Kjell G. Kristensen

132

Veien til kunnskapens nøkkel?

Publisert: 22. feb 2011

Håper å finne mystisk partikkel innen to år

http://www.dagbladet.no/

- Finner vi den ikke, blir ting spennende, sier forskere.

Stefan Thorsteinsen
stt@dagbladet.no

21.02.2011, kl. 22:59 (Dagbladet): Forskere som jobber med den enorme partikkelakseleratoren LHC i Genève, tror de innen to år vil ha samlet sammen nok informasjon til å si noe om Higgs-boson, eller Higgs-partikkelen som den også kalles, finnes eller ikke. Den mystiske partikkelen er en viktig brikke i forklaringen på hvorfor partikler har masse, men eksisterer bare teoretisk.


Den britiske avisa The Telegraph skriver at forskere også håper å få inn data som kan komme med ny informasjon om mørk materie, som kan peke i retning mot eksistensen til ekstra dimensjoner. Dette kom fram under den årlige samlingen til the American Association for the Advancement of Science's (AAAS) i Washington.  


Partikkelakseleratoren skulle egentlig slås av ved utgangen av året for å gjennomgå en større ombygging. Disse planene har nå blitt utsatt ett år, fordi maskinen har fungert bedre enn først antatt. 


Forskere ser nå muligheten til å få svarene på flere store spørsmål innen utgangen av 2012, til tross for at partikkelstrålen bare vil være på 3,5 TeV (teraelektronvolt) mot de maksimale 7 TeV den er designet for.


Store endringer

- Vi har sterke forhåpninger om at vi innen utgangen av 2012 kan si noe om Higgs-partikkelen, fortalte Felicitas Paus, leder for internasjonale relasjoner ved CERN, under samlingen.


Skulle det vise seg at Higgs-partikkelen ikke finnes, må fysikere revurdere standardmodellen i partikkelfysikken, som regnes for å være en av fysikkens største oppdagelser. 


Flere forskere har uttrykt at om den ikke blir funnet, vil det være mer oppsiktsvekkende enn å finne den. Nicholas Hadley, forsker fra universitetet i Maryland og medlem i en av forskningsgruppene ved LHC, uttrykte til reportere at de gleder seg.  


- Om vi ikke ser det, blir det utrolig spennende. Det vil bety at vi må se helt annerledes på hvordan ting henger sammen.  


Fortsetter ut 2012

«Big Bang-maskinen» som den også kalles ligger 100 meter under bakken på grensa mellom Frankrike og Sveits. Ved utgangen av 2012 slås den av i 15 måneder.

Hensikten er at visse deler av akseleratoren skal bli bygget om, slik at forskerne skal få muligheten til å utnytte dens potensiale maksimalt. Etter ombyggingen vil forskerne ha mulighet til å kollidere partikler med en energi på 14 TeV.

Partikkelakseleratorens oppgave er å sende stråler med partikler mot hverandre tett opp under lysets hastighet. Det er energien fra kollisjonen mellom partiklene forskere ønsker å se nærmere på. Målet er å gjenskape vilkårene som var etter Big Bang, som anses å være skapelsen av universet.

 første forsøk:  Den første suksessfulle testen av partikkel-akseleratoren fant sted 30. mars, 2010. Etter det har forskere samlet inn mye data. Foto: Scanpix

første forsøk: Den første suksessfulle testen av partikkel-akseleratoren fant sted 30. mars, 2010. Etter det har forskere samlet inn mye data. Foto: Scanpix

 Kollisjonsbilder: Dette bildet fra CERN viser hvordan partiklene har beveget seg etter de har kollidert. Foto: Scanpix

Kollisjonsbilder: Dette bildet fra CERN viser hvordan partiklene har beveget seg etter de har kollidert. Foto: Scanpix

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Stiller du spørsmål ved denne formen for forskning? Siden du setter et spørsmålstegn etter kunskapens nøkkel?

Du burde kanskje ha slengt med noen egne ord på hva du ønsket å få utrettet med innlegget ditt... 

 

Tror LHC kan gi svar på mye jeg og gi mange spennende resultater i fremtiden. Utrolig nok er det vel knapt 200 år siden at vi "oppfant" vitenskapen, som har gitt oss så og si alt vi ser rundt oss i dag, på godt og ondt da vitenskap også kan brukes til ikke fullt så gode ting...

 

Personlig syntes jeg det var godt at vi ikke hørte på den amerikanske senatoren som på begynnelsen av 1900 tallet ville at alle patent kontor i hele USA skulle legges ned fordi han trodde at alt som kunne finnes opp var funnet opp og at vi i fremtiden ikke ville finne opp mer... Skjelden har en mann tatt mer feil....... Vi blir stadig smartere og dyktigere og en dag vil vi finne svaret, kanskje til og med gjenskape det hele og dermed kan "sette i gang" liv på andre planeter... Kanskje til og med lage planeter... Spennende...

 

 

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Litt mer filosofisk...

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Stiller du spørsmål ved denne formen for forskning? Siden du setter et spørsmålstegn etter kunskapens nøkkel?

Du burde kanskje ha slengt med noen egne ord på hva du ønsket å få utrettet med innlegget ditt... 

Vel, det kunne jeg saktens ha gjort, men jeg tenkte at det kunne jo være interessant å se hva andre mener om dette før jeg legger frem mine egne teorier.

Ut fra filosofiske retniger vet vi jo at også Bibelen beskriver usynlige ting, i de apokryfiske skriftene står det at Gud ikke bare skapte en verden, men en verden ved siden av - en som ikke er synlig. Ved å finne de miste byggestenene kan en kanskje få til en ny skapelse, gjenskapelse slik du sier det. Predikeren ser for seg at ting blir skapt på nytt igjen og at tiden som var, vil vende tilbake slik at ting som kommer i morgen, er egentlig ting som har hendt før (1.9-11 og 3.15)

Vi vet også at bibeltekstene snakker om tidsforflytninger hvor skyggen på soluret skulle flytte seg ti trinn bakover. (i tid?)

I Esek.1. kan vi lese om Guds herlighet som ser ut som en gjenstand som farer frem som et stormvær hvor en kan skimte noe i den som blankt metall. Andre steder at Herren fløy på kerubenes vinger, i Esekiel var det fire vinger som henger sammen ved hverande (som i en sirkel, eller i en ufo?, beskrivelsen ligner godt). Hjulene ser ut til å kunne være selve motoren, (drivhjulene) hvor det ene hjul befinner sin innenfor det andre, osv. Esek.10.13 beskriver hjulene nærmere og forteller at de blir kalt for en hvirvel - herav hvirvelvind - i Apg.27.14 ble denne hvirvelen kalt for eurakylon (som oppkalt fra europa?)

I forbindelse med Hessdalsfenomenet og forskningen der på lysfenomenene har de også registret en type usynlig hvirvelvind i forkant av lysfenomenet som forskere mener kan bli fremtidens energikilde.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.2970467

Se også Guds ufo:

http://www.gracepano.com/index.php?lng=no&menu=3&art=707

Utover dette mener jeg at partikkelakselratoren er kanskje det middelet som bringer frem nøkkelen til den kunnskap som igjen vil skape Guds herlighet på nytt slik Pre.1.9-11 og 3.15 beskriver. Vi ser også av Esek-1.14 at livsvesnene for frem og tilbake liksom lynglimt, akkurat beskrevet slik ufoene er obsevert.

 

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Du har misslykket - rykk tilbake ti streker

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Predikeren ser for seg at ting blir skapt på nytt igjen og at tiden som var, vil vende tilbake slik at ting som kommer i morgen, er egentlig ting som har hendt før (1.9-11 og 3.15)

Vi vet også at bibeltekstene snakker om tidsforflytninger hvor skyggen på soluret skulle flytte seg ti trinn bakover. (i tid?)

For å sitere meg selv, kan jeg jo legge til at dersom vi tror Guds ord og det som står i 2.Kong.20.9-11, kan en jo ikke regne med å huske at en før har levd på jorden, og hva som tidligere utspant seg i en eldgammel tid som var til førut? Han flyttet tiden tilbake - la oss si at de ti trinn/streker er en tidsreise tilbake i tid her på jorden for 10 000 år, og vi må starte vår utvikling på nytt mot det himmelske mål med blanke ark som Alf Prøysen sang om?

 Esaias svarte: Dette skal du ha til tegn fra Herren på at Herren vil holde det han har lovt: Skal skyggen gå ti streker frem, eller skal den gå ti streker tilbake? 10 Esekias sa: Det er en lett sak for skyggen å strekke sig ti streker frem; nei, skyggen skal gå ti streker tilbake. 11 Da ropte profeten Esaias til Herren; og han lot skyggen gå tilbake de streker som den var gått ned på Akas' solskive - ti streker.

Dersom en tror dette er en mulighet for at menneskeheten før har nådd store teknologiske fremskritt og misbrukt teknologien til masseødeleggelse, vil Gud ha brukt sin vetorett og sagt at nå må dere begynne på nytt igjen, men jeg gir dere Bibelen som forteller om hva som skjedde. Hva da? Må en ikke ta se skriftene både som historie og noe som kommer til en på nytt - fra fortiden?

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dersom en tror dette er en mulighet for at menneskeheten før har nådd store teknologiske fremskritt og misbrukt teknologien til masseødeleggelse, vil Gud ha brukt sin vetorett og sagt at nå må dere begynne på nytt igjen, men jeg gir dere Bibelen som forteller om hva som skjedde. Hva da? Må en ikke ta se skriftene både som historie og noe som kommer til en på nytt - fra fortiden?

Det står mye rart i bibelen og når du slenger ut at vi vil bli satt ti streker bakover i utvikling hvis vi bruker masse ødeleggelses våpen regner jeg med at du har belegg for det? For har du det ikke er det også kun påstander uten reel verdi, gjettninger om du vil.

Og hva er vitsen med å blande biberlske påstander og rene gjettninger inn i seriøs forskning, annet enn ønske tenkning om at bibelen skal ha rett da?

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Hvirvelvind

Publisert nesten 10 år siden

Her er en link som forklarer energien i Hessdalsfenomenet hvor energikilden fremsettes som en hvirvelvindenergi i det elektromagnetiske feltet.

http://www.youtube.com/watch?v=h3oqMHfSZmo&feature=related

 

Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Klikket på linkene dine og fant denne ganske fornøyelig:

 

"Når vi samler alt bibelmateriell om dette, så blir det ikke lenger spørsmålet om hvorvidt Gud flyr i en UFO, men heller hva slags UFO. "

Så gud er altså ikke gud, men bare en art fra en annen planet? Ja, det kan jo være en forklaring på alle de rare kjøretøyene en kan lese om både i kristen bibel og i maya/inka kulturen, som hadde uthuggninger i stein av noe i samme gata.

Hvis vi hadde reist noe slikt som 200 år tilbake i tid hadde en PC drevet av batterier virket som rene hekse kunsten for hvermansen den gangen og du hadde enten blitt stemplet som en gud eller som satan personlig.

Hadde vi møtt en utenom jordisk sivilisasjon i dag spørs det vel om vi hadde sett på dem som guder, da vi i dag vet bedre... Vi hadde nok blitt skremt ja, men også fryktelig nysgjerrig ...

Så hessdalen fenomenet hadde en naturlig forklaring ja.... Så overraskende! Nå ble det nok stille i UFO leiren tenker jeg... eller det ble det nok ikke, for de har nok klekket ut konspirsjons teoriene om at UFO'ene bare lurer disse forskerne, som om selve hovedoppgaven til et utenom jordisk vesen som har reist ufattelige avstander var å lage lys spor i en avsides liggende dal i norge... Hva forventer de å oppnå med dfet liksom... Samme som de såkalte UFO'ene som har laget korn sirkler for å kommunisere med oss... Har har altså en art reist ufattelige avstander og har langt bedre og mer avansert utstyr for å få den reisen til men for å kommunisere med oss må de trampe maten vår flat... he he... OG som ikke det var nok, når vi IKKE forsto hva de mente med de første sirklene de laget har de laget enda mer intrikate og mer detaljerte sirkler for hvert år som går... Lure er de ikke disse utenom jordiske ihvertfall... For telefon har de ikke funnet opp, såklart....

 

Så nei, alt har en naturlig forklaring til slutt. Det er bare å lete etter den så finner vi det til slutt. Og det er derfor enda mindregrunn til å kaste seg på tulle gjettninger og andre påstander om alt mellom himmel og jord og tro at en er "åpen" for alt mulig, for du er ikke åpen da, kun lukket... Det er greit å ha et åpent sinn, men ikke så åpent av vettet renner ut...

 

 

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Forklaringer følger...

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Så nei, alt har en naturlig forklaring til slutt. Det er bare å lete etter den så finner vi det til slutt. Og det er derfor enda mindregrunn til å kaste seg på tulle gjettninger og andre påstander om alt mellom himmel og jord og tro at en er "åpen" for alt mulig, for du er ikke åpen da, kun lukket... Det er greit å ha et åpent sinn, men ikke så åpent av vettet renner ut...

Fint at du finner linken om at Gud flyr i ufo fornøyelig, du finner jo det samme beskrevet i Bibelen. At Gud ikke lenger er Gud? Vel slik Bibelen forklarer det hele så startet visst det hele fra Adam av, fra den første Adam, til den siste Jesus, som gav liv, dette var en barnelærdom sier Heb.6.1 - la oss derfor gå videre mot det fullkomne og tro på Gud.

Dette minner mer om en utvikling som fant sted en gang i historien, men siden Gud var den som seiret til slutt, ble han veldig ensom alene over å ha funnet frem en slik teknologi at han seiret over alle andre kongeriker og la dem øde, så han gjenskapte det, og lot oss få en sjanse til å bli med han inn i evigheten, som handler om og ha beseiret tid og rom.

Når det gjelder forklaringen på Hessdalsfenomenet kan du jo velge den troen som passer deg best, men problemet er at der finnes så mange uforklarlige ting som ikke kan forklares. Jesus sa at han var verdens lys, men hvis en skulle forklare ham med et naturfenomen, har du nok skaffet deg et alvorlig forklaringsproblem?

Videoen viste et lysfenomen, men forklaringen hvis du ser videoen om igjen, vil vise deg at spektralanalysene av lyset viste at der fantes de to nordiske grunnstoffene (fysisk) Skandium (som er et metall som ble brukt i russiske kampfly på 60 tallet og i atomstridshoder på russiske atomubåter for at de lettere skulle trenge opp under polarisen, hvordan forklarer du at det også fantes metall der opp?

Vi må jo tro på øyenvitnene også?

http://www.youtube.com/watch?v=ZKpECnEgjzA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LIxxJg1tu20&feature=related

 

 

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Bibelske påstander

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Og hva er vitsen med å blande biberlske påstander og rene gjettninger inn i seriøs forskning, annet enn ønske tenkning om at bibelen skal ha rett da?

Hele vitsen er at det som har vært, er det som skal komme (Pred.1.9-11, 3.15) det kommer ikke noe nytt som ikke har vært til før, heter det visst. Hele jorden er full av Guds herlighet står det i 4.Mos.14.21, og hele jorden er full av hans kunnskap står det i Jes.11.9, da er det kun tiden som teller, så dukker nok kunnskapens nøkkel opp igjen skal du se!

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Syltynt Kjell, syltynt...

Hvorfor ikke bare forholde seg til det vi faktisk vet og la påstander og gjettninger være påstander og gjettninger... Virker fint for meg ihvertfall...

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Nullpunktsenergi - Zero Point Energi

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor ikke bare forholde seg til det vi faktisk vet og la påstander og gjettninger være påstander og gjettninger... Virker fint for meg ihvertfall...

Ja, det er jo sant, men jeg gjetter nok ikke. Når vitenskapen finner ut av nullpunktsenergien - for det er det den også heter - hvirvelen som Bibelen også beskrives som Eurakylon, som foreløpig bryter med en del fysiske lover.

Nicola Tesla

Nikola Tesla, som er opphavsmannen til trådløs strøm, ble født i det som i dag er Kroatia, men utvandret til USA. Under verdensutstillingen i Chicago i 1893 skapte han sensasjon: Han tente elektrisk lys uten ledning. Tesla har over 700 patenter og har med sine oppfinnelser av verdens første radiomottaker, fjernstyring, partikkelkanon og trådløs energioverføring blitt kalt «mannen som fant opp det 21. århundre». Men da han ble foreslått til Nobelprisen i fysikk, takket han nei – fordi han måtte dele den med Thomas Alva Edison, som han kalte en «simpel salgsmann». Dette førte til slutt til at verken Tesla eller Edison fikk prisen.

Professor Marin Soljacic leder forskningsgruppa ved MIT som for et par år siden begynte å forske på hvordan man kan sende strøm uten kabel.

– Soljacic er fra Kroatia og kjenner godt til Teslas oppfinnelser. Han var svært interessert i å finne ut hvordan Tesla sendte strøm uten ledninger, forteller Kralis ved MIT.

Nikola Tesla er udødeliggjort ikke bare gjennom sine oppfinnelser, men av David Bowie i filmen The Prestige og det at navnet hans er måleenheten for magnetisme. Fysikeren som er nasjonalhelt i hjemlandet var æresdoktor ved Zagreb Universitet, medlem av Vitenskapsakademiet og er avbildet på flere jugoslaviske pengesedler.

Jeg korter ned sitatet om Nocola Tesla, den trådløse strømmen har med dette prosjektet å gjøre, Tesla var en forkjemper for vekselstrømmen, mens Edison ville bruke likestrøm.         

UiO og MIT har svært forskjellige syn på mange av Nikola Teslas patenter. Aristeidis Kralis ved MIT sier at det muligens ikke er noen i verden som forstår Teslas patent. Han mener også det er vanskelig å bli tatt seriøst dersom man snakker for høyt om dette, og ønsker ikke å kommentere ryktene om at det amerikanske militæret har hemmeligholdt Teslas patent for vakuumenergi.

Ved hjelp av tårn plassert rundt omkring i verden, ville Tesla forsyne hele verden med trådløs strøm. Om tårnet også skulle tappe nullpunktsenergien er det uenighet om, men mange mener at dette var Teslas hensikt. En rekke vitenskapsmenn har hevdet å ha laget tilsvarende maskiner som det Tesla gjorde for å tappe nullpunktsenergien. Blant annet hevder vitenskapsmannen Paul Baumann at Teslas prinsipp ligger bak.

http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20071125/uten_en_trad/

Når Teslas nullpunktsenergi sammen med resten av oppdagelsene fra Hessdalen blir utviklet videre, kanskje med litt hjelp fra Cern og eksperimentene der, kan en kanskje utvikle en ny energiform, hvem vet?

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Technologies of The Gods

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Free Energy and Antigravity Technology

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Nikola Tesla - The Untold Story

Publisert nesten 10 år siden

Jeg legger inn en del teknologiske linker, den forrige fortalte ikke så mye om Nocola Tesla, men denne gjør.

Hva handler så alt dette om? Jo, teknologi mot veien til kunnskapens nøkkel, teknologi som vil frigjøre menneskene, istedet for at land skal bygge militære ødeleggelsesvåpen - en teknologi til bruk for alle er på vei. Jesus sa: Guds rike er inn i dere, og Guds rike kan ikke sees med deres øyne - det han mente var at Guds rike kommer til dere i form av teknologien jeg gir dere, dere kan ikke se den med øynene - dere skaper det selv gjennom generasjonene.

http://www.youtube.com/watch?v=eoY_7mbm5ng&feature=channel

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

The Missing Secrets Of Nikola Tesla

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Nikola Tesla's Gravity in two minutes.

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Det som Einstein ikke forutså

Publisert nesten 10 år siden

Var det dette Jesus mente da han sa: Bli folk som vandrer?

http://www.youtube.com/watch?v=plQ4wrZvGlI&NR=1

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Relativitetsteori i praksis

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

The Inverse Gravity Vehicle or UFO

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Verdens første trådløse skjerm

Publisert over 9 år siden

Fujitsu lanserer en skjerm som får både strøm og signaler uten en eneste kabel.

INGEN KABLER: Fujitsus nye skjerm får strøm via magnetisk induksjon. Ulempen er at rekkevidden på strømoverføringen er begrenset. (Foto: Fujitsu) Kablenes tid er snart forbi, i alle fall på skrivebordet.På teknologimessen CeBit i Tyskland i dag presenterer Fujitsu det de hevder er verdens første skjerm som bruker trådløs teknologi til å overføre både skjermsignaler og strøm.

Som en kokeplate

Den 22-tommer store skjermen drives av såkalt SUPA-teknologi (Smart Universal Power Antenna), som overfører strøm via magnetisk induksjon fra en senderantenne som kan bygges inn i skrivebordet, skriver Fujitsu i en pressemelding.

Teknologien fungerer på samme måte som en induksjonsbasert kokeplate eller elektrisk tannbørstelader. Skjermen mottar bildesignaler via trådløs USB-tilkobling fra en stasjonær eller bærbar maskin.

- Alle har vel irritert seg over kabelkaoset på pulten - og nå blir det endelig historie. De første trådløse skjermene kommer i løpet av nest år, og jeg er sikker på at de vil revolusjonere arbeidsplassen, sier Raymond Olaussen, teknologidirektør i Fujitsu Norge.

Induksjonsbasert strømoverføring er spennende nok, men avstanden strømmen kan overføres er foreløpig ganske begrenset. Skjermen må stå på et såkalt «hot spot», akkurat som en kjele må stå på kokeplaten for å bli varm.Det betyr at ja - du slipper stygge kabler synlig på skrivebordet, men samtidig kan du ikke flytte skjermen særlig mye rundt på skrivebordet. Den må stå «på plata» eller like i nærheten for ikke å miste strømtilførselen.

Anders Eiken, markeds og PR-direktør i Fujitsu Norge, sier til Computerworld at rekkevidden per i dag er på 40 centimeter, men at det jobbes med å øke dette til opp mot en meter neste år.
Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Antimaterie halde fanga i 1000 sekund

Publisert over 9 år siden

Partikkelfysikarar blir stadig flinkare til å lagre antimaterie. Biletet viser antihydrogen som blir tilintetgjort (anhilerer) ved senteret for atomforsking, CERN.

Foto: CERN

Fysikarane ved CERN har klart å halde atom av antimaterie, materiens motsats, fanga i over 16 minutt. Dette er godt nytt for NASAs antimaterieromskip.

Materiens motsats, antimaterie, er eit ynda tema i science-fiction filmar og romanar som blant anna Dan Brown-boka Engler og demoner, og Star-trek-filmane der det utgjer drivstoffet for romskipet Enterprise.

No er antimaterien i ferd med å ta steget frå science-fiction til verkelegheit.

I november 2010 klarte fysikarane ved CERN, det europeiske rådet for atomforsking, for første gong å fange eit atom av antimaterie.

Den gongen haldt dei antiatomet fanga i ca eit tiandedels sekund. Dette var eit stort gjennombrot i høve til tidlegare eksperiment, då produserte antiatom gjekk i oppløysing før fysikarane klarte å fange dei.

Les også: Antimaterie fanga for første gong Les også: Dette er det rundaste objektet vi veit om Forlenga levetid

No har forskarane ved ALPHA, CERN sitt antihydrogeneksperiment, forlenga levetida til antihydrogena og har klart å halde på dei i heile 1000 sekund, altså litt over 16 minutt.

Forskarane presenterer dette resultatet i ein artikkel i Nature Physics.

– Våre berekningar viser at desse atoma mest sannsynleg er i grunntilstand etter ca eitt sekund slik at dette er første gong vi har klart å lage antiatom i grunntilstand, skriv forskarteamet i Nature physics-artikkelen.

Først når atoma har blitt roa ned nok til at dei når grunntilstand er det mogleg å studere antihydrogenatoma nøyare.

– Det gir god tid til å dytte og dra i atoma og sjekke om dei verker som kvantemekanikken seier dei skal. Dei har rett og slett laga seg ei verktøykasse for å studere antiatom i stor detalj, seier Bjørn Samset til NRK.no.

Kan sjekke om teorien stemmer

Teorien seier at antimaterie skal oppføre seg heilt likt som materie, berre med motsett ladning. Først no når fysikarane har klart å lagre antimaterie over tid er det mogleg for dei å sjekke om teorien stemmer med verkelegheita.

Målsetjinga er å kunne studere antihydrogenatoma med laser- og mikrobølgjespektroskopi, skriv artikkelforfattarane.

–Det som i alle fall vi skje er at antihydrogenatoma vil bli lyst på med laser for å sjekke om dei reagerer på oppvarming på same måte som vanleg hydrogen. Med litt flaks kan dei også etter kvart vege dei. Ingen veit enno om antihydrogen veg det same som hydrogen, seier Samset.

Ein kunstnar si framstilling av Mars Reference Mission-romskipet som er drive av ein positronreaktor.

Foto: NASA

Brensel for romskip

NASA er nok også svært glade når det no viser seg at lagringstida for antimaterie stadig blir lenger.

Energien som blir frigitt når materie og antimaterie møtest er nemlig det mest kraftfulle drivstoffet vi veit om, det gir fleire hundre gongar meir energi enn det som blir frigitt i kjernereaksjonar.

Berre 10 milligram positron, anti-elektron, vil utgjere nok drivstoff for ei bemanna ferd til Mars, har NASA rekna ut. Eit team av NASA-forskarar jobbar difor heilt seriøst med antimaterie-romskip som ei reell moglegheit for romreiser i framtida.

Antimaterie vil også gjere det mogleg å reise mykje raskare enn vi kan med dagens teknologi. Ei Mars-reise kan

Les meir om antimaterieromskip på NASAs nettsider

– CERN og ALPHA har no vist at det i prinsippet går an å lagre stoffet, så kanskje vi kan lagre det som brensel for rakettar ein gong i framtida, seier Bjørn Samset.

http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7662115

Kommentar #21

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Anders Eiken, markeds og PR-direktør i Fujitsu Norge, sier til Computerworld at rekkevidden per i dag er på 40 centimeter, men at det jobbes med å øke dette til opp mot en meter neste år.

Artig...

Men det er altså IKKE strøm overføring, men magnetiske stråler lik den vi finner i en transformator som "lager" strømmen i skjermen...

I første omgang stiller jeg meg skeptisk til den teknologien da jeg rett og slett ikke vet hvor skadelig det vil være å sitte i det magnet feltet som lages over lengre tid. Vi har vel noen ganske klare indikasjoner på at folk som bor i nærheten av strømførende ledninger type høyspent kabler har lett får å utvikle bla annet kreft, så jeg kommer nok ikke til å styrte til for å kjøpe denne skjermen for de har hostet opp mer info om bi virkninger og slikt fra denne teknologien... Du sitter faktisk lenger foran en skjerm enn du gjør foran en koke plate (de fleste av oss...) så der stiller jeg meg ikke så skeptisk...

Ellers må jeg si at anti materie høres litt sci-fi ut ja....

Men på den annen side så husker jeg hvor imponert jeg var av dørene (av alle ting!!!) da jeg som tolv åring var å så den første star wars filmen, de dørene som gikk opp av seg selv bare du nærmet deg dem.... I dag finnes disse dørene overalt og det er ingen som er særlig imponert av dem lenger... Lyset der jeg jobber er styrt på samme måte faktisk, da lyset kommer på når du går inn i et rom og slukker av seg selv etter noen minutter hvis ingen er i rommet....

Så det kan godt hende at vi om noen år ikke syntes anti materie er så rart... Men meget spennende er det ihvertfall å følge med på dette, det er sikkert! 

 

:-)

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Utvikling

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Lyset der jeg jobber er styrt på samme måte faktisk, da lyset kommer på når du går inn i et rom og slukker av seg selv etter noen minutter hvis ingen er i rommet....

Så det kan godt hende at vi om noen år ikke syntes anti materie er så rart... Men meget spennende er det ihvertfall å følge med på dette, det er sikkert!

Ja, det er mye forskning på alt nytt som kommer, noen ganger gleder vi oss flere år i forveien før det kommer... jeg kan huske at jeg fulgte nøye med på utviklingen av TV skjermer, og så frem til den dagen da flatskjermen skulle komme - det gikk 10 -15 år og plutselig var den der! I utgangspunktet var der mange forskjellige løsninger - men det endte opp med LCD og plasmaskjermer. Fint med slikt lys som slår seg av når det ikke er noen i rommet. 

Mye nytt er der på forskningsfronten som media aldri hører om også, hemmelig forskning kalles dette - så det mest spennende er nok hemmelighetsstemplet. Aeria 51 er en slik plass som produserer hemmelige saker. Men spennende å se hvilken utvikling vi går møte, mye som før var stemplet som sci - fi, er idag blitt daglidagse ting - og løsninger ser det ut til at det finnes på alle ting, det er bare fantasien som det stilles krav til.

Skal bli spennende og se om det i fremtiden kommer slikt transportsystem som det brukes i   Star-trek- filmene ombord i romskipet Enterprice hvor de bare blir strålt ned fra romskipet og ned på en planet og opp igjen - lettvindt!

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Kvantedatamaskinen er på trappene

Publisert over 9 år siden
Kvanteprosessor av faststoff en realitet

Amerikanske fysikere har utviklet en enkel kvanteprosessor av faste stoffer. Det er et stort og viktig skritt i retning av en kvantedatamaskin, mener forskerne.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Drømmen om kvantedatamaskiner, som er langt raskere enn nåtidens datamaskiner og som dessuten har en betydelig større hukommelse, er kommet et stort skritt nærmere.

Amerikanske fysikere fra Yale University har nemlig laget den første kvanteprosessoren av silisium og andre faste stoffer, ved å benytte seg av de samme teknikkene som man bruker til å produsere en ganske vanlig datachip.

Deretter har de demonstrert prosessorens gjennomslagskraft ved å få den til å løse velkjente problemer langt raskere enn klassiske prosessorer kan.

http://www.forskning.no/artikler/2009/juli/225111

Lysere for kvantedatamaskinen

En kvantecomputer bruker atomer (blå kasser) som datalager og lys til å flytte opplysninger. Lyset føres igjennom kanaler (røde linjer) i form av en fotonisk krystall. Les mer her.(Illustrasjon: MIT)

Kraftige kvantedatamaskiner som kan løse noen av verdens største matematiske problemstillinger i en fei ved å sjonglere med lys og atomer, har lenge romstert rundt i forskernes fantasi.

Nå har teoretiske fysikere med DTU Fotonik i Danmark gjort en oppdagelse som er et viktig skritt på veien til å gjøre kvantedatamaskiner i stor skala til virkelighet.

En kvantedatamaskin bruker atomer som datalager og kvanter av lys, såkalte fotoner, til å flytte opplysninger frem og tilbake.

Kvantemekanikk hersker i atomenes verden

Kvantedatamaskiner fungerer i atomenes mikroskopiske verden, hvor den klassiske fysikken bryter sammen og kvantemekanikken har makten.

Her gjelder lover som utfordrer vår logiske sans, men som atomer og elementærpartikler med største selvfølge adlyder.

Kvantemekanikken beskriver lys som små energipakker som suser av sted i forskjellige retninger, og som under sammenstøt med for eksempel et atom kan avlevere en porsjon energi i form av et kvant.

Det er nettopp den egenskapen en kvantedatamaskin utnytter, fordi den kan bruke fotoner til å overføre data med.

Ståheien omkring kvantedatamaskiner skyldes at de kan oppnå en mye større regnekapasitet enn en vanlig datamaskin. Mens dagens datamaskiner bare kan utføre én beregning om gangen, kan en kvantedatamaskin i prinsippet gjennomføre milliarder av beregninger samtidig.

Les mer her: http://www.forskning.no/artikler/2010/august/257549

Kommentar #24

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men spennende å se hvilken utvikling vi går møte, mye som før var stemplet som sci - fi, er idag blitt daglidagse ting - og løsninger ser det ut til at det finnes på alle ting, det er bare fantasien som det stilles krav til.

Hei Kjell

Takk for en spennende tråd :-)  Ja, det er antagelig vår fantasi som er den virkelige "skaperkraften" og utviklingen av den?

Jeg var i konfirmasjon i mai, og spekulerte da virkelig på hvordan nettopp kommunikasjon vil utvilke seg i konfirmantens fremtid? For å belyse utviklingen, trakk jeg linjene tilbake gjennom generasjonene.

Konfirmanten var født i 1996, en tid da datarevolusjonen startet. - Moren ble født i 1968, det året jeg fikk TV i hjemmet første gang. - Selv er jeg født i 1945, og da var nettopp flyene på vingene og biler var enda ikke vanlig. - Min mor ble født 1909, året etter at Henry Ford skapte den første T-forden, og jernbaner ble åpnet. - Mormor som ble født i 1885, en tid som  innledet en voldsom kulturell periode. Den Nasjonale scene i Bergen sto ferdig, med "Vildanden" av Ibsen på menyen. - Da skal jeg bare vel en generasjon mer tilbake for å komme til 1844, da George Morse sendte de første tegn ut i verden! Altså ved tiden rundt min oldemors fødsel! Den eneste i denne rekken jeg selv ikke har levd samtidig med.

Jeg opplever at dette billedliggjør den voldsomme utvikling og aksellerasjon av utvikling som vi er vitne til?

Selv har jeg tanker om, at den partikkelen de leter etter i Stern, antagelig befinner seg i oss mennesker; - i vår egen bevissthet? - Vi har jo en tendens i å bare søke i det som er utenfor oss selv?  Det vil da kanskje være på dette området vi finner de neste svarene angående kommunikasjon? Når vi utvikler oss til å bli mer til å bli åndelige vesener  og frigjør oss fra mange av  våre materielle bindinger som trygger oss i en utrygg verden?

Morsomt å filosofere litt over dette :-)

masse hilsen mette

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Byggesteiner

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Selv har jeg tanker om, at den partikkelen de leter etter i Stern, antagelig befinner seg i oss mennesker; - i vår egen bevissthet? - Vi har jo en tendens i å bare søke i det som er utenfor oss selv?

Ja, det er mye spennende som skjer i en forskers verden, og utrolig mye stort og spennende og se tibake på - filosofere over ;-) En skulle nesten tro at alt var blitt oppfunnet, men flere oppfinnelser skaper bare enda flere spørsmålstegn og iver til å gå videre og videre. Byggestenen de finner i Cern er jo i atomer som alt består av, så de finnes nok i mennesker også! Det åndelige tror jeg ligger et stykke frem i tid ennå, det handler i og for seg om de dødes oppstandelse ved den siste basun. Døden skal være den siste fiende som blir overvunnet, så her har nok forskerne en lang vei å gå før det åndelige oppnås, det ligger på det aller høyeste plan.

Mye fint som følger i kjølevannet av forkning - som nye og revolusjonerende medisiner osv.

Det er jo utrolig at vi også setter navn på ting som enda ikke er blitt oppfunnet enda, ta for eksempel tidsmaskinen, hva er nå det? Kanskje denne videoen vil hjelpe?

http://filter.start.no/humor/2458

Eller kanskje denne?

http://www.forskning.no/artikler/2009/mai/220289

 

 

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Tanker om livet og verden

Publisert over 9 år siden
Tankar om livet og verda

Stephen Hawking i 2001.

"At himmelen er mørk om natta - er svært viktig. - Stephen Hawking [Un 72]

"Eg har lagt merke til at sjølv folk som hevdar at alt er førebestemt og at vi ikkje kan gjere noko for å endre det, ser seg om før dei går over vegen."

"Å avgrense det vi er opptekne av til jordiske ting, ville vere å avgrense menneskeanden."

"Vi kan vere visse på fortida og føreseie framtida."

"Det gamle paradokset: Kan Gud lage ein stein som er så tung at han ikkje kan lyfte den?"

Stephen William Hawking

Det er ikkje alt ein fattar før ein får tenkt seg om.Nesten alt tilfanget under er henta frå boka Universet i et nøtteskall [Un] av den kjente Cambridge-fysikaren Stephen Hawking. Det som står på dei tilviste sidene - og tidvis før og etter også - gir ofte meir utfyllande data.

Stephen William Hawking blei født den 8. januar 1942 i Oxford, England. Som matematikar og toppfysikar har han arbeidd med dei grunnleggjande lovene i universet. Professor Hawking har tolv æresgrader. Han kombinerer familieliv (han har tre barn og eitt barnebarn) og forsking i teoretisk fysikk med reiser og foredrag, trass i eit handicap - amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Det er ein motorisk sjukdom. Matematikaren er kjent for både vidd og evne til å samanfatte komplekse forhold.

Orda under er omsett og ordna tematisk av meg. - Tormod KinnesHistorier

"Universet har mange historier, og kvar av dei blir bestemt av ei knøttlita nøtt." - Stephen Hawking.[Un 67)]

Tanken om at universet har mange historier . . . er no godtatt som eit vitskapeleg faktum. - Stephen Hawking.[Un 80]

Det er så mange litt uregelmessige historier at universets mest sannsynlege historier ikkje vil vere heilt glatte, men ha små avvik frå glattheita. - Stephen Hawking[Un 94]Tidrom

Vår modell for forståing av av tid er framleis basert på det Einstein la fram - Stepen Hawking.[Un 34]

Einsteins relativitetsteori, som samstemmer med mange eksperiment, viser at tid og rom er uløyseleg forbunde med kvarandre. . . . Tid har form og ser ut til å ha ei einsretta retning - Stephen Hawking.[Un 33]

Fordelinga av stoff og energi i universet (verda) krummar og forvrenger tidrommet slik at det ikkje er flatt - Stephen Hawking.[Un 35]

Tida har altså ei form. Ved å krumme rom og tid endrar den generelle relativitetsteorien dei frå å vere ein passiv bakgrunn som hendingane finn stad mot, til å bli aktive, dynamiske deltakarar i det som skjer - Stephen Hawking[Un 35].

Tid og rom blir definert av målingar - Stephen Hawking.[jf. Un 35]

Sia gravitasjon er tiltrekkjande, krummer materie alltid tidrommet slik at lysstrålar blir bøygd mot kvarandre - Stephen Hawking.[Un 39]

Ein går gjennom ei viss mengd stoff når ein følgjer lyskjegla bakover. Den fortidige lyskjegla er forma som ei pære (Tida er pæreforma). Tverrsnittet av lyskjegla vil skrumpe inn til null i ei endeleg tid - Stephen Hawking.[jf. Un 36, 39-41]

Tida er forma som ei pære - Stephen Hawking.[jf. Un 36, 39-41]

Om ein tek Einsteins generelle relativitetsteori alvorleg, må ein tillate mogelegheita for at tidrommet knyt seg saman til ein knute. - Stephen Hawking.[Un 129]

Grunnlaget for alle moderne diskusjonar om tidsreiser er Einsteins generelle relativitetsteori. . . . Einsteins likningar (gjer) rom og tid dynamiske ved å skildre korleis dei var krumma og forvrengt av stoffet og energien i universet. - Stephen Hawking.[Un 135]Universet - rommet

Universets romlege struktur kan ha både utstrakte og samankveila dimensjonar - Stepen Hawking.[Un 55]

Først og fremst treng universet ingen start eller slutt i imaginær tid. - Stephen Hawking.[Un 83]

Når det gjeld universet, er inflasjon yttarst gunstig. - Stephen Hawking[Un 91]

Tidleg i historia gjekk (universet) gjennom ein oppblåsingsperiode der det utvida seg med stadig større fart. Utvidinga i denne perioden har vore så rask at somme himmellekamar er så langt frå oss at lyset frå dei ikkje når oss. Universet har utvida seg for mykje og for fort mens dette lyset bevega seg mot oss. Derfor vil det vere ein horisont i universet i likskap med horisonten for eit svart hol, og som skiljer området der lyset kan nå oss frå området der det ikkje kan det. - Stephen Hawking.[Un 120-21]

Det mest openberre ved rommet er at det held fram og held fram. Dette er blitt stadfesta av moderne instrument - Stephen Hawking.[Un 69)]

Så vidt vi veit, held universet fram i rommet i all æve [og dessutan] endrar det seg definitivt over tid - Stephen Hawking.[Un 71)]

Visse observasjonar tyder på "at universets utvidingsfart aukar". - Med Stephen Hawking.[jf. Un 77]Uvisse

Sannsynet for at Kip [Thorne] kunne dra tilbake [i tid] og drepe bestefar sin er . . . mindre enn 1 på 10 med ein billion billion billion billion nullar etter. - Stephen Hawking.[Un 153]

I 1931 prova matematikaren Kurt Gödel det berømte ufullstendigheits-teoremet sitt om matematikkens natur. Teoremet slår fast at i eitkvart formelt aksiomsystem, som til dømes vår tids matematikk, vil det alltid vere spørsmål som verken kan provast eller motprovast på grunnlag av aksioma som definerer systemet. Med andre ord viste Gödel at det finst problem som ikkje kan løysast ved hjelp av noko sett av reglar eller prosedyrer. - Stepen Hawking.[Un 139]

Dess meir nøyaktig ein bestemte ein partikkels posisjon, dess mindre presist kunne ein bestemme farten, og omvendt - Stephen Hawking.[Un 24]

Supergravitasjon-teorien føreset at eitkvart fermion og eitkvart boson har ein "superpartnar" med eit spinn som er anten 1/2 større enn sitt eige eller 1/2 mindre - Stepen Hawking.[Un 50]Ymse

Vakuum-energi fungerer faktisk som den kosmologiske konstant - Stephen Hawking[Un 96]

Grunntilstanden til ein pendel har . . . ikkje null energi slik ein kunne vente. I staden må ein pendel . . . ha ei viss minstemengde av det som kallast nullpunkt-fluktuasjonar[Un 45].— At grunntilstand-svingningar finst, er blitt stadfesta eksperimentelt av Casimir-effekten. - Stephen Hawking [[Un 47].

Alle prov tyder på at Gud er litt av ein gamblar. - Stephen Hawking.[Un 79].

Eg oppdaga at svarte hòl ikkje er heilt svarte. - Stephen Hawking.[Un 118]

Eit svart hol dannar seg (berre) å sjå til, men opnar seg sia og frigir informasjon om kva som har falle inn i det. Så vi kan vere visse på fortida og føreseie framtida. - Stephen Hawking [◦Aftenposten17 juli 2004]

Gløym tidsreiser inntil vidare. - Stephen Hawking.[Un 150]

Same kor gode datamaskinene våre er, vil vi få ut elendige føreseiingar dersom vi puttar elendige data inn. - Stephen Hawking.[Un 106]

Garbage in, garbage out (søppel inn, søppel ut) er eit moderne ordtak om det same.

Menneskerasen har ikkje noko særleg godt ry på seg for intelligent åtferd. - Stephen Hawking.[Un 87]

Forbruket av elektrisitet og talet på vitskapelege artiklar . . . syner eksponensiell vekst med ei fordoblingstid på mindre enn 40 år. Det er ingen teikn til at den vitskapelege og teknologiske utviklinga vil saktne farten og stogge i næraste framtid. . . . I 2600 ville i så fall befolkninga i verda [på planeten] stå skulder ved skulder, og forbruket av elektrisitet ville gjere jorda raudglødande. - Stephen Hawking.[Un 158-59]

Om du [i 2600, truleg] la alle nye bøker ved sia av kvarandre, laut du bevege deg med ein fart på 150 kilometer i timen for berre å halde deg på høgda med enden av bokrekka. - Stephen Hawking.[Un 159]

Lever vi på ein bran, eller er vi berre hologram? - Stephen Hawking.[Un 173]

Hjernen har ikkje ein enkel CPU - "central processing unit" - . . . i staden har den millionar av bearbeidarar som samarbeider på same tid (gjennom) omfattande parallell bearbeiding. - Med Stephen Hawking.[Un 169]

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Muligheter for å kunne fødes på ny?

Publisert over 9 år siden
Skal gjenskape arter med «Jurassic Park»-teknologi Skal gjenskape truede og utryddede arter fra hudceller.

FØDES PÅ NY?: Med den nye teknologien kan man kanskje gjenskape utryddede dyrearter som denne mammuten, som ble funnet fryst ned i Sibir, Russland. Foto: SCANPIX

(Dagbladet): En metallboks fylt med flytende nitrogen frosset ned til minus 173 grader er ikke det vanligste oppholdsstedet for et stort afrikansk pattedyr. Men ifølge den britiske avisa Observer er det nettopp her flere arter nå kan bli reddet.

- Dette er et nordlig hvitt neshorn, sier forsker ved Scripps forskningsinstitutt, Inbar Ben-Nun, mens hun leser fra etiketten på reagensrøret.

Ny teknologi Dagens utgave av Observer kan avsløre at en helt ny teknologi kan redde flere arter fra å bli utryddet. I dag finnes det bare åtte eksemplarer av det nordlige hvite neshornet (latinsk navn: Ceratotherium simum cottoni, red.anm.). Nå kan stamcelleteknologi redde flere. Og i løpet av bare noen par måneder kan neshornene bevege seg inn i et villdyrreservat og muligens, bare muligens, reetablere seg på de afrikanske savannene.

Frozen Zoo Vevsprøven kommer fra prosjektet «The Frozen Zoo». Prosjektet ble startet i 1972 som en del av San Diegos zoologiske institutt for konserveringsforskning, og siden den gang har man samlet inn vevsprøver fra sjeldne og truede arter og frosset dem ned.

I starten visste man ikke hvordan man skulle bruke prøvene, da genteknologien var i sin spede begynnelse. Likevel håpte man at prøvene en gang skulle bidra til å redde de truede artene. Nå, etter at en gruppe hos Scripps forskningsinstitutt har fått viktige gjennombrudd, ser det ut som man kan gjennomføre de ambisiøse planene.

Stamceller Forskningsinstituttet har med hell klart å ta deler av hudceller fra truede arter og gjort dem om til kulturer av celler kjent som induced pluripotent (IPS) stamceller. Stamceller er celler som ennå ikke er ferdig spesialisert, men som har evnen til å utvikle seg til forskjellige celletyper.

Ved å skape IPS-celler er det teoretisk sett mulig å skape egg- og sædceller. Disse to kan igjen kombineres ved hjelp av kunstig befruktning, slik at man får et levende foster (embryo). Dermed kan for lengst døde arter skape nytt liv.

KAN STÅ OPP FRA DE DØDE?: Her er ett eksemplar av den utryddede arten, tasmansk tiger, som sist ble sett levende i 1936. Foto: REUTERS/SCANPIX

Stå opp fra de døde

Det første arten som er i ferd med å stå opp fra de døde, heter «silver-maned drill»-ape (det har ikke lyktes oss å finne det norske navnet, red.anm.). Denne apen lever bare noen få steder i Vest-Afrika og er kontinentets mest truede apeart. 1. juni i år klarte forskerne å omskape stamceller fra apen og gjøre dem om til levende hjerneceller.

Nettopp dette kan bety redningen for flere truede dyrearter. Dermed er man ikke avhengig av de få gjenlevende individene for å reprodusere artene. I stedet kan man hente celler fra «The Frozen Zoo»s genbank og dermed styrke sjansen for helseforsvarlig reproduksjon.

Men dette åpner også for et «Jurassic Park»-scenario. Hvis man kan finne bærekraftige vevesprøver fra utryddede arter som den tasmanske tigeren og mammuter, vil kanskje forskerne en dag kunne gjenopplive utryddede arter.

Kommentar #28

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jepp, det blir jurassic park opp igjen dette, for hvor skal de "nye" dyrene leve? På en øde øy...?

De kan jo ikke slippes ut i faunaen sammen med andre dyr, for der blir de enten utryddet igjen eller utrydder andre dyre arter og da er vi vel like langt, eller hva? Eller kanskje de skal stilles ut i et eget museum for slike "døde" arter?

Hva er vitsen med det liksom...? At vi KAN gjenskape dem er ikke det samme som at vi MÅ gjenskape dem.... Sliter litt med å se vitsen jeg... De hadde sin sjanse og klarte ikke de klimatiske omveltningene eller andre årsaker og det burde vel fortelle oss at de burde forbli utryddet også...

Hvem har liksom lyst til å møte på en illsint mammut på en fjelltur liksom...

Ingen god ide i mitt hode ihvertfall...

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Flintstone

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Hva er vitsen med det liksom...? At vi KAN gjenskape dem er ikke det samme som at vi MÅ gjenskape dem.... Sliter litt med å se vitsen jeg... De hadde sin sjanse og klarte ikke de klimatiske omveltningene eller andre årsaker og det burde vel fortelle oss at de burde forbli utryddet også...

Hvem har liksom lyst til å møte på en illsint mammut på en fjelltur liksom...

He, he... menneskene må jo få lov til å trene seg opp, en dag kan det jo bli til nytte for menneskeheten også... at disse dyrene utrydder andre arter - jo, men de kan jo bare gjenskapes igjen.

Det er nok mange som kunne tenkt seg en tur til Jurassik Park, om ikke annet så for spenningens skyld... he, he. Fikk med meg at regjeringen skulle vedta en ny dyrevernlov slik at det ikke blir riktig så mange rovdyr her til lands, mens andre vil satse på villdyrturisme... he, he - vi bor i "strange" verden. På Dovrefjell venter jeg bare på at det skal komme en illsint moskus løpende etter meg - vi får nok venne oss til å leve med frykten for det fremmede?

Selve vitsen med dette med å gjenskape urtidas dyrearter skjønner jeg godt, det er nyskjerrigheten på hvordan så de egentlig ut? Det er bare teoretisk vi vet hvordan dyrene så ut, og det kan jo være feil? Ikke vet vi hvilke lyder de hadde heller - og det kan jo tenkes at de ikke er så skremmende som først antatt, slik at vi kan bruke dem slik familien Flintstone gjør?

Kommentar #30

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden

He he

 

Kan tenke meg at desom gjenskaper en sprell levende tyranosaurus rex får det travelt når de skal se hvem farge den hadde ja...  :-)

 

Spørsmålet i fremtiden kommer nok allikevel til å dreie seg om vår egen art og forbedringer av oss... Det vil kanskje en deg i fremtiden være mulig å genmodifisere mennesker for å fremskaffe visse egenskaper og da kommer snart den etiske biten inn i bildet, for er det riktig av oss å tukle med "naturen" og utvikling selv om vi kan det? Vi vet jo ikke konsekvensene av tuklingen... spørsmålene her blir store og mange tror jeg, for sett fra et naturalistisk ståsted er det vel ikke noe galt i å gjøre ting bedre... problemet er bare hvor dette vil ende og hva slags konsekvenser det vil ha for oss som art om noen generasjoner... Og om det kan reverseres om noe går "galt"....

Hvor er den store røde knappen hen liksom.... :-)

Blir spennende å se...

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Pottemakereffekten

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

spørsmålene her blir store og mange tror jeg, for sett fra et naturalistisk ståsted er det vel ikke noe galt i å gjøre ting bedre... problemet er bare hvor dette vil ende og hva slags konsekvenser det vil ha for oss som art om noen generasjoner... Og om det kan reverseres om noe går "galt"....

Hvor er den store røde knappen hen liksom.... :-)

Blir spennende å se...

Ja, så absolutt. I følge Bibelen har jo denne utviklingen menneskene gjør forekommet før i følge Pred.1.9: Det som var, skal alltid være, og det som skjedde, skal atter skje. Det fins ikke noe nytt under solen.10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel vært der før, helt fra eldgammel tid -
... det kan godt være at Stephen Hawking har rett i sine grublerier:

Lever vi på ein bran, eller er vi berre hologram? - Stephen Hawking.[Un 173]

Jeg tror nok at den røde knappen av og til kunne trenges, men den er der nok sannsyligvis et sted - Hawking mente også at Gud måtte være litt av en gambler:

Alle prov tyder på at Gud er litt av ein gamblar. - Stephen Hawking.[Un 79].

Og det var han i følge skriften og fortellingen om pottemakeren og leiren:

Jes.29:

           Pottemakeren og leiren 
      15 Ve dem som nede i det dype
           gjemmer sine planer for Herren!
           I mørket skjer deres gjerninger;
           de sier: «Hvem ser oss? Hvem vet om oss?»
      16 Hvor bakvendt dere tenker!
           Skal ikke pottemakeren
           aktes høyere enn leiren?
           Kan verket si om håndverkeren:
           «Han har ikke laget meg»,
           og karet si om pottemakeren:
           «Han skjønner seg ikke på slikt»?

Jer.18.3: Så gikk jeg ned til pottemakeren, som arbeidet ved dreieskiven. 4 Når det karet han holdt på med, ble mislykket – slikt hender med leiren i pottemakerens hånd – så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik som han ville ha det.
     5 Da kom Herrens ord til meg, og det lød så:  6 Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels ætt, likesom denne pottemakeren gjør med leiren? lyder ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels ætt.

Ja, Gud er som menneskene, han måtte feile for å kunne lykkes - ikke så rart forresten - det var av menneskeheten Gud oppstod fra.

Kommentar #32

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Det åndelige

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det åndelige tror jeg ligger et stykke frem i tid ennå, det handler i og for seg om de dødes oppstandelse ved den siste basun

Det kan hende vi legger ulike forhold i det "åndelige aspektet", Kjell?  For meg handler det om teknikker og veier for å få kontroll på følelser. Lære seg disiplin og kontroll av egen adferd, slik at denne menneskelige (guddommelige) energi kan rettes mot "bevisste valg" en selv gjør.  Teknikker for å utvikle egen konsentrasjon, hukommelse og fantasi, slik det har blitt lært oss av de store mestre.

Gjennom bønnen uttrykker mennesket sin kjærlighet til Gud, gjennom meditasjon åpner det sitt hjerte for det åndelige lys som "vår Far" (den kjærlige Gud) som sitt gjensvar på menneskets bønn kaster inn i dets sjel. Disse teknikker er vel en så naturlig del av en vitenskapsmanns arbeide, at han ikke har forståelse for hvordan denne verden kan lede et menneske på avveier med et ensidig materielt fokus, der sinnet lider og føler trang til  å glemme og sløves fra alle problemene?

Når jeg velger å fokusere på ordet "Gud" i vår tid, så handler ikke det om noe overnaturlig, men en hjelp til den nødvendige utvikling av vårt menneskelige / (guddommelige) potensial.

S. Hawkins har nok erfart denne "åndens kraft" i rikt monn, når han gjør følgende uttalelser (siterer deg)

"Å avgrense det vi er opptekne av til jordiske ting, ville vere å avgrense menneskeanden."

"Vi kan vere visse på fortida og føreseie framtida."

For her er han vel nettopp ved det springende punkt? Vi har i oss mer kunnskap enn vi skulle tro, da vi er celler i det samme "åndelige univers" (Gud), hvor hver celle også inneholder helheten? Denne bevisstheten må være klar over, at den bare er en eneste celle i den store organismen og må fungere etter tiltrekningsprinsippet (kjærlighet) for å gi liv. Frastøting er død.

Slik tenker jeg om dette. - Og nettopp det du gjør ved å trekke fram en vitenskapsmann og hans arbeid, kjennes veldig riktig ut for meg. Det er utrolig hva et eneste menneske har fått til å gi oss kunnskap om :-)

vennlig hilsen mette

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Det kan hende vi legger ulike forhold i det "åndelige aspektet", Kjell?

Hei Mette!

Ja, jeg tror der er en stor misforståelse om de forskjellige åndsforholdene og en har nok lett for å ”snakke forbi” hverandre. Den menneskelige ånd er jo selve livsgnisten i hvert enkelt menneske. Jeg er uenig i at Gud har utstyrt menneskene med sin ånd enda, for vi  er ikke lik Gud i det hele tatt før etter oppstandelsen, da først blir vi utstyrt med Guds ånd, imens lever vi som dyrene med instinkt, følelser og en tro, og en sjel som gir oss beskjed om rett og galt, uten at vi kan utvikle oss mer åndelig gjennom det arvemessige, men Gud styrer oss gjennom sjelen – en slags sendebølge som når hjernen og forteller oss hva som er rett og galt. Den overstyrer ikke kjødets lyster og derfor er og blir mennesket syndig overfor Guds vilje. Det er derimot heller ikke dette liv som er viktig for synden, men det neste liv. Det er derimot ikke sagt at vi ikke skal øve oss på å leve et så sømmelig liv som mulig, for sjelen er vår samvittighet (kall det gjerne menneskets ånd) som lever videre etter døden, og vil minne oss på om hva vi har gjort. Vi har allikevel et ansvar for våre handlinger. Guds ånd (DHÅ) kan gi liv, det kan aldri et menneskes ånd - det kan bare håpe på å redde et.

Når du nevnte det at vi utvikler oss til å bli mer åndelige vesener, så vil jeg bare nevne at skriften sier at mange er kalt, men få er utvalgt. Jeg vil at du skal legge merke til ”de utvalgte” som er Jesus, det er bare han som utvikler seg til det åndelige, vi andre får DHÅ som gave fra ham, også kalt frelsesplanen og nåden, eller nådegaven. Men der er sikkert forskjellige synsmåter på hvordan man skal forstå dette. Guds ånd er en ferdig pakke hvor muligheten til å begå synd er tatt bort – den blir fjernet eller lobotomert ;-)

Annerledes er det med vitenskapen, den går i arv på den måten at vi systematisk jobber oss fremover og blir mer og mer moderne, til slutt overgår vi oss selv ved at vi har funnet veier ut av det Hawking nevner – at Menneskerasen har ikkje noko særleg godt ry på seg for intelligent åtferd. - Stephen Hawking.[Un 87]

Når han nevner dette at å avgrense det vi er opptatt av til jordiske ting er å avgrense menneskeånden, så er det inneforstått at menneskene alltid har en higen etter å søke det som er utenfor vår oppfattelsesevne og de himmelske ting.

 

 

Kommentar #34

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Du har så rett...

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Annerledes er det med vitenskapen, den går i arv på den måten at vi systematisk jobber oss fremover og blir mer og mer moderne, til slutt overgår vi oss selv ved at vi har funnet veier ut av det Hawking nevner – at Menneskerasen har ikkje noko særleg godt ry på seg for intelligent åtferd. - Stephen Hawking

For jeg ser at tankene våre faktisk holder på å føre oss sammen, slik du også skriver om "pottemakeren" følgende:

"Ja, Gud er som menneskene, han måtte feile for å kunne lykkes - ikke så rart forresten - det var av menneskeheten Gud oppstod fra."

Selvfølgelig har vi feilet, snublet og falt, reist oss igjen og forsøkt på ny. Jeg like godt det Svein N. skriver til meg som kommentar på min tråd om bahai-prinsipper her.  Siterer litt:

"Udyret "mennesket" var ideelt som åkerjord der gudefrøet ble sådd, men ferdig utviklet blir vi ikke uten i sluttfasen å bevisst delta på vår egen skapelse".

Denne sluttfasen skulle komme etter 6000 år? Akkurat som vi venter det nå?

Jeg oppfatter i allefall, at vi lever i denne tiden nå, der vi må velge å bevisst delta på vår egen skapelse, sagt med hans ord? - Dette er valg jeg gjør for min egen del, da jeg har ingen mulighet til å pålegge andre mennesker å gå min vei. -

 Det vi ser rundt oss er nettopp et resultat av våre egne handlinger, og vi får et globalt innsyn i hvordan det ligger ann med nettopp "skapelsen" vår. - Den er ikke "guddommelig" på nuværende tidspunkt nei ;-) Vi trenger virkelig  tilegnelse av kunnskap og etisk handling i forhold til hverandre? -

Grekernes fordel var at de åpent diskuterte de store spørsmål. Denne muligheten er nå tilgjengelig i store deler av verden via nett, noe jeg selv tror på. Vi har mulighet for å ha disse spørsmålene opp til debatt på verdensbasis, og kan ikke lenger skjule oss bak uvitenhet om konsekvensene av våre handlinger.

Så jeg er helt enig med deg i viktigheten av å tilegne seg kunnskap ;-)

med vennlig hilsen mette

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Guds partikkel

Publisert nesten 9 år siden

Forskere har sett tegn til «Guds partikkel»

Forskerne ved CERN-senteret i Sveits har sett det de tror er spor av Higgs boson, også kalt Guds partikkel og universets minste byggekloss. Men de kan fortsatt ikke bevise at den fins.

Kunngjøringen om at det er observert tegn til den ørlille partikkelen, kom tirsdag.

Higgs boson er en viktig del av den såkalte standardmodellen som fysikere har utviklet for å forklare hvordan universet slik vi kjenner det, virker nede på aller laveste nivå.

Det var på forhånd ventet at to forskningsgrupper som har arbeidet med saken uavhengig av hverandre, tirsdag ville hevde at de er «forholdsvis sikre» på at de har sett den myteomspunne elementærpartikkelen.

Trenger mer data

Helt sikre er de altså fremdeles ikke.

– Jeg syns det ville være svært hyggelig av Higgs boson å være der. Men det er for tidlig å konkludere, sier Fabiola Gianotti, forskeren som leder eksperimentet.

– Vi trenger flere studier og flere data. De neste månedene vil bli svært spennende. Jeg vet ikke hva konklusjonene vil være, sa hun tirsdag.

Vanskelig jakt

Elementærpartikler inngår i større partikler, men kan ikke selv deles opp – de er dermed det minste og enkleste som fins.

Men jakten på Higgs boson har langt fra vært enkel, for til tross for at teoretiske beregninger viser at den skal finnes, har man til nå ikke fått noe praktisk bevis.

Jakten har også vært hektisk, for det handler om et kappløp mellom amerikanske og europeiske forskere om å bli de første som bekrefter – eller avkrefter – at Higgs boson eksisterer. Vinnerne av kappløpet vil stå svært sterkt i kampen om nobelprisen i fysikk.

Tester støtter funn av partikler som er raskere enn lyset

Kan være den største revolusjonen i fysikk på flere tiår, sier norsk professor.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere