Olav Rune Ekeland Bastrup

98

Vigrids leder - nå også på Verdidebatt

Vigrids leder er nå på Verdidebatt, og har begynt å spre sin antisemittiske og antikristne propaganda her.

Publisert: 13. feb 2011

Med dette innlegget gjør Vigrids leder, Tore W. Tvedt, sin debut på Verdidebatt med oppfordring om total utrydding av jødedom og kristendom.

Oppfordringen ligger muligens innenfor ytringsfrihetens grenser (skjønt jeg er i tvil). Et annet spørsmål er imidlertid om Vårt Land ser det som ønskelig ut fra sin redaksjonelle profil å strekke ytringsfriheten så langt? Redaktøren har anledning til å kaste søppel der det hører hjemme - i søppelbøtta.

Vigrid er visstnok er nedlagt som organisasjon, men nettstedet er fortsatt oppe og går - for dem som måtte lure på hva organisasjonen står for.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Ytringsfrihet var utgangspunkt for denne tråden

Publisert over 9 år siden

Nei, det var ikke dette som var utgangspunktet for denne tråden. Hvis det så var, ville jeg ha skrevet mitt innlegg i Dranges tråd. Dranges tråd var fluepapiret som fikk Tvedt til Verdidebatt, det er riktig, men mitt saklige anliggende har hele tiden vært et annet - spørsmålet om ytringsfrihet. Derfor har Krags insistering på å trekke islam inn i denne tråden i høy grad virket avsporende. Det har skapt en følelse av bagatellisering av nynazistiske holdninger for desto sterkere å kunne fremme sin egen islamfiendtlighet.

Utgangspunktet for denne tråden var altså ytringsfrihetens og dens grenser i forhold til utsagn som dem Tvedt er kjent for. Johansen mener at Tvedt må få en sjanse. Selvsagt, og den fikk han også. Det førte til at Tvedts innlegg ble prompte slettet og han selv utestengt fra forumet.  Så har debatten rullet og gått likevel. Noen, som Johansen, synes å mene at det skal gjelde full ytringsfrihet for enhver mening. Det er fullstendigt unyansert. Det finnes ingen friheter uten at de på ett eller annet punkt møter sin begrensning - så også med ytringsfriheten. I Norge er denne friheten svært tøyelig. Tvedt skal selvsagt tas for sine utsagn, ikke for den han er. Jeg har aldri ment noe annet.

Antisemmitisme innen islamistiske kretser er en annen skål. Men det inntrykk som skapes, at vi som mener Tvedt burde utestenges, ser mindre alvorlig på antisemittisme når den kommer i islamsk innpakning, er fullstendig feil.

Kommentar #103

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Men dere makter vel ikke å se forskjellen, for mange av dere er nok så forstokket at dere mer enn gjerne går i allianse med Tvedts tilhengere og sympatisører, så lenge disse er anonyme, i kampen mot islam. Slik sett har dere ingen konsekvens i deres kamp mot det totalitære.

Et slikt syn på sine meddebattanter, sier mer enn alt annet. Også reagerer du selv på at Gule visstnok skal ha kalt deg selv rasist (noe han benekter).

Her er det ikke mer å tilføye enn: fei for egen dør og vokt egne utsagn og måter å vurdere andre på!

Kommentar #104

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Noen, som Johansen, synes å mene at det skal gjelde full ytringsfrihet for enhver mening.

Ekeland Bastrup - at vi to snakker forbi hverandre, er visst intet nytt under solen. Men litt trist er det dog. For hvordan du kan få så mye merkverdig ut av de tingene jeg faktisk forsøker å være litt klar og tydelig på - ja, det er rett og slett nedslående!

Jeg forsøker jo nettopp å poengtere at jeg slett ikke mener det du skriver i det siterte. Jeg skriver derimot at jeg synes det er viktig, dette som også Utaker poengterer og som du selv er enig i: det skal være det man skriver - ikke den man er, som avgjør sletting og utestengelse.

Dessuten skriver jeg også at jeg forsvarer individets rett til å ytre seg, slik at man vet hva de står for og mener. Jeg tror at det kan på mange måter virke preventivt for negativ samfunnsutvikling. Men jeg poengterer igjen at det finnes grenser for hva man kan ytre og det tar som oftest moderatorer seg av på nettet.  At f.eks, høyreekstreme grupper skulle få ta i bruk ulike  seriøse debattfora for å spy ut sine budskaper, er helt og holdent uaktuelt! Men jeg regner med at de fleste individer er like mangfoldige som meg selv og dere andre her i debatten; vi har flere sider, flere interesser osv. Det er f.eks. ikke bare kirke og menighetsliv som opptar oss kristne. Noen av oss fremstår nesten som fundamentalister i vår fremstilling av den tror vi har, men kan fint diskutere andre ting som angår samfunnet også. Hvis du forstår...

Ang. mitt syn på "likhet for loven", så har jeg skrevet et innlegg i Amelie-saken, som hvis du tok deg bryet med å lese det, sier endel om hvordan jeg ser på akkurat det. Jeg tror kanskje jeg er en av dem som har mest tillit til vårt felles rettssystem her i landet. Jeg håper det er berettiget.

Kommentar #105

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Fordommers evne til å forsure debatter

Publisert over 9 år siden

Godviljen, ja - den må gå begge veier, og mitt inntrykk er altså at du og flere helt grunnløst har vært ute etter å hefte den oppfatning til meg at jeg ser mindre alvorlig på antisemittisme i islamsk innpakning enn ellers. Siden jeg startet denne tråden, var det også jeg som satte temaet som skulle diskuteres, og jeg hadde da overhodet ikke islamistisk antisemmitisme i tankene. Men straks innlegget var publisert, ble jeg kjørt til veggs med beskyldninger om å ta mindre alvorlig på islamsk antisemittisme. Jeg fatter ikke med min beste vilje at du kan ha grunnlag for å ha dannet deg et slikt inntrykk. Jeg ser det tvert imot slik at du har ført din argumentasjon mot meg i dette stykket ut fra en fordom, en antagelse om ett eller annet. Men sett fra min og noen andres side var resultatet at det ble skapt et inntrykk av deg og flere om at dere bagatelliserte nynazistiske holdninger. Flere bagatelliserte det sågar med rene ord, ikke bare indirekte. Jeg på min side kan ikke se at jeg har uttrykt et eneste bagatelliserende utsagn vedrørende islamistisk antisemittisme. Derimot forsøkte jeg å forklare hvorfor statsledere er nødt til å forholde seg diplomsatisk korrekt til Hamas som et folkevalgt organ som representerer palestinske selvstyremyndigheter. Da er vi inne i en annen debatt - nemlig årsakene til radikaliseringen i visse islamske miljøer som bl.a. medfører at antisemittiske holdninger blir så uttalte som de blir. Disse har en helt annen historisk bakgrunn enn nazismens antisemittisme, og kan derfor ikke enkelt parallellføres. Antisemittisme finnes, som du selv påpeker, dessuten i mange slags innpakninger. Troshelten Martin Luther og opplysningsfilosofen Voltaire, den fremste forsvarer av humanisme og toleranse i opplysningstiden, er noen av de mest rabiate antisemitter som har festet ord til papir. Det gjør ingen av dem til nazister. Nazisme er å forsvare industrielt massemord på jøder og andre raser man anser for mindreverdige på et rasebiologisk grunnlag.

Jeg synes det er noen ganske primitive mekanismer i sving i denne debatten som viser hvor lett debatter forsures. Det ligger noen fordommer og slumrer om at jeg representerer en eller annen slags venstreradikal opinion som unnskylder muslimer alt, og så blir man tilregnet en rekke motiver og synspunkter man ikke har. Særlig Johansen går langt i dette stykket, og det er hovedgrunnen til at all kommunikasjon mellom oss har kjørt seg fullstendig fast. Sjelden har jeg hatt en slik "snakke til veggen"-opplevelse som i forhold til henne.

Du på din side, Krag, mener det er mine uttrykk og karakteristikker av meningsmotstandere som har ødelagt debatten. Så vidt jeg kan se har jeg kun uttrykt meg personrettet når det gjelder Tvedt, og overfor andre enn Tvedt ville noen av utsagnene vært klart over grensen. For meg var det et spørsmål om å uttrykke sterk avsky. Jeg finner derfor ikke grunn til å beklage dem, fordi jeg mener at i forhold til Tvedt var mine utsagn berettiget som uttrykk for den avsky jeg føler både for ham som menneske og alt han står for.

Følgelig anser jeg heller ikke dette for å være årsaken til at denne debatten har låst seg i den frontoppstilling vi har sett. Årsaken til dette er som jeg har beskrevet ovenfor, tendensen til å argumentere ut fra fordommer om ens meningsmotstanderes meninger og motiver. Der kan vi sikkert ha noe å lære alle sammen.

Kommentar #106

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Avsporinger

Publisert over 9 år siden

Nå sporer denne debatten fullstendig av med uheldige personkarakteristikker. Jeg låser nå debatten slik at det ikke er mulig å skrive flere innlegg på denne tråden. Så er det jo mulig å begynne på nytt i en mer gemytterlig og konstruktiv tone.

Det er et viktig poeng i debatter at en ikke skal tillegne sine motstandere utsagn de ikke selv har benyttet seg av, eller å insinuere at de mener noe annet eller noe i tillegg til det de har skrevet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere