Thor Bjarne Bore

135

Straff - og så politiker igjen?

I politikken bør det selvfølgelig være plass også for dem som ikke er plettfrie. De kan komme tilbake som mer innsiktsfulle folkevalgte etter å ha gjort opp for seg.

Publisert: 4. apr 2011

Hva nå, Trond Birkedal?
Han "gruer seg til å møte folkets blikk ….men gleder seg til å begynne sitt nye liv”. Rogalands Avis har intervjuet ordførerkandidaten, den fremgangsrike politikeren som så brått opplevde det som enkelte andre høyprofilerte mennesker har opplevd tidligere. Den ene dagen på Capitol, den neste strandet nokså alene på den tarpeiske klippe. Den ene dagen på Rådhuset, den neste i kretsfengslet på Åna.

Han har innrømmet i skjul å ha filmet seks personer i situasjoner der kameraet ikke har noe å gjøre. Straffen for dette må han selvfølgelig ta. Men de påstander som er fremsatt utover det, er det rettens oppgave å ta stilling til. Ikke medias, ikke folkemeningens.

Trond Birkedal “trenger noen måneder til å tenke gjennom livet”. Det er forståelig, like lett er det å skjønne at han “skulle ønske saken var ferdig i morgen”. Men rettens kvern maler like langsom for ham som for andre. Uansett vil det ikke ta så lang tid som med Hans Nielsen Hauge. Da han ble dømt i 1813, hadde han sittet arrestert i 7 år allerede - og etter anke endte det med en bot på 1000 riksdaler til fattigkassen i Christiania

Uten noen sammenligning i sak, har Birkedal kanskje opplevd de siste ukene slik biskop Ernst Båsland har sagt det: ”I praksis er det slik at sakene først stilles i medienes gapestokk før de havner i rettssalen. Medienes gapestokk er en rettssak uten dommer. En arena det er umulig å ha kontroll over, og følgelig full av rykter og lekkasjer. Ofte er saken så gjennomdrøftete at det blir et antiklimaks og langt gjesp når saken kommer til rettsapparatet”.

I flere tiår har mediene i ettertid av saker med stort “trøkk”, hatt tilløp til selvransakelse, ellere rettere: tilløp uten hopp. Det vil nok også skjer her, avbikt av betydning vil vi ikke oppleve. Et av problemene er dessuten at ingen heldigvis - kan redigere det samlede mediekjør, der antall mikrofoner, kameraet og notatblokker bare øker og øker, og der konkurransen om å være først nok kan føre til at etiske overveielser kan forsvinne i kampen mot en deadline som løper kontinuerlig.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til redaktøren av journalistenes eget fagblad, Helge Øgrim, når han skriver: ”Det er etisk forkastelig å publisere en katalog over alt man får vite om Birkedals privatliv, selv om det kunne kaste lys over partiledelsens håndtering av mistankene……Kjøret mot Frp forsterker inntrykket av at mediene misliker partiet.”

Generelt: Det er viktig å fastholde at enn så lenge har Birkedal erkjent tillitsbrudd og tilstått handlinger som Arvid Sjødin tror neppe kvalifiserer til annet enn bot. Retten får ta stilling til det, men grove overgrep er til nå bare påstander. Om eventuelt er noe mer enn det Birkedal til nå har vedgått, skal retten ta stilling til.

Trond Birkedal har ikke søkt om fritak fra hans folkevalgte forpliktelser. Det er mye han må ta hensyn til, “blant annet om jeg skal ta den påkjennelsen det vil være å opptre i offentligheten”. Han sier også at han “er ferdig med politikken”, men politikere sier så mangt. Hvis han selv vil, bør det ikke være umulig for en så intelligent, ressurssterk og dyktig politiker å komme tilbake etter å ha gjort opp for seg. Bare velgerne kan i valg avgjøre om han har tillit, men det synes å være en slags trend at jo høyere man kommer opp i et partihierarki, dess barskere, uforsonlig og kaldere blir vurderingen.

Politikere tar foran valg mer enn gjerne noen svært raskt unnagjorte “en dag” i ulike virksomheter, som regel med velvillige medier på slep. Slike stunt egner seg bedre for scrapboken enn som virkelig erfaringsgrunnlag for senere virke. Trond Birkedals dager i fengsel der han “måtte være ganggutt, vasket og måtte lage sjokoladekake“ er i så måte et mer kvalitativt og nyttig besøk i ikke så få nordmenns opplevelsesarkiv.

Han tilhører et parti som er kjent for en barsk holdning til fengsler og innsatte. I dag sier han: “Det har nok åpnet øynene mine å se hvordan det faktisk var å være i fengsel. Jeg må nok innrømme at jeg synes det er bra at vi har en politikk i Norge som ivaretar hensynet til at folk skal ut av fengslet igjen”.

I politikken bør det selvfølgelig være plass også for dem som ikke er plettfrie. Hvis han selv ønsker det, tror jeg en så intelligent, ressurssterk og dyktig politiker som Trond Birkedal faktisk kan komme tilbake som en mer innsiktsfull folkevalgt etter å ha gjort opp for seg.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Vi trenger folk som Birkedal, ja.

Publisert over 8 år siden
Thor Bjarne Bore. Gå til den siterte teksten.

I dag sier han: “Det har nok åpnet øynene mine å se hvordan det faktisk var å være i fengsel. Jeg må nok innrømme at jeg synes det er bra at vi har en politikk i Norge som ivaretar hensynet til at folk skal ut av fengslet igjen”.

I politikken bør det selvfølgelig være plass også for dem som ikke er plettfrie. Hvis han selv ønsker det, tror jeg en så intelligent, ressurssterk og dyktig politiker som Trond Birkedal faktisk kan komme tilbake som en mer innsiktsfull folkevalgt etter å ha gjort opp for seg.

Jeg har i alle år etter skilsmissen interessert meg for området jeg kaller relasjonspolitkk.  I Familiestiftelsen og i Foreningen 2 Foreldre har vi diskutert en del hvordan den norske rettsstaten nærmest har forvitret de siste 30 år.  Den Europeiske Menneskerettskonvensjon og FNs menneskerettserklæringer som alle er blitt formulert etter 2. verdenskrig blir betraktet som rettspolitiske høydepunkter i moderne rettsstater hva gjelder sikring av borgernes almene rettigheter.  Men det finnes etter hvert et utall av eksempler der det har vist seg vanskelig å holde på grunnprinsippet i EMKs strafferettslige filosofi om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.  Og det er på den relasjonpolitiske arena vi observerer overtrampene.

Et spørsmål man bør stille seg er hvorfor det bare er menn som fengsles av politiet i overgrepssaker? Trond Birkedal er ikke den eneste som har blitt kastet i varetektsfengsel noen dager.  En mann jeg kom i kontakt med gjennom Familistiftelsen opplevde for et par år siden å bli arrestert av kvinnelige politbetjenter og regulært frarevet sin da 15 måneder gamle datter.  Han ble anklaget for incest, kastet i glattcelle i 48 timer, fikk klaustrofobiske anfall to ganger under oppholdet og har siden ikke sett sin datter.  Det foreligger ikke grunnlag for å forfølge mannen strafferettslig. Familiestiftelsens generalsektær, Arnstein Øyslebø, ble kastet i glattcelle i august i fjor da han veiledet en 13 år gammel jente som hadde rømt fra Barnevernet til å melde seg for politiet.

Et annet spørsmål man kan stille seg er hvor langt skal vi tillate pressen å gå i å publisere personidentifiserbar informasjon som bidrar til å dømme mannen uten at han får forsvart seg? Det er klart at i en sak som omhandler Frps ordførerkandidat i Stavanger så har saken offentlighetens interesse på et eller annet tidspunkt. Men burde politiet likefullt har vært mer proaktivt i forhold til pressen m.h.t. adgangen til å nevne Birkedals navn?  Kunne man innkalt pressen til møter med politiet og gjort det klart at navnet hans skal ikke nevnes noe sted - samtidig gjort det klart at overtramp får konsekvenser.  Vi har i denne saken en ganske delikat avveining mellom hensyn til kall det gjerne privat sfære, forhåndsdømming, rettferdighet osv. satt opp mot offentlighetens interesse av å vite hvordan en ordførerkandidat bærer seg ad.

Et tredje spørsmål vi kan stille oss er hvordan forholder vi oss til falske overgrepsanklager? Hvordan burde f.eks. Siv Jensen agere i forhold til ryktene hun mottok om Birkedals adferd?  Burde hun gjøre det til en politisak?  Jeg synes hun handlet helt korrekt da hun sa fra at det er først og fremst en sak mellom de involverte parter.  Jeg har forøvrig i innlegget  19.01.11 Incestanklager, rettsikkerhet og pressens rolle ytterligere synspunkter på at Aftenpostens debattredaktør tar ikke engang i mot innlegg fra fremtredende advokater om å motanmelde personer som anklager falsk og straffeforfølge dem.  I innlegget 12.07.11 Littorin innrømmer sex-chat har vi også en sak der en svensk minister midt i valgkampen nærmest ble mobbet ut av regjeringen basert på dulgte anklager i pressen om hans kontakt med prostituerte.

 

Det finnes ikke noen enkle svar på disse problemstillingene.  Samtidig har jeg blitt ganske fascinert av hvor selvgode norske politikere er i omtalen av Norges forhold til menneskerettigheter.  Joda, vi er så grunnleggende gode at det er ingen grunn til å tenke mer på det.  Birkedal har nå personlige erfaringer i det å bli uthengt etter noter, kastet i fengsel osv. Så jeg istemmer avslutningen i ditt forøvrige utmerkede innlegg.  Vi trenger absolutt folk som Birkedal i norsk politkk.  La meg også føye på at vi trenger et styrket Frp med Siv Jensen som kan vise at hun agerer på en noenlunde balansert måte når disse rundene omkring overgrepshysteriet i Norge for alvor tar av.

 


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere