Jan-Aage Torp

47

Hvorfor har en del forlatt pinsekristendommen?

Min sønn Anders' kritikk av Oslokirken & meg er velkjent, og kan føre til mye godt. Hva er årsaken til forsvinningene, til de bitre oppgjørene?

Publisert: 12. mai 2011

Min sønn Anders' kritikk av Oslokirken & meg er velkjent, og kan føre til mye godt. Men nå skal jeg forsøke på noe som kan bli et bomskudd...Kjære med-debattanter på Verdidebatt: Kan vi avstå fra å gjøre dette til en ny søppelplass, men heller til en meningsutveksling om noe som kan bli til hjelp for pinsekristendommen i Norge?
ÅNDSDØPT Jeg ble åndsdøpt (uten tungetale) i Sarons Dal som 15-åring i juli 1972. Brennende og ivrig kastet jeg meg inn i det radikale ungdomsmiljøet i Filadelfia Oslo. Etter ett år møtte jeg veggen. Jeg fikk nok av åndelighet og den godhjertede Kjell Haltorps "kne-ologi". Jeg fikk også nok av å få slengt stygge ord mot meg på ungdomskolen. 
Mitt rop var å bli verdsatt. Uten prestasjoner. Å få gå gjennom mine prosesser...
HUMAN-ETIKER Jeg satset på politikken i det liberale sentrum, og meldte meg også snart inn i Human-Etisk Forbund. Der holdt jeg ut i et års tid.
TOR EDVIN DAHL Så ble jeg 18 år gammel og hadde landet etter noen turbulente år som ungdom i og utenfor Fila. Jeg hadde funnet mitt ståsted, og i hovedsak har jeg stått der siden.
Men denne høstkvelden i 1975 hadde jeg tatt veien til Menighetsfakultetet, der det var åpen debatt med utgangspunkt i Tor Edvin Dahls roman "Guds barn".
Jeg hørte Dahls kritikk, og i ordskiftet fikk jeg også ordet. Der tok jeg avstand fra Dahl. Jeg hadde jo funnet frem til sannheten, må vite...
Etterpå gikk jeg frem til Dahl og ba om signering av boken. Der skrev han: "Slik var det for mange med meg".
Jeg har fundert på dette gjennom årenes løp.
Hvorfor kunne jeg være så skråsikker i min imøtegåelse av Dahl, jeg som bare noen måneder før var i min egen troes-krise?
HÅVARD REM For noen dager siden presenterte Håvard Rem sin ramsalte kritikk av bl a sin barndoms og pastor-pappas pinsemenighet på kronikkplass i Aftenposten.
Jeg husker at jeg inviterte Håvard hjem til meg kort tid etter at han hadde utgitt sin debutbok "Kall på heltene" på slutten av 1970-tallet. Vi hadde en hyggelig samtale. Han var ikke så sterk i sin kritikk den gangen, fortsatt virket han søkende og åpen.
Men jeg hadde jo funnet frem, må vite...
Siden har en del forsvunnet fra pinsekristendommens høstmarker...
TO SIDER Hva er årsaken til forsvinningene, til de bitre oppgjørene?
Nå er det minst to sider ved denne saken.
Den ene siden er at pinsekristendommen har gjennom mer enn 100 år representert et kraftfullt alternativ til en tidvis sovende kristenhet. Som min åndelige far Emanuel Minos ynder å sitere fra Henrik Ibsens "En folkefiende": Vi har stått overfor «den kompakte majoritet».
Vi er blitt forfulgt på grunn av vår Gudstro og våre ytringer. Og vi har tatt imot spott og hån med hevet hode. 
Emanuel Minos forteller at f eks i 1937 ble hans predikantforeldre Gunnerius & Oddbjørg Tollefsen kjeppjaget fra bygder i Nord-Norge pga sin pinse-tro. Ikke en gang lensmannen ville beskytte dem.
Og T.B.Barratts hustru, Laura, ba sine barn om å gå spasertur med sin pappa på Karl Johan så folk kunne se at pappa Barratt var "normal".
Jeg er takknemlig for denne arv, for de mange som ikke har bukket under for presset.
Idag er jo pinsekristendom blitt langt mer enn bare Pinsebevegelsen. Nå er det karismatikere i alle kristne samfunn.
Det var verd prisen.
Men likevel er den andre siden: Hvorfor har en del forlatt pinsekristendommen?
Kanskje det var forventningen om skråsikkerheten, om å ha funnet HELE sannheten?
Spørsmålet mitt er: Er det noe ved vårt miljø vi må rette på? Uten å miste det som er gitt av Gud. Uten å gi opp pga presset.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

En sang?

Publisert nesten 9 år siden

Det er ingen til å begynne å synge en sang, og det er ingen som fullfører sin sang. Det vil si, de som står midt i sangen kjenner hverken begynnelsen eller enden på den sangen han er en tone i og alle må derfor vente. Sangen er komponert men tonene holder seg tause, de bedømmer seg selv underlegne fordi de ikke hører helheten, sangerne kaller seg selv adskilte syndere og ønsker andre skal ha ens lyd, og ingen hører derfor sangen, bare udyrets hyl.

Kommentar #102

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Nå ble du stille...

Publisert nesten 9 år siden

Hvorfor så stille nå Opheim?

Her er linken igjen:

 

http://www.vl.no/nettgjest/qa49.zrm

Kommentar #103

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

To gode kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

HER er et utdrag fra dette nettmøtet med Karin,veldig tankevekkende :

 

"Slike regler som du nevner er jo menneskeskapte og finnes i de fleste religiøse sammenhenger. Jeg gjenkjenner mye av det du nevner fra min lutherske statskirke oppvekst. Mye var mine foreldres definisjoner. En angstfyllt tvangstrøye, rett og slett. Jeg har egentlig ikke noe spørsmål, bare en oppfordring til flere å snakke om temaet og ikke la det forbigåes i taushet. Takk til deg! Hilsen Ingrid"

 

 

"Tusen takk !

 

Jeg har fått overveldende mange slike mailer fra folk  med ulik trosbakgrunn. Forkynnelsen har ikke alltid vært slik Jesus sikkert  mente det. Ethvert trossamfunn, uansett hva det heter, bør tørre å titte seg selv i kortene og gjøre noe med de usunne tingene.

Dersom noen vil ha innblikk i dette så les boka til Bjørn Olav Nordahl, "Nesten tilstede"

Tror mange adventister mener det når de sier at de aldri har kjent disse tingene som et problem. Andre har opplevd det som vanskelig."

Kommentar #104

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Også adventister forlater, Mai

Publisert nesten 9 år siden

Leif Gunnar svarer sikkert selv ved anledning, men jeg ville bare skyte inn at selvsagt forlates også andre menigheter enn de typisk karismatiske. Jeg kjenner selv godt Karin som du her viser til. Hun var årsaken til at jeg laget profil her på VD fordi det hun kom med engasjerte og var gjenkjennelig på mange vis. Jeg kjenner også Bjørn Olav godt og har lest hans bok. Den kan anbefales for alle som har en oppvekst i mer lukkede miljøer. Det behøver ikke nødvendigvis være negativt, som  Karin påpeker, men det kan også oppleves slik, desverre. Det å vokse opp i lukkede miljøer, kan få mennesker til å føle seg veldig annerledes. Det kan få ulike utslag. For noen betyr det at de går gjennom livet med "piggene ute" som jeg kaller det - alltid rede til å forsvare seg. For andre kan det innebære en trang til å gjemme seg unna eller ta avstand.  Vi er så forskjellige.

Men jeg tror at det som her er viktig å huske på, er at det er ethvert menneskes rett å velge egne livsverdier. Derfor vil det naturlig nok alltid være noen som forlater. Noe annet ville jo være veldig unaturlig, mener jeg. Det er en svært vanskelig balansekunst å skulle oppdra barn uten å legge sterke føringer for hva de skal tenke, mene og tro. Jeg har erfart det selv som forelder og sikkert de fleste andre også. Jeg er nok langt mer kritisk til hva jeg ville sagt til små barn i dag enn dengang da jeg selv var lærer i det som hos adventistene tilsvarer søndagsskolen. Jeg ser i ettertid at mye av metodene en bruker kan ligne på hjernevasking og indoktrinering. Det er jeg definitivt i mot. Men jeg tror at det meste av slik påvirkning blir gjort i aller beste mening. De færreste vil barna sine noe vondt. I ettertid kan man få høre at man likevel har forvoldt andre vondt - og da er det kun en enste ting å gjøre: det er å legge seg flat og be om tilgivelse for dette, mener jeg. Et menneskes opplevelse av noe har man ikke rett til å benekte. Selv om det kan ha opplevdes annerledes for en selv og andre. Tilgivelse er et veldig sentralt ord i denne sammenheng og vil være frigjørende for alle parter og hjelpe dem til å gå videre. Jeg synes ledelsen i Adventistsamfunnet har taklet Karins historie på en utrolig flott og raus måte - det tror jeg hun selv også bekrefter. Hun har flere ganger vært invitert til å fortelle sin historie for pastorene.

Jeg tror det er uhyre viktig å ivareta den enkeltes integritet og at man i kristne miljøer ofte har hatt litt for lite respekt for denne. Dette er nok ofte en grunn til at mennesker forlater miljøer - de føler seg overkjørt og lite respektert for den de er. Jeg har hørt mange si at de følte de måtte spille en rolle - og at de følte det som en stor befrielse å slippe dette.

Kommentar #105

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Nåde til hjelp i rett tid.

Publisert nesten 9 år siden

Hvorfor jeg ble stille? Vel, du er usakelig og har ifølge min og din kommunikasjon her i denne tråd og andre tråder ikke grunnlag for å svare slik:

 

"selv om du skriver godt som Kurt påpeker så virker det jo som adventistene også har endel folk som forlater menigheten og tar veldig avstand i fra lærer hos dere som har blitt til loviskhet og trelldom, slik som denne damen her"

 

Blitt til loviskhet og trelldom? Jeg har nettopp vist deg det motsatte, allikevell tviholder du på dine, unnskyld at jeg sier det men vanvittige fordommer!! Ugresset vokser overalt og alle som faller fra Kristus og Guds ord ser på andre for så å gjøre som de selv vil, alle uten unntak.

Altså se på Jesus, Guds ord og Hans sannhet, slutt å bedøm troen ved å se på andre/ høre på andre mennesker for så å dømme. Gud har gitt deg ett sinn til å fatte forstandig lære for så  leve  dette liv, Han ga deg ikke ditt liv for at du skulle bedømme rettferd basert på føleri.

Vår tro handler om at Jesus er vår Yppersteprest i Himmelens Helligdom og vi kommer frem i Ånden for nådens Trone i Jesu navn. Det er NTs lære og bare slik kan vi være med og i Ham.

Hva innebærer det for deg at Jesus er Yppersteprest i Himmelens Helligdom da? Kommer ikke du frem for Faderen/ Nådens Trone i Jesu navn? Tips, les Hebreerbrevet.

Hebr 4,12-16 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, 13 Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øine som vi har å gjøre med. 14 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. 15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Kommentar #106

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

ugress eller ei

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Blitt til loviskhet og trelldom? Jeg har nettopp vist deg det motsatte, allikevell tviholder du på dine, unnskyld at jeg sier det men vanvittige fordommer!! Ugresset vokser overalt og alle som faller fra Kristus og Guds ord ser på andre for så å gjøre som de selv vil, alle uten unntak.

Altså se på Jesus, Guds ord og Hans sannhet, slutt å bedøm troen ved å se på andre/ høre på andre mennesker for så å dømme. Gud har gitt deg ett sinn til å fatte forstandig lære for så

Jeg er ikke usaklig,  du har jo hentydet i det vide og det breie i denne tråden her at pinsemenighetene er helt på ville veier, mens du selv er bærer av sannheten (se din kommentar nr 62 som et eksempel på hva jeg mener), og du synes slett ikke det er rart at noen forlater pinsemenigheter.

Så viser det seg altså at det ikke er kun pinse sammenheng som kan være skadelige dersom det blir en usunn forkynnelse og en usunn setting, og det blir det visst ganske ofte hos adventistene også.

Så er det kanskje ikke det karismatiske som nødvendigvis er problemet, eller hva?

 

 

 

Kommentar #107

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er en svært vanskelig balansekunst å skulle oppdra barn uten å legge sterke føringer for hva de skal tenke, mene og tro. Jeg har erfart det selv som forelder og sikkert de fleste andre også. Jeg er nok langt mer kritisk til hva jeg ville sagt til små barn i dag enn dengang da jeg selv var lærer i det som hos adventistene tilsvarer søndagsskolen. Jeg ser i ettertid at mye av metodene en bruker kan ligne på hjernevasking og indoktrinering. Det er jeg definitivt i mot. Men jeg tror at det meste av slik påvirkning blir gjort i aller beste mening. De færreste vil barna sine noe vondt. I ettertid kan man få høre at man likevel har forvoldt andre vondt - og da er det kun en enste ting å gjøre: det er å legge seg flat og be om tilgivelse for dette, mener jeg. Et menneskes opplevelse av noe har man ikke rett til å benekte. Selv om det kan ha opplevdes annerledes for en selv og andre. Tilgivelse er et veldig sentralt ord i denne sammenheng og vil være frigjørende for alle parter og hjelpe dem til å gå videre. Jeg synes ledelsen i Adventistsamfunnet har taklet Karins historie på en utrolig flott og raus måte - det tror jeg hun selv også bekrefter. Hun har flere ganger vært invitert til å fortelle sin historie for pastorene.

Jeg tror det er uhyre viktig å ivareta den enkeltes integritet og at man i kristne miljøer ofte har hatt litt for lite respekt for denne. Dette er nok ofte en grunn til at mennesker forlater miljøer - de føler seg overkjørt og lite respektert for den de er. Jeg har hørt mange si at de følte de måtte spille en rolle - og at de følte det som en stor befrielse å slippe dette.

Så du kjenner til adventistmiljøene så godt?

Ja det er jo kjempe flott at ledere i adventissamfunnet har gitt Karin respekt og lyttet til henne, et eksempel til etterfølgelse .

Det virker jo også som denne damen er veldig reflektert og ikke full av bitterhet men fortsatt forsøker å bevare en personlig tro, tross alt og det er nok mye å lære av hennes historie både for "avhoppere" og menighetsledere. Det å kunne kommunisere godt selv om en har gått ut ,hvordan det kan gjøres uten å bli til et  angrep.

Er enig i at mennesker kan føle seg overkjørt og lite respekter og dette kan føre til at noen velger å forlate enkelte kristne miljøer.

Det burde være veldig stor takhøyde i alle forsamlinger slik at folk fritt kan velge å bli værende eller gå andre steder.Spesielt når man har barn, da synes jeg at barnas beste bør komme aller først for alle familier.

Trives ikke ungene så er det bare å forlate menigheten og finne et sted hvor ungene har det godt!

Jeg har også vært en slags leder for barn i gjennom speideren , men jeg var visst en elendig leder for jeg fikk aldri til andaktene, ungene der gikk på kristen skole og var veldig skolert i bibelen.. så jeg tror ikke de led noen nød  alikevell :))

 

Kommentar #108

Tore Lind

6 innlegg  270 kommentarer

Ren tekstforfalskning!

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vers 43 sier egentlig:

43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig I dag:

Det står klart og tydelig "idag skal du være med meg i paradis".

Merkelig at noen alltid skal forandre teksten slik at den passer med teologien, men de som gjør dette begynner i helt feil ende.

Kommentar #109

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Bare man ikke forlater Jesus er jo det greit

Publisert nesten 9 år siden

Det er jo så at folk forlater ei kirke her og der og et trosammfunn her og der. Det må de nå kunne få kjenne seg frie til.

Grunnen kan vell være så forskjellig. Men så lenge en ikke forlater Jesus så gjør det ingenting. Det gjør kanskje bare godt i så måte!!

Kommentar #110

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

For hva skjer da? Kom med det- du som vet...

Kommentar #111

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tore Lind. Gå til den siterte teksten.

Det står klart og tydelig "idag skal du være med meg i paradis".

Merkelig at noen alltid skal forandre teksten slik at den passer med teologien, men de som gjør dette begynner i helt feil ende.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆææææææææssssssssssssj.............. og jeg som hadde gledet meg sånn til Paris!

Kommentar #112

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har vist til hvorfor og begrunnet med skriften, jeg har også i det vist at det ikke dreier seg om loviskhet og trelldom men det motsatte. Trelldom er faktisk å ikke gjøre Guds vilje og å ikke holde Hans bud til oss men vær så snill å hold deg til Torps intensjon!

Det er usakelig opptreden å komme med påstander som bestrider dette uten å belegge det med skriften. Trekk frem ett punkt av det jeg sier som feil og/ eller galt, ukonstruktivt og/ eller negativt uten evetuelt belegg.

Her i fra kommentar 62:

"Dette er ikke negativt ment Jan Aage men som en sporing inn til hva Guds ord forteller oss om den tid vi lever i. Guds undere og tegn er større en latter, babbel og ett show i og om helbredelse.

Jeg tror vi må bli mere Gudsfryktige og lytte til Ham, måle det opp imot hva Han har skrevet til oss i NT og i det hva Moses og profetene sier. Det å verne de unge er å fortelle om hvem Jesus er, det er å tro på Ham som er Skaperen av hele universet og det som er i det. Kall dette liv en kvalitetssikret vei. :-)"


At du gjør denne diskusjonen til en prvat diskusjon opp imot andre er ikke intensjonen med Torps tråd Mai, Her legger Torp frem hva konkret som KAN være problemet i Pinsem., jeg legger frem tanker omkring det i beste mening, til Guds ære!

Kommentar #113

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Ja, endret.

Publisert nesten 9 år siden
Tore Lind. Gå til den siterte teksten.

Vers 43 sier egentlig:

43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig I dag:

Det står klart og tydelig "idag skal du være med meg i paradis".

Merkelig at noen alltid skal forandre teksten slik at den passer med teologien, men de som gjør dette begynner i helt feil ende.

Ja det står det men reiste Jesus opp denne dag?

Nei.

OK, hva skjedde da?

Vel, Jesus reiste opp først på søndagen for så å komme snarest mulig ned igjen.

Hva sier da grunnteksten?

 

Luk 23:43 AndG2532 JesusG2424 saidG2036 unto him,G846 VerilyG281 I sayG3004 unto thee,G4671 To dayG4594 shalt thou beG2071 withG3326 meG1700 inG1722 paradise.G3857

G4594
σήμερον
sēmeron
say'-mer-on

Neuter (as adverb) of a presumed compound of the article G3588 (“tau” changed to “sigma”) and G2250; on the (that is, this) day (or night current or just passed); genitively now (that is, at present, hitherto): - this (to-) day.


G2071
ἔσομαι
esomai
es'-om-ahee

Future tense of G1510; will be: - shall (should) be (have), (shall) come (to pass), X may have, X fall, what would follow, X live long, X sojourn.

"Sannelig jeg sier deg på denne dag " du skal være med meg..""

 

 

I går, i en annen forbindelse studerte jeg skriften og i Åoenbaringen har vi en interresant tekst.

Åp 6,6 Og jeg hørte likesom en røst midt iblandt de fire livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg for en penning; men oljen og vinen skal du ikke skade.

 

Oljen og vinene er DHÅ og Jesu liv i blant de som tror, de kan ikke skdes av djevelen men Guds ord er her tillat å kjøpes/ endres. Tidsepoken denne hendelsen er lagt til er etter Roms fall men før reformasjonens solide inntog.

Med andre ord ble grunnlaget for generell almenn tolkning og forståelse lagt i denne periode men ikke for Guds folk for de lar DHÅ lære dem. San protestantisme og reformative treonde lar DHÅ lære dem Guds vilje og Ord.

Kommentar #114

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

negtiv vinkling mot karismatikk,bruk av bibelsitat for å

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Guds undere og tegn er større en latter, babbel og ett show i og om helbredelse.

Det blir feil å " bevise" gjennom alle dine skriftsteder hele tiden at pinse læren er det som er problemet , for det er ikke nødvendigvis der problemet ligger.

Det viser jo den linken jeg har gitt deg til et tidligere nettmøte med eks adventist Kari.

Det er bedre å diskutere konstruktivt hva som fører til ufrihet i alle sammenheng( kanskje først og fremst din egen?)

Læren er en ting, men hvordan vi formidler den en helt annen sak.

Er det et tilbud eller et krav om å være Kristen slik eller slik ,gjøre ditt eller datt så blir det feil, det samme når det gjelder andre religioner.

Pinse retninger har sine ting, men både adventister og Jehovas vitner har alle sine loviske gjøremål som kan være enda mer skadelig enn om unger skulle få høre om  litt forskjellig,som f.eks tungetale.

Tenk deg unger som blir presset til å gå rundt på dørene for å vinne poeng hos Gud , eller unger som blir presset til å holde sabbaten som en vei til frelse...for ikke å snakke om læstadianer unger som må gå med skjørt hele året for å være god nok for Gud, eller muslimske unger (jenter selvsagt) som tvinges til å gå med hijab for å være bra nok eller de må be 5 ganger daglig....slike ting anser jeg som enda mer "traumatisk" enn om noen skulle høre noe tungetale i møtene av og til.

Alt i alt så viser vel denne samtalen at både adventister og andre trosretninger (pinse og) kanskje først og fremst bør gå i seg selv før de ransaker andre.

Kommentar #115

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Viktig!

Publisert nesten 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Det er jo så at folk forlater ei kirke her og der og et trosammfunn her og der. Det må de nå kunne få kjenne seg frie til.

Grunnen kan vell være så forskjellig. Men så lenge en ikke forlater Jesus så gjør det ingenting. Det gjør kanskje bare godt i så måte!!

I endens tid blir man kalt ut av forvirring og inn til Hans legeme som er Menigheten men stor M.

Hva er kjennetegnet på at man er ett legeme på Hans kropp? Det er svært godt definert i skriften, Ham og denne def. finner man om man søker Ham for da lar Han seg finne og det er en sak imellom personlig deg og Faderen alene.

Altså følge Ham, vær Faderen lydig og se Kristi rettferdighet. På korset og i forsoningsverket, for der inne er Jesus. Der inne kan vi alene formes som leire og få loven på vårt hjerte. Der inne kan vi lære Ham å kjenne og i det bli bekjente. :-)

For det finnes bare en frelsende vei inn til Guds Trone og Nådestolen, det finnes ingen snarveier.

Matt 22,12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde.

 

Kommentar #116

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Siste MaiL to you

Publisert nesten 9 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Det blir feil å " bevise" gjennom alle dine skriftsteder hele tiden at pinse læren er det som er problemet , for det er ikke nødvendigvis der problemet ligger.

Du leser det slik, det er ikke mitt poeng og/eller mitt problem. Du trenger ikke forsvare noen eller deg selv, poenget er at vi må la Hans ord lede oss sterkere enn hva vi føler. La Guds ord i samråd med Talsmannen lære deg Guds ord og a Ham mine deg på hva Jesus har sagt til oss. Bland ikke inn fordommer og lære som ike er ens med Hans ord til oss!

Fokuser:

Se på Jesus og Hans ord til oss!

Kommentar #117

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Gå i oss selv

Publisert nesten 9 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

både adventister og andre trosretninger (pinse og) kanskje først og fremst bør gå i seg selv før de ransaker andre

Jeg tror at i alle radikale bevegelser må vi gå i oss selv, så vi unngår en del unødvendige utslag.

Oslokirken er heller ikke noe unntak i så måte.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere