Arild Holta

104

Snille og elskverdige egoister. :)

Hva er egentlig egoister? Møter vi oss selv i døren som hyklere når vi forbanner egoismen?

Publisert: 4. jun 2011

Folk flest tenker på SEG SELV, og er dermed normale sunne egoister. Derfor blir jeg lei av de stadige angrepene på egoisme. Det er hykleri. Derfor svarte jeg følgende i en debatt på Facebook:

Egoister trenger da ikke "albue seg frem". Noen av dem er svært fredelige, ja, til og med blyge. Egoisme handler da kun om å tenke på seg selv. Det gjør vi da alle. Å undertrykke andre er derimot undertrykkelse, tvang, maktmisbruk, narsissisme, psykopati, vold, "frukten" av begjær av det som tilhører andre, etc etc.

Jeg klarer bare ikke å forstå det rasjonelle i å kritisere mennesker som tenker på seg selv. Det gjør vi da alle. Egoisme-fokuseringen er hykleri.

Selv de mest kjærlige mennesker fokuserer på eget liv og seg selv og driver således med egoisme. I tillegg til å være god mot andre når de har tid.

Vi som har erfart barnevernsovergrepene, jobber mot dem. Det har rammet OSS SELV. Bare DET i seg selv forteller at vi drives av egoisme - forsvaret for oss selv.

Det er ikke naboen vi kjøper hus til, men oss selv.
Det er ikke naboen vi kjøper bil til, men oss selv.
Er vi på butikken for å handle, så er det ikke noen fattige vi handler for, men for meg og mine.
Studerer vi så forvirkliger vi ikke andre, men oss selv.
Står vi opp om morgenen, så er det for ikke å miste inntekten vi tjener til oss selv.
Etc.

Slik lever mennesker, og slik skal de leve.

Kjærlighet er å inkludere noen andre litt i all denne SUNNE egoismen.

I land hvor man har fjernet egoismen, som i kommunistland, så brer fattigdommen og apatien og likegyldigheten seg. Korrupsjonen vokser og maktmisbruket vokser. Antall drap når sky-høye proporsjoner. Etc.

Lykke handler faktisk om at JEG har det godt.

Man skulle ha sluttet med dette hykleriet om at egoisme er så ille. Egoisme + kjærlighet er flott.

Den dagen vi slutter å være egoistiske og jobbe for eget behov, så mister man gnisten, verdiene, inspirasjonen etc, og har ikke lengre kjærlighet å gi.

Hvorfor fungerer ikke landene hvor egoismen blir forsøkt fjernet?
Hvordan er det mulig å arbeide mot egoisme uten å arbeide for kommunisme?
 

Ideen om at egoisme er motsats til kjærlighet er sosialistisk.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva er kjærlighet?

Publisert over 9 år siden

Kjærlighetens motsatser er
maktsyke,
begjær (etter de andre sitt) og
likegyldighet.

Ikke egoisme. Egoisme er en viktig drivkraft som sørger for at vi har overskudd til å gi eller være kjærlig.


Denne må du lese 5 ganger:

http://spre.kristentforum.net/hva-er-kjaerlighet.pdf

Vår gode gamle Bibel sier vi skal elske vår neste som oss selv. (Jesus). Det er for så vidt uoppnåelig for de fleste. Så skal vi elske våre koner som vår egen kropp. (Paulus). Vel, det lykkes vi heller ikke helt med. Kjekt da dette med nåde...n. :) Og vi skal prioritere vår familie, ellers er vi verre enn folk uten moralsk veikart, eller noe slikt sier Paulus.

Kloke ord. Fordi det er slik den naturlige egoisme betoner. Fra naturen av så prioriterer mennesker familien. Som Jesus sa: Selv deres som er onde vet å gi barna deres gode gaver.

Om vi slutter å leve etter den drivkraften (egoismen) som skaper oss et liv, så forsvinner det Paulus kaller omtrent overskudd til å gi.

Teologer skulle ha fundert litt mer på hvorfor ikke de ti budene forbyr egoisme, men begjæret etter det som tilhører andre. Det setter tingene litt i rett perspektiv.

Gamle Johannes, kjærlighetens apostel, sa lunketheten (likegyldigheten) var det som var ille. Det er fullt mulig å drives av den indre drivkraften (egoismen) som skaper noe for oss, uten å være likegyldig. For det er det vi skaper som gir mulighet til å i praksis bry oss om andre. Har man ikke noe å gi så har man ikke noe å gi.

Jeg forsøker å angripe det selvdestruktive i å ha et "endimensjonelt" syn på egoisme. Egoisme kan bety flere ting, og trengst ikke å brukes som motpart til kjærlighet. Men det finnes et annet ord for de som BARE sentrerer rundt seg selv: Egosentriskhet.

Egosentriskhet kan ikke forenes med kjærlighet.

Kommentar #2

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja, hvis vi i vår egoisme søker kortvarig lykke, og bygger vårt grunnfundament på sand.

Den største gleden er å gi, ikke få, dette er også åndelige prinsipper som vi enten kan jobbe med eller imot. For å ta et eksempel fra Bibelen som underbygger dette, er Jesus offergave, sitt eget liv, til menneskeheten.

Hvis jeg skulle sette egoismen foran det å søke ekte kjærlighet ville jeg blitt bekymret for egen helse, ve og vel. Siden jeg tror på bibelske prinsipper, kan vi se på kjærlighet til penger, den urettferdige mammon. Et meget viktig bibelsk prinsipp rundt dette gjelder tienden av alt vårt gods og gull/inntekt, i tillegg kommer hellige gaver og offergaver. Ja hva skal vi si til dette. Det må bety at vi først skal søke det å gi, framfor egoismens ansikt, det å ta.

Jeg ser heller ingen parareller av mangel på egoisme, kontra kommunisme. Det ligger på et helt annet plan. Bla. trekker jeg her inn himmelrommets åndsmakter, som i sitt tyrani styrer menneskenes frihet, nettopp bort fra sannheten, den uselviske kjærlighet.

Mange hilsen lise

Kommentar #3

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Ja, hvis vi i vår egoisme søker kortvarig lykke, og bygger vårt grunnfundament på sand.

Safe upon the solid rock the ugly houses stand: Come and see my shining palace built upon the sand.

-Edna St. Vincent Millay

Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tror ikke du forsto

Publisert over 9 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

For å ta et eksempel fra Bibelen som underbygger dette, er Jesus offergave, sitt eget liv, til menneskeheten.

Jeg tror ikke du skjønte bæret av det jeg skrev. Så da er det vanskelig å argumentere konstruktivt med deg.

Likevel skal jeg kommentere:

Om Jesus BARE gav, så hadde han vert død. Men vi tror han lever.

Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! 25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner.26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål,...

Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran,14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. 15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet.

Bibelen er full av løfter for jordelivet og for det etterpå. Gud motiverer oss med at VI skal FÅ. Slike "gulrøtter" appelerer ikke til... ja, ... hva for noe?

Men dette nekter folks religiøse briller dem å lese eller konkludere med.

Det er ingen motsetning mellom egoisme og kjærlighet. Kun mellom det sosialistiske egoisme-begrepet vi er opplærte med og det sosialistiske kjærlighets-begrepet vi er opplærte med.

For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Bibelen er helt klar på at enden på visa er at VI FÅR. Den henvender seg til vårt EGO, helt uten å fornekte kjærligheten. Men den øvelsen lykkes gjerne ikke kristne å ta etter oppe i hodene sine. De slår heller det ene ihjel med det andre.

Kommentar #5

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Har lest innleggene dine en gang til, mulig noe gikk meg hus forbi, og det er fordi jeg var helt kaputt i går. Sliter med søvnproblemer, og det kan være litt av en prøvelse.

Jeg leste også bare ditt første innlegg. Det andre ser bedere ut. Er jo enig i det at for å ha noe å gi, må en også ha det godt selv. Men, ikke ut ifra et egoistisk ståsted, jeg beklager, men jeg tror på kjærlighetens uselviskhet. Jeg har sett egoismens brutale ansikt, og jeg grøsser på ryggen. Men, om vi er enig i det å dekke våre elementære behov som mat, søvn, kjærlighet, hus, klær osv. er viktig for trygghetsfølelsen og for generelt velvære, er vi enig i noe viktig.

Apropo løpett vi løper, bør vel egentlig også ha flere elementer i seg, enn bare det å berge seg selv. Her tenker jeg bla. på det å søke helliggjørelse utfra en Bibelsk formaning. Hvis vi tar utgangspunkt i Bibelen, som ligger mitt hjerte nærmest, kan vi ikke komme forbi at Jesus formaner oss til mange uselviske handlinger.

Takk for tilbakemelding.

lise

 

 

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Vår gode gamle Bibel sier vi skal elske vår neste som oss selv. (Jesus). Det er for så vidt uoppnåelig for de fleste. Så skal vi elske våre koner som vår egen kropp. (Paulus). Vel, det lykkes vi heller ikke helt med. Kjekt da dette med nåde...n. :) Og vi skal prioritere vår familie, ellers er vi verre enn folk uten moralsk veikart, eller noe slikt sier Paulus.

Hei Arild, dette er jo ett debattforum og jeg bare må konfrontere deg her. Riktig dette at vi ikke lykkes med dette, vi lykkes ikke med noe vi, ingenting. Vi er fortapte men det er ikke kjekt med nåde, det er en gave gitt for at vi skal komme oss ut og vekk ifra dette vi IKKE lykkes med. Gaven er å dø fra oss selv, så vi kan elske vår neste som oss selv, etc.. Nåden er ikke kjekk så vi allikevell kan fortsette i vår elendighet for vi er bare sånn.

Videre, sitat:

"Kloke ord. Fordi det er slik den naturlige egoisme betoner. Fra naturen av så prioriterer mennesker familien. Som Jesus sa: Selv deres som er onde vet å gi barna deres gode gaver."

Den natur vi lever i er av det onde Arild. Vi lever i en fallen verden, altså en natur som har falne tanker og følelser. Fallen natur er da egoisme som bygger stoltheten i vårt hjerte (følelser). Liksom Kain, "Se hva jeg har gjort/ gjør!". I denne selvrettferdighet pleier vi oss selv og i denne rettferdighet rettferdiggjør vi oss selv uten å gjøre Guds vilje. Stolthet er å se hva en selv har gjort og står for, man gir seg selv en "boost" og bygger trygge rammer rundt dette.

Her faller Eva og tenk over hva hennes tanker og følelser endret seg fra og til når dette skjedde. Les også løgnen til satan for den insuerer og legger opp til hva hun skal tenke, han sår frø og Eva selv vanner frøene. Johannes kommenterer følgene av fallet i denne verdens ånd.

1 Mos 3,6 Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt.
1 Joh 2,16 for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

Videre:


"Om vi slutter å leve etter den drivkraften (egoismen) som skaper oss et liv, så forsvinner det Paulus kaller omtrent overskudd til å gi.

Teologer skulle ha fundert litt mer på hvorfor ikke de ti budene forbyr egoisme, men begjæret etter det som tilhører andre. Det setter tingene litt i rett perspektiv."

Her er du på og i ville veier for dette er ikke Guds ånd og kraft. Det er kjærligheten som driver mennesket til omvendelse og kjærligheten er de to bud som er fundamentert i de ti bud som igjen er Guds katrakter omsatt til menneskespråk i bokstaver..

Det er heller ikke teologene som trenger å fundere men det er individet som trenger å søke Gud så Han kan skrive loven i etthvert hjerte, det kalles forsoningen det.

Fokuser på Jesus og hvem Han er, da slipper man å tenke på Jeget for jeg blir da glad i min fiende.  

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Uselvisk

Publisert over 9 år siden

Er kjærlighet uselvisk?

Ta noe alá den barmhjertige samaritan:

Et samfunn som driter i de som ligger nede, driter også i DEG den dag du faller eller blir gammel. For DEN EGEN skyld må du jobbe for et samfunn som tar hensyn til de svake. Den dagen DU sitter med f.eks hjerneblødning og har tapt din intellektuelle kapasitet, så taper DU på at samfunnet mangler kjærlighet.

Konklusjon:

Uselviskhet er rasjonell egoisme.

Rasjonell egoisme jobber for et kjærlighetsfullt samfunn.

Irrasjonell egoisme er derimot et surr uten skikkelig mål og mening. Kortsiktig vinning uten det store bildet, er dumhet. Det er altså forskjell på rasjonell egoisme og irrasjonell egoisme.

Det er også forskjell på å være kjærlig og dumsnill. Derfor er Paulus så "kynisk" at han sier (fritt etter hukommelsen): "Den som ikke VIL arbeide, skal heller ikke spise." Også dette er i overenstemmelse med den rasjonelle egoisme. "Man kaster ikke perler for svin."

Livet starter ikke med å gi, men å få - å få livet, mat, kjærlighet, omsorg etc. Senere er det meningen at vi skal bli modne mennesker som med en sunn egoisme sørger for at vi skal ha det bra, og helst velger en tro som kan gi oss SELV noe bra også etter døden. Videre er vi gitt den mentale kapasiteten at vi skjønner at et kjærlig samfunn er best for meg, min kone og våre barn og andre vi NATURLIG er glade i.

Egoisme som filosofi er å leve for de verdier som betyr noe for meg. For noen som er født på nytt og har Guds kjærlighet i sine hjerter, så er det godt å være kjærlig. Det har egenverdi og personlig verdi. Guds plan er altså ikke primært en lidende oppofrende kjærlighet, men at vi nyter det å elske gjennom det miraklet Gud har gjort i våre hjerter.

(En helt annen side av saken er at egoismen respekterer den gudgitte rett til eget liv og egne moralske valg. Men det er en helt annen side av saken.)

Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Har ikke hevdet noe slikt

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Nåden er ikke kjekk så vi allikevell kan fortsette i vår elendighet for vi er bare sånn.

Det er vel litt typisk religiøse mennesker å lese mye rart inn i tekster. Litt underlig er det, og jeg venner meg aldri helt til det.

Omvendelse og helliggjørelse er bibelsk, men gjør oss ikke til noen som aldri faller.

Da er nåden kjekk og ha, for alternativer er fortapelse.

Men dette er en diskusjon som er litt på siden av tema. For å dra det mot tema: Omvendelse og helliggjørelse er godt for MEG. :)

Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Selvrettferdighet

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

I denne selvrettferdighet pleier vi oss selv og i denne rettferdighet rettferdiggjør vi oss selv uten å gjøre Guds vilje.

Hva har selvrettferdighet med tema å gjøre? Vi bygger hus, får oss bil, skaper oss et liv, med eller uten selvrettferdighet. Det er godt å føle at man lykkes med naturlige ting. Denne følelsen heter "egoisme" og er ikke nødvendigvis usunn eller ukjærlig.

Angående det å dø fra seg selv. Det er vel ikke noe som gir MEG mer enn dette. Guds mening er ikke at vi skal bli selvdestruktive, men sunne skapende mennesker.

Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg skrev:

Teologer skulle ha fundert litt mer på hvorfor ikke de ti budene forbyr egoisme, men begjæret etter det som tilhører andre. Det setter tingene litt i rett perspektiv."

Så dette er ville veier og ikke Guds ånd og kraft?

Da er det jo underlig at Gud "hamret" det inn på steintavlene. Kanskje han hadde en dårlig dag?

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

De kom kun på steintavler fordi de stod Ham imot og ba Moses om å være mellommann mellom dem og Jesus. Gud ønsker en forsoning så vi kan vite hvem Han er og de ti bud på stein er starten på det.

Vi har steinhjerter men vi skal få kjødhjerter om Han får skrive loven på de istedet.

Kommentar #12

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Poenget

Publisert over 9 år siden

Poenget - denne debatten - var ikke hvorfor de kom på steintavler, men hva som stod på steintavlen.

Nemlig at DU har ingen rettigheter i de andres liv, og skal ikke engang begjære slikt.

Det handler altså om MITT og DITT - eiendomsrett og BEGJÆRET relatert til dette. Det handlet ikke om egoisme.

BEGJÆRET er den store synden, ikke egoisme. Det står svart på hvitt at man ikke skal begjære, stjele, myrde det som tilhører andre. Siden kjærligheten er summen av loven, så har kjærlighet derfor, logisk sett, å gjøre med eiendomsrett og med at man skal respektere den så til de grader at man ikke i sitt stille sinn en gang ønsker seg de andre SITT.

Bibelen løfter ikke frem egoismen som kjærlighetens motpart, men BEGJÆRET.

(Som nevnt sammen med maktsyke og likegyldighet.)

Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det som står på steintavlene er Guds karakter, hvem Han er og det er nestekjærlighet i praksis.

Det du egentlig gjør er å irettesette Gud for at Han ikke skrev litt annerledes så egoet vårt kunne utvikles/ rettferdiggjøres bedre i fallen natur.

De ti bud tar vare på vår neste og har fokus på vår neste og ikke oss selv men det er umulig å lære (få hele loven på hjertet) guddommelig nestekjærlighet om man ikke elsker Gud og holder de fire første bud som ærer Ham.

Det man må skille på bevisst er guddommelig natur og fallen natur. Fallen natur er opptatt av Jeget og ærer det skapte mens guddomelig natur er opptatt av de rundt seg og ærer Skaperen med sitt liv.

Luk 12,24 Gi akt på ravnene: de hverken sår eller høster, de har ikke matbod eller lade, og Gud før dem allikevel. Hvor meget mere er ikke I enn fuglene!

Vi falt, dette er reellt:

1 Mos 3,16-19 Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig. 17 Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld! Med møie skal du nære dig av den alle ditt livs dager. 18 Torner og tistler skal den bære dig, og du skal ete urtene på marken. 19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

 

Klart vi må trå forsiktig og legge redet rett men vi må tro og i denne tro stole på Ham.

Det er ikke egoistisk om du bygger rede så andre kan lære Gud å kjenne, det er ikke egoistisk å reise deg for den undertrykte. En annen ting er at her på denne jord vil du aldri bli lykkelig om du elsker Herren Gud, jo du kan glede deg i Herren med det er ikke av denne verden.

Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Jepp tygg den fem ganger

Publisert over 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Kjærlighetens motsatser er
maktsyke,
begjær (etter de andre sitt) og
likegyldighet.

Ikke egoisme. Egoisme er en viktig drivkraft som sørger for at vi har overskudd til å gi eller være kjærlig.

Veldig bra Arild og så enig atte....

Jeg ønsket meg barn ut i fra min indre drivkraft for å nære varme og gi dem kjærlighet og det de trenger av sin mamma.

Mitt indre drev meg!!Et indre driv om å ta vare på barn gi dem kjærlighet og omsorg. Mitt ønske ikke ditt. Altså en positiv og sunn egoisme!!

egoisme ordet er jo misbrukt og missforståt til all verdens tøv.

Det å ta fra andre å begjære andres herske over andre tvinge og være likegyldige det er motsatsen til kjærligheten !

Det var ikke viktig for andre mennesker på denne klode hvorvidt jeg fikk barn. Men for meg og mine drømmer om å ta vare på barn og ha omsorg for dem å gi dem kjærlighet var det svært viktig. Slik kan egoisme altså være sunnt!!!

Ja du har rett Arild tror folk er så hjernevaska av annet begrep om egoisme at d emå lese det du skrev fem ganger. Tygge på det og tenke etter!!!

Kommentar #15

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Jeg villle ha barn og fikk det

Publisert over 9 år siden

Det er ingeting som betyr mere for en mamma enn hennes nyfødte barn, barnet hun har båret på og fått etter lengsel om å få bli mamma! henens indre driv og kall det gjerne egoisme selv om det forstås enda missforstås av folk. JEG VIL HA BARN FOR Å GI DEM KJÆRLIGHET OG DET DE TRENGER. Et driv etter å beskytte barn et driv etter å ta vare på gi et lite barn kjærlighet trygghet varme osv drevet av mitt ønske.Ønsker er vell egoistiske så sunn egoisme må det være!!

Tror dette Arild må forklarers veldig mye, enkelte ting er folk så hjerenevaska med at de må mates med teskje!!!

Jeg(mitt ego) ønsker å leve for barn....vil det positiv egoisme. Hadde vantrivdes grusomt uten å ha fått barn i mitt liv, ville alltid ha lengtet etter barn da. Jeg har fått mettet mitt behov der hihi . Og veldig glad er jeg for den gjengen jeg fikk ut i fra eget valg og ønske mitt egos driv. For så å gi av min kjøærlighet til dem gi mesteparten av mitt liv for dem

av et indre driv!!!Mitt driv....

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Å passe på seg selv er ikke egoisme, å passe på sine barn er ikke egoisme, jeg sier ikke det. Jeg bare poengterer at stolthet og egoet er fallen naturs momentum. Å snekre ett hus for sin familie er ikke egoisme om man bygger sammen med Gud, vår Far (Han er jo vår familiefar i vårt personlige hjem).

Jeg tar et eksempel i fra denne verden. Egoisme er å beskytte noens ego for at dette ego kan få lov til å utvikle seg videre utover sine etiske, fysiske, psykiske, mentale og økonomiske grenser på bekostning av andre. På de måten kan man selv ha samvittighet/ være rettferdiggjort til å leve utsvevende, på den måten kan man si at " jo men slik er det jo og men han/ hun er jo slik, man er det man er". Det minner meg om Djevelen som sier at "Jeg Er den Jeg Er og kan ikke noe for det". Når jeg skriver dette tenker jeg på barnevernet og barnevernets behandling av såkalte ADHD/ barnevernsbarn.

Vi som tror, tror på Gud og bygger med Ham. Å bygge med Ham er ikke egoisme men et forsvar imot ugudelighet og elendighet. Det er ett forsvar imot å falle for stolthet og begjær (som du sier Arild) men begjær bygger på hva Jeg selv vil Ha og hva Jeg selv er. Det skal vi dø fra for så å bygge mur sammen med Kristus. Det er lett å falle her, det er kun ene og alene mitt poeng.

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Vi er alle skadet

Publisert over 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Det er ingeting som betyr mere for en mamma enn hennes nyfødte barn, barnet hun har båret på og fått etter lengsel om å få bli mamma! henens indre driv og kall det gjerne egoisme selv om det forstås enda missforstås av folk. JEG VIL HA BARN FOR Å GI DEM KJÆRLIGHET OG DET DE TRENGER. Et driv etter å beskytte barn et driv etter å ta vare på gi et lite barn kjærlighet trygghet varme osv drevet av mitt ønske.Ønsker er vell egoistiske så sunn egoisme må det være!!

Tror dette Arild må forklarers veldig mye, enkelte ting er folk så hjerenevaska med at de må mates med teskje!!!

og vi alle trenger Legen.

Jeg tror ikke avstanden er så stor imellom meg og Arild som det kan se ut til, poenget er at vi må lytte til Gud og vi må ydmykt høre etter. Som troende må vi også hjelpe hverandre for vi er syndere uten Gud og Hans nåde. Vi må lytte til hverandre og ydmykt forsøke å se om Gud og Hans vilje er der. Jeg innrømmer at jeg ikke leste godt nok Arilds innlegg men det tar ikke bort alvoret i de ord jeg skrev.

Det er ikke egoistisk å ønske seg barn Turid, det er Guds vilje det.

Gud skapte mennesket og av dette menneske, kalt Adam skapte Han hans make. De to sammen er Guds bilde og Skaperen er deres Far. Sammen vandrer denne Guds familie.

Om de to sammen får barn sammen er bildet komplett for bildet har skapt ett bilde (barn) av seg selv. Sammen med Skaperen som deres felles Far er de Guds vilje.  

:-)

Kommentar #18

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Tror dette Arild må forklarers veldig mye, enkelte ting er folk så hjerenevaska med at de må mates med teskje!!!

Når omtrent det eineste man tilføyer en debatt er a la "Heia ektemannen", burde man kanskje være litt påpasselig med å beskylde andre for å være hjernevasket??

Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ikke så langt borte...

Publisert over 9 år siden

Riktig. Nå er vi ikke så langt borte fra hverandre.

Hva er "et begrep"? Det er ordets meningsinnhold. Ord betyr noe. Hva betyr ordet "egoisme"?

Når du oppdager at vi har to forskjellige definisjoner av ordet "egoisme", så blir vi enda mer enige.

I filosofien er egoisme en egen retning. Og der betyr ikke ordet "egoisme" det samme som når vår sosialistiske kultur har fått skitnet til begrepet. Dette er litt viktig å forstå. Dels for å forstå begrepsvalget i Bibelen og dels for å forstå hvordan vår kultur har endret kjærlighetsbegrepet og gjort det skapende mennesket til noe negativt som må kontrolleres. Dette har sammenhang med motsetninger alá f.eks Hauge-vekkelsen og dagens sosialisme. Det er liberalister og konservative som lar seg inspirere av Hauge som samfunnsbygger. Sosialismen derimot forbanner disse som nettopp egoister. Her trenger vi som kristne å gjøre noen analyser. Det har jeg lagt opp til med denne tråden.

Noe av den analysen er å forstå at begrepet "egoisme" kan bygges på forskjellige ideologier og dermed få forskjellig betydning. Så må man ikke dra feil betydning inn i forståelsen av den kristne kjærlighet.

Det går kanskje litt over hodene på noen dette... Kanskje noen kan forklare det litt bedre?

Kommentar #20

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Eller...

Publisert over 9 år siden
Anders Larsen. Gå til den siterte teksten.

Når omtrent det eineste man tilføyer en debatt er a la "Heia ektemannen", burde man kanskje være litt påpasselig med å beskylde andre for å være hjernevasket??

Kanskje hun ganske enkelt har rett i at dette er litt vanskelig med den kulturelle forståelsen av ordet "egoisme"? Kanskje du skulle sjekke om hun er i andre debatter hvor jeg ikke er før du insinuerer noe? Det er jo forskjell på å si noe om mange basert på erfaring og å si noen om enkeltpersoner basert på gjetting.

"Tog du'an?"

Kommentar #21

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Kanskje hun ganske enkelt har rett i at dette er litt vanskelig med den kulturelle forståelsen av ordet

Mogleg ho er i andre debattar der du ikkje deltar, men eg finn få av dine trådar som ikkje endar opp i "Veldig bra Arild" eller "Enig med den Arild !!!".  Turid har sikkert rett i at ho er einig med deg,og det er stemmer nok sikkert det at ho tykkjer at du skriv bra. Men dette er begge subjektive påstandar, som ikkje gjev meg noko som helst fruktbart/gyldig argument vidare i forståinga av kven som har rett.

Tog du han?

Kommentar #22

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

-

Publisert over 9 år siden

Oppfattet ingen selvkritikk for det jeg sa, og irritasjon over uvesentligheter.

Kommentar #23

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Kanhende var det  ikkje deg kritikken var retta mot?

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere