Helge Simonnes

928

Ansiktet mangler

80 sultestreikende etiopiere i Oslo domkirke ligner til forveksling på Maria Amelie, men de har ikke noe ansikt.

Publisert: 8. feb 2011

Etter en stille demonstrasjon i Oslo sentrum, toget 80 etiopiske asylsøkere til Oslo domkirke mandag kveld. De slo seg til i kirkehuset og meldte fra at de hadde satt i gang en sultestreik for å få lov til å bli i Norge. De krever at deres asylsøknader blir individuelt behandlet, ikke kollektivt.

En stor del av de sultestreikende har vært ulovlig i Norge i mange år. Akkurat som Maria Amelie har noen av dem hatt jobber, men mangler papirer som gir dem oppholdstillatelse.

Maria Amelie ble sendt ut av landet, men har fått løft om å kunne komme tilbake fra Moskva fordi hun har et jobbtilbud. Så lett er det ikke for etiopierne. Det norske folk har ikke ett bestemt ansikt å forholde seg til.

Mange arbeidsgivere var villige til å stille opp for én person som fikk enorm medieoppmerksomhet. Etiopierne kan ikke forvente at de får noe forhåndsløfte om fast arbeid. Selv om regjeringen har laget en lex Maria Amelie-paragraf, vil denne neppe kunne brukes på etiopiernes situasjon.

Med ett fungerende toalett, vil det raskt bli en prekær hygienisk situasjon i Oslo domkirke dersom asylsøkernes aksjon blir langvarig. For norske myndigheter kan det bli en svært ubehagelig sak om de skal leve lenge under uverdige forhold.

Det er ikke lett å løse opp i situasjonen fordi norsk politi alltid har respektert kirkeasylet. Dette bruker asylsøkerne bevisst for å få ordentlig oppmerksomhet om deres sak.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

........

Publisert over 9 år siden

La oss nå se om amnesty Norge stille opp for disse 100 asylsøkerne slik som de stilte opp for Maria Amelie...

Gleder meg til å se det varmhjertede Norske folk gå i fakkeltog for disse 100, slik som for Maria Amelie....

Kommentar #2

Gulla Nyheim Gramstad

11 innlegg  106 kommentarer

Sterke menneskelige hensyn

Publisert over 9 år siden

Ja, la oss gå i fakkeltog for disse 80 medmenneskene som sitter i Domkirken. For det er det de er, våre medmennesker. Kvinner, barn og fedre som har reist fra sin kultur, sitt språk, sin familie og venner - til et fjernt land langt opp i det golde nord - hvor de håper på en bedre tilværelse for seg og sine. Ingen må tro at mennesker gjør dette av lettvinte grunner. Det er nød som tvinger dem, slik det gjorde for våre forfedre da de reiste over havet til et fremmed land. Eller da sult og arbeidsledighet tvang svensker og finner over grensen til Norge for ikke så mange årene siden. Eller da Finnmark ble nedbrent og folket ble tvunget vekk fra hjemmene sine under 2. verdenskrig. Det er slikt som er bakgrunn for at mennesker må forlate det som er dem kjært for å forsøke å finne et bedre liv et annet sted. Jeg håper regjeringen griper fatt i denne menneskelige katastrofen som utspiller seg i Domkirken. Vi må ikke godta at det skapes en underklasse av papirløse, ressurssterke mennesker som vil arbeide og betale skatt og som vi trenger i samfunnet. La statsminister Stoltenbergs ord i Stortingets spørretime bli satt ut i livet: "De menneskene, der det foreligger sterke menneskelige hensyn, skal få være her".Begynn med etioperne i Domkirken.

 

Kommentar #3

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Så har det skjedd igjen...

Publisert over 9 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke lett å løse opp i situasjonen fordi norsk politi alltid har respektert kirkeasylet. Dette bruker asylsøkerne bevisst for å få ordentlig oppmerksomhet om deres sak.

...det som vi frykter, men ikke liker!

Det er ikke første gang, og det er sikkert ikke siste gang. Når det skjer må vi finne en løsning! Vanligvis er det ikke så mange i en kirke. I de fleste tilfeller jeg kjenner har det vært fra 1 enslig mann  eller kvinne, og opp til et par familier.

Kirkeasyl er vel et gammelt fenomen, og myndighetene har respektert kirken som et hellig rom der en ikke griper inn og fjerner mennesker. Derfor kan denne formen for press bli misbrukt. Hittil har jeg hørt kun få, korte intervjuer med et par av de impliserte.

I dette tilfellet vet i alle fall jeg for lite til å gjøre meg opp en mening om saken. 

Hvilke aldersgrupper er det?

Har alle fått sine saker behandlet individuelt? Selv sier de at de ikke har fått det, mens myndighetene sier det motsatte.

Når fikk de avslag? Hvorfor er de ikke sendt tilbake tidligere?

Har alle vært her i så mye som 10 år? Jeg tenker spesielt på barna!

Hvorfor får de skattekort hvis de har fått endelig avslag? Det er i alle fall en feil i systemet!

Hva er det som ligner saken til Maria Amelie? Hva er det som skiller? Media er i alle fall ikke like "flinke" til å gi oss opplysninger om den enkelte. Ansiktet mangler. Derfor blir nok engasjementet også mere lokalt.

Uansett tror jeg dette er mennesker som kjenner på dyp smerte og fortvilelse. Det kan ikke være særlig bekvemt å bo i en kald kirke som er under under oppussing!

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden

 

Ja, du har helt rett Simonnes; ansiktet mangler.  I tillegg, for noen iallefall, mangler også hvitfargen i ansiktet som trigger gjenkjennelsesdriftene.  Vi vil nok ikke få se noe fakkeltog som er i nærheten av hva damen fra Kaukasus fikk.

Det blir spennende å se om politiet bryter sin selvpålagte respekt for kirkebygningen, og marsjerer inn med stram mine.  Hadde de tatt damen fra Kaukasus om hun gjemte seg i domkirka?

 

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Ansiktet mangler. Derfor blir nok engasjementet også mere lokalt.

Ikke helt. For en av dem har vist frem både ansiktet, kona, barnet og leiligheta - i forbindelse med nettopp Maria Amelie-saken. Han het noe sånt som Beza og hadde jobbet mange år i helsevesenet. Han hadde visstnok gode attester derfra, ble det sagt i reportasjen. Denne karen var også med i tv-debatten om de papirløse og kunne fortelle at han på ingen måte kunne returnere pga. sine kritiske skriverier mot hjemlandet. Han kunne også berette at Norske myndigheter kjenner godt til at veldig mye utenlandsveldedighet går rett i hendene til korrupte. Han viftet med en rapport på nettopp dette. Jeg tenkte med meg selv når jeg så hans avsløring: hvordan blir velviljen mot hans sak videre pga. dette? Jeg håper jo ikke det er slik at han avvises av en slik grunn.

Kommentar #6

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Ja, du har helt rett Simonnes; ansiktet mangler.  I tillegg, for noen iallefall, mangler også hvitfargen i ansiktet som trigger gjenkjennelsesdriftene.  Vi vil nok ikke få se noe fakkeltog som er i nærheten av hva damen fra Kaukasus fikk.

Noen tanker her fra meg: Disse etioperene trenger nok asyl (i forstand vern mot fattigdom og nød) i større grad enn Maria Amelie. Jeg kjenner ikke noe til deres situasjon, men om de sultestreiker for å slippe hjemsendelse, så må det være rimelig trasig der de kommer fra.

Derimot er det slik at Marie Amelie passer inn som hånd i hanske i Norge. Hun snakker flytende norsk og ser norsk ut også. Dette blir jo ytteligere understreket ved at hun har funnet seg "en kjekk ung norsk mann". Integrasjonen til Marie Amelie går på skinner, hun er totalt assimilert i det norske folk på 10 år! Disse etioperene vil ikke bli totalt assimilert i det norske folk på 100 år. Sikkert heller ikke på 500 år (ref mitt "famøse" innlegg).

Så står vi der da med to "fakta". Men er fristet til å lage en liten lov: Jo mindre du trenger asylet, jo større grad vil du passe inn i det norske folk. Og motsatt, jo mer du trenger asylet, jo mindre er din sjanse for å bli integrert, for ikke snakke om assimilert.

 

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Ja, en families ansikter!

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Ikke helt. For en av dem har vist frem både ansiktet, kona, barnet og leiligheta - i forbindelse med nettopp Maria Amelie-saken. Han het noe sånt som Beza og hadde jobbet mange år i helsevesenet.

Jeg så ikke det programmet du nevner, men har sett mannen ved kirka nå. Men media har ikke vært så aktive denne gangen, og kommer nok ikke til å bli det heller.

Sitat fra deg:"Han kunne også berette at Norske myndigheter kjenner godt til at veldig mye utenlandsveldedighet går rett i hendene til korrupte".  Akkurat det samme har etiopere sagt til meg for mange år siden.

Utenom denne ene vet jeg enda lite om denne gruppen. Jeg tviler nok på at de får så mye oppmerksomhet som Maria Amelie av de som engasjerer seg ved å gå i fakkeltog, men andre vil nok engasjere seg om enn på en roligere måte. 

Og noen MÅ ENGASJERE SEG NÅ, enten de liker det eller ikke. Det sitter altså ca.60 mennesker i en kirke i Norge, og de fleste vil nok ikke sulte i det uendelige. Jeg tror dette blir en hardere nøtt å knekke enn MA-saken.

Og vi vet allerede at det er mange, mange fler!

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Så står vi der da med to "fakta". Men er fristet til å lage en liten lov: Jo mindre du trenger asylet, jo større grad vil du passe inn i det norske folk. Og motsatt, jo mer du trenger asylet, jo mindre er din sjanse for å bli integrert, for ikke snakke om assimilert.

 

Så vidt meg bekjent er hovedkriteriet for asyl bundet til søkerens behov for beskyttelse.  Det er mulig dette til en viss grad korrelerer med kompleksiteten i integrasjonsprosessen (noen mener kanskje dette igjen er korrelert til hudfarge) men søkerens behov for beskyttelse har forrang.  Jeg synes det er en fornuftig rangering.

 

Kommentar #9

Gulla Nyheim Gramstad

11 innlegg  106 kommentarer

Barns beste?

Publisert over 9 år siden

Noen må engasjere seg nå, skriver Ragnhild Kimo. Ja, og vi er jo noen stykker som skriver her, det er jo noe, kanskje enda flere av skribentene på verdidebatt vil være med? Her er det flere barn med i bildet. "2-3 år i et barns liv er et hav av tid", sa justisminister Storberget. Hvordan kan en da kaste ut slike barn som har vært kanskje 10 - eller flere år i Norge? Det er inhumant og brutalt. Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 og innlemmet den i norsk lov. Barnekonvensjonen sier at "ved alle handlinger som vedrører barn skal barns beste være et grunnleggende hensyn". Er det barns beste å enda en gang rive dem opp fra sine røtter for å transportere dem til et land som er blitt fremmed for dem? Barn har rettigheter ved at de befinner seg i Norge. Barnevernslovens paragraf 1 og 2 sier at loven gjelder for alle barn som oppholder seg i riket. En kan ikke bare frata barn rettighetene selv om  foreldrene har fått avslag. Det går på menneskerettigheter og rettssikkerhet løs.

Kommentar #10

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Akkurat!

Publisert over 9 år siden
Gulla Nyheim Gramstad. Gå til den siterte teksten.

Er det barns beste å enda en gang rive dem opp fra sine røtter for å transportere dem til et land som er blitt fremmed for dem? Barn har rettigheter ved at de befinner seg i Norge. Barnevernslovens paragraf 1 og 2 sier at loven gjelder for alle barn som oppholder seg i riket. En kan ikke bare frata barn rettighetene selv om  foreldrene har fått avslag. Det går på menneskerettigheter og rettssikkerhet løs.

Jeg tror fortsatt at den innstrammingen i asylpolitikken vi ser nå, er et politisk spill for å "redde det som reddes kan" av stemmer som beveger seg mot høyre! Ap opp og Frp ned, Frp opp og Ap ned. Og det går fort mot valgtider.....

Dette var sikkert verken klokt eller politisk korrekt sagt, men sånn tenker jeg akkurat nå!

Kommentar #11

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Barns beste?

Publisert over 9 år siden
Gulla Nyheim Gramstad. Gå til den siterte teksten.

Barnekonvensjonen sier at "ved alle handlinger som vedrører barn skal barns beste være et grunnleggende hensyn". Er det barns beste å enda en gang rive dem opp fra sine røtter for å transportere dem til et land som er blitt fremmed for dem? Barn har rettigheter ved at de befinner seg i Norge. Barnevernslovens paragraf 1 og 2 sier at loven gjelder for alle barn som oppholder seg i riket. En kan ikke bare frata barn rettighetene selv om  foreldrene har fått avslag. Det går på menneskerettigheter og rettssikkerhet løs.

Det er en god tanke at barns beste skal være et grunnleggende hensyn. Forskjellen på de som lager og håndhever lover i Norge og deg, er at de må tenke et hakk lengre fram, mens du kan la deg lede av følelsene dine. Du sier i ditt innlegg at en "ikke bare kan frata barn rettighetene selv om foreldrene har fått avslag". Betyr det at foreldrene skal sendes ut mens barna får bli? Det er neppe til barnas beste. Jeg antar at du mener at både barn og foreldre skal bli. Da står våre lovgivere med et nytt problem i fanget. Hvis et barn eller to er det som skal til for å bli i Norge vil det bli mye ekteskapelig aktivitet på asylmottakene rundt omkring. Slik kan vi ikke ha det. Man skal ikke bruke alle slags sleipe grunner for å få bli i Norge. Det skal vurderes om de har rett til å få asyl i Norge. Oppfyller de kravene får de bli, gjør de det ikke, må de dra. Da kan man ikke begynne å bruke barn som et pressmiddel overfor myndighetene.

Kommentar #12

Vårinn Hokland

0 innlegg  14 kommentarer

En personlig kommentar !

Publisert over 9 år siden

Jeg må si jeg virkelig føler med de menneskene som sitter i Oslo domkirke, de er i en desperat vanskelig situasjon.

Jeg er forlovet med en mann fra Etiopia, han kom til Norge for litt over 2 år siden, og vi venter nå på et endelig svar fra Utlendingsnemda ( une). Vi er hver dag redd for hva som vil skje, å leve med en sånn usikkerhet tærer på folk. Vi får ikke lov å gifte oss, da han  ikke har lovlig opphold i Norge.

Problemet med Udi og Une er også det at saksbehandlingstiden er altfor lang, folk knytter bånd i Norge, slår rot her. Jussprofessor Andenæs har uttalt at det bør utvises mer skjønn i saksbehandlingen, paragraf 38 bør brukes mer, en paragraf som åpner for at asylsøkere med særlig tilknytning til Norge kan få positivt svar. Syntes den asylpolitikken som er nå er uverdig og kald! Hvor er den kristne nestekjærligheten blitt av? Jeg bare spør jeg.

Vennlig hilsen Vårinn Hokland.

Kommentar #13

Gulla Nyheim Gramstad

11 innlegg  106 kommentarer

Vett og forstand

Publisert over 9 år siden

Kommentar #14

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Enig!

Publisert over 9 år siden
Gulla Nyheim Gramstad. Gå til den siterte teksten.

Likevel forventes det at et slikt barn skal, når det blir 18 år, frivillig melde seg for politiet og be om å bli sendt ut til et totalt ukjent land. Hvor er fornuften, humanismen og det menneskelige hensynet? Disse nå voksne barna og barna i Domkirken straffes for avgjørelser deres foreldre har tatt. Dr. juris. Vigdis Vevestad, sa i en debatt om papirløse på Litteraturhuset at ”hvis en ikke finner grunn til å gi beskyttelse etter beskyttelsesparagrafen i loven, så skal myndighetene prøve humanitærparagrafen”. Så selv om en ikke oppfyller kravet til asyl, så har du krav på å bli bedømt etter humanitærparagrafen, som går på tilknytning til Norge, eller sterke menneskelige hensyn. Det har utviklet seg en praksis hvor innvandringsregulerende hensyn rår, ikke de humanistiske verdier som Norge lenge har stått for. Det er trist å måtte konstatere.

Jeg sa noe lignende i debatten om Maria Amelie, men vi er visst plutselig blitt få i Norge som mener dette! Jeg trodde misjonsorganisasjonene også ville støtte den humanitære linjen, men det ser ut som de fleste kristne "elsker afrikaneren" når han holder seg på avstand!

Nå stiller jeg meg selvfølgelig lagelig til for hugg! Og jeg blir sikkert beskyldt for å være for åpne grenser og fri innvandring igjen, men det stemmer slett ikke! Det er måten loven håndheves på som må bli mer human!

Ap og Frp konkurrerer for tiden om å være mest restriktive i asylpolitikken. Snakk om å tilpasse seg velgerne før valget!

"Likhet for loven" blir utrygghet istedet for trygghet!

Kommentar #15

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei!

Publisert over 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Hvis et barn eller to er det som skal til for å bli i Norge vil det bli mye ekteskapelig aktivitet på asylmottakene rundt omkring.

Jeg ser problemet, og ser ikke bort fra at barnefødsler har vært med på å trenere saker slik at mennesker uten reelt beskyttelsesbehov har fått opphold. Kanskje har det vært brukt helt bevisst også. Men det er mange forskjellige menneskeskjebner vi har å med å gjøre.

Vi kan vel heller ikke kreve at "seksuelt avhold inntil asylsøknaden er avgjort" skal bli en del av lovteksten?

 

Kommentar #16

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

Manglende fantasi

Publisert over 9 år siden

Det må være redaktørens manglende fantasi som ikke klarer å forestille seg ansiktet til disse ulykkelige etiopierne. Og klarer han det ikke burde han sende sine journalister inn for å finne ut av dette. Det kan være viktig for oss å vite hvem som sitter i kirkeasyl. Tross alt så så er vi nå vitne til nød som bunner i lover som vi alle har vært med på å bestemme. Det er viktig at vi alle kjenner konsekvensene av våre valg. Her har media en viktig oppgave.

Det er underlig hvordan Maria Amelie nå trekkes fram på en negativ og nærmest hatsk måte i mange av innleggene. Jeg er sikker på at våre venner etiopierne er Amelie en stor takk skyldig. Nettopp fordi hun ga de papirløse et ansikt. Jeg er veldig glad for den boken hun har skrevet. Den har gitt meg masse innsikt. Og jeg er glad for debatten som har oppstått i farvannet av den. Jeg har lært mye. Mye som jeg ellers aldri ville fått kjennskap til. hun har skapt stort engasjement.  Jeg mener fortsatt at Amelie er beundringsverdig. Og respektabel .Hun har slåss for sitt liv. Det burde vi alle gjøre. Det skylder vi oss selv.

Mange av etiopierne hadde arbeid inntil de ble fratatt skattekortet. De som sendte ut skattekort har her et stort ansvar. Jeg forstår utmerket godt at etipierne har har handlet i god tro når de tok seg arbeide og betalte sin skatt.

Vi er opptatt av sanitære forhold i Norge. Ett do er vel bedre enn ingen do. I verdens fattigste land er ikke et do en selvfølge. Det er ufattelig stort at norsk politi respekterer kirkeasylet. Det er nesten ikke til å tro. Og kirken er vel  det naturlige sted å henvende seg når man er i nød. Det sa vel Jesus også – kom til meg alle dere som har tungt å bære….

Kommentar #17

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Nils Krister Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det må være redaktørens manglende fantasi som ikke klarer å forestille seg ansiktet til disse ulykkelige etiopierne. Og klarer han det ikke burde han sende sine journalister inn for å finne ut av dette. Det kan være viktig for oss å vite hvem som sitter i kirkeasyl.

 

Slik jeg oppfatter Simonnes så handler det ikke om redaktørens manglende forestillingsevne, men om et medievitenskapelig faktum: De 80 sultestreikende har ikke samme trykk i media som Maria hadde.  Det kan være mange årsaker til dette, en av dem er antagelig av kronologisk art.  Kan en annen være at Maria var så "godt integrert" og dermed for mange mennesker rent følelsesmessig fortjente opphold så mye mere, enn etiopere mange anser for å være "dårlig integrert"?

Behovet for beskyttelse er antakelig en god del større for etiopere enn for russerinnen.  I tillegg er de 80 ganger flere.  Burde ikke derfor medietrykket vært enda større for de 80 enn det var for den ene?

 

Kommentar #18

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

Maria Amelie

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg oppfatter Simonnes så handler det ikke om redaktørens manglende forestillingsevne, men om et medievitenskapelig faktum: De 80 sultestreikende har ikke samme trykk i media som Maria hadde.  Det kan være mange årsaker til dette, en av dem er antagelig av kronologisk art.  Kan en annen være at Maria var så

Jeg synes det blir merkelig å sette det ene opp mot det andre. Uten det mediaoppbud Amelis historie frambrakte ville mest sannsynlig ikke din kommentar eksistert. Mange charterfly hadde forlatt Norge med "returnerbare" før vi begynte å reagere. Jeg vet ikke hvor godt integrert Amelie var. Hun var vel som hennes foreldre hele tiden livende redd for å bli kastet ut. Det er en meget tøff tilstand å leve i. Amelie kom til Norge som  barn/ungdom. Hun ba ikke om å få komme hit. Hennes kamp for trygghet og et liv virker helt naturlig. Etiopiernes rop er også forståelig. Dersom noen umyndiggjorde meg ville jeg føle meg dypt såret og rasende. Naturlig nok. 

Vi har omsider fått et enormt meditrykk på de papirløses situasjon. Vi får håpe at dette trykket fortsetter.

Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Nils Krister Larsen. Gå til den siterte teksten.

Etiopiernes rop er også forståelig. Dersom noen umyndiggjorde meg ville jeg føle meg dypt såret og rasende

Mener du at det å ikke innvilge asyl er det samme som å umyndiggjøre?

Kan jeg spørre deg: er du for helt åpne grenser eller har du faktisk noen kriterier du mener bør gjelde? Og hvem mener du skal vurdere om disse kriteriene evt. er innfridd? Jeg mener dette er viktige spørsmål å svare på for dem som mener seg istand til å kritisere nåværende praksis.

I teoretisk forstand er det slett ikke problematisk å være 100% raus.

Kommentar #20

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Tolking av loven?

Publisert over 9 år siden

Når Jens Stoltenberg og Per Sandberg sier akkurat det samme, da må det vel være noe som har skjedd?

Loven er så vidt jeg vet den samme som for noen få år siden.

Hvor står de andre partiene? Jeg har muligens sett for lite på TV i det siste...

Kommentar #21

Gulla Nyheim Gramstad

11 innlegg  106 kommentarer

UNE - en risiko

Publisert over 9 år siden

Tolking av loven? spør Ragnhild Kimo og lurer på hva som har skjedd når Per Sandberg og Jens Stoltenberg sier det samme. Ja, det er nærmest besynderlig. Vi har en utlendingslov og den tolkes. Etter min mening har vi et rettssikkerhetsproblem i Utlendingsnemda (UNE). Der kan en nemdleder avgjøre en sak helt alene, og det er det vanlige i UNE! Det er ikke innsyn i slike saker. Nemdlederen kan avgjøre dette uten noen gang å ha møtt dem det angår. Når ingen kan kikke makta i kortene, kan faren for overgrep bli stor.

Kommentar #22

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ingen lov mot å gifte deg

Publisert over 9 år siden
Vårinn Hokland. Gå til den siterte teksten.

Vi får ikke lov å gifte oss, da han  ikke har lovlig opphold i Norge.

Hokland

Selv om jeg kan ha forståelse for din personlige situasjon, må jeg korrigere deg. Det stemmer ikke at dere ikke har lov til å gifte dere, men det kan være et problem for din forlovede å få arbeids- og oppholdstillatelse hvis for eksempel du ikke tjener nok til å underholde mannen din. Hvis han har fått et utvisningsvedtak som asylsøker, gjør dette også situasjonen komplisert. Men selvfølgelig er det en menneskerett å gifte deg med den du vil.

Kommentar #23

Vårinn Hokland

0 innlegg  14 kommentarer

Til kristian Kahrs.

Publisert over 9 år siden

 Takk for ditt svar!

 Jeg har fått opplyst fra både Udi og Une, at vi ikke har lov til å gifte oss i Norge, så lenge min forlovede ikke har lovlig opphold. Vi venter på svar fra Une på anken som ble sendt inn i august. Jeg har undersøkt regelverket, og vi har ikke lov til å gifte oss i noe annet europeisk land, pga regelverket, vi har møtt stengte dører overalt., så frustrerende, men vi håper og ber om at det skal ordne seg. Ja, jeg syntes det er en menneskerett å få gifte seg med hvem man vil. Jeg håper Une og Udi mer kan bruke  mer skjønn i saksbehandlingen, og bruke paragraf 38. Jeg er norsk statsborger, jeg burde vel ha noen rettigheter?

Beste hilsen Vårinn Hokland :))

 

Kommentar #24

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Nokre svar

Publisert over 9 år siden

Innlegget til sjefredaktør Simonnes er sakleg konstaterande, medan eg hadde ein del kommentarar til leiarartikkelen i papirutgåva av Vårt Land i går. Nokre av merknadene mine kan gje svar på somt som er spurt om i tidlegare kommentarar i denne debattråden. Difor lagar eg ei lenke til innlegget mitt.

Kommentar #25

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ekteskapslovens § 5a

Publisert over 9 år siden
Vårinn Hokland. Gå til den siterte teksten.

 Jeg har fått opplyst fra både Udi og Une, at vi ikke har lov til å gifte oss i Norge, så lenge min forlovede ikke har lovlig opphold.

Jeg vil beklage at jeg uttalte meg på sviktende grunnlag. Ekteskapslovens § 5a sier følgende:

For å inngå ekteskap i Norge må en utenlandsk statsborger ha lovlig opphold i riket.

Men vet du hvordan situasjonen er for dere hvis dere giftere dere for eksempel i Etiopia? Vil norske myndigheter anerkjenne et slikt ekteskap? Da snakker jeg om ekteskapet som ekteskap, uavhengig av forlovedens ulovlige opphold i Norge.

 

Kommentar #26

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

Tenk om vi fikk se ansiktet

Publisert over 9 år siden

og oppdaget at man stod overfor en særdeles hyggelig, sypmpatisk norsktalende Etiopier som i tillegg snakket amharisk. Har noen hørt om dette språket? Det er ikke så mange som snakker det i Norge. I Etiopia snakkes det av nærmere 30 millioner. Det er Etiopias offisielle språk. Etiopia har nesten 90 millioner menesker og er i våre øyne kanskje et fattig land. Det har mange årsaker. Men landet er særdeles rikt på mineraler og andre ressurser som oljefondet vårt utvilsomt sikler etter å tjene penger på. Økonomien i Etiopia er på vei framover. Kanskje pga kinesernes interesse for landet? Er det bare som misjonærer vi interesserer oss for Etiopia?

 Vi har ynkeliggjort noen stolte mennesker som nå protesterer i Oslo domkirke. Hvorfor ikke gå dem i møte? La oss se litt nærmere på om vi kan gjøre business sammen. Det måtte vel være noe for våre økonomer. For er det ikke dette det handler om når det kommer til stykket.? PENGER?

Kommentar #27

Vårinn Hokland

0 innlegg  14 kommentarer

Hei igjen Kristian Kahrs.

Publisert over 9 år siden

Helt i orden :)

Vi kan alle av og til ta feil. Som svar på ditt spørsmål, så kan vi ikke reise til Etiopia å gifte oss der, pga den vanskelige situasjonen der. Men vi håper og tror at det skal ordne seg. God helg :)

Beste hilsen Vårinn.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere