Monica Øien

6

Ikke menneskerett å få barn

Publisert: 6. aug 2009

Det er ikke en menneskerett å få barn,

men det er en menneskerett å ha foreldre!

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn. Og det ligger mange tiår frem før vi skjønner konsekvensene av det vi velger. Å velge gir ansvar. Til mange.

Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Er debatten i kjølvannet av den nye ekteskapsloven blitt overskygget av voksnes rettighetsjag, selvhevdelse og maktkamp? Debatten føles usaklig fordi vi voksne blir for sårbare. Men hvem er egentlig de sårbare i denne saken?

Hvis ingenting annet virker prøv med sannheten sier familieterapeut Jesper Juul. Og kanskje man skal ta et dypvannsdykk i sine egne motiver i kampens hete, hvorfor argumentere jeg som jeg gjør, er det for å redde meg selv, er det for å manipulere eller er det rett og slett slik at jeg føler meg urettferdig behandlet?

Jeg håper og tror at jeg som medmenneske verken er fordømmende eller setter meg selv høyere enn noen andre foreldre, og dette helt uavhengig av legning. Det er ikke sakens kjerne. Ikke engang Gudstro skulle vinne som et moralsk eller etisk argument her. Jeg snakker på vegne av meg som menneske, som mor og som datter. Jeg snakker om meg med mine erfaringer som meg selv i løpet av 39 år uten å fordømme. Er det ytringsfrihet? For meg handler ikke debatten om omsorgsevne til hvem det måtte angå eller manglende sådan. For meg handler debatten om barnas rettigheter. Barnas menneskerett til å ha foreldre.

Hvem er disse barna som blir satt til verden? Jeg har selv vokst opp med en stefar (en fantastisk stefar som jeg er glad i). Jeg har aldri kjent min biologiske far. Jeg har vært nysgjerrig på hvem min far var og ønsket å være lik mine venninner som vokste opp i en kjernefamilie på 70 tallet, og jeg har ønsket å vite hvordan han var! Dette har formet meg, preget meg og bidratt til min søken og undring.  Hvem er jeg? Hvorfor har jeg blitt den jeg er? Hvorfor undrer jeg meg og hvem er jeg når jeg ikke forstår; venner, familie, meninger, holdninger, livssyn. Henger min undring sammen med min barndom? - en undring over hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, over hvem som er min far?

I Norge i dag har man åpnet opp for at en slik start på et barns liv er en mulighet, en start som morløse eller farløse. Med hjelp fra staten. Om barn starter livet med et handicap får være Nina Karin Monsens ord, men jeg er enig i at de starter livet med en mangel. En mangel på en erkjennelse og en tilhørighet til noe i seg selv. Dette handler ikke om tvekjønnede eller likekjønnede par. Så kan man jo gå sine tanker etter i sømmene og spørre om dette er noe barn virkelig trenger - to biologiske foreldre? Det finnes jo mange barn som per se ikke har det slik av andre årsaker enn det vi tematiserer. Jeg er personlig i mine argumenter og sier; jeg savnet å kjenne min biologiske far. Holder det argumentet? Videre kan man stille spørsmål til homofile med sterke lengsler etter å bli foreldre og skape et familiefellesskap: er dette ønsket en egoistisk øvelse? Helt sikkert ikke. Jeg tror lesbiske kvinner har rett til anerkjennelse av sine morsønsker like mye som meg. Jeg synes homofile skal få mer kred til det ønsket de har etter å få barn. Spørsmålet er snarere hva er de moralske premissene for å få mor eller farløse barn? Kommer de voksnes behov foran barnas rettigheter? For hvis ønske om å ha rett til noe skader andre mennesker i deres rettigheter (for eksempel barns fundamentale ønske om å kjenne sine biologiske foreldre) da må man kunne si at det er egoistisk. Det er ikke vanskelig å anerkjenne et ønske, men det problematiske er at staten aktivt skal bli med i produksjonen. Dette kan da saktens lettere gjøres ved adopsjon, eller at man finner private løsninger.

Hvem er det som egentlig dreper debatten, som begrenser den, som innsnevrer den. Er det slike som meg som synes det er en menneskerett å kjenne sine foreldre eller er det de andre som synes det er en menneskerett å få barn?

Føyer jeg meg i rekken av sutrende debattanter? Kan jeg legge min historie på hyllen slik homofile foreldre kunne legge sin historie (legning) på hyllen og diskutere saklig hva som er best for barna. Den nye loven sidestiller heterofile og homofile ekteskap; spørsmålet blir; har barn krav på å vite hvem sine biologiske foreldre er eller blir dette selvhevdende argumenter som er med på å latterliggjøre homofile fordi de har familiebehov på lik linje med andre?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Line Konstali

31 innlegg  153 kommentarer

Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er forsåvidt ikke skeptisk til at lesbiske eller homofile ønsker seg barn, og ønsker å inngå et forpliktende samliv. Jeg er i likhet med deg skeptisk til at barn vokser opp uten å vite hvem som er faren eller moren deres. Jeg savner konkrete forslag på hvordan vi som samfunn kan løse denne problematikken. Kanskje ved å inngå avtaler? At barnet kan ha kontakt med sin far, selvom vedkommende vokser opp hos moren og partneren til moren?

 

Kommentar #3

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 14:20 skrev Line Konstali:

Jeg savner konkrete forslag på hvordan vi som samfunn kan løse denne problematikken. Kanskje ved å inngå avtaler? At barnet kan ha kontakt med sin far, selvom vedkommende vokser opp hos moren og partneren til moren?

 

Det er flott at du og Øien tar opp denne viktige debatten. Kristent Samlingsparti har hele tiden vært i mot den nye ekteskapsloven med tilhørende endringer i barne- og bioteknologiloven, mest fordi vi mener det vil skade barn når de ikke får vite farens identitet før fylte 18 år.

Vi mener derfor lesbiske par må fratas retten til å få kunstig befruktning med rett til å holde den biologiske farens identitet skjult for barnet. Dette er overgrep overfor barna og helt klart i strid med FN's Barnekonvensjon.

Kommentar #4

Heidi Terese Vangen

57 innlegg  1462 kommentarer

...

Publisert rundt 10 år siden

Det var fint å lese et innlegg hvor man klarer å skille de to parallelle debattene som springer ut fra den nye ekteskapsloven. Jeg er absolutt for en likestilling mellom heterofile og homofile hva rettigheter til ekteskap og adopsjon angår, men mener det er galt å med viten og vilje sette til verden barn som ikke får kjenne sin biologiske far eller mor, og det gjelder heterofile par like mye som det gjelder samkjønnede.

Kommentar #5

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

RE: RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 15:05 skrev Magnar Tanem:

Vi mener derfor lesbiske par må fratas retten til å få kunstig befruktning med rett til å holde den biologiske farens identitet skjult for barnet. Dette er overgrep overfor barna og helt klart i strid med FN's Barnekonvensjon.

Hvis det å ikke vite om sin bioligiske far er et overgrep, så bør jo retten til kunstig befruktning ved hjelp av fremmed sæd begrenses på generelt grunnlag, uavhengig om paret er lesbisk eller heterofilt.

Kommentar #7

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

RE: RE: RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 17:36 skrev Rune Huseby:

 

07.08.09 kl. 15:05 skrev Magnar Tanem:

Vi mener derfor lesbiske par må fratas retten til å få kunstig befruktning med rett til å holde den biologiske farens identitet skjult for barnet. Dette er overgrep overfor barna og helt klart i strid med FN's Barnekonvensjon.

Hvis det å ikke vite om sin bioligiske far er et overgrep, så bør jo retten til kunstig befruktning ved hjelp av fremmed sæd begrenses på generelt grunnlag, uavhengig om paret er lesbisk eller heterofilt.

 Ja, gjerne for meg. Det er ikke sunt å tukle slik med naturen.

Kommentar #8

Dan Aksel Jacobsen

2 innlegg  179 kommentarer

Perverst

Publisert rundt 10 år siden

Konstali:
"Jeg er forsåvidt ikke skeptisk til at lesbiske eller homofile ønsker seg barn, og ønsker å inngå et forpliktende samliv. Jeg er i likhet med deg skeptisk til at barn vokser opp uten å vite hvem som er faren eller moren deres."


Nettopp. "Jeg er forsåvidt ikke skeptisk". Hvem er du? Har du spurt barna?

Det er barnets behov som er viktigst. Ikke enkeltes perverterte ønsker om å omplassere barn som om det skulle vært eierløse hunder.

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Monica

Publisert rundt 10 år siden

Hei, fint innlegg dette ja.

Mvh Magnus

Kommentar #10

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

\

Publisert rundt 10 år siden

Smak litt på denne setningen: \

Kommentar #11

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Men hvor da dette fokuset på homo/hetero?

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 23:02 skrev Magnar Tanem:

Ja, gjerne for meg. Det er ikke sunt å tukle slik med naturen.

Men hvorfor da dette ekstreme fokuset på lesbiske par som får farløse barn? Hva med å fokusere på bioteknoligloven? Nå fremstår jo alle protester mot kunstig befruktning med donorsæd som homofob raljering fra kristne fundamentalister som bruker dette som reserve-argument mot homofilt ekteskap!

Kommentar #12

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.

Publisert rundt 10 år siden

Hmm ... her var det ett eller annet som gikk helt skeis i ovenstående kommentar. Skal prøve å gjenskapen den:

Smak litt på denne setningen: "Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor" Fra 1. januar (?) d.å. er dette norsk lov. (Barneloven §4a. Sjekk med lovdata.no) Med andre ord har stortinget fratatt en hel gruppe barn retten til en far fram til fylte 18 år. Da kan barnet, om det ønsker det, få vite hvem donor var.

Smak litt på denne setningen: "Eit barn kan ikkje ha både ei mor og ein medfar." Ennå ikke norsk lov, men den må komme som en naturlig konsekvens av den første setningen. Hva vil så bli følgen av dette? Surrogatmødre! Finansiert av den norske stat. Hvor vil man finne disse kvinnene? Etter all sansynlighet blant fattige kvinner i den tredje verden. Dette er allerede en industri som er voksende.

Ønsker du å lese mer om dette? Gå til www.bevarekteskapet.no

Kurt.

Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Hva er en menneskerett?

Publisert rundt 10 år siden

Det beste for ett barn, kan jeg tenke meg, er og ha en mor og en far på mellom 27 og 35. Man bør ha to til tre søsken og en hund. Mor bør være deltidsansatt som sykepleier, men bare jobbe dag. Far bør være sivilingeniør. Han bør imidlertid ikke være oppslukt av arbeidet, men tilbringe minst 30 timer pr uke med barnet. Det ville være en fordel om de var moderate troende eller moderate humanetikere.....

 

Det er ingen av oss som er perfekte. Vi kan imidertid være gode nok.

 

Når dere forsøker og fremstille dere som 'barnas forkjemper', så er det med vikarierende motiv. Dere er altruistiske med edle motiver, mens homofile er egoister som ser på egne behov. Sannheten er jo at barn med homofile foreldre oppgir at de har hatt ett godt liv og er fornøyd som det er. At de har noen utfordringer, slik som spørsmål om opphav, er riktig. Det betyr ikke at de ikke har et godt liv. Andre barn har andre utfordringer.

I samfunnet i det hele, og på forum som dette spesielt så er det lov og gå på grupper, men ikke på enkeltindivider. Man kan derfor stille spørsmål ved om homofile er egnede foreldre. Jeg kan stille spørsmål ved om konservative kristne er egnede foreldre, men jeg kan ikke bruke navn. Problemet er at det handler om individer, ikke om grupper. Det er barn som sliter med homofile foreldre, det er barn som sliter med religøse foreldre, men det de sliter med er foreldrene sine, ikke noen demografiske variabler.

Hvis jeg skal våge meg og gå på enkeltindivider, så ville jeg være komfortable med Arve Juritsen som en god forelder, og hvis jeg falt ifra og måtte sørge for at mitt barn fikk nye omsorgspersoner så ville jeg ha mindre motforestillinger mot at en slik mann oppdro mitt barn enn en del av de som argumenterer mot homofile på denne siden. En del av de ser ut som sliter med helt vanlige mellommenneskelige ferdigheter. DET unner jeg ikke barn.

 

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 15:01 skrev Simon Lødemel:

 

07.08.09 kl. 14:20 skrev Line Konstali:

Jeg er forsåvidt ikke skeptisk til at lesbiske eller homofile ønsker seg barn, og ønsker å inngå et forpliktende samliv. Jeg er i likhet med deg skeptisk til at barn vokser opp uten å vite hvem som er faren eller moren deres. Jeg savner konkrete forslag på hvordan vi som samfunn kan løse denne problematikken. Kanskje ved å inngå avtaler? At barnet kan ha kontakt med sin far, selvom vedkommende vokser opp hos moren og partneren til moren?

 

Først vil jeg si takk for et fantastisk bra og saklig innlegg fra deg, Monica! Du får frem meningene dine på en saklig flott måte som bør få mange til å tenke gjennom sitt standpunkt i saken på ny. Jeg fikk vertfall en tankevekker, selv om jeg alltid har stått på den "konservative og umoralske" siden av saken.

Så til Line:

Eller så kan man la barna vokse opp i naturlige omgivelser. For det er ingen hemmelighet at det ikke er naturlig å ha to mødre, det er jo faktisk fysisk umulig for et lesbisk par å få barn med hverandre! Som gutt vil jeg si at det å vokse opp uten en far hadde for meg vært utenkelig. Man kan godt bruke argumentet at jeg aldri har prøvd noe annet, og derfor ikke kan uttale meg. Men jeg ser på oppveksten min og erfaringene mine, og ut fra det kan jeg me sikkerhet si at en far har vært utrolig viktig for meg! Jeg er ikke i tvil om at to mødre eller to fedre kan gi kjærlighet til et barn på lik linje med heterofile par. Men kjærlighet er ikke alt. Alt jeg har lært av pappa, en mannsfigur, ville jeg aldri vært foruten. Interesser, lærdom, gutteinteresser, gutteturer, gutteprat osv. På samme måte hadde det vært utenkelig uten en mamma. Alt jeg har lært av henne, interesser, mor-sønn-prat osv. Jeg tror det er en grunn at det kun er en mann og en kvinne som i sammen kan lage et barn! Det er viktig som Monica skriver, at man ikke setter seg selv og sine egne behov foran barnet sitt behov!

 

Naturlig? Alt i naturen er naturlig. Kjærlighet er naturlig, hat er naturlig. Drap er naturlig, omsorg er naturlig. Naturen selv har ingen preferanser, ingen mening, intet mål.

 

Det vi må se på er hva er moralsk/etisk/riktig og hva er umoralsk/uetisk/uriktig, og vi må bygge det på noen premisser. At det er unaturlig sier ingenting. Det er totalt uten mening.

At det er skadelig for barnet i så stor grad at det ikke er forenlig med god ettikk er ett argument. Så får man si noe om hvorfor, og lage en skala for når en forelder ikke er skikket. Når man lager en slik skala så kan det være fler som faller under. Som jeg ynder og bruke som eksempel, det er en del bedehusbarn som sliter rundt omkring. Hvis vi setter bedehuset som parameter og måler opp mot visse kriterier vi kaller livskvalitet så kan deltagerne i bedehuset falle under en statistik skala, selv om enkeltindivider i bedehuset kan være verdens beste foreldre. Hva da?

Er det en vei vi vil gå?

Kommentar #15

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

RE: Men hvor da dette fokuset på homo/hetero?

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 02:11 skrev Rune Huseby:

 

07.08.09 kl. 23:02 skrev Magnar Tanem:

Ja, gjerne for meg. Det er ikke sunt å tukle slik med naturen.

Men hvorfor da dette ekstreme fokuset på lesbiske par som får farløse barn? Hva med å fokusere på bioteknoligloven? Nå fremstår jo alle protester mot kunstig befruktning med donorsæd som homofob raljering fra kristne fundamentalister som bruker dette som reserve-argument mot homofilt ekteskap!

Vi i KSP har hele tiden sagt at vi er i mot den nye ekteskapsloven, bioteknologi- og barneloven av andre grunner enn donorsæd-problematikken. Man kan spørre seg, ja, hvorfor enslige kvinner skal få assistert befruktning og lesbiske par ikke. Personlig, er jeg mot dette uansett, så lenge barna ikke får vite den biologiske farens identitet. Når vi spesielt har angrepet lesbiskes rett til assistert befruktning, skyldes at det faktisk er verre at lesbiske "ektepar" får assistert befruktning på denne måten enn andre. Staten tror som LLH at det virkelig skal gå bra å erstatte FAR med "MEDMOR". Dette er for meg en maktbruk overfor barn som minner om Orwells 1984.

Jeg ber deg forklare for leserne hva kristen fundamentalisme er og deretter dokumentere at KSP skal være det. Klarer du ikke det, tror jeg leserne som meg, vil se på det utsagnet som usaklig og udemokratisk hets!

Kommentar #16

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

RE: RE: Men hvor da dette fokuset på homo/hetero?

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 09:57 skrev Magnar Tanem:

 

08.08.09 kl. 02:11 skrev Rune Huseby:

 

07.08.09 kl. 23:02 skrev Magnar Tanem:

Ja, gjerne for meg. Det er ikke sunt å tukle slik med naturen.

Men hvorfor da dette ekstreme fokuset på lesbiske par som får farløse barn? Hva med å fokusere på bioteknoligloven? Nå fremstår jo alle protester mot kunstig befruktning med donorsæd som homofob raljering fra kristne fundamentalister som bruker dette som reserve-argument mot homofilt ekteskap!

Vi i KSP har hele tiden sagt at vi er i mot den nye ekteskapsloven, bioteknologi- og barneloven av andre grunner enn donorsæd-problematikken. Man kan spørre seg, ja, hvorfor enslige kvinner skal få assistert befruktning og lesbiske par ikke. Personlig, er jeg mot dette uansett, så lenge barna ikke får vite den biologiske farens identitet. Når vi spesielt har angrepet lesbiskes rett til assistert befruktning, skyldes at det faktisk er verre at lesbiske "ektepar" får assistert befruktning på denne måten enn andre. Staten tror som LLH at det virkelig skal gå bra å erstatte FAR med "MEDMOR". Dette er for meg en maktbruk overfor barn som minner om Orwells 1984.

Jeg ber deg forklare for leserne hva kristen fundamentalisme er og deretter dokumentere at KSP skal være det. Klarer du ikke det, tror jeg leserne som meg, vil se på det utsagnet som usaklig og udemokratisk hets!

 

Vi i KSP har hele tiden sagt at vi er i mot den nye ekteskapsloven, bioteknologi- og barneloven også av andre grunner enn donorsæd-problematikken. Man kan spørre seg, ja, hvorfor enslige kvinner skal få assistert befruktning og lesbiske par ikke. Personlig, er jeg mot dette uansett, så lenge barna ikke får vite den biologiske farens identitet. Når vi spesielt har angrepet lesbiskes rett til assistert befruktning, skyldes at det faktisk er verre at lesbiske "ektepar" får assistert befruktning på denne måten enn andre. Staten tror som LLH at det virkelig skal gå bra å erstatte FAR med "MEDMOR". Dette er for meg en maktbruk overfor barn som minner om Orwells 1984.

Jeg ber deg forklare for leserne hva kristen fundamentalisme er og deretter dokumentere at KSP skal være det. Klarer du ikke det, tror jeg leserne som meg, vil se på det utsagnet som usaklig og udemokratisk hets!

Kommentar #17

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 18:33 skrev Simon Lødemel:

 

07.08.09 kl. 17:36 skrev Rune Huseby:

 

07.08.09 kl. 15:05 skrev Magnar Tanem:

Vi mener derfor lesbiske par må fratas retten til å få kunstig befruktning med rett til å holde den biologiske farens identitet skjult for barnet. Dette er overgrep overfor barna og helt klart i strid med FN's Barnekonvensjon.

Hvis det å ikke vite om sin bioligiske far er et overgrep, så bør jo retten til kunstig befruktning ved hjelp av fremmed sæd begrenses på generelt grunnlag, uavhengig om paret er lesbisk eller heterofilt.

 Korrekt:)

 Selvsagt korrekt at barn skal ha krav på å vite om sitt biologiske opphav. Og naturen (dvs Gud) har ordnet sånn at det må en mann og en kvinne til.

Vi bør ikke tukle med dette.

Kommentar #18

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 09:41 skrev Morten Christiansen:

 

07.08.09 kl. 15:01 skrev Simon Lødemel:

 

07.08.09 kl. 14:20 skrev Line Konstali:

Jeg er forsåvidt ikke skeptisk til at lesbiske eller homofile ønsker seg barn, og ønsker å inngå et forpliktende samliv. Jeg er i likhet med deg skeptisk til at barn vokser opp uten å vite hvem som er faren eller moren deres. Jeg savner konkrete forslag på hvordan vi som samfunn kan løse denne problematikken. Kanskje ved å inngå avtaler? At barnet kan ha kontakt med sin far, selvom vedkommende vokser opp hos moren og partneren til moren?

 

Først vil jeg si takk for et fantastisk bra og saklig innlegg fra deg, Monica! Du får frem meningene dine på en saklig flott måte som bør få mange til å tenke gjennom sitt standpunkt i saken på ny. Jeg fikk vertfall en tankevekker, selv om jeg alltid har stått på den "konservative og umoralske" siden av saken.

Så til Line:

Eller så kan man la barna vokse opp i naturlige omgivelser. For det er ingen hemmelighet at det ikke er naturlig å ha to mødre, det er jo faktisk fysisk umulig for et lesbisk par å få barn med hverandre! Som gutt vil jeg si at det å vokse opp uten en far hadde for meg vært utenkelig. Man kan godt bruke argumentet at jeg aldri har prøvd noe annet, og derfor ikke kan uttale meg. Men jeg ser på oppveksten min og erfaringene mine, og ut fra det kan jeg me sikkerhet si at en far har vært utrolig viktig for meg! Jeg er ikke i tvil om at to mødre eller to fedre kan gi kjærlighet til et barn på lik linje med heterofile par. Men kjærlighet er ikke alt. Alt jeg har lært av pappa, en mannsfigur, ville jeg aldri vært foruten. Interesser, lærdom, gutteinteresser, gutteturer, gutteprat osv. På samme måte hadde det vært utenkelig uten en mamma. Alt jeg har lært av henne, interesser, mor-sønn-prat osv. Jeg tror det er en grunn at det kun er en mann og en kvinne som i sammen kan lage et barn! Det er viktig som Monica skriver, at man ikke setter seg selv og sine egne behov foran barnet sitt behov!

 

Naturlig? Alt i naturen er naturlig. Kjærlighet er naturlig, hat er naturlig. Drap er naturlig, omsorg er naturlig. Naturen selv har ingen preferanser, ingen mening, intet mål.

 

Det vi må se på er hva er moralsk/etisk/riktig og hva er umoralsk/uetisk/uriktig, og vi må bygge det på noen premisser. At det er unaturlig sier ingenting. Det er totalt uten mening.

At det er skadelig for barnet i så stor grad at det ikke er forenlig med god ettikk er ett argument. Så får man si noe om hvorfor, og lage en skala for når en forelder ikke er skikket. Når man lager en slik skala så kan det være fler som faller under. Som jeg ynder og bruke som eksempel, det er en del bedehusbarn som sliter rundt omkring. Hvis vi setter bedehuset som parameter og måler opp mot visse kriterier vi kaller livskvalitet så kan deltagerne i bedehuset falle under en statistik skala, selv om enkeltindivider i bedehuset kan være verdens beste foreldre. Hva da?

Er det en vei vi vil gå?

 Her krever du begrepsavklaring, og det er Ok. Du argumenter bra og det er også Ok.

Likevel er jeg unig med når du sier at begrepet unatulig ikke kan brukes, fordi denne problemstillingen handler om barns rett til en far og en mor, med det utgangspunkt at naturen ikke har forutsetning for å lage barn uten at man har en han og en hun som starter prosessen.

Så må vi ta utgangspunkt i barnets behov, ikke de voksnes.

Det er de voksnes behov og ønsker som styrer  bioteknologisk  forskning og det er i utgangspunktet i strid med det opphavelige.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert rundt 10 år siden

Hva er barnets behov? Når barna vokser opp og sier at de har det bra og ikke ønsker ett anderledes liv, hvordan kan du argumentere med at det noe unaturlig(galt) i det?

Kommentar #20

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 10:32 skrev Rune Tveit:

 

07.08.09 kl. 18:33 skrev Simon Lødemel:

 

07.08.09 kl. 17:36 skrev Rune Huseby:

 

07.08.09 kl. 15:05 skrev Magnar Tanem:

Vi mener derfor lesbiske par må fratas retten til å få kunstig befruktning med rett til å holde den biologiske farens identitet skjult for barnet. Dette er overgrep overfor barna og helt klart i strid med FN's Barnekonvensjon.

Hvis det å ikke vite om sin bioligiske far er et overgrep, så bør jo retten til kunstig befruktning ved hjelp av fremmed sæd begrenses på generelt grunnlag, uavhengig om paret er lesbisk eller heterofilt.

 Korrekt:)

 Selvsagt korrekt at barn skal ha krav på å vite om sitt biologiske opphav. Og naturen (dvs Gud) har ordnet sånn at det må en mann og en kvinne til.

Vi bør ikke tukle med dette.

 Takk Tveit. Her er vi svært enige.

Kommentar #21

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Å vokse opp med to fedre eller to mødre

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 10:32 skrev Rune Tveit:

 Selvsagt korrekt at barn skal ha krav på å vite om sitt biologiske opphav. Og naturen (dvs Gud) har ordnet sånn at det må en mann og en kvinne til.

Vi bør ikke tukle med dette.

Naturen har da også ordnet det slik at mennesker ikke skal kunne leve der det er kaldt, men så oppfant vi klær og hvordan lage ild. Vi skulle også dødd av mange sykdommer, men så oppfant vi medisiner. Er heller ikke særlig naturlig å diskutere dette over internett, likevel gjør vi det.

Naturen utstyrte oss med et ønske om å ha barn, og med et ønske om å ta vare på andre mennesker i vår nærhet, også andre barn. Naturen utstyrte også noen mennesker slik at de forelsker seg kun i mennesker av samme kjønn som dem selv.

Så hva som er naturlig eller ei synes jeg ikke er ikke noe argument mot kunstig befruktning. Jeg er mer redd for at det åpnes for at vordende foreldre skal kunne velge donor på ulike kriterier, dvs. eugenikk.

Kommentar #22

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

I Norge i dag har man åpnet opp for at en slik start på et barns liv er en mulighet, en start som morløse eller farløse. Med hjelp fra staten. Om barn starter livet med et handicap får være Nina Karin Monsens ord, men jeg er enig i at de starter livet med en mangel. En mangel på en erkjennelse og en tilhørighet til noe i seg selv. 

Har ikke heterofile som ikke kan få barn hatt mulighet til å bruke donorsæd i mange år allerede? Hvorfor har ingen tatt disse barna i forsvar tidligere? Hvorfor kommer det først nå når homofile får samme muighet? Enten man er barn av homofile eller heterofile, så vil barnet "miste" sin biologiske far. 

Jeg er helt enig i at det ikke er noen menneskerett å få barn, men at det bør være en menneskerett å ha foreldre (i det minste en forelder). Med tanke på alle barn i verden som ikke har foreldre burde det vært langt enklere å få adoptere, både for heterofile, homofile og enslige. Et barn som vokser opp på et fattig barnehjem i et land hvor slike barn i utgangspunktet ikke har "noen fremtid", vil med stor sannsynlighet få det mye bedre dersom "rike" vestlige par og enslige som ikke kan få barn, kan få adoptere.

Mange barn som er adoptert til Norge og andre land mister også sitt biologiske opphav. Jeg vet ikke om det finnes noen studier som sier noe om hvor traumatiserte disse barna blir av å miste sine biologiske foreldre og ikke vite hvem de er? Men jeg tror generelt at disse barna klarer seg omtrent like bra som barn som vokser opp med sine biologiske foreldre. Derfor mener jeg at argumentet om at barn som ikke vet hvem sin far er ikke holder mål dersom man mener at de får det verre enn andre barn. Jeg tror ikke det er spesielt avgjørende for om man får en god oppvekst eller ikke. Barn forholder seg og knytter seg til dem de vokser opp hos, og som barna regner for sine foreldre.

Men fordi det er så mange barn i verden som trenger foreldre, mener jeg at å bruke ressurser på å "lage" barn fordi voksne som ikke kan få barn på naturlig måte (både heterofile, homofile og enslige) gjerne vil ha "egne biologiske" barn, blir å satse i feil ende.

Skal man virkelig kjempe for barna bør man gjøre det langt enklere og rimeligere for brukbare foreldre å adoptere barn som absolutt burde ha rett på en eller flere omsorgspersoner å vokse opp hos.

Kommentar #23

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

RE: RE: Men hvor da dette fokuset på homo/hetero?

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 09:57 skrev Magnar Tanem:

Vi i KSP har hele tiden sagt at vi er i mot den nye ekteskapsloven, bioteknologi- og barneloven av andre grunner enn donorsæd-problematikken. Man kan spørre seg, ja, hvorfor enslige kvinner skal få assistert befruktning og lesbiske par ikke. Personlig, er jeg mot dette uansett, så lenge barna ikke får vite den biologiske farens identitet. Når vi spesielt har angrepet lesbiskes rett til assistert befruktning, skyldes at det faktisk er verre at lesbiske "ektepar" får assistert befruktning på denne måten enn andre. Staten tror som LLH at det virkelig skal gå bra å erstatte FAR med "MEDMOR". Dette er for meg en maktbruk overfor barn som minner om Orwells 1984.

Jeg ber deg forklare for leserne hva kristen fundamentalisme er og deretter dokumentere at KSP skal være det. Klarer du ikke det, tror jeg leserne som meg, vil se på det utsagnet som usaklig og udemokratisk hets!

Takk for oppklaring rundt hva dere med om den nye ekteskapsloven. Jeg har oppfattet at nesten all argumentasjon mot denne nye loven baserer seg på at barn må kjenne sin biologisk far, men det er tydeligvis en tilfeldighet.

En kristen fundamentalist baserer seg kun på det som står i bibelen, og ønsker at hele samfunnet skal innordne seg dette. Jeg har forøvrig ikke hevdet i denne debatten at KSP er kristenfundamentalistisk, men påpekt at det er bortimot umulig å diskutere kunstig befruktning uten at homofile trekkes frem og rakkes ned på. Det synes jeg er uheldig.

Og for en ateist som meg virker det som en velger ut deler av bibelen og legger særlig stor vekt på håndhevelsen av denne, mens andre ting ikke er så farlig med. Eksempel er motstanden mot alt av homofilt, mens det gjerne er greit at kvinner og skilte blir prester.

Kommentar #24

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 16:13 skrev Sølvi Sveen:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

I Norge i dag har man åpnet opp for at en slik start på et barns liv er en mulighet, en start som morløse eller farløse. Med hjelp fra staten. Om barn starter livet med et handicap får være Nina Karin Monsens ord, men jeg er enig i at de starter livet med en mangel. En mangel på en erkjennelse og en tilhørighet til noe i seg selv. 

Har ikke heterofile som ikke kan få barn hatt mulighet til å bruke donorsæd i mange år allerede? Hvorfor har ingen tatt 2disse barna i forsvar tidligere? Hvorfor kommer det først nå når homofile får samme muighet? Enten man er barn av homofile eller heterofile, så vil barnet "miste" sin biologiske far. 

Det er riktig at heterofile som ikke kan få barn har hatt anledning til kunstig befruktning. Merk at dette dreier seg om en "sykdom"/mangel hos det heterofile paret. Hva kunstig befruktning av homofile angår dreier det seg om friske mennesker. Altså om et skifte i vår tenkning. Fra å gi kunstig befruktning til par med en "mangel" til å gi den samme rettigheten til en gruppe i samfunnet som er friske (les: lesbiske kvinner). Hvilke andre grupper friske blir den neste som ønsker seg barn av staten? Jeg bare spør.

Tror ikke mange vil være uenig med meg i at menn i parforhold føler det som diskriminerende at bare kvinner skal ha denne retten.

Føgende er hentet fra LLH's prinsipprogram pkt. 4.2: "Fullverdige og like rettigheter knyttet til valg av familie skal være en selvfølge. Dette innebærer at også LHBTpersoner må ha adopsjonsprøvingsrett, rett til assistert befruktning og retten til å inngå ekteskap."

(LHBT = Lesbiske, Homofile, Bifile og Transpersoner.)

Jeg slutter av dette at LLH mener at 3 av de 4 gruppene de representer fortsatt er diskriminert av det norsk lovverk og vil kjempe for at også homofile menn, bifile og transpersoner skal får rett til assistert befrukting.

Den reformen vi ser er altså ikke endelig. Fortsatt er det andre friske grupper i befolkningen som føler seg diskriminert iom. at staten ikke gir dem rett til assistert befruktning.

Mvh

Kurt.

Les mer på: www.bevarekteskapet.no

Kommentar #25

Knut Heidelberg

38 innlegg  283 kommentarer

RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

Kommentar #26

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 23:18 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

 Den nye ekteskapsloven (med barneloven og bioteknologilovern) er ikke i havn før den omfatter alle grupper som ennå er "diskriminert". Ifølge LLH er dette fortsatt 3 av de 4 gruppene de representerer. (Se min forrige kommentar i denne debatten.)  Det er en logisk brist  å tillate kunstig befruktning for bare havlparten av de samkjønnede ekteparene. Dette ifølge LLH. Jeg tipper presset fra LLH vil sette inn i løpet av neste stortingsperiode. Jeg vil anbefale alle velgere å tenke over dette faktum før de går til valglokalen den 14. september.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

Kommentar #27

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 23:31 skrev Kurt Urholt:

 

08.08.09 kl. 23:18 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

 Den nye ekteskapsloven (med barneloven og bioteknologilovern) er ikke i havn før den omfatter alle grupper som ennå er "diskriminert". Ifølge LLH er dette fortsatt 3 av de 4 gruppene de representerer. (Se min forrige kommentar i denne debatten.)  Det er en logisk brist  å tillate kunstig befruktning for bare havlparten av de samkjønnede ekteparene. Dette ifølge LLH. Jeg tipper presset fra LLH vil sette inn i løpet av neste stortingsperiode. Jeg vil anbefale alle velgere å tenke over dette faktum før de går til valglokalen den 14. september.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

Heidelberg lar seg imponere av forarbeidet til den nye ekteskapsloven.

Høringsnotatet for den nye lovreformen er datert 16. mai -07 fristen for å levere kommentarer til høringsnotatet var 1. sept. (med utsettelse for enkelte til 20. sept.) altså knappe 5 måneder.

Til sammenligning ble det nedsatt ett ekteskapsutvalg som skulle kartlegge og analysere konsekvensene da vi skulle endre den forrige ekteskapsloven, som skjedde på slutten av åttitallet, dette utvalget satt fra 1971 til 1987, altså 16 år.

Følgende er et sitat fra Nordisk Nettverk for Ekteskapets høringsutalese til den nye loven vedrørende tempo i lovbehandlingen:

"Tempo

 

Høringsnotatet er datert 16. mai 2007, med frist til å levere høringskommentarer innen den 1. september 2007, dog med utsettelse for enkelte til den 20. september 2007. Den svenske utredningen ble sendt ut 21. mars 2007 og har frist for høringsuttalelser i januar 2008, etter det vi får opplyst. Vi kritiserer departementets høye tempo i saken og korte frister for berørte parter til å uttale seg.

 

Tidligere endringer i ekteskapsloven har funnet sted på bakgrunn av dyptgripende strukturelle endringer i familieforholdene i samfunnet, som økt økonomisk likestilling mellom kjønnene, økning i antall samboerskap og økning i antall skilsmisser. Det tidligere ekteskapslovutvalget (1971 - 1987) har på bakgrunn av slike kartlagte samfunnsendringer foretat utredninger over mange år og foreslått endringer i ekteskapsloven. Denne type prosess er fraveket ved forslagene om endringer i ekteskapsloven og følgeendringene i adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven.

 

Departementet har i epost til Nettverk for ekteskapet opplyst at utgangspunktet for høringsnotatet er Soria Moria erklæringen slik den er gjengitt både i høringsnotatet og i høringsbrevet. Altså ingen NOU, rapport fra en utredningsgruppe eller stortingsmelding. Vi kommenterer i eget avsnitt at departementet i høringsnotatet ikke gjør noen referanse til St. meld. 25 (2000 - 2001), hvilket antas å bety at denne stortingsmeldingen i dag ikke vurderes som relevant for lovforslaget. Det svært høye tempoet og fraværer av flere kvalitetssikrende trinn i utredningsprosessen kritiseres."

Høringsutalelsen kan leses i sin helhet her: http://www.bevarekteskapet.no/bevarekteskapet/menyvalg_1/nordisk_ne/

 

Mvh

Kurt

Les mer på www.bevarekteskapet.no

Kommentar #28

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Trenger ikke heterobarn å kjenne sitt opphav?

Publisert rundt 10 år siden

 

07.08.09 kl. 17:36 skrev Rune Huseby:

 

07.08.09 kl. 15:05 skrev Magnar Tanem:

Vi mener derfor lesbiske par må fratas retten til å få kunstig befruktning med rett til å holde den biologiske farens identitet skjult for barnet. Dette er overgrep overfor barna og helt klart i strid med FN's Barnekonvensjon.

Hvis det å ikke vite om sin bioligiske far er et overgrep, så bør jo retten til kunstig befruktning ved hjelp av fremmed sæd begrenses på generelt grunnlag, uavhengig om paret er lesbisk eller heterofilt.

 Så sant! så sant!

Jeg har stilt brukere av "behov for å kjenne sitt biologiske opphav"-argumentet om de engasjerte seg mot assistert befruktning også før lesbiske kunne benytte tilbudet. Dette har jeg konsekvent gjort i over ett år. IKKE EN ENESTE bruker har kunnet vise til et slikt engasjement. Jeg spyr snart av dette vikarierende argumentet, men har bestemt meg for å fortsette å spørre. KrF og FrP vedtok til og med på sine siste landsmøter at partiene ville frata de lesbiske retten til assistert befruktning fordi barna deres trenger å vite sitt biologiske opphav. Heterofile kvinner skulle ikke bli fratatt retten til assistert befruktning, trass i at argumentet gjelder dem like mye. Enten gjelder argumentet for alle eller ingen, det er skammelig at KrF kan diskriminere slik.

 Alle de som er så bekymret over at barn av homofile ikke får kjennskap til sitt biologiske opphav bekymrer seg merkelig nok aldri over at barn av heterofile lever uten kjennskap til sin biologiske far. Hvem kan huske å ha hørt  om disse bekymringene før det kunne brukes mot de lesbiske?     

Kommentar #29

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 23:18 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

 Homomotstanderne følger en meget konsekvent strategi og det er den at om du gjentar en feil ofte å lenge nok så blir den til slutt sann. (Tenker her på myten om at de rødgrønne husjet lovendringene gjennom stortinget på rekordtid og uten å ta en ordentlig debatt først) Som du skriver Knut så tok det 2 år før loven var endret og jeg kan definitivt ikke huske noen lovendring som har vært diskutert mer heftig i forkant. Kan noen andre i min generasjon det? Har alle motstanderne av ekteskapsloven virkelig ikke annet å kjempe for en å holde de homofile utenfor?

 

Kommentar #30

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

09.08.09 kl. 01:00 skrev Jon Storeide:

 

08.08.09 kl. 23:18 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

 Homomotstanderne følger en meget konsekvent strategi og det er den at om du gjentar en feil ofte å lenge nok så blir den til slutt sann. (Tenker her på myten om at de rødgrønne husjet lovendringene gjennom stortinget på rekordtid og uten å ta en ordentlig debatt først) Som du skriver Knut så tok det 2 år før loven var endret og jeg kan definitivt ikke huske noen lovendring som har vært diskutert mer heftig i forkant. Kan noen andre i min generasjon det? Har alle motstanderne av ekteskapsloven virkelig ikke annet å kjempe for en å holde de homofile utenfor?

 

 Viser til min ovenstående komentar som du tydeligvis overser.

Fra  stortingets høringsnotatet  (datert 16. mai -07) til fristen for innlevering (1. sept -07) av høring gikk det knappe fire måneder.

Fra høringsnotatets dato til loven var vedtatt i stortinget (sensommeren/høsten) -08 gikk det ca halvannet år.

Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år.

Se min forrige kommentar for detaljene.

 

Mvh

Kurt

www.bevarekteskapet.no   

Kommentar #32

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

16 års behandlingstid!

Publisert rundt 10 år siden

Urholt skriver:

"Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år."

Om dette er sant er det tragisk. Snaue 2 år med høringsrunder og anti-homo-kampanjer var mer enn nok for de fleste. Tenk om vi skulle hørt på Monsen og Benestads vikarierende "barn må kjenne sitt biologiske opphav" argument i 16 år! Fri og bevare!

Kommentar #34

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: RE: Trenger ikke heterobarn å kjenne sitt opphav?

Publisert rundt 10 år siden

Kommentar #35

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: RE: Trenger ikke heterobarn å kjenne sitt opphav?

Publisert rundt 10 år siden

 Storeide støttet Huseby:Lødemel spør på bakgrunn av dette Storeide om følgende:

07.08.09 kl. 15:05 skrev Magnar Tanem: Huseby svarte Tanem:

Vi mener derfor lesbiske par må fratas retten til å få kunstig befruktning med rett til å holde den biologiske farens identitet skjult for barnet. Dette er overgrep overfor barna og helt klart i strid med FN's Barnekonvensjon.

Hvis det å ikke vite om sin bioligiske far er et overgrep, så bør jo retten til kunstig befruktning ved hjelp av fremmed sæd begrenses på generelt grunnlag, uavhengig om paret er lesbisk eller heterofilt.

 Så sant! så sant!

Jeg har stilt brukere av "behov for å kjenne sitt biologiske opphav"-argumentet om de engasjerte seg mot assistert befruktning også før lesbiske kunne benytte tilbudet. Dette har jeg konsekvent gjort i over ett år. IKKE EN ENESTE bruker har kunnet vise til et slikt engasjement. Jeg spyr snart av dette vikarierende argumentet, men har bestemt meg for å fortsette å spørre. KrF og FrP vedtok til og med på sine siste landsmøter at partiene ville frata de lesbiske retten til assistert befruktning fordi barna deres trenger å vite sitt biologiske opphav. Heterofile kvinner skulle ikke bli fratatt retten til assistert befruktning, trass i at argumentet gjelder dem like mye. Enten gjelder argumentet for alle eller ingen, det er skammelig at KrF kan diskriminere slik.

 Alle de som er så bekymret over at barn av homofile ikke får kjennskap til sitt biologiske opphav bekymrer seg merkelig nok aldri over at barn av heterofile lever uten kjennskap til sin biologiske far. Hvem kan huske å ha hørt  om disse bekymringene før det kunne brukes mot de lesbiske?   

Du skriver:"KrF og FrP vedtok til og med på sine siste landsmøter at partiene ville frata de lesbiske retten til assistert befruktning fordi barna deres trenger å vite sitt biologiske opphav. Heterofile kvinner skulle ikke bli fratatt retten til assistert befruktning, trass i at argumentet gjelder dem like mye. Enten gjelder argumentet for alle eller ingen, det er skammelig at KrF kan diskriminere slik."

Hadde vært fint med kilder som bekrefter dette, og viser at de heterofile kvinnene bruker sæd fra en fremmed mann og ikke sin ektemann:) For det er det de aller fleste gjør med assistert befruktning, og da vokser de opp med sin biologiske far! Jeg tviler sterkt på Krf har gått inn for at det er helt greit heterofile kvinner får assistert befruktning med sæd fra en ukjent donor, men har du kilder som bekrefter dette skal jeg ikke si i mot! Er forøvrig helt enig at det isåfall blir feil av Krf.

 

Kilder må til ja:) Da KrF gjorde landsstyrevedtaket sitt var det så oppsiktsvekkende diskriminerende at jeg ringte Ludvig Munkejord, fylkesleder Buskerud KrF,  for å spørre om vedtaket var riktig referert i media. Munkejord var vennlig og imøtekommende, men tydelig ukomfertabel med saken. Han forklarte at det hadde vært et voldsomt trykk på møtet for å få dette vedtaket og at det var en vanskelig sak. Senere skrev han i en e-mail som følger:

"KrF går mot at homoseksuelle/lesbiske par skal ha rett til assistert befruktning. Samtidig er vi ikke motstandere av assistert befruktning generelt"

Dette standpunktet ble belyst gjennom et landsmøtesitat fra Høybråten:

"De nye reglene om assistert befruktning gjør at mange flere barn ved lov fratas muligheten til at flere barn fratas muligheten til å kjenne sitt opphav"

Høybråten viste med andre ord til antallet barn som grunnlag for forskjellsbehandlingen av heterofile og lesbiske par. Ikke særlig imponerende. 

Om det var barnas behov for å kjenne sitt opphav før fylte 18 år som var problemet ville det opplagte grepet være å vedta avvikling av sædbanken. Partiet gjorde ikke det, det vedtok bare å frata en spesifikk gruppe, de lesbiske, muligheten.  Så lenge argumentet for å frata denne gruppen assistert befruktning gjelder like mye for barn av heterofile kvinner er vedtaket rå diskriminering. 

Norge har hatt offentlig assistert befruktning av heterofile kvinner med infertil ektemann i mange år. Andelen infertile menn øker og utgjør en betydelig prosentandel av norske menn. Det finnes sædbank i Oslo og i Haugesund. Sjeldent hørte man noen bekymre seg over barnas mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav før argumentet ble en måte å holde de lesbiske unna sædbanken. Etter lovendringen ved årsskiftet er det fremdeles betydelig flere heterofile enn lesbiske brukere av donortilbudet.

Tidligere kunne barn unnfanget ved donorbefruktning aldri få kjennskap til sitt opphav. FrP, som også brukte  biologisk opphav-argumentet i sitt vedtak, stemte til alt overmål mot lovendringen som ga rett til donors navn ved fylte 18 år! (Rett nok fordi det ville bli vanskelig å skaffe donorer nok med en slik mulighet) 

Barn av heterofile har i KrF og FrP andre behov og rettigheter enn barn av lesbiske! Tenk om partiene var like opptatt av alle barns rettigheter og optimale oppvekstforhold!

 

Kommentar #36

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Datakrøll

Publisert rundt 10 år siden

Jeg hadde laget en fin oversikt over den innledende debattgangen i det forrige innlegget, men bloggen tåler ikke all hoppingen som kildeletingen krever. Første gang ble alt borte,i andre forsøk forvant navnsettingen på de ulike innleggene. Beklager dette.

Kommentar #37

Knut Heidelberg

38 innlegg  283 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

09.08.09 kl. 00:07 skrev Kurt Urholt:

Høringsnotatet er datert 16. mai 2007, med frist til å levere høringskommentarer innen den 1. september 2007, dog med utsettelse for enkelte til den 20. september 2007. Den svenske utredningen ble sendt ut 21. mars 2007 og har frist for høringsuttalelser i januar 2008, etter det vi får opplyst. Vi kritiserer departementets høye tempo i saken og korte frister for berørte parter til å uttale seg.

Jeg ser dette argumentet yndes å trekkes fram som relevant, men du vet like godt som meg at argumentet ikke er mer interessant enn departementets tempå skulle ha komme som "julekvelden på kjerringa". Det er påfallende at "julekvelden" kom brått på de som er motstandere av endringen i ekteskapsloven, mens den ikke gjorde det på andre. De fleste av oss ser lett at dette er et vikarierende argument.

Kommentar #38

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

08.08.09 kl. 22:06 skrev Kurt Urholt:

 

08.08.09 kl. 16:13 skrev Sølvi Sveen:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

I Norge i dag har man åpnet opp for at en slik start på et barns liv er en mulighet, en start som morløse eller farløse. Med hjelp fra staten. Om barn starter livet med et handicap får være Nina Karin Monsens ord, men jeg er enig i at de starter livet med en mangel. En mangel på en erkjennelse og en tilhørighet til noe i seg selv. 

Har ikke heterofile som ikke kan få barn hatt mulighet til å bruke donorsæd i mange år allerede? Hvorfor har ingen tatt 2disse barna i forsvar tidligere? Hvorfor kommer det først nå når homofile får samme muighet? Enten man er barn av homofile eller heterofile, så vil barnet "miste" sin biologiske far. 

Det er riktig at heterofile som ikke kan få barn har hatt anledning til kunstig befruktning. Merk at dette dreier seg om en "sykdom"/mangel hos det heterofile paret. Hva kunstig befruktning av homofile angår dreier det seg om friske mennesker. Altså om et skifte i vår tenkning. Fra å gi kunstig befruktning til par med en "mangel" til å gi den samme rettigheten til en gruppe i samfunnet som er friske (les: lesbiske kvinner). Hvilke andre grupper friske blir den neste som ønsker seg barn av staten? Jeg bare spør.

Tror ikke mange vil være uenig med meg i at menn i parforhold føler det som diskriminerende at bare kvinner skal ha denne retten.

Føgende er hentet fra LLH's prinsipprogram pkt. 4.2: "Fullverdige og like rettigheter knyttet til valg av familie skal være en selvfølge. Dette innebærer at også LHBTpersoner må ha adopsjonsprøvingsrett, rett til assistert befruktning og retten til å inngå ekteskap."

(LHBT = Lesbiske, Homofile, Bifile og Transpersoner.)

Jeg slutter av dette at LLH mener at 3 av de 4 gruppene de representer fortsatt er diskriminert av det norsk lovverk og vil kjempe for at også homofile menn, bifile og transpersoner skal får rett til assistert befrukting.

Den reformen vi ser er altså ikke endelig. Fortsatt er det andre friske grupper i befolkningen som føler seg diskriminert iom. at staten ikke gir dem rett til assistert befruktning.

Mvh

Kurt.

Les mer på: www.bevarekteskapet.no

 Det vil jo også finnes lesbiske som har en sykdom/"mangel" som gjør at de ikke kan bli gravide på "naturlig" vis. Dersom to av disse blir sammen så er det greit at de får assistert befruktning med donorsæd?

Men selv om man har en sykdom/mangel som gjør at man trenger donorsæd for å bli gravid, så vil jo barnet ikke vite hvem den biologiske faren er. De som mener at problemet ligger i at barnet blir frarøvet sin "identitet" på noe vis,må jo også mene at det blir galt at par som trenger donorsæd for å bli gravide får det.

Enten så må alle som har en feil/mangel få et slikt tilbud dersom de ønsker det (både heterofile og lesbiske), og da forsvinner argumentet om at barnet blir "farløst". Eller så kan ikke det at man har en sykdom/mangel være et argument for at man skal få tilgang på donorsæd.

Kommentar #41

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Håp til ungdommen!

Publisert rundt 10 år siden

Lødemel skriver:

"Tusen takk for flott svar:)! Jeg er helt enig i at dette er dårlig av Krf. Jeg er enig i at enten bør man mene at det skal gjelde alle barn, eller ingen. Krf har "bæsjet på leggen" her om dette stemmer. Det er bare å beklage på Krf sine vegne! Jeg skal umiddelbart sende mail til både leder av Krfu, Kjell Ingolf Ropstad, og leder av Krf, Dagfinn Høybråten, å høre hva de har å si til forsvar av dette! Kan skrive svaret inn her om jeg får svar fra de:)"

Dette var svært hyggelig! Jeg har hamret på denne uretten i mye over et år nå, du er faktisk den første med kristen tilknytning som har reagert på den selektive bruken av dette argumentet. Dette har skuffet meg enormt og har svekket mye av min respekt for kristne. Jeg pleide i yngre år å nyte en søndag formiddag på galleriet med prestens preken og ikke minst sangen. Bestefar var prest og jeg pleide å være stolt av det. I en periode var Ten Sing en stor opplevelse for meg. Jeg insisterte på kirkebryllup. Alle mine gode følelser for kirken ble bit for bit ødelagt av virkeligheten. Det er umulig å sitte der å nyte prestens fine ord når du tenker "bortsett fra de homofile da" til nær sagt alle de vakre historiene. Det er meg en gåte at ikke kirken forstår hvilket troverdighetstap deres homofilisyn medfører. Jeg kjenner så mange som har kommet til å rett og slett forakte kristne for måten de behandler de homofile på. Som da Frelsesarmeen fikk nytt bestyrerpar som startet sitt virke med å sparke en gammel trofast offiser for å være ærlig om sin homofile legning. Armeen var livet hans! Hvordan kan man være så fanatisk at man setter alle honnørord til side fordi noen er sanne i seg selv og ikke lever en løgn! Det er et mysterium hvorfor noen kristne mister alle sine sedvanlige reflekser i møtet med homofile. Da presten i menigheten la underskriftslista til "morfarbarn.no" ut på menighetens felles hjemmeside ble det umulig for meg å stå registrert der. Det var en trist dag.   
Kommentar #42

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: 16 års behandlingstid!

Publisert rundt 10 år siden

 

09.08.09 kl. 08:46 skrev Jon Storeide:

Urholt skriver:

"Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år."

Om dette er sant er det tragisk. Snaue 2 år med høringsrunder og anti-homo-kampanjer var mer enn nok for de fleste. Tenk om vi skulle hørt på Monsen og Benestads vikarierende "barn må kjenne sitt biologiske opphav" argument i 16 år! Fri og bevare!

 Dere må slutte å påstå at høringsrundene varte i 2 år. Dette er desinformasjon.

Fra høringsnotatet gikk ut 16. mai -07 til fristen for å lever høringsuttalelse, gikk det knappe 4  måneder. Det dreies seg altså om en radikal endring av ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og partnerskapsloven, samt Norges holdning til internasjonale konvensjoner som barnekonvensjonen og adopsjonskonvensjonen.

Dette får vi 4 -fire- måneder på å uttale oss om.

Det er useriøst å avvise dette med at man ikke orker å høre motargumentene i så lang tid.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

Kommentar #43

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er en menneskerett å ha foreldre!

Publisert rundt 10 år siden

 

09.08.09 kl. 11:34 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

09.08.09 kl. 00:07 skrev Kurt Urholt:

Høringsnotatet er datert 16. mai 2007, med frist til å levere høringskommentarer innen den 1. september 2007, dog med utsettelse for enkelte til den 20. september 2007. Den svenske utredningen ble sendt ut 21. mars 2007 og har frist for høringsuttalelser i januar 2008, etter det vi får opplyst. Vi kritiserer departementets høye tempo i saken og korte frister for berørte parter til å uttale seg.

Jeg ser dette argumentet yndes å trekkes fram som relevant, men du vet like godt som meg at argumentet ikke er mer interessant enn departementets tempå skulle ha komme som "julekvelden på kjerringa". Det er påfallende at "julekvelden" kom brått på de som er motstandere av endringen i ekteskapsloven, mens den ikke gjorde det på andre. De fleste av oss ser lett at dette er et vikarierende argument.

 Kan du vise til noen annen samfunnsreform som er blitt behandlet like raskt, uten en offentlig utrednig, uten rapport fra en utredningsgruppe og uten en stortingsmelding?

Hvis dette er irrelevant vil jeg gjerne vite hva som er relevant for utviklingen av lover i dette samfunnet?

Mvh

Kurt

www.bevarekteskapet.no

Kommentar #44

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: RE: 16 års behandlingstid!

Publisert rundt 10 år siden

 

09.08.09 kl. 15:35 skrev Kurt Urholt:

 

09.08.09 kl. 08:46 skrev Jon Storeide:

Urholt skriver:

"Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år."

Om dette er sant er det tragisk. Snaue 2 år med høringsrunder og anti-homo-kampanjer var mer enn nok for de fleste. Tenk om vi skulle hørt på Monsen og Benestads vikarierende "barn må kjenne sitt biologiske opphav" argument i 16 år! Fri og bevare!

 Dere må slutte å påstå at høringsrundene varte i 2 år. Dette er desinformasjon.

Fra høringsnotatet gikk ut 16. mai -07 til fristen for å lever høringsuttalelse, gikk det knappe 4  måneder. Det dreies seg altså om en radikal endring av ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og partnerskapsloven, samt Norges holdning til internasjonale konvensjoner som barnekonvensjonen og adopsjonskonvensjonen.

Dette får vi 4 -fire- måneder på å uttale oss om.

Det er useriøst å avvise dette med at man ikke orker å høre motargumentene i så lang tid.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

 Motkampanjene mot likestillt ekteskapslov var langvarige, velorganiserte og ble ført med stor glød. Du og jeg Urholt er omtrent jevngamle. Kan du huske en lovendring i vår tid som har medført den samme motmobilisering og debatt som det ny ekteskapslov ble til del? (Nå er jeg litt for ung til å huske innføringen av selvbestemt abort)

Og som en digresjon; om dere nå hadde hatt f.eks 4 års uttalefrist, tror du dere hadde vært mer i mot likestillt ekteskapslov av den grunn? De instanser som var negative ble vel ikke mindre negative fordi de måtte levere kommentarer raskere. Om man legger samfunnsretningen for aksept av homofile til grunn ville jo ikke motstanden blitt større på 16 år, tvert om. For hvert år vil kampen for fortsatt diskriminering av homofile bli vanskeligere og vanskeligere. Det må derfor ha vært en fordel for dere konservative at avstemmingen kom raskest mulig. For hver måned som gikk økte jo faktisk flertallet for ny lov. På avstemningsdagen var det kommet opp i 2/3 dels flertall. Lengre prosess ville gitt større flertall når man legger stemmeutviklingen til grunn. Det var jo ikke slik at flertallet for ny lov økte månedlig fordi representantene ikke fikk motargumentene. Representantene ble pepret med SMS-er, e-post og leserinnlegg, underskriftskampanjer og personlig kontakt.

Det er å være usporty taper å late som om avstemningsutfallet ville blitt annerledes med lengre høringsfrist. Det var saken deres som var dårlig, ikke høringsfristen!

Kommentar #45

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: RE: RE: 16 års behandlingstid!

Publisert rundt 10 år siden

 

09.08.09 kl. 18:32 skrev Jon Storeide:

 

09.08.09 kl. 15:35 skrev Kurt Urholt:

 

09.08.09 kl. 08:46 skrev Jon Storeide:

Urholt skriver:

"Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år."

Om dette er sant er det tragisk. Snaue 2 år med høringsrunder og anti-homo-kampanjer var mer enn nok for de fleste. Tenk om vi skulle hørt på Monsen og Benestads vikarierende "barn må kjenne sitt biologiske opphav" argument i 16 år! Fri og bevare!

 Dere må slutte å påstå at høringsrundene varte i 2 år. Dette er desinformasjon.

Fra høringsnotatet gikk ut 16. mai -07 til fristen for å lever høringsuttalelse, gikk det knappe 4  måneder. Det dreies seg altså om en radikal endring av ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og partnerskapsloven, samt Norges holdning til internasjonale konvensjoner som barnekonvensjonen og adopsjonskonvensjonen.

Dette får vi 4 -fire- måneder på å uttale oss om.

Det er useriøst å avvise dette med at man ikke orker å høre motargumentene i så lang tid.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

 Motkampanjene mot likestillt ekteskapslov var langvarige, velorganiserte og ble ført med stor glød. Du og jeg Urholt er omtrent jevngamle. Kan du huske en lovendring i vår tid som har medført den samme motmobilisering og debatt som det ny ekteskapslov ble til del? (Nå er jeg litt for ung til å huske innføringen av selvbestemt abort)

Og som en digresjon; om dere nå hadde hatt f.eks 4 års uttalefrist, tror du dere hadde vært mer i mot likestillt ekteskapslov av den grunn? De instanser som var negative ble vel ikke mindre negative fordi de måtte levere kommentarer raskere. Om man legger samfunnsretningen for aksept av homofile til grunn ville jo ikke motstanden blitt større på 16 år, tvert om. For hvert år vil kampen for fortsatt diskriminering av homofile bli vanskeligere og vanskeligere. Det må derfor ha vært en fordel for dere konservative at avstemmingen kom raskest mulig. For hver måned som gikk økte jo faktisk flertallet for ny lov. På avstemningsdagen var det kommet opp i 2/3 dels flertall. Lengre prosess ville gitt større flertall når man legger stemmeutviklingen til grunn. Det var jo ikke slik at flertallet for ny lov økte månedlig fordi representantene ikke fikk motargumentene. Representantene ble pepret med SMS-er, e-post og leserinnlegg, underskriftskampanjer og personlig kontakt.

Det er å være usporty taper å late som om avstemningsutfallet ville blitt annerledes med lengre høringsfrist. Det var saken deres som var dårlig, ikke høringsfristen!

 Den formelle prosessen i stortinget gikk unna på ca halvannet år.  Høringsrunden varte 4 måneder. Dette var uten en offentlig utredning, rapport fra noen utredningsgruppe og uten stortingsmelding

Jeg er ikke usporty og det kan godt være at avmstemningsutfallet ikke ville blitt annerledes om det hadde godt lenger tid, men det ville vert en kvalitativt bedre beslutningsprosess. Slik saken står nå er den nye ekteskapsloven, barneloven, adopsonloven et vedtak fattet i blinde.

Mvh

Kurt

www.bevarekteskapet.no

Kommentar #46

Jan Harsem

87 innlegg  214 kommentarer

Retten til biologisk far

Publisert rundt 10 år siden

Storeide har i flere kommentarer etterlyst en begrunnelse for at sæddonasjon først blir feil når det tilbys lesbiske par, når ingen har reagert på ordningen i forhold til heterofile par.

Det kan gjerne diskuteres hvorvidt tilbud om assistert befruktning med sæddonor skal opprettholdes overfor heterofile par, men det er noen grunnleggende forskjeller. Sæddonasjon til heterofile par skjer når det foreligger medisinske grunner til dette. Det vil kun være unntaksvis, og praksisen utfordrer ikke det biologiske foreldreskapet som grunnlag og prinsipp. Det erkjennes at ordningen er et alternativ når det ideelle ikke lar seg gjennomføre.

Assistert befruktning med sæddonor til lesbiske par har ingen erkjennelse av at dette er en sekundær løsning. Fordi det likekjønnede forholdet er opphevet til likestilt med den heterofile normen på alle plan, vil også den likekjønnede forplantningen, som jo forutsetter assistert befruktning, også måtte oppheves til likestilt med naturlige forplantningen som skjer i samlivet mellom mann og kvinne. Bruk av sæddonor er ikke lenger en sekundær løsning, men en rutinemessig og likestilt forplantningsmetode.

Det er ikke kritikerne av felles ekteskapslov som bekrefter at assistert befruktning til lesbiske er noe helt nytt. Regjeringen har selv erkjent at assistert befruktning med sæddonor til lesbiske utfordrer det biologiske foreldreskapet på en helt annen måte enn den ordningen som enkelte heterofile par har kunnet benytte i  mange år.

Dette ble bekreftet ved at regjeringen etablerte farskapsutvalget i mars 2008, som nettopp skulle vurdere det biologiske prinsipp for foreldreskap. Det at heterofile par i mange år har kunnet motta assistert befruktning med sæddonor har ikke krevet en slik utredning. Når det nå er åpnet for assistert befruktning til lesbiske, var det åpenbart at grunnleggende prinsipper for hvem som er et barns foreldre ble satt i spill, med behov for utredning.

Farskapsutvalgets rapport ble forøvrig levert i mars i år, og er på høring i Barne- og likestillingsdepartementet frem til 15. august.

Kommentar #47

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: Retten til biologisk far

Publisert rundt 10 år siden

 

10.08.09 kl. 11:23 skrev Jan Harsem:

Storeide har i flere kommentarer etterlyst en begrunnelse for at sæddonasjon først blir feil når det tilbys lesbiske par, når ingen har reagert på ordningen i forhold til heterofile par.

Det kan gjerne diskuteres hvorvidt tilbud om assistert befruktning med sæddonor skal opprettholdes overfor heterofile par, men det er noen grunnleggende forskjeller. Sæddonasjon til heterofile par skjer når det foreligger medisinske grunner til dette. Det vil kun være unntaksvis, og praksisen utfordrer ikke det biologiske foreldreskapet som grunnlag og prinsipp. Det erkjennes at ordningen er et alternativ når det ideelle ikke lar seg gjennomføre.

Assistert befruktning med sæddonor til lesbiske par har ingen erkjennelse av at dette er en sekundær løsning. Fordi det likekjønnede forholdet er opphevet til likestilt med den heterofile normen på alle plan, vil også den likekjønnede forplantningen, som jo forutsetter assistert befruktning, også måtte oppheves til likestilt med naturlige forplantningen som skjer i samlivet mellom mann og kvinne. Bruk av sæddonor er ikke lenger en sekundær løsning, men en rutinemessig og likestilt forplantningsmetode.

Det er ikke kritikerne av felles ekteskapslov som bekrefter at assistert befruktning til lesbiske er noe helt nytt. Regjeringen har selv erkjent at assistert befruktning med sæddonor til lesbiske utfordrer det biologiske foreldreskapet på en helt annen måte enn den ordningen som enkelte heterofile par har kunnet benytte i  mange år.

Dette ble bekreftet ved at regjeringen etablerte farskapsutvalget i mars 2008, som nettopp skulle vurdere det biologiske prinsipp for foreldreskap. Det at heterofile par i mange år har kunnet motta assistert befruktning med sæddonor har ikke krevet en slik utredning. Når det nå er åpnet for assistert befruktning til lesbiske, var det åpenbart at grunnleggende prinsipper for hvem som er et barns foreldre ble satt i spill, med behov for utredning.

Farskapsutvalgets rapport ble forøvrig levert i mars i år, og er på høring i Barne- og likestillingsdepartementet frem til 15. august.

 Du forsvarer, om jeg forstår deg riktig, KrFs standpunkt om at bare lesbiske par skal fratas retten til assistert donorbefruktning. Begrunnelsen for forskjellsbehandlingen er altså at det er medisinske grunner (infertilitet hos mannen) til donorbehandlingen hos heterofile par, mens lesbiske uansett ikke kunne produserer sin egen sæd. Det er jo en måte å argumentere på, selv om dette vil være et temmelig tynt grunnlag for ensidig å frata lesbiske retten til behandling. 

Saken er jo den at det er barns behov for å kjenne sitt biologiske opphav som er KrF og FrPs argument for å frata lesbiske retten til assistert dinorbefruktning. Og det argumentet er ufravikelig rått diskriminerende fordi dette svært mye brukte argumentet gjelder likt for begge grupper. Samtidig skal bare den ene gruppen miste sin rett til å vurderes for donorbefruktning.

Det er forresten morsomt at du viser til en rapport fra farskapsutvalget som bevis for at regjeringen erkjenner at befruktning av lesbiske utfordrer det biologiske foreldreskapet. I følge Urholt på denne debattråden har regjeringen nærmest vedtatt bioteknologiloven uten høring og konsekvensutredning.

Uansett om det har vært høringer eller ei så kan det altså brukes mot de lesbiske.

Det dummeste er forresten alle de som vil oppheve ekteskapsloven fordi barn må kjenne sitt biologiske opphav. En problemstilling som selvsagt ikke har noe med ekteskapsloven å gjøre, men med nevnte bioteknologilov.

Kommentar #48

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: RE: Retten til biologisk far

Publisert rundt 10 år siden

 

10.08.09 kl. 15:36 skrev Jon Storeide:

 

10.08.09 kl. 11:23 skrev Jan Harsem:

Storeide har i flere kommentarer etterlyst en begrunnelse for at sæddonasjon først blir feil når det tilbys lesbiske par, når ingen har reagert på ordningen i forhold til heterofile par.

Det kan gjerne diskuteres hvorvidt tilbud om assistert befruktning med sæddonor skal opprettholdes overfor heterofile par, men det er noen grunnleggende forskjeller. Sæddonasjon til heterofile par skjer når det foreligger medisinske grunner til dette. Det vil kun være unntaksvis, og praksisen utfordrer ikke det biologiske foreldreskapet som grunnlag og prinsipp. Det erkjennes at ordningen er et alternativ når det ideelle ikke lar seg gjennomføre.

Assistert befruktning med sæddonor til lesbiske par har ingen erkjennelse av at dette er en sekundær løsning. Fordi det likekjønnede forholdet er opphevet til likestilt med den heterofile normen på alle plan, vil også den likekjønnede forplantningen, som jo forutsetter assistert befruktning, også måtte oppheves til likestilt med naturlige forplantningen som skjer i samlivet mellom mann og kvinne. Bruk av sæddonor er ikke lenger en sekundær løsning, men en rutinemessig og likestilt forplantningsmetode.

Det er ikke kritikerne av felles ekteskapslov som bekrefter at assistert befruktning til lesbiske er noe helt nytt. Regjeringen har selv erkjent at assistert befruktning med sæddonor til lesbiske utfordrer det biologiske foreldreskapet på en helt annen måte enn den ordningen som enkelte heterofile par har kunnet benytte i  mange år.

Dette ble bekreftet ved at regjeringen etablerte farskapsutvalget i mars 2008, som nettopp skulle vurdere det biologiske prinsipp for foreldreskap. Det at heterofile par i mange år har kunnet motta assistert befruktning med sæddonor har ikke krevet en slik utredning. Når det nå er åpnet for assistert befruktning til lesbiske, var det åpenbart at grunnleggende prinsipper for hvem som er et barns foreldre ble satt i spill, med behov for utredning.

Farskapsutvalgets rapport ble forøvrig levert i mars i år, og er på høring i Barne- og likestillingsdepartementet frem til 15. august.

 Du forsvarer, om jeg forstår deg riktig, KrFs standpunkt om at bare lesbiske par skal fratas retten til assistert donorbefruktning. Begrunnelsen for forskjellsbehandlingen er altså at det er medisinske grunner (infertilitet hos mannen) til donorbehandlingen hos heterofile par, mens lesbiske uansett ikke kunne produserer sin egen sæd. Det er jo en måte å argumentere på, selv om dette vil være et temmelig tynt grunnlag for ensidig å frata lesbiske retten til behandling. 

Saken er jo den at det er barns behov for å kjenne sitt biologiske opphav som er KrF og FrPs argument for å frata lesbiske retten til assistert dinorbefruktning. Og det argumentet er ufravikelig rått diskriminerende fordi dette svært mye brukte argumentet gjelder likt for begge grupper. Samtidig skal bare den ene gruppen miste sin rett til å vurderes for donorbefruktning.

Det er forresten morsomt at du viser til en rapport fra farskapsutvalget som bevis for at regjeringen erkjenner at befruktning av lesbiske utfordrer det biologiske foreldreskapet. I følge Urholt på denne debattråden har regjeringen nærmest vedtatt bioteknologiloven uten høring og konsekvensutredning.

Uansett om det har vært høringer eller ei så kan det altså brukes mot de lesbiske.

Det dummeste er forresten alle de som vil oppheve ekteskapsloven fordi barn må kjenne sitt biologiske opphav. En problemstilling som selvsagt ikke har noe med ekteskapsloven å gjøre, men med nevnte bioteknologilov.

 Jeg har ikke påstått noe som helst om regjeringen. Det er Stortinget som har vedtatt denne loven.

Jeg har ikke påstått at det har foregått uten høring. Jeg har kritisert fristene for hørinngen.

Hva konsekvensutrednig angår siterer du meg riktig. Det forlelå ingen NoU rapport da vedtaket ble fattet.

 

Mvh

Kurt.

www.bevarekteskapet.no

Kommentar #50

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

KrF og FrPs vikarierende argument

Publisert rundt 10 år siden

Lødemel svarte:

"Her er Kjell Ingolf sitt svar på det som har med Krf sin standpunkt i assistert befruktning å gjøre:"

"Det stemmer - men poenget er at "KrF mener at alle barn har rett til en mor og en far, og at alle har rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Derfor er det viktig at ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven bygger på
prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far." Det betyr at når barnet er atten år skal det ha rett på å få vite hvem som er far. - altså mot anonym sædgiving."

Takk for at du tar dette opp i partiet. Skal jeg være helt ærlig så ble jeg dessverre ikke helt klok på Kjell Ingolf sitt svar. Om alle har rett til å kjenne sitt biologiske opphav, hvorfor foreslår da ikke KrF å avvikle hele sædbanken? Barnet har rett til å få vite hvem som er far ved fylte 18 år, i Norge vel og merke! Om KrFs forslag vinner frem og de lesbiske, i motsetning til de heterofile, mister sin mulighet til assistert befruktning, må de til Danmark for behandling. Da har barnet ikke mulighet for å få vite hvem som er far noensinne. KrFs forslag er derfor ikke bare diskriminerende, det vil også virke stikk i strid med den påståtte hensikten.

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 3288 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2422 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2356 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
27 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1809 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
10 dager siden / 1636 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
26 dager siden / 1490 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
7 dager siden / 1390 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere