Halvard Jan

1

Straffer Gud?

En debatt som prøver å se litt nærmer på problemet om Gud straffer ogå nå i det noen kaller for nåden`s tid!

Publisert: 4. apr 2011

Kom over en tale en gang med pastoren i Redding CA. Bill Johnson hevder at gud aldri tillater sykdom. Har sett på formuet her at folk også snakker om at vi er i nåden`s tid og at Gud bare er god og ikke gjør noe i vondt.

Øddelegger ikke denne teologiske forsåelsen at Gud er en Allmektig Gud?

Hva med alle Gud straffet i GT eller som i våres øyne ble påført vonde ting?                       (syndefloden, job osv)

Ønsker gjerne enn teologisk forklaring på dette?

Jeg har en teologisk oppfatning at Gud straffer eller kan straffe og tillate sykdom i disse dager også.

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei.., ett eller annet.. ;-)

Du spør jo oppriktig og så du ikke hadde fått noen kommentarer. Jeg skal prøve.

Om Gud straffer så straffer det seg å gå imot Hans skapte natur, av naturens skapte følger. Med andre ord straffer det seg å ikke lytte, gjøre og elske å følge Ham i sitt liv. Det er tungt å stå Ham imot for å stå Ham imot krever at vi lever på en livsløgn. I denne livsløgn må vi bygge stolthet, vi må være egoistiske og selviske for å greie å opprettholde livsgnist.

Så om nådens tid, vi må huske på at nåden alltid har virket for oss, helt fra det øyeblikk Eva startet kommuniksajonen med Slangen og bet i eplet. Frelsesplanen er gitt oss av nåde og ble presentert for Adam & Eva da det første Guds lam ble slaktet. Dette lams kledning/ skinn kledde Adam & Eva og de trodde, og gikk, i tro rettferdig ut av Edens have.

Denne nåde ble presentert også for Enok, Noah, Abraham, Jakob/ Israel og Moses på Sinai. På grunn av mangel på tro ved Sinai kunne ikke Jesus bli med de inn i Israel, Han sendte en engel istedet for at Han selv ble med de inn. På grunn av mangel på tro endte da Jesus på Korset og på grunn av mangel på tro kom da den nye pakt i virke 3,5 år etter korset.

Helligdomstjenesten presenterte Jesu nåde og rettferdighet for mennesket men som sagt så manglet det tro. Jesus presenterte det praktiske for oss mennesker da Han var som oss, i likhet med oss. Han viste veien for oss, Han viste at vi er Tempelet, at Gud bodde i oss. Nåde er at Gud bor i oss, at Han skrive loven i vårt hjerte og sinn, med det gir os en helt ny ånd. Med andre ord er nåde gitt for at vi skal frelses fra synden i oss.

Gud tillater ikke sykdom, Han gjør ikke det men vi har forlatt Ham og vist Ham vekk fra oss. Han måtte trekke seg vekk og denne verdens hersker er i dag Satan. Han fremstår som om han er Gud og bedrar mennesket til å tro at det er Gud som sender straffedommer. Han forsøker å vise at Gud er hard og unådig.

Leser vi Job så ser vi at det er Satan som sender ild fra himmelen, det er Satan som ødelegger mens det er vitnene/ folket som tror det er Gud. Ser vi på flomen er ondskapen så stor at strek settes, det samme ved Sodomma og Gomorra. I dag kan vi se mye elendighet, voldtekter og brutale barnedrap. Allikevell forsvarer vi vårt livs ståsted og vil ha mere av det. Hvor går grensen for oss mennesker før vi selv dreper som for eksempel ABB har gjort?? Er det Gud som dreper eller er det vi som dreper men skylder på Gud?

Hva dreier denne striden seg om? Denne åndelige krigen og denne kampen om menneskets gunst for djevelen og Gud?

 

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Striden dreier seg om

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hva dreier denne striden seg om? Denne åndelige krigen og denne kampen om menneskets gunst for djevelen og Gud?

1 Mos 3,15: Jeg vil sette fiendskap
                    mellom deg og kvinnen,
                    mellom din ætt og hennes ætt.
                    Den skal ramme ditt hode,
                    men du skal ramme dens hæl.»

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hvor kvinnen er Jesu tro/ Guds kjærlighet/ Menighet og den rammer hodet til Satans grunnlag for ideologi og kler den naken. Derfor er også all løgn basert på føleri og når den blir avkledd hogger den ondes ideologi til for å ødelegge. Jesus er forøvrig Han som falt som død men reiste seg igjen. Satan vil dø og knuses endelig fysisk, psykisk, mentalt og åndelig.

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Vreden

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvor kvinnen er Jesu tro/ Guds

Åp-17.17: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.18 Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger.»

Åp 17,1 viser til Jer 51,13, Åp 15,1 : Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.
 
Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kjell, nå begynner du å gå på viddene igjen. Det er to "kvinner", den ene er falsk og en etterligning og hun er full av synd/ lovbrudd. Ja, hun tar æren for å endre budene også, og hun kaller alle som gjør som og etter henne for sine barn. Hvem følger henne?

Kommentar #6

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

På betingelser

Publisert over 8 år siden

5 Mos 28,58-62 Dersom du ikke gir akt på å holde alle ordene i denne lov, de som står skrevet i denne bok - dersom du ikke frykter dette herlige og forferdelige navn: Herren din Gud, 59 da skal Herren sende uhørte plager over dig og uhørte plager over din ætt, store og vedholdende plager og onde og vedholdende sykdommer. 60 Han skal la alle Egyptens sykdommer, som du gruer for, komme over dig, og de skal henge ved dig. 61 Og alle andre sykdommer og alle andre plager, som der intet står skrevet om i denne lovens bok, skal Herren la komme over dig, til du er ødelagt. 62 Bare en liten flokk skal bli tilbake av eder, I som var så tallrike som himmelens stjerner, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst.

Gud har ingen ønsker om at Hans tilhengere skal bli syke. Når det i teksten overfor sies at Gud vil sende (shûb) sykdommer til de som ikke frykter Ham, brukes et ord for å sende som egentlig betyr å snu seg. Dette impliserer at Gud snur seg en annen vei slik at djevelen får spillerom. Hvis vi heller vil følge Satan, er det bare rimelig at vi også må ta konsekvensen av det.

Profeten Jesaias kalles med rette for evangelieprofeten. Han profeterer om evangelisk tid og spesielt slutten på denne tiden, det vi kaller endetiden. Det som kjennetegner menneskene før Jesu gjenkomst, er at verden er så degenerert (devolusjon) at alle blir syke fordi verden er syk. Luften er syk, maten er syk, vannet er sykt og jordsmonnet er sykt. Hvordan kan Gud holde mennesker friske når alt annet er sykt?

Jes 24,1-7 Se, Herren tømmer jorden og legger den øde; han omskifter dens skikkelse og adspreder dem som bor på den. 2 Da går det presten som folket, herren som trælen, fruen som trælkvinnen, selgeren som kjøperen, låntageren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner. 3 Tømmes, ja tømmes skal jorden og plyndres, ja plyndres; for Herren har talt dette ord. 4 Jorden sørger og visner bort; jorderike sykner og visner bort; de ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort. 5 Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. 6 Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte; derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen. 7 Mosten visner, vintreet sykner bort; alle de som før var så hjerteglade, sukker nu.

Selv prestene og de ypperste av dem som bor på jorden skal sykne. Det er en konsekvens av at menneskene, inkludert de kristne, har valgt å gjøre Satans vilje, som er å krenke Guds lover, inkludert sabbaten (den evige pakt). Gud kan ikke gripe inn overfor den frie viljen. Derfor har Han ingen annen utvei enn å se bort når menneskenes vilje går på tvers av Hans vilje.

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

De to kvinnene

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Kjell, nå begynner du å gå på viddene igjen. Det er to "kvinner", den ene er falsk og en etterligning og hun er full av synd/ lovbrudd.

Kvinnen og hennes ætt gjalt i første omgang Eva? Fiendskap i mellom djevelens (slangens) ætt og kvinnens (Evas) ætt. 1.Mos.3.15 viser til 1.Joh.3.8: Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.

Og til Heb.2.14: Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen.

Og til Åp.12.4: Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

Synes du denne kampen ligner på en menighet? Jeg personlig synes at dette minner på kampen mellom mørket og lyset, det onde og det gode? Kvinnen er i følge skriften den store byen som har makt over verdens konger slik Gud hadde lovet: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. 18 Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger.»

De to kvinnene er samme by - i den gamle og den nye pakt 

Gal.4.24: Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri. 25 Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. 26 Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor.

Nok engang er kvinnen i Bibelen beskrevet som by, har du noen dokumentasjon fra bibeltekstene på at kvinnen er menigheten? Eller driver du bare å spinner litt på din egen fantasi?

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Dette har du fått i klartekst beskrevet tidligere Kjell, fra meg og flere andre. Noe nytt svar får du ikke men om noen andre spør kan jeg med glede gjenta det.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Det trengs ikke!

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Dette har du fått i klartekst beskrevet tidligere Kjell, fra meg og flere andre. Noe nytt svar får du ikke men om noen andre spør kan jeg med glede gjenta det

Nei, det behøver du ikke, tror det er få som er enig med deg i din retorikk som desverre ikke er forenelig med Guds ord, Bibelen.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Nei, det behøver du ikke, tror det er få som er enig med deg i din retorikk som desverre ikke er forenelig med Guds ord, Bibelen.

Ja, hvis få er millioner av reformative protestanter.

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Kun grunntekstene i Bibelen er nok

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ja, hvis få er millioner av reformative protestanter.

Der trengs ingen reformer for å lese tydningen slik at bibelskriften tyder seg selv?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere