Helge Simonnes

925

Naive SV

Skjer det et seksuelt overgrep på SVs landsmøte i helgen, så har ikke partiet noen skriftlige retningslinjer for hvordan saken skal håndteres.

Publisert: 25. mar 2011

Fremskrittspartiets politiske konkurrenter følger spent med i overgrepssaken fra Stavanger. Partiledelsens håndtering avdekker svakheter i det regelverket som partiet har.

Men Siv Jensen og Frp har tross alt et regelverk. Det har ikke Høyre og Venstre. Mest naive er likevel SV, som har landsmøte denne helgen. Hos SV får Vårt Land opplyst at det ikke eksisterer et regelverk, da man «ikke har hatt behov for det til nå».

SV er det partier som i alle sammenhenger holder fram «føre var»-prinsippet. At partiet på  et så viktig område unnlater å ha et regelverk, grenser til det uansvarlige. Partiet setter i alle sammenhenger store ryddighetskrav til andre , men på dette området ikke til seg selv.

Debatten går nå høyt om hvor langt partiledelser skal gå i å tro på dem som fremstår som offer. Elisabeth Torp i Kirkens ressurssenter sier om Frp-saken at hun savner en tydelig stillingstagen for det mennesket som er rammet.

Det er grunn til å minne om at partileder Valgerd Svarstad i 2003 fikk store problemer i den såkalte Medhaug-saken, også den fra Rogaland. Før etterforskningen var ferdig uttrykte hun seg slik at det ble opplevd som at hun trodde på kvinnen som rettet voldtektsanklager mot Jan Birger Medhaug. Svarstad Haugland handlet i tråd med partiets regelverk, men dette skapte likevel bølger i partiet. I de påfølgende rettssaken ble ikke Medhaug dømt, og han meldte seg ut av partiet i protest mot behandlingen han fikk.

Siv Jensen og Frp har vært lite aktive i den konkrete saken fra Stavanger, men det er en grense for hvor langt en partiledelse kan gå før det blir forhåndsdømming.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

Naivitet finnes mange steder?

Publisert nesten 8 år siden

"Hos SV får Vårt Land opplyst at det ikke eksisterer et regelverk, da man «ikke har hatt behov for det til nå»."

Har VL selv noe regelverk på området eller sier man der i gården det samme som i SV?

 

Kommentar #2

KARIN HAKALAX

0 innlegg  3 kommentarer

re: Stokseth

Publisert nesten 8 år siden

Kjære vene da.

Partier har ungdomsorganisasjoner, det har Vårt Land neppe.

Hvis dere skulle sendt barna deres på ungdomspartifest, hvilket artig-partis nachspiel ville dere ikke valgt?

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke veldig seriøst

Publisert nesten 8 år siden

Mulig at Helge S. mener overskriften slår og vil skape debatt man som han kan se av innleggene er det alt to, meg iberegnet, av tre svar som stiller seg kritisk til intensjonen tårdstarter har i denne saken.

Det er mulig det er i en god kristen ånd, jepp det var ment ironisk og faktisk litt sårende, at man søker å sparke sine motstandre så godt man kan.

Dette begynner å avtegne seg et mønster når jourunalister fra VD velger å "blogge" det hadde etter mitt syn vært bedre om de hadde holdt seg til papirutgaven og latt "ekte" debattanter heller sette agendaen og stå for debatten og det de ønsker å debattere.

For vi som debattanter her på VD er nok neppe så naive som det trådstarter mener SV er.

Kommentar #4

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

SV fobi hos VL redaktøren?

Publisert nesten 8 år siden

“Men Siv Jensen og Frp har tross alt et regelverk. Det har ikke Høyre og Venstre. Mest naive er likevel SV……... som ikke har regelverk” ???

Det ser jo ut som SV, Venstre og Høyre alle er “naive”, sett med redaktørens øyne?

Men overskriftsmuligheten “Naive SV” ser jo litt mer spennende ut da…

Ingen viktig sak, ble bare litt pirkete…

God helg til redaktøren (ikke ironisk ment).

Kommentar #5

Stian Modin

1 innlegg  119 kommentarer

Forhåndsregler, internt regelverk som er mildere enn den norske loven?

Publisert nesten 8 år siden

Her synes jeg Simonnes som jo ellers er en gigant innenfor norsk media, lar sitt eget syn skinne litt for klart igjenom. Kan ikke helt forstå at Simonnes mener FrP har tatt sterkere forholdsregler, fordi de har et regelverk hva angår slike saker, når mye kan tyde på at FrPs regelverk har vært mindre strengt enn den norske loven. Det er jo omtrent som den garantien elektronikkprodusenter sender med produktene sine som er svakere enn hva man får i kjøpsloven.

Hvis det er slik at FrP ikke har politianmeldt en sak der en ungdom under 16 år har blitt missbrukt seksuelt, og det har vært grunn til å tro at dette kan gjenta seg og det siste vil jeg tro de aller fleste av oss ville tolket det som det er. Så har jo FrP brukt sitt eget interne regelverk som et argument for å bryte norsk lov. Da mener jeg faktisk at partier og organisasjoner som feks. SV som ikke har et internt regelverk gir større grad av sikkerhet til ungdom som blir missbrukt, siden jeg vil tro at disse velger å følge norsk lov i mangel av andre interne og snillere lover.

For å kaste en liten brannfakkel, så  må Simonnes og andre ha i bakhodet at det desverre er slik at det er en større fare for at slike overgrep skjer i konservative kretser, som feks. menigheter eller verdikonservative partier (som FrP og KrF). Enn at de skjer i radikale og liberale kretser som i feks Venstre, SV, Unge Høyre, AUF etc. da homofil seksualitet i disse kretsene er akseptert og er noe som ligger åpne i dagen så det trenger ikke skjules, og kan utfoldes som gjensidige seksualitet mellom jevnaldrende. Det er derfor viktigere at konservative kretser har godt regelverk og rutiner, da de av ideologiske grunner valgt å undertrykke en rekke naturlige seksuelle utryksformer, og de fleste både i og utenfor disse kretsene forstår at dette får konsekvenser.

Bare i løpet av min 5 år i kristne miljøer, fikk jeg kjennskap til flere seksuelle overgrep som hadde foregått i min nære omgangskrets. Jeg tror ikke jeg var en del av spesielt umoralske kristne sammenhenger, men at det rett og slett er den naturlige konsekvensen av måten man i verdikonseravtive kretser har valgt å organisere forholdet til egen og andre seksualitet.

Kommentar #6

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Naive SV

Publisert nesten 8 år siden

Etter å ha lest innlegget til Rismyhr ser jeg behov for at han tar en grenseoppgang mellom det han kaller for "en rekke naturlige seksuelle uttrykksformer     ....  gjensidig seksualitet mellom jevnaldrige" og det straffelovens 196 sier om overgrep: "Den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år."

Hvis ikke han rydder litt opp i dette, blir det svært ullent å diskutere saken videre. En opprydding i dette tror jeg vil være nyttig. Fjær blir ofte blir til 5 høns.

TUN

 

Kommentar #7

Stian Modin

1 innlegg  119 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Nei Tony det er ikke det jeg sier, det jeg sier er at den formen for seksuell undertrykkelse kristne miljøer og visse seksuelt konservative miljøer driver med, kan føre til at vanlig homoseksualitet blir pervertert og man ender opp med overgrep. Hvordan du klarer å tolke det i noen annen retning forstår jeg ikke.

Kommentar #8

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Naive SV

Publisert nesten 8 år siden

Mitt innlegg var en påminnelse om hva straffelovens paragraf 196 definerer som overgrep. Overgrep etter denne paragrafen skjer svært så ofte uten at det liberale norske samfunnet reagerer. Unntak kan være dersom det skjer i kristne miljøer eller det kan brukes i en valgkamp.

Ut fra et slikt ressonnement tror jeg han er helt på jordet når har skriver at "det er en større fare for at slike overgrep skjer i konservative kretser".

Kommentar #9

Magnus Forsberg

0 innlegg  12 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Et par ting her som kan være verdt å ta tak i.

 

1. Manglende kontekst. Har du en lsite over hvilke partier som har og ikke har regelverk? Det eneste partiet du sier at har ett er FrP i artikkelen. Er det noen andre som har det? Hvis ikke, kan vi spørre hvorfor kun FrP har det? Er det kun FrP som har sett behovet? Har det i så fall med partikultur å gjøre?

2. Du angriper SV for å ikke ha et regelverk på plass, men kan det kanskje være bedre med en sunn partikultur og takling av situasjoner etter skjønn enn et regelverk som sier at dersom barn i organisasjonen kommer til de ansvarlige voksne og føler seg seksuelt misbrukt skal de avfeies med "du får gå til politiet, da"?

3. Vi skal huske på at noen av forholdene har Birkedal tilstått, så frikjenning er vel lite sannsynlig.

4. Kan det hende et internt regelverk er mindre nødvendig nå, etter lovendring som pålegger varsling, enn det var da FrP utarbeidet sitt regelverk?

Kommentar #10

Lars Sigurd Tjelle

2 innlegg  12 kommentarer

Naivitet

Publisert nesten 8 år siden
Stian Modin. Gå til den siterte teksten.

det er en større fare for at slike overgrep skjer i konservative kretser, som feks. menigheter eller verdikonservative partier (som FrP og KrF). Enn at de skjer i radikale og liberale kretser som i feks Venstre, SV, Unge Høyre, AUF etc.

Slik Rismyhr formulerer seg, ser det ut til at han mener at siden det er mindre sjangse for overgrep i liberale kretser, er det også mindre behov for retningslinjer.

Antagelsen som ligger i bunn her må jo være basert på synsing, og sannsynligvis også noen grunnleggende fordommer. Jeg er på ingen måte overbevist om at det er mindre risiko i liberale miljøer for overgrep enn i konservative miljøer. Jeg tror begge kulturer har noen utfordringer i forhold til seksualitet som det er all grunn til å ta på alvor, men å tro at det ene miljøet er sikrere enn det andre, det er temmelig naivt.

Og om så skulle ha vært tilfelle, fratar det noen miljøer ansvar for å sørge for at der finnes gode rutiner både for å unngå seksuelle overgrep, og for å behandle dem på en god måte dersom de skulle skje?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere