Kjell G. Kristensen

115

Frukt

Publisert: 11. feb 2011

Ordet frukt er mye brukt i bibelsammenhenger, det fortelles bl.a. i Esek.36.8-12 at dere, fjell i Israel, skal få grener og bære frukt for Israel, mitt folk. For de kommer snart!  9 Se, jeg kommer til dere og vender meg til dere; nå skal dere bli dyrket og tilsådd. 10 Jeg lar det bli folksomt på dere når hele Israels-ætten kommer. Det skal bo folk i byene, og det som ligger i ruiner, skal bygges opp igjen. 11 Jeg lar både folk og fe øke hos dere. De skal bli fruktbare og formere seg. Jeg lar det bo folk hos dere som i gamle dager, og jeg gjør vel mot dere, mer enn i den første tid. Da skal dere sanne at jeg er Herren.

Det er jo en kjent sak at Bibelen er skrevet i billedspråk, og jeg lurer derfor på om det er noen som vet hva denne frukten består i? Som det jo går frem av Job 11.6 finnes der en dobbel forstand / innsikt i Guds visdom /ordet, så her er det også rom for en dobbelt mening av ordet. Vi kan også lese i 1.Mos.49.3 at Ruben som var Jakobs førstefødte skulle være den "første frukt" av hans manndom, fremst i heder og størst i makt, men han la seg i sin fars seng slik at den ble vanæret, og fikk derved ikke noe fortrinn fremfor sine andre brødre.  Hva tror dere ordet frukt skal bety?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Lite frukt?

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ruben som var Jakobs førstefødte skulle være den

Vel, her var det vel noe dårlig respons, ser ikke ut til at der er noen tenkere der ut som bryr seg med hva de leser om i Bibelen, og skriften får forbli like usammenhengende som i sin innføring. Da får jeg kanskje prøve meg på egen hånd og se hva resultatet kan bli? Jeg undersøker først dette med manndomskraften til Ruben, og ser hva Bibelen mener hva manndomskraften består i ): I Job 30. kan vi lese om håpet på lykken, men det ble ulykken som kom i stedet, da heter det: Nå ler de bare av meg, de som er yngre av år. Det var deres fedre jeg aktet så lite at jeg ikke satte dem blant mine gjeterhunder. Har de såpass styrke i hendene at de kan være til hjelp for meg? De har jo mistet sin manndomskraft.

Her ser vi at manndomskraft er satt i betydning av å ha styrke i sine hender til å kunne være til nytte og hjelp til noe, men når kraften i hendene synker henger de vel slapt ned og er til liten hjelp? Fortsettelsen hos Job forklarer:

        Uttært av nød og sult
        går de og gnager på tørre moer
        som alt i går var en øde ørken.
     4 Under buskene plukker de melde,
        de spiser røtter av gyvelbusken.
     5 Fra menneskers samfunn blir de utstøtt,
        folk roper etter dem som etter en tyv.
     6 De må holde til i ville kløfter
        og bo i huler i jord og berg.
     7 De skriker der mellom buskene
        og klynger seg sammen mellom høye tistler,
     8 utskudd og æreløse folk,
        som er drevet fra landet.
     9 Nå synger de spotteviser om meg,
        og sladderen deres går ut over meg.

Altså måtte Rubens manndomskraft bety det motsatte av  og være ”æreløst” – å ha manndomskraft måtte bety at hans bragder ble kronet med ”ÆRE”, men så la han seg i sin fars seng og med det brakte han også inn vannære. Vi kan raskt slå fast her at ”ÆRE og BRAGD” hører inn under det som høstes av å ha  ”styrke i hendene” og det ble regnet fra Jakobs side å være ”en frukt av hans manndom” – altså betyr frukt her å føre ære over Jakobs slekt, og med det berømmelse, fremgang og ikke minst makt! Dan.7.27: Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.»

Av dette kan vi fastslå at frukten i bibelen handler om frukt gjennom makt, styrke og ære, til å oppreise til slutt et evig rike – et evig rike som også består av evig liv – slik kan en si at ”Frukten” består i at: Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. (1.Kor.9.25) V24: Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den!

 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 1447 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
24 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1274 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 710 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 708 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
23 dager siden / 542 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere