle har så kjært, nemlig vårt demokrati. Vårt Norge.

Kommentar #68

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Enige - og uenige

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

og beholde det vi alle har så kjært, nemlig vårt demokrati.

Der er vi enige - og vi er sikkert enige om en del annet også.  For eksempel er vi antakelig begge skeptiske til begrepet multikultur - et honnørord som i utgangspunktet virker pent og nøytralt, men som ved nærmere ettersyn dekker over mye som kan være problematisk.  Og vi deler sikker også en skepsis til - og frykt for - en ukontrollerbar islamistisk innflytelse, som kan bli svært utfordrende for vårt demokratiske system.

Når du imidlertid gir deg til å beskrive innvandringen til Norge som helt ute av kontroll - ja, som om vi nærmest er utsatt for en ustyrlig invasjon av svartsmuskede, underutviklede barbarer som velter inn over oss fra alle verdenshjørner, og som vil stjele og ødelegge alt vi er glade i - da blåser du det hele totalt ut av proporsjoner.  Da blir kritikken din ikke målrettet - men kun et slag i luften, en kamp mot vindmøller.

Kommentar #69

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Andre meninger om S-A

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Anfindsens sammenligning av Zimbabwe/Rhodeisa med Sør-Afrika røper hvor tilfeldig hans omgang med sannheten er, slik det nødvendigvis må bli når man mangler helhetlig kunnskap om de forhold man rasker sammen for å hive opp i sin ideologiske godtepose. Forskjellene mellom Zimbabwe og Sør-Afrika er - til tross tilsynelatende ytre likheter - ENORME. En forskjell er at det ikke finnes noen Robert Mugabe i Sør-Afrika. En annen at Sør-Afrika ikke har begitt seg inn på ødeleggende marxistiske eksperimenter, men tvert imot anlagt en økonomisk-liberalistisk politikk som ville fått selv Margareth Tatcher til å rødme. En tredje at historikken rundt de hvite farmerne og deres forhold til den svarte befolkningen er grunnleggende annerledes i Sør-Afrika, en fjerde at den økonomiske veksten i Sør-Afrika har vært formidabel og har fortsatt å stige selv under resesjonen i USA, Asia og Europa, en fjerde at Sør-Afrika har satset på utdanning som ingen annen afrikansk stat, og Zimbabwe minst av alle, har gjort, en femte at Sør-Afrika på rekordtid har bygget opp en moderne infratsruktur den var milevis fra å ha under apartheid. En sjette at historikken rundt avviklingen av apartheidsystemet i Sør-Afrika er fundamentalt forskjellig fra det som skjedde i Rhodesia/Zimbabwe. En sjuende at Sør-Afrika har lokket høykompetent arbeidskraft fra USA (amerikanere er i dag største ikkeafrikanske innflyttergruppe), Europa, India og andre asiatiske land inn i stor skala, mens man i Zimbabwe i like stor skala jaget dem ut. Og så videre og så videre.

Her en ramsalt kritikk av de forverrede forholdene i S-A etter apartheid tiden.

Denne  fra en Jødisk kvinne oppvokst i S-A:

http://www.vdare.com/mercer/110609south_africa2.htm

Kommentar #70

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

Det jeg mente med at mange forespråkere for multikultur "drømmer om et slikt samfunn" er at mange ønsker et regnbuesamfunn hvor alle holder hender, og hvor religion, kultur og etnisitet ikke er tellende markører. De ønsker et slikt samfunn, slik man gjerne ser i tegneseriene til Jehovas Vitner sine bøker, hvor mennesker med ulik etnisitet skuer ut over et vann, mens løver og gaseller ligger side ved side i et pittoresk landskap. Dessverre er virkeligheten slik at man får kaos og død istedenfor om en slik setting implementeres. Og jeg vil påstå at forespråkerne vet at de får det. For vi har både TV, radio og internett som viser oss dette hver dag, og det finnes derfor ingen unnskyldning for å kjempe for det. Historien har jo vist at det aldri har fungert!

Nå synes jeg du blir bare svakere og svakere. Hvis du sikter til noe jeg har skrevet har jeg ingen drøm om noen form for regnbuesamfunn. Migrasjon og integrering er hardt arbeide for alle parter, både immigranten og mottakslandet. Det er mange ting som skal falle på plass og det tar årevis å bygge opp en ny eksistens. Det norske samfunn har mange terskler som vi som er født her ikke ser, men om du skulle prøve å hjelpe noen på plass i vårt samfunn ville du oppdage hvor kompleks vi er. I tillegg har vi da den personlige delen hvor enkeltindivider skal tilpasse seg en ny omgivelse.

Jeg tror, i likhet med Johannessen at du er lite virkelighetsorientert mht innvandring. Du har kjøpt et mytesett uten å tenke for hardt gjennom hva det innebærer, og med på kjøpet har du fått et skremmebilde. Jeg skulle ønske å se en annen realitetsorientering hos deg, og du kan f.eks. se om du klarer et tilsvar til mitt siste innlegg om hva vi tross alt skal gjøre med de menneskene som Anfindsen påpeker som mindre opplyste siden du har kjøpt hans argumentasjon. Jeg forsøker å anvise en vei ut av det dere ser som problematisk, og jeg kan godt tenke meg en reaksjon på innlegget nettopp fra deg.

Kommentar #71

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Mer om Sør-Afrika

Publisert over 8 år siden

Dette er det siste jeg har funnet som fullstendig knuser Brastrups selektive og idylliserende skriverier om S-A:

http://blog.vdare.com/archives/2011/06/11/south-africa-%e2%80%9chuman-rights-groups%e2%80%9d-the-un-and-the-new-zealand-herald-protest-%e2%80%9cxenophobic%e2%80%9d-%e2%80%9chate-crimes%e2%80%9d-against-black-foreigners-while-ignoring-ongo/print/

Til slutt;et ordtak som summerer  mye av det som jeg mener,dypest sett,ligger bak argumentasjonen til bl.a. Gule o.a.:

Anti-rasist er kodeord for anti-hvit.

Kommentar #72

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Når har jeg idyllisert

Publisert over 8 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dette er det siste jeg har funnet som fullstendig knuser Brastrups selektive og idylliserende skriverier om S-A:

http://blog.vdare.com/archives/2011/06/11/south-africa-%e2%80%9chuman-rights-groups%e2%80%9d-the-un-and-the-new-zealand-herald-protest-%e2%80%9cxenophobic%e2%80%9d-%e2%80%9chate-crimes%e2%80%9d-against-black-foreigners-while-ignoring-ongo/print/

Til slutt;et ordtak som summerer

Ikke at jeg noen gang har tatt deg og ditt vrøvl alvorlig, Johansen, men et lite forsøk på å være etterrettelig kunne du kanskje strekke det til. Jeg har skrevet tre artikler her på VD om Sør-Afrika. Å påstå at jeg har idyllisert er lempfeldig omgang med sannheten. Jeg har derimot uttalt meg svært nyansert. Men selv det er for meget for en som lever i ideologiske tvangstanker om at alt bare være fælt i SA. Din agenda er åpenbar, Johansen, og din troverdighet i minus.

Kommentar #73

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.

Anti-rasist er kodeord for anti-hvit.

I en debatt om farvede mennesker er dummere enn hvite, synes jeg Johansen treffer spikeren ganske med stekepannen her. Anti-tesen står seg bra ser det ut til.

Kommentar #74

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Under de utallige sultkatastrofer som har rammet det afrikanske kontinent har ett av argumentene for å hjelpe vært at hvis barna ikke får mat blir de skadet av sulten, og særlig i hodet. Kroppen kan for så vidt tåle sulten lengre enn undernæringen av hjernen, selv om det ikke er rare forskjellen det er snakk om. Derfor finner jeg det rimelig om afrikanere som har lidd under sult, tørste, tørke, krig og traumer i hundrevis av år ikke helt har innhentet vestens forsprang enda. Jeg anser det som rimelig at man vil lide etterdønninger i noen tid, og da tenker jeg i generasjoner.

Lyspunktet er at det begynner å vokse frem en middelklasse. Det siste tallet for de som i det siste tiår hadde beveget seg inn i et middelklasseskikt jeg husker var at 100 millioner mennesker var kommet dit hen. Det er løfterikt på mellomlang og lang sikt.

Ser man land som Somalia er det knapt et levende menneske som har opplevet annet enn krig. Med en gjennomsnittsalder på 17,9 år(?) og en ufred som har vart i over 20, kan det ikke vokse frem sunne balanserte og velutdannede mennesker.

Først var det kolonistene, så tok de over selv. Afrika har alltid vært et utnyttet område. Da de hvite trakk seg ut gjentok de sorte de hvites utbytting, og det er først i de senere år at man har kommet på bedre tanker, etter Sør-Afrikas endring, kuppet i Zaire, fremveksten av bedret økonomi i Angola og Congo. Kanskje er de Nord-Afrikanske revolusjonene mindre tilfeldige enn vi ser akkurat nå. De kan også være et resultat av lengre endringsprosesser på kontinentet under ett. Algerie har ikke lenger den samme hang til muslimsk diktatur som i 1992 da valget ble satt til side. Så ting har skjedd, folk ønsker sin friket og vil et brudd med fortidens undertrykkelse.

Om det var en mindreverdig utviklet rase som befolket verdensdelen ville ikke denne utvikling ha skjedd. Svaret er snarere at det har vært en lengre vei frem til start for afrikanerne. Slik som det er enda i India, landsbygden i Kina, Sørøst-Asia og Vest-Asia. Først må man få sånn noenlunde kontroll med krigsherrene, så må man få på plass mat og drikke, og dernest utdannelse. Jeg er ikke sikker på at u-hjelpen vi har sendt har hjulpet så mye, men det kan nok finnes lyspunkter innimellom de nedgrodde fabrikker.

Kommentar #75

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Beklager

Publisert over 8 år siden

For hva det er verd.

Beklager disse ord,Bastrup.

Din kritikk av disse er helt på sin plass,innrømmer at jeg ikke leste igjennom dine artikkler på forhånd.

Nå når jeg har gjort dette,fortjener du ros,for de er meget godt og nyansert skrevet.

Desto mer imponerende når det fremkommer at disse artikklene er skrevet etter din reise til SA,som du selv skriver,som også krevde at du måtte lese igjennom mye bakgrunnstoff.

Er dog ikke enig i alt du skriver,men det får jeg la hvile for nå.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 5509 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
20 dager siden / 3738 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
21 dager siden / 1327 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1217 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
7 dager siden / 1169 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1080 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
5 dager siden / 1077 visninger
Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 999 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere