Eivind Lundager

24

What do we need to know?

”Er det sant, det med Arken, at Noah bygde båten med aluminium?” På skulen her om dagen skulle elevane finne ut kva Det Gamle Testamente handla om. Dei skulle velje ei klassisk GT-historie og sjekke ut sanninga med nokre harde fakta.

Publisert: 3. apr 2011

Etter å ha googla gjennom både rått og råte, fann dei ut at arkeologien spelte ei sentral rolle. Blant alle søka mellom Dødehavsrullane, Betlehemsstjerna og Noahs Ark, blei Arken den store favoritten. Ikkje ulikt oss vaksne var enkelte av desse forskarane utruleg skeptiske, uansett kor overbevisande ”bevisa” var. Urgamal informasjon blei på sett og vis ”ugyldiggjort”. Andre igjen tok det meste for god fisk, for ute skein jo sola. Nei, eplet fell ikkje langt frå stammen: Likna dei litt på dei vaksne, tru?

Vitskapen har jo eit og anna bra ved seg. Ankerfestet i livet ligg gjerne i harde fakta, for dei som treng det. Då blir religion fort ståande att for einfoldige pinglar. Men Albert meinte noko heilt anna: ”Science without religion is lame. Religion without science is blind.” Kven Albert var? Ikkje han Åberg, nei! Kan skjøna det var jøden og vitskapsmannen Albert Einstein sine vise ord!

Nåvel. Elevane fann fort ut at Noah verkeleg bygde arken. Anten det, eller så var alt sammen berre finforedla myter og ljug, heile greia. Ja, så mykje for muntleg overlevering. Dei same elevane har òg kjennskap til den naturvitskaplege tenkje- og arbeidsmetoden. Den er til å stole på, meiner dei. Hundre prosent. I kombinasjon med PC’ar med CD- og USB-port. Til sammen blir dette bra, i følge dei kloke med høg utdanning. Så dei er gode å ha. CD’ane, altså. For vi må jo ta back-up i tide og utide for å tryggje oss mot virus og ormar og sånn.

I det minste slapp Noah å bry seg med USB, bits og bytes. Tvert om tok han vare på ormane. Inni båten. Ungdommane fann òg ut at folk i Noahs dager brann infoen inn på keramikk, så det verkeleg skulle halde over tid. Det var då ein liten gluping stoppa opp eit sekund og undra: ”Skal tru om ein USB hadde gjort same nytta?

Skulen er som Arken. Vi har heile spekteret i alle regnbuens fascinerande farger: Truande og tvilande, gudsfornektarar og tiljublande frelste. Ateisten nekta kategorisk på at Arken var sann. Det var så han hadde bestemt seg på førehand: Enn å vere så fjern og tru på slike røvarhistorier! Bortkasta tid var det. – Tenkte no han i si brennande tru!

Nei, då var det betre å vere på den sikre sida: Det moderne menneske er klart best på å byggje skikkelege skip. Av både laminat og metall, og anna fjongt material. Då må det professjonelle til! Altså dei med høg utdanning innan meteorologi, materialteknologi og Arkimedes lover. Dessutan kunne ikkje Noah noko som helst om det. Det var no HEILT bombesikkert. Arkimedes levde jo lenge, lenge etter Noah. Så her snakkar vi om bevis over tidslina! Og den hadde dei alle ”inne”, frå urtida til Det Andre Tempelet.

Det var då ein i klassen nynna på songen ”Min båt er så liten”. Brått såg han for seg Titanic. Den var ikkje liten, nei, faktisk mykje større Arken.  Noah fekk velje korkje storleik eller lukke skutedøra som han ville. Vårherre hadde visst sørga for det sjølv. Men Titanic var ei flott dame! Og mykje meir strømlinja enn Arken. Titanic var i alle fall bygd av professjonelle, etter alle kunstens reglar. I farta kom ikkje desse unge forskarane på kor langt nede på havbotnen ho ligg, men dei vart no samde om ein ting: Fekk dei velje mellom Titanic og Noahs ark, visste dei kva dei ville tatt. Arken ligg i det minste på fjell. Ulempa der er at det er både høgt og kaldt, om ikkje fullt så vått samanlikna med Atlanterhavet. Sjølv ein meteorolog forstår det. ”Om berre Vårherre hadde teke seg av både mål og luke”, sukka eleven: ”Då hadde det gått bra med Titanic, slik som i songen.

På ei tyrkisk nettside i engelsk versjon, las dei eit innslag om kva den yngre garden trudde om Noah. Problemstillinga var ”What do we need to know about Noah?” Eit av svara var: ”Don't listen to critics! Do what has to be done.” Kanskje kunne Noah engelsk òg! Uansett var Noah guten sin som gjekk rett på sak. Han stod last og bram ved det gudgjevne oppdraget sitt, og oversåg både hån og spott. Snakk om å gjere det som gjerast skulle, uavhengig av kva alle andre meinte.

Nederst på nettsida vert lesarane oppfordra til å ta ein tur til Tyrkia,til det kjente Ararat-fjellet, plassen der Arken ligg. Det er dårleg med vatn der no, seier dei, så ta for all del godt med drikke. Framfor alt, om du skulle finne noko nytt og spennande, skal du hugse det ingen lyt gløyme: ”Give God the Glory!” Gjer som dei tyrkiske barna! Dei har det same motto som dyra i Arken: ”Don't miss the boat!” Var det æva barna hadde i tanke?

http://www.arksearch.com

/naexped.htm#Expeditions%20Present:%20Operation%20Triple%20G

http://www.youtube.com/watch?v=pshEf4mYNP8

http://www.youtube.com/watch?v=a_wIKiOgk10&NR=1

 

Eivind Lundager

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #2

Eivind Lundager

24 innlegg  62 kommentarer

Meir å hente !

Publisert rundt 9 år siden

I ein annan tråd her på VD haglar det med argument, både for og imot Arken. Uavhengig av kven som har "rett", ser ein kor mykje historia engasjerer både gamal og ung.

Eg trur vi kjem til å høyre meir frå arkeologi som er knytta til kjente tekster og personar i GT. "Der ute" er det mykje som ikkje er avklart, eksempelvis Betlehemsstjerna og Arken med Steintavlene.

Nokon som har bra info om det siste til skolebruk? Eller andre bibel-arkeologiske tema?

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Der har den stått til denne dag

Publisert rundt 9 år siden

Flere bidrag til oppklaringen om Noas ark, Guds ark, Herrens ark, eller også kalt Herrens helighet, og Israels Guds herlighet.

Jo, det hadde seg slik at denne paktens ark ble stående en stund ute i Jordan da folk skulle til å vade over, og da alt folket hadde kommet seg over gikk Herrens ark og prestene foran dem. (Jos.4.10-11)

Obs! Her blir Paktens ark kalt for Herrens ark – så dere det? I 1.Sam.4.19 ser vi at Guds ark (altså Herrens ark) er blitt stjålet – og da Pinehas hustru senere nedkom med en sønn, kalte hun like gjerne opp sønnen etter denne hendelsen og kalte gutten som ble født for  ”Inkabod” – som rett og slett betyr: ”Bortveket er Israels herlighet” – fordi Guds ark var tatt. (v19-22)

Esekiel var ingen dumskalle som profet, han skjønte hva denne arken var, for han hadde sett” Israels Guds Herlighet” (altså arken) heve seg fra kjerubene som den hvilte på, og at den flyttet seg fra husets dørterskel (Esek.9.3) Han hadde også observert at Israels Guds Herlighet (arken) komme fra øst var som lyden av store vann, Esek.43.1-2. (Esek.1-24: Når de gikk, hørte jeg lyden av vingene deres. Det var som duren av store vannmasser, som røsten av Den Allmektige, som støyen fra en leir. Men når de stanset, senket de vingene. 25 Det lød et drønn over hvelvingen som var over hodet på dem. Men når de stanset, senket de vingene.) Og da Esekiel var ved elven Kebar fikk han se en stormvind som kom fra nord med en stadig luende ild, men midt i ilden så han noe som så ut som blankt metall. Gjenstanden var flyvedyktig og hadde fire vinger som rørte ved hverandre (som vinger i en sirkel, ufo) og hele tingesten ble beskrevet og til slutt forklart at slik så Herrens herlighet ut (altså arken, v28)

Om arken som var av blankt metall, var av aluminium vet jeg ikke, men den var av støpt metall http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=metall&type=naive&book2=-1&searchtrans=

Men etter hvert som det ikke ble bruk for denne paktsarken – etter at Israel skulle få den nye pakten, ble den båret opp fra Davids stad (Sion) og opp til sammenkomstens telt inn på dens plass i husets kor, inn i det Aller- Helligste under kerubenes vinger - For kjerubene bredte sine vinger ut over det sted hvor arken stod, så at kjerubene ovenfra dekket både over arken og dens stenger.   Stengene var så lange at deres ender, som stod frem fra arken, kunde sees foran koret, men ikke utenfor. Og der har den vært til denne dag. (2.Krøn.5.1-10)

Ja, det står så, at arken finnes der til denne dag…. men så var det hvilken dag var det?  I Luk.19. er der mer visdom omkring denne dag: Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den  og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for dine øyne.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere