Torstein Langesæter

177    5570

Apollo-Paulus

Den vonde avsløringa

Publisert: 10. feb 2011 / 57 visninger.

Apollonius of Tyana/Tarsus

Den karismatiske læraren og mirakelmannen Apollonius levde i det fyrste århundret e.Kr.
Han vart fødd i Tyana og vart oppdregen i Tarsus. Han fekk guddommelig ære/opphøying i det tredje århundret.

Det er vorte heilt klart for meg at den FALSKE Paulus som har prega heile NT er same personen som Apollo(nius) .
Han er ein stor bedragar og har kome seg inn i skriftene og forvridd Guds sanning slik Gud gav det i ”lova og profetane”.
Bedraget er skikkelig raffinert , men er ikke vanskelig å oppdaga om ein brukar tid på å studera det
Eg har tidlegare gått gjennom historiane der han påstår å ha møtt Jesus i ørkenen på veg til Damaskus . Som vist kjem han med tre ulike versjoner som ikke heng saman..
I tillegg advarte Jesus nettopp mot dette.

Nokre nye element er desse:

http://false-apostle-paul-archive.blogspot.com/2009/12/blueprint-for-bondage-on-false-apostle.html

SÅ , HADDE PAULUS EIT ANNA NAMN?
Ti gonger refererer han til ein mann med namn Apollo.

”Til Efesos kom nå en jøde ved navn Apollos, han stammet fra Aleksandria. Han hadde ordet i sin makt og var godt kjent i skriftene. 25 Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus” Apgj 18,24
-------------------------------

”Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler ” Apgj 19
----------------------

12 Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». 1 Kor 1,12

”Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. 6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst” 1 Kor 3,5

”Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, 22 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører dere til, 23 men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. ”1 Kor 3,21

”Her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for dere, søsken. Av oss skal dere lære å «ikke gå ut over det som står skrevet», så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre ” 1 Kor 1,4


”Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt ham inntrengende om å reise til dere sammen med de andre søsknene våre. Men han er slett ikke villig til å reise nå; han kommer så snart han får anledning” 1 Kor 16,12


”Sørg for å utruste Zenas, den lovlærde, og Apollos, så de ikke mangler noe på reisen. ” 1 Tit 3,15

Historien fortel oss at der var berre EIN berømt Apollos som levde nøyaktig på same tid som Paulus.

Namnet han vart Apollos av Tyana

Han vart oppdragen i Tarsus ...AKKURAT SOM PAULUS.

Han planta menighetar i LilleAsia...AKKURAT SOM PAULUS.

Han arbeidde med ein mann med navnet Titus...AKKURAT SOM PAULUS.

Han vart assosiert med ein mann ved namnet Demetrius...AKKUART SOM PAULUS.

Han vart assosiert med ein mann med navnet Stefanius...AKKURAT SOM PAULUS

Han hadde ein skrivar med navnet Demas.(Lukas)

Han kjempa mot udyra i Efesos -AKKURAT SOM PAULUS

Han rømde frå fengselet ved eit mirakel -AKKURAT SOM PAULUS.

Han grunnla eit religiøst samfunn ved Korint-AKKURAT SOM PAULUS

Han opplevde skipsforlis -AKKURAT SOM PAULUS.

http://www.crystalinks.com/apolloniustyana.html

Some scholars, both ancient and contemporary, believe that Apollonius was actually the Christian Apostle Paul, as many of his teachings coincide with those of Paul, and Apollonius is said to have done many of the same things Paul did.

http://www.mlahanas.de/Greeks/Bios/ApolloniusOfTyana.html

He was born in the city of Tyana, ..or. Educated in the nearby city of Tarsus, Some scholars, both ancient and contemporary, believe that Apollonius was actually the Christian Apostle Paul, as many of his teachings coincide with those of Paul, and Apollonius is said to have done many of the same things Paul did


…Apollonius used the alias name of Paul. And the false apostle Paul is the one that started a new religion and it is called CHRISTIANITY ...

http://www.chrestos.com/

…..in the Christian world because of the parallels with the Bible. For example Apollonius was educated in Tarsus and had a connection with Ephesus. Apollonius cast out demons and raised people from the dead. Yet Apollonius lived a long time, long enough to cover the lives of Jesus, Paul and all the Apostles.

Why is it then that Apollonius of Tyana never mentions biblical events, and the Bible never mention Apollonius? Well it was always possible that Apollonius was Paul, or that Paul was 'plagiarized' from Apollonius by Marcion, who wished to continue his spritual tradisjon

http://www.fortunecity.com/greenfield/bp/890/paul.html

In a very ancient manuscript of this Epistle, found in a monastery in France by a Huegenot soldier, called the CODEX BEZAE, the name is spelled not Apollos but APOLLONIUS. As has already been indicated, the Encyclopedia Britannica admits that the name, Apollos, as it appears in the Pauline Epistles, is an abbreviation of Apollonius.**http://www.mountainman.com.au/Apollonius_the_Nazarene_3.htm

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Du gjør ikke akkurat grundig research. "Avsløringen" som kommer til sist om det mystiske franske manuskriftet funnet av en Hugenott osv. (sa noen Da Vinci-koden?) er så sensasjonell at den avslører at Apollos = Apollonius! Det er riktignok ikke mer kontroversielt enn at gresk Dareios er latin Darius, at gresk Helene er latin Helena, eller at gresk Hagne er latin Agnes. Jeg tror vi visste dette før det skjedde dramatiske funn i franske klostre.

Apollonius var altså ikke fra Tarsus men fra Tyana. Påstanden om at han "ble oppdratt i Tarsus" kommer fra Filostratus - mer om ham senere. Apollonius var etter alt å dømme en hyggelig fyr, en asket av Pythagoras' skole var respektert som klok og fredsommelig, men ikke noen Kristus, og heller ikke noen Paulus.

Det som skjedde var at keiserinne Julia Domna, kone til keiser Septimius Severus, var så stor fan av anekdotene om Apollonius at hun likegodt ba sofisten Filostratus skrive noen nye. Dette var i det tredje århundre etter Kristus, så det er ikke urimelig å tro Filostratus - som altså hadde i oppgave å skrive en oppbyggelig bok om keiserinnens favorittasket - lot seg inspirere av de mer interessante historiene om Jesus og Paulus. En god del av det er det vel sannsylig at han kom opp med selv (for eksempel historien om da Apollonius gikk på dragejakt i India.) Slik ble Apollonius guddommeliggjort.

Når skal du lære å bli litt kritisk til kildene dine, Torstein Langesæter?

Svar
Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Når skal du lære å bli litt kritisk til kildene dine, Torstein Langesæter?

 Så du har dei rette kjeldene?

http://www.oocities.com/nephilimnot/apollonius_of_tyanna.html  points out,

"Apollonius var altså ikke fra Tarsus men fra Tyana. Påstanden om at han "ble oppdratt i Tarsus" kommer fra Filostratus "

Korleis er du sikker på det,at han ikkje var oppdregen i Tarsus?

Problemet med all research er at det er skrive veldig mykje  og ein veit ikke alltid kva som er oppdikta og kva som er sanning.

Utgangspunktet mitt for  denne artikkelen har vore å prøva å finna meir uta av kven Paulus i grunnen var.

At han er ein bedragar ser me av Jesus ord. Han øydelegg og bryt ned Guds høgtider og opplæring i GT.

Eg har ikke studert det så lenge , men bitene fell på plass dag for dag.

Nokon tips å lesa kan td vera:

 

Apollonius

Apollonius was born in the city of Tyana, in the Roman province of Cappadocia, in present day Turkey. At the age of twelve Apollonius went to Tarsus and was educated there, coincidentally Tarsus is the birthplace of Paul of Tarsus a/k/a Paul the apostle.

Tarsus is the place Apollonius moved to at a young age and went to school, hence he could be referred to as Paul of Tarsus both Apollonius and Paul were in Tarsus at the same time in their youth, as Newman

is a Greek name, the Latin Romanized version would be Apollos . Apollos over a period time as well as convenience morphed to Paulos. Paulos in its English format is Paul

Apollonius and Paul were also at Ephesus and Rome at at exactly the same time . Apollonius's biographer does not mention Paul at all, but Paul's biographer speaks of "Apollos" having been at Ephesus with him.

.Many of his teachings coincide with Paul of Tarsus, and Paul is said to have done many of the same things Apollonius did.

{Catholic Authorities claim that Apollonius of Alexandria is the Apollos of the New Testament }

Both Paul of Tarsus and Apollonius were unmarried and as far as History records neither produced any progeny .

 

Martin Luther

(Founder of Protestant- Christianity} believed Apollonius to be the author of the Epistle to the Hebrews .

And there are strong cases that early Christian censors, and plagiarizers inserted the name Pol / Paul in place of Apollonius/apollos/paulos wherever it could be found, it remained in the New Testament as Apollos in some instances because the Paul character they were creating was the speaker in the instances in question .

Fortunately, one book survived in its entirety-

Life of Apollonius of Tyana

- by PHILOSTRATUS.

The Life of Apollonius of Tyana was secretly carried to the Near East where it remained over a 1000 years. In 1801 it was brought to Europe and was translated into English .

In the Greek text, Apollonius is commonly written as Pol as well as Apollos, "Apollos" of the New Testament - the eloquent "Jew" whose preaching and baptizing at Corinth and at Ephesus preceded the work of the Apostle Paul. Almost as if the narrative of Apollos is John the Baptist to Paul/Pol being Jesus.

Apollonius is named for the Greek sun god Apollo. Paul's original name as per the Gospels was Saul, a mutation of Sol / The Sun God as per the religion of Constantine -

Sol Invictus

/ The invincible Sun.

The companion of Apollonius, as well as scribe was Demis.

Paul fought with wild beasts at Ephesus; so did Apollonius

Paul noticed the alter to the unknown God; so did Apollonius

Acts 17:22-23 Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said: "Men of Athens! I see that in every way you are very religious. 23For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription: TO AN UNKNOWN GOD.

Apollonius spoke of Athens as the place ' “altars are set up in honor even to unknown divinities.” ...

Paul, on his way to Rome, landed at Puteoli, so did Apollonius

1 Corinthians 15:32
If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons, what have I gained? If the dead are not raised, "Let us eat and drink, for tomorrow we die."

Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.Åp 9,11


"But here is the thing. Apollyon is how the Greeks spell Apollo"

 

http://www.ufodigest.com/news/0108/prophecies25.html


"A spirit man who is an evil angel who has been locked up in Tartarsus …

And it testifies that Apollo is an angel who is locked up in
Det som er skremmande er at Apollo(nius) av Tarsus er og den same demonike krafta som har infiltrert NT .


Apollyon of Tartarus


eller


Apollo of Tarsus

 

 

Svar
Kommentar #3

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Du klipper og limer fra ymse sprø websider som støtter det du tror selv, og bryr deg ikke en gang om at ting ikke henger sammen.

"

as Newman

is a Greek name, the "

En klassisk ting historisk-konspiratoriske folk gjør er spekulativ etymologi. "Saul" er ikke en forvrengning av "Sol", men et hebraisk navn som betyr "bedt om" (som i "Jeg ba til Gud om å få en sønn"). Et navn som var vanlig i gamle Israel, og som har for eksempel delte med denne karen her. Var Israels første konge også egentlig en romersk soldyrker?

Selv om dette ikke var tilfelle, hva er det egentlig som blir forsøkt antydet? At foreldrene til Paulus oppkalte ham etter det latinske ordet for solen? At "Saul" var et dekknavn som Paulus hadde tatt selv, før han byttet til Paulus? At personen Paulus refererte til som en annen person i sine mange brev egentlig var ham selv? Er det ikke rart at menighetene ikke reagerte på dette?

At Apollonius egentlig var Paulus er i det minste en original konspirasjonsteori. Den langt vanligere er at Apollonius var Jesus, og sprøtt som det er, så har vel Apollonius flere fellestrekk med ham enn med Paulus (skjønt ingen av dem gikk på dragejakt i India. Klikket du på linken? Den er til en oversettelse av Filostratus' bok om Apollonius - hoveddokumentet vi har om Apollonius liv, skrevet ca. 200 år etter hans død.)

Svar
Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Du klipper og limer fra ymse sprø websider som støtter det du tror selv, og bryr deg ikke en gang om at ting ikke henger sammen.

Det er vel ikkje noko gale i å lima inn.

Eg kunne sitert side opp og ned med henvisningar til denne Apollonius.

Der er mange veldig seriøse sider og andre som du sikkert vil kalla det mosette.

http://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_of_Tyana

Apollonius's dates are uncertain. His primary biographer, Philostratus the Elder (c.170–247 CE) places him c. 3 BCE to 97 CE

 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Apollonius_of_Tyana

Born at Tyana in Asia Minor, Apollonius was educated at Tarsus and at the Temple of Aesculapius

http://www.chrestos.com/

 Apollonius was educated in Tarsus and had a connection with Ephesus.


http://www.crystalinks.com/apolloniustyana.html
He was born in the city of Tyana, in the Roman Empire province of Cappadocia in Asia Minor, a few years before the Christian era.
He was educated in the nearby city of Tarsus


http://www.mysteriouspeople.com/Apollonius_of_Tyana.htm
Current theories, which are really restatements of old ideas, include that he was actually the Apostle St. Paul


http://www.adolphus.nl/xcrpts/xcmead.html
Apollonius was born in Tyana
At the age of fourteen his father took him to Tarsus,

http://hermetic.com/sabazius/apollonius.htm

Apollonius was educated by a Pythagorean philosopher in Tarsus.

http://www.mountainman.com.au/Apollonius_Inscription.htm

. However, the claims of a city closer to Adana should not be ignored - Tarsus. Apollonius began his studies in Tarsus,

Det ligg veldig mange gode youtubevideoar som og tek opp desse tinga.

Det store ankepunktet mot Paulus er dette med lova.

http://www.youtube.com/watch?v=v4rBp9bXXFE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=x8PZCA47hS8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GJpTl6sc2wI

Svar
Kommentar #5

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Langesæter, forstår du ikke hvordan en undersøker en påstand?

Det er en person som sier at Apollonius i det hele tatt VAR i Tarsus, og det er Filostratus, som var betalt for å skrive en god historie 200 år senere. Alle de du siterer: wikipedia, newworldencyclopedia (som er et wikipedia-speil!), chrestos.com, crystalinks.com, mysteriouspeople.com, mountainman.com.au, fortunecity, bruker denne tvilsomme ghostwriteren som hovedkilde!

Så det hjelper ikke at du linker til slikt til støtte for din påstand. Du kan linke til tjue til om du vil, det er fortsatt bare en kilde.

Og mer pseudo-etyomologi, som selv du må gjennomskue, er at Tarsus har noe med Tartarus å gjøre."Tartarus" betyr "dypt sted" - et rimelig navn på avgrunnen, "Tarsus" betyr "jord" eller "tørr", et helt rimelig jordiske stedsnavn. Hva i all verden den allusjonen skulle bevise, må være enda mer ko-ko en hva Saul=Sol skulle bevise.

Jeg vet ikke hvordan jeg skal nå frem til noen som tar youtubevideoer og fortunecity-sider som sannhetsvitner.

Svar
Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Det er en person som sier at Apollonius i det hele tatt VAR i Tarsus, og det er Filostratus, som var betalt for å skrive en god historie 200 år senere

Dette kan du dokumentera?Eller er det di meining?

Som eg har sagt før så er det vanskelig å bevisa noko 100% sikkert ut frå alle desse kjeldene.

Mange betviler at Jesus har levd. Andre seier at Apollonius var Jesus osv.

Denne boka synest eg var veldig intersann.

Mystery Man of the Bible

 Av Hilton Hotema

http://books.google.no/books?id=lcuu-5NYmW4C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=apollonius+tarsus&source=bl&ots=OSckjq0peX&sig=rf15matXFKVMZsvmJCyfBVbcEUg&hl=no&ei=nWlUTf-eD4T1sgbaj4XvBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDkQ6AEwBDge#v=onepage&q=apollonius%20tarsus&f=false

Han skriv masse som sjølsagt kanvera synsing,men noko må verkeleg tenkjast igjennom.

Side 27:

“Then departed Barnabas (real name Damis,disciple of Appolonius to Tartus,for to seek Saul (Appolonius)…..

Når ein ser på det faktun at Appolonius utførte akkurat dei same tinga som Paulus gjorde og oppveksten vert sagt å vera på same staden,då bør ein kanskje legga to og to saman.

Hilton Hotema er berre ein av mange som har sine tankar om dette. 

Mange kristne ynskjer ikke å ta dette opp fordi dei har ei førstillinga om at Gud har inspirert NT og.

Det er BERRE “lova og profetene” me kan stola 100 % på.

Men dette med Apollonius er verkeleg tankevekkjande og skremmende.

”Så sette han fram for dei ei anna likning og sa: «Himmelriket kan liknast med ein mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Men medan folket sov, kom fienden hans og sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg. 26 Då kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset òg til synes. 27 Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: 'Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå?' 28 'Det har ein fiende gjort,' svara han.”

Alle som har reinska ugras i td jordbæråkeren veit kor lett det er å øydeleggja dei ekte plantene om ugraset har vorte for kraftig og høgt.

Fyrstikken tek som sagt opp dette på sin måte.

Det same gjer douglasvideo,. 

Samanlikn Paulus og Apollonius.

http://www.truthbeknown.com/apollonius.html 

Eg er ikkje i tvil om at dei er identiske.

Svar
Kommentar #7

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Når ein ser på det faktun at Appolonius utførte akkurat dei same tinga som Paulus gjorde og oppveksten vert sagt å vera på same staden,då bør ein kanskje legga to og to saman.

Jeg kjenner flere som vokste opp i samme by som meg, som har samme jobb og tilsvarende livssituasjon, men vi er ikke samme person. Det er vel å bra å legge to og to sammen, men ikke om en samtidig overser + 5 - 3 - 11 + 1 i samme regnestykket. Det er det du gjør så glatt - overser alt som ikke stemmer med din teori.

Og hva er grunnlaget for det? Jo, du er mer katolsk enn paven. I overført betydning, men ikke så veldig overført. Du er mer syvendedagsadventist enn syvendedagsadventistene. Dette med å feire sabbaten på "riktig" dag, som er så kollosalt viktig for SDA, har for deg tatt totalt overhånd. Når en finner gode eksempler i bibelen på at den saken var forsvinnende lite viktig for Jesus og de tidlige kristne, hva gjør du da? Jo, du avviser alt som forfalskninger og bedrag. Du vet bedre enn Paulus, Jesus sin samtidige, og den første mannen som nevnte ham i tekst, maks 20 år etter korsfestelsen!

Angående det "faktum" at Apollonius gjorde akkurat det samme som Paulus: Jeg kjenner typen litteratur. Som regel er den rettet mot Jesus, ikke Paulus. Med litt kreativ lesing kan en enkelt hevde at Osiris, Mitras eller Dionysus var akkurat slik som Jesus - mange new-age forfattere har tjent seg styrtrike på å gjøre nettopp det, og skrive bok om det. Det hele gjøres enklere av at

1. Vi vet ekstremt lite om disse figurene i forhold til Jesus (og Paulus). Da kan man gi fantasien fritt spillerom, med liten sjanse for å bli imøtegått.

2. De fleste religioner på Jesu tid var mer eller mindre mysteriereligioner, som holdt deler av sin lære skjult for folk flest. Det gir også stor frihet til å dikte opp hva de foretok seg i lukkede rom.

Vil du se et eksempel? Her er en kilde i god Langesæter-kvalitet, som "dokumenterer" likhetene mellom Jesus og den egypiske guden med falkehodet, Horus. Du kan lett finne helt tilsvarende lister for Osiris, Mitras, Dionysus eller Apollonius. Det kan virke veldig troverdig på folk som ikke har peiling på Horus (og det har de færreste). Mange ateister - inkludert mange som ser på seg selv som historisk-kritiske - sluker slike ting rått, akkurat som du sluker påstandene om Apollonius. Hadde dine fordommer gått i den retningen, kunne det like godt vært Jesus du angrep. Du finner minst like god "dokumentasjon" på det på andre fortunecity-sider, eller i andre youtube-videoer.

Tenk på det: Du krever at jeg dokumenterer at Filostratus er eneste kilde som nevner noe om Tarsus - men hva med dine kilder? Jeg oppfordrer deg igjen: Gå og les Filostratus. Se selv om likhetene hopper mot deg fra sidene slik dine youtube- og fortunecity-kilder hevder.

Svar
Kommentar #8

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

ingen hensikt

Publisert nesten 7 år siden

Det blir som du Korneliussen påpeker, en masse henvisninger til useriøse kilder. Slik jeg ser det vil en diskusjon med Langesæther om Bibel og teologi være umulig. Dette da oppfatningene er helt grunnleggende forskjellig, både når det gjelder Jesus og NT, og sannhetskilder som Langsæther bruker eller aksepterer.

Svar
Kommentar #9

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

4 spørsmål

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Han øydelegg og bryt ned Guds høgtider og opplæring i GT.

Det gjør han ikke men han bryt ned forestillingene til de som ikke tror Jesus er Kristus og at det er Ham Moses og profetne taler om.

 

Paulus opphøyer høgtidene i Kristi frelse og viser at i Ham i Hans tjeneste blir oppfylt! Han viser til Moses og profetene, altså GT forordninger, bud og alt som der står.

 

Hvor står du Torstein i forhold til disse vers:

Rom 11,7-8 Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet, 8 som skrevet er: Gud gav dem en treghets ånd, øine til ikke å se med og ører til ikke å høre med, inntil den dag idag.

Rom 11,11 Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet;


4 spørsmål:

Jeg ser deg her men hvor mener du at du står, kan du personlig redegjøre din tro i forhold til dette så du går fri for treghetens ånd?

Tror du Jesus er Messias? Er Jesus Kristus Guds Lam? Tror du ikke Daniel 9:24-27 er det største beviset for kristendommens rett til eksistens?

Svar
Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvor står du Torstein i forhold til disse vers:

Rom 11,7-8 Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet, 8 som skrevet er: Gud gav dem en treghets ånd, øine til ikke å se med og ører til ikke å høre med, inntil den dag idag.

Rom 11,11 Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet;


4 spørsmål:

Jeg ser deg her men hvor mener du at du står, kan du personlig redegjøre din tro i forhold til dette så du går fri for treghetens ånd?

Tror du Jesus er Messias? Er Jesus Kristus Guds Lam? Tror du ikke Daniel 9:24-27 er det største beviset for kristendommens rett til eksistens?

For å seia det enkelt kan du kutta ut surdeigen til Paulus slik du og finn den i romarbrevet.

Det er tåkeprat og egna til å skapa forvirring.Les GT så forstår du kven som er Guds utvalgde folk.

Jesus er sjølvsagt Guds Lam og Messias.

Daniel 9,24 viser sjølvsagt kortid Messias skulle stå fram.

Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.
[25] Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the MESSIAH THE PRINCE shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times[26] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself:

Her skiljest våre vegar.Versa etterpå fortel ikkje om Messias men om Antikrist.

 and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.
[27] And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.

Antikrist (GWB) inngår ei pakt med jødane .Dei stolar 100 % på han slik salme 55 seier.

Det er ikkje ein fiende som spottar meg
        – det kunne eg nok tola,
        ingen uven som audmykjer meg
        – då ville eg gøyma meg for han.
    14 Nei, det er du, min likemann,
        min gode ven og kjenning,
    15 – vi som hadde det godt i lag
        og gjekk i festtog til Guds hus.
    16 Lat døden koma over dei,
        lat dei levande fara til dødsriket!
        For vondskap har dei i heim og hug

http://www.youtube.com/watch?v=fUJSjryJSXs

Fienden legg hand på sine vener,
        skamlaust bryt han si pakt.
    22 Hans tale er sleipare enn smør,
        men i hjarta tenkjer han på strid.
        Hans ord er mildare enn olje,
        likevel er dei som dregne sverd

Versa fortel om kva Antikrist vil gjera etter ei stund . Han går fyrst inn i land etter land i Midt Austen før han seinare får eit anna sinnelag og går til angrep på Israel og.

"And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate"

Når templet til Israel no kjem på plass om nokre år vil jødane starta med daglege ofringar i templet. Det er fjerninga av desse teksten i Daniel 9 handlar om. Det same gjeld Daniel 8 for ikkje å gløyma Daniel 12.

Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar. 12 Sæl er den som ventar og når fram til 1 335 dagar. 13 Så gå du til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp og få din lut når dagane tek ende.»
   

 

 

 

Svar
Kommentar #11

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Med andre ord, du kan ikke redegjøre. Det er greit Torstein for her er nøkkelen til at du ikke kan redegjøre dette for du skrev også:

Når templet til Israel no kjem på plass om nokre år vil jødane starta med daglege ofringar i templet. Det er fjerninga av desse teksten i Daniel 9 handlar om. Det same gjeld Daniel 8 for ikkje å gløyma Daniel 12.

 

Din tro er futurisk, støttet opp av jesuittenes motreformasjon på 1600 tallet som skulle favne de konservative troende. Sir Isaac Newton sier at versene 24-27 i Dan. 9 er beviset til kristendommens rett til eksistens, uten dem er fremdels Israel Guds nasjon. Med andre ord så er du på begge sider men kan ikke erkjenne at den nye pakt er på plass. Derfor har også religiøse Talmud en forbannelse over de som studerer Daniel 9 til fordel for at den nye pakt her med Jesus Kristus! De benekter at Jesus er Kristus! Det gjr ikke du men allikevel gjør du det for å fremme en tro som ikke er. Derfor MÅ du kalle Paulus en falsk profet fra avgrunnen!

For å få til daniel , 9 og 12 til din tro må du puttte inn ditt eget, fjeren størstedelen av NT! Tenk over det i stillhet Torstein.

Her er den Taludiske forbannelse oversatt:

 

Måtte beina i hender og bein i fingrene forfalle og separere, av ham som fyller sidene av Daniels bok, for å finne ut tidspunktet for Daniel 9:24-27, og kan hans minne råtne bort fra ansiktet av jorden for alltid. i

En eldgammel forbannelse rabbinsk i Talmud forbyr folk å lese Daniel 9:24-27. Hvorfor? Hva prøver de å skjule?

Den 70-ukers profeti, det største beviset på Jesus som Messias, er funnet i disse versene. De spår den tiden av Messias 'salvelse, sette saken hevet over tvil.

Svar
Kommentar #12

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Kanskje du kan visa meg nokon seriøse kjelder som omhandlar dette temaet om Apollonius og Paulus.

Korneliussen viser til at han kjenner folk som bur i same by og som gjer dei same tinga.(jobbar på kontor køyrer bil, reiser heim ,ser på fjernsyn, spelar fotball i fritida)

Det  vert omtrent som når folk har prøvd seg med lotto.

Mange når kanskje opp i 4 rette tal. Når det kjem til å få sju rette så er det veldig få. Dersom det hadde vore 10 eller fleire tal ,kva hadde skjedd?

Eg nemnde nokon av felleskjenneteikna mellom Apollonius og Paulus.

Det er det spesielle teikn.

Kor mange kjem frå same by og har opplevd desse same tinga.

1.Han vart oppdragen i Tarsus ...AKKURAT SOM PAULUS.

2.Han planta menighetar i LilleAsia...AKKURAT SOM PAULUS.

3.Han arbeidde med ein mann med navnet Titus...AKKURAT SOM PAULUS.

4.Han vart assosiert med ein mann ved namnet Demetrius ...AKKURAT SOM PAULUS.
5.Han vart assosiert med ein mann med navnet Stefanius...AKKURAT SOM PAULUS

6.Han hadde ein skrivar med navnet Demas.(Lukas)

7.Han kjempa mot udyra i Efesos -AKKURAT SOM PAULUS

8.Han rømde frå fengselet ved eit mirakel -AKKURAT SOM PAULUS.

9.Han grunnla eit religiøst samfunn ved Korint-AKKURAT SOM PAULUS

10.Han opplevde skipsforlis -AKKURAT SOM PAULUS.

Det er fleire ting og ,men kor stor sjanse er det for at dette er to forskjellige personar?

 

 

Svar
Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Tenk på det: Du krever at jeg dokumenterer at Filostratus er eneste kilde som nevner noe om Tarsus - men hva med dine kilder? Jeg oppfordrer deg igjen: Gå og les Filostratus. Se selv om likhetene hopper mot deg fra sidene slik dine youtube- og fortunecity-kilder hevder.

http://www.earlychristianwritings.com/philostratus.html

Eg skal lesa Filostratus.

"Another example is Apollonius' abstinence from sex. This is really unprecedented in Greek society, and the inevitable conclusion is that Apollonius of Tyana has invented celibacy."

Det er sikkert som du seier ein del som gjer dei same tinga og som bur i ein by.

Men kor mange av dei avstår begge frå sex i tillegg til alle dei andre kjennteikna.

Paulus meinte at folk burde leva som han i sølibat og at dei som var gifte skulle leva som om dei ikkje var gift.

Det er totalt ubibelsk lære,men kva gjer ein ikkje for å halda på Paulus.

Apollonius was considered a magician.

Apollonius performed healings.

 

 

Svar
Kommentar #14

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Ja, gjør det! Det er faktisk en veldig leselig tekst. Ofte selvhøytidelig, men til tider underfundig og komisk. ("Milde himmel, hvem hadde tenkt at Apollonius skulle bli kastet i fengsel?" "Han som kastet ham i fengsel", sa Apollonius, "for han ville vel ikke gjort det om han ikke hadde tenkt på det.")

"Heavens, who would ever have thought of Apollonius being thrown into chains?" "The person who threw him," said Apollonius, "for surely he would not have done so, if he had not thought of it."

Men la meg komme deg litt i forkjøpet og påpeke hvor ubemerkelige et par av disse "sammentreffene" egentlig er.

1. Ja, Apollonius kjente en Titus, men den Titus som Apollonius "jobbet med" (egentlig: samtalte med) var romersk general, sønn av Vespasian, og selv keiser etterhvert. Ganske forskjellig fra den fattige gresk-kristne pastoren Titus.

2. Apollonius kjempet ikke med udyr i Efesos, han kurerte en pest. Paulus kjempet heller ikke med udyr i Efesos, men var involvert i en krangel med de lokale sølvsmedene (som lagde suvenirer relatert til hedenske helligdommer).

3. Han hadde en kollega som het Demas, men Demas har ingen ting med Lukas og gjøre (det er en kortform av Demetrius, som er avledet av navnet til gudinnen Demeter. Lukas betyr "en fra Lucania".)

Svar
Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

 Me har nokre sitat frå Paulus der han siterer Epimenides.

Legg merke til kva Paulus skriv. Det er heilt på trynet.

 ”Ein av deira eigne, EIN PROFET, har sagt: «Kretarar har alltid vore løgnarar, råe villdyr, grådige og late!» 13 Dette vitnemålet er sant. Difor skal du refsa dei strengt, så dei kan få ei sunn tru.”

 12] One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.

 ”Dette vitnemålet er sant”??????????????

http://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides_paradox 

"Epimenides was a philosopher and religious prophet who, against the general sentiment of Crete, proposed that

Zeus was immortal, as in the following poem

"They fashioned a tomb for thee, O holy and high one
The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies!
But thou art not dead: thou livest and abidest forever,
For in thee we live and move and have our being."

Epimenides, Cretica

Legg merke til siste del:

”For in thee we live and move and have our being.”

KJENT?

” For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring” Apgj 17

 For i han er det vi lever og rører oss og er til, som òg nokre av dykkar eigne diktarar har sagt: 'For vi er hans slekt.

Paulus bedragaren som Jesus advarte sterkt mot har diverre gjort sitt inntog på ein måte som ein ikkje skulle tru var mogeleg.

 Meaning of the Name Luke

http://baby-names.adoption.com/search/Luke.html

bringer of light 

Du har ein som heiter noko i same dur -Lucifer

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
6 minutter siden / 417 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 417 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 2 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 3 timer siden / 392 visninger
Les flere