Jan Rudy Kristensen

Leder, Kristne Arbeidere
3

Teologisk retorikk for blå-blå politikk

I går og i dag har det vært arrangert Oslo symposium 2011. De som står bak er kristenfolket.no og Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Bjarte Ystebø som leder organisasjonen kristenfolket.no, og som har vært frekk nok til å forsøke å monopoli

Publisert: 25. mar 2011

 

Disse ”kristne verdiene” til Ystebø manifesterer seg i fem saker. -Avskaffelse av dagens ekteskapslov, nei til aktiv dødshjelp, flytting av den norske ambassaden til Jerusalem, gi støtte til det han kaller Israels sikkerhetsgjerde og å få en borgerlig regjering ved neste valg.

 

Bjarte Ystebø skal selvsagt få lov til å mene at dette er viktige saker, og kamp mot aktiv dødshjelp samler heldigvis bred politisk støtte.  Men å definere disse sakene som utpreget kristne mener jeg er å gjøre en grov feil. Det har de siste åra vært en tendens til at en kan slippe unna med å si at noe er kristne verdier uten å måtte begrunne hvorfor disse verdiene er utpreget kristne. Det er også en tendens til å rope at Arbeiderpartiet eller den rødgrønne regjeringa driver med avkristning, uten å måtte begrunne utsagnet.

 

Det Ystebø og hans kompanjonger i virkeligheten holder på med er å drive politisk propaganda for partier til ytterste høyre, kanskje aller mest Fremskrittspartiet. Det handler i realiteten ikke om hva som er kristent eller ei. Hvis Ystebø virkelig hadde hatt troen på evangeliets kraft, så ville han ikke hevdet at noen regjering kan avkristne noe som helst. Det er enkeltmennesker som tror, ikke stater eller institusjoner. Evangeliet går tvert i mot ofte kraftig fram i områder der det ikke er noen politisk fordel å være kristen.

 

Få land kan skilte med den religions- og ytringsfiheten vi har i Norge i dag. Det at staten er med og finansierer tros- og livssynssamfunn er unikt i internasjonal sammenheng. Grunnen til at kristendom ikke er eneste religonen barn lærer om på skolen er at det er viktig å lære om andres tro. Det er ikke skolens oppgave å drive trosopplæring, det er foreldrene og menighetenes oppgave. Alle trossamfunn i Norge får via offentlige bevilgninger også midler til trosopplæring, dette kan ikke kalles avkristning.

 

Det Ystebø driver med er en grov sammenblanding av politiske verdier til ytterste høyre og teologi. Teologiske synspunkter jeg forøvrig mener han ikke har bibelsk belegg for å hevde. Ystebø må selvsagt gjerne støtte et parti som for eksempel FrP for min del. Men jeg vil ha meg frabedt denne useriøse sammenblandinga av blå-blå politikk og teologisk retorikk.

 

Jeg finner meg ikke i at vi som er tilhengere av en sosialdemokratisk samfunnsretning, hvor like muligheter for alle er en hovedsak, skal framstilles som noen mindre del av et kristent fellesskap enn dem som støtter partier som ønsker å fjerne u-hjelp til verdens fattigste, gjøre profitt på gamle og syke, og frata vanlig arbeidstakere rettigheter som sikrer dem blant annet tid med familiene sine. Og Jesus har vel aldri bedt oss om å engasjere oss i at Norge ikke skal ha sin ambassade i hovedstaden i et land? Dette synspunktet er jo direkte sært!

 

Oslo symposium er med og gir en talestol til krefter som går så langt som å sammenlikne islamisme med nazisme, og som hyller Egypts tidligere diktator som en demokrat. Dersom det er et samfunn som Egypt under Mubarak som er normen for arrangørene av Oslo symposium blir jeg veldig bekymra for hvordan de tenker seg at det norske samfunnet skal se ut med deres ideal- regjering.

 

Det finnes kristne mennesker i alle partier, og mange begrunner sine politiske standpunkt i sin egen tro, men en skal likevel være forsiktig med å forsøke blande disse så ukritisk som det gjøres av kristenfolket.no.

 

Gud har ingen politisk farge. Og menighetene skal ønske alle velkommen, uavhengig av politisk standpunkt. Vår viktigste oppgave som kristne i samfunnets fellesskap er å utøve nestekjærlighet og gjøre mot andre det vi vil at andre skal gjøre mot oss.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Bra

Publisert over 9 år siden

-----------

Et bra innlegg.  Du har helt rett; dette "symposiumet" er lite annet enn den kristne høyresiden som bruser med fjærene.  Nå må jo også de få lov til å arrangere sine møter, men det er problematisk når man kobler denne høyrepolitikken til "kristne verdier".  Er det så mye mer "kristent" å stemme Frp enn å stemme Arbeiderpartiet?  Ja, hvem har fått utdelt makt og myndighet til å definere hvilke verdier som er "kristne" og ikke minst hvilke politiske saker som er "kristne" saker?

Jeg lurer på følgende: Dersom man skreller av all uenighet kristne imellom, hvilken verdi/ hvilke verdier er det som er felles for absolutt alle kristne uavhengig av konfesjon?

 

Kommentar #2

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Fint innlegg Jan Rudy. Det er fint at du går inn og berører disse tingene. Jeg synes at du kommer med mye fornuftig, f.eks. di problematisering av koblinga mellom politisk retorikk og teologi. For min del har nok AP-toget gått, men jeg har likevel stor sans for noe av det AP står for, samt det engasjementet som du og grupperinga di har. Velkommen til Verdidebatt forresten. Mvh Magnus

Kommentar #3

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Nei til sorteringssamfunnet

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg lurer på følgende: Dersom man skreller av all uenighet kristne imellom, hvilken verdi/ hvilke verdier er det som er felles for absolutt alle kristne uavhengig av konfesjon

Jeg har trodd at felles for kristne må vel være  at de forholder seg til og tror det som er  er nedfelt i Johs. 3:16, kalt den lille Bibel:"For så ha Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt , men ha evig liv."  Riktignok "pendler" jeg  mellom tro og tvil, men kanskje denne pendlingen er naturlig.

Bibelen har også  en god del anvisninger på et kristent liv. Holdninger som kan være godt å ta med når verdispørsmål i politiske fora debatteres..  Kanskje det hele kunne tones ned til å peke på et godt forbilde, nemlig den barmhjertige samaritan.  Som kristen står det dog for meg som  opplagt at livet begynner ved unnfangelsen og slutter ved en naturlig og verdig død.  Derfor har det helt fra 1950-årene å holde meg til et parti som sterkt  forfekter det KrF,, selv om jeg i denne lange tiden som medlem og også som politisk aktiv ikke bestandig er enig i det ledelsen gjør, ja av ogv til vonbroten.. 

 Jeg  innrømmer for øvrig  gjerne at kristne kan gjøre en god jobb i andre partier. Jeg har også respekt for Kristne Arbeideres Forbund. Takk for dine betraktninger, selv om jeg ikke deler en del av dine synspunkter om Oslo symposium,  Jeg var til stede det meste av tiden  Nå var jeg heller ikke enig i en del av det som ble sagt,  men  at det trengs en oppvåkning for å verne om de røttene som vårt samfunn bygger på, synes jeg det ikke var vanskelig å slutte meg til. Det var da også en del av budskapet på symposiumet.  Dessverre er det nok slik at sosialdemokratene ikke har vært de ivrigste forkjempere for å holde på vår kristne arv. Avskristningen begynte vel like etter siste verdenskrig, da staten overtok Oslo kristne læreskole. Senere kan nevnes flere eksempler.

Uavhengig av nevnte symposium tror jeg derfor en trenger en annen politikk og altså dermed en ny regjering.  Jeg synes Marte Wexelsen Goksøyr med Downs syndom er tilstrekkelig argument. Hun som Arbeiderpartiet  ikke ønsket skulle vandre i Stortingert for å fortelle statsministeren om hva hun syntes om forslag om tidlig ultralyd.  Marte stjal "showet" på symposiumet med sitt innlegg og sin sang.  Hun er som alle oss andre unikt som menneske.. Jeg har truffet en del "Marter" i mitt liv.  Medmennesker med stor M. Jeg trenger ikke å bli integrert, sa Marte. "Alle er  vel anderledes", føyde hun til.  

Bevar oss fra sorteringssamfunnet!

 

             

 

 

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Odvar

Publisert over 9 år siden

Ja du peker på ting som kan være felles for de fleste kristne.  Problemet med å blande religion og politikk er flere, en av dem er at religion handler om tro på Gud, politikk handler om å finne løsninger på jordiske problemer.  Det betyr ikke at løsninger på slike problemer ikke kan ha sin rot i holdninger og verdier der man finner gjenklang i sin gudstro.  Men det er problematisk dersom smalsporede politiske saker kobles sterkt til ordet "kristen".  Er det noe som ikke er i evangeliespredningens interesse, så må det være at kristendom forbindes med smalsporet og sekterisk virksomhet.

Sorteringssamfunnet; greit nok.  Den barmhjertige samaritan - som f.eks kan manifestere seg i god sosialpolitikk; greit nok.  Verre er det med smalsporede emner som å flytte ambassaden til Jerusalem og lignende saker.  Hvis det kommuniseres at dette er en viktig "kristen" sak, vil mange søkende mennesker tenke at dette med kristendom ikke er noe for dem.  Og kristne som absolutt ikke brenner for slike saker, Jan Rudy er vel en av dem, rister oppgitt på hodet.

De aller fleste av oss, enten vi er kristne eller ei, er stort sett enig om målet; at vi skal ha et samfunn som er godt for alle.  Det vi er uenige om er veien dit.  Da er det problematisk å hevde at den eneste farbare vei for kristne mennesker i det politiske landskap går på blått underlag.

 

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Huff

Publisert over 9 år siden
Jan Rudy Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det Ystebø og hans kompanjonger i virkeligheten holder på med er å drive politisk propaganda for partier til ytterste høyre, kanskje aller mest Fremskrittspartiet.

Kanskje Jan Rudy Kristensen skulle definere hva som er ytterste høyre?

Jeg trodde det tradisjonelle irrasjonelle synet var at fascistene og nazistene lå ytterst til høyre. Alternative mer rasjonelle syn på dette plasserer dem i sentrum eller til venstre. Da får vi liberalister (og gjerne libertarianister) ytterst til høyre.

Siden vi ikke har slike partier - verken fascister og nazister, eller liberalister og libertarianister - på Stortinget, så undrer jeg litt over dette med ytterste høyre.

Jan Rudy Kristensen skriver: Det har de siste åra vært en tendens til at en kan slippe unna med å si at noe er kristne verdier uten å måtte begrunne hvorfor disse verdiene er utpreget kristne. Det er også en tendens til å rope at Arbeiderpartiet eller den rødgrønne regjeringa driver med avkristning, uten å måtte begrunne utsagnet. (Min fremhevelse.)

Joda, det er gjerne viktig å begrunne, spesielt om man snakker til de som ikke kan det man holder på med.

Kan hende Jan Rudy Kristensen skulle dokumentere våsete utsagn som "ytterste høyre".

(For ordens skyld: Jeg er ikke såkalt konservativ.)

 

At den kristne tro bygger på personlige moralske valg og eiendomsrett burde være ganske klart i Bibelen. De konservative ignorerer gjerne dette tradisjonelt sett i familiespørsmål, mens såkalte kristensosialister ignorerer dette tradisjonelt i økonomisk politikk.

Pr i dag har imidlertid disse tradisjoner endret seg og begge parter finner all mulig styring som viktig.

Spørsmålet blir da om man ville stemme på kontrollpartier på høyresiden av en meningsløs høyre/venstre-akse eller på venstresiden. Alt etter hvilke profil det gitte partiet har, eller sagt klarere: Alt etter hvilke grupper man liker å regulere/undertrykke.

Kommentar #6

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Kursendring - ikke retorikk

Publisert over 9 år siden
Jan Rudy Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det Ystebø og hans kompanjonger i virkeligheten holder på med er å drive politisk propaganda for partier til ytterste høyre, kanskje aller mest Fremskrittspartiet. Det handler i realiteten ikke om hva som er kristent eller ei. Hvis Ystebø virkelig hadde hatt troen på evangeliets kraft, så ville han ikke hevdet at noen regjering kan avkristne noe som helst. Det er enkeltmennesker som tror, ikke stater eller institusjoner. Evangeliet går tvert i mot ofte kraftig fram i områder der det ikke er noen politisk fordel å være kristen.

I lange tider er kristendommen og de kristne verdier blitt skjøvet bort fra det offentlige rom, og inn i det private hjem. Ja, kanskje helt inn i hjertet på hver enkelt. Troen er og skal være en privatsak, som samfunnet ikke skal være belemret med.

Ja, troen er personlig. Det er derimot ikke det som er Ystebø og hans kompanjonger sin agenda. Ystebø, og mange med han, vil ha de kristne verdiene tilbake i samfunnet vårt. Det handler ikke om at staten skal tro. Det handler om hvilke verdier staten skal ha. Hvilke verdier som skal danne grunnlaget for styringen av dette landet!

Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som har bygget Norge. Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som er grunnlaget for dagens menneskrerettigheter.

Idag er de kristne verdiene jaget fra det offentlige rom. Det er dette Ystebø, og svært mange andre, ønsker å gjøre noe med. Skal vi få dette til, må landet vårt få en ny kurs. Da må vi endre kursen som idag føres av de sosialistiske partiene på Stortinget. Derfor ønsker Ystebø og kompanjongene hans en borgerlig regjering.

For øvrig sier Herland i sitt foredrag, at dette ikke er kursendring som bare kan oppnås gjennom de borgerlige partier.

Kommentar #7

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Kursendring - ikke retorikk

Publisert over 9 år siden
Jan Rudy Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det Ystebø og hans kompanjonger i virkeligheten holder på med er å drive politisk propaganda for partier til ytterste høyre, kanskje aller mest Fremskrittspartiet. Det handler i realiteten ikke om hva som er kristent eller ei. Hvis Ystebø virkelig hadde hatt troen på evangeliets kraft, så ville han ikke hevdet at noen regjering kan avkristne noe som helst. Det er enkeltmennesker som tror, ikke stater eller institusjoner. Evangeliet går tvert i mot ofte kraftig fram i områder der det ikke er noen politisk fordel å være kristen.

I lange tider er kristendommen og de kristne verdier blitt skjøvet bort fra det offentlige rom, og inn i det private hjem. Ja, kanskje helt inn i hjertet på hver enkelt. Troen er og skal være en privatsak, som samfunnet ikke skal være belemret med.

Ja, troen er personlig. Det er derimot ikke det som er Ystebø og hans kompanjonger sin agenda. Ystebø, og mange med han, vil ha de kristne verdiene tilbake i samfunnet vårt. Det handler ikke om at staten skal tro. Det handler om hvilke verdier staten skal ha. Hvilke verdier som skal danne grunnlaget for styringen av dette landet!

Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som har bygget Norge. Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som er grunnlaget for dagens menneskrerettigheter.

Idag er de kristne verdiene jaget fra det offentlige rom. Det er dette Ystebø, og svært mange andre, ønsker å gjøre noe med. Skal vi få dette til, må landet vårt få en ny kurs. Da må vi endre kursen som idag føres av de sosialistiske partiene på Stortinget. Derfor ønsker Ystebø og kompanjongene hans en borgerlig regjering.

For øvrig sier Herland i sitt foredrag, at dette ikke er kursendring som bare kan oppnås gjennom de borgerlige partier.

Kommentar #8

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Hva med de 10 bud?

Publisert over 9 år siden

Jan Rudi Kristensen (Ap) etterlyser  hva som er utpregede kristne verdier. Hva med de 10 bud? Der er det blant annet et som heter at du skal ikke lyve. Når jeg da leser at FRP vil fjerne all uhjelp, er jo selvsagt ikke dette riktig, men et brudd på dette budet.

 

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som har bygget Norge. Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som er grunnlaget for dagens menneskrerettigheter.

Påstår du at det er kristendommen som fremmet likestilling også eller?  :-) Merkelig hvor mye kristendommen skal ha æren for enten de har den eller ikke....

 

Tror faktisk at de kristne i dag er LANGT mer farget av sekulærismen enn omvendt jeg.... så kan en jo diskutere hvorfor det ikke var jesus som kom med menneskerettighetene og, på det grunnlaget, hvorfor vi skal fremme "kristne verdier" i sin helhet, når de verdiene vi har i dag er minst like gode, om ikke bedre enn de kristne verdiene som det hevdes at dagens verdier er tuftet på... Det virker på meg som om det er et stort ønske bland en del kristenfolk å TVINGE kristendom på folk igjen... Vil de ikke tro så skal de liksom.... Det virker som om kristenfolket plutselig har forstått at de mistet sitt største våpen for spredning av kristendom når indoktrinering i hjem og skole ble tatt fra dem og nå ønsker de å reversere den utviklingen ved å tvinge kristendom inn i skole og hjem igjen....

Og religiøs tro ER privat. Det skal ikke gå ut over noen andre at noen tror på påstander om den eller den guden, hverken på privat basis eller i det offentlige rom. Så hvordan kristne i det hele tatt kan få seg til å tro at alle i et samfunn skal rette seg etter påstandene i bibelen og frivillig godta at det som står der er sannhet er meg en gåte...

Kommentar #10

Maria Hevzy

0 innlegg  3 kommentarer

Diverse kommentarer til kommentarene...

Publisert over 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

At den kristne tro bygger på personlige moralske valg og eiendomsrett burde være ganske klart i Bibelen. De konservative ignorerer gjerne dette tradisjonelt sett i familiespørsmål, mens såkalte kristensosialister ignorerer dette tradisjonelt i økonomisk politikk.

Ser Arild Holta etterlyser en definisjon av ytterste høyre. I norsk politikk vil de fleste definere Fremskrittspartiet til ytterste høyre på høyre- venstre aksen. De sier også selv i sitt prinsipprogram et de er et liberalistisk parti.

Det jeg lurer på er hvordan du kan mene at den kristne tro handler om eiendomsrett. Det er ingen ting i Jesu budskap såvidt jeg kan se som handler om eiendomsrett. Og såvidt jeg vet var de første kristne ikke opptatt av eiendom i det hele tatt, de solgte tvert imot det de eide (ikke det at jeg mener at alle burde gjøre det) og fokuserte ene og alene på å forkynne evangeliet og bygge menigheter. Og siden vi først er inne på det så er vel det å sanke eiendom eller "skatter" heller ikke er noe stort ideal rent bibelsk, jamfør å samle skatter på jorden fra Matteus 16.

Den kristne tro bygger på evangelienes beretninger om Jesu frelsesgjerning. Jesu soningsoffer er utgangspunktet, eller Den lille bibel som noen har nevnt i kommentarene til Jan Rudys innlegg. Selv om evangeliene inneholder mye etiske prinsipper og retningslinjer om moral og livsførsel, så mener jeg det først og fremst handler om troen på forsoningen.

Kommentar #11

Maria Hevzy

0 innlegg  3 kommentarer

Kristne verdier

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som har bygget Norge. Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som er grunnlaget for dagens menneskrerettigheter.

Idag er de kristne verdiene jaget fra det offentlige rom. Det er dette Ystebø, og svært mange andre, ønsker å gjøre noe med. Skal vi få dette til, må landet vårt få en ny kurs. Da må vi endre kursen som idag føres av de sosialistiske partiene på Stortinget. Derfor ønsker Ystebø og kompanjongene hans en borgerlig regjering.

Jeg er enig i at Kristne verdier har vært viktige i samfunnsbygginga, fordi mennesker med kristen tro har vært med å bygge dette landet. Men jeg mener det er et poeng at det nødvendigvis ikke er en sammenheng mellom samfunn som er rettferdige, fredelige og gode for alle selv om makta har vært forankra i kristendom. Samfunnet skapes av de menneskene som lever i det. Jeg mener at kristne verdier som rettferdig fordeling, fred, barmhjertighet, og ikke minst nestekjærlighet (Bergprekenen, nestekjærlighetsbudet) har stor plass i det norske samfunnet, kanskje mer enn i noe annet land.

Selv om vi er overbevist om at kristendommen er det riktige svaret, så kan vi ikke påtvinge andre å tro det samme. Alle mennesker må få tro på det de vil, jamfør menneskerettighetene. Vi skaper ikke fred ved å gjøre livet vanskelig for andre, skaper vi ufred blir det vanskelig å nå fram med Jesu budskap.

Kristne verdier er ikke jaget fra det offentlige rom, men da mener kanskje Ståle Halsne at kristne verdier er noe annet enn det jeg mener? Hva er kristne verdier, og hvordan begrunner vi dem?

Kommentar #12

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Islam = nazisme?

Publisert over 9 år siden

Noen faktaopplysninger som Kristensen sikkert ikke vil like:

Under 2. verdenskrig samarbeidde Hitlers feltmarskalk Erwin Rommel, også kallt ørkenreven, i utstrakt grad med landa i Nord-Afrika, som stort sett var befolket med muslimer.

I en lang periode under krigen hadde Hitler som gjest stormuftien av Jerusalem. På nettet fins bilder der han inspiserer tropper sammen med nazistene. Muslimene fra Hitlers samarbeidsland hadde også tropper til opplæring hos nazistene.

En av bestselgerne i Tyrkia i dag er (ja, gjett): Mein Kampf. Forfatter: Adolf Hitler.

Både nazister og muslimer liker jøder omtrent like godt har jeg inntrykk av.

Nazistene søkte verdensherredømme, islamistene vil ha verdensherredømme. Strategien er dog vidt forskjellig. Den ene prøvde med vold og makt, den andre forsøker med åndelig overbevisning og med betydelig større suksess. Problemet for muslimene er at det fins to retninger og disse kan ikke helt holde fred seg i mellom heller. Om undertrykkelse av annerledes tenkende kan Kristensen spørre regimekritiske forfattere og kristne i Tyrkia om.

I valget mellom kristne verdier (f. eks. de 10 bud) og muslimske/islamske verdier, er de kristne langt å foretrekke. Hvis Kristensen ikke mener det, anbefaler jeg et 5 års studieopphold i et muslimsk land.

Videre bør han studere nøye hvordan kristne blir behandlet i de muslimske landa. Dette har med to verdisett å gjøre.

 

 

Kommentar #13

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Maria Hevzy. Gå til den siterte teksten.

Selv om vi er overbevist om at kristendommen er det riktige svaret, så kan vi ikke påtvinge andre å tro det samme. Alle mennesker må få tro på det de vil, jamfør menneskerettighetene. Vi skaper ikke fred ved å gjøre livet vanskelig for andre, skaper vi ufred blir det vanskelig å nå fram med Jesu budskap.

Kristne verdier er ikke jaget fra det offentlige rom, men da mener kanskje Ståle Halsne at kristne verdier er noe annet enn det jeg mener? Hva er kristne verdier, og hvordan begrunner vi dem?

En presisering;
Det at et land/en nasjon bygger sine verdier, normer og regler på kristen tenkning er ikke det samme som at innbyggerne i landet skal tro på kristendommen og la seg døpe. Det handler ikke om å tvinge troen på noen.

Jeg skal være så ærlig å si at jeg synes det er vanskelig å definere og diskutere verdier. Kristne verdier er på mange områder sammenfallende med humanistiske verdier. Forskjellene viser seg når vi skal anvende verdier for å ta valg, som igjen gir et resultat eller fører oss mot et mål. Et eksempel kan være spørsmålet om selvbestemt abort.

Formuleringen om at kristne verdier er jaget fra det offentlige rom ser jeg kan være litt upresis. For å presisere; kristendommen er tatt bort fra det offentlige rom, og blir presset inn hver enkelt sitt sinn. "Din tro er din privatsak, og samfunnet rundt skal ikke belemres med den". Eksempler på at kristendommen må vike er f. eks.;

kristendomsundervisning i skolen kristne programmer på riksdekkende TV er under press skolegudstjenester

I tillegg er det spesielt to norske lover som går direkte imot Guds ord; abortloven og ekteskapsloven.

Kommentar #14

Maria Hevzy

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Formuleringen om at kristne verdier er jaget fra det offentlige rom ser jeg kan være litt upresis. For å presisere; kristendommen er tatt bort fra det offentlige rom, og blir presset inn hver enkelt sitt sinn. "Din tro er din privatsak, og samfunnet rundt skal ikke belemres med den". Eksempler på at kristendommen må vike er f. eks.;

kristendomsundervisning i skolen kristne programmer på riksdekkende TV er under press skolegudstjenester

I tillegg er det spesielt to norske lover som går direkte imot Guds ord; abortloven og ekteskapsloven.

Takk for presiseringen Ståle, da er det noe enklere å diskutere samme tingen:) Jeg mener fortsatt at ingen kan ta noe (les: kristendommen) bort fra det offentlige rom så lenge de menneskene som ferdes og virker der faktisk er kristne.

Det at kristendomsundervisningen i skolen har fått en annen plass enn den hadde tidligere mener jeg i seg selv ikke er noe negativt. Bondevik var jo også en tilhenger av et dialogfag i skolen. Før var det jo slik at alle som tilhørte Den norske kirke hadde kristendomsundervsining, kanskje noen andre kristne også, mens andre hadde livssyn helt for seg selv. Dermed var det stort sett elever med foreldre som syntes kristendommen var et poeng å formidle som fikk den på skolen. Nå er det slik at alle elever på skolen får høre om hva det kristne budskapet er, det må jo være veldig positivt! Jeg tror i tillegg at det er positivt (og gøy) å lære om hva andre mennesker tror på, da forstår vi hverandre lettere, ikke noe galt med det heller.

Ingen andre land gir statsstøtte til trossamfunn slik at de kan styrke egen trosopplæring, det er en styrking av menighetenes mulighet til å formidle evangeliet!

Jeg mener skolegudstjenester burde være uproblematisk så lenge det ikke kobles opp til semesteravslutning. Det er også det som er regjeringas linje. Men så mener jeg man også så langt det er mulig burde besøke andre trossamfunn i forbindelse med markering av deres høytider.

Abortloven og ekteskapsloven er kanskje to av de mest krevende sakene vi har hatt i moderne tid. Men jeg mener at dersom noen skal ta ansvaret og valget om en abort, så er det bedre at det er kvinnen som gjør det, enn at det er ei nemnd som gjør det. På sett og vis et minste av alle onder. Det er et poeng at det er om å gjøre å unngå aborter, og da ser vi jo at tiltak som gratis prevensjon har hjulpet veldig på tenåringsaborter, slike tiltak må vi ha mer av. Men jeg vil også presisere at det er opp til hver enkelt å velge å benytte seg av rettighetene disse lovene gir, og dermed mulig å følge sin egen overbevisning om hva som er rett.

Ekteskapsloven er en borgerlig lov som legger juridiske forhold til rette for et samliv, ingen pålegger kirkene å gå imot sin egen overbevisning i denne saken, de står fritt til å velge.

Jeg mener vi kan si at tro er mye mindre en privatsak enn det som var tendensen tidlig i forrige århundre og fram til nå. I Arbeiderpartiet sitt program har man f. eks beveget seg fra å si at tro var en privatsak, til å si at tro er viktig for den enkelte og for samfunnet. Jeg tror også at det økende trosmangfoldet i samfunnet er med å bevistgjøre folk rundt egen tro. Jeg tror for eksempel at muslimers måte å vise sin tro på er med å gjøre det enklere for litt stive norske kristne å synliggjøre sin tro. Da jeg vokste opp var det ikke så vanlig å si man var kristen, jeg opplever en større åpenhet rundt dette nå, jeg synes jeg aldri har truffet så mange mennesker som har hatt lyst til å snakke om tro og tvil. Det kan vel knapt kalles at kristendommen forsvinner fra det offentlige rom:) 

Det jeg ikke forstår er hvordan enkelte politiske saker som egentlig ikke har noe med kristendommen å gjøre plutselig popper opp som "kristne verdier". Da tenker jeg på kontaktstøtten, som i praksis handler om å betale noen for å la være å benytte en tjeneste (barnehage). Jeg har ingen problemer med å se at mange synes det er en god ordning, selv om jeg selv mener mange av de barna som er hjemme hadde vært tjent med å være ute, men hva som gjør den spesielt kristen lurer jeg veldig på............

 

 

 

 

Kommentar #15

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Problematiske lover

Publisert over 9 år siden
Maria Hevzy. Gå til den siterte teksten.

Abortloven og ekteskapsloven er kanskje to av de mest krevende sakene vi har hatt i moderne tid.

Jeg er ikke helt enig i det du sier om at "...ingen pålegger kirkene å gå imot sin egen overbevisning." Både kirkene og trossamfunn opplever et stort press dersom f. eks. samlivsform blir grunnlag for å ikke ansette noen.

Problemet er likevel at vi som nasjon har vedtatt disse lovene. Lovene går imot Guds Ord, og det er ikke bra.

Det jeg sier nå vil få mange her inne til å sette kaffen i halsen, men jeg mener at dersom vi som samfunn legger opp til andre samlivsformer enn det som er innstiftet av Gud, så vil vi få problemer. For de som nå fikk kaffen i halsen, og er klar på "sitat" knappen, så husk dette; oppløsning av ekteskap medfører sosiale problemer i samfunnet vårt. Jeg vet at mange er veldig uenige med meg i dette, men jeg mener ekteskapet mellom mann og kvinne er godt, og bør vernes om.

Når det gjelder abortloven, så ser vi i disse dager konsekvenser av denne loven som vi ikke så da den ble vedtatt. Nå gir ny vitenskap oss mulighet til å finne ut om barnet har utviklingshemninger, før grensen for selvbestemt abort er nådd. Resultatet er, å la oss nå bare si det som det er, et sorteringssamfunn.

Skolegudstjenester er uproblematiske sier du, så lenge det ikke kobles opp mot semesteravslutning. Hvorfor ikke ved semesteravslutning?

Ellers er jeg enig med deg at kontantstøtten ikke er noen "kristen verdi".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere