Ann-Magrit Austenå

5

Nansenpass til papirløse barn

Regjeringen har utsatt den varslede stortingsmeldingen om barn på flukt til etter sommeren. Og dermed til etter valget. Det betyr ikke at landets politikere, på kommune, fylkes- og riksplan bør sette på vent å forholde seg til situasjonen for papirløse barn i Norge.

Publisert: 30. mai 2011

Mange barn av lengeværende asylsøkere uten lovlig opphold opplever seg som statsløse. Den staten, den konflikten eller det regimet deres foreldre flyktet fra, har de selv ikke noe forhold til. Noen av dem er ikke engang født der. Etter hvert snakker mange av dem bedre norsk enn noe annet språk og den skolegang og den identitet de har, har de fått i Norge.

Og mange lokalsamfunn, skoleklasser, fotballag og musikkskoler kjenner de papirløse barna som sine. Både foreldre og barn, lærere , menigheter og lagledere opplever de papirløse barna som en like selvfølgelig del av sitt liv og sin lokale hverdag som skoleskyss og markedsdager.  Lokalpolitikere opplever et stort engasjement og dyptfølt indignasjon når det blir kjent at ”deres” lokale asylsøkerbarn mangler de papirer som skal til for å krysse grenser og delta på fotballcupen som alle har jobbet dugnad for, eller musikkturneen alle har øvd til hele vinteren. Eller enda verre: At asylsøkerfamilien ikke lenger har rett til å bli, men trues med utsending.

Etter første verdenskrig befant mange flyktninger seg i en statsløs situasjon. Nye grenser var trukket og det var vanskelig for mange flyktninger å vende tilbake dit de hadde flyktet fra. Samtidig som de manglet papirer som kunne fastslå deres identitet. I 1922 tok Fridtjof Nansen og Røde Kors initiativ til å få laget en form for identitetssertifikater for hver flyktning. Et sertifikat som kunne brukes og anerkjennes som pass. Nansenpassene ble godkjent av over 50 land. Noe som gjorde det mulig for flyktninger å krysse grenser uten å miste retten til å vende tilbake til sitt opprinnelige tilfluktsland. Mange russiske, armenske, syriske, kaldeiske og tyrkiske flyktninger fikk mulighet til å bygge seg opp et nytt liv på grunn av Nansenpassene.

På Litteraturfestivalen på Lillehammers siste dag ble det søndag stilt spørsmål om hvem som i dag trenger Nansenpass. En gruppe som peker seg ut, er de lengeværende, papirløse barna. De som ikke har gjort annet enn enten å bli med på sine foreldres flukt, eller å bli født i Norge. De har sin bakgrunn i stater som ikke ønsker å ta dem tilbake, om deres foreldre ikke returnerer frivillig. Og det vil deres foreldre for alt i verden ikke. Tross avslag på søknader om beskyttelse og ofte vanskelige liv i Norge, velger de å bli.

Norge er, gjennom ratifiseringen av FNs barnekonvensjon, forpliktet til å la hensynet til barns best få forrang, dersom barns situasjon og behov kommer i konflikt med andre interesser og bestemmelser. Norske politikere kan velge å ta opp arven etter Fridtjof Nansen: Å gi papirløse barn det dokumentet de trenger for å kunne bygge en framtid i det landet de har fått sin tilhørighet, ville være den beste markering av Nansenåret.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Karl Eldar Evang

3 innlegg  22 kommentarer

Tid for barn

Publisert rundt 8 år siden

Takk til Ann-Magrit Austenå for å sette fokus på dette. Jeg er psykolog og har jobbet mye med barn i terapi. Tid er for barn annerledes enn for oss voksne. For små barn er separasjon fra foreldrene bare kort tid skremmende og kan være traumatisk. Det er fordi små barn da ikke skjønner hva som skjer, og kan reagere som om foreldrene skal bli borte for alltid. Bare for noen tiår tilbake skjønte man mindre av dette i Norge, og begrenset f.eks. besøk til barn i sykehus. Stabilitet og oversiktlighet er viktig for barn, at omgivelsene og personene rundt er de samme over tid. Foreldrene er de viktigste, men andre voksne- i barnhage, nabolag og skole blir viktige tilknytningspersoner som gir trygghet og gjør verden gjenkjennbar og god og mulig å utforske. Venner spiller stor rolle i barns liv. Og så spiller foreldrenes ro og likevekt stor rolle, et barn som opplever at foreldrene kommer i angst eller i apati, vil kunne lide under det. Både fordi foreldrene kan bli fjerne og utilgjengelige, og fordi barnet selv vil kunne ta på seg et altfor stort ansvar for å hjelpe sin far eller mor. Noen barn prøver å bli foreldre for sine egen foreldre, og slutter å være barn som kan leke ubekymret. Ved tvungent oppbrudd fra Norge, eller ved en vedvarende trussel om å bli kastet ut, ved et usikkert og ustabilt liv som papirløs, med stadige nye senger og midlertidige boløsninger, da blir omkostningene for et barn enda mye større enn for en voksen. Det skjer i de årene hvor den grunnleggende tilliten til verden og  til andre mennesker utvikles og formes.

Kommentar #2

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Det humanistiske er på vei ut av samfunnet.

Publisert rundt 8 år siden

Takk, for at du tar opp dette.

Jeg forstår ikke hva våre politikere er laget av når de behandler barn som ansvarlige, mens de selv undrar seg ansvaret for å ta vare på barna!

Jeg er redd det ikke bare er kristne verdier som er på vei ut, men også de humanistiske verdiene, desverre!

 

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Skal alle asylsøkere som enten har med seg sine barn når de søker om asyl eller som får barn mens søknaden behandles automatisk få innvilget sin asylsøknad?

Kommentar #4

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Hva med "Nansens barnepass"?

Publisert rundt 8 år siden

Dette er aktuelt for de som har vært her lenge uten å få avklart sin sak, og som har barn som er avhengie av hva som skjer med foreldrene.

Barnefamilier bør få rask saksbehandling, og mens saken avgjøres bør ethvert barn ha et slags "Nansen barnepass" som gir dem alle barnets rettigheter i det landet de er! mens foreldrenes sjebne avgjøres.

Dersom foreldrene velger å oppholde seg ulovlig i landet vårt, må "Nansen barnepass" gjelde den uskyldige tredjepart, barna!

Ved utreise følger selvsagt barna foreldrene, men "Nansens barnepass" skal følge dem. Kanskje kommer de til et land som aksepterer et slikt pass.

Så enkelt det er å samordne noe internasjonalt, burde en slik ordning være enkel å administrere.

Alle barn kunne ha et slikt internasjonalt pass som sikrer dem alle rettigheter i det landet de er i.

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Alle barn kunne ha et slikt internasjonalt pass som sikrer dem alle rettigheter i det landet de er i.

Ville ikke dette i stor grad åpne opp for muligheten til å misbruke barn til et oppholdsformål?

Kanskje ikke engang sine egne.

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Karl Eldar Evang. Gå til den siterte teksten.

Tid er for barn annerledes enn for oss voksne. For små barn er separasjon fra foreldrene bare kort tid skremmende og kan være traumatisk. Det er fordi små barn da ikke skjønner hva som skjer, og kan reagere som om foreldrene skal bli borte for alltid.

Merkelig da kanskje - at ikke dere som psykologer, med denne kunnskapen, også uttaler dere i forhold til veldig små barn som har en 40 timers arbedsuke i barnehage - adskilt fra mor og far. Hvor mye skjønner de av adskillelsen, montro?

Det er en debatt ang. dette her på forumet også.

Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Barnefamilier bør få rask saksbehandling, og mens saken avgjøres bør ethvert barn ha et slags "Nansen barnepass" som gir dem alle barnets rettigheter i det landet de er! mens foreldrenes sjebne avgjøres.

Både barnet og dets foreldre har etter gjeldende norsk lov lovlig opphold med alle grunnleggende rettigheter mens deres asylsøknad behandles.

Desverre har UDI alt for lite ressurser i forhold til saksmengden, så saksbehandlingen er ofte alt annet en rask.

Kommentar #8

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Nansens barnepass er den beste ideen til nå.

Publisert rundt 8 år siden

Til Isak og Sissel.

Det er desverre alltid mulig å misbruke både barn og ordninger.

Vi må velge det vi mener blir det beste blant flere dårlige alternativer.

Setter man barnas verdi som det høyeste må man ta politiske valg deretter.

Setter man nei til økt innvandring som øverste verdi har man valgt bort hensynet til barna.

Det er snakk om politiske prioriteringer! Hva man velger, rent politisk, sier hva slags verdier man setter høyest.

Hverken papirløse barn, eller barn på asylmottak, har en barndom slik våre egne barn har, eller som er i tråd med barnas rettigheter.

Nå mener jeg at et internasjonalt barnepass, med fulle statsborgerskapsrettigheter i det landet de er i, enten det er frankrike eller norge, skal følge barnet uansett hvor det reiser, for barnet er uten skyld i hvor deres foreldre reiser.

Det er ikke et pass som gjelder for den voksne. Og utvises den voksne, må barnet følge med dem, men mens de er her må de ha barnas rettigheter hvor de er.

Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hmm...

Publisert rundt 8 år siden
Ann-Magrit Austenå. Gå til den siterte teksten.

Regjeringen har utsatt den varslede stortingsmeldingen om barn på flukt til etter sommeren. Og dermed til etter valget.

Kanskje de ønsker å få med i den saken alle barn som sammen med sine foreldre flykter fra Norge? Det øker jo på, til barnevernets og maktens irritasjon. Da må de jo ta det etter valget for ikke å tape stemmer til nye parti og til FrP. Hvem vet hva de pønsker på...

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8301 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6249 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3350 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2614 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2142 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1942 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1697 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1678 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere