Christian Beck

42    3

Hjemmeundervisning – godt alternativ til skolen

Blir det obligatorisk opplæring av 5-åringen i barnehagen, slik Direktør i NHO Kristin Skogen Lund og andre ønsker, får vi enda mer institusjonalisert barndom. Hjemmeundervisning er en institusjonaliseringsprotest.

Publisert: 7. jan 2014 / 1006 visninger.

Blir  Hjemmeundervisning er en grunnleggende demokratisk menneskerett, men også et korrektiv og et pedagogisk alternativ til skolen. Det siste kan få økt betydning i årene som kommer.

Hjemmeundervisningen startet historisk fordi det ikke var nok skoler. Den moderne hjemmeundervisning begynte i USA på 1960-tallet. Noen hippier forlot det rockete bylivet, dro ut på landet for å leve med naturen, drive økologisk jordbruk og skulle selvfølgelig undervise barna sine selv. Mange konservative kristne ble hjemmeundervisere på1980-tallet. I dag er hjemmeundervisning i USA, Canada og Australia i ferd med å bli normalisert.

Hjemmeunderviserne er vanskelig å telle. Myndighetene mener det er litt over 100 hjemmeunderviste elever i Norge (GSI). Det er nok flere, antagelig 3-400. USA er det suverent ledende hjemmeundervisningslandet i verden. I USA er det nå i følge offisielle kilder ca 1.7 millioner hjemmeunderviste elever, 3-4 % av alle i opplæringspliktig alder. I USA og enkelte delstater i Australia, hvor det allerede er mange hjemmeundervisere, er også veksten størst.

I Europa er situasjonen en annen. I Tyskland er hjemmeundervisning nærmest forbudt. Sverige fikk en ny skolelov i 2010, hvor hjemmeundervisning ble nesten umulig. 14 svenske hjemmeundervisningsfamilier har flyktet til Åland, som er under den mer liberale finske skoleloven. Det er i Europa en viss frykt for at innvandrere skal begynne med hjemmeundervisning og utvikle parallell-samfunn.

Når skole-Norges dom gis av pisa-resultater og nasjonale prøver, demonstreres en topp-tung statsstyrt skole, basert på en ”industrialisert pedagogikk”.Hjemmeundervisning er det motsatte av industrialisert pedagogikk, en personlig småskala-opplæring, ofte med mye bruk av Internett.

Selv om enkelttilfeller av hjemmeundervisning er avslørt som skjul for barnemishandling, er det solid dokumentasjon for at seriøs hjemmeundervisning med tilsyn fra myndighetene, gir gode faglige læringsresultater og akseptabel sosialisering av barna.Noen hjemmeunderviser av pedagogiske grunner, andre av livssynsgrunner.Mange nye hjemmeundervisere oppgir sosiale problemer på skolen som grunnen til at de velger hjemmeundervisning.

I høst var det en debatt om fritak i skolen. Skulle foreldrene ha mulighet til å ta med ungene sine på ferie utenfor skoleferiene? Oslo svarte kontant nei. Flere foreldre protesterte og mente at dette måtte de selv få avgjøre. Dessuten, la mange til, det går utmerket an å gi ungene noe hjemmeundervisning på stranda i Thailand. Ser vi en ny trend i tiden hvor foreldrene lar familielivet sette grenser for skolens myndighetsområde og at foreldrene ikke setter likhetstegn mellom skole og kunnskap?

Kanskje beveger vi oss etter hvert over i en tid med mer hjemmeundervisning og en mer åpen og fleksibel skole, hvor hjemmeundervisning blir sett på som et spennende eksperiment og alternativ til skolen, og hjemmeunderviserne som noen skolen ønsker å samarbeide med og lære av.

Norske skolemyndigheter har til nå vært lite begeistret for hjemmeundervisning. Det kan være de er bekymret for barna eller ser hjemmeundervisning som en trussel mot skolen. Begge bekymringene virker unødige. Mange hjemmeundervisere vil gjerne samarbeide med skolen, ha noe skole og noe hjemmeundervisning, men dette blir sjeldent tillatt. I USA, Canada og Australia er slikt samarbeid blitt mer alminnelig. 

19. og 20. januar arrangeres den internasjonale konferansen: ¨Home education - mainstream tomorrow” (Hjemmeundervisning – vanlig i morgen) på Blindern, Universitetet i Oslo. Hjemmeundervisere og forskere fra flere europeiske land deltar. Her er det anledning til å oppdatere seg på temaet.

 

Kronikk i papirutgaven av Vårt Land 6/1 2014

 

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

139 innlegg  17830 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Og i går kom fru Skogen Lund med et annet interessant utspill om at 16åringer bør få slutte i skolen hvis de er lei, og at arbeidslivet skal forplikte seg til å ta i mot dem. Dette vil gi større diversifisering i arbeidslivet og oppdra nordmenn til å ta jobber vi hittil har delegert til innvandrere. En sunn utvikling, om den blir gjennomført. 

Jeg liker den damen der bare bedre og bedre.  

Svar
Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nuvel

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
et annet interessant utspill om at 16åringer bør få slutte i skolen hvis de er lei, og at arbeidslivet skal forplikte seg til å ta i mot dem.

Som sedvanlig innebærer dette at fellesskapet betaler det meste av lønnskostnader med mer til disse håpefulle unge som næringslivet ser for seg at kan bli flittige arbeidere for dem. Næringslivets organisasjoner har alltid vært flinke med sugerørsproduksjon. 

Svar
Kommentar #3

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Velge

Publisert over 3 år siden

Kommunismens grunnide er at staten skal lære barna opp fra tidlig alder til å bli gode kommunister. Få begge kjønnene ut i arbeid slik at ingen har tid med familien fordi da kan staten fortelle barnet hvordan det skal tenke og leve. I Usa er det hjemmeskolerte og kinesiske studenter som har best score på eksamener. Det sier seg i grunn selv at barn som omtrent får privatundervisning i mange år vil ligge milevis foran resten.

En utfordring med hjemmeskolering kan være sosialisering. I dagens samfunn så er sosiale evner etter min mening like viktige om ikke enda vikitigere enn resultater på prøver. At et barn er hjemmeskolert trenger selvsagt ikke bety at en ikke får utvikle sosiale evner om foreldrene tilrettelegger sosiale aktiviteter på rett måte, men dette er nok kanskje den største utfordringen. Ellers så kan jeg si at jeg selv både kjenner og har truffet mange hjemmeskolerte i min tid i Usa og må si at dette er noen av de mest moralske og veloppdradde menneskene jeg har truffet i mitt liv. Det finnes ikke noe perfekt svar, her må folk få lov til å velge selv hva de mener er best for sine barn. 

Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

139 innlegg  17830 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Som sedvanlig innebærer dette at fellesskapet betaler det meste av lønnskostnader med mer til disse håpefulle unge som næringslivet ser for seg at kan bli flittige arbeidere for dem. Næringslivets organisasjoner har alltid vært flinke med sugerørsproduksjon.

Nja, under en hver omstendighet har det offentlige utgifter på å holde dem i skolen, så da snakker vi vel bare om alterntaiv bruk av de samme midlene. Eller raskere vei ut i arbeidslivet og til selvstendighet og ut av offentlige budsjetter fremfor å dyrke frem noen som det går værre med? Ikke alle skal studere, og det er behov for også ufaglært arbeidskraft. For meg er det et spørsmål om å nyttiggjøre seg alles ressurser på en naturlig måte i samfunnet. Noen tar ut sitt potensiale slik. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Petter Kvinlaug kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
6 minutter siden / 7613 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Toget er allerede gått
23 minutter siden / 1536 visninger
Tor Næss kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
30 minutter siden / 7613 visninger
Hans Petter Nenseth kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
30 minutter siden / 7613 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
30 minutter siden / 514 visninger
Tor Næss kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
41 minutter siden / 7613 visninger
Are Hegrand kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
43 minutter siden / 7613 visninger
Tor Næss kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
rundt 1 time siden / 7613 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Toget er allerede gått
rundt 1 time siden / 1536 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Makeleg barnetru
rundt 1 time siden / 2443 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 1 time siden / 514 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 1 time siden / 514 visninger
Les flere