Svein Nyborg

86

Ateist og kristen tror det samme.

Publisert: 26. apr 2011

Bibelen (det være seg koran el andre såkalte hellige bøker) leses av mange.
Kristne tror på at alt er sant men velger vekk motsigelsene, det som gir god følelse og aller helst noen tårer aksepteres som godt mens de snur ryggen til at gud anbefaler nedslakting av folkemasser og steining av lovbrytere, å korsfeste en enkelt blir applaudert og takket for mens å manipulere bjørner til å rive i hjel småbarn kommenteres ikke, det er stille akseptert som både nødvendig og godt. I Bibelen favoriserer gud noen mennesker mens andre er verdiløse, det kalles kjærlighet, Jesus anbefaler svindel og er ikke, som faren i stand til å skrive i stein, leseren blir forledet til å tro at den mest hellige og sentrale plassen i midt-østen er nedstøvet av sand. Finnes det kristne som våger å ta inn over seg motsigelsene og vurdere tanken på at boken handler om noe helt annet enn de har trodd?

Ateister deler kristendommens (det være seg islam el andre religioner) oppfatning og derfor (i sitt klarsyn) ser guds mangel på kjærlighet mot millioner, de ser en tryllekunstner som er i stand til å lure millioner til å tro at alt er skapt på 6 dager, de tror at Jesus gikk på vannet men siden ingen kristne i løpet av 1700år har klart å lært det samme så tror de det er det som står der -og tror ikke på det likevel. De tror sterkt på at Bibelen må leses med kristne briller, de hisser seg opp over salg av mennesker der kvinner er mindre verdt enn menn og velger å ikke tro på det de er forledet til å tro står der. Finnes det ingen ateister som våger å lese boken uten kristne briller og vurdere tanken på at den handler om noe helt annet enn de er villedet til å tro?

Bibelen er en vitenskapelig undersøkelse av den usynlige verden og en lærebok i hvordan bli den bevisst, men kristne og ateister tror på jordisk gods og forstår ikke hva virkeligheten (himmelen) er og at mennesket kan og må komme dit mens det er i fysisk kropp, mon tro om de tør å vurdere Bibelens påstand om at gud ikke finnes før du har erkjent at det er deg. Men slikt er vel for utrolig for både troende med tanken på den smale sti og vantro med frie frelste tanker?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

He he

Publisert over 9 år siden

Som fritenker kan jeg ikke akkurat si at jeg kjenner meg igjen i din karikatur av ateist og såkalt gudløs nei....

Men jeg ser hva du vil frem til, og korriger meg hvis jeg tar feil, men det er altså ikke alle som leser bibelen som har jesus briller på når de gjør det. Jeg leser det som står der slik det står og da må det jo bli galt da, sett med kristne øyne. Jesus brillene forhindrer dem i å se på historier som den med bjørnene som annet enn god og at gud "sikkert hadde en plan bak som vi ikke skjønner....". (Barna ble, ifølge påstandene i bibelen, revet ihjel av bjørn fordi de hadde ertet mannen for skallethet... ) Dette mener jeg er en straff som LANGT overgår forbrytelsen, hvis den hadde vært sann...

Jeg oppfatter også at du tror at bibelen har en dypere mening som du mener ingen andre enn deg og "vidrekomne" kristne" (du prøver å finne den dypere meningen..) finner ut av, en slags superbok som egentlig (hvis en bare studerer boka nøye når den ligger 16 grader mot venstre og ikke en grad mer eller mindre...) gir svar på alle spørsmål om livet, universet og alt ...(Som kjent er dette svaret 42, det er noe alle vet...)

Det gjør ikke jeg. For meg er bibelen et verk på linje med Asbjørnsen og Moes eventyr fortelling, skrevet i en tid der de faktisk trodde at all sykdom var en straff fra gud og mørke redselen var stor. Mer verdi har ikke bibelen for meg annet enn at det er en haug med håpløse påstander som selv ikke etter 2000 år har noen bevis som folk er idiotiske nok til å tro blindt på istedenfor å bruke den kunnskapen og viten vi etterhvert har ervervet oss...

Så nei, jeg tror ikke at bibelen omhandler noe helt annet enn det den faktisk sier. Det blir for idiotisk for meg å tro det, for hvorfor i all verden skulle noen skrive en bok som faktisk gjør at 2 milliarder tror at det er meningen når det ikke er det? Tror i så måte at vi kan finne "skjulte" meninger i omtrent alt vi leser bare vi leser det "riktig"..

 

Men at mennesket er i en særstilling skal jeg være enig med deg om, i og med at vi er de enste som faktisk er klar over oss selv på det nivået vi er. Så jeg tror som deg at guder i høyeste grad er menneskeskapt, men faller av på resten...  :-)

 

Kommentar #2

Christine Josephine Andreassen

6 innlegg  16 kommentarer

Hvorfor ikke bare godta?

Publisert over 9 år siden

Jeg har fulgt nøye med på en del av kommentarene dine de siste ukene, men også mye i tidligere tid og jeg må si at du er veldig frempå med ting du sier. Vi har jo ytringsfrihet her i landet, så det er vel bare bra, men kanskje en liten ting å tenke på:

Du må lære deg å godta at noen mennesker er faktisk ateister mens andre er kristne. Sånn er den saken. Hvorfor sette et spmtegn ved dem når de ikke har gjort noe galt?

Kanskje du burde tenke litt mer over det du sier fordi mange kan oppleve dette innlegget som krenkende, ihvertfall jeg og jeg er ikke engang ateist.

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Christine Josephine Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har fulgt nøye med på en del av kommentarene dine de siste ukene, men også mye i tidligere tid og jeg må si at du er veldig frempå med ting du sier. Vi har jo ytringsfrihet her i landet, så det er vel bare bra, men kanskje en liten ting å tenke på:

Du må lære deg å godta at noen mennesker er faktisk ateister mens andre er kristne. Sånn er den saken. Hvorfor sette et spmtegn ved dem når de ikke har gjort noe galt?

Kanskje du burde tenke litt mer over det du sier fordi mange kan oppleve dette innlegget som krenkende, ihvertfall jeg og jeg er ikke engang ateist.

Hvem er det du sikter til her? Svein eller meg? Kanskje du vil være så vennlig å presisere det?

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

En ateist

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Som fritenker kan jeg ikke akkurat si at jeg kjenner meg igjen i din karikatur av ateist og såkalt gudløs nei....

(el andre) kan iflg Bibelen ikke være gudløs, det fordi Bibelen setter likhetstegn mellom skaperen (som på norsk er oversatt til gud) og naturen. Er du i et fysisk legeme, det være seg stein, plante, dyr el menneske så er du en del av naturen, altså ikke naturløs, du har en materie som du uttrykker på din måte. Og der starter problemet. Som barn så lærer mennesket å uttrykke seg etter et mønster som foreldre og samfunnet preger inn i oss, vi preges ufrivillig og noen få mennesker er i stand til å korrigere dataene og endre sin adferd.

Hva legges til grunn når mennesket slik sletter ukorrekte data og putter inn nye? Noen frelses og benytter seg av den kristne teori, andre frelses andre veien og bruker fx filosofi, vitenskap, el litt av hvert fra den fysiske verden. Jeg ser tydelig at du og andre ateister er mye mer klarsynt enn kristne og utrykker stort sett det dere kjenner til, mange, mot Bibelens anbefalinger, tviholder på en gud de ikke kjenner inne i sin fysiske eksistens og ender opp med falske forhåpninger, men så langt jeg har sett så fornekter ateistene verdifulle opplysninger ved å gå i den fellen å tro at Bibelen handler om det de kristne sier.

Men jeg ser slettes ikke langt, det er fullt mulig at ateisten har funnet naturens (skaperens) puls og derfor tar avstand fra avguderiet, men vil det hjelpe ateisten i å nå sitt fulle potensial når han ikke setter seg i kontakt med naturens intelligens?

Denne "intelligensen" kalles i Bibelen spirituelle gener som konstant sender innformasjon til mottakeren slik at han kan utvikle seg fra mineral, via plante, krypdyr, apekatt og egoistisk menneske (som ødelegger naturen) til et helt menneske som opprettholder og fornyer skaperverket (seg selv). Men siste trinnet i utviklingen skjer ikke ubevisst menneskets deltakelse. Vi ble ubevisst til i sengekosen mellom våre foreldre for noen år siden, men vi er ikke i stand til å bli hel/ ferdig utviklet uten bevisst vite hvordan vi blir det. Mange kristne og ateister (alle?) tror at de dør når kroppen dør og at etterlivet er enten hvitt el svart, Bibelen sier at vi er i den fasen (en fase som varer i 6000år der vi i dag er i år 5771) av utviklingen der vi vil oppleve det ubegrensede livet uavhengig av kroppens bevegelighet (og påståtte synder).

Pr i dag så er det millioner av mnsk som er seg dette bevisst, det er slike som forstår at Bibelen IKKE handler om guder, religion, historie, geografi eller materialistiske mennesker, men om evolusjon gjennom milliarder av år og hvordan mennesket i sluttfasen selv må ferdigstille (skape) resultatet.

Men dette er ikke for at du skal kjenne deg igjen i noe av det jeg skriv, kun et ønske om at du skal kjenne til at der er muligheter for å oppdage og oppnå et større potensial enn mennesket hittil kjenner til. Bibelen fraråder å gjette, synse og fantasere om det vi ikke kjenner til, slikt er hykleri og går under fellesbetegnelsen uttrykt religiøst lureri om tenkt framtid.

Kommentar #5

Christine Josephine Andreassen

6 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Hvem er det du sikter til her? Svein eller meg? Kanskje du vil være så vennlig å presisere det?

Jeg siterer her til hovedinnlegget.

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Antar du henvender deg til meg.

Publisert over 9 år siden
Christine Josephine Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje du burde tenke litt mer over det du sier fordi mange kan oppleve dette innlegget som krenkende, ihvertfall jeg og jeg er ikke engang ateist.

Har tenkt mye og forstår at som kristen har jeg såret og psykisk torturert mange, mine nærmeste spesielt. Etter at jeg klarte (ved Bibelens hjelp) å kaste gud, sønnen og ånden på dør og forstår at Bibelen sier at alle mennesker har et potensial de ikke kjenner til, hvordan oppdage dette og så bevisst utvikle det så har tanken blitt friere og romsligere. Intet menneske kan synde slik som kristendommen lærer, helvete er en kristen oppfinnelse, himmelen likeså, men alle mennesker har en gylden framtid som Abraham oppdaget og konstruerte en vitenskap slik at studenter kan oppnå denne. Og ingen kan studere dette og oppnå noe som helst uten at alle jordens skapninger oppnår det samme, det finnes ikke to avdelinger i naturen, alt er en enhet.

Har lest i gjennom mine kommentarer til deg siden desember, kan du sette fingeren på hva det er som krenker deg?

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Siden du ikke kan påpeke hva som sårer deg-

Publisert over 9 år siden
Christine Josephine Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Du må lære deg å godta at noen mennesker er faktisk ateister mens andre er kristne

Om vi lærer oss å godta at våre følelser er et resultat av våre tanker og at tankene er resultat av det vi holder for sant og videre at sannhetene vokser ut av de data vi har lagret om tidligere og nåværende hendelser vil vi kunne endre våre følelser om det er ønskelig. Tilværelsen er plassen der vi møter hendelser, om vi har et diffust perspektiv på det som skjer vil måtte bedømme hendelsen og sannheten kan bli tenkt/ fabrikert med negative følelser som resultat. Skifter vi perspektiv vil faktiske data produsere aktuelle og nåværende sannheter, tankene endres med positive følelser som resultat.

Dette viser at et menneske (om det ønsker det) bestemmer selv om det skal bli såret eller ikke. Ateist el kristen er uten betydning, begges sannheter kan være fabrikerte og gi falske følelser, men med et høyere perspektiv kan begges sannheter gi frihet og glede uansett hvilken merkelapp de har.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Selvmotsigelser?

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Bibelen (det være seg koran el andre såkalte hellige bøker) leses av mange.
Kristne tror på at alt er sant men velger vekk motsigelsene, det som gir god følelse og aller helst noen tårer aksepteres som godt mens de snur ryggen til at gud anbefaler nedslakting av folkemasser og steining av lovbrytere, å korsfeste en enkelt blir applaudert og takket for mens å manipulere bjørner til å rive i hjel småbarn kommenteres ikke, det er stille akseptert som både nødvendig og godt. I Bibelen favoriserer gud noen mennesker mens andre er verdiløse, det kalles kjærlighet, Jesus anbefaler svindel og er ikke, som faren i stand til å skrive i stein, leseren blir forledet til å tro at den mest hellige og sentrale plassen i midt-østen er nedstøvet av sand. Finnes det kristne som våger å ta inn over seg motsigelsene og vurdere tanken på at boken handler om noe helt annet enn de har trodd?

Jeg regner nesten med at du ikke selv er av de mest bibelkyndige siden du påstår at der finnes motsigelser i skriftene? Hvis du eller andre finner selvmotsigelser, har de ikke forstått bibeltekstene mer enn stykkevis.

Gud anbefaler ikke en nedslakting som sådan, men siden du ikke kjenner til hele jordens fremtid og heller ikke dens fortid, har du bare vage forestillinger om hvordan ting har vært og enda vagere utsikter for å forstå hva som kommer, hvis du da ikke på ramme alvor tar skriftene så høytidelige at du forstår dem som nedtegnede profetier og en fortelling fra en fjern, fjern fortid? Pred.1.9-11 og 3.15 + en rekke andre steder bevitner dette og at tiden gjentar seg i en frelsesplan som Gud har lagt.

Nedslaktingen var egentlig en ulykke som skjedde på jorden som la den øde (Jer.4.23, 1.Mos.1.2) men en rest overlevde dette infernoet (Guds ånd svevde over vannene – et resultat av dyret som var, men som kommer igjen) Denne ulykken skaper ånden og det nye mennesket, for da resultatet av ulykken ble blottlagt, var denne rest i dyp fortvilelse over hva som hadde skjedd med menneskene, og de følte seg ille til mote og alene i verden og i dyp anger av hva de hadde gjort. Dette blir kalt for mørket i bibelfremstillinger. Heldigvis satte de i gang med iherdig forskning på et høyteknologisk plan – også kalt for ”Verket” som det ble jobbet med fra tidlig på morgenen til sent på kvelden.

Vi vet ikke hva dette var for noe, men det er et verk som gjør at hele jorden kan forflyttes tilbake i tid, gjennom en tidsport, og setter derved menneskene også tilbake til sine tidligere liv, men vet det ikke. Slik fortelles resettelse av tiden i 2.Kong.20.9: Jesaja svarte: «Dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han har sagt: Skal skyggen på soluret gå ti streker fram eller ti streker tilbake?» 10 Hiskia sa: «Skyggen kan lett strekke seg ti streker fram. Nei, la den gå ti streker tilbake!» 11 Da ropte profeten Jesaja til Herren, og han lot skyggen gå ti streker tilbake på Akas’ solur, like langt som den før hadde gått fram.

Bibelen er bygget opp på et eldgammelt billedspråk, slik at solen er våpenet som brukes i ulykken, det er beskrevet i Mahabarata som en tordenkile (rakett av jern) som var så kraftig som tusen soler, i Bibelen er kraften nevnt som torden, hvor også Jakob og Johannes beskrives som Boanerges som betyr tordensønner (Mark.3.17)

Det var et enkelt prosjektil ladet med hele Universets kraft. En hvitglødende søyle av røyk og flammer så lysende som tusen soler steg opp i all sin glans. – Det var et ukjent våpen, en tordenkile av jern, en gigantisk dødens budbringer, som la i aske fullstendig Vrishnienes og Andhakaenes folk.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread124266/#post_124980                  Kommentar #  12 Tordensønnene

 Skyggen er identifisert med strålingen av våpenet, hytten i Bibelen er identifisert som tilfluktsrom i fjell, Jes.4.6, mot voldsmenns fnysen, Jes.25.4, 2.Kor.5.4: For vi som er i denne hytte, sukker under byrden, fordi vi ikke vil avkledes, men overkledes, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. 5 Men den som har satt oss i stand just til dette, er Gud, han som og har gitt oss Ånden til pant.

Disse som overlever denne krigen og er i stand til berge menneskeheten som engang i fortiden holdt på å dø ut, er de som du Svein opplever blir favorisert, ja, hvorfor ikke? De blir kalt for ”Gud frelser” eller direkte oversatt Jesus.

Hva som er igjen av frelsesplanen er umulig og vite, bare at den rettferdige skal falle 7 ganger og reise seg opp igjen.

Så gjør altså sønnen bare det han får beskjed om av faren hvis du tenker på det å skrive i stein, så er alt sammen billedspråk. Faderen sønnen og den hellige ånd er jo ett, derved faller argumentasjonen din til steingrunn. Det hele er ættbasert, faren er Gud, og er de første overlevninger etter ulykken, sønnen er ham selv i sin ætt på jorden som sendes tilbake i tid gjennom tidsporten, derved skulle forvirringen bli total da han både er den som var, og er i vår samtid, og den som kommer igjen?

Å skrive i stein har med datalagring i atomer å gjøre, det hørte til i den fjerne fortiden, men også i fremtiden vil dette la seg gjøre gjennom en omtalt kvantedatamaskin, den skal visstnok snart være på trappene og den skal kunne lagre skrift i atomer, det vil si i vegger, tre, stein osv. Men du må gi litt tålmodighet ennå Svein, for den er bare på forskningsstadiet ennå. http://www.forskning.no/artikler/2010/august/257549

Har du forresten noen motsigelser i Bibelen, så vil jeg gjerne se dem?

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvis du eller andre finner selvmotsigelser, har de ikke forstått bibeltekstene mer enn stykkevis.

Jeg må bare få spørre deg om hvor du har den fasiten som forteller deg hvordan du SKAL lese om feilsluttninger, logiske brister, motsigelser og lignende i bibelen? Fikk du den som en appendix med en bibel du kjøpte eller er dette noe du har gått kurs for å lære?

Ikke for å avspore tråden, men det ville vært artig å høre en som sier slikt om hvor han finner ut hva som skal leses hvor også videre... Hvor er fasiten som Kjell åpenbart må bruke når han klarer å lese motsigelser som annet enn motsigelser...... Det vil jeg gjerne ha svar på.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Siden jeg ikke er

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg regner nesten med at du ikke selv er av de mest bibelkyndige siden du påstår at der finnes motsigelser i skriftene?

kristen så ser jeg ikke de motsigelsene kristne ser og ikke vil ta i.

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Appendixen finnes i selve Bibelen

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Jeg må bare få spørre deg om hvor du har den fasiten som forteller deg hvordan du SKAL lese om feilsluttninger, logiske brister, motsigelser og lignende i bibelen? Fikk du den som en appendix med en bibel du kjøpte eller er dette noe du har gått kurs for å lære?

Neida, en trenger ikke kurs for å følge Bibeltekstene, bare naturlig sundt folkevett. Fant du ingen selvmotsigelser å vise til så jeg kunne bevist at du tar feil? Feilslutningene kommer når tankene hoper seg opp i toppetasjen og skaper kortslutning i tankebanen. Bibelen selv oppsummerer vettet, du slipper å tenke sjæl, idet 2.Pet.1.20 gir deg en gulrot ved å si at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.

Da er det kun å bare følge bibelordet, henvisninger og tema, bruk av databibel og stikkordregister, så holder du deg på trygg grunn. Jeg har enda ikke opplevd å bli svar skyldig ut fra rene bibeltekster, og har aldri møtt noen selvmotsigelser underveis, nettopp fordi jeg har observert, lagret og tatt i mot all den informasjon bibeltekstene gir når det gjelder å finne frem til de riktige slutninger, en metode som kalles: Let så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp. Det nytter ikke å få bukt med selvmotsigelsene hvis det første du gjør er å hilse på ole lukkøye.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Svaksynt?

Publisert over 9 år siden

Så? Jeg har selv diskutert med ateister hvor jeg fikk en hele side oppramset med motsigelser i Bibelen. Jeg banket inn alle selvmotsigelsene til sannsigelser og ateisten ble nølende og gav meg honnør for at mine tolkninger var ikke som alle andres siden jeg konkret viste til hva hver ting handlet om og at Bibelen er stokk gærn om man leser den bokstavrett, enda Bibelen forkynner  i Luk.1 at hendelsene som ble nedtegnet ikke ble nedtegnet i sammenheng, så vil vi hvis vi ikke følger henvisninger og tema, vil en lese den usammenhengende. Teksten forteller videre at man må lete for å finne, det kan enkelt gjøres ved å følge bibelvershenvisningene, men da har du jobb en stund. Lykke til med motsigelsene dine som du ikke ser, men allikevel nevner. Hvorfor tar du opp et tema du selv ikke ser?

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Temaet er:

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor tar du opp et tema du selv ikke ser?

"Kristen og ateist ser det samme".

Mennesket ser verden i et speil i lillehjernen. Inntrykk kommer inn som bølger gjennom våre fem sanser, omdannes til elektrokjemiske signaler som så tolkes i hjernen i forhold til tidligere lagrete data, vår virkelighet er da betinget av den lagrede kunnskapen vi har. Om kunnskapen er begrenset til materialistisk verden vil bildet av verden være falskt, siden menneskets fem sanser kun oppfatter brøkdeler av omstendighetene. Om en person les Bibelen uten å kjenne den usynlige virkeligheten, som er uendelig større og mer kompleks enn de fem sanser kan oppfatte, vil fortåelsen være forhåndsbestemt og usann.

Kristne tror Bibelen omtaler mennesket adskilt fra skaperen og avventer en guds inngripen, uten å sette seg inn i spirituelle krefter for så å ta de i bruk betrakter de virkeligheten fra en side -sin. Ateister er også fanget i troen på at Bibelen handler om mennesket som en synder og en gudesønn som frelser, de har gjennomskuet at dette er tull og tøys, men ser ikke lengre av den grunn, de ser bare sin side. Motsigelsene begge ser har de ingen forklaring på og den ene legger det i guds hender og forsøker å tro på en allmektig gud som vil løse gåtene, den andre bruker de som bevis for blinde troendes frie fantasi. Atter andre kobler bibelvers på kryss og tvers og ved det synes å se en forklaring, uten at den framgangsmåten heller evner å bygge en 6 sans som ville avslørt hva det handler om. Bildet hos den siste gruppen blir litt mer nyansert, han er i stand til å endre det han ser, men ikke bli en del av endringen og ett med bildet. Han også skyver skaperen foran seg og venter på en guddommelig inngripen.

Kristne og ateister vurderer andre ut fra egen sterkt begrenset evne og ender opp med å påstå at naboen tar feil, de selv er lurt til å tro at eget bilde er rett og fastholder tenkte sannheter. Som man selv er, så ser man.

Bibelen har ingen motsigelser, den beskriver en helhetlig virkelighet i perfekt balanse som mennesket kan oppnå og derved våkne, frelse verden og nyte helheten.

Kommentar #14

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Om Bibeltolkning

Publisert over 9 år siden

Hei. Har sett en del av innleggene dine, og det er en ting som slår meg: Du har en tolkning av Bibelen som er svært forskjellig fra den som er vanlig blant de to milliarder kristne som finnes i verden i dag, og det som har vært rådende tolkning siste 2000 år.

Derfor hadde det kanskje vært en idé om du viste til konkrete Bibelvers, og hvordan du tolker disse. Det hadde vært mer etterrettelig, og gjort dine tankerekker enklere å følge for oss andre. For jeg må innrømme at store deler av dine utlegninger framstår som, unnskyld uttrykket, det reneste tåkeprat.

Det forbauser meg også at du betegner deg selv som kristen. Så vidt meg bekjent innebærer det å være kristen at man tror på Jesus Kristus som Guds sønn og verdens frelser, og jeg kan ikke huske å ha sett snurten av slike tanker i dine innlegg.

Vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at jeg er ateist.

Kommentar #15

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har enda ikke opplevd å bli svar skyldig ut fra rene bibeltekster, og har aldri møtt noen selvmotsigelser underveis, nettopp fordi jeg har observert, lagret og tatt i mot all den informasjon bibeltekstene gir når det gjelder å finne frem til de riktige slutninger, en metode som kalles: Let så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp

Nei, toker du alt den "rette" veien så skjønner jeg også at det blir håpløst å finne motsigelser i bibelen....

Det er altså TOLKNINGEN som bestemmer den "rette" meningen av det som står i bibelen altså... Problemet blir jo da å vite om DU har rett eller om en av de andre 35 000 grenene av kristensdommen har rett tolkning, men du bruker vel vanlig sundt "folkevett" her også, som sier at nettopp tolkningen DU gjør er den riktige...?

Du ser ikke noe selv motsigende i at det i dag forefinnes over 35 000 grener av kristendom som alle har sin "tolkning" av tvetydighetene i bibelen? Virkelig? Da andre har feil liksom?

Spøsmålet mitt da blir: Er min tolkning av da like riktig som din eller er din tolkning superior til min tolkning?

 

For jeg trenger ikke å lete lenge før jeg finner selv motsigelser...

For å ta en motsigelse for moro skyld som jeg finner rart:

Gus skapte verden og alt i den. Han skapte også mennesket og plasserte det i en have der de endte med å gå på epleslang fra et tre de ikke fikk lov til å ta epler fra (Det hadde ikke vært eple slang hvis de hadde fått lov, hadde det vel?  :-)  ) . Dette fikk de altså skylden for og må leve med det dere kristne kaller arve synden som jesus etterhvert har 2fridd2 dere for... Det selvmotsigende i denne historien er jo at gud liksom skal være allvitende og hvor allvitende kan han være når han ikke forutså dette? Han visste hva han hadde skapt, mennesket er tross alt en skapning som rett og slett er forutsigbar irrasjonell, og spørsmålet mitt blir da, hvorfor forutså han ikke dette? Hvorfor satte han ikke bare jesus der (eller ekvalenten til jesus i form av en engel eller noe slikt...) til å passe på det treet, eller enda bedre, hvorfor fjernet han ikke bare treet med en gang?

Og ikke kom med fri vilje er du snill, for adam og eva var, i følge bibelen, dumme som kjøpebrød der de luntet rundt i hagen og ante ikke forskjell på rett og galt og mitt og ditt... Dessuten er ikke den viljen dere kristne påstår er fri så fri som dere skal ha den til... (men det er en annen historie)

Kan du svare adekvat på dette? For dette sier faktisk i mot din egen guds allvitenhet, noe som bibelen postitulerer minst 42 ganger (mener jeg å huske) at han er...

 

 

Jeg har flere selvmotsigelser, men de får komme senere hvis det er intressant...

Kommentar #16

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kristendommen

Publisert over 9 år siden

(og jødedom og andre religioner bygd på Abrahams historier) tolker Bibelen ut fra bokstaven, dvs de antar at alt er skrevet ut i fra et materialistisk synspunkt (nedenfra og opp), boktaven forteller om et fysisk utseende slik som en persons klær gir et ytre inntrykk av personen. Skal man forstå Bibelen (eller et menneske) må man forstå at ytre skall ikke er materien og heller ikke avslører annet enn et hint om hva som kan skjule seg på dypet, en kan bruke 2000år på å tolke, disikere, vri og vrenge på klærne for så å sementere teoriene men fortsatt ikke oppnå annet enn keiserens nye klær.

Profilbidet mitt er Livets "stempel", det kalles garantien for at menneskets indre kjerne -det usynlige informasjons genet, det spirituelle DNA- skal utvikle seg og utvikle oss til et komplett menneske bevisst hvem vi er, hvor vi er og hva vår oppgave der er. Den usynlige energien -Naturlovene, den usynlige naturen- som trekker i trådene i fysisk materie er sett fra vår side kun et komprimert punkt av Alt, oppfattet som "virkeligheten vår verden", tror vi det kan vi intet gjøre annet enn å motta det vi får tildelt alt etter hvor stor egoisme vi uttrykker. Går mennesket inn i usynligheten og kommuniserer med kilden til liv kan han skape det livet som er funksjonelt for oss som helhet.

Profilbildet mitt er hele Bibelens undervisning om denne evolusjonen, fra egoistisk udyr til spirituelt kommuniserende menneske, det kalles Døren og er avgjørende om mennesket skal forstå noe som helst av det usynlige mellom himmel og jord. Denne "døren" er oppført minst 7000 ganger i Bibelen, men ikke oversatt fra hebraisk til noe annet språk fordi religion evner ikke å se sannheten under "klærne", kristendommen vet ikke om dette og fornekter den muligheten dette gir. (Den håner, forfølger og i gitte situasjoner brenner på bål slike som har spirituell kontakt).

Finn noen av de 7000 stedene der Døren garanterer og gjennomfører frikjennelse av kvinner stilt til veggs på tempelplasser, i Joh 8 risses dette Ordet inn i det som geografisk regnes for å være verdens sentrum.

Klart det er tåkeprat, spørsmålet er om vi er tilfreds med å leve i tåken, spør en kristen fra de siste 2000år hva det var Klippen skrev på Klippen i Joh 8. Ingen har enda kunnet svare meg, men det er lett å finne ut. Kristne svarer at han skrev i sand!!, men du Morten som ikke tror på eventyr skrevet i ørkensand faller vel ikke i den fella, det var jo tross alt datidens høyesterett for millioner av mennesker, sentrum av sentrum i regionens aller helligste sted, skulle tro grønn etat med livet som innsats slikket plassen ren mange ganger pr dag, om ikke så ville alle menneskene subbende over plassen i side kjortler dra med seg hvert et sandkorn ned i vaskedammen. Tror heller ikke at Salomo og senere Serubabel bygde huset sitt på sand og i alle fall ikke det de kalte Den Ene Høyhellige sitt hus.

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Gleder meg

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har flere selvmotsigelser, men de får komme senere hvis det er intressant...

som en unge til fortsettelsen nå når "motsigelene" ikke skremmer meg ut i teologiens hengemyr.

Kommentar #18

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

The Big Bang

Publisert over 9 år siden

 

er utgangspunktet for alt liv, denne eksplosjonen kan kalles “Skapelse” el “Orgasme” der hver enkelt av de utallige biter som skytes ut, har i seg all informasjon den framtidige skapningen behøver, for å utvikle identiske egenskaper som utgangspunktet. Det som eksploderer kalles et Punkt og er da et komprimert intelligent punkt med informasjon som slynger ut mindre punkter med informasjon, såkalte gener, el minner, som skal gi skapningen en vei å utvikle seg etter, jmfr en DNA “stige” der hvert trinn består av basispar som ligger til grunn for neste trinn på stigen. Siden smellen for milliarder av år siden, har skaperverket vokst fram fra spenningen mellom energiens pluss og minus til en fysisk grøt kalt ursuppe, som videre har blitt til håndfaste mineraler, synlig som fx jord og stein. På denne materien grodde det opp mose, gress og trær, som etter en langvarig og sinnrik prosess i samhandling mellom lys, jord, vann og luft ble til bevegelige skapninger, som etter nye milliarder av år til slutt ble i stand til å snakke med hverandre, og kalt menneske.

"Sønnen skaper" er det første ordet i Bibelen, og forteller at “resultatet er i stand til å reprodusere seg”, det åpenbarer at før skaperen kan oppfattes må mennesket utvikles, forstå og bli identisk med gud. Mennesket må utvikle samme karakter/ egenskap og kvalitet som skaperen skal skaperen bli seg selv bevisst, “gud” er ikke før sønnen (mennesket) har skaperens egenskap. En slik utvikling av skaper og skaperverk i totalt samspill (pluss og minus) behøver 6 faser for å åpenbares, skaperen Er ikke før resultatet, skaperverket Er, derfor strever vi, skaperverket, mot å bli bevisst "Jeg Er".

Som vi alle bør forstå så utvikles et skaperverk seg, ubevisst skapningens egen deltagelse, skapningen mottar informasjon og vokser fram uavhengig om resultatet er bevisst med i prosessen. Fx et menneskebarn, enn så intelligent det er, blir til uten egen innsats, det er først de siste 200år at mennesket har våknet opp og begynt å studere hvordan et skaperverk blir til, inntil da dreide studiene seg om det som allerede var til, og diverse religiøse og filosofiske fantasier om det vi ikke kunne se og ta på.

Her er det Abraham og hans etterfølgere kommer mennesket til hjelp, Bibelen (Toraen) og senere skrifter om samme tema, Zohar, er en vitenskapelig beskrivelse av “Hvordan korrigere og sluttføre, skaperverket, slik at det framstår perfekt og selvkopierende til evig tid”.

Siste del av skapelsen er den avgjørende fasen -etter milliarder av år, der utviklingen har gått sin gang uten at mennesket var til stede- og består av 6 faser. På samme måte som celledeling foregår over 6 faser, der resultatet er identisk med utgangspunktet, er skaperverket å sammenligne med informasjon i en cellekjerne som slynges ut i tomrom, og utvikler en form som uttrykker materien i den opprinnelige informasjonen. En kan ikke se ferdig kropp før all celledeling i embryoet er ferdig, de skjulte genene trer ikke fram i sin perfekte og funksjonelle enhet før kroppen kommer fram, og Bibelen sier at dette kun vil skje dersom mennesket bevisst deltar de siste 6000år opp på ferdig nivå.

Ateist og kristen tror det samme; De tror blindt på at materien er ferdig utviklet, den første tror blindt at bevisstheten er avhengig av materien, og når den er borte så er alt borte, den andre tror blindt at han kan komme bort fra materien uten å bli bevisst hva virkelig materie er. Ingen av dem forstår hvem de Er ei heller hva oppgaven går ut på; å bevisst ferdigstille skaperverket.

Det er skrevet at “Forbannet være den som sier at Bibelen forteller bokstavelige eventyr og sanne metoder om hvordan be for syke, spå tiden el beskrive rom”.

 

 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3448 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere