Svein Nyborg

86

Antikrist

Publisert: 12. feb 2011

Anti betyr "sterkt imot", krist betyr "frelse til neste nivå"

Den som oppfatter han skal komme til himmelen når han dør er pr dato imot frelsen, en antikrist.

Er det greit?

Den som forstår han er inne i himmelen er pr dato i frelsen, i kristus.

Er det greiere?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Anti betyr "sterkt imot", krist betyr "frelse til neste nivå"

Den som oppfatter han skal komme til himmelen når han dør er pr dato imot frelsen, en antikrist.

Er det greit?

Den som forstår han er inne i himmelen er pr dato i frelsen, i kristus.

Er det greiere?

Svein, kristendom betyr at man anser Guds ord for Guds ord og at det alene bestemmer grensene for hva sann tro er. Man kan ikke blande inn sitt eget eller noens andre for så å ta noe av bibelen for så å begyne å tro noe. Tro er tillitt til Guds ord, man stoler på Ham høyere enn seg selv og hva verdens lærdomer kan presentere. Med andre ord så har man mindre tillitt til vitenskapen enn hva Guds ord sier. Det er radikalt men tro er radikalt, å tro at Gud eksisterer er stort.

Du sier:

"Den som oppfatter han skal komme til himmelen når han dør er pr dato imot frelsen, en antikrist."

 

Det er ikke absolutt og ikke beviselig med Guds ord, det er innenfor muligheten ja men det holder ikke. Guds ord lærer oss at når vi dør så dør vi og blir til jord, når Han kommer andre gang blir man oppstandne og reiser først da til himmelen.

 

Den andre påstand er:

"Den som forstår han er inne i himmelen er pr dato i frelsen, i kristus."

 

Altfor tynt formulert, har mange betingelser og det gir tilgang til å putte inn mye rart men kan også på en måte sies riktig om to som er kjent av og som selv kjenner Kristus kommuniserer.

Antikrist er definert i skriften.

Her direkte og konkret men står også om han noen få andre steder:

 

1 Joh 2,18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

1 Joh 2,22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.

1 Joh 4,3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

 

 

Anti betyr å stå imot, ja men kristus betyr den salvede Messias. Messias er alene og den eneste man blir frelst igjennom. Antikrist står imot Frelsen/ metodikken Ham presenterer og antikrist benekter hvem Kristus er fordi Han vil om Han åpenbares føre alle til seg.

Derfor forfører antikrist verden med en falsk tro og ett falskt bilde av hvem Kristus er. Les versene og se at antikrist ike benekter Kristus som Gud men sant menneske som deg og meg. Med andre ord er antikrist bedrag såkalt "kristendom".

 

Man kan bekjenne Jesus Kristus men ikke at Han kom i kjød! Det er antikrist og det er den grunnleggende kristne omfavnede trosdogmer i denne verden!!! Våk opp!! (Nå snaker jeg ikke bare til deg Svein.)

 

 


Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Mange sier, herre, herre,

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke absolutt og ikke beviselig med Guds ord, det er innenfor muligheten ja men det holder ikke. Guds ord lærer oss at når vi dør så dør vi og blir til jord, når Han kommer andre gang blir man oppstandne og reiser først da til himmelen.

men det er religion, filosofi og egyptiske fikeblad. Slikt ble forbannet i Markus 11:14.

Skaperens Ord er absolutt, beviselig, funksjonelt og evig, den som sier noe annet er en hykler, avgudsdyrker og kommer ikke inn i guds rike, ikke i dag i allefall, muligheten er der dersom han ydmyker seg og setter fornuften til side. Han kan da lese det Jesus skrev i Joh.8, så kan han gå bort uten å synde mer for resten av sitt liv.

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Egypt

Publisert over 9 år siden

 Antikrist - er eit heilt studium .

Mange har brukt lang tid på å samla alt Skrifta seier om han.

Antikrist er den siste store herskaren som får makt over store deler av kloden.

Bondevik spår om framtida:

 http://www.dagbladet.no/2011/02/12/nyheter/egypt/utenriks/demonstrasjon/politikk/15408426/

Legg merke til kartet.

I Daniel 11 vertl Antikrists siste bevegelser beskrive:

"I endetida skal kongen i sør støyta saman med han (Antikrist), og kongen i nord(Antikrist) skal storma fram mot han med vogner og hestfolk og mange skip. Han DREG INN I LAND ETTER LAND og fer over dei som ein flaum. 41 Han dreg inn i det fagre landet, og mange tusen skal falla. Men desse skal sleppa unna hans hand: Edom og Moab og dei fremste av ammonittane. 42 Han retter handa ut mot land etter land, og heller IKKJE EGYPT SKAL GÅ FRI. 43 Han får makt over alle løynde skattar, gull og sølv og alle dyre eigneluter i Egypt. Jamvel LIBYARANE og NUBIARANE må fylgja han (Antikrist). 44 Då skal rykte frå aust og frå nord skræma han, og han tek ut i stor harme, vil rydja ut mange og via dei til døden. 45 Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det fagre, heilage fjellet. Men så ber det mot slutten med han, og det er ingen som hjelper han

 http://www.theamericannightmare.org/78_revelation_thirteen_A-D.html

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Mange sier, herre, herre,

Hvilken kristen menighet er det som gjentar og gjentar Herre, Herre, Herre hele tiden i sine bønner? Det er skryt og masete og tilhører konservative karismatiske futurister. De holder ikke Guds bud og følger ikke Ham men kler seg i sin egen rettferdighet men kaller seg kristne. Antikrist er deres ånd for de tror ikke Jesus ble prøved i samme natur som dem. De tror de er født syndere og kan ikke noe for det, de tror på nåden og at i Kristi offer er de tilgitt uansett. Antikrist er ett kristent bedrag og   har ikke rot i andre religiøse som peker andre religise veier/ gater en Kristus.

Det er to veier i kristendommen, enten tror man Kristus var sant menneske men alikevel Gud, eller så tror man Jesus er Gud i menneskeskikkelse og ikke da prøvd som deg og meg. I det siste ligger antikrsit lære, det er fordi at man tror det siste har ikke mennesket noen sjanse til å blir fri syndens trelldom. I det første blir man fri fordi man tror på Guds kraft og ser at Jesus gikk jo den veien i vårt falne kjød. Antikrist lære er ett "kristent" bedrag alene fordi antikrist ikke benekter Jesus som Gud!

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ja da, ja da

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Antikrist er den siste store herskaren som får makt over store deler av kloden.

han er akkurat like stor som menneksehetens gigantiske ego, en menneskehet som nekter å dele med hverandre, hverken mindre el større. Han er lett å studere -bare se på oss selv.

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Alle menigheter

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvilken kristen menighet er det som gjentar og gjentar Herre, Herre

både kritsne, muslimske, jødiske, buddistsiske osv osv stoler på sine dogmer og repeterer sine teorier generasjon e generasjon, pynter litt og sminker litt på sin teologi, men likefullt snusfornuftig, logisk og blind tro.

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Leif Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.

Hvilken kristen menighet er det som gjentar og gjentar Herre, Herre

både kritsne, muslimske, jødiske, buddistsiske osv osv stoler på sine dogmer og repeterer sine teorier generasjon e generasjon, pynter litt og sminker litt på sin teologi, men likefullt snusfornuftig, logisk og blind tro.

Jada, men bibelen Guds ord er konkret her.

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Bibelen er alltid

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jada, men bibelen Guds ord er konkret her.

konkret, men ikke i denne verden, den omtaler bare den usynlige verden, eksakt, nøyaktig og til enhver til nyttig til lærdom for den ydmyke, den tar for seg spirituelle reiser, steder, opplyste menneskers opplevelser og bygger bevissthet om himlenes rike hos leseren. De som er "imot-krist" forholder seg til Bibelen som en historiebok, den omtaler da tidligere tider, mnsk, hendelser og steder.

Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Gnostiske tankar

Publisert over 9 år siden

Kom tilbake til den jordnære verda.

http://www.theamericannightmare.org/78_revelation_thirteen_A-D.html

"He shall enter also into the glorious land (Israel), and many countries shall be overthrown (passed through but not invaded):  But these shall escape out of his hand (not be invaded by Bush),  even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon."

He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon.  (Daniel 11:41)

"He (Bush Jr.) shall stretch forth his hand also upon the countries:  and the land of Egypt shall not escape."

He shall stretch forth his hand also upon the countries: and the land of Egypt shall not escape.  (Daniel 11:42)

"But he (Bush Jr.) shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt:  And the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps (begging for aid)."

But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt: and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps.  (Daniel 11:43)

"But tidings out of the east (from France and China) and out of the north(from Germany and Russia) shall trouble him (Bush Jr.):  Therefore he (Bush Jr.) shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many (to kill many in Iraq)."

But tidings out of the east and out of the north shall trouble him: therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many.  (Daniel 11:44)

"And he shall plant the tabernacles of his palace (his military forces) between the seas in the glorious holy mountain (Israel) (to protect it);   Yet it (the usa) shall come to its end, And no one shall help it."

And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.  (Daniel 11:45)

"Therefore, when the end comes,  America will have no allies.

... A grand total of  none."

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Den jordnære verda

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kom tilbake til den jordnære verda.

er antikrist sitt område, det menneske som ikke avslører dette vil bli ett med egoismen som er imot altruismen. En slik antikristelig holdning betegnes av humane fine kristne som verdifull, teologisk rett og tilfredstillende, Bibelen kaller slikt hykleri, frafall og fribillett til tørre og veldig varme steder.

For min del så nyter jeg det nye livet, et liv som jeg i løpet av over 40 år som kristen ikke fant. I min ørkenvandring oppdaget jeg at jeg var helhjertet kristen imot kristus, håpet på et liv etter døden, men forsto ikke at jeg allerede var død. Behovet for liv ble så stort at jeg ydmyket meg, kastet den kristne guden, hans oppskrytte sønn og deres bedragerske ånd på dør, gikk over Jordan og nyter nå evig horisontalt vennskap med Skaperen.

 Den som forstår han er inne i himmelen er pr dato i frelsen, i kristus, det er greiere.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere