Audun Hjertager

149

Overfladiske verdier og naken klimasannhet

Klimaendringene viser at det er på tide å hente tilbake den rike mannen som gikk bedrøvet bort, og få ham til å velge andre verdier.

Publisert: 30. mai 2011

NTB melder om rekordhøy økning av utslipp av klimagasser som følge av økt økonomisk vekst, og at det blir vanskelig å holde temperaturen under det kritiske 2'C målet. - Det er i stedet 50% sannsynlighet for at vi vil oppleve en økning på 4'C innen 100 år, noe som vill være en katastrofe uten sidestykke i menneskehetens historie.

Jeg oppfatter klimaendringene som et symptom nært knyttet til andre store utfordringer verden står overfor: Den rike verden fungerer som en støvsuger som suger ressurser fra resten av verden, og tømmer posen over den fattige delen. - Noe mat og penger, men også forurensing, ekstremvær. Og gradvis blir det for lite ressurser overalt (f.eks vann, fosfor og fossilt brensel).

Hvis vi klarer å skrelle vekk overfladiske verdier tror jeg vi vil se en naken sannhet og finne løsningen på mye. Og jeg tror det er grunn til å glede seg over den.

Noen store klimautfordringer

  • Klimautslipp er et resultat av energibruk. Vi bruker for mye energi, må bruke mindre og forvalte med større respekt.
  • Klimautslipp er et resultat av forbruk (produksjon, transport, konsum). Vi overforbruker og må forbruke mindre.
  • Økte klimautslipp er et resultat av økonomisk vekst. Vi må få et annet økonomisk system enn vekstøkonomien. Et system vi har mer kontroll over enn noe vi blir styrt  av.
  • Økte klimautslipp er et resultat av økt materiell levestandard. Vi må finne et bedre mål på velstand, f.eks økt livskvalitet, fokusere på dette fremfor å være materialistiske og få andre til å velge det samme.

Det er ikke riktig å forsvare seg med at "ja men andre gjør jo det samme som meg", eller simpelthen gå bedrøvet bort som den rike mannen fordi det virker håpløst å gjøre noe med det. Vi må være villige til å risikere å ofre noe og/eller få hjelp til å ta modige avgjørelser og vise modig omtanke for våre neste. Og da mener jeg modig.

Tradisjonelle løsninger opprettholder problemet
"Månelanding på Mongstad" er ingen modig løsning, men en behagelig måte å lure seg selv på. - Vi kan ikke stole på teknologiske løsninger uten å samtidig å forsøke endre forbrukskulturen: Det er jo den som sørger for at 40% øker strømforbruket etter at varmepumpe er montert. Men det er tradisjonell tankegang, slik det også er å møte fremtidens transportutfordringer med å planlegge utbygging av veier for å møte økt trafikk, heller enn å redusere transportbehovet. 

Gode løsninger kan spre seg selv
Vi trenger materiell levestandard av en annen, bærekraftig type enn den vi har i dag. Vi trenger et annet forbruksmønster. Men litt avhengig av hvordan vi måler "materiell levestandard", trenger vi ikke nødvendigvis redusert levestandard.
Forskningen viser at medmenneskelige relasjoner og det å føle seg verdsatt er betydelig mer viktig for mennesker enn materiell velstand og økonomiske verdier. Og hvis økt materiell velstand og økt forbruk ikke er de ultimate byggeklossene i samfunnet, er det grunn til å tro at de alternative målene er bedre og derfor smittsomme. Jeg tror det finnes mål U-landene vil utvikle seg mot heller enn mot vårt destruktive samfunn. Hvem oppdager dem først og blir et forbilde for andre ?  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Klimautslipp er et resultat av energibruk. Vi bruker for mye energi, må bruke mindre og forvalte med større respekt. Klimautslipp er et resultat av forbruk (produksjon, transport, konsum). Vi overforbruker og må forbruke mindre. Økte klimautslipp er et resultat av økonomisk vekst. Vi må få et annet økonomisk system enn vekstøkonomien. Et system vi har mer kontroll over enn noe vi blir styrt

Først og fremst er hele begrepet "klimautslipp" meningsløst. Enhver gass sluppet ut i atmosfæren er en klimagass, det er slik atmosfæren har blitt dannet. Uten "klimautslipp" ville atmosfæren gradvis forsvunnet ut i verdensrommet.

Klimautslipp er selvsagt ikke på grunn av forbruk, dette er bare noe du har lært deg å si på grunn av all propagandaen. Klimautslipp skyldes aktivitet fra dyr og planter, og dessuten seismisk aktivitet. Hvis man ser på klimahistorien tilbake til juratiden, noe klimahysterikere aldri gjør, er det mye som tyder på at høye karbondioksidnivåer er gunstig for livet på jorda fordi planter trives bedre. Faktisk har du og resten av karbon-naziene så godt som forbudt en av de  mest sentrale forutsetningene for liv på jorda, mens karbonkatastrofistenes yppersteprester som Al Gore tjener milliarder på nye skatter. Og uansett prodeserer et vulkanutbrudd mere av "klimautslippene" dine enn all menneskelig aktivitet i rundt 150 år. Det hele er ikke annet enn erkenonsens som ville vært komisk hvis ikke konsekvensene av å høre på deg var så drastiske.

Jeg er heller ikke tilhenger av det økonomiske systemet fordi det er fascistisk og produserer fattigdom og usosial oppførsel, som å svindle en hel verden til å tro at karbon er skadelig for planeten slik at man kan tjene milliarder. Det eneste du oppnår med disse forslagene er å gi sinnsyke mennesker muligheten  til å beskatte alt liv på planeten. Jeg vet iikke om et eneste menneske som bør ha en slik makt, og langt mindre de inkompetente og korrupte menneskene som styrer samfunnet idag.

Samtidig som miljøhysterikerne skriker om at vi må redusere levestandarden, flyr den samme eliten som står bak skremselspropagandaen verden rundt i privatfly, lever som konger og har tilsynelatende ikke den minste ambisjon om å redusere sin levestandard, tvert imot. Vi bør alle nekte å redusere "karbonavtrykket" så mye som en kvadratcentimeter før Al Gore, Rothschild-familien, kongelige, politikere og byråkrater av alle slag gjør det først. Dobbelmoralen som er tilstede gjør det beste er å tolke hele karbonsvindelen som korrupsjon og en billig måte å tvinge igjennom antisosiale og oligarkiske planer om befolkningsreduksjon. Forresten, i forbindelse med din festlige overdramatisering av stigningen på havnivået, brukte din helt Al Gore nylig 8 millioner dollar på et hus på stranden i California. Riktignok har han tjent milliarder på klimabløffen allerede og har vel råd til å få sitt nye palass satt under vann, men det virker ikke på meg som om den største alarmisten av alle tar påstanden din særlig alvorig.

Det beste ville vært om du så på hvordan virkelige miljøproblemer som GMO-avlinger, bruk av uanriket uran i ammunisjon, spraying av aluminium i atmosfæren, overfiske, dumping av giftavfall som kvikksølv, barium, strontium, aluminium og en masse annet i vassdrag og i havet blir behandlet i pressen, av regjeringer og akademikere. Ikke så mye som ett ord! Siden det ikke er mulig å innføre skatter på normale folk på grunn av dette, fordi det er regjeringer og korporasjoner som er ansvarlige, blir det ikke nevnt med ett ord av noen av klimahysterikerne. Hvis de virkelig brød seg om klimaet tror du ikke de ville skreket over seg om disse temaene? Og siden de ikke gjør det må det også være en annen grunn til at de skriker over seg om karbon, produksjon og levestandarder. Logikk er noen ganger gunstig hvis man vil danne seg fornuftige meninger.

Du har desverre blitt hjernevasket av svindlere, og din aktivitet er antihuman, folkemorderisk og sinnsyk. Det er derfor språkbruken min er litt på kanten. Milliarder vil bokstavelig talt dø eller leve i sult og fattigdom på grunn av dette våset, og noen er nødt til å forsøke å bringe litt fornuft tilbake til debatten.

Kommentar #2

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

La oss holde oss saklige

Publisert nesten 9 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

Du har desverre blitt hjernevasket av svindlere, og din aktivitet er antihuman, folkemorderisk og sinnsyk

Saken Kulberg (og selvutnevnte "klimarealister"), er at fagfolk kan faget sitt, og de har absolutt ingen grunn til, eller ønske om å hjernevaske folk. Det er de som har lært dere om den positive drivhuseffekten, om vulkanutbruddenes klimautslipp, om solinnstråling, solsyklus, istider, mellomistider, naturlige kretsløp, havstrømmer, klimakomponenter osv. Og som nå lærer oss at menneskets forbruk av svart gull  (den antropogene effekten) påvikrer temperaturen på jorda i betydelig større grad enn naturlige variasjoner.

Jeg anbefaler siste nummer av Klima (CICERO, senter for klimaforskning) hvor bl.a. flere norske professorer (som ikke er sinnsyke) har forfattet interessante artikler med ny kunnskap fra forskningsverdenen: "Togradersmålet gir klimakatastrofe", "Solas variabilitet og klimaet", "Klimaforskningens vesen". Abonnementet på KLIMA er gratis. Klikk og bestill! :-) 

Kommentar #3

Kjetil R. Henriksen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Økte klimautslipp er et resultat av økonomisk vekst. Vi må få et annet økonomisk system enn vekstøkonomien. Et system vi har mer kontroll over enn noe vi blir styrt

Du trekker frem mye relevant i forbindelse med klimadebatten.

Økonomisk vekst er også med på å redusere klimautslipp. Sammenlignet med Vesten så står fremvoksende økonomier overfor tilsvarende situasjon som industrialiseringen Europa i forrige århundre. Det var da en voksende, men avtakende forurensing. I dag har vi teknologi og en rekke lovpålagte bestemmelser som gir incentiver til sektorer å redusere sine utslipp (f.eks kyoto-avtalen som fungerer meget effektivt). Hvis vi ser på forurensing over tid i sammenheng til økonomisk vekst, så står vi derfor overfor en omvendt "u". Det vil si at forurensingen øker i begynnelsen til den når et toppunkt, for deretter at den reduseres (gitt at teknologien øker). Fremvoksende økonomier har ikke investert i tilsvarende teknologi og mangler incentiver til å ta et miljøhensyn da det er knyttet kostander til dette. Hvis vi ser på klimagassutslipp/miljøhensyn i en større skala vil økonomisk vekst for fremvoksende økonomier være svært positivt gitt at de følger samme modell som Vesten. Økonomisk vekst for fremvoksende økonomier vil derfor være positivt for miljø og samfunn.

Jeg vet ikke om det er mulig å danne et nytt økonomisk system, eller om det er vilje til det, men jeg tror at et sterkere ingeniørsegment vil kunne hjelpe. Satt på spissen så trenger vi i utgangspunketet ikke økonomene, politikerene eller andre vitere, men ingeniørene. Det er de som er en byggestein for produktivitet og innovasjon i sektorene og spesielt i sektorene som bidrar til den høye andelen av forurensing. Dersom det legges til rette for flere ingeniører, så kan det over tid være fordelaktig både for den økonomiske veksten og klimaet.

Men at klimagass-utslipp er et resultat av økonomisk vekst er bare halve sannheten. Den andre sannheten er at økonomisk vekst reduserer utslippene. Hvorvidt forurensingene avtar eller øker avhenger av hvor man befinner seg på "grafen".

Kommentar #4

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Økonomisk vekst og vekstøkonomi

Publisert nesten 9 år siden
Kjetil R. Henriksen. Gå til den siterte teksten.

Økonomisk vekst for fremvoksende økonomier vil derfor være positivt for miljø og samfunn.

- Dette er jeg enig i, men under forutsetning av at vi har kontroll på økonomien og ikke omvendt. Jeg mener markedsøkonomi kan bli et godt verktøy hvis kapitalkrefter innenfor rammen av hva som er økologisk og sosialt bærekraftig får fritt spillerom til å dekke behov og skape positiv utvikling.

Økonomien i dag, vekstøkonomien, skaper derimot markedsstyrte samfunn. Dette er samfunn som ikke bare produserer og forbruker, men som produsere og forbruke stadig mer for å unngå krakk, temmelig uavhengig av hvor økologisk og sosialt bærekraftig det som blir produsert og forbrukt er. Det er åpenbart at markedskreftene i dag dekker kortsiktige behov og ikke de langsiktige, og at denne siden ved dagens markedsstyring ligger an til å bli vår bane med mindre vi gjør noe med saken. 

Økonomisk vekst skaper bare materiell levestandard, frihet og bærekraft på sikt hvis vi legger premisser for at dette skal skje. At mange bruker mer strøm når vi kjøper varmepumpe synes jeg er et enkelt eksempel på hvor avslørende banal vekstøkonomiens løsninger er i møte med noen av utfordringene verden står overfor. - Det er slike eksempler som er årsaken til at jeg ikke stemmer Venstre...

Et første skritt er å bearbeide "blandingsøkonomien" vi allerede har: Å sørge for at prisen på en vare gjenspeiler sosiale og økologiske kostnader. Vi bør samtidig planlegge hvordan vi kan holde oss på et bærekraftig nivå når dette nivået er nådd: En steady state økonomi der økonomisk vekst ikke fører til økt forbruk, men endret forbruk, teknologisk utvikling, fritid. Dette bør vi ha klart før neste økonomiske krakk (I-land) og knytte til bistandsmidler (U-land) jo før jo heller. 

Målet må være at økonomien blir et verktøy i forvaltningen av miljøet (inkl. samfunn), noe som også ligger i begrepet 'økonomi' jfr. 'økologi'. 

Kommentar #5

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

er at fagfolk kan faget sitt

Det som er problemet med denne snusfornuften er at de samme "fagfolkene" som kan faget sitt på 60-tallet forutsa at verdens ressurser ville være oppbrukt innen 2000, og at alle ville dø. På 70-tallet visste de ufeilbarlige "fagfolkene" at en ny istid var på vei, på grunn av menneskelig forurensning, deretter visste de at alt ferskvann ville bli ødelagt av sur nedbør, at alle ville dø av kreft på grunn av osonhullet før de til slutt visste at havet ville stige og alle drukne på grunn av antropogenisk global oppvarming. Etter at de hadde visst dette noen år sank temperaturen så mye og over så lang tid at de ble tvunget til å vite at temperaturen går opp og ned, og derfor vet de nå at "klimaforandring" vil ødelegge verden og at det er vår feil. Hvis de har rett denne gang betyr det at de har tatt feil sammenhengende i 50 år. Hvis de tar feil, hvorfor skal vi bry oss om hva de sier? Du må huske på at det ikke er stryknin du prøver å forby her, men karbondioksid som alle dyr i verden puster ut, og som alle planter er avhengige av for fotosyntese. Du prøver å gjøre det ulovlig å leve for alle fattige mennesker, og så ber du meg være saklig. Fullstendig ubegripelig.

Fagfolk som vet alle disse tingene uten at noen av dem stemmer bør ikke stoles på, og bør ikke ha den minste innflytelse på regjeringer og byråkratier. De er hysterikere eller svindlere, avhengig av posisjonen i hierarkiet og graden av hjernevask, og passer bedre på lukket avdeling enn i den politiske verden. Du ber meg være saklig når du har kastet deg på skremselspropagandaen som aldri har stemt, og som er kamuflasje for politiske agendaer som du og andre klimahysterikere nekter å se. Hvert "klimatiltak", inkludert Kyoto, er fundamentalt antihumant, produserer millioner av nye fattige, mens de som allerede er fattige sulter ihjel. og gir en liten overklasse av forbrytere uendelige muligheter til å skatte folk sønder og sammen. På toppen lever overklassen som har produsert denne nye nazismen et liv i luksus, med private gårder der kjøttproduksjon ikke er forbudt, slik det snart vil bli for normale mennesker, der privatfly og limousiner kjøres uten hensyn til miljøet, mens vanlige folk vil bli tvunget til å sykle. Til slutt vil alle bo i slum, uten tillatelse til å forlate byene, mens den slimete overklassen du representerer, enten du vet det eller ikke, lever i palasser på landet.

Du bør lese FNs Agenda 21 som er planen for denne nyføydalismen, og som har null og niks med miljøet å gjøre. Den har med evgenikk, sosial krigføring mot fattige og utopisk stormannsgalskap. Denne planen alene er mer enn god nok grunn til å forlate FN med umiddelbar virkning, en organisasjon som aldri har gjort en fornuftig ting, men som koster endeløse summer i skattepenger. Men du vil sikkert ikke lese den. Ingen klimazombier vil det. Men ikke be meg være saklig når du ikke engang forstår at du er en del av en politisk agenda, kamuflert bak løgner og propaganda, ikke vitenskap.

Kommentar #6

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.........

Publisert nesten 9 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

Du bør lese FNs Agenda 21 som er planen for denne nyføydalismen, og som har null og niks med miljøet å gjøre. Den har med evgenikk, sosial krigføring mot fattige og utopisk stormannsgalskap.

Jeg begynner å innse, at du kan ha mye rett i det du tar fram Simon.

Tidligere henviste jeg til utbyggingen av parken der jeg bodde, som hadde skjedd uten at noen egentlig var klar over det, ikke en gang politikerne. Men i det samme vaset, slo kommunen det stort opp at de skulle foreta en større oppjustering av vår bydel og inviterte til stort beboermøte!

Dette skulle være en oppjustering i denne fattigste bydelen i henhold til "Agenda 21". Det gikk ut på å utbedre veier og fortau mellom husene, med regelmessig plasseringer av oppmurte blomsterkasser (som stort sett står uten blomster og som fjernet ganske mange parkeringsplasser) Vi skulle selv få velge mellom skrå- eller rett-parkering!!! Dette skjedde altså samtidig med at park og friområde ble tatt fra oss uten et ord.

Privat har jeg ellers nå tilgang til en kjemiingeniør, og hører hans uttalelser angående faglige forhold innen miljøbransjen, og det oppmuntrer meg aldeles  ikke. -Det høres mest ut som alle er mest opptatt av å holde sine egne sugerør i statskassen ved like? Dette er vel dagens form for selvberging? Alle ønsker å sikre seg selv og sine egne, tilhøre "de materielt vellykkede", når det strammer til rundt?

Jeg tror eneste veien videre handler om vår evne og vilje til å utvikle vår egen bevissthet. En bevissthet om virkninger av egne valg, både i det små og i det store. Om hvordan vi selv påvirker forholdene på kloden for andre beboere her. Derfor gleder det meg at Audun står på!- Men en må vite, at alle sugerørene er på plass i miljøbevegelsen også, straks det begynner å bli litt populært. Akkurat som i alternativbevegelsen. -

Vi klarer nok utmerket godt selv å undergrave den kultur vi har bygd vårt land på, selv om vi har valgt å gi innbyggere fra de fattige landene "syndebukkrollen"

med vennlig hilsen mette

Kommentar #7

Kjetil R. Henriksen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

markedsstyrte samfunn. Dette er samfunn som ikke bare produserer og forbruker, men som produsere og forbruke stadig mer for å unngå krakk,

Beklager at jeg ikke får svart så hyppig.

Jeg tror du er inne på noe relevant i debatten om miljø og samfunnsøkonomisk utvilkling relativ til miljø. Et kroneksempel på ditt sitat over er jo Kristin Halvorsen som under finanskrisen presterte å si noe slikt som "vi må alle konsumere mer for å opprettholde vekst" (hun var da finansminister). Og hun har helt rett; vi er helt avhengig av at det finnes en etterspørselsside slik at økonomien opplever vekst og ikke resesjon. For å unngå krakk, trenger vi derfor at individer etterspør varer og tjenester i en tilstrekkelig høy grad slik at vi unngår negativ vekst. Veldig enkelt kan man si at dersom etterspørselssiden svikter, så forsvinner arbeidsplasser og dermed familiers levebrød og grunnlag -> det er dette Halvorsen i utgangspunket advarte mot, at familier mister levebrødet sitt.

Jeg mener du fronter en viktig idé og et ideologisk grunnlag som har betydning for fremtidige generasjoner når du sier at "det er åpenbart at markedskreftene i dag dekker kortsiktige behov og ikke de langsiktige, og at denne siden ved dagens markedsstyring ligger an til å bli vår bane med mindre vi gjør noe med saken". Vi har tidligere diskutert temaer rundt den såkalte "grønne revolusjonen" som faktisk kan vise seg på sikt å bli en fallgruve (grunnet f.eks et svekket biologisk mangfold i møte med et mer krevende klima). Ideene dine er tiltalende, men har du noen økonomer eller andre vitere som viser til dette? Har du noen med akademisk bakrgrunn som støtter ditt syn? Det kunne vært interessant å lese artikler rundt nettopp disse temaene. Men hvem støtter du dine synspunkter til?

Vi vet det er en utfordring i forbindelse med klimaendringer/temperaturvariasjon i dag og miljø og det biologiske mangfoldet. Økt temperatur impliserer f.eks redusert kornavling grunnet genmodifisert kornsort som ikke tåler temperaturvariasjon som vi observerer idag. Dermed får vi i tillegg til økte temperaturer også probleme med korn- og rissykdommer (som er utbredt i dag; - og pga lavere tilbud, forårsaker høyere matvarepriser (jf. uro i Egypt)).

Men når du sier "sørge for at prisen på en vare gjenspeiler sosiale og økologiske kostnader. Vi bør samtidig planlegge hvordan vi kan holde oss på et bærekraftig nivå når dette nivået er nådd: En steady state økonomi der økonomisk vekst ikke fører til økt forbruk, men endret forbruk, teknologisk utvikling, fritid". Hva mener du med "...endret forbruk, teknologisk utvikling, fritid"? Prisene på en vare blir jo bestemt av en tilbuds- og etterspørselsside og inflasjon, som forsvåvidt er en dynamikk som blir bestemt av lønnsinflasjon og prisstigning -> Høy etterspørsel betyr høyere priser (økte kostnader for husholdningene), som betyr høyere lønninger (da de etterspør en sterkere kjøpekraft) .. osv. Må man da ikke endre noe i tankesettet til mennesker? Skal man endre på blandingsøkonomien, så må man jo faktisk endre på adferden til menneskene i økonomien for på den måten å kunne endre på etterspørselssiden.

Selve temaet ditt i dette innlegget berører nettopp menneskene i økonomien (det er jo veldig enkelt å snakke ideologi, og glemme menneskene). Hvordan kan man endre på blandingsøkonomien? Det ligger hvertfall ikke hos politikere i vårt system. Det er menneskene i økonomien som etterspør varer og tjenester, slik at skal man endre noe, eller formidle en ideologi, så må man rette seg til publikum. For å kunne innføre ett nytt økonomisk system, så må man faktisk ha et tilstrekkelig strengt regime som kan snu dette, på et politisk plan. I vårt demokratiske system er dette en fjern tanke. Da handler det om å påvirke i tilstrekkelig stor grad for å kunne endre. Det er menneskene i vårt økonomisk system som bestemmer. Av og til tror vi at det er tilbudssiden som bestemmer (jf. reklamer og typen "dette må du ha"-budskap), men til syvende og sist må hver enkelt av oss faktisk bestemme hvordan vi ønsker å prioritere og forvalte vårt miljø. Jeg tror det handler om bevissthet. Det er veldig enkelt å se på et land (eller en region) som sliter med klimautfordringer, på tv. Men det er veldig vanskelig å stå i tilsvarende utfordringer når det rammer enn selv. Hvordan kan man da gjøre mennesker kollektiv bevisst på sitt eget forbruk og konsekvensene av det? Vi er jo bare én i mengden alle sammen?

Kommentar #8

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Grønn økonomi

Publisert nesten 9 år siden
Kjetil R. Henriksen. Gå til den siterte teksten.

Selve temaet ditt i dette innlegget berører nettopp menneskene i økonomien (det er jo veldig enkelt å snakke ideologi, og glemme menneskene). Hvordan kan man endre på blandingsøkonomien? Det ligger hvertfall ikke hos politikere i vårt system. Det er menneskene i økonomien som etterspør varer og tjenester, slik at skal man endre noe, eller formidle en ideologi, så må man rette seg til publikum. For å kunne innføre ett nytt økonomisk system, så må man faktisk ha et tilstrekkelig strengt regime som kan snu dette, på et politisk plan.

Du har reflekterte og grundige svar Andreas Moen. Takk for det. Jeg har ikke særlig annen økonomisk bakgrunn annet enn den jeg må ha som daglig leder, og i Grønn Økonomi gjennom det jeg har fått gjennom engasjementet i De Grønne. 

Slik jeg oppfatter det, er grønn økonomi på forskningsstadiet. Økonomer forsker på det f.eks her og her. Se CASSE som formidler Stready state økonomi. Men det er ikke mindre utopi enn at FN har en brukbar plan som de oppfordrer oss til å ta i bruk: Green New Deal/UNEP. Kristin Halvorsen overså totalt dette på NRK2 da hun kort og dumt under finanskrisa ba oss forbruke mer uten å antyde hva vi kunne forbruke mer av, og ikke be om bærekraftighet i forbindelse med utdeling av redningspakker. Det var da SV forsvant som et alternativ for meg... Det er så vidt meg bekjent bare De Grønne i verden som har trykket Green New Deal til sitt bryst.

Anbefaler dokumentar - The Economics of happiness - trailer som treffer De Grønnes tankegang som spikeren på hodet.

Leste forøvrig en artikkel i Aftenposten for ikke så lenge siden om en 90 år gammel økonomisk forkjemper/ i følge artikkelen en av grunnleggerne av dagens økonomiske system, som nå hadde oppdaget at det var vesentlige mangler ved systemet. - Det var feilslått bl.a. fordi det stimulerte grådighet og var kortsiktig og destruktivt. Fant dessverre ikke lenken i farten, men det er jo ingen overraskelse. Sir Nicholas Stern er inne på noe av det samme her: ""Climate change is a result of the greatest market failure the world has seen. The evidence on the seriousness of the risks from inaction or delayed action is now overwhelming..The problem of climate change involves a fundamental failure of markets: those who damage others by emitting greenhouse gases generally do not pay.."

Det er ingenting som tyder på at markedet kan komme tilbake på rett spor selv, i hvert fall ikke tidsnok. Det må som et minimum ha hjelp av en finsansminister som våger å be forbrukere forsøke å velge bærekraftige løsninger av hensyn til alt liv på jordkloden... og som spanderer skattepenger/lån under visse forutsetninger, også grønne.

Kommentar #9

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Benektelse

Publisert nesten 9 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

Klimautslipp er selvsagt ikke på grunn av forbruk, dette er bare noe du har lært deg å si på grunn av all propagandaen. Klimautslipp skyldes aktivitet fra dyr og planter, og dessuten seismisk aktivitet. Hvis man ser på klimahistorien tilbake til juratiden, noe klimahysterikere aldri gjør, er det mye som tyder på at høye karbondioksidnivåer er gunstig for livet på jorda fordi planter trives bedre. Faktisk har du og resten av karbon-naziene så godt som forbudt en av de

Det som er poenget er at det er et naturlig kretsløp. Når mennesket i tillegg til dette naturlige kretsløpet slipper ut enorme mengder klimagasser som oversvømmer kretsløpet, klarer ikke naturen å ta unna alt. Dermed blir det et overskudd, som blant annet forsterker drivhuseffekten.

Drivhuseffekten er naturligvis nødvendig for livet på jorden. Men en for kraftig drivhuseffekt fører til et for oppvarmet klima.

Du påpeker jo selv at det har vært høye nivåer av CO2 i atmosfæren tidligere. Men så har da også klimaendringer historisk sett ført til massedød en rekke ganger. Til og med i menneskets egne korte levetid har klimaendringer vært med på å barbere bestanden av mennesket. Vi (homo sapiens sapiens) var jo på randen av utryddelse ved et tidspunkt, vet du vel?

Ingen kan forby CO2. CO2 er nødvendig for oss. Derimot vil for store utslipp av CO2 føre til global oppvarming, altså nøyaktig det vi observerer den dag i dag.

Bare fordi CO2 er nødvendig for livet på jorden, så betyr ikke det at det er bra i uendelige mengder. Vann er også nødvendig for at vi skal leve, men for mye vann gjør at vi drukner.

Dette benekter du vel ikke? 

Kommentar #10

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Misvisende, ikke-vitenskapelige påstander

Publisert nesten 9 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

Det som er problemet med denne snusfornuften er at de samme

Simon, her begår du flere grove bommerter.

Har du en kilde på at fagfolkene forutsa at verdens ressurser ville være oppbrukt innen år 2000? Fagfolkene spådde ikke noen istid på 70-tallet. Påstanden om dette er basert på en artikkel som diktet opp dette basert på falske sitater. Selve forskningen sa aldri noe slikt, og forskningsstanden ga heller ikke uttrykk for at en ny istid var på vei. Sur nedbør var en reell trussel, men fordi man tok det på alvor, klarte man å ta tak i problemet. Det samme gjelder ozonlaget. Også dette er og var en reell trussel, men man tok problemet på alvor. Ingen forskere påstår at havstigningen vil gjøre at alle drukner, så dette er en stråmann. Temperaturen går opp og ned hvis man ser på det kortsiktige. Ser man derimot på klimatrender over tid, er det åpenbart at menneskelige utslipp har varmet opp klimaet. Ingen prøver å forby CO2. Dette er nok en stråmann.

Jeg håper ikke du fremsetter alle disse feilaktige påstandene bevisst, Simon. For hvis du gjør det, er det svært alvorlig. De er nemlig grovt feilaktige og villedende påstander som enhver med litt kunnskap om emnet vil kunne avsløre som bløff.

Kommentar #11

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Business as usual

Publisert nesten 9 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

På 70-tallet visste de ufeilbarlige

Jeg registrerer at det ikke kom noe svar på tidligere innlegg.

Som du kanskje skjønner er det du skriver her faktisk feil, som det meste av det du skriver om temaet (at klimagasser er nødvendige for atmosfæren betyr ikke at for mye av det er enda bedre).

Du kan se denne videoen for en forklaring:

http://www.youtube.com/watch?v=EU_AtHkB4Ms 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2325 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1868 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1108 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 900 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere