Thor Bjarne Bore

135

Etisk handlingsregel?

Statoil har engasjert seg i en farlig, skitten og destruktiv utvinningsprosess i Canada.

Publisert: 3. apr 2011

Storting og regjering må ta ansvar og instruere Statoil om å trekke seg ut av tjæresanden”.    

Oppfordringen kommer fra WWF, Greenpeace, Besteforeldreaksjonen og Norsk Klimanettverk, og er nettopp underskrevet av Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd.

Svaret blir nok dessverre NEI. Staten eier 2/3 av Statoil. Og næringsminister Trond Giske er helt klar: ”Vi er kommet til at investering i oljesand er en beslutning som ikke ligger til oss som eier. Det er en vurdering som ligger i selskapet”.

Jeg går ut fra at dette store vi er Regjeringen. Mer upersonlig kalt Staten.  Staten som vil eie, som vil ha inntekter.  Men også den staten  som  vil  at Norge skal fremstå som et miljøfyrtårn. Vi satser store summer - i utlandet – for å redusere utslipp.  Men vi  lar oss ikke affisere av at Statoil tar i bruk de aller mest forurensende fossile ressursene. 

  Utvinningen i Canada medfører minst 13 ganger så store klimagassutslipp per fat olje sammenlignet med Nordsjøen. Utvinning av olje fra oljesand krever 2-5 ganger så mye energi og CO2-utslipp som konvensjonell oljeutvinning.

Der det er regjeringsvilje er det alltid en vei. En utvei. Her, i et viktig miljøspørsmål, mangler vilje, mens det er desto mer formaljuss. Men er man eier, har man et etisk ansvar. Er Statoil i tjæresanden, er også Norge der.

Vi vil at Norge skal være et foregangsland i urfolksspørsmål.  Men indianerne i Alberta protesterer mot at deres rettigheter blir overkjørt og deres eksistensgrunnlag ødelagt. De opplever at oljesandutvinningen har ført til 30 prosent flere krefttilfeller.      

Tore Johnsen, generalsekretær i Samisk kirkeråd,   sier at ”vi signerer oppropet fordi vi ønsker å være solidariske med urfolket i området som rammes av de alvorlige konsekvensene av utvinning av tjæresand”. Jeg deler fullt ut konklusjonen: ” Norge kan ikke være bekjent av dette”.

 FNs klimapanel advarer:  Utvinning av olje fra oljesand krever 2-5 ganger så mye energi og CO2-utslipp som konvensjonell oljeutvinning.
”Bare kull er verre enn slik utvinning av oljeutvinning” (Fatih Birol, sjeføkonomen i Det internasjonale energibyrået IEA).

”I Statoil følte jeg ofte at i spørsmål som hadde miljømessige konsekvenser, var ikke kloden noe reelt, bare noe filosofisk" (Inge Lisenka Wallage, tidl. kommunikasjonssjef sjef for internasjonal virksomhet i Statoil)

”Som et velstående land blir det etisk uforsvarlig å øke vår velferd når vi vet at sårbare mennesker blir rammet av konsekvensene”  (gen.sekr. Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig Råd).                                                                                                                                Hun har ikke forstått selve kjernen i  Norges norske etiske handlingsregel: Ansvarsfraskrivelse.

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere