Levi Fragell

99

Nye overgrep mot barn

Stå på "varslere" - situasjonen er verre enn noensinne!

Publisert: 8. feb 2011

  

Jeg er ferd med å bli motløs. Mens norske myndigheter og et samlet pressekorps står på hodet for å avsløre og fordømme seksuelle overgrep mot barn, turer norske kristne miljøer frem med sin mishandling av barn i Jesu navn – mens ansvarlige organer (barnevern, kirkeledere) kun kaster uengasjerte sideblikk på det som skjer.

Senest i går (7.2.) bragte Stavanger Aftenblad en reportasje fra IMI-kirkens ungdomskonferanse, hvor tenåringer og barn ned til 13-årsalderen blir opplært til ”helbredelsestjeneste” med utprøving av håndspåleggelse og forbønn før de sendes ut på gatene for å tilby forbønn for syke.

”Husk å be med autoritet,” formaner den 22-årige instruktøren Sam Lovell. ”Gud er med dere. Rekk opp hånda hvis dere ser noen forandring.”

 

Dette skjer ikke i lukkede rom, som i min ungdoms ”bønnekjellere”. Det er en del av et høyprofilert ungdomstilbud, hvor både statskirken og frikirker har sendt sine rekrutter – 3500 barnekristne (13 – 19 år). Anledningen er dekket av et enspaltet NTB-telegram i kristenfolkets hovedavis Vårt land.

 

Jeg la i går (7.2.) ut en Kommentar på humanistenes nettavis www.fritanke.no hvor jeg gir flere makabre eksempler på hvordan barn nå står i fokus for en verdensvid barne-evangeliseringskampanje, med eksempler fra Oslokirken til Jan Aage Torp så vel som internasjonale superevangelister. (Slå opp og se på You Tube-stubbene.)

 

Pinsevennenes organ Korsets Seier rapporterte for et par uker siden om vekkelsen på en østkantskole i Oslo. Bladet forteller uten forbehold at en elev på skolen er blitt helbredet for en kneskade. Han hadde manglet en kneskål, men ved et guddommelig inngrep hadde en ny kneskål kommet på plass. Elevene fikk komme frem og kjenne på kneskålen, og flere av dem trodde på miraklet og ble frelst.

 

Jeg skal nå fremover holde foredrag om ”Vi som elsket Jesus” flere steder i landet. Hvis ofre for slik virksomhet jeg her har beskrevet vil møte meg og fortelle sine historier, vil jeg sette pris på det – enten det skjer i fortrolighet eller offentlighet. Jeg kan også kontaktes på epost, levi.fragell@human.no

 

Etterat jeg nå har tatt fatt i dette materialet, bl.a. inspireret av pastorsønnen Anders Torp, innser jeg at jeg til tross for mitt engasjement på dette feltet  ikke har fulgt godt nok med i timen. Forholdene har vært og er fortsatt verre enn jeg selv fullt ut innså da jeg skrev min oppgjørsbok. Bente Bratlunds bok "Besatt av demoner" hadde gått meg hus forbi, og jeg var ikke kjent med de viktige kommentarer som lå på verdidebatt.no allerede for et år siden, skrevet av f. eks. Morten Christiansen og Ågot Cecilie Heiberg-Jacobsen. Jeg skal gjør mitt beste for å innhente denne forsømmelse (til tross for et litt neddempet mot), samtidig som jeg vil oppfordre "varslerne" til å holde seg på banen.      

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

John David Didriksen

0 innlegg  71 kommentarer

IMIs syn på saken

Publisert over 8 år siden

Å si at situasjonen er "verre enn noensinne" er kanskje litt tabloid, men her er uansett et innlegg der de ansvarlige for Puls selv kommenterer det som har skjedd:

http://blogg.imikirken.no/?p=143

Som dere ser er de ikke uvillige til å ta en viss selvkritikk, noe som alltid er positivt.

Kommentar #2

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Selvkritikk?

Publisert over 8 år siden

John David Didriksen mener at IMI på sin blogg har utvist en viss "selvkritikk". Jeg synes deres kommentar mer har form som selvforsvar. Det som skjedde i Stavanger var etter min mening et grovt overtramp, som burde medføre et internt såvel som eksternt oppgjør. Og jeg gjentar til foreldre: Send aldri dine barn til barne- og ungdomsleire som på noen måte er preget av den karismatiske kristendomsvarianten. Det kan skape sår og skader for livet. Jeg synes det er respektløst og uverdig at kristne ikke lytter til ofre for slik virksomhet. Hvorfor er det bare på verdidebatt.no at spaltene er åpne? Den offentlige debatt i Norge er fortsatt avhengig av trykksverte.  

Kommentar #3

John David Didriksen

0 innlegg  71 kommentarer

Ikke selvkritikk?

Publisert over 8 år siden

Vi tar til oss synspunktene om at hensynet til de yngste tenåringene kunne vært bedre ivaretatt, og ønsker å la oss korrigere av dette. Vi vil lage nye, og bedre rutiner, på dette området til neste gang.

I min verden minner dette om en viss selvkritikk... Ellers ser en jo at det som skjedde var frivillig, så vidt jeg kan se ble ingen satt under tvang til å være med på dette.

Ellers må jeg understreke at hvis jeg hadde hatt barn som hadde vært med på det som skjedde på IMI i helga hadde jeg reagert, så jeg driver ikke kritikkløst forsvar av deres virksomhet. De bør vurdere å kutte litt ned på sånt neste festival.

Kommentar #4

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Frivillig?

Publisert over 8 år siden

Vi kommer nok aldri til å forstå hverandre, Bjørn David Didriksen. Jeg tror at du har gode hensikter og faktisk ønsker å justere kursen. Men for meg er det ikke spørsmål om mindre endringer - eller å "kutte litt ned på" visse aktiviteter, som du skriver. Noen omvendelse venter jeg selvsagt ikke, men jeg venter en bråstopp og en ny sjekk av kompasset når noen så tydelig som nå påviser at dere snart kan gå på grunn. Og alle ombord er ikke svømmedyktige. De har nok kommet "frivillig" ombord. Det gjorde jeg også som 7-åring, og sang lykkelig "Min båt er så liten, og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd...." Like "frivillig" var det da jeg selv tok min tørn ved roret som 14-åring - og avanserte til styrmann som 19-åring. Denne type frivillighet kan for noen innebære dyp og smertelig skamfølelse resten av livet.

Kommentar #5

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Å skyte spurv med kanon

Publisert over 8 år siden

Jeg har selv kritisert dette helbredelsesopplegget i en annen tråd, men kanskje på et annet grunnlag enn deg, Fragell. Jeg ser det fra den konservative kristne siden. I ditt innlegg synes jeg at du overdriver noe veldig når du drar inn mishandling av barn og sammenligner med seksuelle overgrep. Jeg vil heller kalle det uklokt og kanskje ubibelsk. Nå var ungdommene med på dette frivillig, så det blir litt i overkant å kalle det overgrep. De kunne fritt ha valgt i mellom mange andre og mindre kontroversielle seminar. Så vidt jeg vet hadde de fleste av ungdommene også en positiv opplevelse. Jeg er litt mer bekymret for de syke de trengte seg på. I motsetning til deg tror jeg ikke disse ungdommene tok særlig skade av dette. Men jeg skulle ønske at en luthersk(?) forsamling hadde et litt mer jordnært syn på helbredelse og at de praktiserte dette slik som Bibelen forteller.

Jeg tror det vil gagne saken din om du roer litt ned i svingene. Her minner du selv mer om en karismatisk forkynner enn den saklige personen jeg opplever at du som oftest er.

Kommentar #6

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Overgrep

Publisert over 8 år siden

De fleste emosjonelle overgrep mot barn er frivillige, ved at de ledes inn i situasjoner og forhold de ikke har forutsetninger for å forstå eller ane rekkevidden av. Reaksjonene kommer ofte senere i livet, noe behandlere ved våre psykiatriske institusjoner vet mye om. På grunn av mitt engasjement knyttet til min bokutgivelse får jeg også nå endel henvendelser som gjør meg så vondt at det ikke alltid er lett å roe seg i "svingene" . For en  som gjennom livet selv har følt på smerten og sett andre gå til grunne i det miljø jeg angriper, kan det selvsagt oppstå reaksjoner som for andre kan virke ubalanserte. Men selv jeg ble ikke sendt ut i gatene som barn for å legge hendene på syke. Karismatikerne i min oppvekst var stort sett mer redelige og fornuftige enn de ledere som nå har fått innpass i norsk og skandinavisk kirkeliv.

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Mye blir verre og verre!

Publisert over 8 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

Forholdene har vært og er fortsatt verre enn jeg selv fullt ut innså da jeg skrev min oppgjørsbok.

I det har du har helt rett, Levi Fragell! Det er mye som blir verre på mange vis i de kristne forsamlinger.

Mye er nok verre enn du aner, på mange andre områder. Men mange steder er det mye bedre enn du aner! Mennesker blir bevart i troen uten press og tvang!

Jeg kjenner ikke til forholdene i de kirkene du omtaler, så jeg har ingen rett til å dømme dem. Slett ikke å grunn av avisartikler som ofte er både misvisende og direkte gale.

Men om mange misbruker både Bibelen og Guds navn, så vil jeg ikke miste mitt barnekår hos Gud! Jeg gir ikke fra meg arveretten! Jesus frelser enkeltmennesker! Han ser ikke på deg og meg som del av en menighet når han tilbyr oss seg selv!

Kunne du huske det når du snakker om "vi som elsket Jesus". Vi er mange som elsker Ham enda, fordi Han elsket oss først. Og på tross av alle feil som blir gjort i hans navn.

Kommentar #8

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Verre og verre dag for dag!

Publisert over 8 år siden

Ja, det har vært vondt å se at karismatikken er blitt et kommersialisert show og en underholdningsaktivitet i det livssyn som har hatt status som landets bærende fundament for etikk og verdier. Ingen kunne ane at utviklingen skulle bli slik da vi slet for å omvende "syndere" i min ungdom. At åpenbar svindel - presentert som "troens bevis" - skulle få støttespillere i ledelsen av de store kristne organisasjonene har skremt meg. Men at mange kristne likevel har funnet trygghet i sin tro, på tross av slike forhold, er godt å høre. 

Kommentar #9

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Fragell har sine poenger i denne saken. La barn være barn, og ikke send dem ut på krevende oppdrag som det kreves modne kristne for å utføre. Jeg er redd lederne ikke har kontroll med det gruppepresset som utøves i så store samlinger. Jeg er også redd at vi i de karismatiske miljøene får en stor andel som går ut av ungdommen som utbrente kristne.

Kombinasjonen av karismatikk og autoritarisme, som vi ofte finner i slike miljøer, kan resultere i en sterk maktutøvelse hvor mennesker kommer i klem, og her er unge særlig sårbare. Her behøves det en grenseoppgang i forhold til bibelske verdier.

Kommentar #10

Geir Bent Lorentzen

1 innlegg  6 kommentarer

Hvorfor opprettholde myten om helbredelse ved bønn?

Publisert over 8 år siden

Skulle ha skrevet denne kommentaren for en uke eller to sidenm men la gå ...

Fragell og andre har med rette kritisert den uforsvarlige måten konfirmanter er blitt utfordret til å "teste" sine helbredende evner på tilfeldige "klienter" på gata i Stavanger.

Men, er det ikke et lite problem i tillegg med denne type virksomhet?

Hva med at tilsynelatende store deler av den norske kirka fortsatt i våre dager fremdeles understøtter myten om at bønn kan helbrede sykdom og lidelser?

Biskop Erling J Pettersen ble for et par uker siden intervjuet av Stavanger Aftenblad og rett nok ga han i intervjuet uttrykk for det kritikkverdige ved "bønnehelbredelses"-stuntet på konfirmantarrangementet, men like fullt sa han at jo, helbredelse ved bønn, det er noen han fortsatt tror på.

Må man som prest i den norske kirka ha avlagt ed på at helbredelse ved bønn og andre dogmer og myter er noe man som embedsmann i kirka både tror på og ønsker å videreformidle? Er det ingenting man kan reservere seg mot?

Hvorfor tviholder kirka på slike gamle myter som helbredelse ved bønn? Hvis man skal legge vanlige fornuftsbegreper til grunn, kan det ikke være enkelt å sannsynliggjøre eller forsvare at helbredelse av en eller annen lidelse kan forårsakes av bønn til åndelige makter. For det første må man kunne sannsynliggjøre at det virkelig har funnet sted noe som kan kalles en helbredelse. Dernest må man kunne sannsynliggjøre at dette har skjedd gjennom kommunikasjon mellom "bønnemakeren" og et antatt ikke-fysisk vesen og deretter ved at dette ikke-fysiske vesen griper inn i biokjemiske/-fysiske prosesser i levende vev hos den personen som skal utsettes for helbredelse. Vi er allerede langt utenfor den viten som er utviklet gjennom århundrene i fysikk, kjemi og biologi.

Hvorfor oppfattes det innen kirka etisk riktig og verdig iikke bare å opprettholde, men også å videreformidle myten om helbredelse ved bønn - på tross av hvor svakt underbygd en slik "behandlingsform" måtte være?

Og er det ikke mulig at det som mange oppfatter som kritikkverdig og som et problem ved helbredelsesseansene på konfirmantsamlingen i Stavanger, nettopp har sammenheng med at forestillingen om helbredelse ved bønn er blitt kritikkløst opprettholdt av kirka og av de bibeltro? Er det mulig at en person, som ikke hadde en slik hellig overbevisning om overnaturlige fenomener, ville tatt det å bli utsatt for et slikt helbredelses-stunt noe særlig tungt og alvorlig?

I en noe større sammenheng kan en jo også stille seg spørmål om kirkas holdning til f. eks. påstanden eller myten om helbredelse ved bønn sier om kirkas syn på kunnskapsutvikling. Når slike påstander og myter skal oppfattes som sanne og sannsynlige, kan vel det meste passere som troverdig. Dette er ikke et godt utgangspunkt for reell kunnskapsutvikling!

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
29 dager siden / 2353 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
21 dager siden / 1909 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
14 dager siden / 1899 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
26 dager siden / 1767 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1733 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
14 dager siden / 1537 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
14 dager siden / 1230 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
17 dager siden / 1160 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
21 dager siden / 1098 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1070 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere