Svein Nyborg

86

Tusen takk til alle mørkemenn

Publisert: 3. mar 2011

Uten mørket hadde vi ikke hatt noe å sammenligne lyset med, mørket avslører lyset for oss. I lyset finnes ikke mørke og lyset vil ikke kunne verdsettes eller dets egenskap brukes, men ved sammenligning med mørket kan vi få åpenbart/ skille ut lyset og det vil da sette oss fri. I "lys" av mørket kan vi sette lyset i arbeid og det vil opplyse oss slik at vi blir bevisst oss selv. Som egoister lever vi ubevisst som planter, mennesket ernærer seg av det lyset det mottar men ønsker ikke enhet med lyset fordi da må han gi og det er motsatt av egoisme og krever spirituell aktivitet. Spirituell, el åndelig kunnskap som noen kaller det, er lysets egenskap og den kan ikke mennesket som lever i mørket (egoismen) der han er avhengig av å få, forstå. Likevel , når vi får en liten bit av Lys, begynner vi å føle at det er en annen form for eksistens foruten ubevisst eksistens der en lever som planter uten åndelig aktivitet i egoisme. Det er livet i uegennytte/ nestekjærlighet.

 

Så takk til mørket.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Som egoister lever vi ubevisst som planter, mennesket ernærer seg av det lyset det mottar men ønsker ikke enhet med lyset fordi da må han gi og det er motsatt av egoisme og krever spirituell aktivitet.

Dette var flott ;-)

Kanskje kan man uttrykke, at Tro handler om et inderlig ønske om "Enhet med Lyskilden"? Da forsvinner "Egoet", det brenner opp bokstavelig og jeget blir en del av ildens kraft?

mvh mette

 

 

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Lyset og mørket

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Uten mørket hadde vi ikke hatt noe å sammenligne lyset med, mørket avslører lyset for oss. I lyset finnes ikke mørke og lyset vil ikke kunne verdsettes eller dets egenskap brukes, men ved sammenligning med mørket kan vi få åpenbart/ skille ut lyset og det vil da sette oss fri.

Ja, dette var en fin sammenligning, Svein. I 1.Mos.1.3-4 så Gud at lyset var godt, og skilte det fra mørket. Dette tyder på at lyset også befant seg i mørket og at de fra begynnelsen var sammen, ellers ville han ikke kunnet skille dem fra hverandre hvis de allerede var hver for seg?:

Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.  Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.  5 Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt.

Job var en utsatt mann og måtte sitte i mørke i et land så mørkt som den sorteste natt (Job10.21-22) Men han drar det skjulte (okkulte) frem av mørket, frem i lyset (Job 12.22) Herren vet både hvor lyset og mørket har sin bolig og spør Job om han vet hvor disse holder til ? (Job 38.19))

  Salm.139.forteller at tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. 11 Og sier jeg: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli til natt»  så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset.

  Jes.42.16: Jeg vil føre de blinde
                   på en vei de ikke kjenner,
                   lede dem på ukjente stier.
                   Mørket foran dem gjør jeg til lys
                   og ulendt mark til en slette.
                   Dette er det jeg vil gjøre,
                   og ingen ting skal være ugjort.

At lyset og mørket som Gud snakker om her, kan vi sammenligne med hveten og ugresset i Matt.13. ):  La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det; men hveten skal dere samle i låven min.'»

Vanskelig å forstå seg på Guds ord Svein, selv om det er mørke, sier Jesus at jeg er verdens lys – er der mørke så tenner han bare på ugresset så blir det lyst!

Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Klart det

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Kanskje kan man uttrykke, at Tro handler om et inderlig ønske om "Enhet med Lyskilden"? Da forsvinner "Egoet", det brenner opp bokstavelig og jeget blir en del av ildens kraft?

Når egoet oppslukes av lyset oppleves det på samme vis som da Daniel og kompani ble kastet i ildovnen. Egoistisk begjær renses for materialistiske ønsker der mye vil ha mer av jordisk nytelse, en sitter da igjen med rent sølv (rettferdighet) og dyrebart gull (renhet som kan ta opp i seg all verdens korrupsjon), dette kan man så bruke til å kjøpe fri sine venner. Hensikten er jo ikke ens egen frelse/ renselse men vennenes.

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ønsker du også takk?

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vanskelig å forstå seg på Guds ord Svein, selv om det er mørke, sier Jesus at jeg er verdens lys – er der mørke så tenner han bare på ugresset så blir det lyst!

Å forstå guds ord med sin forstand er umulig, siden det ikke skrevet til vår forstand ender man opp som pesismist og mørkemann om man forsøker fornuftig å sette sammen noe viselig ut av alle de selvmotsigende eventyrene. Gudsordene handler ikke om fysisk verden og har heller ingen ting å tilby mennesker som blindt tror at døde el oppståtte jesuser ønsker å gå i ilden så de selv unslipper.

Men om mennesket forstår at Ordet ikke kan forstås ut i fra materialistisk oppfatning men evner manifestere seg som innvendig lys, penetrert inn i studenten fra det omsluttende lyset ved studier av Abrahams lære (Toraen), da er et bakteppe av mørket (egoet) og dets menn (egoets ønsker) godt å ha.

Lyset (Toraen) er oss gitt, -hittil har det vært få forunt å fritt velge å ville motta (kabbala) troens Lys (Ohr Hassadim), men i vår generasjon (Messias´s hus) er det stadig flere som oppdager sitt potensial (Yeshua) og erkjenner Jeg Er (anokiy).

Dette er vel ikke vanskelig ;-), ha en riktig god helg gutten.

 

Kommentar #5

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Hei

Publisert over 9 år siden

Når lyset i dere er mørke, hvor stort er ikke da mørket? (Sitat: Jesus)

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Sitat Moses.

Publisert over 9 år siden

Gud sier at om du slår ihjel en tyv mens det er mørkt så slipper du straff, men knerter du tyven i dagslys så må du blø.

Vet du hvorfor? 

Videre; En tyv skal straffes mangedobbelt mens en røver slipper billig.

Ser du hvorfor vi kan takke mørkemenn?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere