Olav Rune Ekeland Bastrup

98

Sør-Afrikablogg: På besøk i boernes land

Jeg hadde gjort hjemmeleksen min før reisen til Sør-Afrika og lest om boernes forunderlige historie – etterkommerne etter de første hvite settlere fra Nederland, Flandern, Tyskland og Frankrike, apartheidstatens grunnleggere og mest innbitte forsvare

Publisert: 24. feb 2011

 

Vortrkker-monumentet i Pretoria hører til de minst politisk korrekte steder å besøke som turist i det moderne Sør-Afrika.

Boerne bekjente - og bekjenner - seg til den reformerte, kalvinistiske tro, og flyktet hit til den andre siden av jordkloden midt på 1600-tallet fra forfølgelse i sine hjemland. Motsatt av de senere ankomne briter, kom de ikke til Sør-Afrika som kolonialister eller imperialister, men som settlere og en sterk tro på seg selv som Guds utvalgte folk. De bar med seg en overbevisning om at Gud ved sitt forsyn hadde frelst dem fra undergang og ledet dem til et land som fløt av melk og honning, og som ved guddommelig bestemmelse tilhørte dem, og dem alene. De var, kan man si, sanne israelitter.

Det religiøse apartheid. De sentrale dogmer som skiller kalvinismen fra andre protestantiske trosretninger er troen på predestinasjonen – at Gud fra evighet av har forutbestemt noen til frelse og andre til fortapelse, samt troen på det guddommelige forsyn, opplevelsen av å stå under en spesiell kallelse og en streng religiøs disiplin av puritansk merke. Den reformerte kalvinistiske kirke er i dag majoritetskirke i Nederland, Sveits og Skottland. De franske hugenotter har som minoritet tradisjonelt også hatt stor innflytelse i Frankrike, og ofte dannet en politisk og kulturell elite.

I Sør-Afrika skulle kalvinismens trosforestillinger få sin høyst eiendommelige utviklingshistorie. For de troende som kom hit fra midt på 1600-tallet og utover, var det ikke vanskelig å finne bekreftelse for troen på at de var Guds utvalgte. Omgitt av hedninger på alle kanter var de de overlegne og velsignede, og historien i det følgende syntes, så lenge det varte, alltid å bekrefte dem i denne forestilling. For uten denne religiøse forestilling i bunnen ville Apartheid ikke vært mulig.

På boermarked i Pretoria. Jeg er gjest i Sør-Afrika hos tyske venner jeg har kjent siden 1970-tallet, som har gitt sitt hjerte til Afrika og som har bodd både her og i andre afrikanske land gjennom hele sitt voksne liv. De kjenner Sør-Afrika bedre enn de fleste. Stefan har vært ansatt ved ambassaden i Pretoria, og driver nå et forskningsarbeid på den norske biskop Schreuder og hans rolle som fredsmekler overfor zuluene. Caroline, hans hustru, er delvis oppvokst i Afrika, har mastergrad i afrikanistikk og har arbeidet som journalist og kommunikasjonsrådgiver innenfor FN. Takket være deres lokalkunnskap får jeg og min familie oppleve ting vanlige turister ikke får med seg.

På min første dag i Sør-Afrika ville Stefan gjerne ha meg med på boermarkedet i Pretoria. Hver lørdag kl. 04.00 om morgenen kommer hvite farmere fra omlandet hit for å sette opp sine salgsboder og fallby landbruksprodukter av alle slag. Det er en slags ukentlig «bondens dag», men altså «de hvite bønders dag». Markedet åpner klokken 05.00 om morgenen, men allerede klokken 08.00 er alle varer solgt og i løpet av noen minutter er salgsbodene stengt og markedet ryddet. Under svalende trær i parken står kafébord, der man kan sette seg ned og spise frokost med tørket kjøtt av struts, kudu eller villsvin og komme i prat med mennesker med livshistorier fjernt fra den verden jeg kjenner. Det myldrer av mennesker her, men ikke et svart ansikt er å se. Boermarkedet i Pretoria er en overlevning av en svinnende kultur, et sted der hvite møtes i en slags uuttalt fortrolighet seg imellom.

Dommedagsscenarier som ikke slo til. De fleste hvite i Sør-Afrika har avfunnet seg med at de ikke lenger tilhører en hvit overklasse. Sør-Afrika har siden apartheid ble opphevet i 1994 utviklet seg til et av verdens mest flerkulturelle og kosmopolitiske samfunn, der hvite etterkommere av europeiske settlere har sin plass ved siden av folk fra hele verden. Ingen av dommedagsscenariene som den hvite herskerklassen fra apartheidtiden spådde, har vist seg å slå til. Jo, landet har ennå en lang vei å gå på flere områder og sin rikelige andel av problemer. Det største av dem alle er omfanget hiv/aids har fått, og som er et massivt hinder for sosial og økonomisk utvikling. I en by som Cape Town antas 40 prosent av befolkningen å være smittet. Inntil nylig har myndighetene stort sett ignorert problemet. Til tross for dette opplever landet en jevn økonomisk vekst. Åtte prosents årlig lønnsvekst er lovfestet for alle. Man har også problemer med ukontrollert immigrasjon fra andre afrikanske stater til storbyene. Fra apartheidtiden drar man med seg en tyngende arv av vold og kriminalitet, som ikke er blitt mindre ved at utenlandske bander, da særlig fra Nigeria, har fått etablere seg for å utnytte Sør-Afrikas relativt høyere velstand i forhold til andre sørafrikanske stater. I Johannesburg har kriminelle bander tatt kontroll over hele bydeler, og byen topper verdens drapsstatistikk. Fortsatt er forskjellene mellom fattige svarte og rike hvite enorme. Samtidig vokser det opp en farget overklasse og et i afrikansk sammenheng helt nytt fenomen: en hvit underklasse.

Problemer har det også vært med voldelige anfall mot hvite farmere. Grusomme historier fortelles, men ifølge dem jeg snakker med, har problemet langt fra et slikt omfang som enkelte vestlige medier gir inntrykk av. Historier om hvite som flykter fra landet, er høyst overdrevne, ifølge de samme kilder. Frykten for at Sør-Afrika skal gå Zimbabwes vei, hevdes å være ubegrunnet. Det er en vesentlig forskjell på Sør-Afrika og Zimbabwe. Sør-Afrika planlegger langsiktig og med et uttalt mål om å gjøre dystre spådommer til skamme. Dessuten har Sør-Afrika ingen Robert Mugabe. Derimot har de en Nelson Mandela. Enn så lenge.

Bortsett fra de problemer Sør-Afrika drar med seg gjennom sin historiske arv, gjennom det enorme omfanget hiv/aids har og økende sosiale problemer i storbyene, har landet stort sett hatt en positiv utvikling siden apartheid ble avskaffet i 1994. Fredrik de Kleerk, fredsprisvinner og apartheidstatens siste president, har åpent innrømmet det: Det meste har gått bedre enn man kunne frykte. Når regnskapet i dag etter snart 20 år med svart flertallsstyre skal gjøres opp, er det ingen tvil om at saldoen kommer ut i pluss, sier de Kleerk. Han er i dag en pensjonert statsmann som nyter stor respekt innen de fleste politiske leire. Hva Nelson Mandela har betydd for Sør-Afrika, er vel kjent og kan knapt overvurderes, mens de Kleerks innsats er mindre anerkjent. Mandela stod opp på en bølge av sympati, mens de Kleerk ble dømt og fordømt fra to sider samtidig. Først av det internasjonale samfunn som apartheidsystemets fremste representant, dernest av sine egne som en forræder. Men de Kleerk skjønte det andre hvite nektet å ta innover seg – at historiens dom over Sør-Afrika ville bli fryktelig om ikke det antikvariske apartheidsystemet ble bragt til opphør. Historiens dom over ham vil være udelt positiv, sies det.

Boerkulturen – en tidsmaskin. Antikvarisk er et ord jeg blir dvelende ved mens jeg rusler rundt på boermarkedet i Pretoria. Da britene i beste koloniale stil annekterte Sør-Afrika i løpet av første halvpart av 1800-tallet og brakte med seg opplysningstidens liberale ideer og forbød slaveriet, havnet de i konflikt med en allerede etablert hvit herskerkultur, som var fremmed for alt Storbritannia og Europa for øvrig stod for på denne tiden. Det britene møtte, var en antikvarisk overlevning av et samfunn som i 150 år hadde vært avskåret fra utviklingen i det Europa de engang hadde utvandret fra. Deres kalvinistiske tro var ikke blitt filtrert av den humanistiske utvikling som på en grunnleggende måte endret europeisk kultur gjennom hele 17- og 1800-tallet.

Møtet med boerkulturen var som en tidsmaskin – her kunne man bokstavelig talt se bakover i tiden på et isolert europeisk samfunn av 1600-tallsmerke som tiden fullstendig hadde løpt fra. I sin afrikanske isolasjon og gjennom stadig kamp med omgivelsene hadde deres ideer om å stå under en særlig utvelgelse blitt styrket. Deres selvforståelse var formet av kamp, motgang og lidelse. Det hadde hardnet dem og gjort dem uforsonlige i sin tro og tilnærming til mennesker ikke bare av annen rase, men også av annen tro. Samtidig var dette hardføre, utholdende og dyktige folk. Det var deres forfedre som på 15- og 1600-tallet hadde lagt grunnlaget for livskraftige handelsbyer som Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam, som hadde utfordret det mektige hansaveldet og fått det til å bukke under. De var den moderne kapitalismes fedre. Ja, selv 15- og 1600-tallets ubestridte stormakt, Spania, var blitt utfordret av dem. Med seig vilje hadde de tråkket opp sumplandskapet langs Nederlands kyst og erobret sitt land fra den mektigste av alle fiender: selve storhavet. Denne type mennesker lot seg ikke lett knekke. Med streng puritansk disiplin og visshet om å stå under Guds særlige kallelse tvilte de aldri på at Sør-Afrika var deres Israel.

Da britene tvang sitt styre på dem, ble det viktigste kapittel i boernes historie innledet, som den dag i dag utgjør den helt sentrale del av boernes interne mytologi og som er essensiell for å forstå Sør-Afrikas utvikling frem til apartheids avskaffelse i 1994: «The Great Trek», trekket innover i det fruktbare landet, bort fra byene og ut på landsbygda, der de etablerte sine egne isolerte enklaver. I boernes mytologi er «The Great Trek» blitt deres exodus fra Egypt for å innta det lovede land. Og slik de gamle israelitter møtte sin filisterhær og nedkjempet den på mirakuløst vis, slik fikk boerne under sitt exodus sitt «Blood River» den 16. desember 1838, der Gud grep inn og gav dem seier mot suluene og bestyrket dem i troen på at landet de inntok, var deres, og bare deres. Disse første «trekkere» kalles «vortrekkers», de var pionerene som pekte ut retningen for de mange som fulgte i deres spor og la grunnlaget for en kultur som i historiens fylde skulle ta form av de hvites apartheid. Slaget ved Blood River 16. desember 1838 har siden stått som det historiske høydepunkt i boernes historie, og det er betegnende at 16. desember siden ble apartheidstatens nasjonaldag. Enda mer betegnende er det at da Nelson Mandela overtok som president i 1994, erklærte han at 16. desember fortsatt skulle være det moderne Sør-Afrikas nasjonaldag, men nå omdøpt til «forsoningens dag».

I det fruktbare indre av Sør-Afrika ble boerrepublikkene Transvaal og Oranjenstaat etablert i trygg avstand fra britenes styre i områdene rundt Kappstaden samt havnebyene Durban og Port Elisabeth. Her langt inne i landet fikk boernes urgamle skikker leve videre – inntil gull og diamanter ble oppdaget der Johannesburg ligger i dag, og området utviklet seg til det største Klondyke historien har sett med tilstrømming av lykkejegere fra alle verdenshjørner. Britene hadde inntil så lenge latt boerrepublikkene styre med sitt, men med gullet og diamantene var britene ikke sene om å annektere Transvaal og Oranjenstaat. De møtte overraskende sterk motstand. Boerne hadde gjennom årelang kamp med omkringliggende stammer utviklet et gjennomorganisert og militaristisk styre, og var ikke innstilt på å bøye seg for den britiske imperialistiske stormakt. Første og andre boerkrig fulgte tett på hverandre, og med et forsmedelig nederlag for boerne i 1901.

Hatet mot Storbritannia og alt engelsk, og dermed alt som etter samtidens målestokk representerte det moderne, avsondret boerkulturen desto mer og sementerte den i den antikvariske forståelse av seg selv som Guds lidende folk. Nederlagene bare befestet dem i troen og gjorde dem stoltere og enda mer hardføre. Det lå innskrevet i hele deres mentalitet: De var et stolt folk som ikke ville la seg knekke. Men den samme stolthet la også grunnlaget for en spiral av voldelighet og uforsonlighet overfor alle som ikke delte deres tro og var av annen rase enn dem selv.

Slik de første engelskmenn som kom til Sør-Afrika i 1795 møtte en antikvarisk overlevning fra 1600-tallet blant de isolerte boerne, slik kan (nesten) på samme vis boermarkedet i Pretoria anno 2011 oppleves som en tidsmaskin, der man kan skue bakover på en antikvarisk rest av en kultur som tiden har løpt fra. Som sagt har de fleste hvite innordnet seg tingenes nye orden, men noen «hardlinere» er tilbake og insisterer på sin rett til å være forstokket, mens andre bare nyter nostalgien ved å kjenne suset fra det forgangne. Nettopp her, blant bøndene på boermarkedet i Pretoria, kan man finne mange av de siste mohikaneres «hardlinere». De er mennesker som er fremmede for Sør-Afrikas urbane og kosmopolitiske kultur og som ser på tingenes nye orden som forbigående prøvelser sendt fra Gud for at de skal styrkes i sin trofasthet og utholdenhet. Dette er landsbygdas folk, der tradisjoner og gamle dyder fortsatt holdes i hevd, så lenge det er mulig. De er mennesker som engang besatt makt, men som nå er ribbet for den. Bare deres besvergelser er tilbake.

Historien om Oranienburg. Historien om boerne i Oranjenburg forteller meg noe om dimensjonene ved Nelson Mandelas storhet. Byen i den gamle fristaten Oranjenstaat er blitt et symbol for de siste uregjerlige hvite som nekter å gi opp sine privilegier. De var villige til å forsvare dem med militær makt inntil siste blodsdråpe, og erklærte byen som et selvstendig område, der Apartheid fortsatt skulle gjelde. Slik er det også blitt. Oranjenburg er en blendahvit by, der alt er blitt ved det gamle. Under normale forhold ville en slik ulydighet blitt møtt med militær motstand fra landets myndigheter. Det i sin tur ville kunne forårsaket uro over bredere skala blant den hvite befolkningen og vanskeliggjort overgangen til svart flertallsstyre. Men i sin uendelige klokskap erklærte Nelson Mandela ved maktovertakelsen i 1994 at stabeisene i Oranjenburg skulle få sin vilje. De vil likevel aldri skjønne at tiden har løpt fra dem, og at de under enhver omstendighet er en utdøende rase av skrikhalser fra fortiden.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Steinar Runde

216 innlegg  2476 kommentarer

Takk !

Publisert over 8 år siden

Takk for interessant og svært velskriven reiseskildring! Du gjev eksempel på kva gode leiarar har å seie. Det gjer stor forskjell å ha Mandela i staden for Mugabe som president. Men dessverre er det mørke skyer i horisonten også for Sør-Afrika, slik du er inne på. Ein får berre håpe at kriminalitet og HIV/AIDS-epidemi ikkje øydelegg for mykje; eller noverande president, for trass all sin folkelege sjarm er ikkje Zuma like tillitsvekkande som forgjengarane.

Kommentar #2

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

President Zuma - og litt mer om Sør-Afrikas problemer

Publisert over 8 år siden

Ingen i Sør-Afrika er i tvil om at president Zuma er korrupt. Men Nelson Mandela gjorde en genistrek ved sin maktovertakelse: Han sikret landet en grunnlov som er en av de mest liberale i verden i dag, og der ytringsfriheten har et ekstremt sterkt vern. President Zuma jages av Sør-Afrikas frie og liberale presse i en slik grad at han har begynt å fremstå som sytete og han har lansert flere forslag som vil innebære en mild grad av pressensur. Men her stoppes han av en grunnlov som vil gjøre enhver form for innskrenkning konstitusjonelt umulig, og av at det i landet allerede er etablert en så sterk liberal opinion at enhver form for innskrenkning av liberale friheter aldri vil bli godtatt. Et eksempel på hvor liberal den sør-afrikanske grunnloven er, er at den automatisk ved sin ikrafttreden garanterte likeverdig rett for homofile til å gifte seg. Zuma kunne lett blitt en slik løs kanon på dekk, som Afrika har så mange av, men Sør-Afrikas grunnlov ser ut til å fungere som et effektivt dreneringsystem. Slik argumenteres det i alle fall av de høyst oppegående menneskene jeg omgås med her nede, og som kjenner landet ut og inn.

Foruten hiv/aids er de ekstreme klasseforskjellene som fortsatt finnes, landets største problem. Den økonomiske makten ligger fortsatt hos det hvite mindretallet. Jeg ser det i lite format med egne øyne hver dag: Bare hvite handler i butikker der det finnes noe attraktivt å kjøpe, bare hvite sitter ved rastaurantbordene, men bare svarte står bak disken eller serverer ved bordene. Samtidig har man fått et lite miniapartheid gjennom lovgivning som gir svarte fortrinn til stillinger i det offentlige. Det er nødvendig for å gi svarte en mulighet til å få en reell innflytelse på sentrale samfunnsfunksjoner, som innen skole- og helsevesen samt forvaltningen.

Denne politikken har ført til at mange hvite som før kunne sikre sin sosiale posisjon gjennom privilegier, nå har sunket nedover og er i ferd med å danne en voksende underklasse, mens en voksende klasse av svarte som tidligere var avskåret fra sosialt avansement, danner en stadig sterkere overklasse.

De ekstreme klasseforskjellene som er en arv fra apartheid, er paradoksalt nok også blitt en nødvendig forutsetning for å sikre landet økonomisk vekst.. Den svarte flertallsregjeringen er vel vitende om at den økonomiske makten i landet fortsatt ligger hos den hvite overklassen, og er helt avhengig av at de beholder den om landet ikke skal synke ned i økonomisk kaos. Derfor gjøres det også lite for å utjevne de enorme sosiale forskjellene. Det fører igjen til at den er vanskelig å eliminere den grunnleggende mistillit mellom folkegruppene som er en arv fra apartheidtiden, og en viktig årsak til kriminaliteten. Jeg skal blogge mer om dette senere.

Neste fredag er jeg invitert til å være med på premiere for en tysk dokumentarisk spillefilm som tar for seg situasjonen for hivsmittede i Sør-Afrika. Filmen er spådd å bli en prisvinner i Cannes i år. Jeg skal blogge mer om dette også senere.

Kommentar #3

Arne Danielsen

325 innlegg  5691 kommentarer

Korrespondentbrev

Publisert over 8 år siden

Bra, igjen, Olav Rune. Dine utenrikspolitiske innsmett her på VD, er stadig innsiktsfulle og interessante. Denne gangen som korrespondentbrev.

Ønsker deg fortsatt et utmerket opphold der nede på sydspissen. 

Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Skal bli spennende å se

Publisert over 8 år siden

Takk for et velskrevet og informativt reisebrev. Selv om det er mye å glede seg over når det gjelder utviklingen i Sør-Afrika, mistenker jeg at utfordringene er større enn hva du (og dine informanter) ser ut til å tro. Helt spesielt tror jeg det hvite mindretallet i landet går en usikker fremtid i møte på lengre sikt (særlig dersom den økonomiske veksten skulle flate ut eller bli reversert), mer generelt er jeg usikker på om landets utvikling i det lange løp vil gi særlig grunn til begeistring fra et vestlig demokrati- og menneskerettighetssynspunkt.

Jeg tillater meg å referere en del SA-relaterte saker som kan tjene som bakgrunnsmateriale for ovenstående:

From The Sunday Times, March 28, 2010. White farmers 'being wiped out'. Over 3,000 have been killed since 1994. Now the ANC is accused of fanning the hate.

02.05.2010. A vile Facebook campaign to incite race hate ahead of the World Cup in South Africa in June is being investigated by police. The official probe was launched into a group set up by alleged supporters of firebrand politician Julius Malema. One entry, emailed to football fans around the world, calls for the “rape and slaughter” of whites and the murder of President Jacob Zuma. In a chilling message a Malema “fan” called Thato Mbateti Mbateti warns: “Every trespasser, namely white whores, we will rape them and kill them... White kids will be burned.” Continue reading in The Daily Express.

 

22.11.2008. Excerpts from a report in News24: Johannesburg:

- "It's time you whites packed your bags and fucked off." With these words a black police inspector from Tembisa on the East Rand allegedly scolded the victims of an armed robbery and hijacking attempt in Kempton Park on Monday night. This officer, whose name is known to Beeld, apparently refused to arrest a black suspect on the scene.

He also refused to open a case after Nic Lubbe, 51, from Kempton Park West, his daughter, Antoenet Cronjé, and her two sons, Morné, 11, and Kyle, 3, were assailed by robbers on Monday night. He ostensibly also refused to allow white members of the Norkem Park police to search the suspects' car and called them "white dogs".

 

13.11.2010. Facing the threat of land reform, white South Africans consider heading for new homes in Georgia, according to The Independent.

 

24.10.2009. The situation for Whites in Zimbabwe is difficult, and it is gradually getting worse in South Africa too. The future for people of European descent in these two countries is uncertain, to say the least.

White flight from South Africa. Racism and hate crimes in South Africa. South Africa - the antiracism laboratory.

Even so, the federal government in Canada has denounced as "perverse" a refugee board ruling that granted asylum to white South African Brandon Huntley on the grounds he could face persecution in his homeland because of his skin color, reports National Post.

 

-------------------

 

Fourteen years after apartheid, why are the best and the brightest leaving Africa's most successful state?

20.02.2009. No one should be surprised to read that Zimbabwe has suffered massive emigration in recent years, especially among its white minority. But much less expected is the fact that next-door South Africa, the continent's wealthiest and most developed country, is suffering a brain drain of its own (if on a smaller scale). Thus begins a report in Newsweek. The article later continues:

The primary driver for emigration among all groups, but especially whites, who still retain the majority of South Africa's wealth, is fear of crime. With more than 50 killings a day, South Africa has one of the highest per capita murder rates in the world. The same goes for rape—ranking the country alongside conflict zones such as Sierra Leone, Colombia and Afghanistan. Future Fact polling indicates that more than 95 percent of those eager to leave South Africa rate violent crime as the single most important factor affecting their thinking. Lynette Chen, the ethnic-Chinese CEO of Nepad Business Group, is the only member of her family left in South Africa. Her parents departed in 2002 after being carjacked—twice. Her brother, also a victim of crime, followed suit shortly thereafter. "They're always getting homesick," she says. "But they won't come back unless the crime is reduced."

Another largely unnoticed problem is the growing number of attacks on South Africa's white farmers. As in neighboring Zimbabwe, some of the attacks appear to be racially motivated. Others seem simply opportunistic, but the result is that white farmers' numbers continue to decrease, leading to fears that despite the government's good intentions, a Zimbabwe-style crisis—where the flight of skilled farmers led to an agricultural collapse—is possible here too.

Then there's the problem of affirmative action, which many whites feel limits their opportunities for advancement and which keeps many émigrés from returning. "You can attract people home, but there are still the same concerns when they get here," Chen says. "Crime and lack of job opportunities if you're not the right color."

Read the entire article in Newsweek.

HonestThinking comments: No matter how you look at it, achieving peaceful coexistence of multiple races in a single country is a non-trivial task. The primary challenge has to do with people's sense of loyalty, identity, and belonging; the secondary challenge has to do with mental and intellectual differences. Whether the explanation for the IQ gap is hereditarian or environmental, the related challenges are still going to be enormous, and affirmative action just seems to aggravate the tensions. South Africa appears to be heading down the same path as Zimbabwe, and both Europe and America have just seen the beginning of their challenges in this area.

 

 

 

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Litt på siden

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

HonestThinking comments: No matter how you look at it, achieving peaceful coexistence of multiple races in a single country is a non-trivial task. The primary challenge has to do with people's sense of loyalty, identity, and belonging; the secondary challenge has to do with mental and intellectual differences. Whether the explanation for the IQ gap is hereditarian or environmental, the related challenges are still going to be enormous, and affirmative action just seems to aggravate the tensions. South Africa appears to be heading down the same path as Zimbabwe, and both Europe and America have just seen the beginning of their challenges in this area.

Du er herved ansatt som VD-bloggernes egen utenrikskorrespondent, Olav Rune!

Anfindsens sitat fra Honest Thinking får meg til å tenke på en historie fra barndommen. En utsendt kvinnelig misjonær til Sør-Afrika fra DFEF var på besøk i Norge, herunder også på besøk i mitt barndomshjem. Det var den gangen misjonærer var borte i mange år, og kom med båt hjem for å hvile en periode.

Hun trivdes storlig som misjonær, og gjorde uten tvil en imponerende jobb blant Sør-Afrikas sorte befolkning ute i bushen, langt fra den hvite mann. Men hun fortalte om en uventet utfordring, som etterhvert hadde blitt til et stort problem: Hun fant ingen som hun kunne føre en normal samtale med på tilnærmelsesvis samme intellektuelle nivå.

Jeg innbiller meg at det skyldtes mangel på formell utdannelse hos lokalbefolkningen, men registrerer at det også finnes eksponenter for alternative forklaringer, altså ikke utelukkende mangelfull utdanning.

 

Kommentar #6

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

TV-program om emigrasjonen fra S.A.

Publisert over 8 år siden

 

Undertegnede liker å se et program fra britisk TV som heter "Location Location Location", hvor programlederne, to eiendomsmeglere, forsøker å hjelpe mennesker å finne nye hjem for seg selv og familien sin. Vanligvis er de kun i Storbritannia, men den siste tiden har de laget en ny versjon, som heter "Relocation Relocation". Den handler om mennesker som ønsker å flytte fra et kontinent til et annet. Sist program handlet om en stor familie, hvor foreldrene bodde i Sør-Afrika og barna i England. Foreldrene ønsket nå å flytte etter barna til England. Dette var iallefall premisset. Programlederen var i Sør-Afrika og besøkte foreldrene i deres hjem. Og med relativt subtile undertoner, og uten at farge/rase var nevnt, så kom det frem at hovedgrunnen til at de ønsket å flytte til England var trygghet.

Kona tok ordet og sa til programlederen; "Vi tør ikke gå ut etter at det har blitt mørkt." "Det har vært over 15 innbruddsforsøk i området på under 6 måneder." Men det verste var den gangen de hadde blitt stoppet på veien opp til huset av en gjeng med maskerte menn med maskinpistoler. De beordret hele familien, inkluderte små barn ut av bilen og til å ligge på asfalten, mens de pekte på dem med maskinpistolene.

Ekteparet bodde i et "hvitt" område, men huset var omringet av høye gjerder, overvåkingskameraer og alarmer. Det ble patruljert i gaten fra innbyggerne for å øke sikkerheten.

Når programmet nærmet seg slutten, og det eldre ekteparet var kommet inn i sitt nye hus ved kysten i England, så kommenterte igjen kona; "Det er fantastisk i England." "Vi kan gå tur når vi vil og hvor vi vil, selv etter at det har blitt mørkt." "Vi trenger ikke å være redde mer."

Dette er realiteten til de 9% gjenværende hvite som bor i Sør-Afrika. En synkende andel av befolkningen. Fra 1995-2005 så forlot over 1 million hvite mennesker landet for å slå seg ned i blant annet Storbritannia, Australia og New Zealand. Hovedårsaken? Kriminalitet.

En artikkel fra fra nettavisen "Fin24.com", forteller at over 20% av landets hvite innbyggere har flyttet fra Sør-Afrika de siste årene:

http://www.fin24.com/Economy/Million-whites-leave-SA-study-20060924

Sykehus fungerer dårlig, skoler har dårlige resultater, politiet er korrupt og udugelig, myndighetene ennå verre. Folk blir ranet, slått og voldtatt på åpen gate. Hvem vil leve slik?

Fra Wikipedia:

"Crime is a prominent issue in South Africa. South Africa has a high rate of murders, assaults, rapes, and other crimes compared to most countries. Many emigrants from South Africa state that crime was a big factor in their decision to leave."

http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_South_Africa

Det er synd at et så vakkert land som Sør-Afrika, nå er på vei til å bli som sine naboland, med høy kriminalitet, korrupsjon og uten sikkerhet for sine innbyggere. Hvis man ser bilder fra Sør-Afrika fra 70 og 80-tallet så kan man ikke se forskjell fra hvilken som helst amerikansk/europisk by. Store veinett, høye bygninger, handelssentrum, fantastiske hus. De hadde et eget rom-program og bygde sine egne biler. Dette er verdens største sosiale eksperiment, å la de sorte afrikanerne få ta over sykehus, infrastruktur, veibygging, universiteter, laboratorier, helsevesenet, fengselsvesen og finansverdenen. Foreløpig har det dessverre ikke vært en suksess. Men en gang i fremtiden vil vi kunne se tilbake og få et svar på om det var en god eller dårlig ting, avskaffelsen av Sør-Afrika som de hvites land.

Mvh

Darius

Kommentar #7

Per Steinar Runde

216 innlegg  2476 kommentarer

Gråt, mitt elskede land - Anne Patons versjon

Publisert over 8 år siden

Blant dei meir kjende personar som har reist frå Sør-Afrika er Anne Paton, enkje etter Alan Paton som skreiv romanen "Cry, the Beloved Country" og stifta South African Liberal Party i 1953. Anne Paton fekk nok i 1998 etter å ha vore offer for både kapring, ran og terror. Her kan vi lese kva ho sjølv skreiv då ho reiste frå landet.

Kommentar #8

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Kommentarer til flere

Publisert over 8 år siden

Jeg skriver disse kommentarer nylig hjemkommet fra Soweto, der jeg i dag besøkte Apartheid-museet, eller Hector Pieterson Centre, som er stedets offisielle navn, oppkalt etter den 13 år gamle gutten som ble Soweto-opprørets fremste martyr. Deretter besøkte vi Nelson Mandelas hjem i Orlando West, også det i Soweto. Jeg følte jeg stod på hellig grunn, og det er ingen overdrivelse.

I går var vi på Soweto-derby på VMs hovedarena, også det i Soweto, mellom bydelens rivaliserende fotballlag, Orlando Pirates og Kaizer Chiefs, begge topplag i SA Premier League. 95 512 mennesker var til stede. Derbyet hevdes å være verdens største fotball-derby målt i antall supportere som slutter opp om lagene. Fotball er i SA de svartes sport, de hvite driver med rugby, inderne med cricket.

Jeg merket meg noe: Det var en fotballkamp der afrikansk ekspressiv emosjanilitet var i full utfoldelse. Berusende. Men her rådet et totalt fravær av aggresjon. I Europa, Norge inklusive, vil et derby mellom la oss si Man U og Chelsea - eller for den saks skyld Lillestrøm - Vålerenga - være omgitt av hatretorikk og avstedkomme blodige slåsskamper mellom supportergrupper. Jeg følte meg utrygg da jeg gikk i den tettpakkede køen mot det enorme stadionet og ikke så sikkerhetsvakter noe sted, verken utenfor stadion eller inne. Hva jeg derimot iaktttok, var at det foregikk en del mock-fighting mellom supportere fra de ulike lag etterfulgt av smiling, klemming og dansing. Etter kampen danset supportere fra de ulike lag sammen utenfor stadion. Det var et enormt og spektakulært folkeliv.

Å vurdere situasjonen i SA i dag handler mye om hvilket perspektiv man velger. Jeg har mitt perspektiv, Anfindsen har sitt. Jeg lytter til hva folk her nede sier, sorte som hvite, alle innsiktsfulle og høyt utdannede folk.

Det er klart en del hvite føler seg utrygge i dagens SA. Med den historie dette landet har, ville noe annet vært merkelig. Vold og kriminalitet er en del av Apartheids historiske arv. Apartheid bygget på en prinsiell mistillit folkegruppene imellom, og den finnes her fortsatt. Dette, og de enorme sosiale forskjellene som fortsatt finnes, er hovedforklaringene på omfanget kriminaliteten har i landet. En kriminalitetsstatistikk offentliggjort i dagens sørafrikanske medier forteller imidlertid at volden for det meste skjer svarte og svarte imellom, og da først og fremst mellom krininelle gjenger. Vold på tvers av rasegrensene er mye mindre enn antatt.

Selv bor vi i en av Pretorias velstående bydeler. Vårt vertskap lar dørene stå åpne døgnet rundt, og har slått av strømmen til det elektriske gjerdet som husets forrige eier hadde satt opp. Det er et bevisst valg. For som min venn her nede, Stefan, sier: "It's all about attitude". Mistilliten er innskrevet i mentaliteten hos både svarte og hvite, og den er i seg selv konfliktgenererende. Men oppfører man seg fornuftig, er man stort sett trygg likevel.

SA har mange utfordringer, men jeg tror vi skal være forsiktige med å bedømme utviklingen for pessimistisk. Det svarte flertallsstyret har gjort noen viktige kompromisser som er likeså paradoksale som de er kloke. Man har stort sett fredet den kapitaleiende hvite overklassen. Man vet nemlig at man er avhengig av både kapitalen og kompetansen denne overklassen besitter for at landet skal ha økonomisk vekst. Dette har som konsekvens at veien frem til å løse de sosiale motsetningene i landet blir mye, mye lenger, fordi man gjør seg avhengig av de hvites kapitalmakt, som igjen innebærer at de store svarte gruppene fortsatt vil holdes nede. Men uten at denne "hvite" delen av økonomien fungerer, kan heller ikke landet få en økonomisk vekst som kommer den svarte befolkningen til gode. Dette er balansegang på stram line, og med mange fallgruver.

Kommentar #9

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Svært bra

Publisert over 8 år siden

Det er fantastisk at det har gått så bra som det har gjort, og Nelson Mandela si forsonande haldning og statsmansskunst er vel svært mykje å takke.

Eg var så heldig at eg fekk meg ei ti dagers rundreise. Eg fekk berre med meg den delen som ligg aust for Johannesburg. Inntrykka var mange.

Eit av problema til SA ligg vel i at apartheid-regimet med vilje unnlet å gje dei farga utdanning. Faktisk var det gjort forskjell på kvite, inderar og svarte. Kvite fekk alle fordelar med omsyn til høgare skulegang.

Dette er vel SA si ulukke i dag, at den store potensielle arbeidsstokken ikkje er fagutlært.

Politikarane i SA har enorme utfordringar om nasjonen skal få ei positiv og fredeleg utvikling. At mange kvite fell tårer, kan ein godt forstå, men eit samfunn tufta på rasediskriminering etter tilnærma nazimetodar, har ikkje livets rett.

Kommentar #10

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Helt sentralt - og noen kommentarer ved middagen i kveld til Anfindsens innlegg

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eit av problema til SA ligg vel i at apartheid-regimet med vilje unnlet å gje dei farga utdanning. Faktisk var det gjort forskjell på kvite, inderar og svarte. Kvite fekk alle fordelar med omsyn til høgare skulegang.

Dette er vel SA si ulukke i dag, at den store potensielle arbeidsstokken ikkje er fagutlært.

Det jeg har sitert av Vågnes' overfor er helt sentralt. Vi fikk høre mye om akkurat dette under vår guidede tur på Hector Pieterson Center i dag, eller Apartheid-museet til daglig kalt. Det var en bevisst politikk fra apartheidregimet å unndra svarte rett til skolegang, og i den grad de fikk det, var det alltid ved dårlige skoler og med opplæring i afrikaans som den mest sentrale del av undervisningen. Det var protesten mot den tvungne afrikaans-undervisningen som var den utløsende årsak til Soweto-opprøret i 1976. Den mest effektive måte å herske på er som kjent å holde folk i uvitenhet. Det spesielle ved opprøret i 1976 var at det ble startet av skolebarn. Myndighetene svarte med å skyte barna ned.

Det vil ta to-tre generasjoner å rette denne mangelen opp. I dag fungerer systemet slik at svarte alltid har fortrinn til stillinger i det offentlige fremfor hvite. Det er en form for kvotering som er nødvendig for at reell innflytelse fra svarte skal kunne bli mulig innen forvaltningens mange organer. Men det betyr også at ansettelser i viktige offentlige stillinger ofte - eller sågar som regel - ikke skjer på grunnlag av kompetanse, men på grunnlag av hudfarge. Det er et tveegget sverd.

Ellers siterte jeg fra Anfindsens innlegg ovenfor ved middagen i dag, der mange intellektuelle, både svarte og hvite, var samlet. Unnskyld å måtte si det, men de lo. En viktig sikkerhetsventil mot at Sør-Afrika skal gå Zimbabwes vei, er det faktum at det allerede er etablert en svart middelklasse i SA. Denne middelklassen vokser år for år og er i seg selv en effektiv nedkjøler av sosiale spenninger som ellers kunne vært tenningsmekanisme for politisk kaos. Dernest gir den sørafrikanske grunnloven en så vidtgående sikring av liberale rettigheter og en fri presse, at det må en revolusjon til om forutsetningene for den positive utviklingen landet har vært inne i siden 1994 skal endres.

Men selvsagt finnes det både ett og to "wild cards" her. Alt avhenger av at man lykkes med å fortsette den jevne økonomiske vekst landet har vært inne i gjennom mange år nå - og det i en situasjon der landet har Afrikas, ja, hele verdens største utbredelse av hiv/aids. Tar man dette med i regnestykket, så har SA egentlig gjort det veldig bra frem til nå.

Kommentar #11

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Etnisk renskning av hvite

Publisert over 8 år siden

Det er rasediskriminering i Sør Afrika i dag. Hvite studenter nektes jobber og angrepene på de hvite bøndene er klassifisert som folkemord av Genocide Watch. Lederen for ANCs ungdomsparti sang relativt nylig sanger med tekst som gikk ut på å drepe boere. Det er som om Stoltenberg hadde sunget om å drepe samer i sin tid i AUF.

De hvite flykter. 1 av 5 hadde forlatt landet etter 10 år i følge BBC. Dette gjelder særlig de mellom 20 og 40, det vil si unge i etableringsfasen eller som har barn, så den demografiske effekten blir enda sterkere.

For den som vil lese om temaene finnes det en haug med blogger på nett. Innholdet og kommentarene er ofte støtende rasistiske, ja, men det forhindrer ikke beskrivelsene av voldtekter, diskriminering, tortur og så videre fra å være riktige.

Bokstaven D:

 

DB - 2010-10-15 - Unnamed Afrikaner student with initials DB- executed -  Viva Youth College farm Timsrand Centurion – nothing robbed by murderer who scaled live electrific fencing…
DAFFUE GERT M 2007\01 MOUNTAIN VIEW PRETORIA GA
DAFUE, KOOS, 2010-08-03, farmer/contractor at Medupi electricity plant, executed in ambush outside Ellisras
DAFFUE LANI F 2007\01 MOUNTAIN VIEW AH PRETORIA GA Leeufontein farm watch
Daniels, Leslie 58 foreman chickenfarm slaughtered like animal Kyalami Feb112011 Kyalami Feb112011
http://www.farmitracker.com/reports/1052
DANIELS  2 murders: OWEN 62 M 20081122 AND DAUGHTER KULSUM HERBST MURDERED ELANDSLAAGTE 
DE BEER CHARIN F 2007\01 BRYANSTON AH JOHANNESBURG GA
http://www.eblockwatch.co.za
DE BEER ESTELLE F 30 1999\12 PRETORIA GA http://bit.ly/hEO4Oe
DE BEER JAN, M 20081210 64, Verkyk, Tamatieberg, Volksrust
DE BEER M.R. 2000-07-19 murdered in a plantation on his farm Rustplaas, Piet Retief, MPL
DE BRUYN MEJ. F 2006\05 PLAAS SANTIGO
DEETLEFS DANIE LUDWIG 70 20011209  killed on farm Almondale, EC
DEEZ, JAKOBUS, (muti?) farm worker missing July 3 2010, found chopped to pieces Villiersdorp farm
DE JAGER LENIE F 60 2003\10 LAATGEVONDE LEVUBU LIM DE JAGER MANIE M 53 2006\07 SCHURWEBERG PRETORIA GA
de JAGER PIET 69 m 20030927 FARM LAATGEVONDEN LEVUBU LP
De JAGER JOHAN 55 m 20030309 SHOT DEAD FOUND BY NEIGHBOUR FARM UAP UPINGTON NC
DE JAGER THEO 46 m 2010-08-21 RIETFONTEIN SMALLHOLDINGS SHOT DEAD CHASING BURGLARS
DE JONG ALBERTUS, 66, Nederlander, afgeslacht met bijl op kleinhoeve Perdefontein, Wallmansthal, Kameeldrift Pretoria-Noord 2010-10-23
DEKKER JAAP 65 20030306 FARM PIET RETIEF MP
http://bit.ly/hEO4Oe
DE KLERK NICO M 2007\01 MENLO PARK PRETORIA GA http://www.tlu.co.za
DE KLERQ JULUIS M 62 2003\02 AMERSFOORT MP http://bit.ly/hEO4Oe
DE KOCK CORRIE F 2006\04 ZEERUST NW http://www.tlu.co.za
DE KOCK KOOS M 75 2006\04 ZEERUST NW http://www.tlu.co.za
DE LANGE M.R. 66 20001121 (66)20001121 shot dead on plot 42 Grootvlei, Hammanskraal, GT
DE LANGE EVELIN 66 sexually assaulted and garroted to death HUSBAND JOHN SHOT DEAD MT PLEASANT, PE, EC
http://bit.ly/hEO4Oe
DELPORT LILLIAN 54 20020314 AND HUSBAND MARIUS 50 shot dead on smallholding, De Deur
DELPORT MARTIN 20021112 shot dead RIETFONTEIN BRONKHORSTSPRUIT GT
DE NECKER NELLIE 81 AND TONIE 85,  20010610 husband shot dead, wife tortured and strangled, farm Schuinshoeck, Pietersburg, NP
2010-10-16 Louis Deneeghere, 63, kidnapped ensington Country Club Sept 18, found dead
DENNIS PETER, 20010431  killed on unnamed Sterkfontein Caves Cradle of Human kind world heritage site farm
DENNIS WILLIAM AND SHIRLEY 64 AND 65, 20010531 killed, Yellowwoods farm, King Williams Town, EC
DENT ROBIN, ALISON KILLED BOTH 59 SON NICHOLAS KIDNAPPED 20020615 LATER FOUND DEAD WARTBURG FARM KZN
DE TOIT EMILE M 2007\01 ELARDUS PARKAH  PRETORIA GA
http://bit.ly/hEO4Oe
DE TOIT FRANCOIS M 2007\01 ELARDUS PARK AH  PRETORIA GA http://bit.ly/hEO4Oe
DE TOIT MICHELLE F 2007\01 ELARDUS PARK AH PRETORIA GA http://bit.ly/hEO4Oe
DEVENTER ALBERT, van 2010-3-15 ( 64) killed execution-style on his game farm
DE VOS PHILLIP M 2005\10 WALMER HEIGHTS AH PORT ELIZABETH EC
DEYSEL, Attie and Katerina TWO DEATHS 20080421 killed on Lichtenburg farm - pic suspect
http://www.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2311284,00.html
DEVENTER, VAN, PIETER GABRIEL 70 M 20060914 ROOIPOORT POTG’RUST WIFE RYGEL SURVIVED 20060914 source: brother hvdeventer@exponant.com
DEWALT ARENT M 79 1999\07 FARM KATBOSCHFONTEIN DELMAS MP
http://bit.ly/hEO4Oe
DEWALT DANIE M 39 1999\07 FARM KATBOSCHFONTEIN DELMAS MP http://bit.ly/hEO4Oe
DEWILDE JOHAN & GESIN M 2003\09 LEVUBU LIM http://bit.ly/hEO4Oe
DE WITT 63 MR. 2000-07-20 beaten to death on farm Kliprandkloof, Danhauser, KZN
DICKENS JOHNNY M 2007\02 SILVERTONDALE PRETORIA GA
DIEDERICKS GERTRUIDE 60 20001119 killed on farm Baviaanskloof, Volksrust, MPL
DIEDERICK ADEL F 32 2006\12 RANDFONTEIN FS
http://bit.ly/hEO4Oe
DIRKER PETRU F 27 2006\10 BLOEMFONTEIN FS http://bit.ly/hEO4Oe
DISARO GRISELLA F 2006\11 SANDBAAI  resort- (ITALIAN TOURISTS) http://bit.ly/hEO4Oe
DISARO SERGIO M 2006\11 SANDBAAI resort - (ITALIAN TOURISTS)
DIXIE CLYDE M 64 2006\04 BEREA AH DURBAN KZN
http://bit.ly/hEO4Oe
DIXIE LYNTON M 2006\04 BEREA DURBAN KZN http://bit.ly/hEO4Oe
DIXIE ROY M 2006\04 BEREA DURBAN KZN http://bit.ly/hEO4Oe
DIXIE YVONNE F 62 2006\04 BEREA DURBAN KZN http://bit.ly/hEO4Oe
DOREY, ELIZABETH, 64, murdered delapidated farm house 2010-09-02 Nelspruit http://www.beeld.com/Suid-Afrika/Nuus/Vrou-wou-nie-hoewe-los-toe-word-sy-vermoor-20100902
DONALDSON D 20020324, Bishopstowe farmer, KZN, gunned down by unknown assaillants
DORNING: “History expert on the secrets of the SA 'bush war" murdered: Dr Warwick Antony Dorning, was shot dead execution-style at his Adamshurst Howick, Mpophomeni farm 2009-11-07 – an SAPS inspector, was arrested... Journalist Julia Denny-Dimitriou  reported that the former senior government official and farmer was shot dead execution-style on his farm Adamshurst near Howick’s Mpophomeni area. He used to work as the chief-of-staff in the Premier’s office.Peter Miller, former Finance MEC - a long-time associate and family friend, said two armed men entered and shot him “stone dead, in cold blood, without warning,” The police were called and they found a 9 mm cartridge and a spent bullet on the scene.Miller said Dorning’s death was “a totally unnecessary killing. He worked for me for most of his career. He served the new South Africa in a very high capacity with distinction for about 15 years.He was a really generous and warm-hearted person.He was a highly educated man and an accomplished historian. Much of his PhD thesis, which covered recent South African history, including the bush war, is still classified. A kind and good man has been wantonly killed when he still had so much to offer.” It was reported later in The Witness that among the three arrested men had been a Howick falls SAPS-inspector Michael Sokhela.
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Farmer-shot-without-warning-20091108
DUNN PAUL 49 M 2010-02-26, farm mgr, Constantia Products, Letsitele Limpopo
DU PLESSIS Charles 62, 20080726  dies in hospital from injuries, Sterkspruit farm attack, LI
http://www.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2365760,00.html
DU PLESSIS ANDRE M 2003\02 ROUXVILLE BARBERTON http://bit.ly/hEO4Oe
DU PLESSIS CHARLES 62 20080726 STERKSPRUIT FARM ATTACK LI
DU PLESSIS DUP M 75 2003\10 MELBOURNE TOM BURKE LIM
http://bit.ly/hEO4Oe
DU PLESSIS, JACOBUS AND EUNICE, murdered Dec 29 1999, grandson and worker abducted, Kinkelbos farm Brooklands Port Elizabeth EC http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Robbers-gun-down-farmers-wife-20060117
DU PLESSIS RINA F 65 2007\01 ELARDUS PARK SMALLHOLDINGS PRETORIA GA
DU PLESSIS WILLIE 20010206 killed on unnamed farm, Greylingstad, LP
DU PLESSIS RINA 74 BATTERED TO DEATH HUSBAND DUP 75 INJURED SURVIVED LEPHALALE LP 20031123 -
DU PLOOY ANDREW M 2006\02 BEREA DURBAN KZN
http://bit.ly/hEO4Oe
DU PREEZ ARNIE F 4 2006\06 NOOITGEDAGHT CULLINAN MP http://bit.ly/hEO4Oe
DU PREEZ FREEK EN VROU M/F 2006\12 PLAAS BOCHKRAAL ADDO EC http://bit.ly/hEO4Oe
DU PREEZ GERDA F 2006\06 NOOITGEDAGHT CULLINAN MP http://bit.ly/hEO4Oe
DU PREEZ 70 IRIS killed on smallholding, Wilgeboom, Potchefstroom, NW
DU PREEZ JAN M 2006\06 NOOITGEDAGHT CULLINAN MP
http://bit.ly/hEO4Oe
DU PREEZ MARIEKE F 64 2005\09 LEVUBU LIM http://bit.ly/hEO4Oe
DU PREEZ PJ M 2006\06 NOOITGEDAGHT CULLINAN MP http://bit.ly/hEO4Oe
DU PREEZ ROELF M 64 2005\09 LEVUBU LIM http://bit.ly/hEO4Oe
DURANDT STEVEN PETER 35, 20100118 found dead with 28 stab-wounds in veldt, Bloemspruit air base http://www.volksblad.com/Content/Suid-Afrika/Nuus/2114/b42e2e6fed3c4f35b4e0d711261fd2db/18-01-2010-05-04/Aandjie_uit_eindig_in_%E2%80%99n_bloedbad
DU TOIT, CHANEL, 28, 2010-04-06 Dieu Donne wine-estate, Franschhoek, WC- (keeping on farm murder list until completion of arrested husband’s trial
Du Toit, Christa, killed 2010-09-23 with one headshot execution-style: gardener Nyasha Mabure sought bnothing robbed Swazina AH Uitzicht Pretoria
DU TOIT FANIE M 72 2002\10 GRAANLAAGTE HERTZOGVILLE
http://bit.ly/hEO4Oe
DU TOIT FRITZ M 15 2005\03 LOUIS TRICHARDT LIM http://bit.ly/hEO4Oe
DU TOIT MR. M 2000\07 FARM KOESTERFONTEIN MAGALIESBURG http://bit.ly/hEO4Oe
DU TOIT RITA F 54 2000\07 FARM KOESTERFONTEIN MAGALIESBURG http://bit.ly/hEO4Oe
DU TOIT STEFAN M 22 2007\02 FLORENTIA ALBERTON GA http://bit.ly/hEO4Oe
DU TOIT W SE VROU F 2004\07 BRITS NW http://bit.ly/hEO4Oe
DUNN NICKY F 2006\02 BEREA AH DURBAN KZN http://bit.ly/hEO4Oe
DYK van and DIJK van are found under VAN DYK http://bit.ly/hEO4Oe

 

http://afrikaner-genocide-achives.blogspot.com/

 

Kommentar #12

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Ellers siterte jeg fra Anfindsens innlegg ovenfor ved middagen i dag, der mange intellektuelle, både svarte og hvite, var samlet. Unnskyld å måtte si det, men de lo.

Det er vel tvilsomt (ut fra vanlige høflighetsformer) at de ville tillatt seg å le av noe som ble sitert - hvis det ikke var slik at den som siterte muligens virket å legge til rette for nettopp denne type reaksjon. Intellektuelle som de var, og allting!

Ellers hender det man tror man er bedre i engelsk enn man er også...

Kommentar #13

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Så det tror du

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er vel tvilsomt (ut fra vanlige høflighetsformer) at de ville tillatt seg å le av noe som ble sitert - hvis det ikke var slik at den som siterte muligens virket å legge til rette for nettopp denne type reaksjon. Intellektuelle som de var, og allting!

Ellers hender det man tror man er bedre i engelsk enn man er også...

Ja ja

Kommentar #14

Arne Danielsen

325 innlegg  5691 kommentarer

Spikerhodetreff!

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er vel tvilsomt (ut fra vanlige høflighetsformer) at de ville tillatt seg å le av noe som ble sitert - hvis det ikke var slik at den som siterte muligens virket å legge til rette for nettopp denne type reaksjon. Intellektuelle som de var, og allting!

Hadde ikke tenkt å delta i denne debatten, annet enn å gi til kjenne min anerkjennelse til Olav Rune for hans insiktsfulle utenrikspolitiske artikler. Denne gangen som reisebrev. Det er bra, og det er interesant.

På tross av dette kan jeg ikke dy meg annet enn å humre litt over denne trådens mest treffende replikk, så langt. Kan ikke forstå annet enn at Sissel Johansens observasjon og kommnetar er et solid spikerhodetreff. For slik fungerer det vel egentlig i høflige sosiale sammenehenger? Gjør det ikke det da? Er ikke så sikker på om Olav Rune presenterte Anfindsens kommentar som om det var sine egne synspunkter. Trolig snarere tvert imot, vil jeg tro. Og da var det jo passende med overbærende humring rundt bordet. Men det kan jo hende at vi tar fullstendig feil - naturligvis. :)

Ellers leser jeg kommentarene med betydelig sprik i argumentasjonen på denne tråden med betydelig interesse. Ettersom jeg kan relativt lite om SA, er det interessant at det nettopp fremkommer forskjellige synspunkter - så får jeg heller komme fram til en egen oppfatning etter hvert.

Kommentar #15

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Det ble stilt som spørsmål

Publisert over 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

På tross av dette kan jeg ikke dy meg annet enn å humre litt over denne trådens mest treffende replikk, så langt. Sissel Johansens kommnetar er et solid spikerhodetreff. For slik fungerer det jo i høflige sosiale sammenehenger. Er ikke så sikker på om Olav Rune presenterte Anfindsens kommentar som om det var sine egne synspunkter. Trolig snarere tvert imot, vil jeg tro. Og da var det jo plutselig passende med overbærende humring rundt bordet. Men det kan jo hende at vi tar fullstendig feil - naturligvis. :)

Det er så langt fra noe spikerhodetreff som det kan få blitt. Det forholder seg heller slik at Sissel Johansen tror det verste om meg og er etter meg ved enhver mulig anledning der hun kan få inn et vepsestikk.

Her nede gjør jeg stort sett ikke annet enn å stille spørsmål og lytte til svar fra de mange jeg treffer. Så Anfindsens påstander ble stilt som spørsmål av meg, og når det ble ledd, var det fordi det er synspunkter man har hørt mange ganger før fra vestlige observatører, og som man er nokså oppgitt over til stadighet å måtte imøtegå.

Jeg skal komme tilbake med mer utfyllende kommentar til Baldersheims innlegg når jeg får tid. I morgen forflytter vi basenfra Pretoria/Johannesburg til Western Cape og Kappstaden.

Kommentar #16

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Neida, jeg tror langt ifra det verste,

Publisert over 8 år siden

jeg finner det derimot interessant å lese reiseskildringer, jeg også, og tro meg; jeg har i en annen tråd faktisk rost Herr E. Bastrups ord i dag, så han får både ris og ros av undertegnede. Og jeg tror han er en av dem som tåler det også - i den grad han i det hele tatt bryr seg.

Har til og med trykket "bra" :)

Kommentar #17

Arne Danielsen

325 innlegg  5691 kommentarer

Tror deg

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Her nede gjør jeg stort sett ikke annet enn å stille spørsmål og lytte til svar fra de mange jeg treffer. Så Anfindsens påstander ble stilt som spørsmål av meg, og når det ble ledd, var det fordi det er synspunkter man har hørt mange ganger før fra vestlige observatører, og som man er nokså oppgitt over til stadighet å måtte imøtegå.

Har ingen grunn til å ikke tro deg, Olav Rune. Kan tenke meg at du er i stand til å stille "journalistiske" spørsmål for å få fram de virkelige synspunktene - på tross av at det er en krevende øvelse å ikke la sine egne holdninger til problelmstillingen skinne gjennom.

Men som sagt, jeg har ingen grunn til å tvile på det du selv skriver. God tur videre, forresten. Vi følger med - med interesse.

Kommentar #18

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Rett skal være rett

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

jeg har i en annen tråd faktisk rost Herr E. Bastrups ord i dag, så han får både ris og ros av undertegnede.

Ja, det har du faktisk, jeg har oversett det og jeg sier takk. Kanskje kan det være åpningen for en bedre tone oss i mellom.

Kommentar #19

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Baldersheims perspektiv og en tilslørende begrepsbruk

Publisert over 8 år siden

Å nærme seg en forståelse av SA, som er et svært mye mer sammensatt samfunn, har jeg innsett, enn jeg antok, vil i stor grad handle om valg av perspektiv. Baldersheim har valgt seg et blendahvitt perspektiv, og tolkningen av hva som skjer her i landet, blir deretter. Å kalle det som skjer i SA i dag for genosid, er søkt. Det er en begrepsbruk tilpasset de hvite "hardlineres" forståelse av virkeligheten. Vi er nærmere både virkelighet og sannhet om vi tar i betraktning landets særdeles voldelige historie, der omfattende og brutal kriminalitet er blitt en del av landets historiske arv.

I de fleste av de tilfeller Baldersheim refererer til (de fleste linker er dog døde) ligger det en forhistorie bak. Angrepene på hvite farmere er et ruralt fenomen, og det er også her de siste "hardlinere" innen boerkulturen fortsatt finnes, og hvor forholdene for de svarte under apartheid var mest nedverdigene. I mitt åpningsinnlegg har jeg skrevet om mitt møte med disse hardlinerne her i Gauteng-området, hvor jeg nå oppholder meg, ett av kjerneområdene for den harde boerkulturen som gjennomsyret Apartheid. Selvsagt føler disse seg utrygge, noe annet ville vært merkelig. De har mistet makten og privilegiene, de er redde for seg og sitt, noen drar sin kos. Mange svarte har dessuten overtatt deres perspektiv på virkeligheten og vil ty til den samme hardhet overfor hvite farmere som de selv ofte var utsatt for. Boerkulturen, og dermed apartheid-kulturen, er i sin kjerne en bonde- og farmerkultur. Innen denne kulturen snakker vi om ganske mange virkelige "tough guys", som fortsatt behandler sitt svarte tjenerskap like dårlig som før. I et samfunn med 25 % arbeidsledighet er det fortsatt svartes skjebne å måtte ta til takke. Resultatet er at det oppstår en del særdeles voldelige konfrontasjoner.

En ting har Baldersheim rett i. Det finnes en del svart rasisme, en slags konvertering av begreper og forestillinger som medfører at den eneste endring blit at fortegnene bytter plass. Det har som konsekvens at det nå er i ferd med å vokse frem en ganske stor hvit underklasse i SA. Men den offisielle politikkens kvotering av svarte til stillinger i det offentlige, har ingen ting med rasisme å gjøre. Det er politisk styringstiltak for å få svarte inn i ledende stillinger i det offentlige.

Mistillit er en fundamental faktor i det sørafrikanske samfunn, og som er Apartheids mest destruktive arv. Mistilliten slår igjennom på alle arenaer i samfunnet her. At det ikke har fått alvorligere konsekvenser og ledet landet ut i komplett kaos, er egentlig mirakuløst, og kan ene og alene tilskrives Nelson Mandelas enestående betydning. Jeg opplevde denne mistilliten selv på kroppen her om dagen, og skal gi en mer utdypende beskrivelse av det i et eget blogginnlegg med det første.

Kommentar #20

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Pussig reaksjon

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Ellers siterte jeg fra Anfindsens innlegg ovenfor ved middagen i dag, der mange intellektuelle, både svarte og hvite, var samlet. Unnskyld å måtte si det, men de lo. En viktig sikkerhetsventil mot at Sør-Afrika skal gå Zimbabwes vei, er det faktum at det allerede er etablert en svart middelklasse i SA. Denne middelklassen vokser år for år og er i seg selv en effektiv nedkjøler av sosiale spenninger som ellers kunne vært tenningsmekanisme for politisk kaos. Dernest gir den sørafrikanske grunnloven en så vidtgående sikring av liberale rettigheter og en fri presse, at det må en revolusjon til om forutsetningene for den positive utviklingen landet har vært inne i siden 1994 skal endres.

Det er selvsagt bare hyggelig dersom jeg kan bidra til litt god stemning rundt middagsbordet. Du får hilse vertskap og venner fra meg og si at jeg håper jeg tar feil, og at det ville være strålende flott dersom SA etter hvert fremsto som et forbilde for resten av verden når det gjelder hvordan den aktuelle typen utfordringer kan håndteres.

Men hva er det egentlig som er så latterlig i innlegget mitt? Det sier du lite eller ingen ting om. Jeg oppfattet ditt velskrevne og informative reisebrev som litt ensidig, så jeg tok med en del nyhetsmeldinger fra The Sunday Times, Newsweek, The Independent, National Post og Daily Express. Sistnevnte er riktignok en britisk tabloidavis, og må leses med det in mente. Men de andre kildene (med forbehold om at jeg ikke vet mye om National Post) skulle vel være mer en kurante, eller hva? De aktuelle reportasjene er alvorlige og tildels hjerteskjærende, og jeg er altså litt overrasket over at folk begynner å le når slike ting trekkes frem.

Men det var kanskje ikke noe av det du leste høyt for dem? Kanskje du nøyde deg med å lese kommentaren fra HonestThinking (som, for den som måtte være i tvil, altså er ført i pennen av undertegnede):

HonestThinking comments: No matter how you look at it, achieving peaceful coexistence of multiple races in a single country is a non-trivial task. The primary challenge has to do with people's sense of loyalty, identity, and belonging; the secondary challenge has to do with mental and intellectual differences. Whether the explanation for the IQ gap is hereditarian or environmental, the related challenges are still going to be enormous, and affirmative action just seems to aggravate the tensions. South Africa appears to be heading down the same path as Zimbabwe, and both Europe and America have just seen the beginning of their challenges in this area.

Jeg ser at en helikopterperspektivsbasert sammenligning av Zimbabwe og SA kan fortone seg som malplassert for folk som bor i SA og har detaljert informasjon om forholdene i sitt eget land. Jeg har f.eks. ikke vært klar over dette som du skriver om ytringsfrihetens usedvanlig sterke vern i grunnloven i SA. Og selvsagt skjønner jeg at det gjør en ikke helt ubetydelig forskjell om landets president heter Mugabe eller Mandela. Så, joda, det kan godt hende at det i overskuelig fremtid vil fortsette å være en rekke viktige forskjeller mellom Zimbabwe og SA, men jeg føler meg ikke overbevist om at vi ikke kan risikere at avstanden mellom de to landene vil avta med årene. Og dersom vi utelater siste setning fra ovenstående sitat, står vi igjen med utfordringer som ingen kan bortforklare, så vidt jeg kan forstå. Eller mener virkelig dine SA-venner at også dette er latterlig? Da vil jeg i så fall være tilbøyelig til å mene at det sier noe om manglende realitetsorientering.

Og du har jo selv vært inne på dette at man i SA driver med aktiv diskriminering av hvite når det gjelder ansettelse i visse typer stillinger. Du kaller denne typen kvotering for et tveegget sverd. Det er forsiktig sagt.

Kommentar #21

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Bagatellisering og hitling fra Bastrup

Publisert over 8 år siden

Jeg blir forbannet når slike overgrep og forbrytelser som jeg listet opp blir bortfeid og jeg blir anklaget for å være rasist for å ta dem opp!

Når 3000 bønder tortureres og drepes, så er det snakk om en organsiert kampanje, trolig med myndighetenes kjennskap!

Sør Afrika er pill råttent. 1 av 4 menn skal ha voldtatt. Det er også gjenomført voldelig og rasistisk. Dette stikker i mine øyne langt dypere enn apartheid, da jeg mener rasisme har vært normen i verden til ganske nyig.

Jeg fremhever den rasistiske volden som skjer mot hvite, men de er langt fra de eneste som har vært rammet. Her link til en side som viser bildet av fenomenet necklacing. Det rammet mange innvandrere fra nord:

http://ahtsa.co.za/wp-content/wp-images/necklacing.html

Kommentar #22

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor-Olav, vi må nok lære oss å kontrollere blodtrykket. Jeg er enig med deg i det du sier. Folk klarer å bortforklare og å unnskylde det meste. Inkludert folkemord. Bare se på Lars Gule i debattene her. Jeg har også debattert med knallharde kommunister som insisterer på Stalins Sovjet og Maos Kina var vellykkede. Dessverre virker det som om det som idag skjer i Sør-Afrika unnskyldes med Apartheid-regimet og at det derfor kan "forstås".

Men det er jo bare så fantastisk feil som det går an å få blitt.

Hva med menneskene i det gamle Øst-Europa? De levde under terror og undertrykkelse, med sikkerhetspoliti, tusener av tusener som forsvant uten å komme tilbake. Det var matkøer og diskriminering på bakgrunn av partibok og tilhørighet der også. Vold var vanlig. Mord likeså. Men Øst-Europa eksploderte ikke i vold og kaos etter at muren falt. Tvertimot, de begynte å bygge opp så fort jubel-rusen hadde lagt seg. Idag er land som Polen og Tsjekkia velfungerende medlemmer av Europa. Og mange fler med dem.

Sør-Afrika vil aldri se økonomiske eller demokratiske fremskritt. De vil ende i det totale kaos, slik landene rundt dem er i. Afrika som kontinent har aldri produsert noe, oppfunnet noe eller vært en verdensdel noen av de andre verdensdelene har kopiert noe av. Tvert imot.

At noen fremdeles tror på et Sør-Afrika som et "mini-Europa", med demokrati og velstand, er fint for dem. Men realistisk er det ikke.

Mvh

Darius Arnesen

 

Kommentar #23

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Sør Afrika er hellig

Publisert over 8 år siden

Det kan ikke kritiseres. Det er det som er problemet.

Jeg er klar over at jeg er hissig mot Gule og Bastrup. Førstnevnte burde jeg kanskje ikke pirket borti, mens sistnevnte måtte jeg svare, spesielt siden dette er et offentlig forum der jeg deltar med bilde og navn.

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje det?

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

Afrika som kontinent har aldri produsert noe, oppfunnet noe eller vært en verdensdel noen av de andre verdensdelene har kopiert noe av. Tvert imot.

Menneska si vogge stod vel der?

Kommentar #25

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Langt bak og grunnlaget må legges

Publisert over 8 år siden

Trolig en retorisk overdrivelse.

Min oppfatning er forresten at det svarte Afrika ligger langt bak i feltet og at vi ikke bør ha for store forhåpninger, men at det likevel skjer klare positive forbedringer mange steder, selv om jeg for en, ikke ville byttet bort det vestlige et sekund en gang.

For å ta noe grunnleggende og positivt, så har man det at kristendommen har slått slik gjennom og at man mange deler har gått fra å være veldig primitive stammesamfunn til å komme i kontakt med den moderne verden, med alle de forbedringene det medbringer. Det er ikke akkurat den verst tenkelige utviklingen man kunne ha sett for seg for 100 år siden... :-)

Når det så gjelder bidrag, så stammer mye av grunnlaget vestlig musikk fra Afrika, viderutviklet i USA og Latin Amerika, for å nevne noe som har betydd mye for mange. Det er kanskje ikke så viktig som de store filosofene eller oppfinnerne som Vesten har fostret, men kjekt likevel.

http://www.youtube.com/watch?v=SP5EfwBWgg0

 

Kommentar #26

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Ekeland Bastrup vet bedre

Publisert over 8 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg blir forbannet når slike overgrep og forbrytelser som jeg listet opp blir bortfeid og jeg blir anklaget for å være rasist for å ta dem opp!

Når 3000 bønder tortureres og drepes, så er det snakk om en organsiert kampanje, trolig med myndighetenes kjennskap!

Også jeg er forbauset over at Ekeland Bastrup ser ut til å ville bagatellisere de tildels enorme problemene man sliter med i SA. Parafrasert leser jeg ham omtrent som følger "ja, jeg vet at det er problemer her, men det er primært en arv etter apartheid, og det er ikke så ille som noen vil ha det til". Vi kan alltids diskutere hvor alvorlig det er at 3000 hvite er mer eller mindre systematisk drept av svarte som ønsker å fordrive dem, men helt bagatellmessig kan man umulig mene at dette er.

Nå kan man selvsagt innvende at Afrika bør tilhøre afrikanere, og at europeerne derfor ikke hører hjemme i SA, slik en del sørafrikanere altså argumenterer. Men det er en litt annen diskusjon... 

Ellers reagerer jeg på at en så dyktig og belest skribent som Ekeland Bastrup om og om igjen kommer farlig nær en av venstresidens paradegrener innen uredelig argumentasjonsteknikk. La meg forklare hva jeg mener.

Generelt er det slik at selv om a eller b er sanne påstander, så forhindrer (selvsagt!) ikke det at også c eller d kan være sanne. Og dessuten er det altså slik at selv om argument  a eller b kan ha en viss forklaringskraft i en eller annen sammenheng, så forhindrer (selvsagt!) ikke det at også c eller d kan ha relevans.

Dette er så elementært, at man ikke trenger Ex. Phil. eller noe i den dur for å skjønne at selvsagt er det slik som jeg her antyder. Men når det kommer til konkrete, politiske problemstillinger, har venstresidefolk en ulykksalig tendens til å tenke uredelig. For eksempel:

Dersom Israels politikk i Midtøsten er provoserende for mange muslimer, da er det dette som er den 'riktige' forklaringen på eventuelle tendenser til jødehat blant visse muslimer. Andre forklaringer blir gjerne avfeid. Dersom USA fører en provoserende og uklok utenrikspolitikk både her og der, da er det dette (sammen med en del andre gale ting vestlige land gjør eller har gjort) som er den 'riktige' forklaringen på eventuelle tendenser til hat mot Vesten. Andre forklaringer blir gjerne avfeid. Dersom ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert innen alvorlig kriminalitet, da skyldes dette ene og alene sosioøkonomiske forhold. Andre forklaringer er uønskede. Og så videre.

Det burde være innlysende at dette er en uredelig måte å argumentere på. Man kan ikke utelukke 'ubehagelige', 'uønskede' eller (tør vi si det?) 'politiske ukorrekte' forklaringer ved å koke ihop en alternative forklaring eller to. Alternative forklaringer kan komplettere de man ønsker å nedtone, men ikke uten videre fortrenge, utelukke eller erstatte dem.

Ekeland Bastrup har i denne tråden gått langt i å antyde at den ekstreme volden er en arv etter apartheid. Joda, det kan godt hende at det er en del av forklaringen. Men det er naivt å tro at det er hele forklaringen. Her er en stikkordsmessig antydning av andre hypoteser som også bør trekkes inn dersom vi faktisk ønsker å forstå hvorfor SA er et voldshelvete:

Alle mennesker har en innebygd (les: naturgitt) tendens til å foretrekke dem som står en nær rent genetisk. Jo større genetisk avstand, jo vanskeligere blir sameksistens. Det er forøvrig ikke sikkert at evnen til å overvinne de naturlige tendensene til skepsis (og i verste tilfelle motvilje og hat) til dem som er annerledes enn en selv, er jevnt fordelt mellom raser og etniske grupper. Hvite mennesker ser ut til å være noen av de minst rasistiske folkeslag på kloden, men det er naivt og tåpelig å tro at alle andre er like lite rasistiske som oss. Man kan alltids argumentere for at den lave gjennomsnittlige IQ'en hos den svarte befolknignen i Afrika sør for Sahara (inkludert SA) til en viss grad skyldes feilernæring og manglende intellektuell stimulans i oppveksten (og evt andre miljøfaktorer), men det forandrer altså ikke på det faktum at Afrika sør for Sahara her og nå har et formidabelt problem knyttet til lav gjennomsnittlig IQ i sine befolkninger, hvilket har konsekvenser så å si på alle områder i samfunnet. Ikke minst hva angår muligheten for å skape velfungerende stater med ikke-korrupte byråkratier, domstoler, politi, militærvesen, etc. Afrikanske menn har i gjennomsnitt høyere testosteronnivåer enn andre. Dette påvirker ikke minst deres agressivitet og kjønnsdrift. Mye tyder på at afrikanske menn i gjennomsnitt har dårligere evne til impulskontroll. Når dette kombineres med lav IQ, er veien til voldelig adferd kort. Generelt er det slik at folk med lav IQ oftere enn andre også viser tegn til manglende evne til empati (altså det å kunne ha medfølelse med andre mennesker). Den ekstreme volds- og voltektsstatistikken i SA gir en nokså klar indikasjon på at et foruroligende høyt antall sørafrikanske menn har mangelfullt utviklede evner når det gjelder akkurat dette med empati. Det lover ikke godt for landets fremtid.

Altså: Ekeland Bastrup kan gjerne peke på apartheid og andre sosioøkonomiske faktorer som forklaring på de tingene som går dårlig i SA (og, for ordens skyld, jeg underslår ikke at det også skjer positive ting i landet), men dermed har han ikke godtgjort at ikke de faktorene jeg stikkordsmesig har antydet ovenfor (samt litt til i samme gate) også spiller inn.

PS: Psykopater kjennetegnes også av manglende evne til empati, og de har ofte høyere IQ enn folk flest. Men det forhindrer selvsagt ikke at ovenstående merknad om korrelasjonen mellom lav IQ og manglende evne til empati, er sann.

Kommentar #27

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Til Andindsen

Publisert over 8 år siden

Debatten begynner å preges av forutsigbare posisjoneringer, og det var det jeg bevisst søkte å unngå ved å skrive et hovedinnlegg som i mine øyne var både balansert og faktabasert. SA har en voldelig arv, det er ren konstatering av faktum. Før mitt besøk her var jeg ikke klar over i hvilken grad Apartheid var et voldelig styre - jeg hadde mest sett det for meg som et ideologisk rasistisk styre. Men det var også et styre som regjerte gjennom massiv bruk av vold og mord.

SA har store problemer - og store muligheter. Jeg skjønner ikke hva som skal være så vanskelig med å ta innover seg at det faktisk skjer mange positive ting midt oppe i alt som er problematisk. SAs stilling i dag ligner mye på Brasils. Store muligheter, mange skjær i sjøen og en lang vei frem. Det er nøkternt og balansert sagt, og det er et rimelig saklig grunnlag å gå ut fra.

Det har nå vært svart flertallsstyre i SA i 17 år. Tidligere apartheid-president og fredsprisvinner Fredrik de Kleerk har nettopp gjort opp et regnskap: Det kommer ut i pluss, sier han. Landet har hatt en jevn økonomisk vekst, til tross for indikatorer som skulle tilsi det motsatte, da i første rekke det enorme omfanget hiv/aids har. I Cape Town, hvor jeg i skrivende stund befinner meg, er 40% av befolkningen smittet. Den svarte flertallsregjeringen har hatt en formidabel satsing på infrastruktur, som stod langt tilbake under apartheid. Tog, motorveier og telekommunikasjon holder europeisk standard, og vel så det.

Stefan, min venn og vert her nede, som i en årrekke har arbeidet ved den tyske ambassaden i Pretoria og ved andre afrikanske utenriksstasjoner, og som nå driver et forskningsprosjekt om den norske misjonsbiskop Schreuders fredsmeklerrolle overfor zuluene (et særdeles spennende og hittil uutforsket emne, for øvrig), peker spesielt på fire forhold som vestlige medier er lite opptatte av i sin dekning av sørafrikanske forhold.

man ser en form for "arbeidsdeling", der visse funksjoner i samfunnet er dominert av henholdsvis svarte, hvite, eller fargede. Eksempelvis er tradisjonelle ytelses- og produksjonsnæringer næringer, som landbruk, fortsatt nokså ensidig dominert av hvite. Offentlige funksjoner, som helse, skole og samferdsel, domineres mer og mer av svarte. Helsevesenet preges av sterk privat innflytelse, og tilgang til helsetjenester er i høy grad klasse- og formuesavhengig. Regjeringen har i liten grad tatt innover seg de enorme helsemessige utfordringer hiv/aids-problemet representerer. Skole, derimot, har vært et satsingsområde, hvor det er oppnådd mye. Dette området var svært tilbakeliggende under apartheid. Turistnæringen er helt dominert av svarte, og har hatt en formidabel vekst. Natur- og viltforvaltning er helt dominert av svarte, og holder et høyt faglig nivå også etter europeisk standard. Høyteknologi er et område der man for det meste har basert seg på utenlandsk arbeidskraft fra asiatiske land samt USA, som har stått for en betydelig del av innvandringen de senere år. I øyeblikket innvandrer det flere fra USA til landet enn asiater pga etterspørsel etter høyspesialisert kompetanse. mange vestlige medier har ikke fått med seg hvor liberal SAs grunnlov er. SA var det første land i verden som tillot homofile ekteskap - ikke gjennom en separat lovgivning, men som direkte konsekvens av antidiskrimineringsbestemmelsene i grunnloven. Tilsvarende har ytringsfriheten det samme liberale vern. Det er etablert en sort liberal middelklasse, som stadig vokser, og hvor den tradisjonelle afrikanske stamme- og klanstilhørighet som er den fremste konfliktgenererende faktor i de fleste andre afrikanske land, har en svakere betydning. På den annen side skjer det en økende ulovlig innvandring fra andre fattige afrikanske land, som er bekymringsfull fordi den forsterker sosiale spenninger i landet som allerede er betydelige. Valget av Jakob Zuma som president er bekymringsfull. Han er en karismatisk populist i motsetning til den intellektuelle og ukarismatiske Mbeki, og har forsøkt å få gjennom antiliberale lover, men er blitt stoppet av nettopp grunnloven. Pressen skriver om dette hver dag her nede. De er etter presidenten som hunder. Han har også en voldtekts- og korrupsjonsanklage mot seg, som er blitt stoppet pga påståtte formelle prosedyrefeil. Men han er elsket av folket for sin sjarmante, folkelige stil. Jeg tillot meg å sammenligne ham med Berlusconi, og det ble nikket bifallende. En afrikansk Berlusconi er imidlertid potensielt farligere enn en italiensk. En av Nelson Mandelas mange fortjenester var at han hindret ANC i å bli kommunistisk. Betydningen av dette kan knapt nok overvurderes. SAs økonomiske politikk er liberalistisk. Et resultat av dette er at ekstreme sosiale og økonomiske forskjeller består. Dette er en hoveutfordring. Bare Brasil har større forskjeller mellom fattig og rik. Man har bevisst villet dra nytte av den allerede hvite kapitalmakten, for uten den ville man neppe hatt en sjans. Her har SA dratt lærdommer av andre afrikanske staters feil. Motsatt har man etablert et kvoteringssystem for å få flere svarte inn i offentlige stillinger. Jeg kaller ikke dette diskriminering eller rasisme. Det er et politisk styringstiltak for å oppnå utjevning.

Så til mitt poeng: Listen  over ting som går galt og gir grunn til bekymring kunne gjøres så lang som herfra til månen. Men hvorfor denne uvilje til å ta innover seg de positive ting som faktisk er oppnådd og som flertallet av de hvite i dette samfunnet faktisk også anerkjenner? Også flertallet av de hvite har fått det bedre etter 1994, ikke minst takket den økonomiske veksten som fulgte som resultat av opphevelsen av de inbternasjonale sanksjonene mot landet under Apartheid. Det blir noe Lady Tatcher over deg, Anfindsen, som uttalte at det ville være en katastrofe for SA om Nelson Mandela fikk makten. Vel... Det er som om uviljen mot å se de positive mulighetene er tuftet i en ideologisk, forhåndsprogrammert skepsis. Som jeg har pekt på er det i SA allerede etablert en ganske stor, svart middelklasse, som i seg selv vil virke nedkjølende på de faktorer som ellers ville kunne representere fare for utviklingen videre.

Men selvsagt: Her er nok av ukjente i ligningen som gjør at mulighetene er legio for hvem av oss som om 10-20 år kan stå frem og si: Hva var det jeg sa? Men igjen: Det meste her vil avhenge av valg av perspektiv. Den mest uforutsigbare faktoren er økonomien. Klarer SA å holde den stabile kursen de har fulgt siden 1994, vil mye være gjort.

Endelig: Afrika må gå Afrikas vei. De har ikke passert verken renessanse eller opplysningstid. Den viktigste lærdom for oss i Vesten må være at et land, et folk og et kontinent må gjennomføre sine historiske prosesser på sine egne premisser. Vår europeiske vei har ikke vært mindre smertebelagt enn den afrikanske. Dette kan sies på et ideologisk helt nøytralt grunnlag, og uten at det burde være nødvendig å slå ideologisk mynt på Afrikas problemer i verken den ene eller andre retning.

Kommentar #28

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Til Baldersheim og Arnesen

Publisert over 8 år siden

Baldersheim: Du har ingen grunn til å føle deg forbannet. For det første har jeg ikke kalt deg rasist. Jeg har kun konstatert faktum som du selv erkjenner i ditt første innlegg, nemlig at eksemplene du bringer til torgs er de hvites perspektiv. For det andre avfeier jeg eller bagatelliserer jeg ikke drap på hvite farmere. Men er det redelig å unnlate å ta med historisk kontekst? SAs voldelige arv? At Apartheid ikke bare var et rasistisk styre, men også regjerte gjennoim massiv bruk av vold og drap, og at dette særlig var vanlig i boernes kjerneområder, dvs i rurale områder der hvite farmere dominerte, og fortsatt dominerer. Jeg har møtt disse guttene, Baldersheim. De er lette på avtrekkeren, særlig når det som står i andre enden av geværløpet er av svart hudfarge. Så svar meg på dette, Baldersheim: Er man ideologisk forutinntatt hvis man nevner slikt? Kanskje er det slik at det er ditt eget reaksjonsmønster som er i overkant ideologisk forhåndsprogrammert? Du ser vesntreradikale ved høylys dag. Jeg selv står selv trygt plassert i en liberal, humanistisk tradisjon, og jeg er en uavhengig person. For øvrig viser jeg til mitt svar til Anfindsen ovenfor.

 

Arnesen: Så Afrika har ikke produsert noe av betydning. Hvilken enkel verden du lever i. Hva er målestokken? Mer har jeg ikke å si.

 

Kommentar #29

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Ad Anfindsen og latter her i Afrika

Publisert over 8 år siden

Jeg ser at jeg bør ta med noen linjer om latteren som noen av Andfindsens utsagn forårsaket rundt et middagsbord ved den utmerkede afrikanske restauranten "Mojo" i Johannesburg, der et flerkulkturelt koppel av svarte, hvite og asiater var samlet til hyggelig lag. Det var ikke hånlatter, mer en slags oppgitthet over et fenomen som her er velkjent, og som beskrives med uttrykket "en Lady Tatcher" - en holdning som går ut på ikke å ville gi Afrika en sjanse, som ikke ser at Afrika må gå Afrikas vei - på godt og vondt. Eller som Nelson Mandela skal ha sagt (omtrentlig sitert): Om vi ikke klarer det, ja, så var det vi som ikke klarte det, men det var gjennom våre egne valg vi mislyktes, og det er gjennom våre egne valg vi skal lykkes. Deri ligger hele forskjellen.

(Uttrykket Lady Tatcher beskriver et utsagn av samme dame, der hun uttrykte at det ville være en katastrofe for Afrika om Nelson Mandela fikk makten. Uttrykket ses på som symptomatisk for typiske vestlige feilbedømminger av afrikanske forhold, ofte med tragisk resultat. Underforstått: Nelson Mandela er det beste som har skjedd Afrika noen sinne.)

Kommentar #30

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Hva med Botswana da - hva med Transperancys korrupsjonsindeks?

Publisert over 8 år siden

Sitatet ovenfor er en typisk ideologisk posisjonering som kun tjener som en retorisk tilsmussing av en ellers saklig debatt. For meg er ikke SA hellig. Jeg kan derimot godt innrømme at det absolutt føltes å stå på hellig grunn da jeg for et par dager siden stod ved Hector Pieterson-monumentet i Soweto, til minne om den 13 år gamle Hector som sammen med 600 andre barn ble skutt ned av apartheidstyrker under opprøret i 1976 i protest mot tvungen afrikaans-undervisning. Men det er en annen sak.

Transperancy Internationals korrupsjonsindeks pleier å være ganske pålitelig, og omfanget av korrupsjon er en av de sikreste indikatorer på den politiske helsetilstand i et land.

Sør-Afrika ligger like bak Italia (46. plass mot 40.), mens SAs naboland Botswana ligger på 32. Av dette leser jeg at SA har et betydelig problem med korrupsjon, men ligger langt foran og i et helt annet sjikt enn de stater i verden man med rette kan kalle forbryterstater.

Som sagt tidligere avhenger enhver bedømming av perspektivet man anleggeer, av hvordan positivt og negativt avveies i det totale regnestykket. De Kleerk hevder regnskapet er kommet ut i pluss. Mange hvite ser på de Kleerk som den store Judas, og vil argumentere heftig imot dette. Ikke minst gjelder dette den harde kjerne av boere. Du kaller SA pillråttent. Du velger deg et perspektiv der du fortrenger muligheten til å tillegge positive utviklingstrekk i det sørafrikanske samfunn noen særlig betydning. Jeg mistenker denne posisjonering for å være resultat av en ideologisk forutinntatthet, noe retorikken din i det ovenfor siterte kan tyde på.

Så litt om Botswana. Landet har en relativt lik demografi som SA innen den sorte befolkningen, og boerne spilte lenge en betydelig rolle i dette samfunnet også. Ved dannelsen av den sørafrikanske union ble imidlertid landet holdt utenfor, og det ble etablert som et rent britisk protektorat. Det har aldri hvert noe hvitt boerstyre her, Landet tok dermed en helt annen kurs enn SA, det ble selvstendig i 1966, og fremstår i dag som Afrikas mest vellykkede og stabil demokrati med relativ høy velstand og en stor sort middelklasse.

Mye er svart i Afrika, men ikke alt. Klarer man ikke å være nyansert nok til å se dette, har man ikke noe saklig å bidra med i en debatt.

Kommentar #31

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Kluss

Publisert over 8 år siden

Det ble kluss i sitatfunksjonen ovenfor. Siatet av Baldersheim jeg viste til var følgende: "Sør-Afrika er hellig. Det kan ikke kritiseres. Det er det som er problemet."

Kommentar #32

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

I can't happen to me...

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

u ser vesntreradikale ved høylys dag. Jeg selv står selv trygt plassert i en liberal, humanistisk tradisjon, og jeg er en uavhengig person. For øvrig viser jeg til mitt svar til Anfindsen ovenfor.

Jeg har ikke tenkt på deg som venstreradikal. Tvert om tenkte jeg på deg og de du satt sammen med nede i Sør Afrika som liberale mennesker av det slaget som ikke vil vedgå seg verdens hardhet og hvor usikker deres egen posisjon er.

I Norge er den type holdning mainstream. Du finner masser av den blant vanlige Høyre og AP velgere med normalt god utdannelse. Det er blid, god optimisme, næret av illusjonen om egen usårbarhet. Det man ikke vet, har man ikke vondt av og hvorfor ta problemer på forskudd?

Det er ikke Lenin jeg ser, det er Ikaros. I Norge har vingene begynt å smelte.

I Sør Afrika har de alt falt av.

 

 

Kommentar #33

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Vi er enige om mye

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Debatten begynner å preges av forutsigbare posisjoneringer, og det var det jeg bevisst søkte å unngå ved å skrive et hovedinnlegg som i mine øyne var både balansert og faktabasert. SA har en voldelig arv, det er ren konstatering av faktum. Før mitt besøk her var jeg ikke klar over i hvilken grad Apartheid var et voldelig styre - jeg hadde mest sett det for meg som et ideologisk rasistisk styre. Men det var også et styre som regjerte gjennom massiv bruk av vold og mord.

Jeg synes den siste runden med svar du har gitt oss, inneholder mye fornuftig. For meg ser det ut til at vi er enige på en rekke punkter. Og, ja, det må selvsagt være helt greit å trekke frem fakta-informasjon som man mener er relevant for å belyse en sak, i dette tilfellet den voldelige fortiden under apartheid. Det både jeg og andre har reagert på, var at vi ble sittende igjen med en følelse av at dette ble brukt for å bagatellisere eller 'forstå' de grusomme overgrepene som har funnet sted mot hvite i tiden etter 1994. Jeg tror deg når du sier at det ikke var din intensjon, og tar det til etterretning.

Jeg kan ellers gjerne innrømme at heller ikke jeg var klar over i hvilken grad Apartheid var et voldelig styre. Massakre mot flere hundre skolebarn som demonstrerer mot kravet om at de må lære Afrikaans; det er knapt til å tro! Dette er viktig info, som jeg vil takke deg for at du har trukket frem.

Kommentar #34

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

La oss gå til bunns!

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Men er det redelig å unnlate å ta med historisk kontekst? SAs voldelige arv? At Apartheid ikke bare var et rasistisk styre, men også regjerte gjennoim massiv bruk av vold og drap, og at dette særlig var vanlig i boernes kjerneområder, dvs i rurale områder der hvite farmere dominerte, og fortsatt dominerer. Jeg har møtt disse guttene, Baldersheim. De er lette på avtrekkeren, særlig når det som står i andre enden av geværløpet er av svart hudfarge. Så svar meg på dette, Baldersheim: Er man ideologisk forutinntatt hvis man nevner slikt?

Absolutt ikke! Man skal ha et realistisk bilde. Ikke noe idyllisering. Ikke noe bagatellisering. Ikke noe rettferdigjøring av grove drap, fordrivning og tortur.

Mange steder er det et nullsumspill. Det er oss mot dem, som en serbisk dame svarte til meg da de ble bombet av NATO, i det som en gang var et område der serberne var i flertall. Jeg hadde prøvd å kritisere den etniske renskningen av albanere. Serberne ble stanset og selv jagd. Det var faktisk vinn eller forsvinn, som hun indikerte.

Min oppfatning er at det for mange er det samme, på en lang rekke steder og spesielt der man har stammer og kamp om jord. I en industriell verden betyr kanskje enkelte ting mindre?

I slike konflikter kan man foretrekke den ene eller andre parten, basert på historie, opplevd fellesskap, måten man selv blir møtt på eller på gruppens fremferd. Likefullt, så synes jeg det er forstemmende at en gruppe som frivillig ga fra seg makten nå utsettes for folkemord på landsbygden og at dette landet hylles fremdeles.

Det gjør meg sint.

Det er dog ikke hele historien. Boerne har 300 års historie i Sør Afrika og er av språk, religion og utseende ganske like oss nordmenn. At det behandles så dårlig at barn nå sulter og at tortur, drap og voldtekt er blitt skjebnen til svært mange bønder, samt at nå de rømmer landet, gjør meg enda mer skremt.

Det er rett og slett et dårlig omen.

Kommentar #35

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Nok et eksempel på tullball

Publisert over 8 år siden
Darius Henrik Arnesen. Gå til den siterte teksten.

Folk klarer å bortforklare og å unnskylde det meste. Inkludert folkemord. Bare se på Lars Gule i debattene her.

Arnesen bør forklare hvilke folkemord jeg har bortforklart og/eller unnskyldt. Eller lære seg å skrive meningsfulle setninger.

Så la meg få en henvisning til mine bortforklaringer av folkemord. Det blir neppe noe svar, for slikt kan ikke Arnesen gi i det hele tatt.

Men jeg er ganske lei av folk som ikke gjør annet enn å gulpe opp sine egne fordommer og spre dem som gjødsel på brennesler. (Også i tråder hvor jeg ikke har skrevet noe som helst).

Lars Gule

Kommentar #36

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Noe å tenke på

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Afrika må gå Afrikas vei. De har ikke passert verken renessanse eller opplysningstid. Den viktigste lærdom for oss i Vesten må være at et land, et folk og et kontinent må gjennomføre sine historiske prosesser på sine egne premisser.

Dette er beslektet med noe jeg sa i et intervju med VL i fjor, og som ble forvrengt av VL-desken til at jeg kun ønsket å gi u-hjelp til folk med høy IQ (for ordens skyld: VL har beklaget det som skjedde). Når jeg trekker frem dette sitatet blant mye fornuftig jeg synes du har skrevet i denne tråden, så er det fordi jeg tror du har helt rett: Afrika er annerledes enn Europa, afrikanere er annerledes enn europeere, og vi trenger å være litt mer forsiktige med å pådytte andre folkeslag våre verdier under dekke av at de er universelle (de kan i mange tilfeller langt på vei være universelle, selvsagt, men jeg tror altså Vesten har strukket den strikken for langt i flere tilfeller, f.eks. når man valser over ikke-vestlige land med militærmakt for å innføre 'demokrati' etter vestlig mønster; en øvelse jeg tror i mange tilfeller er dømt til å mislykkes).

En annen sak er at vi her kommer i berøring med et av de mest paradoksale paradokser (om man kan si noe slikt) i vestlig diskurs de siste tiårene. Det er helt greit å snakke om det ene eller andre ikke-vestlige folket (f.eks. uighurer eller palestinere), men det er langt mindre greit å snakke om f.eks. det norske eller engelske folk; det første handler om solidaritet med undertrykte, det andre blir sett på som ufin nasjonalisme eller sjåvinisme. Alle andre folk har rett på selvstyre og selvbestemmelse etc., bare ikke hvite folkeslag. Alle andre må finne sin egen vei, mens hvite må godta at andre folkeslag skal komme og overta landene deres; den som motsetter seg dette, er faktisk per definisjon rasist, om vi skal tro enkelte av VD's mest skråsikre og belærende debattanter.

Det er fristende å parafrasere ovenstående OREB-sitat som følger: Europa må gå Europas vei. Den viktigste lærdom for oss i Vesten må være at et land, et folk og et kontinent må gjennomføre sine historiske prosesser på sine egne premisser.

Kommentar #37

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei Olav Rune Ekeland Bastrup!

Publisert over 8 år siden

Takk for spennende og lærerik blogg! Du verden så mye jeg har oppdaget at jeg  ikke viste! Kommentarer og linker er jo også greit å få med seg ;) De øker nysgjerrigheten og appetitten på bloggen din! Ønsker deg og dine gode dager!

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
22 dager siden / 1828 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1589 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1566 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 1497 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
13 dager siden / 1395 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1343 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
11 dager siden / 1257 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1164 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere