Martin Tobias

19

Brenning av hellige bøker

De fleste inkludert meg selv vil være enig i at Terry Jones handlet uklokt, ja til og med ukristelig ved å brenne koranen. Han må ha visst at dette ville skape furore og kaos, og ikke føre noen nærmere Kristus.

Publisert: 3. apr 2011

Likevel sjokkerer det meg litt når jeg lesere aviser og blogger som skriver om dette. Hans Rustad på nettstedet Document.no går veldig langt i å ansvarliggjøre Terry Jones for det som skjedde i Afghanistan. At folk er uenige med ham, har han i følge sine egne ord ikke råd til. Nettstedet Document.no har ikke råd til meninger som rent prinsippielt og IKKE emosjonelt støtter det pastoren har gjort.

Jeg trekker spesielt frem dette nettstedet fordi Hans Rustad har som sikkert mange vet skrevet mye om Islam og dets farer. Han er derfor ikke ukjent med problemstillingen.

Før jeg fortsetter vil jeg bare klargjøre situasjonen. En amerikansk pastor har av diverse grunner brent en Koran. Jeg antar at han selv har vært eier av denne, eller kjøpt denne. Han brenner altså boken for å protestere mot Islam som han misliker veldig sterkt. Kan vi være enig om at det han har gjort er helt lovelig og faller innfor ytringsfriheten/trosfriheten?

Her er det ikke snakk om vi liker det som er gjort eller ikke, men hvorvidt vedkommende har overtrådt ytringsfrihetens grenser og bør straffeforfølges for uaktsomt drap...eller andre ting. Så langt jeg kan se er det ikke noe grunnlag for dette. Debatten om vi liker dette eller ikke er egentlig ikke interessant.

Det som undrer meg i alt dette er hvordan muslimer og deres støttespillere forholder seg til de vantro, eller dem som ikke er muslimer. Jeg mener, jeg kan skjønne at det hadde blitt litt kaos hvis en imam satt fyr på en koran, men når en vantro brenner en koran..hva har det egentlig å si? Hva burde det egentlig ha å si?

Hvis en som er kristen brente sin bibel ville jeg håpet for han sin del at han kom tilbake til sin tro, men hvis en ikke kristen brenner en bibel. Ja hva betyr vel det?? Kan han ikke bare brenne så mange han vil. Hvorfor skal jeg som kristen la meg krenke av det?

Det er nettopp disse refleksjonene som gjør at Islam fremstår mer som en totalitær ideologi som krever underkastelse også for de vantro, og ikke en fredens religion som appellerer til samvittighetens frie tilslutning.

Og da er igjen spørsmålet...skal vi godta dette? Skal vi legge ansvaret på en amerikansk pastor fordi noen lar seg krenke nok i Guds navn til å drepe mennesker? Kan vi på noen måte tillegge denne pastoren ansvar når han ikke har gjort noe som ytringsfriheten ikke dekker.

Noen har trukket sammenligningen med bokbrenningen til Terry Jones og til nazistene, men hopper da galant over det faktum at dette var organsiert statlig bokbrenning hvor man konfiskerte andres eiendom og lot det brenne. Et annet innlegg jeg leste stilte spørsmålet om vi hadde likt om noen satte fyr på ambassadene våre, akkurat som at dette skulle være en rimelig sammenligning.

Jeg skjønner at dette er en meget følsom sak, men desto viktigere er det  å bevare hodene kalde, og forstå hva saken egentlig handler om. Vi kan ikke godta kriminelle handlinger pga ytringer vi ikke liker, og vi må forsvare ytringsfriheten om vi skal forbli fri. Om vi ikke gjør det, hvor skal vi da ende opp?

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg er en eksistensialist, og det betyr at vi alle er ene og alene ansvarlig for alle våre handlinger. Pastoren er ansvarlig for sine handlinger, Afghanerne er ansvarlige for sine handlinger. Det betyr ikke at vi kan oppføre oss på en måte hvor alle våre handlinger bare har positive konsekvenser.

Ytringsfrihet er ett prinsipp.

Ytringsfriheten er etter min mening absolutt, og pastoren har derfor all rett til å brenne Koranen. Jeg liker ikke det han står for, men mener også at det er en nødvendighet at Islam slik den fremstår i dag trenger å bli utfordret.

Det blir ett dilemma hvor vi  må vurdere kortsiktige og langsiktige konsekvenser mot hverandre, og så kan man jo selvsagt mene at det er synd at det nettopp er denne kristne fanatikeren som står frem som vestens representant.

Jeg er også av den mening at vi ikke skulle hatt  soldater i Afghanistan. Vi har ytringsfrihet i Norge, men vi skal ikke ha like mye å si i ett fremmed land. Her blir det en sammenblanding av uheldige faktorer som gjør at det er vanskelig å skille det vi  fremstiller som hjelp, med det som kan oppfattes som undertrykkelse

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Støttes

Publisert over 9 år siden

Jeg vil støtte Mortens syn og forsåvidt også trådstarter på en del av hans tanker. Det jeg finner litt underlig til tider er hvordan vi ser ut til å bortforklare voldlige handlinger med fattigdom og uvitenhet. Betyr det at vi langt på vei mener at mennesket i seg selv er voldelig og at det eneste botemiddel mot dette er opplysning og kunnskap.

For meg blir det et ganske underlig menneskesyn. Det fratar alle de millioner av mennesker uten utdanning i verden den siste rest av verdighet. De er faktisk like mye mennesker og like mye verd som hvilken som helst universitetsutdannet person.

Men det vitner muligens om de litt opphøyede tanker vi har om oss selv og vårt samfunn. At vi liksom har litt rett til å fortelle andre hva som er den rette måten å leve på og strekke seg etter. Hovmod vil jeg kalle det og jeg nekter å tro at moral og etikk og mellommennesklighet og empati er noe som tikommer mennesket kun i kraft av kunnskap, rikdom og boklig lære.

Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nytt forsøk

Publisert over 9 år siden

Dette er den andre tråden om samme tema.

Her er det noe pussig som skjer. På tråden "Tanker om koranbrenning" hevdes det også at det er det er feil å kritisere pastoren. Det som er feil ved å si at det er feil å kritisere pastoren er at det forutsetter at de som kritiserer koranbrenneren fritar muslimene fra deres handlinger. Det er feil.

Selvfølgelig er det den muslimske mobben, trolig styrt av ekstremistiske bakmenn, som må ta skylda. Men det er så innlysende at det nesten er uinteressant å diskutere - etter alt det som har skjedd de siste ti årene på den fronten. Det er snart ingenting som sjokkerer oss lenger fra den kanten. De har greid å utvikle en konstant avsky verden over mot seg og sine handlinger.

"Pastoren" derimot, er en i våre egne rekker, for å uttrykke det slik (shame on us). Han er en vi kan forholde oss til. Og akkurat det er det flere som har gjort. Forrige gang han offentligegjorde sin fanatisme og ignoranse, fikk han hele mediaverdenen på kirkebakken sin. Han ble advart av humanitære organsiasjoner, av det militære, av FN og av selveste presidenten. Likevel altså, går han hen å gjør dette.

Det må være tillatt å spørre ham om hvorfor, og vi kan minne ham på at han ble advart, han visste hva konsekvensene kunne bli, men han gjorde likevel. Så igjen, hvorfor gjorde han det da?

Om han ikke har noen god forklaring, så kan vi her i Norge fortelle ham at én av konsekvensene av det han gjorde er at om noen dager så vil det lande et Herculesfly på Gardermoen med ei båre med ei mor og hustru. Hun hadde reist fra sine kjæreste for en periode for å bidra for FN til å skape en positiv utvikling der fattigdom og ufred rår.

Nei, det var ikke "pastoren" som drepe henne. Det var noen der inne i kruttønna et sted som gjorde det. Men det var han som lekte med fyrtøyet sitt alt for nære tønna.

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Feil og feil

Publisert over 9 år siden

Det er en rett man har å kritisere pastoren som brente Koranen sin. Det like fullt også en rett å hevde at hva man gjør med ord eller en uvoldlig handling kan skyldlegges for at noen reagerer på dette og tyr til vold og drap. Vi står da tilbake med ulike syn på handlingen og det er jo  helt legitimt at man har.

Å blande inn at en soldat er mor og hustru blir litt for tåredryppende etter min mening. Men atter en gang er det min mening og jeg respekterer at andre har et annet syn på dette. Jeg ser ingen som helst grunn til å overbevise om at mitt syn er rett eller er noe som helst annet enn mitt syn.

Jeg ser jo at Arne D. D. mener denne pastoren er en av oss. Da går jeg ut fra at Arne D. D. har en klar avgrensning av betegnesen oss og holder meg langt unna den grupperingen.

Min personlige mening er at vi aldri burde vært i Afghanistan eller Irak for den saks skyld. Er det noen vi kan bebreide for mye av det som nå skjer i Afghanistan, bortsett fra de som bor der, så er det vel de som har en tro på at man kan krige frem fred ved å være agressoren.

Men det ser vel ut til at mange av dem nå heller velger å kaste seg over en bokbrenner fremfor å se at de heller burde rette blikket til speile. Spørsmålet er bare hva Afghanerne forlanger for en fredelig tilbaketrekking av NATO-styrker i Afghanistan. Det vil jo ikke være helt urimelig å forlange en krigsskadeerstattning etter våre herjinger i landet deres.

Men selv med penger vil nok bitterheten hos Afghanerne ligger der i mange generasjoner fremover. Det paradoksale er at denne bitterheten også kan hemme da den langt på vei har gitt dem en unnskyldning for stort sette det meste som kan gå galt der nede også i lang tid fremover. Slik er vi mennesker, kan vi skyldlegge andre fremfor oss selv så hopper vi på med takk og bukk.

 

 

 

Kommentar #5

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Offertenkning.

Publisert over 9 år siden

Morten og Lars sine kommentarer er musikk i mine ører. Jeg tenker at dette handler om den offertankegangen som gjennomsyrer tidsånden og vestlig tenkning. Den innebærer at årsaken til en handling eller begivenhet ligger alltid ligger utenfor de eller den involverte. Jeg har ingen sans for pastorens stunt. Men han har ikke drept noen. Han har bare brent en bok som en måte å kommunisere noe på. Slik nordmenn brente Hamsuns samlede like etter krigen. At muslimene i Afganistan valgte å kommunisere sitt raseri over dette på den måten de gjorde er deres valg og deres ansvar. Personlig forteller det meg mer om hvem disse menneskene er enn om islam. Forøvrig er jeg hjertens enig med Morten i hans syn på Afganistankrigen. Den er en tragedie. Irak likeså. Og nå er de igang igjen.

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Dem, vi, oss og andre feil.

Publisert over 9 år siden

Vi er så enige, så enige folkens. Muslimene har skylda helt alene. Punktum. Nå har jeg heller ikke sett at noen har hevdet noe annet.

Poenget er bare at den infantile og rå fundamentilsimen som en finner i enkelte kristne miljøer, spesielt i USA, er så hårrerisende og så irriterende at en mister både munn  og mæle. De fleste av oss rister bare oppgitt på hodet. Helt til nå.

Nå, når en fundamentilstisk "pastor" har greid å sette fyr på den forbannede kruttønna, så benytter jeg for min del, muligens på refleks og ikke så overveid, anlendingen til å sende ei melding eller to til denne "pastoren". Og det er ikke snakk om ta fra noen retten til å ytre seg.

Men så er det jo slik at ytringsfriheten både kan brukes og misbrukes. Det er selvfølgelig en menneskerett å være idiot, til å tenke som en idiot, til uttrykke seg som en idiot og til oppføre seg som en. Vær så god, kjør i veg. It is your right to do so. Men han hadde også hatt mulighet å la være, til å velge det bort. Han var blitt advart på det sterkeste. Han visst hva han gjorde. På dommens dag kan det se ut til at han også har fratatt seg muligheten til å befinne seg i den store gruppen av uvitende, sekkeposten om man vil, far-forlat-dem-for-de-vet-ikke-hva-de-gjør-gruppen. Så langt jeg kan se, så finnes det ikke noen grunn til hverken unskyldning eller tilgivelse hverken her eller der for det selvsentrerte og enøyde stuntet.

Lars, du og jeg befinner oss like langt unna denne fyren. Han bor ikke i Kandahar i Afganistan, han er ikke muslim, han er ingen analafabet osv., men han er godt utdannet og tilhører den vestlige kristne kulturkrets, slik du og jeg gjør. Derfor kunne vi forvente og kreve at han og hans likesinnede oppfører seg slik. Derfor er det også naturlig å "gå etter han". Dette med tåredryppingen, som du nevner, er mer et bilde på at dersom han ikke bryr seg om at muslimer dør i fleng, så kanskje det gjør større inntrykk på ham at en av konskvernsene av toskeskapet, er at også folk som han selv (i betydningen hvit, vestlig osv.) har falt som offer for hans uforståelig misgjerning.

Men jeg er ikke optemistisk med hensyn til at noe av dette gjør inntrykk på gærningen med svovelstikkene.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

God oppsummering fra kompetent hold

Publisert over 9 år siden

Legger her inn en link om samme tema fra det jeg vil tro vil bli ansett som meget kompetent hold.

Fredrik Græsvik i TV2 er for tiden i Aganistan. Han drøfter saken med mye av dette samme utgangspunktet som undertegnede.

Les og bli vis: http://fredrik.tv2blogg.no/

 

Kommentar #9

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

De korrektes merkelige logikk.

Publisert over 9 år siden

De korrektes merkelige logikk er å gjøre gjerningsmennene til ofre. Det er ikke deres skyld at de begikk drap. Det er pastoren på den andre siden av jordkloden som har skylda. Og urovekkende mange i vesten går i den samme fella hver gang. Slik er pastoren med på å avsløre løgnen om "fredens religion".

Hvordan muslimene har greidd å få alle disse fra vesten til å gå på limpinnen, er en gåte. Den mest logiske forklaringen er elitens selvhat til egen kultur som er grunnlagt på kristne verdier og tradisjoner, riktignok på godt og vondt. Dette hatet er så stort at vår egen kultur må erstattes med noe annet. Det er dette de har drevet på med i 30-40 år nå.

Hvis noen brenner en bibel, som Otto Jespersen gjorde på TV, kommer det maksimalt noen indignerte innlegg i noen aviser. Noen masakrer på andre siden av jordkloden er det i hvert fall ikke snakk om.

Nei, hendelsene i Afganistan skjer fordi noen trekker i trådene der, vel vitende om hvilke reaksjoner dette vil avstedkomme i vesten fra de herskende grupper. Og hittil har de ikke blitt skuffet. Hadde brenningen skjedd i Norge, hadde nok Støre sørget for at vedkommende hadde blitt satt til veggs. Samtidig hadde han reist til Afganistan eller et annet muslimsk, toneangivende land for å be om tilgivelse, slik han gjorde forrige gang. Dette ville ha vært nødvendig siden han pleier omgang med Hamas og dens like.

 

 

Kommentar #10

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Poenget er bare at den infantile og rå fundamentilsimen som en finner i enkelte kristne miljøer, spesielt i USA, er så hårrerisende og så irriterende at en mister både munn

Hm, tja. Det lille jeg har sett av han Terry fikk meg ikke umiddelbart til å ønske at jeg var medlem i menigheten nei. På den annen side, er det ikke riktig at vi som kristne sier i fra om hva som vranglære og fører folk vekk fra Gud? Og hvilken vranglære har hatt større suksess enn islam?

For å si det slik: Om det var slik at man skulle protestere mot noe som en kristen, så måtte det vel være islam? Og om det var noe som fremfor alt symboliserer vranglæren så må det vel være Koranen?

Jeg hadde ikke gjort det selv, men jeg tror min egentlige grunn er at jeg tror det ikke er den riktige fremgangsmåten. Hadde jeg trodd det var til hjelp skulle satt i gang et bokbål med det samme:)

Kommentar #11

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Feil og feil pog atter feil.

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Min personlige mening er at vi aldri burde vært i Afghanistan eller Irak for den saks skyld. Er det noen vi kan bebreide for mye av det som nå skjer i Afghanistan, bortsett fra de som bor der, så er det vel de som har en tro på at man kan krige frem fred ved å være agressoren.

Men det ser vel ut til at mange av dem nå heller velger å kaste seg over en bokbrenner fremfor å se at de heller burde rette blikket til speile. Spørsmålet er bare hva Afghanerne forlanger for en fredelig tilbaketrekking av NATO-styrker i Afghanistan. Det vil jo ikke være helt urimelig å forlange en krigsskadeerstattning etter våre herjinger i landet deres.

Men selv med penger vil nok bitterheten hos Afghanerne ligger der i mange generasjoner fremover. Det paradoksale er at denne bitterheten også kan hemme da den langt på vei har gitt dem en unnskyldning for stort sette det meste som kan gå galt der nede også i lang tid fremover. Slik er vi mennesker, kan vi skyldlegge andre fremfor oss selv så hopper vi på med takk og bukk

 

Det blir feil å blande FN og NATO sitt engasjement i Afganistan sammen med denne uhyrlige og tragiske hendelse.

Dette var fanatiske muslimers reaksjon på koranbrenningen, sannsynligvis oppildnet av Taliban.  Mobbens mål var først og fremst USA sin ambassade.  Da de ble møtt med sterk motstand og skarpe våpen der, vendte de seg mot FN sitt hovedkvarter i byen.  At sistnevnte av prinsipp, selv om de var uniformerte ikke bar våpen, på grunn av sitt spesifikke humanitære oppdrag, så ikke ut til å ha noen betydning for den rasende mobben.  Noen må jo betale (dø) for all urettferdigheten - hevnen er søt- heter det jo.

Motivet for å gå inn i Afganistan var i utgangspunktet godt og viktig.  En internasjonal "politi"  styrke skulle prøve å holde ro og orden til ansvarlige nasjonale myndigheter fikk etablere seg med sitt eget maktapparat.  Glem ikke opprinnelsen til det hele.                                                                                                                                      Men utviklingen gikk i feil retning.  Jeg har lenge hatt betenkeligheter mot vestmaktene for håndteringen av problemet.  Hvorfor har de ikke gått sterkere inn for å hjelpe og vinne sivilbefolkningen med tilretteleggelse av infrastruktur,  heving av levestandard, sykehus og helsetjenester, i stedet for "bare" å være politi.  Det er penger og rikdom nok i vesten til dette.  Gitt at dette hadde skjedd på et tidlig tidspunkt, og i et hurtig tempo, da ville nok det afganske folk med hjelp av sine egne myndigheter vendt taliban ryggen for godt.

Men nå er jeg ikke så sikker lenger.  For det første så har jeg for liten innsidekunnskap til det hele. Og for det andre så ser det ut til at Islam so religion har større makt over mennesket enn all verdens velstand kan lokke med.   Muslimer er massemennesker.   Og massemennesker har ingen annen moral enn det som er godt for massen.  Sett fra en motsatt synsvinkel ;   det som truer massen truer også enkeltmennesket.  Når koranbrenningen fant sted, jvnf. også de tidligere avistegningene, brer det seg en angstfølelse som ild i tørt gress; noen vil oss ondt ! Slik er massen programmert til å tenke,  og dette gjelder ikke bare muslimer.  Vi ser dette også i sekulære stater som f.eks. Nord Korea.   Vi må også huske på at ytringsfrihet er et ikkebegrep, i høyden et fremmedord i slike kulturer.

Jeg tror til og med at selveste Holocaust ble mulig på grunn av Hitlers manipulære virksomhet blandt sine massemennesker.

Pastoren som brendte koranen er ikke et massemenneske.  Men vi kan godt tildele ham en karakteristikk som  fanatisk lavpannet, korttenkt, enerådende, maktmenneske som ikke ser annet enn sine egne problemer.  Kort sagt, den perfekte person til å danne og lede sin egen gruppe av massemennesker, slik andre religiøse leder derover har gjort før ham.   Men så vidt jeg vet,  direkte drapsmann, kriminell og lovbryter er han ikke, i hvert fall ikke ennå. Den som lever får se.

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Feil for deg rett for meg

Publisert over 9 år siden

Mer er det ikke å si om det fra min side Magnus L.

Kommentar #13

Gunn Hole

0 innlegg  10 kommentarer

Kommunikasjon

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

God oppsummering fra kompetent hold

Takk for lenkja til Fredrik Græsvik sin velskrivne og interessante artikkel! Den var klargjerande. Eg siterer: "Dette er ikke et forsvar for de avskyelige handlinger den afghanske mobben stod bak. Dette er et angrep mot han som misbrukte sin rett."

Ytringsfridomen skal vi verne om på alle måtar, men bruke den med fornuft. Hensikta med ytringar er vel at bodskapen når fram til mottakaren med meininga intakt? Det bør derfor vere heilt unødvendig å provosere folk som ikkje maktar å sortere mellom kva ein pastor gjer, og kva heile "Vesten", her representert ved FN, står for.
Som lærar for innvandrarar møter eg problemstillingar der eg må gjere valg på korleis eit tema vert presentert. Vi er alle sterkt påverka av vår eigen kultur, og ser og tolkar verda gjennom eigne briller som er farga av denne. Vi har desverre ein tendens til å snappe opp det som stadfestar fordommane våre.

Så i iveren etter å bastant skulle markere eigen ståstad, som denne pastoren gjorde, kan ein komme til å kaste olje på bålet. Det vi treng i dag, er brubyggjarar med god kjennskap til kommunikasjon mellom kulturane.


Kommentar #14

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Forskjellsbehandling

Publisert over 9 år siden

Det som irriterer meg mest med denne saken, er den forskjellsbehandlingen man har når det gjelder kristne og muslimer. Slik som enkelte statsledere uttaler seg, kan man få inntrykk av at det er den provoserende (og idiotiske) handlingen til en såkalt pastor i USA som har skylden for det som skjedde i Afghanistan. Dette er så feil som det kan bli. Det er ingen naturlov eller menneskerettighet at muslimer får lov til å gå amok hver gang de føler seg krenket. Det er ene og alene disse voldelige muslimenes feil. (Er det alle søskenbarnekteskapene som har ført til problemet med aggreskontroll?) Hvis man viderefører denne logikken, ville det være Otto Jespersen sin feil om jeg drepte et knippe tilfeldige ateister på grunn av at han tente på Bibelen. Men egentlig hadde det vært min feil alene. Fra vi er små lærer vi å ta ansvar for våre egne handlinger, og stå til ansvar for det vi selv har gjort. Hva lærer egentlig muslimene av det som verdensledere nå gjør? Det rettes sterkere kritikk mot en dust i USA enn det rettes mot voldsmenn og mordere i Afghanistan. Da har voldsstrategien til islam virket. Dette blir veldig feil.

Hvis vi ser litt nærmere på hva som gjøres i islams navn rundt omkring i verden, blir disse statsledernes uttalelser enda mer provoserende. Muslimer nøyer seg ikke med å brenne Bibler - de brenner kirker, mishandler kristne og dreper kristne. For meg er det temmelig provoserende, men jeg tar ikke med meg en AG3 til nærmeste moske for det. Hvorfor hører vi aldri verdens ledere kritisere dette? Det er kvalmende taust når det gjelder denne saken. Er virkelig Koranen mer verdt enn menneskeliv? Om et hvert muslimsk overgrep mot kristne skulle fått like mye oppmerksomhet og medieomtale som denne koranbrenningen måtte avisene ha et ekstrabilag hver dag for å få med alle muslimske overgrep mot kristne.

Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Er det greit å krenke kristne fordi vi ikke reagerer med vold? Er det alvorligere å brenne en Koran enn å drepe kristne og brenne kirker? Hvor blir det av proporsjonaliteten i reaksjonene? Jeg savner en statsleder som er tøff nok til å kalle en spade for en spade og sette denne voldsforherligende religionen på plass.  Muhammed er alle muslimers store forbilde for han levde et perfekt liv til etterfølgelse for muslimer. Men han var en landeveisrøver, morder og kriger. Hvordan kan man da tro at islam er fredelig?

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nei, og atter nei, men jeg pøver igjen.

Publisert over 9 år siden
Tom Eivind Koveland. Gå til den siterte teksten.

De korrektes merkelige logikk er å gjøre gjerningsmennene til ofre. Det er ikke deres skyld at de begikk drap. Det er pastoren på den andre siden av jordkloden som

Mulig at jeg har havnet på en tråd for tungnemhet (nei, alle her er ikke tungnemme) :)

1) Nei, det er ingen som fritar muslimene for deres ansvar. Det er deres handlinger og deres skyld alene. De må selv stå til ansvar for deres vranglære eller vrangtolkninger av læren og deres alldeles forrykte misgjerninger. Slik er det også i denne saken. Håper dette oppfattes.

2) Nei, det er ingen som mener at "pastoren" har drept noen, eller at kristendommen har gjort det, for den sakens skyld. Håper at dette oppfattes.

Gjentar. Muslimene har drept og dreper i ren og skjær fanatisme. "Pastoren" nøyer seg med å brenne Koranen. Igjen understrekes de to poengene. Håper at dette oppfattes.

Når det er blitt debatt ut av dette, er det fordi "pastoren" varslet for halvt år siden at han ville brenne Koranen. Han ble avdart fra absolutt alle hold, også fra den amerikanske presidenten. Han fikk klar beksjed om at dersom han gjorde dette, var det stor fare for at han kunne sette amerikanske og allierte liv i fare.

De som har fulgt litt med, vet at det blant de muslimske fundmentalistene finnes enkelte strateger som går og venter på at det skal skje noe som de kan bruke til å antenne massene. Hvis ikke noe skjer, så forsøker de selv å framprovosere slike hendelser.

Brenning av Koranen er nettopp en slik hendelse, en av de ultimate faktisk. Og dersom det skulle skje i USA, og atpå til av en hvit kristen leder, ja, så er det en ren innertier. Hurra! Sett igang gutter! Drep så mange dere orker og kan i Allahs navn! Og så skjedde nettopp det. På denne måten ble den handelkraftige "pastoren" i Florida de radikale muslimske starategenes nyttige idiot. Siden dette var lett å forutse, og fyrbøteren ble advart i absolutt klare ordelag, og han likevel trosset dette, tente på og utløse de nevnte konsekvensene, er det noen av oss som blir stående både måpende og spørrende tilbake. Why!?

Det er mitt silde håp at man slutter å stille spørsmål ved våre motiver, når vi stiller spørsmål til "pastoren" om hvorfor gjorde han dette? Hva var motivet? Hvor drite seg så kraftig ut? (Vel, det siste spørsmålet stilles til ved baren etter et par øl på The Pond, puben som ligger a couple of blocks away from his church)

Selv om det er underordnet for det som skjedde i Afganistan, er det ikke så merkelig vi blir litt nysgjerrige på fyren - eller altså fyrbøteren.

Håper at alt dette oppfattes, selv det nok er mye på en gang.

Kommentar #16

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden

---

Jeg vil sammenligne dette med følgende:  En mann går bort til en Hells Angels type og sparker ham i skinnleggen.  Konsekvensen av dette ender opp med at mannen blir slått helseløs.  Naturligvis er det ikke et forsvar for hevnakten, for den er fullstendig ute av proporsjoner.  Men vi kan i ettertid anklage mannen for å ha vært en komplett idiot.

I tilfellet med denne pastoren er idiotien enda større, ja nærmest umoralsk: Fordi i dette tilfelle blir ikke mannen slått helseløs, men helt uskyldige mennesker, som for eksempel en norsk kvinnne som bare gjorde jobben sin, ja hun og flere med henne ender opp i kister.

Det komplette idioti.

 

Kommentar #18

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Gisler

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Når det er blitt debatt ut av dette, er det fordi "pastoren" varslet for halvt år siden at han ville brenne Koranen. Han ble avdart fra absolutt alle hold, også fra den amerikanske presidenten. Han fikk klar beksjed om at dersom han gjorde dette, var det stor fare for at han kunne sette amerikanske og allierte liv i fare.

Nå er det vel ikke mange som er tilhenger av å brenne Koranen. Jeg er i alle fall alt for glad i bøker til å brenne dem. En annen ting som ville stoppet meg, er respekt for andres tro.

Det jeg ikke liker ved dette er det at vi i Vesten blir tatt som gisler av islam. Denne gangen er det brenning av Koranen de bruker trusler om vold og vold for å stoppe. Hva er det neste gang? Skal noen halvgale analfabeter bestemme hva vi kan gjøre og ikke gjøre? Vestens ledere burde heller massivt ha fordømt muslimsk vold i stedet for disse snålingene i USA. Vi kan risikere at vi i Vesten i redsel for muslimsk vold begrenser oss selv. På mange måter minner Vestens forhold til islam om et ektepar der den ene er psykopat. Den normale i et slikt forhold vil hele tiden endre sin adferd for ikke å bli utsatt for vold. Jeg er redd for at dette er i ferd med å skje med vårt forhold til islam også. Et eksempel er debatten rundt blasfemiparagrafen i norsk lov. Etter at flertallet i Norge lenge hadde kjempet for retten til å gjøre narr av de kristne, ble det en helomvending da det var snakk om islam. For dem kunne man jo ikke krenke. Vi ser det hos komikere, filmskapere, forfattere og andre også; de gjør gjerne narr av kristendommen, mens islam tør de ikke røre - ikke av respekt, men av redsel. Jeg ønsker ikke en verden der vi i Vesten til en hver tid skal dikteres av trusler fra den muslimske del av verden. 

Kommentar #19

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hensikten helliger midlet.....?

Publisert over 9 år siden

Hva var pastorens hensikt med koranbrenning?

Skape fred? 

Det oppnådde han ikke!

Skape sympati eller kristen tro blandt muslimer eller ateister?

Det oppnådde han ikke!

Vise muslimer at vi er modige, "Og tok de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen la gå"

Det oppnådde han, bare at det var ikke hans egen barn og viv!

Forsvarer jeg grusomme handlinger gjort av fundamentale muslimer?

Nei og atter nei!

Men vi som ikke er fundamentalistiske muslimer MÅ BRUKE ANDRE MIDLER FOR Å NÅ VÅRE MÅL!

Vi må bruke midler som gjør at vi når målet!

Kansjke vi skal diskutere hva vi kan gjøre for å skape fred? Kanskje vi som kristne skulle spørre, hva ville Jesus gjort?

 

 

 

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil sammenligne dette med følgende:

Så er det slik at Hells Angles driver med narkotikasalg, pengeutpressing, prostiusjon, tortur. Det må være greit å påpeke at det ikke er ett konstruktivt bidrag til ett godt samfunn?

Ett virituelt spark på skinnleggen er på sin plass.

Kommentar #21

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Mer er det ikke å si om det fra min side Magnus L

 

Her er det vel egentlig ikke så mye spørsmål om hvem som har feil eller ikke.  Her er det nok spørsmålet om hva som er fakta.

Kommentar #22

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

I tilfellet med denne pastoren er idiotien enda større, ja nærmest umoralsk: Fordi i dette tilfelle blir ikke mannen slått helseløs, men helt uskyldige mennesker, som for eksempel en norsk kvinnne som bare gjorde jobben sin, ja hun og flere med henne ender opp i kister.

Det komplette idioti.

Det ligger vel under her at den du provoserer ikke er i stand til å avpasse reaksjonen. En kan vel si at du vurderer muslimer som noe mindre tilregnelig enn Hells Angels medlemmer?

Jeg synes det kanskje blir en for stor undervurdering av disse menneskene. Dessuten kan man alltid bruke denne type logikk i forbindelse med rabiate, voldelige mennesker. Jeg tror forøvrig at denne pastoren oppriktig mener at islam er noe styggedom, og han ikke gjør dette fordi han skal fremme seg selv. Han er jo selvsagt drapstruet og har fått en pris på sitt hode, så det er åpenbart at dette er noe man ikke gjør om man ønsker ro og fred for sin egen del.

Kommentar #23

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Det ligger vel under her at den du provoserer ikke er i stand til å avpasse reaksjonen. En kan vel si at du vurderer muslimer som noe mindre tilregnelig enn Hells Angels medlemmer?

Nei, ikke om du mener muslimer generelt.  Da tar du skammelig feil av meg.  Jeg mener de mest ekstreme og fundamentalistiske, som vi etter gjentatte bevis VET kan reagere som gitt i slike situasjoner.  Vi har rimelig sikker empiri på denne risiko.

 

Kommentar #24

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Martin Tobias. Gå til den siterte teksten.

Og da er igjen spørsmålet...skal vi godta dette? Skal vi legge ansvaret på en amerikansk pastor fordi noen lar seg krenke nok i Guds navn til å drepe mennesker? Kan vi på noen måte tillegge denne pastoren ansvar når han ikke har gjort noe som ytringsfriheten ikke dekker.

Viktige perspektiver. Jeg er i likhet med deg - og de aller fleste andre - veldig kritisk til det pastoren har gjort, men da i den forstand at jeg vurderer hans egen handling. I likhet med deg og flere andre vil jeg imidlertid ikke gi pastoren noen skyld for hva mennesker på andre sida av kloden finner på, blant annet under henvisning til at de ble provosert av hva nevnte pastor gjorde med ei hellig (for dem) bok. Når media, bl.a. her i Norge, kommer med framstillinger der pastoren direkte eller indirekte gis skyld for at FN-personell ble drept, så kan jeg ikke være enig. (Fra et indre-kristent perspektiv er det heller ingen tvil om at det pastoren gjorde var uklokt - og skadelig for evangeliet.)

Hvis alle skal påberope seg retten til å drepe eller terrorisere andre på bakgrunn av at man blir provosert av et eller annet så ligger vi alle tynt an... Nei, mennesker må ansvarliggjøres for sine egne gjerninger. Morten Christiansens perspektiver er derfor også veldig fornuftige.

Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skal vi bare godta det?

Publisert over 9 år siden

Vår rettferdighetssans reagerer spontant på denne himmelropende forskjellen på å bruke virkemidler..

Skal vi legge oss på ryggen og logre for den rabiate ekstremismen disse islamistene representerer??

NEI...Det kan vi ikke...Det vil bli lagt merke til i hele den islamske verden at noen er så pinglete her i vesten at de ikke klarer å skille på en uskyldig bokbrenning og drap og terrortrusler..

Det er skremmende å se utviklingen,og det blir tydeligvis verre og verre..nå tør nok ingen å tegne muhammed lenger...

Det ble sagt da muhammedtegningene ble trykket at det var en symbolhandling...Ja...har vi snart noe å komme med når vi skal demonstrere vår frihet.?

For det jo islamistene som styrer alt med FRYKTENS makt...Skremmende..

 

Kommentar #26

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Tenke det, ønske det.....

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det ble sagt da muhammedtegningene ble trykket at det var en symbolhandling...Ja...har vi snart noe å komme med når vi skal demonstrere vår frihet.?

Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det?

Ja hvis det kunne skape fred. Hvis handlingen, enten den var å tegne karikaturer eller brenne bøker, kunne overbevise om at det beste er å legge ned våpnene og innføre demokrati. Ja, da ville jeg støtte både den ene og den andre som utførte handlingen.

Men slik er det ikke. Det skaper bare enda med hat og vold. Som ringvirkninger i vannflaten etter et steinkast, for ikke å si som en tsunami etter et jordskjelv. Hevnens vei er aldri den rette!

Sinnet og frustrasjonen over det som skjedde i Afganistan må ikke få oss til å miste besinnelsen. Vi må tenke oss om før vi handler, og finne ut hva som er mest hensiktsmessig for å nå målet.

Vi må også lytte til de som har erfaring fra krigsområder. Vi har jo ikke, som de, ubegrenset med "hellige krigere" som vi kan fylle på med etter hvert. Selv om de som reiser er klar over at det er farefulle oppdrag, skal ikke vi gjøre det farligere for dem.

 

 

 

Kommentar #27

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Takk for innlegg

Publisert over 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Et eksempel er debatten rundt blasfemiparagrafen i norsk lov. Etter at flertallet i Norge lenge hadde kjempet for retten til å gjøre narr av de kristne, ble det en helomvending da det var snakk om islam. For dem kunne man jo ikke krenke. Vi ser det hos komikere, filmskapere, forfattere og andre også; de gjør gjerne narr av kristendommen, mens islam tør de ikke røre - ikke av respekt, men av redsel.

Jeg deler Thyves synspunkter her og mener det som en korrekt analyse. Dette anser jeg for et større problem for vårt land enn Afganistan og Jones tilsammen. Det er også grunnen til at jeg mener det er større grunn til respekt for hr. Jones enn for våre hjemlige kulturadikalere.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere